Paragrafın Yapısı Soruları

042
Şiirin gayet popüler olsa da çok satılmama-
sının sebebi nedir sizce?
7. GAZETECİ:
-
ŞAİR:
Bence buna karar vermek çok zor. Insan asla
şiirin ne kadar popüler olduğundan emin ola-
maz. Bu, satışlara yansımaz çoğunlukla.
GAZETECİ:
- Şiirleriniz yüksek sesle okunmak için yazılmı-
şa benziyor, öyle mi?
ŞAİR:
- Şiirlerimi yazarken kesinlikle okunabilirlikleri-
nin bilincinde olarak yazıyorum. Bence yük-
sek sesle okunmayacak hiçbir şey yoktur ya
da çok az şey vardır.
GAZETECİ:
ŞAİR:
- Çok sayıda okuma yapıyorum ama üzerinde
pek fazla düşünmüyorum. Eğer çok düşü-
nürsem muhtemelen biraz asabileşebilirim.
Şiirlerimi ilk defa okuyormuş gibi okumaya
çalışıyorum.
Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Okumalardan hoşlanıyor musunuz?
B) Şiirlerinizin kötü okunması sizi sinirlendiri-
yor mu?
CP Şiirlerinizi hatalarından arındırmak için mi
okuyorsunuz?
D) Başka şairlerden de okuma yapıyor musu-
nuz?
E) Şiir yazmak sizi geriyor mu?
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
042 Şiirin gayet popüler olsa da çok satılmama- sının sebebi nedir sizce? 7. GAZETECİ: - ŞAİR: Bence buna karar vermek çok zor. Insan asla şiirin ne kadar popüler olduğundan emin ola- maz. Bu, satışlara yansımaz çoğunlukla. GAZETECİ: - Şiirleriniz yüksek sesle okunmak için yazılmı- şa benziyor, öyle mi? ŞAİR: - Şiirlerimi yazarken kesinlikle okunabilirlikleri- nin bilincinde olarak yazıyorum. Bence yük- sek sesle okunmayacak hiçbir şey yoktur ya da çok az şey vardır. GAZETECİ: ŞAİR: - Çok sayıda okuma yapıyorum ama üzerinde pek fazla düşünmüyorum. Eğer çok düşü- nürsem muhtemelen biraz asabileşebilirim. Şiirlerimi ilk defa okuyormuş gibi okumaya çalışıyorum. Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki- lerden hangisinin getirilmesi en uygundur? A) Okumalardan hoşlanıyor musunuz? B) Şiirlerinizin kötü okunması sizi sinirlendiri- yor mu? CP Şiirlerinizi hatalarından arındırmak için mi okuyorsunuz? D) Başka şairlerden de okuma yapıyor musu- nuz? E) Şiir yazmak sizi geriyor mu?
11:19
14. (1) Hiç şüphe yok ki milletlerin özlerini oluşturan unsurlar-
dan biri de dilleridir. (II) Bu sebeple dile özel bir önem
verilmelidir. (III) Bu ilgi, hem dilin iyi bir şekilde araştırıl-
ması ve geliştirilmesi hem de toplumun birlik ve beraber-
liği için gereklidir. (IV) Devlet, toplumda birlik ve beraber-
liği sağlamak için özel politikalar geliştirmelidir. (V) Dilin
sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yabancı kültür istilaların-
dan korunması için tedbirler almalıdır.
3
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci
paragraf hangi cümle ile başlar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
11:19 14. (1) Hiç şüphe yok ki milletlerin özlerini oluşturan unsurlar- dan biri de dilleridir. (II) Bu sebeple dile özel bir önem verilmelidir. (III) Bu ilgi, hem dilin iyi bir şekilde araştırıl- ması ve geliştirilmesi hem de toplumun birlik ve beraber- liği için gereklidir. (IV) Devlet, toplumda birlik ve beraber- liği sağlamak için özel politikalar geliştirmelidir. (V) Dilin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yabancı kültür istilaların- dan korunması için tedbirler almalıdır. 3 Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümle ile başlar? A) I B) II C) III D) IV E) V
9.
lalb
Bir aydın olarak tarih, felsefe, sosyolojiyle ilgilensem
de romanlarımı bir bilim adamı gibi değil, bir sanatçı gibi
oluşturuyorum. Asıl işimin sanatçılık olduğunu aklımdan
b çıkarmıyorum.
"Islva nibyenje
sinsy obnile ev isemeamülüg
nexheceo nobrinsY
elmi Bu parçanın giriş cümlesi olmaya en uygun yargı,
Mite
ulo aşağıdakilerden hangisidir?
evib
ubslinsy ovib sebs ullum ined udmnistut eod imabim
A) Bilim adamlarının, araştırmalarında bilimsel metodu
halu kullanmalarından daha doğal ne vardır.
ua
ieslysq
B) Ben bir bilim adamı değil, yazarım; dolayısıyla iyi bir
yazar olmayı amaçlıyorum.
C) Romanlarımı bilime, özellikle sosyal bilimlere
dayandırmaktayım.
D) Gerçekçi romanlarımda, bilimsel metotlardan yarar-
lanıyorum.
Jeub sist
sick
E) Pek az yazar, pozitif bilimlerle benim kadar ilgilenmiştir.
Shiben sinetecie:
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
9. lalb Bir aydın olarak tarih, felsefe, sosyolojiyle ilgilensem de romanlarımı bir bilim adamı gibi değil, bir sanatçı gibi oluşturuyorum. Asıl işimin sanatçılık olduğunu aklımdan b çıkarmıyorum. "Islva nibyenje sinsy obnile ev isemeamülüg nexheceo nobrinsY elmi Bu parçanın giriş cümlesi olmaya en uygun yargı, Mite ulo aşağıdakilerden hangisidir? evib ubslinsy ovib sebs ullum ined udmnistut eod imabim A) Bilim adamlarının, araştırmalarında bilimsel metodu halu kullanmalarından daha doğal ne vardır. ua ieslysq B) Ben bir bilim adamı değil, yazarım; dolayısıyla iyi bir yazar olmayı amaçlıyorum. C) Romanlarımı bilime, özellikle sosyal bilimlere dayandırmaktayım. D) Gerçekçi romanlarımda, bilimsel metotlardan yarar- lanıyorum. Jeub sist sick E) Pek az yazar, pozitif bilimlerle benim kadar ilgilenmiştir. Shiben sinetecie:
2
14. (1) Banguoğlu ve Safa "imge"nin Fransızcaya benzetilerek
yapılan bir kelime olduğunu, Türkçede "im" diye bir keli-
me bulunmadığı gibi "-ge" ekinin de olmadığını, Fransızca
"image" sözcüğünden Türkçeye taşındığını söylemişlerdir.
(II) Ataç imgenin belki fizikteki hayali karşılayabilece-
ği ancak zihindekini karşılayamayacağı kanaatindedir.
(III) Timurtaş ve Hacieminoğlu da Banguoğlu ve Safa ile
aynı görüştedir. (IV) Püsküllüoğlu kelimenin başlangıçta
yanlış kabul edildiğini ancak zaman içinde benimsendiğini
ifade etmiştir. (V) Ercilasun ve Korkmaz da sözcüğün Fran-
sızca "image"den bozma olduğunu belirtmişlerdir.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine, "Eleş-
tirmenlerimiz ve edebiyat tarihçilerimiz, imge terimiyle ilgili
kimi zaman ayrışan kimi zaman kesişen görüşlere sahiptir-
ler." cümlesi getirilebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
16. (
C
il
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
2 14. (1) Banguoğlu ve Safa "imge"nin Fransızcaya benzetilerek yapılan bir kelime olduğunu, Türkçede "im" diye bir keli- me bulunmadığı gibi "-ge" ekinin de olmadığını, Fransızca "image" sözcüğünden Türkçeye taşındığını söylemişlerdir. (II) Ataç imgenin belki fizikteki hayali karşılayabilece- ği ancak zihindekini karşılayamayacağı kanaatindedir. (III) Timurtaş ve Hacieminoğlu da Banguoğlu ve Safa ile aynı görüştedir. (IV) Püsküllüoğlu kelimenin başlangıçta yanlış kabul edildiğini ancak zaman içinde benimsendiğini ifade etmiştir. (V) Ercilasun ve Korkmaz da sözcüğün Fran- sızca "image"den bozma olduğunu belirtmişlerdir. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine, "Eleş- tirmenlerimiz ve edebiyat tarihçilerimiz, imge terimiyle ilgili kimi zaman ayrışan kimi zaman kesişen görüşlere sahiptir- ler." cümlesi getirilebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V 16. ( C il
▶▶▶▶▶ PES Paragraf Soru Bankası
73. (1) Çoğu çalışma; insanlığın serüvenini, tarihî ya da biyo-
lojik bir yaklaşımla ele alır ancak Harari 70 bin yıl önce
gerçekleşen "bilişsel devrim"le başlattığı bu kitabında gele-
nekleri yerle bir ediyor. (II) İnsanların küresel ekosistemde
oynadıkları rolden imparatorlukların yükselişine ve modern
dünyaya kadar pek çok konuyu irdeleyen yazar, tarihle
bilimi bir araya getirerek kabul görmüş anlatıları yeniden
ele alıyor. (III) Aynı zamanda okuru geleceğe bakmaya da
zorluyor. (IV) Yakın zamanda insanlar, dört milyar yıldır ya-
şama hükmeden doğal seçilim yasalarını esnetmeye baş-
ladılar; artık sadece dünyayı değil, kendimizi ve diğer can-
lıları tasarlama becerisi de kazandık. (V) Harari, şu soruları
da gündeme getiriyor: "Para neden herkesin güvendiği
tek şey? Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken neden
çoğu toplumda erkek egemen?"
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi par-
çanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) I
B) II
dall
D) IV)
E) V
P
E
S
76
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
▶▶▶▶▶ PES Paragraf Soru Bankası 73. (1) Çoğu çalışma; insanlığın serüvenini, tarihî ya da biyo- lojik bir yaklaşımla ele alır ancak Harari 70 bin yıl önce gerçekleşen "bilişsel devrim"le başlattığı bu kitabında gele- nekleri yerle bir ediyor. (II) İnsanların küresel ekosistemde oynadıkları rolden imparatorlukların yükselişine ve modern dünyaya kadar pek çok konuyu irdeleyen yazar, tarihle bilimi bir araya getirerek kabul görmüş anlatıları yeniden ele alıyor. (III) Aynı zamanda okuru geleceğe bakmaya da zorluyor. (IV) Yakın zamanda insanlar, dört milyar yıldır ya- şama hükmeden doğal seçilim yasalarını esnetmeye baş- ladılar; artık sadece dünyayı değil, kendimizi ve diğer can- lıları tasarlama becerisi de kazandık. (V) Harari, şu soruları da gündeme getiriyor: "Para neden herkesin güvendiği tek şey? Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken neden çoğu toplumda erkek egemen?" Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? A) I B) II dall D) IV) E) V P E S 76
15. Hiç fark ettiniz mi üzerinizde gezinen bakışları ( ) Be-
yoğlu'nun sokaklarında yürürken () Bazen kızgın, ba-
zen endişeli, bazen umutlu ve bazen de iyimser bir
ifade ile kesişti mi gözleriniz ya da baktığımızda göre-
bildik mi başka bir boyuttan yaşantımıza kafa uzatan
() birbirinden farklı çok sayıdaki o yüzleri ()
Bu parçada ayraçlarla () belirtilen yerlere, aşağı-
daki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla ge-
tirilmelidir?
A) (,) (?) (₁) (?)
C) (?) (;) (.)
E) ((.) (.)
BX (.) (?) (.) (.)
D() (.) (;) (?)
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
15. Hiç fark ettiniz mi üzerinizde gezinen bakışları ( ) Be- yoğlu'nun sokaklarında yürürken () Bazen kızgın, ba- zen endişeli, bazen umutlu ve bazen de iyimser bir ifade ile kesişti mi gözleriniz ya da baktığımızda göre- bildik mi başka bir boyuttan yaşantımıza kafa uzatan () birbirinden farklı çok sayıdaki o yüzleri () Bu parçada ayraçlarla () belirtilen yerlere, aşağı- daki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla ge- tirilmelidir? A) (,) (?) (₁) (?) C) (?) (;) (.) E) ((.) (.) BX (.) (?) (.) (.) D() (.) (;) (?)
Abdülcanbaz'ın, bant-karikatür olarak özelliği,
onu, aynı türdeki Batılı örneklerinden ayırır. Bir
bölümü Türk yaşamına, kültür ve geleneklerine
de uyarlanmış olan bant-karikatür tipleri (Hoş
Memo, Hasbi Tembeler, Kavanagh'ın Şaban'ı,
Chic Young'un Basri'si vs.) Abdülcanbaz'a
benzemezler. Saflık, günlük yaşamın olağan
ilişkileri, dalgınlık ya da unutkanlık gibi birer
gülmece öğesi olarak yaygınlaşma belirtisi
gösteren kurgusal öğelere dayalı bu tiplerin
yanında Abdülcanbaz, çok daha mesajlı ve konu
yönünden de çok daha geniş bir repertuvar
zenginliğinin ortasında anıtsal bir kimlikle çıkar
karşımıza. Bu tipi anıtsal yapan, yöresel kültür
kalıplarıyla sıkı bağlantısına karşın bu kalıpları
aşan evrensel temaları da gündeme getirmiş
olmasıdır. Haksızlığa karşı direnme, halktan
yana olma, çıkarcıların dolaplarıyla mücadele
gibi her dönemde ve her ortamda söz konusu
olabilecek eylemler, Abdülcanbaz tipi çevresinde
dönen serüvenlerin de akışını oluşturur. Bu
durum, Abdülcanbaz'ı ve onun çevresinde yer
alan tiplerin çeşitliliğini, insanlık tarihinin tekerrür
eden olayları içinde, güncelliğini ve geçerliliğini
yitirmeyen bir evrensellik imgesiyle bütünleştirir.
21. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle
I. Abdülcanbaz'da insanlığın her döneminde
rastlanılan olayların yansıtılmasına
II. Abdülcanbaz'ın daima haksızlığa karşı
mücadele veren bir tip olmasına
III Abdülcanbaz'ın çevresindeki tiplerin farklı
özellikler taşımasına
durumlarından hangilerine gönderme
yapılmamıştır?
A) I ve II
B) Yalnız III
D) II ve III E) I ve III
Yalnız II
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
Abdülcanbaz'ın, bant-karikatür olarak özelliği, onu, aynı türdeki Batılı örneklerinden ayırır. Bir bölümü Türk yaşamına, kültür ve geleneklerine de uyarlanmış olan bant-karikatür tipleri (Hoş Memo, Hasbi Tembeler, Kavanagh'ın Şaban'ı, Chic Young'un Basri'si vs.) Abdülcanbaz'a benzemezler. Saflık, günlük yaşamın olağan ilişkileri, dalgınlık ya da unutkanlık gibi birer gülmece öğesi olarak yaygınlaşma belirtisi gösteren kurgusal öğelere dayalı bu tiplerin yanında Abdülcanbaz, çok daha mesajlı ve konu yönünden de çok daha geniş bir repertuvar zenginliğinin ortasında anıtsal bir kimlikle çıkar karşımıza. Bu tipi anıtsal yapan, yöresel kültür kalıplarıyla sıkı bağlantısına karşın bu kalıpları aşan evrensel temaları da gündeme getirmiş olmasıdır. Haksızlığa karşı direnme, halktan yana olma, çıkarcıların dolaplarıyla mücadele gibi her dönemde ve her ortamda söz konusu olabilecek eylemler, Abdülcanbaz tipi çevresinde dönen serüvenlerin de akışını oluşturur. Bu durum, Abdülcanbaz'ı ve onun çevresinde yer alan tiplerin çeşitliliğini, insanlık tarihinin tekerrür eden olayları içinde, güncelliğini ve geçerliliğini yitirmeyen bir evrensellik imgesiyle bütünleştirir. 21. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle I. Abdülcanbaz'da insanlığın her döneminde rastlanılan olayların yansıtılmasına II. Abdülcanbaz'ın daima haksızlığa karşı mücadele veren bir tip olmasına III Abdülcanbaz'ın çevresindeki tiplerin farklı özellikler taşımasına durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? A) I ve II B) Yalnız III D) II ve III E) I ve III Yalnız II
TEST
(02)
5. I.
II.
PARAGRAFTA
Bilinen en eski tarih MÖ 16 yy.a kadar inmektedir.
Adana'nın şirin ilçesi Feke'nin adını dahi çoğu kişi
duymamıştır.
III. O dönemde bölgeye Hititler hâkimdi ve Feke, onlara
bağlı bir federasyonun içinde kurulmuştur.
IV. Duyanların önemli bir kısmının da burası hakkında
çok bilgisi yoktur.
V. Oysa Feke, ilk çağlardan günümüze kadar birçok ka-
vim ve devlete yerleşim alanı olmuştur.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturulacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
dördüncü olur?
A) I
B) II
C) III D) IVE) V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
TEST (02) 5. I. II. PARAGRAFTA Bilinen en eski tarih MÖ 16 yy.a kadar inmektedir. Adana'nın şirin ilçesi Feke'nin adını dahi çoğu kişi duymamıştır. III. O dönemde bölgeye Hititler hâkimdi ve Feke, onlara bağlı bir federasyonun içinde kurulmuştur. IV. Duyanların önemli bir kısmının da burası hakkında çok bilgisi yoktur. V. Oysa Feke, ilk çağlardan günümüze kadar birçok ka- vim ve devlete yerleşim alanı olmuştur. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturulacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A) I B) II C) III D) IVE) V
Ernest Hemingway roman dalinda 20. yüzyılın
diğer tüm yazarlarından daha fazla emek verdi ve
çabaları karşılığında 1954 yılında Nobel Ödülü'nü
aldı. Kısa, yalın cümleler kullanan ve sert, öz tarzı
ile bilinen, boğa güreşi ve büyükbaş hayvan avi
meraklısı yazarın kahramanları da her zaman
cesur ve davalarına bağlı, görünmez ruhsal ve
bedensel yaraları olan kadınlar ve erkeklerdi. İşte
bu kahramanlarından biri de Yaşlı Adam ve Deniz
adlı kitabında yer alır. Bu kitabı ilk okuduğumda
dokuz yaşımdaydım ve hayatımı değiştireceğini
bilmiyordum. Kitabın başkarakteri Santiago
benim için sabrin, bilgeliğin, aklın timsali oldu.
Denizi çok iyi bilmesine rağmen doğanın her an
onu alt edebilecek olduğu fikrine karşı gösterdiği
tekâmül benim belki de inanç sistemimi
etkilemiştir. Çok erken yaşa bile çok büyük
dersler öğretecek ama bunu en basit cümlelerle,
işin felsefesine girdiğini hissettirmeden, sadece
kendi kendine konuşan yaşlı bir adam olarak
yapabilecek kadar iyi yazılmış bir roman
kahramanı Santiago.
8. Bu parçadan hareketle Santiago ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Abartısız, içten ve olabildiğince sade tavır
sergileyen
B) Umudunu kaybetse de direnmeyi öğütleyen
C) Tabiatın karşısında güçsüz olduğunu kabul V
eden
D) Bilgili, iyi ahlaklı ve örnek insan niteliği taşıyan
Olumsuz durumların sessiz bir şekilde
geçmesini bekleyen
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
Ernest Hemingway roman dalinda 20. yüzyılın diğer tüm yazarlarından daha fazla emek verdi ve çabaları karşılığında 1954 yılında Nobel Ödülü'nü aldı. Kısa, yalın cümleler kullanan ve sert, öz tarzı ile bilinen, boğa güreşi ve büyükbaş hayvan avi meraklısı yazarın kahramanları da her zaman cesur ve davalarına bağlı, görünmez ruhsal ve bedensel yaraları olan kadınlar ve erkeklerdi. İşte bu kahramanlarından biri de Yaşlı Adam ve Deniz adlı kitabında yer alır. Bu kitabı ilk okuduğumda dokuz yaşımdaydım ve hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Kitabın başkarakteri Santiago benim için sabrin, bilgeliğin, aklın timsali oldu. Denizi çok iyi bilmesine rağmen doğanın her an onu alt edebilecek olduğu fikrine karşı gösterdiği tekâmül benim belki de inanç sistemimi etkilemiştir. Çok erken yaşa bile çok büyük dersler öğretecek ama bunu en basit cümlelerle, işin felsefesine girdiğini hissettirmeden, sadece kendi kendine konuşan yaşlı bir adam olarak yapabilecek kadar iyi yazılmış bir roman kahramanı Santiago. 8. Bu parçadan hareketle Santiago ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Abartısız, içten ve olabildiğince sade tavır sergileyen B) Umudunu kaybetse de direnmeyi öğütleyen C) Tabiatın karşısında güçsüz olduğunu kabul V eden D) Bilgili, iyi ahlaklı ve örnek insan niteliği taşıyan Olumsuz durumların sessiz bir şekilde geçmesini bekleyen
10. (1) Komodo ejderleri 30-50 yıl yaşıyor ve genelde
tek başına hareket ediyor. (II) Bu süre boyunca
dünyaya açıldıkları pencere çok küçük: Tümü
Endonezya takımadalarında olmak üzere, sadece
Güneydoğu Asya'daki birkaç adada yaşıyorlar.
(III) Denizden keskin bir şekilde yükselen bu
çetin volkanik toprak parçalarında palmiye
savanları ve çayırlar var, daha yükseklerde ise
ormanlık alanlardan oluşan topraklar yer alıyor.
(IV) Ama ejderlerin yaşam alanları yılın büyük
bölümü boyunca ejder kahverengisi rengini
koruyor, sadece muson mevsimi sırasında kısa
bir süreliğine yeşilleniyor. (V) Muson ikliminin;
görkemli yağmur bulutları, aralıksız yağış ve güçlü
rüzgârları da başta gelen özellikleridir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
D) IV
J
|||
E) V
12.
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
10. (1) Komodo ejderleri 30-50 yıl yaşıyor ve genelde tek başına hareket ediyor. (II) Bu süre boyunca dünyaya açıldıkları pencere çok küçük: Tümü Endonezya takımadalarında olmak üzere, sadece Güneydoğu Asya'daki birkaç adada yaşıyorlar. (III) Denizden keskin bir şekilde yükselen bu çetin volkanik toprak parçalarında palmiye savanları ve çayırlar var, daha yükseklerde ise ormanlık alanlardan oluşan topraklar yer alıyor. (IV) Ama ejderlerin yaşam alanları yılın büyük bölümü boyunca ejder kahverengisi rengini koruyor, sadece muson mevsimi sırasında kısa bir süreliğine yeşilleniyor. (V) Muson ikliminin; görkemli yağmur bulutları, aralıksız yağış ve güçlü rüzgârları da başta gelen özellikleridir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II D) IV J ||| E) V 12.
YAY
4.
(1) Bir zamanlar sokakta kırık leblebi satan hurdacı-
lar vardı, evet yanlış okumadınız "kırık leblebi satı-
lırdı hem de sokakta hem de hurdacılar tarafından.
(II) Mahallenin tüm çocukları, bulduğu ne kadar eski de-
mir, bakır varsa bir kenarda biriktirir ve hurdacının gel-
mesini beklerdi. (III) Hurdacının sesi mahalle girişinde
duyulduğu zaman herkes "zula"sına sakladığı hurdaları
ortaya döker ve hurdacının bardak hesabı verdiği kırık
leblebilerinden hissesine düşeni almak için itiş kakış sı-
raya girerdi. (IV) Tüm bu karmaşanın içinde sırası gelip
kırık leblebisine kavuşanlar bir köşede anın tadını çıka-
rirken sırasını bekleyenler birbirinin önüne geçmek için
fırsat kollardı. (V) Sonunda herkes emeline kavuşur,
paslanmış hurdalarla aynı yerde duran ve hurdacının
hurdalara defalarca dokunan elleri tarafından bardağa
doldurulan leblebileri yerdi; bugünün en pahalı çerezle-
rinden bile daha tatlıydı o kırık leblebiler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
den sonra "Belki de çocuk gözüyle bize öyle geliyor-
du." cümlesi getirilebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
YAY 4. (1) Bir zamanlar sokakta kırık leblebi satan hurdacı- lar vardı, evet yanlış okumadınız "kırık leblebi satı- lırdı hem de sokakta hem de hurdacılar tarafından. (II) Mahallenin tüm çocukları, bulduğu ne kadar eski de- mir, bakır varsa bir kenarda biriktirir ve hurdacının gel- mesini beklerdi. (III) Hurdacının sesi mahalle girişinde duyulduğu zaman herkes "zula"sına sakladığı hurdaları ortaya döker ve hurdacının bardak hesabı verdiği kırık leblebilerinden hissesine düşeni almak için itiş kakış sı- raya girerdi. (IV) Tüm bu karmaşanın içinde sırası gelip kırık leblebisine kavuşanlar bir köşede anın tadını çıka- rirken sırasını bekleyenler birbirinin önüne geçmek için fırsat kollardı. (V) Sonunda herkes emeline kavuşur, paslanmış hurdalarla aynı yerde duran ve hurdacının hurdalara defalarca dokunan elleri tarafından bardağa doldurulan leblebileri yerdi; bugünün en pahalı çerezle- rinden bile daha tatlıydı o kırık leblebiler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- den sonra "Belki de çocuk gözüyle bize öyle geliyor- du." cümlesi getirilebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V
20125/2y 2017 Sor
26
CAFTA BOŞ BIRAKILAN YERLERİ TAMAMLAMA
3.
(1) İnsanların ilişki kurma biçimlerinin ve sosyalleşmelerinin, in-
ternetle birlikte önceki elli yıla kıyasla ne kadar fazla değiştiği
oldukça açık. (II) İnternet ve iletişim teknolojilerinin uygulama-
daki faydaları ve insanlığa sağladığı yeni imkânlar elbette tarti-
şılmayacak kadar çok. (III) Fakat hemen her durumda olduğu
gibi burada da birtakım yeni sorunların yolu açılıyor. (IV) İleti-
şimin kolaylığı, insanları daha az iletişim kurmaya itiyor. (V) İh-
tiyacınız olduğu her anda ayrıca bir çaba harcamadan iletişim
kurabilecekseniz iletişim kurmak için çaba harcamaya da ihti-
yacınız kalmıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra
düşüncenin akışına göre, “Bu, bir çelişki gibi görünebilirse de
işin aslı öyle değil." cümlesi getirilmelidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
20125/2y 2017 Sor 26 CAFTA BOŞ BIRAKILAN YERLERİ TAMAMLAMA 3. (1) İnsanların ilişki kurma biçimlerinin ve sosyalleşmelerinin, in- ternetle birlikte önceki elli yıla kıyasla ne kadar fazla değiştiği oldukça açık. (II) İnternet ve iletişim teknolojilerinin uygulama- daki faydaları ve insanlığa sağladığı yeni imkânlar elbette tarti- şılmayacak kadar çok. (III) Fakat hemen her durumda olduğu gibi burada da birtakım yeni sorunların yolu açılıyor. (IV) İleti- şimin kolaylığı, insanları daha az iletişim kurmaya itiyor. (V) İh- tiyacınız olduğu her anda ayrıca bir çaba harcamadan iletişim kurabilecekseniz iletişim kurmak için çaba harcamaya da ihti- yacınız kalmıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre, “Bu, bir çelişki gibi görünebilirse de işin aslı öyle değil." cümlesi getirilmelidir? A) I B) II C) III D) IV E) V
Cirak Kalfa U
1. Yediğimiz şeylerin ruh halimizi ve duygularımızı etkilediği
bilinir. (1) Özellikle stresliyken bizi rahatlatan yiyecekler var-
dır. (II) Yakın zamana kadar yediğimiz şeylerin duygularımı-
zı nasıl etkilediği ve bizi nasıl rahatlatabildiği açıklanama-
mıştı. (III) Etkiyi oluşturan şeyin yiyeceklerin tadı ve kokusu
olduğu yönünde alternatif bir görüş de vardı. (IV) Ancak yeni
bulgulara göre iki açıklamanın da doğru olmadığı ortaya çık-
ti. (V)
Bu parçadaki anlam akışını sağlamak için numaralan-
mış yerlerden hangisine "Bu etkinin daha çok psikolojik
olduğu, geçmiş yaşantılara ve şartlanmalara dayandığı gö-
rüşü yaygındı." cümlesi getirilmelidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
Cirak Kalfa U 1. Yediğimiz şeylerin ruh halimizi ve duygularımızı etkilediği bilinir. (1) Özellikle stresliyken bizi rahatlatan yiyecekler var- dır. (II) Yakın zamana kadar yediğimiz şeylerin duygularımı- zı nasıl etkilediği ve bizi nasıl rahatlatabildiği açıklanama- mıştı. (III) Etkiyi oluşturan şeyin yiyeceklerin tadı ve kokusu olduğu yönünde alternatif bir görüş de vardı. (IV) Ancak yeni bulgulara göre iki açıklamanın da doğru olmadığı ortaya çık- ti. (V) Bu parçadaki anlam akışını sağlamak için numaralan- mış yerlerden hangisine "Bu etkinin daha çok psikolojik olduğu, geçmiş yaşantılara ve şartlanmalara dayandığı gö- rüşü yaygındı." cümlesi getirilmelidir? A) I B) II C) III D) IV E) V
Test 8
5. (1) Gerçeği değil, gerçeğin insanda uyandırdığı
duyguları anlatmalıdır şiir. (II) Düşünceyi
aktarmak, şiirin görevi değildir. (III) Belli
düşünceleri anlatmak için yazılmış ne güzel
şiirler vardır edebiyatımızda. (IV) Elbette şiirde
düşünce de olacaktır. (V) Fakat duygunun önüne
geçmeden, müziğin ahengini bozmadan...
O
Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
anlamsal akışı bozmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Konu,
Bake is A
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
Test 8 5. (1) Gerçeği değil, gerçeğin insanda uyandırdığı duyguları anlatmalıdır şiir. (II) Düşünceyi aktarmak, şiirin görevi değildir. (III) Belli düşünceleri anlatmak için yazılmış ne güzel şiirler vardır edebiyatımızda. (IV) Elbette şiirde düşünce de olacaktır. (V) Fakat duygunun önüne geçmeden, müziğin ahengini bozmadan... O Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlamsal akışı bozmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Konu, Bake is A
şi-
et
31-
ri.
ar
3-
u
39.
I. Ancak bu yeterli değildi, Fransız Devrimi sırasın-
da yönetime sınırlardaki durumu hızla bildirmek
için optik telgrafın kullanılması düşünüldü.
II. Bu amaçla 1794'te Claude Chappe'nin önerisin-
den hareket ederek Paris ve Lille arasında 23
iletme istasyonundan oluşan bir şebeke hattı ku-
ruldu.
III. Alfabeyi ve belli deyimleri anlatan şekil kodları
kullanılarak bir istasyondan diğerine artık haber
aktarılabiliyordu.
IV. İletişim alanında tarihteki en büyük problem se-
sin ulaşamayacağı yere mesajın nasıl gönderile-
ceği olmuştur.
V. İlk başlarda fiziksel uzaklığın getirdiği sorun, du-
man sinyalleri ve tamtamlarla çözülmeye çalışıldı.
Bu cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bi-
çimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü
olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
40. Fotoğraf, görüntünün ışıkla kaydedilmesidir, Işıkla
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
şi- et 31- ri. ar 3- u 39. I. Ancak bu yeterli değildi, Fransız Devrimi sırasın- da yönetime sınırlardaki durumu hızla bildirmek için optik telgrafın kullanılması düşünüldü. II. Bu amaçla 1794'te Claude Chappe'nin önerisin- den hareket ederek Paris ve Lille arasında 23 iletme istasyonundan oluşan bir şebeke hattı ku- ruldu. III. Alfabeyi ve belli deyimleri anlatan şekil kodları kullanılarak bir istasyondan diğerine artık haber aktarılabiliyordu. IV. İletişim alanında tarihteki en büyük problem se- sin ulaşamayacağı yere mesajın nasıl gönderile- ceği olmuştur. V. İlk başlarda fiziksel uzaklığın getirdiği sorun, du- man sinyalleri ve tamtamlarla çözülmeye çalışıldı. Bu cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bi- çimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A) I B) II C) III D) IV E) V 40. Fotoğraf, görüntünün ışıkla kaydedilmesidir, Işıkla
B
31. (1) Osmanlı Türkçesi XVI-XIX. yüzyılları kapsar.
(II) Bu dönemde Türkçeye Arapça ve Farsçadan
sayısız ölçüde kelime girmiştir. (III) Batı Türkçesinin
Osmanlı Türkçesi dönemini öğrenmeye çalışırken
dilin kullanımıyla ilgili bütün yapı ve kullanım özellik-
lerini göz önünde bulundurmak gerekir. (IV) Osmanlı
Türkçesini öğrenmek, kendi insanımızın geçmişini
öğrenmek için çok önemlidir. (V) Günümüzde lise
müfredatına Osmanlı Türkçesi derslerinin seçmeli
olarak konmasının en önemli sebebi burada yat-
maktadır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
B 31. (1) Osmanlı Türkçesi XVI-XIX. yüzyılları kapsar. (II) Bu dönemde Türkçeye Arapça ve Farsçadan sayısız ölçüde kelime girmiştir. (III) Batı Türkçesinin Osmanlı Türkçesi dönemini öğrenmeye çalışırken dilin kullanımıyla ilgili bütün yapı ve kullanım özellik- lerini göz önünde bulundurmak gerekir. (IV) Osmanlı Türkçesini öğrenmek, kendi insanımızın geçmişini öğrenmek için çok önemlidir. (V) Günümüzde lise müfredatına Osmanlı Türkçesi derslerinin seçmeli olarak konmasının en önemli sebebi burada yat- maktadır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) I B) II C) III D) IV E) V