Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Batı Edebiyatı Soruları

10. Aşağıda verilen edebî akım - sanatçı eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Egzistansiyalizm - J. P. Sartre
B) Sembolizm - S. Mallarme
C) Natüralizm - J. Steinbeck
D) Romantizm - Heredia
E) Realizm - Tolstoy
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
10. Aşağıda verilen edebî akım - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Egzistansiyalizm - J. P. Sartre B) Sembolizm - S. Mallarme C) Natüralizm - J. Steinbeck D) Romantizm - Heredia E) Realizm - Tolstoy
ÜNİTE 1 GİRİŞ
1.
akımı nasıl mutlak monarşinin ve aristokrasinin ede-
akımı da eşitlik, özgürlük, kar-
biyattaki izdüşümü ise --
1111
deşlik ruhunun ve burjuvazinin eseridir.
W
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Romantizm - realizm
B) Klasisizm - romantizm
C) Realizm - natüralizm
D) Klasisizm - natüralizm
E) Romantizm - parnasizm
5.
ili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
Edeb
çıkm
Bu
ler
E
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
ÜNİTE 1 GİRİŞ 1. akımı nasıl mutlak monarşinin ve aristokrasinin ede- akımı da eşitlik, özgürlük, kar- biyattaki izdüşümü ise -- 1111 deşlik ruhunun ve burjuvazinin eseridir. W Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Romantizm - realizm B) Klasisizm - romantizm C) Realizm - natüralizm D) Klasisizm - natüralizm E) Romantizm - parnasizm 5. ili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- Edeb çıkm Bu ler E
8.
Şiirde esas olan, iyi ve güzeli yakalamaktır. Bulunan özgün
ve yaratıcı imgelerle dilin anlam alanı genişletilmeli, birtakım
dolaylamalarla dile yeni ifade olanakları sunulmalı, kapalı ve
sanatlı bir anlatımla sözün çağrışım gücü artırılmalıdır.
Bu fikirler doğrultusunda eser veren bir sanatçı aşağıda-
ki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir?
A) Realizm
B) Klasisizm
D) Parnasizm
C) Sembolizm
E) Romantizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
8. Şiirde esas olan, iyi ve güzeli yakalamaktır. Bulunan özgün ve yaratıcı imgelerle dilin anlam alanı genişletilmeli, birtakım dolaylamalarla dile yeni ifade olanakları sunulmalı, kapalı ve sanatlı bir anlatımla sözün çağrışım gücü artırılmalıdır. Bu fikirler doğrultusunda eser veren bir sanatçı aşağıda- ki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir? A) Realizm B) Klasisizm D) Parnasizm C) Sembolizm E) Romantizm
6.
I. Grup
Parnasizm
Sembolizm
Natüralizm
Realizm
Klasizim
Yukarıda I. grupta verilen edebî aklımlar-
dan hangisi, II. gruptaki kavramlardan hiç-
biriyle ilişkilendirilemez?
A) Parnasizm
C) Natüralizm
II. Grup
Deneysel roman
Tablo gibi şiir
Fotoğratçı gerçeklik
İmgesel anlatım
E) Klasisizm
B) Sembolizm
D) Realizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
6. I. Grup Parnasizm Sembolizm Natüralizm Realizm Klasizim Yukarıda I. grupta verilen edebî aklımlar- dan hangisi, II. gruptaki kavramlardan hiç- biriyle ilişkilendirilemez? A) Parnasizm C) Natüralizm II. Grup Deneysel roman Tablo gibi şiir Fotoğratçı gerçeklik İmgesel anlatım E) Klasisizm B) Sembolizm D) Realizm
5. Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil
onun asıl hâlini değiştirerek bize ulaştırır. Na-
sıl düz bir çubuk, suda kırık görünürse, dış
dünyadaki maddeler de gerçek durumlarıyla
görünmezler. Bu yüzden insan, dış dünyayı
hiçbir zaman gerçek hâliyle anlatamaz. Yani
daha doğrusu insanın anlattığını sandığı şey,
dış dünyadan aldığı izlenimlerdir.
Bu sözleri söyleyen bir şair, aşağıdaki
edebiyat akımlarının hangisinden etkilen-
miş olabilir?
A) Natüralizm
C) Parnasizm
B) Realizm
DSembolizm
E) Romantizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
5. Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil onun asıl hâlini değiştirerek bize ulaştırır. Na- sıl düz bir çubuk, suda kırık görünürse, dış dünyadaki maddeler de gerçek durumlarıyla görünmezler. Bu yüzden insan, dış dünyayı hiçbir zaman gerçek hâliyle anlatamaz. Yani daha doğrusu insanın anlattığını sandığı şey, dış dünyadan aldığı izlenimlerdir. Bu sözleri söyleyen bir şair, aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden etkilen- miş olabilir? A) Natüralizm C) Parnasizm B) Realizm DSembolizm E) Romantizm
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüklerin ara-
sında karşıtlık ilişkisi bulunmaktadır?
?
AY Çocuklara sıcak içecekler, ilık bir şekilde verilmelidir.
B) Tatlı yiyeceklerden çok ekşi yiyecekleri severdi.
C Yemekler tuzlu olmuş, hâlbuki tuzsuz olması gerekirdi.
biriktirirdi.
D) Ak akçe kara gün içindir, diyerek para
E) Fırınlarda taze ekmek, bayat ekmekten biraz daha pahalı sa-
tılıyor.
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüklerin ara- sında karşıtlık ilişkisi bulunmaktadır? ? AY Çocuklara sıcak içecekler, ilık bir şekilde verilmelidir. B) Tatlı yiyeceklerden çok ekşi yiyecekleri severdi. C Yemekler tuzlu olmuş, hâlbuki tuzsuz olması gerekirdi. biriktirirdi. D) Ak akçe kara gün içindir, diyerek para E) Fırınlarda taze ekmek, bayat ekmekten biraz daha pahalı sa- tılıyor.
DENEME-6
D. Siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan ve bir
hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına
yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, mo-
ral ve estetik düşünceler bütününe "ideoloji" denir.
1815 Viyana Kongresi birtakım modern fikir akım-
larının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Buna göre aşağıdaki fikir akımı ve savunucula-
rindan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
Fikir Akımı
Savunucusu
Liberalizm
B) Kapitalizm
C) Sosyalizm
D)
Marksizm
E) Liberalizm
ABO
A)
T. Hobbes
Henri de Saint Simon
Karl Marx
Fredrich Engels
John Locke
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
DENEME-6 D. Siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan ve bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, mo- ral ve estetik düşünceler bütününe "ideoloji" denir. 1815 Viyana Kongresi birtakım modern fikir akım- larının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna göre aşağıdaki fikir akımı ve savunucula- rindan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Fikir Akımı Savunucusu Liberalizm B) Kapitalizm C) Sosyalizm D) Marksizm E) Liberalizm ABO A) T. Hobbes Henri de Saint Simon Karl Marx Fredrich Engels John Locke
Üstatların gözüyle değil, kendi gözlerinle ve doğru görebil-
Her şey görmekten ibarettir. Görmek ama doğru görmek.
büyük şeylerde değil, önce "küçük şeylerde görülür. Şaheser-
mek için daha beklemen lazım. Bir sanatçının orijinalliği,
basit konular üzerindeki önemsiz ayrıntılardan meydana
ler,
gelmiştir."
Bu
sözleri söyleyen Gustave Flaubert, aşağıdaki akımlar-
dan hangisinin savunuculuğunu yapmaktadır?
serde yer
taklit et-
iş biçi-
ekler-
A) Naturalizm
B) Sembolizm
D) Klasisizm
C) Romantizm
E
E) Realizm
HIZ VE RENK YAYINLARI
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
Üstatların gözüyle değil, kendi gözlerinle ve doğru görebil- Her şey görmekten ibarettir. Görmek ama doğru görmek. büyük şeylerde değil, önce "küçük şeylerde görülür. Şaheser- mek için daha beklemen lazım. Bir sanatçının orijinalliği, basit konular üzerindeki önemsiz ayrıntılardan meydana ler, gelmiştir." Bu sözleri söyleyen Gustave Flaubert, aşağıdaki akımlar- dan hangisinin savunuculuğunu yapmaktadır? serde yer taklit et- iş biçi- ekler- A) Naturalizm B) Sembolizm D) Klasisizm C) Romantizm E E) Realizm HIZ VE RENK YAYINLARI
5. (1) Bazı kimseler vardır, sanki Cenabı Hak onlara gülme-
yi yasak etmiştir. (II) Gülümsemeyi, aklı başında adamın
ciddiliğini bozan bir hâl sayarlar. (III) Kaşları sanki kudret-
ten çatılmıştır. (IV) Çalışırken çatık, konuşurken çatıklar.
(V) Hatta kendilerine ettikleri zulüm yetmiyormuş gibi gülen-
lere de kızarlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
önce "Yüzgöz olmasınlar diye çocuklarına gülmezler; lau-
bali demesinler diye komşularına gülmezler." cümlesi geti-
rilebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
5. (1) Bazı kimseler vardır, sanki Cenabı Hak onlara gülme- yi yasak etmiştir. (II) Gülümsemeyi, aklı başında adamın ciddiliğini bozan bir hâl sayarlar. (III) Kaşları sanki kudret- ten çatılmıştır. (IV) Çalışırken çatık, konuşurken çatıklar. (V) Hatta kendilerine ettikleri zulüm yetmiyormuş gibi gülen- lere de kızarlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce "Yüzgöz olmasınlar diye çocuklarına gülmezler; lau- bali demesinler diye komşularına gülmezler." cümlesi geti- rilebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V
11. Emile Zola için bir insanın fizyolojik bünyesini, aldığı
eğitimi, içinde yaşadığı ve yetiştiği ortamı bilmek birin-
ci derecede önemlidir. Bu yüzden de tasvire çok önem
verir. Oysa ---- çevreyi tasvir ederken tasviri daha çok
süsleyici bir unsur, bir fon olarak kullanmaktadırlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) natüralistler
sembolistler
0⁰
B) realistler
D) romantikler
E) klasikler
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
11. Emile Zola için bir insanın fizyolojik bünyesini, aldığı eğitimi, içinde yaşadığı ve yetiştiği ortamı bilmek birin- ci derecede önemlidir. Bu yüzden de tasvire çok önem verir. Oysa ---- çevreyi tasvir ederken tasviri daha çok süsleyici bir unsur, bir fon olarak kullanmaktadırlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) natüralistler sembolistler 0⁰ B) realistler D) romantikler E) klasikler
7.
av ma
1. grup
II. grup
1. Palanga
Keşanlı Ali Destanı \ V
II. Hayali
Komedya
III. Üç birlik
Meddah
IV. Epik tiyatro
Orta oyunu 1
V. Mendil ve değnek
Tragedya
Yukarıda I. grupta yer alan numaralanmış kav-
ramlar II. gruptakilerden biriyle eşleştirildiğin-
de hangisi dışarıda kalır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
7. av ma 1. grup II. grup 1. Palanga Keşanlı Ali Destanı \ V II. Hayali Komedya III. Üç birlik Meddah IV. Epik tiyatro Orta oyunu 1 V. Mendil ve değnek Tragedya Yukarıda I. grupta yer alan numaralanmış kav- ramlar II. gruptakilerden biriyle eşleştirildiğin- de hangisi dışarıda kalır? A) I B) II C) III D) IV E) V
24. 20. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak doğ-
muştur. Önce resim ve heykelde daha sonra edebiyatta
etkili olmuştur. Dış dünyadaki nesnelerin yalnız görünen
taraflarını değil, görünmeyen taraflarını da anlatmaya
çalışmıştır. Bu akıma göre iyi bir sanatçı insanın hem dış
görünüşünü hem de düşündüklerini anlatmalıdır. Akımın
sanatçısı insanı dış görünüşü duyumlarıyla birlikte anla-
tırken düşüncelerini geometrik şekillerle dile getirir. Pablo
Picasso, Max Yakop, Apollanaire gibi sanatçılar bu akım
temsilcileridir.
Bu parçada tanıtılan edebî akım aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Fütürizm
B) Kübizm
C) Dadaizm
D) Parnasizm
E) Ekspresyonizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
24. 20. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak doğ- muştur. Önce resim ve heykelde daha sonra edebiyatta etkili olmuştur. Dış dünyadaki nesnelerin yalnız görünen taraflarını değil, görünmeyen taraflarını da anlatmaya çalışmıştır. Bu akıma göre iyi bir sanatçı insanın hem dış görünüşünü hem de düşündüklerini anlatmalıdır. Akımın sanatçısı insanı dış görünüşü duyumlarıyla birlikte anla- tırken düşüncelerini geometrik şekillerle dile getirir. Pablo Picasso, Max Yakop, Apollanaire gibi sanatçılar bu akım temsilcileridir. Bu parçada tanıtılan edebî akım aşağıdakilerden han- gisidir? A) Fütürizm B) Kübizm C) Dadaizm D) Parnasizm E) Ekspresyonizm
AYT
17. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
vig poyiba als neqedina O
A) Realizmde, insan ve toplum gerçeğinin yansıtılmasına özen
gösterilir; olayların ardındaki sosyal nedenler araştırılır.
B) Klasisizme göre sanat, ideal insanı ele almalıdır ve sanat
eseri ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
C) Romantizmde aklın yerini bireysel duygular alır, insan do-
ğası yerine çevre betimlemeleri önem kazanır.
D) Sembolizmde değişik yorumlamalara açık bir şiirin mükem-
mel olduğu savunulmuştur.
bjelago Iszöð (0
E) Parnasizmde anlam açıklığından çok, kapalılık yeğlenir; dış
dünya ruh süzgecinden geçirildikten sonra dışa yansıtılır.
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI - SC
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
AYT 17. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? vig poyiba als neqedina O A) Realizmde, insan ve toplum gerçeğinin yansıtılmasına özen gösterilir; olayların ardındaki sosyal nedenler araştırılır. B) Klasisizme göre sanat, ideal insanı ele almalıdır ve sanat eseri ahlak kurallarına uygun olmalıdır. C) Romantizmde aklın yerini bireysel duygular alır, insan do- ğası yerine çevre betimlemeleri önem kazanır. D) Sembolizmde değişik yorumlamalara açık bir şiirin mükem- mel olduğu savunulmuştur. bjelago Iszöð (0 E) Parnasizmde anlam açıklığından çok, kapalılık yeğlenir; dış dünya ruh süzgecinden geçirildikten sonra dışa yansıtılır. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI - SC
nes-
mek
tiz-
i-
LIMIT
YAYINLARI
6.
Bizi ahlak kavramından yoksun olmakla suçluyorlar. Biz-
ler toplumsal yaraların sebeplerini araştırıyoruz, toplum-
da ve insanda meydana gelen bozuklukları açıklamak için
sınıfların ve bireylerin anatomisini yapıyoruz. İşte bundan
dolayı, çoğu zaman, kokuşmuş konuları ele almak, insa-
nın sefaletinin ve çılgınlıklarının bulunduğu uçurumun di-
bine kadar inmek zorunda kalıyoruz.
Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdaki akımlardan han-
gisinin temsilcisi olabilir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Natüralizm
D) Klasisizm
E) Sembolizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
nes- mek tiz- i- LIMIT YAYINLARI 6. Bizi ahlak kavramından yoksun olmakla suçluyorlar. Biz- ler toplumsal yaraların sebeplerini araştırıyoruz, toplum- da ve insanda meydana gelen bozuklukları açıklamak için sınıfların ve bireylerin anatomisini yapıyoruz. İşte bundan dolayı, çoğu zaman, kokuşmuş konuları ele almak, insa- nın sefaletinin ve çılgınlıklarının bulunduğu uçurumun di- bine kadar inmek zorunda kalıyoruz. Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdaki akımlardan han- gisinin temsilcisi olabilir? A) Romantizm B) Realizm C) Natüralizm D) Klasisizm E) Sembolizm
5
5.
1. Her çiçeğin bir buhurdan gibi uçtuğu lahza
Keman sesinde üzgün bir kalbin titreyişi var
Hazin bir dans, bir baş dönmesidir bu rüzgâr
II. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim
Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım
III. Birer ulu meşale olacak kalplerimiz
Çifte ışıklarından gidip gelecek iz
İkimizin ruhunda, o ikiz aynalarda
IV. Haz duyarsın sulardaki aksine dalmaktan;
Gözlerinden, kollarından öpersin ve kalbin
Kendi derdini duyup avunur çoğu zaman
V. O güzel iklimlere sürükler beni kokun
Bir liman görürüm, yelkenle, direkle dolu
Tekneler, son seferin meşakkatiyle yorgun
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde sem-
bolizm etkisi yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
runları a
"güzel"
mektir.
Dilin ac
önem
Şairler
ne na
lardır.
Parna
(pitore
tablo
Parnasiz
Theophile
le, Lecor
Heredia,
Parnasi
Önemli
Tevfik F
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
5 5. 1. Her çiçeğin bir buhurdan gibi uçtuğu lahza Keman sesinde üzgün bir kalbin titreyişi var Hazin bir dans, bir baş dönmesidir bu rüzgâr II. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım III. Birer ulu meşale olacak kalplerimiz Çifte ışıklarından gidip gelecek iz İkimizin ruhunda, o ikiz aynalarda IV. Haz duyarsın sulardaki aksine dalmaktan; Gözlerinden, kollarından öpersin ve kalbin Kendi derdini duyup avunur çoğu zaman V. O güzel iklimlere sürükler beni kokun Bir liman görürüm, yelkenle, direkle dolu Tekneler, son seferin meşakkatiyle yorgun Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde sem- bolizm etkisi yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V runları a "güzel" mektir. Dilin ac önem Şairler ne na lardır. Parna (pitore tablo Parnasiz Theophile le, Lecor Heredia, Parnasi Önemli Tevfik F
42
12. İngilizceyi bir sanat dili haline getiren şair, Rönesans
Dönemi sanatçısı sayılır. Birbirinden güzel ve insanın iç
dünyasına dokunan oyunlarıyla, Avrupa'da romantizme
de temel oluşturmuştur. Bizden yüzlerce yıl önce yaşa
mış ve yazmış olsa bile bugün onun yapıtlarından birinin
kahramanını sahnede canlandırmak, bir oyuncuya en
çok saygınlık kazandıran özelliklerin başında gelir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Racine
B) Corneille
C) Victor Hugo
D) Shakespeare
EM
E) Moliere
3. C
g
r
E
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
42 12. İngilizceyi bir sanat dili haline getiren şair, Rönesans Dönemi sanatçısı sayılır. Birbirinden güzel ve insanın iç dünyasına dokunan oyunlarıyla, Avrupa'da romantizme de temel oluşturmuştur. Bizden yüzlerce yıl önce yaşa mış ve yazmış olsa bile bugün onun yapıtlarından birinin kahramanını sahnede canlandırmak, bir oyuncuya en çok saygınlık kazandıran özelliklerin başında gelir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Racine B) Corneille C) Victor Hugo D) Shakespeare EM E) Moliere 3. C g r E