%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler Soruları

5. "Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur." ata-
sözünün aşağıdaki söylenişlerinden hangisi ağız
veya şive özelliği göstermemektedir?
A) Dağ dağa govuşmaz, adam adama govuşar.
B) Tav-tavğa yolukmas, adam-adamğa yoluğar.
C) Tog log bilan qovusmas, odam dam bilan qovusar.
D) Dağ dağa kavişmaz, insan insana kavişır.
E) Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
5. "Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur." ata- sözünün aşağıdaki söylenişlerinden hangisi ağız veya şive özelliği göstermemektedir? A) Dağ dağa govuşmaz, adam adama govuşar. B) Tav-tavğa yolukmas, adam-adamğa yoluğar. C) Tog log bilan qovusmas, odam dam bilan qovusar. D) Dağ dağa kavişmaz, insan insana kavişır. E) Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur.
14. Türklerin kullandıkları alfabelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı
yapılmıştır?
A) 14 harflidir. Sağdan sola doğru yazı-
lir.(Uygur Alfabesi)
B) Rus egemenliği altında yaşayan Orta As-
ya'daki Türk devletlerinin kullandığı alfabedir.
(Kiril Alfabesi)
C) 38 harften oluşan bu yazı, ilk yazılı metin-
lerde kullanılmıştır. Sağdan sola ve yukarıdan
aşağıya doğru yazılır. (Göktürk Alfabesi)
D) Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra
kullandıkları alfabedir. Bu alfabe ünlüleri ye-
tersiz olduğu için Türkçenin seslerini tam ola-
rak karşılayamamıştır. (Arap Alfabesi)
E) Latin alfabesine dayanır. 1921 yılında kabul
edilmiş, Arap alfabesinin yerine geçmiştir. 8
ünlü 21 ünsüzden oluşan 29 harf vardır. (Yeni
Türk Alfabesi)
täncesi
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
14. Türklerin kullandıkları alfabelerle ilgili aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) 14 harflidir. Sağdan sola doğru yazı- lir.(Uygur Alfabesi) B) Rus egemenliği altında yaşayan Orta As- ya'daki Türk devletlerinin kullandığı alfabedir. (Kiril Alfabesi) C) 38 harften oluşan bu yazı, ilk yazılı metin- lerde kullanılmıştır. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yazılır. (Göktürk Alfabesi) D) Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandıkları alfabedir. Bu alfabe ünlüleri ye- tersiz olduğu için Türkçenin seslerini tam ola- rak karşılayamamıştır. (Arap Alfabesi) E) Latin alfabesine dayanır. 1921 yılında kabul edilmiş, Arap alfabesinin yerine geçmiştir. 8 ünlü 21 ünsüzden oluşan 29 harf vardır. (Yeni Türk Alfabesi) täncesi
16. Bahçenizde dut var mi
Havada bulut var mi
Ben yârimi kaybettim
Bulmaya umut var mi
Bu dörtlükle ilgili;
Sibile
1. 7'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
II. Mâni tipi uyak ile yazılmıştır.
III. Redif kullanılmıştır.
IV. Zengin uyak ile yazılmıştır.
V. Anlam son iki dizede belirtilmiştir.
yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi yan-
liştır?
A) 1.
B) II.
C) II.
D) IV.
E) V.
be
Oso
idolla
nonstab hobu
be
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
16. Bahçenizde dut var mi Havada bulut var mi Ben yârimi kaybettim Bulmaya umut var mi Bu dörtlükle ilgili; Sibile 1. 7'li hece ölçüsüyle söylenmiştir. II. Mâni tipi uyak ile yazılmıştır. III. Redif kullanılmıştır. IV. Zengin uyak ile yazılmıştır. V. Anlam son iki dizede belirtilmiştir. yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi yan- liştır? A) 1. B) II. C) II. D) IV. E) V. be Oso idolla nonstab hobu be
6. Halk şiirinde belli nazım biçimleri vardır. Bunlardan
anonim halk edebiyatı nazım biçimi olan ... aaxa şek-
linde uyaklanır ve genellikle 7'li hece ölçüsüyle oluş-
turulur. Âşık edebiyatı geleneğinde ise en yaygın
kullanılan nazım biçimi olan ... aaab/ ccccb/dddb şek-
linde uyaklanır ve 11'li hece ölçüsüyle söylenir. ... de
8'li hece ölçüsüyle söylenen ve yine aaab/cccb/dddb
şeklinde uyaklanan nazım biçimidir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) semai-mani-koşma
B) mani-türkü-semai
C) varsağı-destan-koşma
D) mani- koşma- semai
E) koşma-mani-semai
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
6. Halk şiirinde belli nazım biçimleri vardır. Bunlardan anonim halk edebiyatı nazım biçimi olan ... aaxa şek- linde uyaklanır ve genellikle 7'li hece ölçüsüyle oluş- turulur. Âşık edebiyatı geleneğinde ise en yaygın kullanılan nazım biçimi olan ... aaab/ ccccb/dddb şek- linde uyaklanır ve 11'li hece ölçüsüyle söylenir. ... de 8'li hece ölçüsüyle söylenen ve yine aaab/cccb/dddb şeklinde uyaklanan nazım biçimidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi getirilmelidir? A) semai-mani-koşma B) mani-türkü-semai C) varsağı-destan-koşma D) mani- koşma- semai E) koşma-mani-semai TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1
Hint Avrupa dil ailesinde bulunan dillerin aynı kökten gelmiş
olmaları neredeyse kesin gibidir. Çeşitli karşılaştırmalar bunu
net bir şekilde ortaya koymaktadir. Yaklaşık 5500 yıl önce
ayrisymaya başlandığı sanılmaktadır. Hint Avrupa dillerinden
bazılarının sayı adları bu ortaklığı ortaya koyar.
Italyanca: uno, due, tre, guattro, cingue, sei,
İspanyolca: uno, dos, tres, cuatro. cinco, seis,
Fransızca: un, deux, trois. guatre. cing, six
Bu parçada verilen örnekler aşağıdakilerin hangisini
destekler?
A) Diller arasında ses sistemi bakımından benzerlik vardır.
B) Diller arasında yapı bakımından benzerlik vardır.
C) Diller arasında köken bakımından benzerlik vardır.
D) Diller arasında sözcük benzerliği vardır.
E) Dillerin söz dizimi benzerdir.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
Hint Avrupa dil ailesinde bulunan dillerin aynı kökten gelmiş olmaları neredeyse kesin gibidir. Çeşitli karşılaştırmalar bunu net bir şekilde ortaya koymaktadir. Yaklaşık 5500 yıl önce ayrisymaya başlandığı sanılmaktadır. Hint Avrupa dillerinden bazılarının sayı adları bu ortaklığı ortaya koyar. Italyanca: uno, due, tre, guattro, cingue, sei, İspanyolca: uno, dos, tres, cuatro. cinco, seis, Fransızca: un, deux, trois. guatre. cing, six Bu parçada verilen örnekler aşağıdakilerin hangisini destekler? A) Diller arasında ses sistemi bakımından benzerlik vardır. B) Diller arasında yapı bakımından benzerlik vardır. C) Diller arasında köken bakımından benzerlik vardır. D) Diller arasında sözcük benzerliği vardır. E) Dillerin söz dizimi benzerdir.
11. Kim bilebilir kıyıya vurup tuzla buz olan bir dalganın nere-
de başladığını, denizin karnında kaç gün yuvarlandığını,
ay ışığında sırtından kayan gümüş pullu balıkların ve tek
hücreli acayip yaratıkların sayısını, suyun yüzünde belli
belirsiz bir ürperişle başlayıp çakıl ve kuma heybetli bir
devrilişle sonlanan bu olayın hangi imkân, mekân ve za-
mandan geçtiğini kim bilebilir? Söylenebilecek ilk şey, su
kenarına bir timsah ölüsü gibi kıvrılmış şehirle vapurun
dümen suyu arasındaki mesafenin iyice açıldığı, yasli bir
koyuluğun yasli bir sise ağır ağır dağıldığı, akşamüstün-
de, kıyıya yuvarlanan bir dalganın sırtında apansız bir işi-
manın olduğudur.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Ay Lirik anlatım özelliklerine yer verilmiştir.
8) Dil, göndergesel işlevinde kullanılmıştır.
C) Benzetme yapılmıştır.
D) Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır.
E) Öznel ifadelere yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
11. Kim bilebilir kıyıya vurup tuzla buz olan bir dalganın nere- de başladığını, denizin karnında kaç gün yuvarlandığını, ay ışığında sırtından kayan gümüş pullu balıkların ve tek hücreli acayip yaratıkların sayısını, suyun yüzünde belli belirsiz bir ürperişle başlayıp çakıl ve kuma heybetli bir devrilişle sonlanan bu olayın hangi imkân, mekân ve za- mandan geçtiğini kim bilebilir? Söylenebilecek ilk şey, su kenarına bir timsah ölüsü gibi kıvrılmış şehirle vapurun dümen suyu arasındaki mesafenin iyice açıldığı, yasli bir koyuluğun yasli bir sise ağır ağır dağıldığı, akşamüstün- de, kıyıya yuvarlanan bir dalganın sırtında apansız bir işi- manın olduğudur. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ay Lirik anlatım özelliklerine yer verilmiştir. 8) Dil, göndergesel işlevinde kullanılmıştır. C) Benzetme yapılmıştır. D) Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır. E) Öznel ifadelere yer verilmiştir.
1