İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev Soruları

9. Deniz buracıkta, cama uçlarını dokundurduğum beş
parmağımı çevreleyen hafif buğunun hemen altında
bulanık, buğunun seyreldiği yerde tuzlu ve tozlu, camı
açıp kapamak için üzerine açılmış iki düzgün delikten
bakıldığında net, denizin ta kendisi.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İyelik eki almış fiilimsi
B) Belirtili isim tamlaması kuran dönüşlülük zamiri
C) İsim-fiille birlikte kullanılan edat
D Hem iyelik hem durum eki almış sözcük
E) Belirtme durumu eki almış zamir
Lise Türkçe
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
9. Deniz buracıkta, cama uçlarını dokundurduğum beş parmağımı çevreleyen hafif buğunun hemen altında bulanık, buğunun seyreldiği yerde tuzlu ve tozlu, camı açıp kapamak için üzerine açılmış iki düzgün delikten bakıldığında net, denizin ta kendisi. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İyelik eki almış fiilimsi B) Belirtili isim tamlaması kuran dönüşlülük zamiri C) İsim-fiille birlikte kullanılan edat D Hem iyelik hem durum eki almış sözcük E) Belirtme durumu eki almış zamir
kabul edil
alışkanlıkla, vakada entrika uns
sonuç çok trajik bir şekilde düzenlenmiştir.”
Bir eleştirmenin bu şekilde nitelendirdiği Tanzimat
romanı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami
-
B) İntibah - Namık Kemal
C) Zehra - Nabizade Nazım
D) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem
E) Felatun Bey ve Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi
Tanzimat tiyatrosuna ve Türk tiyatrosuna büyük emeği
geçen, Ayyar Hamza, Kokona Yatıyor gibi eserlere imza
atan ----'in Moliere'den yaptığı uyarlamalar da vardır.
Kendisine örnek aldığı ----'dan daha sade bir dil kullan-
mıştır.
oh Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
werden hangileri getirilmelidir? solo
-
A) Ahmet Mithat Efendi - Ahmet Vefik Paşa
B) Direktör Ali Bey - Ahmet Cevdet Paşa
C) Ahmet Cevdet Paşa - Abdülhak Hamit Tarhan
D) Direktör Ali Bey - Ahmet Vefik Paşa
-
-
E) Abdülhak Hamit - Ziya Paşa moda
-
9.
Vatan yahut Silistre, Türk edebiyatında sahnelenen ilk
tiyatro eseridir. Bu piyes, dört perdelik bir dramdır. Eserin
konusu, 1853 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rumeli top-
raklarındaki Silistre Kalesi'nin kahramanca savunulmasi-
dır. Eserin kahramanları ----, sevgilisi
ile Ahmet Sıtki
Bey ve Abdullah Çavuş'tur. Vatan yahut Silistre'nin 1
Nisan 1873 gecesi Gedikpaşa'da Güllü Agop'un Osmanlı
Tiyatrosu'nda sergilenmesi üzerine seyirciler Namık
Kemal'e tezahürat etmiş, onu bulup tebrik etmek istemiş-
ler, bulamayınca ona bir mektup yazmışlardır. İlk temsilin-
den sonraki üç yıl içerisinde İstanbul, İzmir ve Selanik'te
Lise Türkçe
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
kabul edil alışkanlıkla, vakada entrika uns sonuç çok trajik bir şekilde düzenlenmiştir.” Bir eleştirmenin bu şekilde nitelendirdiği Tanzimat romanı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami - B) İntibah - Namık Kemal C) Zehra - Nabizade Nazım D) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem E) Felatun Bey ve Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi Tanzimat tiyatrosuna ve Türk tiyatrosuna büyük emeği geçen, Ayyar Hamza, Kokona Yatıyor gibi eserlere imza atan ----'in Moliere'den yaptığı uyarlamalar da vardır. Kendisine örnek aldığı ----'dan daha sade bir dil kullan- mıştır. oh Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler- werden hangileri getirilmelidir? solo - A) Ahmet Mithat Efendi - Ahmet Vefik Paşa B) Direktör Ali Bey - Ahmet Cevdet Paşa C) Ahmet Cevdet Paşa - Abdülhak Hamit Tarhan D) Direktör Ali Bey - Ahmet Vefik Paşa - - E) Abdülhak Hamit - Ziya Paşa moda - 9. Vatan yahut Silistre, Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro eseridir. Bu piyes, dört perdelik bir dramdır. Eserin konusu, 1853 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rumeli top- raklarındaki Silistre Kalesi'nin kahramanca savunulmasi- dır. Eserin kahramanları ----, sevgilisi ile Ahmet Sıtki Bey ve Abdullah Çavuş'tur. Vatan yahut Silistre'nin 1 Nisan 1873 gecesi Gedikpaşa'da Güllü Agop'un Osmanlı Tiyatrosu'nda sergilenmesi üzerine seyirciler Namık Kemal'e tezahürat etmiş, onu bulup tebrik etmek istemiş- ler, bulamayınca ona bir mektup yazmışlardır. İlk temsilin- den sonraki üç yıl içerisinde İstanbul, İzmir ve Selanik'te
.
1. Milli Mücadele'yi konu alan eserler yazma
II. Gezi türünün en tanınmış yazarlarından olma
III. Gençliğinde Fecriati'ye katılmış ve o doğrultuda
"mensur şiirler” yazmış olma
IV. Yabancı sözcüklerden arındırılmış, sade dille
eserler yazma
V. Abdülhamit Dönemi'ne ayna tutan bir roman
yazma
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar
ve Falih Rıfkı Atay'ın ortak yönleridir?
A) I ve IV
B) I ve V
C) Il ve IV
D) II ve V
E) III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
. 1. Milli Mücadele'yi konu alan eserler yazma II. Gezi türünün en tanınmış yazarlarından olma III. Gençliğinde Fecriati'ye katılmış ve o doğrultuda "mensur şiirler” yazmış olma IV. Yabancı sözcüklerden arındırılmış, sade dille eserler yazma V. Abdülhamit Dönemi'ne ayna tutan bir roman yazma Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve Falih Rıfkı Atay'ın ortak yönleridir? A) I ve IV B) I ve V C) Il ve IV D) II ve V E) III ve IV Diğer sayfaya geçiniz.
8.
Tanzimat tiyatrosuna ve Türk tiyatrosuna büyük emeği
geçen, Ayyar Hamza, Kokona Yatıyor gibi eserlere imza
atan ---'in Moliere'den yaptığı uyarlamalar da vardır.
Kendisine örnek aldığı ----'dan daha sade bir dil kullan-
mıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
To den hangileri getirilmelidir?
-
A) Ahmet Mithat Efendi – Ahmet Vefik Paşa
B) Direktör Ali Bey - Ahmet Cevdet Paşa
C) Ahmet Cevdet Paşa - Abdülhak Hamit Tarhan
D) Direktör Ali Bey - Ahmet Vefik Paşa
E) Abdülhak Hamit - Ziya Paşa
-
Lise Türkçe
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
8. Tanzimat tiyatrosuna ve Türk tiyatrosuna büyük emeği geçen, Ayyar Hamza, Kokona Yatıyor gibi eserlere imza atan ---'in Moliere'den yaptığı uyarlamalar da vardır. Kendisine örnek aldığı ----'dan daha sade bir dil kullan- mıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler- To den hangileri getirilmelidir? - A) Ahmet Mithat Efendi – Ahmet Vefik Paşa B) Direktör Ali Bey - Ahmet Cevdet Paşa C) Ahmet Cevdet Paşa - Abdülhak Hamit Tarhan D) Direktör Ali Bey - Ahmet Vefik Paşa E) Abdülhak Hamit - Ziya Paşa -
9.
Deniz buracıkta, cama uçlarını dokundurduğum beş
parmağımı çevreleyen hafif buğunun hemen altında
bulanık, buğunun seyreldiği yerde tuzlu ve tozlu, camı
açıp kapamak için üzerine açılmış iki düzgün delikten
bakıldığında net, denizin ta kendisi.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İyelik eki almış fiilimsi
B) Belirtili isim tamlaması kuran dönüşlülük zamiri
C) İsim-fiille birlikte kullanılan edat
D) Hem iyelik hem durum eki almış sözcük
E) Belirtme durumu eki almış zamir
Lise Türkçe
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
9. Deniz buracıkta, cama uçlarını dokundurduğum beş parmağımı çevreleyen hafif buğunun hemen altında bulanık, buğunun seyreldiği yerde tuzlu ve tozlu, camı açıp kapamak için üzerine açılmış iki düzgün delikten bakıldığında net, denizin ta kendisi. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İyelik eki almış fiilimsi B) Belirtili isim tamlaması kuran dönüşlülük zamiri C) İsim-fiille birlikte kullanılan edat D) Hem iyelik hem durum eki almış sözcük E) Belirtme durumu eki almış zamir
1