Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Soruları

8.
Marc
.
wwww.wow. A
AMASYA
• Amasya Kalesi
Kral Kaya Mezarları ve Amasya Manzara
• Amasya Müzesi
Amasya Minyatür Müzesi
Amasya Evleri ve Hediyelik Eşyacılar
Şehzadeler Caddesi
●
Amasya Çarşısı
• Ferhat'la Şirin Aşıklar Müzesi
Görselden hareketle Amasya şehriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi hakkında fikir sahibi
olunamaz?
Konutlarının mimari özellikleri
B) Tarihî ve kültürel değerleri
C) Coğrafi özellikleri ve endemik türleri
DNüfusu ve sosyal yapısı
8. SINIFTAN 9. SINIFA GEÇENLER İÇİN STS
ZAFER YAYINLARI
E
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
8. Marc . wwww.wow. A AMASYA • Amasya Kalesi Kral Kaya Mezarları ve Amasya Manzara • Amasya Müzesi Amasya Minyatür Müzesi Amasya Evleri ve Hediyelik Eşyacılar Şehzadeler Caddesi ● Amasya Çarşısı • Ferhat'la Şirin Aşıklar Müzesi Görselden hareketle Amasya şehriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında fikir sahibi olunamaz? Konutlarının mimari özellikleri B) Tarihî ve kültürel değerleri C) Coğrafi özellikleri ve endemik türleri DNüfusu ve sosyal yapısı 8. SINIFTAN 9. SINIFA GEÇENLER İÇİN STS ZAFER YAYINLARI E
3. Tarih, geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman
göstererek inceleyen bilim dalıdır. Edebiyat tarihi ise geçmiş dönemlerde yazılmış eserleri inceler,
onlardan sonuçlar çıkarır. Bu açıklamayı da dikkate alarak edebiyatla tarih arasındaki ortak bağı
yazınız.
Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
() Bir milletin ortak inanç, duyuş, düşünüş tarzı, kısacası sosyal ve kültürel hayatı o milletin güzel
sanatlarına ve edebiyatına etki etmez..
() Türk edebiyatı, tarihsel süreç içerisinde farklı medeniyetlerin etkisiyle yeni ana dönemlere
ayrılmıştır.
() Sözlü edebiyatımızın ürünleri destanlar, olayların meydana geldiği dönemin sosyal yapısını
resmeden bir özellik taşır.
() Türk edebiyatının tasnifi yapılırken ortaya konan adlandırmalar yüzyıllara; toplumu derinden
etkileyen dinî, siyasi ve sosyal olaylara; edebî hareketlere göre değişebilmektedir.
() Bir edebi metni tam olarak anlamak için o dönemin olaylarını, zihniyetini bilmek gerekmez.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
3. Tarih, geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalıdır. Edebiyat tarihi ise geçmiş dönemlerde yazılmış eserleri inceler, onlardan sonuçlar çıkarır. Bu açıklamayı da dikkate alarak edebiyatla tarih arasındaki ortak bağı yazınız. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. () Bir milletin ortak inanç, duyuş, düşünüş tarzı, kısacası sosyal ve kültürel hayatı o milletin güzel sanatlarına ve edebiyatına etki etmez.. () Türk edebiyatı, tarihsel süreç içerisinde farklı medeniyetlerin etkisiyle yeni ana dönemlere ayrılmıştır. () Sözlü edebiyatımızın ürünleri destanlar, olayların meydana geldiği dönemin sosyal yapısını resmeden bir özellik taşır. () Türk edebiyatının tasnifi yapılırken ortaya konan adlandırmalar yüzyıllara; toplumu derinden etkileyen dinî, siyasi ve sosyal olaylara; edebî hareketlere göre değişebilmektedir. () Bir edebi metni tam olarak anlamak için o dönemin olaylarını, zihniyetini bilmek gerekmez.
si
12. Yavru bir kedi kuyruğuyla oynuyormuş. Bunu gören
yaşlı bir kedi: Neden kuyruğunu kovalıyorsun? Yavru
kedi yanıt vermiş: Mutluluğun kuyruğumda olduğunu
öğrendim. Onu yakaladığımda_ mutluluğa kavuşaca-
ğım. Bu nedenle kovalıyorum. Bunun üzerine yaşlı kedi
şöyle demiş: Senin yaşında ben de mutluluğun kuyru-
ğum olduğunu düşünmüştüm. Sonra şunu fark ettim,
ne zaman onu yakalamaya çalışıp, kovalasam benden
uzaklaşıyor, ne zaman kendi yoluma gitsem hep
peşimden geliyor.
Bu parçadaki zamirlerden hangisi tür bakımından
ötekilerden farklıdır?
A) bunu
D) senin
B) onu
E) şunu
}
C) bunun
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
si 12. Yavru bir kedi kuyruğuyla oynuyormuş. Bunu gören yaşlı bir kedi: Neden kuyruğunu kovalıyorsun? Yavru kedi yanıt vermiş: Mutluluğun kuyruğumda olduğunu öğrendim. Onu yakaladığımda_ mutluluğa kavuşaca- ğım. Bu nedenle kovalıyorum. Bunun üzerine yaşlı kedi şöyle demiş: Senin yaşında ben de mutluluğun kuyru- ğum olduğunu düşünmüştüm. Sonra şunu fark ettim, ne zaman onu yakalamaya çalışıp, kovalasam benden uzaklaşıyor, ne zaman kendi yoluma gitsem hep peşimden geliyor. Bu parçadaki zamirlerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? A) bunu D) senin B) onu E) şunu } C) bunun
(2.
Aşağıdakilerden
hangisi yazınsal değer ta-
şıyan bir yapıtın popüler yapıtlardan fark-
Jarı arasında sayılmaz?
A) Değişik yorumlara açık olma niteliği taşı-
yabilir.
B) Her düzeyden okura seslenme yöntemin-
den kaçınılır.
C) Biçim ve içerik yönünden kolay anlaşılır
olma amacı güdülür.
(
final yayınları
D) Anlatılanların yaşamdan kesitler ve esinti-
ler taşıması düşünülmez.
E) Tek boyutlu bakış açısı yerini çok boyutlu-
luğa bırakır.
5.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
(2. Aşağıdakilerden hangisi yazınsal değer ta- şıyan bir yapıtın popüler yapıtlardan fark- Jarı arasında sayılmaz? A) Değişik yorumlara açık olma niteliği taşı- yabilir. B) Her düzeyden okura seslenme yöntemin- den kaçınılır. C) Biçim ve içerik yönünden kolay anlaşılır olma amacı güdülür. ( final yayınları D) Anlatılanların yaşamdan kesitler ve esinti- ler taşıması düşünülmez. E) Tek boyutlu bakış açısı yerini çok boyutlu- luğa bırakır. 5.
2.
Güzel sanatlar; malzemesine göre fonetik sanatlar, plas-
tik sanatlar ve dramatik sanatlar şeklinde sınıflandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu sıralamaya
uygun sanat dalları bir arada verilmiştir?
A) Tiyatro - heykel - bale
B) Edebiyat - hat- sinema
e Edebiyat - tezhip - dans
D) Opera - müzik - minyatür
E) Müzik - fotoğraf - kabartma
Kafa Dengi
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
2. Güzel sanatlar; malzemesine göre fonetik sanatlar, plas- tik sanatlar ve dramatik sanatlar şeklinde sınıflandırılır. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu sıralamaya uygun sanat dalları bir arada verilmiştir? A) Tiyatro - heykel - bale B) Edebiyat - hat- sinema e Edebiyat - tezhip - dans D) Opera - müzik - minyatür E) Müzik - fotoğraf - kabartma Kafa Dengi
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel sanatlara
yönelik olarak yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Görsel sanatların malzemesi maddedir.
BY Fonetik sanatların malzemesi ses ve sözdür.
CY Dramatik sanatlar, harekete biçim vermeyi amaçlar.
Güzel sanatlarda özgünlük, etkileyicilik ve yaratıcılık
esastır.
Edebiyat, dramatik sanatların malzemesi dil olan tek
koludur. fonetik
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel sanatlara yönelik olarak yanlış bir bilgi verilmiştir? A) Görsel sanatların malzemesi maddedir. BY Fonetik sanatların malzemesi ses ve sözdür. CY Dramatik sanatlar, harekete biçim vermeyi amaçlar. Güzel sanatlarda özgünlük, etkileyicilik ve yaratıcılık esastır. Edebiyat, dramatik sanatların malzemesi dil olan tek koludur. fonetik
olarak
ran bir
ik ka-
pidan
onun
sin-
1. Inancın; metafizik problemlere getirdiği çözümler,
hayata yüklediği anlam, varlık, bilgi ve ahlak anlayışı
estetik duyguyu besleyen belki de en önemli kaynak
ur." cümlesinde edebiyatın hangi alanla ilişkisi
vurgulanmıştır?
A) Coğrafya
D) Tarih
EDEBIYAT-DIN ILI
B) Sosyoloji
C) Din
E) Psikoloji
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
olarak ran bir ik ka- pidan onun sin- 1. Inancın; metafizik problemlere getirdiği çözümler, hayata yüklediği anlam, varlık, bilgi ve ahlak anlayışı estetik duyguyu besleyen belki de en önemli kaynak ur." cümlesinde edebiyatın hangi alanla ilişkisi vurgulanmıştır? A) Coğrafya D) Tarih EDEBIYAT-DIN ILI B) Sosyoloji C) Din E) Psikoloji
Ör:
Bu caddeye ne kadar da çok fotoğrafçı toplanmış, şimdiye kadar kaç tanesinin önünde resimleri seyre daldım.
Bütün bu mesut insanlar buralara da saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olacaklar. Bu resimlerde,
yaşayacaklarından daha uzun zaman tebessümleri devam edecek. Şu gelin, demin gördüğüm kocalı kadın değil mi?
Şu pembe yüzlü, çift örgülü saçlı küçük çocuk, daha demin sıçrayarak yanımdan geçen genç kız değil mi? Belli
belli! Bu fotoğrafhanelerde hiç ölülerin resmi yok. Zaten en yakın mezarlık buraya kilometrelerce uzakta. Bu
caddede ancak mesut dolaşılabilir. Yalnız bu caddede bulunmak insanı mesut etmeye kâfidir. Yaşadığımı, ben de
saadetimi düşünmeliyim. Şu kadar dükkânın içinde elbette beni de mesut, hiç olmazsa memnun edebilecek şeyler
satanlar da yok değil ya!
Metninde edebiyatın hangi bilimden yaralandığı söylenebilir?
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
Ör: Bu caddeye ne kadar da çok fotoğrafçı toplanmış, şimdiye kadar kaç tanesinin önünde resimleri seyre daldım. Bütün bu mesut insanlar buralara da saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olacaklar. Bu resimlerde, yaşayacaklarından daha uzun zaman tebessümleri devam edecek. Şu gelin, demin gördüğüm kocalı kadın değil mi? Şu pembe yüzlü, çift örgülü saçlı küçük çocuk, daha demin sıçrayarak yanımdan geçen genç kız değil mi? Belli belli! Bu fotoğrafhanelerde hiç ölülerin resmi yok. Zaten en yakın mezarlık buraya kilometrelerce uzakta. Bu caddede ancak mesut dolaşılabilir. Yalnız bu caddede bulunmak insanı mesut etmeye kâfidir. Yaşadığımı, ben de saadetimi düşünmeliyim. Şu kadar dükkânın içinde elbette beni de mesut, hiç olmazsa memnun edebilecek şeyler satanlar da yok değil ya! Metninde edebiyatın hangi bilimden yaralandığı söylenebilir?
8. Aşağıdakilerden hangisi edebî metnin özellikleri içerisinde yer almaz?
A) Edebî metin estetik kaygı ile oluşturulur.
B) Edebî eser dış dünyadaki gerçekliği yansıtmak zorundadır.
C) Edebî metinde sezdirmek esastır.
D) Edebî metin özneldir.
E) Edebî metinde neyin nasıl anlatıldığı önemlidir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
8. Aşağıdakilerden hangisi edebî metnin özellikleri içerisinde yer almaz? A) Edebî metin estetik kaygı ile oluşturulur. B) Edebî eser dış dünyadaki gerçekliği yansıtmak zorundadır. C) Edebî metinde sezdirmek esastır. D) Edebî metin özneldir. E) Edebî metinde neyin nasıl anlatıldığı önemlidir.
UNITE
6. Edebî metinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Edebî metinler çok anlamlıdır.
B) Edebî metinler gerçeği nesnel bir bakış açısıyla aktarır.
C) Edebî metinlerde kurmaca söz konusudur.
D) Edebî metinlerde amaç "güzeli" bulmaktır.
E) Edebî metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan sözcük sayısı çoktur.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
UNITE 6. Edebî metinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Edebî metinler çok anlamlıdır. B) Edebî metinler gerçeği nesnel bir bakış açısıyla aktarır. C) Edebî metinlerde kurmaca söz konusudur. D) Edebî metinlerde amaç "güzeli" bulmaktır. E) Edebî metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan sözcük sayısı çoktur.
7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği değildir?
1 Tiyatro, resim, müzik gibi güzel sanatların bir koludur.
II. Dille gerçekleştirilen bir güzel sanatlar etkinliğidir.
III. Duygu, düşünce ve hayallerin öznel bir bakış açısıyla anlatılması sanatıdır.
IV. Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır.
V. Evrendeki kanunları ortaya çıkaran bir bilim dalıdır.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği değildir? 1 Tiyatro, resim, müzik gibi güzel sanatların bir koludur. II. Dille gerçekleştirilen bir güzel sanatlar etkinliğidir. III. Duygu, düşünce ve hayallerin öznel bir bakış açısıyla anlatılması sanatıdır. IV. Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır. V. Evrendeki kanunları ortaya çıkaran bir bilim dalıdır. A) I B) II C) III D) IV E) V
hangisi plastik (görsel) sanatlar içinde değerlendirilmez?
B) Heykel C) Mimari
D) Resim
E) Sinema
9. Aşağıdakilerden
A) Hat
10. Aşağıdakilerden hangisi işitsel sanatlardan biridir?
A) Dans
B) Heykel
C) Mimari
D) Müzik
E) Resim
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
hangisi plastik (görsel) sanatlar içinde değerlendirilmez? B) Heykel C) Mimari D) Resim E) Sinema 9. Aşağıdakilerden A) Hat 10. Aşağıdakilerden hangisi işitsel sanatlardan biridir? A) Dans B) Heykel C) Mimari D) Müzik E) Resim
TÜRKÇE
21. Dünyadaki teknoloji üretimine gerek kuramsal
gerek uygulama alanında katkımız çok az. Üre-
tilecek nesneleri biz tasarlamıyoruz, üretim
gündemini biz planlamıyoruz. Dışımızdan bir
yerlerden üzerimize teknoloji geliyor. Üzerimize.
geliyor teknoloji. Teknolojiye katkımız, üretim-
den çok tüketimde. ----. Çekiyor bizi, pazarı
belirliyor.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?
A) Tükettikçe de mutlu oluyoruz.
B) Teknolojinin ardındayız demek ki!
C) Tüketimden çıkmanın bir yolu var.
D) Teknoloji tüketimi, bizi değerlerimize ya-
bancılaştırıyor.
E) Geleceğe bu şekilde yürümek zor görünü-
yor.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
TÜRKÇE 21. Dünyadaki teknoloji üretimine gerek kuramsal gerek uygulama alanında katkımız çok az. Üre- tilecek nesneleri biz tasarlamıyoruz, üretim gündemini biz planlamıyoruz. Dışımızdan bir yerlerden üzerimize teknoloji geliyor. Üzerimize. geliyor teknoloji. Teknolojiye katkımız, üretim- den çok tüketimde. ----. Çekiyor bizi, pazarı belirliyor. Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril- melidir? A) Tükettikçe de mutlu oluyoruz. B) Teknolojinin ardındayız demek ki! C) Tüketimden çıkmanın bir yolu var. D) Teknoloji tüketimi, bizi değerlerimize ya- bancılaştırıyor. E) Geleceğe bu şekilde yürümek zor görünü- yor.
miştir.
D) Edebiyat, toplumsal birikimi dil aracılığıyla gelecek ku-
şaklara aktarmaktadır.
Edebî ürünler, bilim dünyasındaki gelişmelere öncülük
edebilmektedir.
2. 1. Tarihsel, sosyal ve kültürel olandan hareketle, dille
gerçekleştirilen güzel sanat etkinliklerine ve eserlerine
verilen genel aadır.
II. Ritmik (dramatik) sanatlardan biridir.
III. Arapça "edeb" sözcüğünden türetilmiş, yazın, literatür
gibi adlarla da anılmış ve ilk kez Şinasi tarafından kul-
lanılmıştır.
IV. Edebiyat eseri, belli bir sanatkârın kaleminden çıkmış
olması sebebiyle öncelikle bireyseldir.
V. Malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan
bir yaratıcılık, başka bir deyişle bir sanat dalıdır.
Edebiyat sanatı ile ilgili yukarıda numaralanmış cüm-
lelerden hangisi yanlıştır?
BI
C) III
DIV
B
4.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
miştir. D) Edebiyat, toplumsal birikimi dil aracılığıyla gelecek ku- şaklara aktarmaktadır. Edebî ürünler, bilim dünyasındaki gelişmelere öncülük edebilmektedir. 2. 1. Tarihsel, sosyal ve kültürel olandan hareketle, dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliklerine ve eserlerine verilen genel aadır. II. Ritmik (dramatik) sanatlardan biridir. III. Arapça "edeb" sözcüğünden türetilmiş, yazın, literatür gibi adlarla da anılmış ve ilk kez Şinasi tarafından kul- lanılmıştır. IV. Edebiyat eseri, belli bir sanatkârın kaleminden çıkmış olması sebebiyle öncelikle bireyseldir. V. Malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan bir yaratıcılık, başka bir deyişle bir sanat dalıdır. Edebiyat sanatı ile ilgili yukarıda numaralanmış cüm- lelerden hangisi yanlıştır? BI C) III DIV B 4.
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi için planlar yap-
maktadır. Bunun için Yıldırım Beyazıt'in yaptırdığı Anado-
lu (Güzelce) Hisan'nın karşısına bir hisar inşa etmek ister.
Av bahanesiyle Karadeniz kıyısında Terkos Kalesi'ne gider
ve avladığı hayvanlan Bizans imparatoruna bir elçi aracılı-
ğıyla hediye eder ve bir av köşkü yaptırmak için izin ister.
Imparator XI. Konstantin de bu köşkün bir dana derisinin
kapladığı alandan daha büyük olmayacağı sürece inşa edi-
lebileceğini söyler. Bunun üzerine Sultan II. Mehmet de bir
dana densini çok ince bir şekilde kestirtip bunlan uç uca
bağlatır ve bir ip oluşturtur. Bu alan etrafina Rumeli Hisan'n-
daki Büyük ve Küçük Zağanos Kulesi'ndeki kitabelere göre
yaklaşık dört ay gibi çok kısa bir sürede bir hisar inşa ettirir.
Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilimlerden hangileriyle
ilişkili olduğunu gösterir?
A Felsefe - jeoloji
B) Felsefe - sosyoloji
C) Tarih-biyoloji
D) Coğrafya - tarih
E) Coğrafya - antropoloji
4
5.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi için planlar yap- maktadır. Bunun için Yıldırım Beyazıt'in yaptırdığı Anado- lu (Güzelce) Hisan'nın karşısına bir hisar inşa etmek ister. Av bahanesiyle Karadeniz kıyısında Terkos Kalesi'ne gider ve avladığı hayvanlan Bizans imparatoruna bir elçi aracılı- ğıyla hediye eder ve bir av köşkü yaptırmak için izin ister. Imparator XI. Konstantin de bu köşkün bir dana derisinin kapladığı alandan daha büyük olmayacağı sürece inşa edi- lebileceğini söyler. Bunun üzerine Sultan II. Mehmet de bir dana densini çok ince bir şekilde kestirtip bunlan uç uca bağlatır ve bir ip oluşturtur. Bu alan etrafina Rumeli Hisan'n- daki Büyük ve Küçük Zağanos Kulesi'ndeki kitabelere göre yaklaşık dört ay gibi çok kısa bir sürede bir hisar inşa ettirir. Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilimlerden hangileriyle ilişkili olduğunu gösterir? A Felsefe - jeoloji B) Felsefe - sosyoloji C) Tarih-biyoloji D) Coğrafya - tarih E) Coğrafya - antropoloji 4 5.
.
.
•
•
Güzel sanatların en önemli amacı topluma yol göstermek, insanları bilgilendirmektir. (...)
Bilimin amacı, nesnel gerçekleri öğretmek ve onlarla ilgili bilgi vermektir. (...)
Edebî metinler, yan anlam değeri taşıyan sözcükler bakımından zengindir. (...)
Hikâye ve roman öğretici metinler arasında yer alır. (...)
Edebi metinlerde yazar, söyleyiş özelliklerini (üslubunu) ön plana çıkarır. (...)
3. Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan biri değildir?
B) Edebiyat
A) Bale
C) Opera
D) Sinema
Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir?
A) Akdeniz'in iklimini anlatan bir metin
B) Ülke genelinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını gösteren bir metin
bir haber metni
E) Tiyatro
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
. . • • Güzel sanatların en önemli amacı topluma yol göstermek, insanları bilgilendirmektir. (...) Bilimin amacı, nesnel gerçekleri öğretmek ve onlarla ilgili bilgi vermektir. (...) Edebî metinler, yan anlam değeri taşıyan sözcükler bakımından zengindir. (...) Hikâye ve roman öğretici metinler arasında yer alır. (...) Edebi metinlerde yazar, söyleyiş özelliklerini (üslubunu) ön plana çıkarır. (...) 3. Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan biri değildir? B) Edebiyat A) Bale C) Opera D) Sinema Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir? A) Akdeniz'in iklimini anlatan bir metin B) Ülke genelinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını gösteren bir metin bir haber metni E) Tiyatro