Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Paragrafın Yapısı Soruları

en,
re-
de
a-
re
a-
10. Şiir zaten çok zor bir sanat dalı, bunu hepimiz kabul
ediyoruz. Bunun ötesinde farklı bir dilde yani anadilin
haricinde bir dilden gelen şiirleri, çeviri ile okumaya
başladığında, otomatikman bir sıfır geride başlamış
oluyorsun. Anlatımı ağdalı ve zor bir dile de sahipse
eğer yazarın, işte o zaman oldu mu sana iki sıfır. Böyle
eksileri aldıktan sonra zaten nedir ne değildir? Çözme
süresi de biraz geçiyor.
Birkaç satırda anlayabilirsen bazı kısımları ne ala ama
yok bulanıklaşırsa ilerleyen her kelime, işte ----
Lo zaman sana hitap etmesi zorlaşır o eserin.
H. o zaman şiire şiir derim ben.
III. o zaman kişide bir duygu izi bırakamaz.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yu-
karıdakilerden hangileri getirilebilir?
B) Yalnız II.
AVYalnız I.
D) I. ve II.
C) Yalnız III.
E) I., II. ve III.
1
11. Suyu Arayan Adam, biyografik romanlarıyla, sıra dışı
yaşamıyla ünlenen yazar Şevket Süreyya Aydemir'in
ve onun kendini ararken Türkiye'nin dününü, bugünü-
nü ve yarınını anlattığı, 1959'da tamamlanan otobiyog-
rafik eseridir. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
en, re- de a- re a- 10. Şiir zaten çok zor bir sanat dalı, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bunun ötesinde farklı bir dilde yani anadilin haricinde bir dilden gelen şiirleri, çeviri ile okumaya başladığında, otomatikman bir sıfır geride başlamış oluyorsun. Anlatımı ağdalı ve zor bir dile de sahipse eğer yazarın, işte o zaman oldu mu sana iki sıfır. Böyle eksileri aldıktan sonra zaten nedir ne değildir? Çözme süresi de biraz geçiyor. Birkaç satırda anlayabilirsen bazı kısımları ne ala ama yok bulanıklaşırsa ilerleyen her kelime, işte ---- Lo zaman sana hitap etmesi zorlaşır o eserin. H. o zaman şiire şiir derim ben. III. o zaman kişide bir duygu izi bırakamaz. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yu- karıdakilerden hangileri getirilebilir? B) Yalnız II. AVYalnız I. D) I. ve II. C) Yalnız III. E) I., II. ve III. 1 11. Suyu Arayan Adam, biyografik romanlarıyla, sıra dışı yaşamıyla ünlenen yazar Şevket Süreyya Aydemir'in ve onun kendini ararken Türkiye'nin dününü, bugünü- nü ve yarınını anlattığı, 1959'da tamamlanan otobiyog- rafik eseridir. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan
B
B
B
B
14., Promete, zorlukları ve sıkıntıyı göze alırken boş
bir kahramanlık anlamsız bir özveri peşinde
koşmuş değildir. Ateşi tanrılar ülkesinden alıp
insanoğlunun gelişmesi için onlara kazandırır-
ken aynı zamanda insanoğlunun bir gün Zeus'u
tahtından indireceğini ve onun zorbalığına son
vereceğini de bilinç ve inanç olarak yüreğinde,
zihninde daima taşımıştır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
A
İyiyi ve güzeli arayan insanın sıkıntıları göze
almaktan kaçınmaması gerektiğine
✓ Amaçsız ve inançsız bir mücadelenin anlam-
sız olacağına
C) İyiden, güzelden yana olan her mücadelenin
yüce ve anlamlı olduğuna
Hic
hif
min
değil
D) stenilen sonuca ulaşmasa da her çabanın
övgüye değer olduğuna
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
B B B B 14., Promete, zorlukları ve sıkıntıyı göze alırken boş bir kahramanlık anlamsız bir özveri peşinde koşmuş değildir. Ateşi tanrılar ülkesinden alıp insanoğlunun gelişmesi için onlara kazandırır- ken aynı zamanda insanoğlunun bir gün Zeus'u tahtından indireceğini ve onun zorbalığına son vereceğini de bilinç ve inanç olarak yüreğinde, zihninde daima taşımıştır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? A İyiyi ve güzeli arayan insanın sıkıntıları göze almaktan kaçınmaması gerektiğine ✓ Amaçsız ve inançsız bir mücadelenin anlam- sız olacağına C) İyiden, güzelden yana olan her mücadelenin yüce ve anlamlı olduğuna Hic hif min değil D) stenilen sonuca ulaşmasa da her çabanın övgüye değer olduğuna
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
CI
an
miras
S
ırdan
emde
ücü)
iştir.
gisi-
kta-
3. Teknolojik dünyanın gelişmesi, bireyleri iterken
onsuz hayat geçirme düşüncesi de giderek imkânsız
hâle gelmeye başladı. İnsanların teknolojik aletler
olmadan geçirdiği zaman artık yok denecek kadar
az. Bir tür bağımlılığa dönüşen dijital dünya insanları
devam ederken aynı zamanda da tedavi olunması
gereken bir hastalığa evriliyor.
----
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A mutluluğa - bilgilendirmeye
B) yalnızlığa - rehin almaya
C) kaygıya düşündürmeye
D sosyalleşmeye - geliştirmeye
E) özgürlüğe - eğitmeye
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
ayrılan kısmına işaretleyiniz. CI an miras S ırdan emde ücü) iştir. gisi- kta- 3. Teknolojik dünyanın gelişmesi, bireyleri iterken onsuz hayat geçirme düşüncesi de giderek imkânsız hâle gelmeye başladı. İnsanların teknolojik aletler olmadan geçirdiği zaman artık yok denecek kadar az. Bir tür bağımlılığa dönüşen dijital dünya insanları devam ederken aynı zamanda da tedavi olunması gereken bir hastalığa evriliyor. ---- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A mutluluğa - bilgilendirmeye B) yalnızlığa - rehin almaya C) kaygıya düşündürmeye D sosyalleşmeye - geliştirmeye E) özgürlüğe - eğitmeye
1.
Sanat, dinleyen ve görende estetik bir zevk ve he-
yecan yaratan, gerçekliği sembolik ve karşılıksız
bir şekilde taklit ve ifade eden eser veya harekettir.
Sanatçılar halkın tanıdığı, sevdiği ve takip ettiği in-
sanlardır. Halk, sanatçıların her hareketini, sözünü
örnek alır. Bu yüzden sanatçının üstündeki sorum-
luluk büyüktür. Bunu unutan, topluma sırtını dönen
sanatçı bindiği dalı kesiyor demektir.
Bu parçada geçen "bindiği dalı kesmek" sözünün
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisin-
de vardır?
A) yardım gördüğü yere ihanet etmek
B) yaptıklarıyla kendine zarar vermek
C) sosyal sorunlara duyarsız olmak
D) sanatçı hassasiyeti taşımamak
E) toplumla arasındaki bağı koparmak
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
1. Sanat, dinleyen ve görende estetik bir zevk ve he- yecan yaratan, gerçekliği sembolik ve karşılıksız bir şekilde taklit ve ifade eden eser veya harekettir. Sanatçılar halkın tanıdığı, sevdiği ve takip ettiği in- sanlardır. Halk, sanatçıların her hareketini, sözünü örnek alır. Bu yüzden sanatçının üstündeki sorum- luluk büyüktür. Bunu unutan, topluma sırtını dönen sanatçı bindiği dalı kesiyor demektir. Bu parçada geçen "bindiği dalı kesmek" sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisin- de vardır? A) yardım gördüğü yere ihanet etmek B) yaptıklarıyla kendine zarar vermek C) sosyal sorunlara duyarsız olmak D) sanatçı hassasiyeti taşımamak E) toplumla arasındaki bağı koparmak
4.
E) V
Geleneksel tiyatronun bu denli azalmış olmasın-
da seyirci kitlesi ön plandadır.
II. Karagöz, orta oyunu, köy seyirlik oyunları, kukla
gibi diğer oyun türleri de belirli günlerde devam
ediyor.
DIV.
III. Günümüzde stand up adıyla devam eden med-
dahlık çeşitli fiziki değişiklikler geçirmiş olsa da
devam etmektedir.
IV. Geleneksel Türk tiyatrosundan geriye meddahlık
kaldı, desek çok da yanılmış olmayız.
V. Stand up gösterilerinin daha ilgi çekici olması mo-
dern meddahlık diyebileceğimiz bu türün devam
edeceğinin bir göstergesidir.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak
biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü
olur?
A) I
C) III D) IV E)V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
4. E) V Geleneksel tiyatronun bu denli azalmış olmasın- da seyirci kitlesi ön plandadır. II. Karagöz, orta oyunu, köy seyirlik oyunları, kukla gibi diğer oyun türleri de belirli günlerde devam ediyor. DIV. III. Günümüzde stand up adıyla devam eden med- dahlık çeşitli fiziki değişiklikler geçirmiş olsa da devam etmektedir. IV. Geleneksel Türk tiyatrosundan geriye meddahlık kaldı, desek çok da yanılmış olmayız. V. Stand up gösterilerinin daha ilgi çekici olması mo- dern meddahlık diyebileceğimiz bu türün devam edeceğinin bir göstergesidir. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A) I C) III D) IV E)V
q
2
Test
15
TYT
Paragrafta Yapı-li
1502'de Topkapı Sarayı'na gelen bu mektup,
yüzyıllarca arşivin bir köşesinde beklemiş.
WINNE
II. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ressamı, Os-
manlı Sultanı II. Beyazıt'a yazdığı mektupta, Ha-
liç için tasarladığı köprüyü anlatmış.
III. El yazması eserde, Haliç'in Leonardo Da Vinci
tarafından tasarlanan iki ayrı çizimi var.
IV. Ancak 1952'de, yani saraya ulaştıktan tam 450
W
yıl sonra, Leonardo Da Vinci tarafından yazıldığı
anlaşılmış.liquy tunay
do 2
3v.
V. Biri kuş bakışı olarak çizilen bu iki çizim, Leonar-
do'nun el yazısıyla ayrıntılı biçimde anlatılmış.
gibanderappoglo
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı
bir bütün oluşturulmak istense parçanın baştan
üçüncü cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I B) II
C) III
D) IV
E) V
2:1
2. (1) Hayatın başarıyla eş anlamlı olduğunu kesinlikle
söylemiyorum. (II) Herkesin yaşantısında gerçekleştir-
mek istediği farklı hayalleri ve idealleri vardır. (III) Kimi
tanıdığınız, nereye gittiğiniz ve nasıl gittiğiniz kişisel
başarının ölçüsü değildir. (IV) Bana göre başarı, daha
iyiye ulaşmak için sürekli çaba göstermektir. (V) Başarı,
incli golicon bir ca
4.
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
q 2 Test 15 TYT Paragrafta Yapı-li 1502'de Topkapı Sarayı'na gelen bu mektup, yüzyıllarca arşivin bir köşesinde beklemiş. WINNE II. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ressamı, Os- manlı Sultanı II. Beyazıt'a yazdığı mektupta, Ha- liç için tasarladığı köprüyü anlatmış. III. El yazması eserde, Haliç'in Leonardo Da Vinci tarafından tasarlanan iki ayrı çizimi var. IV. Ancak 1952'de, yani saraya ulaştıktan tam 450 W yıl sonra, Leonardo Da Vinci tarafından yazıldığı anlaşılmış.liquy tunay do 2 3v. V. Biri kuş bakışı olarak çizilen bu iki çizim, Leonar- do'nun el yazısıyla ayrıntılı biçimde anlatılmış. gibanderappoglo Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulmak istense parçanın baştan üçüncü cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur? A) I B) II C) III D) IV E) V 2:1 2. (1) Hayatın başarıyla eş anlamlı olduğunu kesinlikle söylemiyorum. (II) Herkesin yaşantısında gerçekleştir- mek istediği farklı hayalleri ve idealleri vardır. (III) Kimi tanıdığınız, nereye gittiğiniz ve nasıl gittiğiniz kişisel başarının ölçüsü değildir. (IV) Bana göre başarı, daha iyiye ulaşmak için sürekli çaba göstermektir. (V) Başarı, incli golicon bir ca 4.
Yayınları
PARAGRAF OLUŞTURMA
2. I. Oysa ebeveynler kendilerini genel-
likle olumsuz davranışların avcılığını
yapmak üzere koşullandırmaktadır.
II. Bir çocuktaki davranışsal gelişimde
anne babanın rol model olmasının
yanı sıra takındıkları tutumlar önem-
lidir.
III. Hâlbuki "zaten olması gereken" şek-
linde düşünülüp göz ardı edilen olum-
lu davranış, görülür ve takdir edilirse
çocukta alışkanlık hâlini alacaktır.
IV. Sözünü ettiğimiz olumlu disiplin, ço-
cuğun erdemli bir davranış sergilediği
anda onu mutlaka takdir etmeyi de
kapsar.
V. Çocuğun kişiliğinin sağlıklı bir şekil-
de oluşması için öncelikle dengeli ve
olumlu bir disiplin yöntemi uygulan-
malıdır.
D
Yukarıdaki numaralanmış cümleler-
den anlamlı bir paragraf oluşturul-
mak istendiğinde hangi cümle baştan
üçüncü olur?
A) I
B) II
C) II D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
Yayınları PARAGRAF OLUŞTURMA 2. I. Oysa ebeveynler kendilerini genel- likle olumsuz davranışların avcılığını yapmak üzere koşullandırmaktadır. II. Bir çocuktaki davranışsal gelişimde anne babanın rol model olmasının yanı sıra takındıkları tutumlar önem- lidir. III. Hâlbuki "zaten olması gereken" şek- linde düşünülüp göz ardı edilen olum- lu davranış, görülür ve takdir edilirse çocukta alışkanlık hâlini alacaktır. IV. Sözünü ettiğimiz olumlu disiplin, ço- cuğun erdemli bir davranış sergilediği anda onu mutlaka takdir etmeyi de kapsar. V. Çocuğun kişiliğinin sağlıklı bir şekil- de oluşması için öncelikle dengeli ve olumlu bir disiplin yöntemi uygulan- malıdır. D Yukarıdaki numaralanmış cümleler- den anlamlı bir paragraf oluşturul- mak istendiğinde hangi cümle baştan üçüncü olur? A) I B) II C) II D) IV E) V
KA
81
1. Daha yayımlanmadan, son yılların en büyük edebiyat ola-
yı hâline gelen ve yarım asrı geçkin bir süre okurları tara-
fından beklenen bu yapıt; bir tarihsel dönemi güçlü ve ger-
çekçi çağrışımlarla aktarmakla birlikte, güncelliğiyle de bir
eserin kendi devrini aşabileceğinin en nadide kanıtlarından.
biri olarak görülmektedir.
II. ABD'nin önde gelen gazetecilik ödüllerinden Pulitzer'e de
değer görülen kitabın 1962'de çekilen film uyarlaması üç
dalda Oscar Ödülü'ne değer görülmüştü.
II. Amerikan edebiyatını derinden sarsan ve bugüne dek
60 milyon kopyadan fazla satan "Bülbülü Öldürmek" adlı
romanıyla dünya çapında bir üne kavuşan Harper Lee,
89 yaşında hayatını kaybetti.
IV. Amerikalı yazarın 55 yıl sonra, geçen yıl yayımlanan "Go
Set A Watchman" adlı son kitabı ise Türkçeye "Tespih
Ağacının Gölgesinde" adıyla çevrildi.
V. Lee'nin 1960'ta yayımlanan "Bülbülü Öldürmek" kitabı,
hem büyük övgü almış hem de büyük bir ticari başarı
kazanarak çok sayıda dile çevrilmişti.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler bir paragraf oluştu-
racak şekilde sıralandığında hangisi sonuncu olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
KA 81 1. Daha yayımlanmadan, son yılların en büyük edebiyat ola- yı hâline gelen ve yarım asrı geçkin bir süre okurları tara- fından beklenen bu yapıt; bir tarihsel dönemi güçlü ve ger- çekçi çağrışımlarla aktarmakla birlikte, güncelliğiyle de bir eserin kendi devrini aşabileceğinin en nadide kanıtlarından. biri olarak görülmektedir. II. ABD'nin önde gelen gazetecilik ödüllerinden Pulitzer'e de değer görülen kitabın 1962'de çekilen film uyarlaması üç dalda Oscar Ödülü'ne değer görülmüştü. II. Amerikan edebiyatını derinden sarsan ve bugüne dek 60 milyon kopyadan fazla satan "Bülbülü Öldürmek" adlı romanıyla dünya çapında bir üne kavuşan Harper Lee, 89 yaşında hayatını kaybetti. IV. Amerikalı yazarın 55 yıl sonra, geçen yıl yayımlanan "Go Set A Watchman" adlı son kitabı ise Türkçeye "Tespih Ağacının Gölgesinde" adıyla çevrildi. V. Lee'nin 1960'ta yayımlanan "Bülbülü Öldürmek" kitabı, hem büyük övgü almış hem de büyük bir ticari başarı kazanarak çok sayıda dile çevrilmişti. Yukarıdaki numaralanmış cümleler bir paragraf oluştu- racak şekilde sıralandığında hangisi sonuncu olur? A) I B) II C) III D) IV E) V
TEST 20
PARAGRAFTA YAPI
151. "Cengiz Han'a Küsen Bulut" romanında ise devleti arkasına alan ve maddi çıkarları için hak, hukuk, adalet tanımayan sahte-
kar bürokratların gerçek yüzlerini ortaya sermiştir.
6 11
II.
Örneğin, "mankurt" kavramını; 1980'de kaleme aldığı "Gün Olur Asra Bedel" romanında tarihine küsen, geçmişini unutan, aile-
sine, mensup olduğu milletine, öz değerlerine yabancılaşan ve gayesi olmayan insanları ve milletleri uyarmak için kullanmıştır.
III. Dünyanın en çok okunan yazarlarından biri olan Cengiz Aytmatov; Kırgızistan'da, Manas'ın karargâhının bulunduğuna inanılan
Talas vilayetindeki Şeker köyünde dünyaya gelmiştir.
IV. Bu zulümlerin etkilerini, neredeyse tüm romanlarına, bir nakış gibi ustalıkla işlemeyi başarmıştır.
2 v.
Çocukluk döneminin tamamı Rus zulmü altında geçen Aytmatov; babasının 1937'de tutuklanması ve bir yıl sonra kurşuna di-
zilmesi ile hayatının en büyük travmasını yaşamıştır.
VI. Toprak Ana'da okuyucularına, savaşın hem cephede hem de cephe arkasında bıraktığı yıkımları tüm çıplaklığıyla göstermiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?
B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
TEST 20 PARAGRAFTA YAPI 151. "Cengiz Han'a Küsen Bulut" romanında ise devleti arkasına alan ve maddi çıkarları için hak, hukuk, adalet tanımayan sahte- kar bürokratların gerçek yüzlerini ortaya sermiştir. 6 11 II. Örneğin, "mankurt" kavramını; 1980'de kaleme aldığı "Gün Olur Asra Bedel" romanında tarihine küsen, geçmişini unutan, aile- sine, mensup olduğu milletine, öz değerlerine yabancılaşan ve gayesi olmayan insanları ve milletleri uyarmak için kullanmıştır. III. Dünyanın en çok okunan yazarlarından biri olan Cengiz Aytmatov; Kırgızistan'da, Manas'ın karargâhının bulunduğuna inanılan Talas vilayetindeki Şeker köyünde dünyaya gelmiştir. IV. Bu zulümlerin etkilerini, neredeyse tüm romanlarına, bir nakış gibi ustalıkla işlemeyi başarmıştır. 2 v. Çocukluk döneminin tamamı Rus zulmü altında geçen Aytmatov; babasının 1937'de tutuklanması ve bir yıl sonra kurşuna di- zilmesi ile hayatının en büyük travmasını yaşamıştır. VI. Toprak Ana'da okuyucularına, savaşın hem cephede hem de cephe arkasında bıraktığı yıkımları tüm çıplaklığıyla göstermiştir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? B) III C) IV D) V E) VI
42
Bu kemanı ana vatanın sinesinden yonttum; tellerini kalbinin damarlarından çıkardım.
Elinizdeki bu kitabı düşünerek sizin için yazdım; belâ gecelerinde, gözyaşımı akıtarak, yüreğim sızlayarak yazdım.
III. Dünya tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez; senin kadar kimse kendi vatanına
sahip olmaya bu kadar hak kazanmamıştır.
IV. İstedim ki, bu sazın ahengini yalnız sen duyasın; bu acıklı iniltiler yalnız sana dokunsun.
V. Bu satırlarda geçmişin destanlarını, şu anki durumumuzun kederlerini söylemek ve inlemek istedim, bir keman gibi...
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
491
C) III
D) IV
E) V
1.
11.
B)
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
42 Bu kemanı ana vatanın sinesinden yonttum; tellerini kalbinin damarlarından çıkardım. Elinizdeki bu kitabı düşünerek sizin için yazdım; belâ gecelerinde, gözyaşımı akıtarak, yüreğim sızlayarak yazdım. III. Dünya tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez; senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya bu kadar hak kazanmamıştır. IV. İstedim ki, bu sazın ahengini yalnız sen duyasın; bu acıklı iniltiler yalnız sana dokunsun. V. Bu satırlarda geçmişin destanlarını, şu anki durumumuzun kederlerini söylemek ve inlemek istedim, bir keman gibi... Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 491 C) III D) IV E) V 1. 11. B)
2. Soru
ar var
a ara Şiir, duygu ve düşüncelerin dil yoluyla belli kalıplar içinde an-
ersine
latılmasından doğar.
üzden
sonra
iyor.
IL Şairler dış dünyadan algıladıklarıyla hayal dünyalarını birleş-
tirirler.
bir ya
orum III. Bu niteliğinden dolayı da edebiyatta ve insan hayatında şiir,
hiçbir
her zaman önemli bir yer tutar.
IV. Okuyucu da acılı veya neşeli anlarını şiirle doldurmak sure-
tiyle yaşayışlarını renklendirirler.
V. Yeni oluşan bu sentezi şiire aktarırlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci cümle
olur?
A)
B) II
C) III D) IV E) V
31
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
2. Soru ar var a ara Şiir, duygu ve düşüncelerin dil yoluyla belli kalıplar içinde an- ersine latılmasından doğar. üzden sonra iyor. IL Şairler dış dünyadan algıladıklarıyla hayal dünyalarını birleş- tirirler. bir ya orum III. Bu niteliğinden dolayı da edebiyatta ve insan hayatında şiir, hiçbir her zaman önemli bir yer tutar. IV. Okuyucu da acılı veya neşeli anlarını şiirle doldurmak sure- tiyle yaşayışlarını renklendirirler. V. Yeni oluşan bu sentezi şiire aktarırlar. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluş- turacak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci cümle olur? A) B) II C) III D) IV E) V 31
6.
Ne var ki çoğumuz yanaşmayız, daha doğrusu yanaşa-
mayız buna. Öz eleştiri kavramı gelişmemiştir bizde. Hep
başkalarını çekiştirir, başkalarının eksiklerini sayıp dökeriz
de, "Ya ben, ben nasıl davranıyorum?" sorusunu sormayız.
Bu durumsa bireyden topluma genişleyerek geri kalmışlık,
gelişmemişlik etiketlerini taşımamıza yol açıyor.
Aşağıdakilerin hangisi bu parçanın ilk cümlesi ola-
===
maz?
A) Kendi davranışlarımızı denetlemeden başkalarını eleş-
tirmemek en doğru tutumdur.
B) Yanlışa düşmekten kurtulmanın yolu, öz eleştiriden
geçer.
C) Başkalarını eleştirmeden önce, aynayı kendimize tut-
mamız gerekir.
D) Öz eleştiri, kişinin toplumsal ilişkilerinde güvensizlik
yaratır.
E) İnsanın kendisiyle yüzleşmesi soylu bir davranıştır.
FE
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
6. Ne var ki çoğumuz yanaşmayız, daha doğrusu yanaşa- mayız buna. Öz eleştiri kavramı gelişmemiştir bizde. Hep başkalarını çekiştirir, başkalarının eksiklerini sayıp dökeriz de, "Ya ben, ben nasıl davranıyorum?" sorusunu sormayız. Bu durumsa bireyden topluma genişleyerek geri kalmışlık, gelişmemişlik etiketlerini taşımamıza yol açıyor. Aşağıdakilerin hangisi bu parçanın ilk cümlesi ola- === maz? A) Kendi davranışlarımızı denetlemeden başkalarını eleş- tirmemek en doğru tutumdur. B) Yanlışa düşmekten kurtulmanın yolu, öz eleştiriden geçer. C) Başkalarını eleştirmeden önce, aynayı kendimize tut- mamız gerekir. D) Öz eleştiri, kişinin toplumsal ilişkilerinde güvensizlik yaratır. E) İnsanın kendisiyle yüzleşmesi soylu bir davranıştır. FE
15.
.Ozanlar da yazarlar da yaşantı işçisidir bir
bakıma. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandıkları
yaşantıyı yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya da
yaratma süreci içinde estetik bir tat katarlar ona; coşku ve
düşünceyle beslenen bir özle yoğururlar onu.
Yoğurdukları özü, okura ulaştıracak uygun yollar, uygun
biçimler ararlar. Şiir, öykü, roman, oyun gibi türlere özgü
yasaların içinde yeni konumlar kazandırırlar yaşantıya.
trgo
Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Where
EURAAMA
A) Yazınsal yaratının gücü, okurda düşünsel bir değişme
yaratmasına bağlıdır.
B) Okur, romanda, şiirde ya da öyküde karşılaştığı yaşamı,
düş dünyasında değiştirerek geliştirir.
C) Kimi sanatçılara göre yazınsal yapıtlar, okurun yaşamı
algılama gücünü artırmalıdır.
D) Gerçekte türü ne olursa olsun, her yazınsa yaratının
malzemesi yaşantıdır.
E) Şiirler, romanlar, öyküler, okurun yüreğine yeni
duygular uyandırmayı amaçlar.
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
15. .Ozanlar da yazarlar da yaşantı işçisidir bir bakıma. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandıkları yaşantıyı yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya da yaratma süreci içinde estetik bir tat katarlar ona; coşku ve düşünceyle beslenen bir özle yoğururlar onu. Yoğurdukları özü, okura ulaştıracak uygun yollar, uygun biçimler ararlar. Şiir, öykü, roman, oyun gibi türlere özgü yasaların içinde yeni konumlar kazandırırlar yaşantıya. trgo Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Where EURAAMA A) Yazınsal yaratının gücü, okurda düşünsel bir değişme yaratmasına bağlıdır. B) Okur, romanda, şiirde ya da öyküde karşılaştığı yaşamı, düş dünyasında değiştirerek geliştirir. C) Kimi sanatçılara göre yazınsal yapıtlar, okurun yaşamı algılama gücünü artırmalıdır. D) Gerçekte türü ne olursa olsun, her yazınsa yaratının malzemesi yaşantıdır. E) Şiirler, romanlar, öyküler, okurun yüreğine yeni duygular uyandırmayı amaçlar.
8. 1.
1. Siyano bakteriler, havadan karbondioksit gazını eme-
rek kalsiyum karbonat üretiyor. Hidrojel ise bakteriler
için gerekli nem ve besini taşıyor.
II.
İnşaat teknolojileri üzerine çalışan bilim insanları, kum
ve hidrojel ilave edilen betona, siyano bakteri ekleyerek
kendini onarabilen canlı bir beton ürettiler.
III. Böylece herhangi bir çatlak oluştuğunda bakteriler bu
bölgeye toplanıp aynı deniz kabuklarındaki gibi üreye-
rek mineralleşiyor ve çatlağı hızla kapatıyor.
IV. Özellikle Türkiye gibi deprem kuşağı ülkelerde bu beton
teknolojisinin sayısız hayat kurtaracağı aşikâr.
Bu cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak is-
tense sıralama hangisi olmalıdır?
A) II-IV-1 - |||
B) II-III-I-IV
C) II-1-III-IV
D) I-III-II-IV
E) I-IV-II-III
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
8. 1. 1. Siyano bakteriler, havadan karbondioksit gazını eme- rek kalsiyum karbonat üretiyor. Hidrojel ise bakteriler için gerekli nem ve besini taşıyor. II. İnşaat teknolojileri üzerine çalışan bilim insanları, kum ve hidrojel ilave edilen betona, siyano bakteri ekleyerek kendini onarabilen canlı bir beton ürettiler. III. Böylece herhangi bir çatlak oluştuğunda bakteriler bu bölgeye toplanıp aynı deniz kabuklarındaki gibi üreye- rek mineralleşiyor ve çatlağı hızla kapatıyor. IV. Özellikle Türkiye gibi deprem kuşağı ülkelerde bu beton teknolojisinin sayısız hayat kurtaracağı aşikâr. Bu cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak is- tense sıralama hangisi olmalıdır? A) II-IV-1 - ||| B) II-III-I-IV C) II-1-III-IV D) I-III-II-IV E) I-IV-II-III
6. I. her kentte ötekinden üç yıl sonra
II. dünyadaki ruhani festivallerden
III. Hindistan'ın dört kutsal kentinde
IV. olmak üzere sırasıyla kutlanmaktadır
V. biri olan bu festival
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baş-
tan ikinci olur?
A) I
B)
C) III
D) IV
E) V
31
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
6. I. her kentte ötekinden üç yıl sonra II. dünyadaki ruhani festivallerden III. Hindistan'ın dört kutsal kentinde IV. olmak üzere sırasıyla kutlanmaktadır V. biri olan bu festival Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baş- tan ikinci olur? A) I B) C) III D) IV E) V 31
Paragraf
11.-12. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Eskiden hemen her evde kedi bulunurdu. Bu kedilerin
yavrulanı özenle büyütülürdü. Daha sonra bu yavrular azad
edilirdi. Azad etme zamanı gelince kedi almak isteyenler,
kedi görmeye misafirliğe giderlerdi. Neticede kedi yavrusuna
talip olurlar, "Bize verir misiniz şu tekiri veya melikiyi?"
derler, ev sahibi de "Bakalım, düşünelim; hele bir zamanı
gelsin." deyip biraz muhayyer bırakırdı. Ev halkı kendi
arasında "kime verelim" diye tartışır, "Falancalara verelim,
iyi bakarlar, eve kuvvetli et, ciğer giriyor, ona da bir parça
düşer." derlerdi. Neticede karar verilir "gelin, alın" diye haber
gönderilirdi. Kedinin yeni sahibine verileceği gün evde tirit,
sütlü kabak gibi özel yemekler pişer ve kediyi alacaklara
bir yemek yedirilirdi. Sonra kedi bir sepete konur ve yeni
sahiplerine verilirdi. On beş gün sonra, kediyi alan aile,
veren ailenin kadınlarını yemeğe davet eder ve çok güzel
ağırlarlardı. Bu, bir nevi eski sahiplerin kediye iyi bakılıp
bakılmadığını gözlemlemek amacıyla yaptığı bir ziyaretti.
11. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
Kedilere karşı iyi muamele edilmesinin ilk olarak
Türklerde görüldüğüne
B) Insanların tarih boyunça kedleri evcilleştirip onlarla
birlikte yaşadığına
C) Insanların sosyal hayatları içerisinde kedilere özel bir yer
verdiğine
D) Son dönemlerde, fazla ihtiyaç kalmadığından evde kedi
besleme oranının düştüğüne
E Insanların kediyi kendisini koruyan bir hayvan olarak
yanına aldığına
**
12. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
vardır?
A) Açıklamaya başvurma
B) Örneklere yer verme
α
Alıntıdan yararlanma
DY Soyut kavramları somutlaştırma
E Koşul öne sürme
gibi
O.
en
hak
iler
anl
Bu
be
A)
BY
E
14.
Lise Türkçe
Paragrafın Yapısı
Paragraf 11.-12. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Eskiden hemen her evde kedi bulunurdu. Bu kedilerin yavrulanı özenle büyütülürdü. Daha sonra bu yavrular azad edilirdi. Azad etme zamanı gelince kedi almak isteyenler, kedi görmeye misafirliğe giderlerdi. Neticede kedi yavrusuna talip olurlar, "Bize verir misiniz şu tekiri veya melikiyi?" derler, ev sahibi de "Bakalım, düşünelim; hele bir zamanı gelsin." deyip biraz muhayyer bırakırdı. Ev halkı kendi arasında "kime verelim" diye tartışır, "Falancalara verelim, iyi bakarlar, eve kuvvetli et, ciğer giriyor, ona da bir parça düşer." derlerdi. Neticede karar verilir "gelin, alın" diye haber gönderilirdi. Kedinin yeni sahibine verileceği gün evde tirit, sütlü kabak gibi özel yemekler pişer ve kediyi alacaklara bir yemek yedirilirdi. Sonra kedi bir sepete konur ve yeni sahiplerine verilirdi. On beş gün sonra, kediyi alan aile, veren ailenin kadınlarını yemeğe davet eder ve çok güzel ağırlarlardı. Bu, bir nevi eski sahiplerin kediye iyi bakılıp bakılmadığını gözlemlemek amacıyla yaptığı bir ziyaretti. 11. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Kedilere karşı iyi muamele edilmesinin ilk olarak Türklerde görüldüğüne B) Insanların tarih boyunça kedleri evcilleştirip onlarla birlikte yaşadığına C) Insanların sosyal hayatları içerisinde kedilere özel bir yer verdiğine D) Son dönemlerde, fazla ihtiyaç kalmadığından evde kedi besleme oranının düştüğüne E Insanların kediyi kendisini koruyan bir hayvan olarak yanına aldığına ** 12. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? A) Açıklamaya başvurma B) Örneklere yer verme α Alıntıdan yararlanma DY Soyut kavramları somutlaştırma E Koşul öne sürme gibi O. en hak iler anl Bu be A) BY E 14.