Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anı Anlatma Soruları

8. Kırgızların millî destanıdır. Yüz binlerce dizeden oluşan bu
destanda, Mani dinine mensup Karahitaylar ile Müslüman
Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumu ele
alınmıştır. Bu destana adını veren kahramanın hayatı ise çe-
şitli kaynaklar tarafından XII. yüzyıla kadar dayandırılmıştır.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Göç Destanı
B) Türeyiş Destanı
Attila Destanı
D) Şu Destanı
E) Manas Destanı
Lise Türkçe
Anı Anlatma
8. Kırgızların millî destanıdır. Yüz binlerce dizeden oluşan bu destanda, Mani dinine mensup Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumu ele alınmıştır. Bu destana adını veren kahramanın hayatı ise çe- şitli kaynaklar tarafından XII. yüzyıla kadar dayandırılmıştır. Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden han- gisidir? A) Göç Destanı B) Türeyiş Destanı Attila Destanı D) Şu Destanı E) Manas Destanı
Ani ile
otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümle-
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Ani
Otobiyografi
Yazarın hayatından bir kesiti
Yazarın doğumundan otobi-
yografinin yazıldığı ana ka-
içerir.
dar yaşananları içerir.
Yazının merkezinde yazarın
kendisi vardır.
Yazar, yakın çevresini ve
dönemini de anlatır.
dönüktür.
Kronolojik sıraya uyulur.
Geçmişe
Yazılma zamanı yazarın iste-
blayların üzerinden zaman
ğine bağlıdır.
Yalın ve içten bir anlatımı
vardır.
Açık, yalın bir dil özelliği gö-
rülür.
1. Toplumda sevilen, bir yönüyle takdir gören kişilerin
hayatının anlatıldığı türdür.
TEST-96
BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFI
A)
4. Ünlü bir kimseni
ayrıntılanıyla ele
ya da sorun üz
denir.
Buna göre aşa
yanlışlık yapıl
A) Monograf
B) Monograf
araştırılır.
C) Ele alina.
açıklanır
D) Monogr
nesnel
Sanatc
Lise Türkçe
Anı Anlatma
Ani ile otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümle- hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Ani Otobiyografi Yazarın hayatından bir kesiti Yazarın doğumundan otobi- yografinin yazıldığı ana ka- içerir. dar yaşananları içerir. Yazının merkezinde yazarın kendisi vardır. Yazar, yakın çevresini ve dönemini de anlatır. dönüktür. Kronolojik sıraya uyulur. Geçmişe Yazılma zamanı yazarın iste- blayların üzerinden zaman ğine bağlıdır. Yalın ve içten bir anlatımı vardır. Açık, yalın bir dil özelliği gö- rülür. 1. Toplumda sevilen, bir yönüyle takdir gören kişilerin hayatının anlatıldığı türdür. TEST-96 BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFI A) 4. Ünlü bir kimseni ayrıntılanıyla ele ya da sorun üz denir. Buna göre aşa yanlışlık yapıl A) Monograf B) Monograf araştırılır. C) Ele alina. açıklanır D) Monogr nesnel Sanatc
Türkçe
17. İzmir Kız Lisesi'ne başladığında kendinden daha
emindi artık. (II) Okulla kurduğu ilişkinin yanısıra, ço-
cukluk hayallerine de sıkı sıkıya bağlıydı. (III) Sami
Bey'se kızıyla başa çıkamayacağını anlayınca müzik
eğitimi almasına müsaade etti. (IV) Dersler başladı baş-
lamasına ama bir sorun vardı: Sezen, "s" harflerini pel-
tek şekilde telafuz ediyordu. (V Neyseki müzik öğret-
meni çeşitli yöntemlerle yaklaşık bir yıl uğraştı ve bu
alışkanlığının büyük ölçüde azalmasını sağladı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı yoktur?
A) I
B) II
C) U
D) IV
Lise Türkçe
Anı Anlatma
Türkçe 17. İzmir Kız Lisesi'ne başladığında kendinden daha emindi artık. (II) Okulla kurduğu ilişkinin yanısıra, ço- cukluk hayallerine de sıkı sıkıya bağlıydı. (III) Sami Bey'se kızıyla başa çıkamayacağını anlayınca müzik eğitimi almasına müsaade etti. (IV) Dersler başladı baş- lamasına ama bir sorun vardı: Sezen, "s" harflerini pel- tek şekilde telafuz ediyordu. (V Neyseki müzik öğret- meni çeşitli yöntemlerle yaklaşık bir yıl uğraştı ve bu alışkanlığının büyük ölçüde azalmasını sağladı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) I B) II C) U D) IV
4
15. (1) İzmir Kız Lisesi'ne başladığında kendinden daha
emindi artık. (II) Okulla kurduğu ilişkinin yanısıra, ço-
cukluk hayallerine de sıkı sıkıya bağlıydı.
All) Sami
Bey'se kızıyla başa çıkamayacağını anlayınca müzik
eğitimi almasına müsaade etti. (IV) Dersler başladı baş-
lamasına ama bir sorun vardı: Sezen, "s" harflerini pel-
tek şekilde telafuz ediyordu. Neyseki müzik öğret-
meni çeşitli yöntemlerle yaklaşık bir yıl uğraştı
alışkanlığının büyük ölçüde azalmasını sağladı.
ve bu
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı yoktur?
A)
B) II
C) II
D) IV
E V
Lise Türkçe
Anı Anlatma
4 15. (1) İzmir Kız Lisesi'ne başladığında kendinden daha emindi artık. (II) Okulla kurduğu ilişkinin yanısıra, ço- cukluk hayallerine de sıkı sıkıya bağlıydı. All) Sami Bey'se kızıyla başa çıkamayacağını anlayınca müzik eğitimi almasına müsaade etti. (IV) Dersler başladı baş- lamasına ama bir sorun vardı: Sezen, "s" harflerini pel- tek şekilde telafuz ediyordu. Neyseki müzik öğret- meni çeşitli yöntemlerle yaklaşık bir yıl uğraştı alışkanlığının büyük ölçüde azalmasını sağladı. ve bu Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) B) II C) II D) IV E V
10
8. Yazarın yanılgısı, metaforu yanlış algılamasından, yan-
lış konumlamasından kaynaklanıyor. Sanırım metafor
deyince de sadece kendi iç dünyasını yansıtan sözcük-
leri algılıyor.
Bu cümlede altı çizili sözcüğün aldığı ekler aşağıda-
kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Yapım eki - Yapım eki - Olumsuzluk eki - İyelik eki
- Durum eki
B) Yapım eki - Yapım eki - Yapım eki - Kişi eki - Durum
eki V
C) Yapım eki - Yapım eki - Yapım eki - İyelik eki - Du-
rum eki
Yapım eki - Yapım eki - Olumsuzluk eki - Kişi eki -
Durum eki
Yapım eki - Yapım eki - Yapım eki - İyelik eki - Ya-
pim eki
Lise Türkçe
Anı Anlatma
10 8. Yazarın yanılgısı, metaforu yanlış algılamasından, yan- lış konumlamasından kaynaklanıyor. Sanırım metafor deyince de sadece kendi iç dünyasını yansıtan sözcük- leri algılıyor. Bu cümlede altı çizili sözcüğün aldığı ekler aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Yapım eki - Yapım eki - Olumsuzluk eki - İyelik eki - Durum eki B) Yapım eki - Yapım eki - Yapım eki - Kişi eki - Durum eki V C) Yapım eki - Yapım eki - Yapım eki - İyelik eki - Du- rum eki Yapım eki - Yapım eki - Olumsuzluk eki - Kişi eki - Durum eki Yapım eki - Yapım eki - Yapım eki - İyelik eki - Ya- pim eki
21.
Down
20. (1) Rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. (II) Bu bot-
lar, her türlü akarsuda hareket edebilecek yapısı ve
yapıldığı sağlam malzeme nedeniyle akarsu taşıma-
Olliğında tercih edilmiş. (111) II. Dünya savaşı sırasında
çıkartma amaçlı olarak kullanılan botlar diğer ülkele-
rin de dikkatini çekiyor ve yaygın olarak kullanılmaya
başlanıyor. (IV) Spor amaçlı kullanım da Amerika'da
başlıyor. (V) Botların büyüklüğüne göre sporcu sa-
yısı, rehberin yanında, 2'den 8'e kadar çıkabiliyor.
(VI) Keşif amaçlı akarsu yolculukları ve çeşitli etkinlik-
ler yapmak üzere kurulan bir kulüp 1973 yılında “So-
bek Expedition" adını alarak dünyanın çeşitli ülkelerin-
de keşifler yapmaya başlıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II B) III C) IV D) V E) VI
Lise Türkçe
Anı Anlatma
21. Down 20. (1) Rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. (II) Bu bot- lar, her türlü akarsuda hareket edebilecek yapısı ve yapıldığı sağlam malzeme nedeniyle akarsu taşıma- Olliğında tercih edilmiş. (111) II. Dünya savaşı sırasında çıkartma amaçlı olarak kullanılan botlar diğer ülkele- rin de dikkatini çekiyor ve yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. (IV) Spor amaçlı kullanım da Amerika'da başlıyor. (V) Botların büyüklüğüne göre sporcu sa- yısı, rehberin yanında, 2'den 8'e kadar çıkabiliyor. (VI) Keşif amaçlı akarsu yolculukları ve çeşitli etkinlik- ler yapmak üzere kurulan bir kulüp 1973 yılında “So- bek Expedition" adını alarak dünyanın çeşitli ülkelerin- de keşifler yapmaya başlıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) III C) IV D) V E) VI
1.
I. Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 4. maddesine göre
bayrak, elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
II. Sen inisiyatifi eline alırsan hayatta sana istediklerini
vermekte çok bonkör davranacaktır.
III. Günümüz yazarlarının çoğu entelektüel olmak adına
saçma sapan davranışlar sergiliyor.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin yazımıyla ilgili
aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?
1
11
III
A)
yanlış
doğru
doğru
yanlış
B)
yanlış
došice
yanlış
soğru
C)
doğru
doğru
D)
yanlış
doğru
yanlış
E)
doğru
yanlış
Lise Türkçe
Anı Anlatma
1. I. Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 4. maddesine göre bayrak, elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. II. Sen inisiyatifi eline alırsan hayatta sana istediklerini vermekte çok bonkör davranacaktır. III. Günümüz yazarlarının çoğu entelektüel olmak adına saçma sapan davranışlar sergiliyor. Yukarıdaki numaralı cümlelerin yazımıyla ilgili aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur? 1 11 III A) yanlış doğru doğru yanlış B) yanlış došice yanlış soğru C) doğru doğru D) yanlış doğru yanlış E) doğru yanlış
11. Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk
bilmiyorduk
Mutsuzluklar, bu karalar yaşamda yoktu
10
Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu
HE
Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler, ey aşk
IV
Nicedir işımayan insanlığımız sensizliğimizden
insanligimiz sensiz
Bu dizelerdeki altı çizili bölümlerle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
negi
A) Lözcuk, şimdiki zamanın hikâyesi biçiminde çekimlen-
miştir.
B) II. sözcük, bulunma durumu eki almış, yapıca türemiş bir
sözcüktür.
tu
III. sözcük, belirtme durumu eki almış, basit yapılı bir söz-
cüktür.
D) IV. söz, belirtili isim tamlamasıdır.
E) V. söz, tamlayanı ve tamlananı yapım eki almış sifat tam-
lamasıdır.
Belirtili
Lise Türkçe
Anı Anlatma
11. Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk bilmiyorduk Mutsuzluklar, bu karalar yaşamda yoktu 10 Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu HE Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler, ey aşk IV Nicedir işımayan insanlığımız sensizliğimizden insanligimiz sensiz Bu dizelerdeki altı çizili bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? negi A) Lözcuk, şimdiki zamanın hikâyesi biçiminde çekimlen- miştir. B) II. sözcük, bulunma durumu eki almış, yapıca türemiş bir sözcüktür. tu III. sözcük, belirtme durumu eki almış, basit yapılı bir söz- cüktür. D) IV. söz, belirtili isim tamlamasıdır. E) V. söz, tamlayanı ve tamlananı yapım eki almış sifat tam- lamasıdır. Belirtili
5. Bir adın kalmalı geriye
Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde
Aynaların ardında sır
Yalnızlığın peşinde kuvvet
Evet nihayet
Bu dizelerle ilgili yapılan aşağıdaki değerlendirme-
lerden hangisi yanlıstır?
A) Tamlayanı zamir olan ad tamlaması vardır.
B) Türemiş yapılı sifat kullanılmıştır.
C) İyelik zamiri örneklenmiştir.
Q) Haber ve dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler vardır.
E) Yer-yön bildiren sözcük, ad görevinde kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Anı Anlatma
5. Bir adın kalmalı geriye Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde Aynaların ardında sır Yalnızlığın peşinde kuvvet Evet nihayet Bu dizelerle ilgili yapılan aşağıdaki değerlendirme- lerden hangisi yanlıstır? A) Tamlayanı zamir olan ad tamlaması vardır. B) Türemiş yapılı sifat kullanılmıştır. C) İyelik zamiri örneklenmiştir. Q) Haber ve dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler vardır. E) Yer-yön bildiren sözcük, ad görevinde kullanılmıştır.
1