Edebi Sanatlar (Söz Sanatları) Soruları

ŞİİRDE AHENK
Sen ol padişahsın ki lütfun hazinesi bî-pâyân; keremün
deryâsı bî-kerân. Cûdun sehâb-ı kâyim; feyzun bârân-ı
dâyim.
Bu parçadaki altı çizili sözlerde görülen ses benzer-
likleri aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
A) Baş kafiye
D) Seci
B) Aliterasyon
E) Tekrir
C) Asonans
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
ŞİİRDE AHENK Sen ol padişahsın ki lütfun hazinesi bî-pâyân; keremün deryâsı bî-kerân. Cûdun sehâb-ı kâyim; feyzun bârân-ı dâyim. Bu parçadaki altı çizili sözlerde görülen ses benzer- likleri aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) Baş kafiye D) Seci B) Aliterasyon E) Tekrir C) Asonans
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler
arasında benzerlik ilişkisi kurulmamıştır?
A) Bir ak ki yüce atalar bir alki ulu oğullar
Türkçem, benim ses bayrağım
B) Bu islıkla uzayan dönen kıvrılan yollar
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
C) Bütün bir kâinat muşamba dekor
Bütün bir insanlık yalana teslim
D) Bir fikir ki sıcak yarada kezzap
Bir fikir ki beyin zarında sülük
E) Annemin duası düş de perde ol
Bir asa kes bana ihtiyar ağaç
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler arasında benzerlik ilişkisi kurulmamıştır? A) Bir ak ki yüce atalar bir alki ulu oğullar Türkçem, benim ses bayrağım B) Bu islıkla uzayan dönen kıvrılan yollar Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar C) Bütün bir kâinat muşamba dekor Bütün bir insanlık yalana teslim D) Bir fikir ki sıcak yarada kezzap Bir fikir ki beyin zarında sülük E) Annemin duası düş de perde ol Bir asa kes bana ihtiyar ağaç
3. Dökün yapraklarınızı dallarım dökün
Akın yaslı yaslı sularım akın
Bükün boynunuzu bayraklar bükün
Bir alınmaz kalem vardı yıkıldı
Bu dörtlüğün ikinci ve üçüncü dizelerinde aşağıdaki
anlam olaylarından hangisine başvurulmuştur?
A) Benzetme B) Soyutlama
D) Ad aktarması
A
Q
C) Duyu aktarımı
E) Kişileştirme -
13
te
Bu
leri
A)
B)
C)
D)
E)
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
3. Dökün yapraklarınızı dallarım dökün Akın yaslı yaslı sularım akın Bükün boynunuzu bayraklar bükün Bir alınmaz kalem vardı yıkıldı Bu dörtlüğün ikinci ve üçüncü dizelerinde aşağıdaki anlam olaylarından hangisine başvurulmuştur? A) Benzetme B) Soyutlama D) Ad aktarması A Q C) Duyu aktarımı E) Kişileştirme - 13 te Bu leri A) B) C) D) E)
de Anlam Olayları
4.
UMU
Test 05
1. Bahçe kapısının önünde beyaz bir araba vardı.
II. İki gün önce sana bu mektubu göndermişler.
M. Okulumuz, erkeklerin saç uzatmasına izin vermiyor.
IV. Orhan Veli'nin çıkardığı derginin adı Yaprak'tır.
V. Ana sınıfının duvarları çiçek resimleriyle süslenmişti.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük, benzetme
ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
(E) V
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
de Anlam Olayları 4. UMU Test 05 1. Bahçe kapısının önünde beyaz bir araba vardı. II. İki gün önce sana bu mektubu göndermişler. M. Okulumuz, erkeklerin saç uzatmasına izin vermiyor. IV. Orhan Veli'nin çıkardığı derginin adı Yaprak'tır. V. Ana sınıfının duvarları çiçek resimleriyle süslenmişti. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük, benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV (E) V
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare (eğre-
tileme) yoktur?)
A) Üfledi kavalını sabah yıldızı
Çağırdı haylaz ayışığını
B) Sustu artık nar ağacı
Her aklına geleni söylemiyor
C) Masada açık kalmış, bırakılmış kitap
Pencerede deniz mavisi sözleri sabahın
D) Nasıl anımsamam atesli bir ipekti nisan
Bense belli belirsiz bir adamdım
E) Rüzgarla oturmuş karşılıklı okuyoruz
O, bildiğini okuyor ağacın yapraklarında
114 L
8.
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare (eğre- tileme) yoktur?) A) Üfledi kavalını sabah yıldızı Çağırdı haylaz ayışığını B) Sustu artık nar ağacı Her aklına geleni söylemiyor C) Masada açık kalmış, bırakılmış kitap Pencerede deniz mavisi sözleri sabahın D) Nasıl anımsamam atesli bir ipekti nisan Bense belli belirsiz bir adamdım E) Rüzgarla oturmuş karşılıklı okuyoruz O, bildiğini okuyor ağacın yapraklarında 114 L 8.
ĞÜN, SÖZCÜK GRUBUNUN ANLAMI VE YORUMU
de Anlam Olayları
ur?
4.
BÖLÜM
01
Test 05
I. Bahçe kapısının önünde beyaz bir araba vardı.
II. İki gün önce sana bu mektubu göndermişler.
III. Okulumuz, erkeklerin saç uzatmasına izin vermiyor.
IV. Orhan Veli'nin çıkardığı derginin adı Yaprak'tır.
V. Ana sınıfının duvarları çiçek resimleriyle süslenmişti.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük, benzetme
ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?
A) I
E) V
B) II C) III D) IV
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
ĞÜN, SÖZCÜK GRUBUNUN ANLAMI VE YORUMU de Anlam Olayları ur? 4. BÖLÜM 01 Test 05 I. Bahçe kapısının önünde beyaz bir araba vardı. II. İki gün önce sana bu mektubu göndermişler. III. Okulumuz, erkeklerin saç uzatmasına izin vermiyor. IV. Orhan Veli'nin çıkardığı derginin adı Yaprak'tır. V. Ana sınıfının duvarları çiçek resimleriyle süslenmişti. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük, benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? A) I E) V B) II C) III D) IV
4.
U Bahçe kapısının önünde beyaz bir araba vardı.
11. İki gün önce sana bu mektubu göndermişler.
III. Okulumuz, erkeklerin saç uzatmasına izin vermiyor.
IV. Orhan Veli'nin çıkardığı derginin adı Yaprak'tır.
V. Ana sınıfının duvarları çiçek resimleriyle süslenmişti.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük, benzetme
ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
4. U Bahçe kapısının önünde beyaz bir araba vardı. 11. İki gün önce sana bu mektubu göndermişler. III. Okulumuz, erkeklerin saç uzatmasına izin vermiyor. IV. Orhan Veli'nin çıkardığı derginin adı Yaprak'tır. V. Ana sınıfının duvarları çiçek resimleriyle süslenmişti. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük, benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
4. Yürüdü uçurumun başına kadar
Eğildi, durdu; bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) İnsana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır.
B)
Bir söz benzetme amacıyla başka bir söz yeri-
ne kullanılmıştır.
C) Bir varlığa ait özellik, olduğundan fazla gösteril-
miştir.
D) Aynı anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.
E) Bir söz hem gerçek hem mecaz anlamda kulla-
nılmıştır.
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
4. Yürüdü uçurumun başına kadar Eğildi, durdu; bıraksalar İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İnsana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır. B) Bir söz benzetme amacıyla başka bir söz yeri- ne kullanılmıştır. C) Bir varlığa ait özellik, olduğundan fazla gösteril- miştir. D) Aynı anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. E) Bir söz hem gerçek hem mecaz anlamda kulla- nılmıştır.
2.
Çocuk, boyu yetişmediği için ters çevrilmiş bir tahta
sandığın üzerinden idare ediyordu makineyi; maki-
neyse çocuğun emri altında sevimli bir hayvan kadar
uysal, yere kıvrım kıvrım, pırıl pırıl demir yongalar dö-
külüyordu?
Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi
benzetmeyi oluşturan ögelerden biri değildir?
A) makine
B) kadar
D) hayvan
E) uysal
yongalar
Anan bile okşarsa benim ba
(1) Artık bütün tabiat buzd
rak iliklere kadar geçen tat
Artık evlerdeki ve dükki
duvarlar badanalanmış, he
tür. (III) Nitekim dükkanın
tutulur bir güzellik, bir y
mıştır. (IV) Bütün bunlar
rafından yapılmıştır. (M)
dahi görmediğimiz ka
Bu parçadaki numa
de duyular arası al
1.
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
2. Çocuk, boyu yetişmediği için ters çevrilmiş bir tahta sandığın üzerinden idare ediyordu makineyi; maki- neyse çocuğun emri altında sevimli bir hayvan kadar uysal, yere kıvrım kıvrım, pırıl pırıl demir yongalar dö- külüyordu? Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi benzetmeyi oluşturan ögelerden biri değildir? A) makine B) kadar D) hayvan E) uysal yongalar Anan bile okşarsa benim ba (1) Artık bütün tabiat buzd rak iliklere kadar geçen tat Artık evlerdeki ve dükki duvarlar badanalanmış, he tür. (III) Nitekim dükkanın tutulur bir güzellik, bir y mıştır. (IV) Bütün bunlar rafından yapılmıştır. (M) dahi görmediğimiz ka Bu parçadaki numa de duyular arası al 1.
3.
2.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bulunan söz sanatı
ayraç içinde yanlış belirtilmiştir?
A) Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?
Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dâva büyük!..
(Tekrir)
B) Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım,
Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar,
Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım
(Telmih)
C) Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen
Durgun sular gibi azalacağım
Bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen
(Teşbih)
D) Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara,
Yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara
(Teşhis)
E) Bir kuş sesi gelir dudaklarından;
Gözlerin, gönlümde açan nergisler
(Tevriye)
Şehadet parmağıdır göğe doğru minare;
Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare?
T@stokul
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
3. 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bulunan söz sanatı ayraç içinde yanlış belirtilmiştir? A) Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dâva büyük!.. (Tekrir) B) Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım, Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar, Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım (Telmih) C) Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen Durgun sular gibi azalacağım Bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen (Teşbih) D) Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, Yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara (Teşhis) E) Bir kuş sesi gelir dudaklarından; Gözlerin, gönlümde açan nergisler (Tevriye) Şehadet parmağıdır göğe doğru minare; Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare? T@stokul
3. Karanfil katar katar
Ucu sulara bakar
Sizin tembel oğlunuz
Baba eline bakar
Bu dörtlüğün son dizesinde görülen söz sanatı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
C) Kinaye
B) Telmih
D) İstiare (eğretileme)
E) Tecahülüarif
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
3. Karanfil katar katar Ucu sulara bakar Sizin tembel oğlunuz Baba eline bakar Bu dörtlüğün son dizesinde görülen söz sanatı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Tevriye C) Kinaye B) Telmih D) İstiare (eğretileme) E) Tecahülüarif
ri
K-
V.
Soru 12
Acılarım acılarım benim
Çiçeğe durmuş badem ağacı
Bu dizelerdeki anlam olayı aşağıdakile-
rin hangisinde vardır?
A) Yarin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
B) Ben derdimi söylesem
Gök durur, bulut ağlar
C) Kıymet bilmeyenler alır eline
Onun için eğri biter menekşe
D) Ayrılığımızı hissettiğim an
Demirler eriyor hırsımdan
E) Açar, solar türlü çiçek
Kimler gülmüş, kim gülecek
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
ri K- V. Soru 12 Acılarım acılarım benim Çiçeğe durmuş badem ağacı Bu dizelerdeki anlam olayı aşağıdakile- rin hangisinde vardır? A) Yarin dudağından getirilmiş Bir katre alevdir bu karanfil B) Ben derdimi söylesem Gök durur, bulut ağlar C) Kıymet bilmeyenler alır eline Onun için eğri biter menekşe D) Ayrılığımızı hissettiğim an Demirler eriyor hırsımdan E) Açar, solar türlü çiçek Kimler gülmüş, kim gülecek
yoktu
C
cemet vata
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "istiare (eğretileme)"
sanatı yoktur?
A) Sandım ki güzelliğin cihanda
• Bir saltanatın güzelliğiydi
samo
gözyaşı - inciye
BAğladıkça inci döker gözünden
Gülüverse on dördünde ay gibi
Macera başlamak üzereymiş o gün
Sürecekmiş bu ateş yıllarca
E) Siyah selvi divan durur
Baş ucunda bütün gece
macoa, ates...--
D) Kurban olam kurban olam
Beşikte yatan kuzuya-) bebek → kuzuya
YAYIN DENİZİ
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
yoktu C cemet vata 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "istiare (eğretileme)" sanatı yoktur? A) Sandım ki güzelliğin cihanda • Bir saltanatın güzelliğiydi samo gözyaşı - inciye BAğladıkça inci döker gözünden Gülüverse on dördünde ay gibi Macera başlamak üzereymiş o gün Sürecekmiş bu ateş yıllarca E) Siyah selvi divan durur Baş ucunda bütün gece macoa, ates...-- D) Kurban olam kurban olam Beşikte yatan kuzuya-) bebek → kuzuya YAYIN DENİZİ
12. Garbin âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var
Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar
İstiklal Marşı'ndan alınan bu dizelerde aşağıdaki
söz sanatlarından hangisi yoktur?
(A) Istiare
B) Kinaye
D) Istifham
E) Teşbih
C) Tevriye
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
12. Garbin âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar İstiklal Marşı'ndan alınan bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? (A) Istiare B) Kinaye D) Istifham E) Teşbih C) Tevriye
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerde ad aktarması vardır. Altı çizili sözcüklerde yer
alan anlam ilişkisini (parça-bütün, iç-dış, sanatçı-yapıt...) bulunuz.
Örnek
Ben o dertten bilirim hiç ölmezdim
Dolansaydı boynuma akça bilekler
İstersen dünyayı çağır imdada
Yeryüzünde sen varsin bir de ben varım
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabı sürükledik sularda
Güç bela bir bilet aldım gişeden
Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan
Hancı ne olur elindeki şişeden
Birkaç yudum daha ver yavaş yavaş
Dün kahkahalar yükselirken evinizden.
Bendim ey sevgili sandalla denizden
O şehir yine şarkılar söyler
Karşılık görmemiş sevgiler üstüne
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar.
Dönüyor pullu cepken, dönüyor allı şalvar.
Marmara'da her yelken uçar gibi neşeli.
Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal.
ANLAM OLAYLARI
Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.
Dedesi yıllardır Mozart'ı dinlemekten bıkmamış.
Anlam ilişkisi
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerde ad aktarması vardır. Altı çizili sözcüklerde yer alan anlam ilişkisini (parça-bütün, iç-dış, sanatçı-yapıt...) bulunuz. Örnek Ben o dertten bilirim hiç ölmezdim Dolansaydı boynuma akça bilekler İstersen dünyayı çağır imdada Yeryüzünde sen varsin bir de ben varım Kandilli yüzerken uykularda Mehtabı sürükledik sularda Güç bela bir bilet aldım gişeden Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan Hancı ne olur elindeki şişeden Birkaç yudum daha ver yavaş yavaş Dün kahkahalar yükselirken evinizden. Bendim ey sevgili sandalla denizden O şehir yine şarkılar söyler Karşılık görmemiş sevgiler üstüne Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Dönüyor pullu cepken, dönüyor allı şalvar. Marmara'da her yelken uçar gibi neşeli. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. ANLAM OLAYLARI Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Dedesi yıllardır Mozart'ı dinlemekten bıkmamış. Anlam ilişkisi
ÜĞÜN, SÖZCÜK GRUBUNUN ANLAMI VE
rde Anlam Olayları
Test 05
1. Bahçe kapısının önünde beyaz bir araba vardı.
OFESAIT
II. İki gün önce sana bu mektubu göndermişler.
III. Okulumuz, erkeklerin saç uzatmasına izin vermiyor.
IV. Orhan Veli'nin çıkardığı derginin adı Yaprak'tır.
V. Ana sınıfının duvarları çiçek resimleriyle süslenmişti.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük, benzetme
ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?
C) III D) IV E) V
A) I
B) II
4.
Lise Türkçe
Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)
ÜĞÜN, SÖZCÜK GRUBUNUN ANLAMI VE rde Anlam Olayları Test 05 1. Bahçe kapısının önünde beyaz bir araba vardı. OFESAIT II. İki gün önce sana bu mektubu göndermişler. III. Okulumuz, erkeklerin saç uzatmasına izin vermiyor. IV. Orhan Veli'nin çıkardığı derginin adı Yaprak'tır. V. Ana sınıfının duvarları çiçek resimleriyle süslenmişti. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük, benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? C) III D) IV E) V A) I B) II 4.