Romanın Bir Kesitini Değiştirme Soruları

CAP
2.
23. Edebiyatımızda Anadolu edebiyatı ve Türklük şuuru
1908'den sonra dönemin şartlarına bağlı olarak eser-
lerde görülmeye başlamıştır. Milli Mücadele ruhu ve
Anadolu hayatının sindiği eserler arasında Memleket
Hikâyeleri, Ateşten Gömlek, Gönül Hanım, Dikmen
Yıldızı ve Millî Savaş Hikâyeleri'ni saymak mümkün-
dür.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen eser-
lerden biriyle eşleştirilemez?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Halide Edip Adivar
C) Aka Gündüz
D) Refik Halit Karay
E) Memduh Şevket Esendal
Lise Türkçe
Romanın Bir Kesitini Değiştirme
CAP 2. 23. Edebiyatımızda Anadolu edebiyatı ve Türklük şuuru 1908'den sonra dönemin şartlarına bağlı olarak eser- lerde görülmeye başlamıştır. Milli Mücadele ruhu ve Anadolu hayatının sindiği eserler arasında Memleket Hikâyeleri, Ateşten Gömlek, Gönül Hanım, Dikmen Yıldızı ve Millî Savaş Hikâyeleri'ni saymak mümkün- dür. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen eser- lerden biriyle eşleştirilemez? A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu B) Halide Edip Adivar C) Aka Gündüz D) Refik Halit Karay E) Memduh Şevket Esendal
1