Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyat Nedir? Soruları

Turk sinemasında son dönemlerde görülen nicel artışın
nitelik açısından da bir karşılık bulup bulmadığı tartışma
konusu. Ancak bu tartışmada bir sonuca ulaşabilmek
için peşin hükümlü olmadan birkaç sezon daha
beklemekte fayda var Geçtiğimiz iki sinema
sezonundaki film enflasyonunun içinden vasatın altında
filmlerle birlikte yurt dışında da ses getiren yapımlar da
ortaya çıktı Ama her şey kendi karşıtını da doğuruyor
Yani yerli Sinemanın toplam seyirci oranındaki payı
büyüdükçe seyirciye tuzak kuran filmlerin sayısı da
giderek artıyor Dizi oyuncularının ve dizilerin
popülerliğinden yararlanmak isteyen yapımcılar, kısa
vadede bu tür hilelerle amaçlarına belki ulaşabilirler ama
uzun vadede bu durum sinemamıza zarar verecek gibl.
22. Bu parçada Türk sineması ile ilgili aşağıdakilerden
hangising değinilmemiştir?
A) Son yıllardaki hareketliliğinin
içerdiği nicelik-nitelik
S
3) Populer kültür üretiminin sektör üzerindeki kimi
Cestararası alanda elde edilen birtakım başarılar
olduğuna
D) Sinema salonlarının giderek daha çok izleyicy
cektigine
2) Yaşımcıların sanat stremasına yaptıkları önemli
Katkılara
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
Turk sinemasında son dönemlerde görülen nicel artışın nitelik açısından da bir karşılık bulup bulmadığı tartışma konusu. Ancak bu tartışmada bir sonuca ulaşabilmek için peşin hükümlü olmadan birkaç sezon daha beklemekte fayda var Geçtiğimiz iki sinema sezonundaki film enflasyonunun içinden vasatın altında filmlerle birlikte yurt dışında da ses getiren yapımlar da ortaya çıktı Ama her şey kendi karşıtını da doğuruyor Yani yerli Sinemanın toplam seyirci oranındaki payı büyüdükçe seyirciye tuzak kuran filmlerin sayısı da giderek artıyor Dizi oyuncularının ve dizilerin popülerliğinden yararlanmak isteyen yapımcılar, kısa vadede bu tür hilelerle amaçlarına belki ulaşabilirler ama uzun vadede bu durum sinemamıza zarar verecek gibl. 22. Bu parçada Türk sineması ile ilgili aşağıdakilerden hangising değinilmemiştir? A) Son yıllardaki hareketliliğinin içerdiği nicelik-nitelik S 3) Populer kültür üretiminin sektör üzerindeki kimi Cestararası alanda elde edilen birtakım başarılar olduğuna D) Sinema salonlarının giderek daha çok izleyicy cektigine 2) Yaşımcıların sanat stremasına yaptıkları önemli Katkılara
24. 18. yüzyılın ikinci yarısında hazırlanan klasisizme tepki
gösteren bir akımdır. Bu akımın ortaya çıkışında 1789'da
gerçekleşen Fransız İhtilali'nin ve felsefi alandaki değiş-
melerin büyük etkisi vardır. Bu akımın doğduğu ortam tam
bir karşıtlıklar ortamı olduğu için iyi ile kötü, akla kara,
zayıf ile güçlü, coşku ile karamsarlık, geçmiş ile gelecek,
akıl ile duygu, gerçek ile hayal kavramları yan yana verilir.
Kişiliği ve sanatçı özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan ya-
zarlar, kendi kişiliklerini de eserlere yansıtmaktan geri dur-
mazlar. Bu akım, Victor Hugo'nun Hernani adlı oyunuyla
bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır.
net
Bu parçada bahsi geçen edebî akım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Romantizm
C) Parrasizm
E) Sembolizm
B) Natüralizm
D) Realizm
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
24. 18. yüzyılın ikinci yarısında hazırlanan klasisizme tepki gösteren bir akımdır. Bu akımın ortaya çıkışında 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali'nin ve felsefi alandaki değiş- melerin büyük etkisi vardır. Bu akımın doğduğu ortam tam bir karşıtlıklar ortamı olduğu için iyi ile kötü, akla kara, zayıf ile güçlü, coşku ile karamsarlık, geçmiş ile gelecek, akıl ile duygu, gerçek ile hayal kavramları yan yana verilir. Kişiliği ve sanatçı özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan ya- zarlar, kendi kişiliklerini de eserlere yansıtmaktan geri dur- mazlar. Bu akım, Victor Hugo'nun Hernani adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır. net Bu parçada bahsi geçen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Romantizm C) Parrasizm E) Sembolizm B) Natüralizm D) Realizm
23. Ülkemiz sinemasında ne oyuncular ne de çalışanlar hiçbir
zaman emeklerinin karşılığını hakkıyla alamazlar. Bir iş
biter sırada bekleyen başka bir iş yoktur ve bu sinir bo-
zucu gerilim her çalışanın kabusu olur. Böylesi ayakları
yere basmayan, güvensiz bir çalışma biçiminde nitelikli
elemanlar düş kırıklıkları ile mücadele edip dururlar. Stan-
hodartları olmayan hayatlarını devam ettirebilmek için aile
ma olmak, karınlarını doyurmak gibi yaşamsal gereklilikler
inst söz konusuyken bu ortamda vefa beklemek çocukçadır.
pumBir zamanlar herhangi bir işte aynı ekibe düşmüş kişiler
ayda yılda bir karşılaşırsa can ciğer kuzu sarması olurlar,
en olmadık cenazelerde sağlam saf tutarlar.
Bu parçada yakınılan durum aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Ülkemizde sinema sektörünün sanayi olmayı başara-
mamış bir halde olması
T
B) Türk sinemasında oyuncular arasında tam bir bağlılı-
ğın olmaması
C) Sinema çalışanlarının iş sağlığı ve sosyal güvence-
den yoksun çalışması
D) Türk sinemasında oyuncuların emeklerinin tam karşı-
lığını hiç alamaması
E) Nitelikten yoksun sinemanın hiçbir zaman hak ettiği
ilgiyi görememesi
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
23. Ülkemiz sinemasında ne oyuncular ne de çalışanlar hiçbir zaman emeklerinin karşılığını hakkıyla alamazlar. Bir iş biter sırada bekleyen başka bir iş yoktur ve bu sinir bo- zucu gerilim her çalışanın kabusu olur. Böylesi ayakları yere basmayan, güvensiz bir çalışma biçiminde nitelikli elemanlar düş kırıklıkları ile mücadele edip dururlar. Stan- hodartları olmayan hayatlarını devam ettirebilmek için aile ma olmak, karınlarını doyurmak gibi yaşamsal gereklilikler inst söz konusuyken bu ortamda vefa beklemek çocukçadır. pumBir zamanlar herhangi bir işte aynı ekibe düşmüş kişiler ayda yılda bir karşılaşırsa can ciğer kuzu sarması olurlar, en olmadık cenazelerde sağlam saf tutarlar. Bu parçada yakınılan durum aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Ülkemizde sinema sektörünün sanayi olmayı başara- mamış bir halde olması T B) Türk sinemasında oyuncular arasında tam bir bağlılı- ğın olmaması C) Sinema çalışanlarının iş sağlığı ve sosyal güvence- den yoksun çalışması D) Türk sinemasında oyuncuların emeklerinin tam karşı- lığını hiç alamaması E) Nitelikten yoksun sinemanın hiçbir zaman hak ettiği ilgiyi görememesi
2.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen açıklama ayraç
içindeki atasözüyle uyuşmamaktadır?
A) Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa ne yapsak
onun önüne geçemeyiz (Akacak kan damarda dur-
maz.)
B) Herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilemez.
(Mızrak çuvala sığmaz.)
C) Önlemler, tehlike baş göstermeden alınmalıdır; teh-
like ortaya çıktıktan sonra alınacak önlem işe yara-
maz. (Kazan taşarsa kepçenin değeri olmaz.)
D) Kişi, kendi işi için harcayacağı çabadan dolayı baş-
kasından karşılık beklemez. (Kuş, kanadına kira is-
temez.)
E) Durmadan yer, yurt değiştiren kimse, eşya ya da
varlık edinemez. (Kaynayan kazan kapak tutmaz.)
TYT "10'lu Deneme Seti" - 2003/05
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
2. Aşağıdakilerden hangisinde verilen açıklama ayraç içindeki atasözüyle uyuşmamaktadır? A) Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa ne yapsak onun önüne geçemeyiz (Akacak kan damarda dur- maz.) B) Herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilemez. (Mızrak çuvala sığmaz.) C) Önlemler, tehlike baş göstermeden alınmalıdır; teh- like ortaya çıktıktan sonra alınacak önlem işe yara- maz. (Kazan taşarsa kepçenin değeri olmaz.) D) Kişi, kendi işi için harcayacağı çabadan dolayı baş- kasından karşılık beklemez. (Kuş, kanadına kira is- temez.) E) Durmadan yer, yurt değiştiren kimse, eşya ya da varlık edinemez. (Kaynayan kazan kapak tutmaz.) TYT "10'lu Deneme Seti" - 2003/05
stur-
gör-
miş
dil
ak;
bir
ca
7-
genyoun
3. 1.
Deneme 12
Bu doğa harikalarının oluşma sürecini açık
lamak üzere, jetlerden kaynaklanan akustik
şok dalgaları, jetin rotası üzerindeki havanın
lokal ısınması, jetlerin yüksek irtifada uçar-
ken arkalarında bıraktıkları iz boyunca buz
oluşması gibi birçok olası sebep öne sürül-
dü.
II. Bilim insanları, belirli atmosferik şartlar altın-
da jetler veya gaz türbini ile çalışan pervaneli
uçakların, bulutların içinden geçerken bulut
tohumlama sürecindekine benzer bir etki
oluşmasının yağmur ve kar yağışına neden
olabildiğini gösterdiler.
III. Geçtiğimiz haziran ayında yayımlanan bilim-
sel bir çalışma, uzun yıllardır gizemini koru-
yan delgeç bulutlarının oluşum mekanizma-
sını açıklıyor.
IV. Sanki devasa büyüklükte bir delgeç ile delin-
miş gibi görünen delgeç bulutlarının nasıl
oluştuğu 1940'lı yıllardan beri bilim insanla-
rinda merak uyandırmıştır.
V. İlk yıllardaki gözlemler de olağandışı bu
bulut oluşumlarının jetlerden kaynaklandığı-
ni doğrulamış gözükse de hem bu oluşumun
gerçek mekanizması hem de pervaneli uçak-
ların da bu bulutları oluşturabildiği yakın bir
zamana kadar bilinmiyordu.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan
dördüncü olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
stur- gör- miş dil ak; bir ca 7- genyoun 3. 1. Deneme 12 Bu doğa harikalarının oluşma sürecini açık lamak üzere, jetlerden kaynaklanan akustik şok dalgaları, jetin rotası üzerindeki havanın lokal ısınması, jetlerin yüksek irtifada uçar- ken arkalarında bıraktıkları iz boyunca buz oluşması gibi birçok olası sebep öne sürül- dü. II. Bilim insanları, belirli atmosferik şartlar altın- da jetler veya gaz türbini ile çalışan pervaneli uçakların, bulutların içinden geçerken bulut tohumlama sürecindekine benzer bir etki oluşmasının yağmur ve kar yağışına neden olabildiğini gösterdiler. III. Geçtiğimiz haziran ayında yayımlanan bilim- sel bir çalışma, uzun yıllardır gizemini koru- yan delgeç bulutlarının oluşum mekanizma- sını açıklıyor. IV. Sanki devasa büyüklükte bir delgeç ile delin- miş gibi görünen delgeç bulutlarının nasıl oluştuğu 1940'lı yıllardan beri bilim insanla- rinda merak uyandırmıştır. V. İlk yıllardaki gözlemler de olağandışı bu bulut oluşumlarının jetlerden kaynaklandığı- ni doğrulamış gözükse de hem bu oluşumun gerçek mekanizması hem de pervaneli uçak- ların da bu bulutları oluşturabildiği yakın bir zamana kadar bilinmiyordu. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluştu- racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? A) I B) II C) III D) IV E) V
PLM / 012/22
23. Modernist romancilar; eserlerinde insanlarla sağlıklı
ilişkiler kuramayan, toplumsal değerlerle çatışmalar
yaşayan kahramanları sıklıkla işlemişlerdir Aylak Adam
kahramanı C. de yalnızdır. Babasından kalan mülklerin
geliriyle herhangi bir işte çalışmadan yaşayan C., çağdaş
bireyi bütün trajedisiyle yansıtmaktadır. C. yalnızlık,
bunalım ve yabancılaşma temalarını temsil etmesiyle
daha sonra yazılacak romanların benzer kişilerinin
de öncülüğünü yapmıştır. Aylak Adam'da bireyin iç
dünyası başarıyla yansıtılırken modern psikolojiden
de yararlanılmıştır. Romanda C.nin kadınlarla kurduğu
ilişkiler, sert bir baba ve yumuşak anne/teyze
kahramanlarına göndermeler yapılarak psikanalitik
çözümlemeye yaslanacak şekilde anlatılmıştır.
Bu parçada söz edilen roman aşağıdaki yazarların
hangisine aittir?
A) Oğuz Atay
B) Orhan Pamuk
C) Nezihe Meriç
D) Adalet Ağaoğlu
Yusuf Atılgan
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
PLM / 012/22 23. Modernist romancilar; eserlerinde insanlarla sağlıklı ilişkiler kuramayan, toplumsal değerlerle çatışmalar yaşayan kahramanları sıklıkla işlemişlerdir Aylak Adam kahramanı C. de yalnızdır. Babasından kalan mülklerin geliriyle herhangi bir işte çalışmadan yaşayan C., çağdaş bireyi bütün trajedisiyle yansıtmaktadır. C. yalnızlık, bunalım ve yabancılaşma temalarını temsil etmesiyle daha sonra yazılacak romanların benzer kişilerinin de öncülüğünü yapmıştır. Aylak Adam'da bireyin iç dünyası başarıyla yansıtılırken modern psikolojiden de yararlanılmıştır. Romanda C.nin kadınlarla kurduğu ilişkiler, sert bir baba ve yumuşak anne/teyze kahramanlarına göndermeler yapılarak psikanalitik çözümlemeye yaslanacak şekilde anlatılmıştır. Bu parçada söz edilen roman aşağıdaki yazarların hangisine aittir? A) Oğuz Atay B) Orhan Pamuk C) Nezihe Meriç D) Adalet Ağaoğlu Yusuf Atılgan
erin
SORU18: Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
yapısal yönden diğerlerinden farklıdır?
A)Üşümemek için kazağını düğümle.
B)Dönünceye kadar sen sobayı ateşle.
C)Güneşe çıkmadan vücudunu yağla.
D)Olayları bir de sen yorumla.
E)Nereye gidebilirsin bu kadar yükle.
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
erin SORU18: Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısal yönden diğerlerinden farklıdır? A)Üşümemek için kazağını düğümle. B)Dönünceye kadar sen sobayı ateşle. C)Güneşe çıkmadan vücudunu yağla. D)Olayları bir de sen yorumla. E)Nereye gidebilirsin bu kadar yükle.
Beş Şehir
Damla Damla
Eşref Saat
Yeni Lisan
A) I
II.
III.
IV.
V. Tahrib-i Harabat
Numaralanmış eserlerden hangisi karşısındaki metin
türlerinin biriyle ilişkilendirilemez?
B) II
deneme
sohbet
eleştiri
makale
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
Beş Şehir Damla Damla Eşref Saat Yeni Lisan A) I II. III. IV. V. Tahrib-i Harabat Numaralanmış eserlerden hangisi karşısındaki metin türlerinin biriyle ilişkilendirilemez? B) II deneme sohbet eleştiri makale C) III D) IV E) V
2021-MSÜ/Fen Bilimleri
3. Özdeş iki deney tüpünden biri boş olarak, diğeri de
içinde bir miktar havayla birlikte civa dolu bir kaba
daldiriliyor ve ikisi de baş aşağı olacak biçimde
şekildeki gibi civa yüzeyinden eşit miktarda çıkartılarak
sabit tutuluyor. Bu durumda, K tüpündeki cıva yüksekliği
hy'nin, L tüpündeki cıva yüksekliği hy'den daha büyük
oldugu görülüyor.
Yatay.
CAND
A)
Değişmez.
B) 1 cm artar.
C) 1 cm artar.
Bos
D) Değişmez.
E) Değişmez.
Civa
L
Her iki tüp de ağızları cıva kabının içinde kalacak
şekilde 1'er cm daha yukarı çekilirse, bu tüplerdeki
civa yükseklikleri hk ve hL nasıl değişir?
hk
hL
1 cm artar
Değişmez.
Hava
Yer
(Yatay)
1 cm'den az artar.
Değişmez.
1 cm'den az artar.
4. All
ba
g
E
i
C
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
2021-MSÜ/Fen Bilimleri 3. Özdeş iki deney tüpünden biri boş olarak, diğeri de içinde bir miktar havayla birlikte civa dolu bir kaba daldiriliyor ve ikisi de baş aşağı olacak biçimde şekildeki gibi civa yüzeyinden eşit miktarda çıkartılarak sabit tutuluyor. Bu durumda, K tüpündeki cıva yüksekliği hy'nin, L tüpündeki cıva yüksekliği hy'den daha büyük oldugu görülüyor. Yatay. CAND A) Değişmez. B) 1 cm artar. C) 1 cm artar. Bos D) Değişmez. E) Değişmez. Civa L Her iki tüp de ağızları cıva kabının içinde kalacak şekilde 1'er cm daha yukarı çekilirse, bu tüplerdeki civa yükseklikleri hk ve hL nasıl değişir? hk hL 1 cm artar Değişmez. Hava Yer (Yatay) 1 cm'den az artar. Değişmez. 1 cm'den az artar. 4. All ba g E i C
TYT
Paragraf Deneme
27.-28. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayiniz.
Bu sanatçımızın öyküleri, dinlediğimiz, anlattığımız, aşina olduğu-
muz öyküler. Hepimizin yaralarına, hafızasına, değerlerine doku-
nuyor. Belki de öne çıkarılması gereken yönü, okurunu dilinin ca-
zibesiyle kolayca yakalaması ve onu sorgulamaya teşvik etmesi.
Bütün bunlar kendiliğinden var oldu da biz mi yabancılaştık, yok-
sa bu düzeni kendi ellerimizle yarattık da cezasını mı çekiyoruz
demeden edemiyor insan. Her birimiz, bir sabah bunaltıcı düşle-
rimizden uyandığımızda, kendimizi yatağımızda dev bir böceğe
dönüşmüş olarak bulacağız belki. Yazara annesinden miras ka-
lan soruyu bir de biz kendimize soralım: Tarla mı kesekli yoksa
biz mi yürümeyi bilemedik?
27. Bu parçada sözü edilen öykülerle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
H
y
t
A Okuru kendini sorgulamaya yönelttiği
BOkura tanıdık gelen bir yanının olduğu
Dili kullanma biçimiyle okuru kendine çektiği
DY Sıradan insanların acılarını, dertlerini dile getirdiği
Okurun farkında olmadığı birçok güzelliğin ayırdına var-
masını sağladığı
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
TYT Paragraf Deneme 27.-28. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayiniz. Bu sanatçımızın öyküleri, dinlediğimiz, anlattığımız, aşina olduğu- muz öyküler. Hepimizin yaralarına, hafızasına, değerlerine doku- nuyor. Belki de öne çıkarılması gereken yönü, okurunu dilinin ca- zibesiyle kolayca yakalaması ve onu sorgulamaya teşvik etmesi. Bütün bunlar kendiliğinden var oldu da biz mi yabancılaştık, yok- sa bu düzeni kendi ellerimizle yarattık da cezasını mı çekiyoruz demeden edemiyor insan. Her birimiz, bir sabah bunaltıcı düşle- rimizden uyandığımızda, kendimizi yatağımızda dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulacağız belki. Yazara annesinden miras ka- lan soruyu bir de biz kendimize soralım: Tarla mı kesekli yoksa biz mi yürümeyi bilemedik? 27. Bu parçada sözü edilen öykülerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? H y t A Okuru kendini sorgulamaya yönelttiği BOkura tanıdık gelen bir yanının olduğu Dili kullanma biçimiyle okuru kendine çektiği DY Sıradan insanların acılarını, dertlerini dile getirdiği Okurun farkında olmadığı birçok güzelliğin ayırdına var- masını sağladığı
11. ay ışığına batmış
karabiber ağaçları
gümüş tozu
gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar
yaseminler unutulmuş
tedirgin gülümser
çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var
çünkü ayrılık da sevdaya dâhil
Bu dizelere yönelik
1. Ünsüz yumuşamasına yol açmış yönelme durum eki
kullanılmıştır.
II. Belirtme durum ekine yer verilmiştir.
III. Ünlü düşmesine yol açmış, fiilden fiil yapan bir ek
kullanılmıştır.
IV. "Işığına" sözcüğü yalnızca çekim eki almıştır.
saptamalarından hangileri yanlıştır?
aupyoun
s/V
A) I ve II
B) I ve III
D) Yalnız IV
C) Yalnız III
E) II ve IV
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
11. ay ışığına batmış karabiber ağaçları gümüş tozu gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar yaseminler unutulmuş tedirgin gülümser çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var çünkü ayrılık da sevdaya dâhil Bu dizelere yönelik 1. Ünsüz yumuşamasına yol açmış yönelme durum eki kullanılmıştır. II. Belirtme durum ekine yer verilmiştir. III. Ünlü düşmesine yol açmış, fiilden fiil yapan bir ek kullanılmıştır. IV. "Işığına" sözcüğü yalnızca çekim eki almıştır. saptamalarından hangileri yanlıştır? aupyoun s/V A) I ve II B) I ve III D) Yalnız IV C) Yalnız III E) II ve IV
2.
D) IV
E) V
Okur, ön sözde arka kapaktan daha fazla detay elde
edebilir fakat eserde ne anlatıldığını fazla didiklemek,
eserin müphem tabiatına zarar verecektir. Hatta bu tarz
kitapların kapağına bir uyarı bandı yerleştirmek uygun
düşer: "Eseri direkt okumanız, beynin her şeyi mantık
çerçevesine oturtmasına izin vermeden deneyimlemeniz
tavsiye edilir."
Bu parçada geçen altı çizili sözcüğün anlamı
aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Kimi eserler, okura bilgi vermekten çok, onu bir süre
oyalamak ve eğlendirmek için yazılmıştır.
B) Her eserin okurdan saklanmış ayrıntıları vardır; yazar,
onları okurdan saklayarak eserine bir farklılık katmak
istemiştir.
C) Bir kitabı herkesin anladığı gibi anlamışsanız henüz
onda anlamadığınız bazı ayrıntılar vardır.
D) Bazı kitaplarda yüzeyde görünmeyen bir anlamı bulmak
için, satır aralarında özenle farklı anlamlar arar, her
bulduğumuzu defalarca ölçüp tartarız.
Deneme Sınavı - 09
E) Yazar, çoğu zaman bizi görünen bir anlamla oyalarken
satırlarının arasına görünmeyen anlamlar koyar.
4.
bak
ya
A
B
3
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
2. D) IV E) V Okur, ön sözde arka kapaktan daha fazla detay elde edebilir fakat eserde ne anlatıldığını fazla didiklemek, eserin müphem tabiatına zarar verecektir. Hatta bu tarz kitapların kapağına bir uyarı bandı yerleştirmek uygun düşer: "Eseri direkt okumanız, beynin her şeyi mantık çerçevesine oturtmasına izin vermeden deneyimlemeniz tavsiye edilir." Bu parçada geçen altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Kimi eserler, okura bilgi vermekten çok, onu bir süre oyalamak ve eğlendirmek için yazılmıştır. B) Her eserin okurdan saklanmış ayrıntıları vardır; yazar, onları okurdan saklayarak eserine bir farklılık katmak istemiştir. C) Bir kitabı herkesin anladığı gibi anlamışsanız henüz onda anlamadığınız bazı ayrıntılar vardır. D) Bazı kitaplarda yüzeyde görünmeyen bir anlamı bulmak için, satır aralarında özenle farklı anlamlar arar, her bulduğumuzu defalarca ölçüp tartarız. Deneme Sınavı - 09 E) Yazar, çoğu zaman bizi görünen bir anlamla oyalarken satırlarının arasına görünmeyen anlamlar koyar. 4. bak ya A B 3
Taş
daha
maya
mi. O
ngisi
di
VIDEO
6 (1) Nerede olduğunu bilmiyorum. (II) Kimi düşündüğü-
nü, kimlerin yanında kaldığını bilmiyorum. (III) Senin,
içinde yalnız yürüdüğün kalabalık geceleri düşünüyo-
rum. (IV) Uzakta unutulmuş bir yıldıza bakıp iç geçiriyor
musun sen de? (V) Yıldızları göremesen de ağlama
yavrum.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
zarf-fiil vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
4. VİDEO
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
Taş daha maya mi. O ngisi di VIDEO 6 (1) Nerede olduğunu bilmiyorum. (II) Kimi düşündüğü- nü, kimlerin yanında kaldığını bilmiyorum. (III) Senin, içinde yalnız yürüdüğün kalabalık geceleri düşünüyo- rum. (IV) Uzakta unutulmuş bir yıldıza bakıp iç geçiriyor musun sen de? (V) Yıldızları göremesen de ağlama yavrum. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-fiil vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 4. VİDEO
41. Adını kahramanın adından alan roman, gerçekçi tutumu,
bir İstanbul ailesini dile getirişi, geleneksel Müslüman Türk
kadınından söz açmanın pek mümkün olmadığı dönemde
aile kadınlarını odak alışıyla önem kazanır. Sırrıcemal, ku-
yusuna nasıl zehir katarsa, romanın bütün kişileri de duy-
gusal açıdan kendilerini öyle zehirler; saçtıkları zehirle
hep birlikte sahneden silinene kadar.
Yukarıda sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Cezmi
B) Intibah
C) Zehra
D) Felatun Bey'le Rakım Efendi
E) Sergüzeşt
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
41. Adını kahramanın adından alan roman, gerçekçi tutumu, bir İstanbul ailesini dile getirişi, geleneksel Müslüman Türk kadınından söz açmanın pek mümkün olmadığı dönemde aile kadınlarını odak alışıyla önem kazanır. Sırrıcemal, ku- yusuna nasıl zehir katarsa, romanın bütün kişileri de duy- gusal açıdan kendilerini öyle zehirler; saçtıkları zehirle hep birlikte sahneden silinene kadar. Yukarıda sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Cezmi B) Intibah C) Zehra D) Felatun Bey'le Rakım Efendi E) Sergüzeşt
Tekrar Et
altı çizili sözcük, öteki-
almıştır?
gü bir üslupla kaleme al-
sine katılmak istiyordu.
emi'ndeki çalışmalarıyla
bir de vergi ödemektir.
yaşlarda başladı.
4.
"Reşim, karşı konulamaz bir çekiciliği olan, büyüleyici ve gi-
zemli bir düşler evrenidir." cümlesinde kaç türemiş sözcük
vardır?
A) 2
B) 3
TEST - 4
C) 4
D) 5
E) 6
5. I. Bir sanatçı ne denli özgürce davranırsa davransın yine de
dilin bilinen kurallarını bütünüyle görmezlikten gelemez.
II. İnsanoğlu doğumundan itibaren yaratıcılığını geliştire-
cek dış faktörlerle karşı karşıyadır.
Her işte dikkatli olmak gerekir, örneğin ben fotoğraf çe-
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
Tekrar Et altı çizili sözcük, öteki- almıştır? gü bir üslupla kaleme al- sine katılmak istiyordu. emi'ndeki çalışmalarıyla bir de vergi ödemektir. yaşlarda başladı. 4. "Reşim, karşı konulamaz bir çekiciliği olan, büyüleyici ve gi- zemli bir düşler evrenidir." cümlesinde kaç türemiş sözcük vardır? A) 2 B) 3 TEST - 4 C) 4 D) 5 E) 6 5. I. Bir sanatçı ne denli özgürce davranırsa davransın yine de dilin bilinen kurallarını bütünüyle görmezlikten gelemez. II. İnsanoğlu doğumundan itibaren yaratıcılığını geliştire- cek dış faktörlerle karşı karşıyadır. Her işte dikkatli olmak gerekir, örneğin ben fotoğraf çe-
7. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in benimsediği saf şiir
anlayışı, Cumhuriyet Dönemi'nde de varlığını sürdürür.
Öz şiir anlayışı, Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin
üstünde tutan görüşünden hareketle oluşturulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen şiir
anlayışını sürdüren sanatçılar arasında yer almaz?
(A) Orhan Veli Kanık
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ahmet Muhip Dıranas
FNecip Fazıl Kısakürek
Lise Türkçe
Edebiyat Nedir?
7. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in benimsediği saf şiir anlayışı, Cumhuriyet Dönemi'nde de varlığını sürdürür. Öz şiir anlayışı, Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen şiir anlayışını sürdüren sanatçılar arasında yer almaz? (A) Orhan Veli Kanık B) Ahmet Hamdi Tanpınar C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Ahmet Muhip Dıranas FNecip Fazıl Kısakürek