%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Soruları

3. Tarih, geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman
göstererek inceleyen bilim dalıdır. Edebiyat tarihi ise geçmiş dönemlerde yazılmış eserleri inceler,
onlardan sonuçlar çıkarır. Bu açıklamayı da dikkate alarak edebiyatla tarih arasındaki ortak bağı
yazınız.
Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
() Bir milletin ortak inanç, duyuş, düşünüş tarzı, kısacası sosyal ve kültürel hayatı o milletin güzel
sanatlarına ve edebiyatına etki etmez..
() Türk edebiyatı, tarihsel süreç içerisinde farklı medeniyetlerin etkisiyle yeni ana dönemlere
ayrılmıştır.
() Sözlü edebiyatımızın ürünleri destanlar, olayların meydana geldiği dönemin sosyal yapısını
resmeden bir özellik taşır.
() Türk edebiyatının tasnifi yapılırken ortaya konan adlandırmalar yüzyıllara; toplumu derinden
etkileyen dinî, siyasi ve sosyal olaylara; edebî hareketlere göre değişebilmektedir.
() Bir edebi metni tam olarak anlamak için o dönemin olaylarını, zihniyetini bilmek gerekmez.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
3. Tarih, geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalıdır. Edebiyat tarihi ise geçmiş dönemlerde yazılmış eserleri inceler, onlardan sonuçlar çıkarır. Bu açıklamayı da dikkate alarak edebiyatla tarih arasındaki ortak bağı yazınız. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. () Bir milletin ortak inanç, duyuş, düşünüş tarzı, kısacası sosyal ve kültürel hayatı o milletin güzel sanatlarına ve edebiyatına etki etmez.. () Türk edebiyatı, tarihsel süreç içerisinde farklı medeniyetlerin etkisiyle yeni ana dönemlere ayrılmıştır. () Sözlü edebiyatımızın ürünleri destanlar, olayların meydana geldiği dönemin sosyal yapısını resmeden bir özellik taşır. () Türk edebiyatının tasnifi yapılırken ortaya konan adlandırmalar yüzyıllara; toplumu derinden etkileyen dinî, siyasi ve sosyal olaylara; edebî hareketlere göre değişebilmektedir. () Bir edebi metni tam olarak anlamak için o dönemin olaylarını, zihniyetini bilmek gerekmez.
si
12. Yavru bir kedi kuyruğuyla oynuyormuş. Bunu gören
yaşlı bir kedi: Neden kuyruğunu kovalıyorsun? Yavru
kedi yanıt vermiş: Mutluluğun kuyruğumda olduğunu
öğrendim. Onu yakaladığımda_ mutluluğa kavuşaca-
ğım. Bu nedenle kovalıyorum. Bunun üzerine yaşlı kedi
şöyle demiş: Senin yaşında ben de mutluluğun kuyru-
ğum olduğunu düşünmüştüm. Sonra şunu fark ettim,
ne zaman onu yakalamaya çalışıp, kovalasam benden
uzaklaşıyor, ne zaman kendi yoluma gitsem hep
peşimden geliyor.
Bu parçadaki zamirlerden hangisi tür bakımından
ötekilerden farklıdır?
A) bunu
D) senin
B) onu
E) şunu
}
C) bunun
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
si 12. Yavru bir kedi kuyruğuyla oynuyormuş. Bunu gören yaşlı bir kedi: Neden kuyruğunu kovalıyorsun? Yavru kedi yanıt vermiş: Mutluluğun kuyruğumda olduğunu öğrendim. Onu yakaladığımda_ mutluluğa kavuşaca- ğım. Bu nedenle kovalıyorum. Bunun üzerine yaşlı kedi şöyle demiş: Senin yaşında ben de mutluluğun kuyru- ğum olduğunu düşünmüştüm. Sonra şunu fark ettim, ne zaman onu yakalamaya çalışıp, kovalasam benden uzaklaşıyor, ne zaman kendi yoluma gitsem hep peşimden geliyor. Bu parçadaki zamirlerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? A) bunu D) senin B) onu E) şunu } C) bunun
2.
Güzel sanatlar; malzemesine göre fonetik sanatlar, plas-
tik sanatlar ve dramatik sanatlar şeklinde sınıflandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu sıralamaya
uygun sanat dalları bir arada verilmiştir?
A) Tiyatro - heykel - bale
B) Edebiyat - hat- sinema
e Edebiyat - tezhip - dans
D) Opera - müzik - minyatür
E) Müzik - fotoğraf - kabartma
Kafa Dengi
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
2. Güzel sanatlar; malzemesine göre fonetik sanatlar, plas- tik sanatlar ve dramatik sanatlar şeklinde sınıflandırılır. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu sıralamaya uygun sanat dalları bir arada verilmiştir? A) Tiyatro - heykel - bale B) Edebiyat - hat- sinema e Edebiyat - tezhip - dans D) Opera - müzik - minyatür E) Müzik - fotoğraf - kabartma Kafa Dengi
olarak
ran bir
ik ka-
pidan
onun
sin-
1. Inancın; metafizik problemlere getirdiği çözümler,
hayata yüklediği anlam, varlık, bilgi ve ahlak anlayışı
estetik duyguyu besleyen belki de en önemli kaynak
ur." cümlesinde edebiyatın hangi alanla ilişkisi
vurgulanmıştır?
A) Coğrafya
D) Tarih
EDEBIYAT-DIN ILI
B) Sosyoloji
C) Din
E) Psikoloji
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
olarak ran bir ik ka- pidan onun sin- 1. Inancın; metafizik problemlere getirdiği çözümler, hayata yüklediği anlam, varlık, bilgi ve ahlak anlayışı estetik duyguyu besleyen belki de en önemli kaynak ur." cümlesinde edebiyatın hangi alanla ilişkisi vurgulanmıştır? A) Coğrafya D) Tarih EDEBIYAT-DIN ILI B) Sosyoloji C) Din E) Psikoloji
Ör:
Bu caddeye ne kadar da çok fotoğrafçı toplanmış, şimdiye kadar kaç tanesinin önünde resimleri seyre daldım.
Bütün bu mesut insanlar buralara da saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olacaklar. Bu resimlerde,
yaşayacaklarından daha uzun zaman tebessümleri devam edecek. Şu gelin, demin gördüğüm kocalı kadın değil mi?
Şu pembe yüzlü, çift örgülü saçlı küçük çocuk, daha demin sıçrayarak yanımdan geçen genç kız değil mi? Belli
belli! Bu fotoğrafhanelerde hiç ölülerin resmi yok. Zaten en yakın mezarlık buraya kilometrelerce uzakta. Bu
caddede ancak mesut dolaşılabilir. Yalnız bu caddede bulunmak insanı mesut etmeye kâfidir. Yaşadığımı, ben de
saadetimi düşünmeliyim. Şu kadar dükkânın içinde elbette beni de mesut, hiç olmazsa memnun edebilecek şeyler
satanlar da yok değil ya!
Metninde edebiyatın hangi bilimden yaralandığı söylenebilir?
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
Ör: Bu caddeye ne kadar da çok fotoğrafçı toplanmış, şimdiye kadar kaç tanesinin önünde resimleri seyre daldım. Bütün bu mesut insanlar buralara da saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olacaklar. Bu resimlerde, yaşayacaklarından daha uzun zaman tebessümleri devam edecek. Şu gelin, demin gördüğüm kocalı kadın değil mi? Şu pembe yüzlü, çift örgülü saçlı küçük çocuk, daha demin sıçrayarak yanımdan geçen genç kız değil mi? Belli belli! Bu fotoğrafhanelerde hiç ölülerin resmi yok. Zaten en yakın mezarlık buraya kilometrelerce uzakta. Bu caddede ancak mesut dolaşılabilir. Yalnız bu caddede bulunmak insanı mesut etmeye kâfidir. Yaşadığımı, ben de saadetimi düşünmeliyim. Şu kadar dükkânın içinde elbette beni de mesut, hiç olmazsa memnun edebilecek şeyler satanlar da yok değil ya! Metninde edebiyatın hangi bilimden yaralandığı söylenebilir?
8. Aşağıdakilerden hangisi edebî metnin özellikleri içerisinde yer almaz?
A) Edebî metin estetik kaygı ile oluşturulur.
B) Edebî eser dış dünyadaki gerçekliği yansıtmak zorundadır.
C) Edebî metinde sezdirmek esastır.
D) Edebî metin özneldir.
E) Edebî metinde neyin nasıl anlatıldığı önemlidir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
8. Aşağıdakilerden hangisi edebî metnin özellikleri içerisinde yer almaz? A) Edebî metin estetik kaygı ile oluşturulur. B) Edebî eser dış dünyadaki gerçekliği yansıtmak zorundadır. C) Edebî metinde sezdirmek esastır. D) Edebî metin özneldir. E) Edebî metinde neyin nasıl anlatıldığı önemlidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği değildir?
1 Tiyatro, resim, müzik gibi güzel sanatların bir koludur.
II. Dille gerçekleştirilen bir güzel sanatlar etkinliğidir.
III. Duygu, düşünce ve hayallerin öznel bir bakış açısıyla anlatılması sanatıdır.
IV. Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır.
V. Evrendeki kanunları ortaya çıkaran bir bilim dalıdır.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği değildir? 1 Tiyatro, resim, müzik gibi güzel sanatların bir koludur. II. Dille gerçekleştirilen bir güzel sanatlar etkinliğidir. III. Duygu, düşünce ve hayallerin öznel bir bakış açısıyla anlatılması sanatıdır. IV. Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır. V. Evrendeki kanunları ortaya çıkaran bir bilim dalıdır. A) I B) II C) III D) IV E) V
hangisi plastik (görsel) sanatlar içinde değerlendirilmez?
B) Heykel C) Mimari
D) Resim
E) Sinema
9. Aşağıdakilerden
A) Hat
10. Aşağıdakilerden hangisi işitsel sanatlardan biridir?
A) Dans
B) Heykel
C) Mimari
D) Müzik
E) Resim
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
hangisi plastik (görsel) sanatlar içinde değerlendirilmez? B) Heykel C) Mimari D) Resim E) Sinema 9. Aşağıdakilerden A) Hat 10. Aşağıdakilerden hangisi işitsel sanatlardan biridir? A) Dans B) Heykel C) Mimari D) Müzik E) Resim
.
.
•
•
Güzel sanatların en önemli amacı topluma yol göstermek, insanları bilgilendirmektir. (...)
Bilimin amacı, nesnel gerçekleri öğretmek ve onlarla ilgili bilgi vermektir. (...)
Edebî metinler, yan anlam değeri taşıyan sözcükler bakımından zengindir. (...)
Hikâye ve roman öğretici metinler arasında yer alır. (...)
Edebi metinlerde yazar, söyleyiş özelliklerini (üslubunu) ön plana çıkarır. (...)
3. Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan biri değildir?
B) Edebiyat
A) Bale
C) Opera
D) Sinema
Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir?
A) Akdeniz'in iklimini anlatan bir metin
B) Ülke genelinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını gösteren bir metin
bir haber metni
E) Tiyatro
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
. . • • Güzel sanatların en önemli amacı topluma yol göstermek, insanları bilgilendirmektir. (...) Bilimin amacı, nesnel gerçekleri öğretmek ve onlarla ilgili bilgi vermektir. (...) Edebî metinler, yan anlam değeri taşıyan sözcükler bakımından zengindir. (...) Hikâye ve roman öğretici metinler arasında yer alır. (...) Edebi metinlerde yazar, söyleyiş özelliklerini (üslubunu) ön plana çıkarır. (...) 3. Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan biri değildir? B) Edebiyat A) Bale C) Opera D) Sinema Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir? A) Akdeniz'in iklimini anlatan bir metin B) Ülke genelinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını gösteren bir metin bir haber metni E) Tiyatro
ve
gdir.
olur.
SINAV
22. 1. Ne kızı verir ne dünürü küstürür.
II. Atı alan Üsküdar'ı geçti.
III. Ele verir talkını kendi yutar salkımı.
IV. Tut kelin perçeminden.
V. Dostlar alışverişte görsün.
Bu deyim ve atasözleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
A l'incisi, bir isteğin yerine getirilemeyeceğinin
karşı tarafı incitmeden söylendiği anlamına
gelir.
B) Il'ncisi, kaçırılan bir fırsata işaret etmektedir.
ir.X
C) IIl'üncüsü, olumsuz bir insan davranışına
yönelik söylenmiştir.
D) IV'üncüsü, ayağa gelen bir fırsatın
kaçırılmaması gerektiğini anlatır.
E) V'incisi, amacın işi yapmak olduğunu değil,
yapıyor görünmek olduğunu anlatır.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
ve gdir. olur. SINAV 22. 1. Ne kızı verir ne dünürü küstürür. II. Atı alan Üsküdar'ı geçti. III. Ele verir talkını kendi yutar salkımı. IV. Tut kelin perçeminden. V. Dostlar alışverişte görsün. Bu deyim ve atasözleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) A l'incisi, bir isteğin yerine getirilemeyeceğinin karşı tarafı incitmeden söylendiği anlamına gelir. B) Il'ncisi, kaçırılan bir fırsata işaret etmektedir. ir.X C) IIl'üncüsü, olumsuz bir insan davranışına yönelik söylenmiştir. D) IV'üncüsü, ayağa gelen bir fırsatın kaçırılmaması gerektiğini anlatır. E) V'incisi, amacın işi yapmak olduğunu değil, yapıyor görünmek olduğunu anlatır.
S.
Edebî metin ile tarihi metnin karşılaştırıldığı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Edebî metin sanat, tarihî metin bilim metnidir.
B) Edebi metinde estetik heyecan uyandırma, tarihi
metinde bilgilendirme esastır.
C) Edebî metinde genelgeçerlik, tarihî metinde
subjektiflik belirgindir.
D) Edebî metinde dilin sanatsal işlevi ön plandayken
tarihî metinde dilin göndergesel işlevi ağır
basmaktadır.
E) Edebî metin farklı yorumlara açıkken tarihî metin
herkesçe aynı şekilde anlaşılmayı hedefler.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
S. Edebî metin ile tarihi metnin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Edebî metin sanat, tarihî metin bilim metnidir. B) Edebi metinde estetik heyecan uyandırma, tarihi metinde bilgilendirme esastır. C) Edebî metinde genelgeçerlik, tarihî metinde subjektiflik belirgindir. D) Edebî metinde dilin sanatsal işlevi ön plandayken tarihî metinde dilin göndergesel işlevi ağır basmaktadır. E) Edebî metin farklı yorumlara açıkken tarihî metin herkesçe aynı şekilde anlaşılmayı hedefler.
ers
5.
Birlikten kuvvet doğar.
Yalnız taş duvar olmaz.
Bu atasözleri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) İyilik yapan iyilik bulur. / İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze
bıçak olmazdı.
B) Öfke baldan tatlıdır. / Öfkeyle kalkan zararla oturur.
& Beraberlik
AGNES
C) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. / Yalancının
mumu yatsıya kadar yanar.
D) Sütle giren huy canla çıkar./Can çıkmayınca huy çıkmaz.
E) Akıl kişiye sermayedir. / Akıllı düşünene dek, deli oğlunu
evlendirir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
ers 5. Birlikten kuvvet doğar. Yalnız taş duvar olmaz. Bu atasözleri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İyilik yapan iyilik bulur. / İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. B) Öfke baldan tatlıdır. / Öfkeyle kalkan zararla oturur. & Beraberlik AGNES C) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. / Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. D) Sütle giren huy canla çıkar./Can çıkmayınca huy çıkmaz. E) Akıl kişiye sermayedir. / Akıllı düşünene dek, deli oğlunu evlendirir.
.
Rıza Tevfik, memleket özlemini yüreğinde duymuş bir şairdir.
Doğduğu yer ile ilgili hatırladığı coğrafi ögeleri hasret duygu-
su ile dile getirdiği şiirde, bot-bot hüzün ve acı sezilmektedir.
Bu parçada kaç ad tamlaması vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
. Kafesli evlerde ağlar çocuklar,
D) 4
E) 5
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
. Rıza Tevfik, memleket özlemini yüreğinde duymuş bir şairdir. Doğduğu yer ile ilgili hatırladığı coğrafi ögeleri hasret duygu- su ile dile getirdiği şiirde, bot-bot hüzün ve acı sezilmektedir. Bu parçada kaç ad tamlaması vardır? A) 1 B) 2 C) 3 . Kafesli evlerde ağlar çocuklar, D) 4 E) 5
7
24. Çift kanatlı olarak yapılmış kapılar, hem misafire duyulan bü-
yük hürmeti hem de iki kapılı dünya tasavvuruna işaret edildiği-
ni düşündürmektedir. Tekkelerde, camilerde, hanlarda, evlerin
bahçe yahut dış avlu kapılarında sıkça rastlarız bu kapilara.
Özellikle evlerin dış avlu kapıları, iki kolunu ardına kadar aça-
rak gelen misafiri içten bir şekilde kucaklamak istercesine çift
kanatlı tasarlanır. Dünya biz insanlar için geçici bir handan,
misafirhaneden farksızdır ve onun dahi iki kapısı vardır. Birin-
den girer, bir süre eğlenir; diğerinden çıkarız. Aşık Veysel'in
"Gidiyorum gündüz gece" nakaratlı türküsünün büyük bir kabul
görmesinde, iki kapılı han düşüncesinin payı inkâr edilemez.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
B) Benzetme yapılmıştır.
C) Nitelemelerden yararlanılmıştır.
D) Tanık göstermeye başvurulmuştur.
E) Örneklemeye başvurulmuştur.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
7 24. Çift kanatlı olarak yapılmış kapılar, hem misafire duyulan bü- yük hürmeti hem de iki kapılı dünya tasavvuruna işaret edildiği- ni düşündürmektedir. Tekkelerde, camilerde, hanlarda, evlerin bahçe yahut dış avlu kapılarında sıkça rastlarız bu kapilara. Özellikle evlerin dış avlu kapıları, iki kolunu ardına kadar aça- rak gelen misafiri içten bir şekilde kucaklamak istercesine çift kanatlı tasarlanır. Dünya biz insanlar için geçici bir handan, misafirhaneden farksızdır ve onun dahi iki kapısı vardır. Birin- den girer, bir süre eğlenir; diğerinden çıkarız. Aşık Veysel'in "Gidiyorum gündüz gece" nakaratlı türküsünün büyük bir kabul görmesinde, iki kapılı han düşüncesinin payı inkâr edilemez. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Kişileştirmeye yer verilmiştir. B) Benzetme yapılmıştır. C) Nitelemelerden yararlanılmıştır. D) Tanık göstermeye başvurulmuştur. E) Örneklemeye başvurulmuştur. Diğer sayfaya geçiniz.
1. Stefan Zweig, Üç Büyük Usta'da üç büyük yazarın yaşam
öyküleri üzerinden -- edebiyat tarihine, edebî dehanın si-
nırlarına doğru
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi sırasıyla getirilmelidir?
A) eleştirmenleri - koşturuyor
B) yazarları - gitmesini sağlıyor
C) diğer insanları - yola çağırıyor
D) okurlarını - itiyor
E) okumaya yeni başlayanları - getiriyor
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
1. Stefan Zweig, Üç Büyük Usta'da üç büyük yazarın yaşam öyküleri üzerinden -- edebiyat tarihine, edebî dehanın si- nırlarına doğru Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han- gisi sırasıyla getirilmelidir? A) eleştirmenleri - koşturuyor B) yazarları - gitmesini sağlıyor C) diğer insanları - yola çağırıyor D) okurlarını - itiyor E) okumaya yeni başlayanları - getiriyor
13.
Aynı enlem üzerinde bulunan iki merkezin;
1. gün içinde yaşanan en kısa gölge boyu uzunluğu,
II. sıcaklık ortalamaları,
III. gece ve gündüz süreleri
özelliklerinden hangileri yıl boyunca kesinlikle aynıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
13. Aynı enlem üzerinde bulunan iki merkezin; 1. gün içinde yaşanan en kısa gölge boyu uzunluğu, II. sıcaklık ortalamaları, III. gece ve gündüz süreleri özelliklerinden hangileri yıl boyunca kesinlikle aynıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III