E-posta ve Özellikleri Soruları

24."-cık,-cik' küçültme eki hem ünlü türemesine hem de
ünsüz düşmesine neden olur.
Buna göre,"-cık,-cik' küçültme ekini alan aşağıdaki
sözcüklerden hangisinde ötekilerden farklı bir ses olayı
vardır?
A)Biricik
19
B)Yumuşacık
DJUfacık
E)Küçücük
C) Öpücük
will ale zračıdaki skyeliklerden hangisine
E
30
Yu
va
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
24."-cık,-cik' küçültme eki hem ünlü türemesine hem de ünsüz düşmesine neden olur. Buna göre,"-cık,-cik' küçültme ekini alan aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ötekilerden farklı bir ses olayı vardır? A)Biricik 19 B)Yumuşacık DJUfacık E)Küçücük C) Öpücük will ale zračıdaki skyeliklerden hangisine E 30 Yu va
1
3. Türkiye'nin şehirleşmede yaşadığı ilk köklü (kalıcı
olan) değişim 1950'li yıllardadır. Tarımda yaşanan
(canlılığını sürdüren) makineleşme, toprakların miras
yoluyla bölünmesi (parçaya ayrılması), hızlı nüfus
artışı ve kırsal yoksulluğun artması (çoğalması) kırdan
M
kente doğru kitlesel bir göçü başlatmıştır. Bu dönemde
kentlerin iş gücünü emme kapasitesi (kapsama gücü)
göç ile kente gelen nüfusun hızına ayak uyduramamıştır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi-
nin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamakta-
dir?
A) I
B) II
C) III
DNV
E) V
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
1 3. Türkiye'nin şehirleşmede yaşadığı ilk köklü (kalıcı olan) değişim 1950'li yıllardadır. Tarımda yaşanan (canlılığını sürdüren) makineleşme, toprakların miras yoluyla bölünmesi (parçaya ayrılması), hızlı nüfus artışı ve kırsal yoksulluğun artması (çoğalması) kırdan M kente doğru kitlesel bir göçü başlatmıştır. Bu dönemde kentlerin iş gücünü emme kapasitesi (kapsama gücü) göç ile kente gelen nüfusun hızına ayak uyduramamıştır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi- nin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamakta- dir? A) I B) II C) III DNV E) V
n
71
j
2. Aldığı ikramiyenin borçlarını kapayacağını düşünüyordu. Hemen kapıyı
kapayarak bahçeye çıktı. Geçen gün açtığı çukuru büyük iştahla kapa-
dı. İş yeri kapandığından beri ilk kez bir ümit görüyordu hayatında. O
sırada kendisi arayan arkadaşının tüm ısrarlarına rağmen ödül konu-
sunun herkes tarafından bilinmesini istemeyerek konuyu hızla kapadı.
Bu parçada "kapamak" sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine
karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır?
A) Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek
duruma getirmek
B) Tıkamak, içini doldurmak
C) Bir açıklığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek
Bir şeyin görünmesine engel olmak
E) Karşılamak, denk gelmek
3
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
n 71 j 2. Aldığı ikramiyenin borçlarını kapayacağını düşünüyordu. Hemen kapıyı kapayarak bahçeye çıktı. Geçen gün açtığı çukuru büyük iştahla kapa- dı. İş yeri kapandığından beri ilk kez bir ümit görüyordu hayatında. O sırada kendisi arayan arkadaşının tüm ısrarlarına rağmen ödül konu- sunun herkes tarafından bilinmesini istemeyerek konuyu hızla kapadı. Bu parçada "kapamak" sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? A) Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek duruma getirmek B) Tıkamak, içini doldurmak C) Bir açıklığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek Bir şeyin görünmesine engel olmak E) Karşılamak, denk gelmek 3
a sayılar
dolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çek
mak için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)
veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:
unus Emre'nin (1240?-1320)...
Imek fillinin (ek-fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.
atro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla-
ve göstermek için kullanılır:
Intyar-(Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi?
Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri Güntekin)
untıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanı-
Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha
gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır.
Bu vatan ya senindir ya kimsenin. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)
OCA KAFAST
NOKTALAMA İŞARETLERİ
Mayis 'inin 19'inco pons
A my
ayrılmod
12. KESME İŞARETİ (¹)
Türk in
1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme skleri kesme işaretiyle ay
➤ Kurtuluş Savaşını
Sait Halim Paşa Yalısından
➤ Atatürk üm
Resmi Gazete de
>
Milli Eğitim Temel Kanunu'na
> Telif Hakkı Yayın ve Satış Yöne
> Eski Çağın
191
UYARI
1. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti
yay ayraçtan önce kullanılır:
* Yunus Emre'nin (1240?-1320)
* Yakup Kadri'nin (Karaosmanoğlu) vb.
2. Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir
iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz:
→ Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızda-
ki liman vb.
Ortaklığına
3. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler
kesmeyle ayrılmaz:
✰ Türkiye Büyük Millet Meclisine
de Dil
Kurumundan
Bakanlar Kurulunun
Danışma Kurulundan
Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb.
➤ Türkiye mizin
➤ Fatih Sultan Mehmet'e
➤ Muhibbi nin
➤ Alman'siniz
➤ Kirgiz'im
➤ Karakeçili nin
➤ Osmanlı Devleti'ndeki
Cebrail'den
➤ Çanakkale Boğazının
➤ Samanyolu'nda
Oel ado
94elik
durum
bildirme
➤
>
>Yükselme Dönemi'nin
> Cumhuriyet Dönemi Türk Ed
> "Onun için Batı'da bunlara b
buluyorlar (Burhan Felek)
1919 senesi Mayisinin 19
Samsun'a çıktım. (Ataturko
pedres
Al
2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine g
konur:
► Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye, Env
Başkanı'na vb.
3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:
➤ TBMM'nin, TDK'nin, BM'de, ABD'de, TV'ye vb.
4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:
➤ 1985'te, 8'inci madde, 2'nci kat; 7,65'lik, 9,65'lik, 65
5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen el
➤ Başvurular 17 Aralık'a kadar sürecektir.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
a sayılar dolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çek mak için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç) veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır: unus Emre'nin (1240?-1320)... Imek fillinin (ek-fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir. atro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla- ve göstermek için kullanılır: Intyar-(Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri Güntekin) untıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanı- Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu) OCA KAFAST NOKTALAMA İŞARETLERİ Mayis 'inin 19'inco pons A my ayrılmod 12. KESME İŞARETİ (¹) Türk in 1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme skleri kesme işaretiyle ay ➤ Kurtuluş Savaşını Sait Halim Paşa Yalısından ➤ Atatürk üm Resmi Gazete de > Milli Eğitim Temel Kanunu'na > Telif Hakkı Yayın ve Satış Yöne > Eski Çağın 191 UYARI 1. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır: * Yunus Emre'nin (1240?-1320) * Yakup Kadri'nin (Karaosmanoğlu) vb. 2. Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: → Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızda- ki liman vb. Ortaklığına 3. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: ✰ Türkiye Büyük Millet Meclisine de Dil Kurumundan Bakanlar Kurulunun Danışma Kurulundan Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb. ➤ Türkiye mizin ➤ Fatih Sultan Mehmet'e ➤ Muhibbi nin ➤ Alman'siniz ➤ Kirgiz'im ➤ Karakeçili nin ➤ Osmanlı Devleti'ndeki Cebrail'den ➤ Çanakkale Boğazının ➤ Samanyolu'nda Oel ado 94elik durum bildirme ➤ > >Yükselme Dönemi'nin > Cumhuriyet Dönemi Türk Ed > "Onun için Batı'da bunlara b buluyorlar (Burhan Felek) 1919 senesi Mayisinin 19 Samsun'a çıktım. (Ataturko pedres Al 2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine g konur: ► Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye, Env Başkanı'na vb. 3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: ➤ TBMM'nin, TDK'nin, BM'de, ABD'de, TV'ye vb. 4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: ➤ 1985'te, 8'inci madde, 2'nci kat; 7,65'lik, 9,65'lik, 65 5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen el ➤ Başvurular 17 Aralık'a kadar sürecektir.
Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini
Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim X
Bu dizelerde ek fiil (ek eylem) almış kaç sözcük var-
dır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim X Bu dizelerde ek fiil (ek eylem) almış kaç sözcük var- dır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
LARI
ek
iz
le
n
3
7
VARGI > < > -N
Y
Y
A
I
13
32. Leonardo da Vinci; matematikçi, mü-
hendis, botanikçi, haritacı ve çok daha
fazlasıydı. Hiçbir alanda resmî bir eği-
timi olmayan da Vinci'nin asıl mesleği
ressamlıktı. Resimlerinde figürleri ol-
duğu gibi göstermeyi arzu ettiği için in-
san anatomisi üzerinde çalışmaya baş-
ladı. Bu süreçte keşfettiklerinin çoğu,
bugün bildiklerimizle tutarlıdır. Tüm
bunları 1400'lü yıllarda başarması da
onun bilimle yüzeysel olarak ilgilenme-
diğinin en temel kanıtıdır.
Bu parçaya göre Leonardo da Vinci
ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söy-
lenebilir?
A) Bilimsel çalışmalarının değerinin
kendi döneminde anlaşılamadığı
B) Ressamlık kariyerinin, farklı alan-
larda kendini göstermesini engelle-
diği
C) Eğitim alma imkânını bulamadığı
için bilimsel çalışmalarını ilerlete-
mediği
Sanatta gerçekliği yansıtma ama-
cıyla bilime ilgi duymaya başladığı
E) Ömrünü bilimin farklı alanlarında
daimi bir arayış içerisinde geçirdiği
D)
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
LARI ek iz le n 3 7 VARGI > < > -N Y Y A I 13 32. Leonardo da Vinci; matematikçi, mü- hendis, botanikçi, haritacı ve çok daha fazlasıydı. Hiçbir alanda resmî bir eği- timi olmayan da Vinci'nin asıl mesleği ressamlıktı. Resimlerinde figürleri ol- duğu gibi göstermeyi arzu ettiği için in- san anatomisi üzerinde çalışmaya baş- ladı. Bu süreçte keşfettiklerinin çoğu, bugün bildiklerimizle tutarlıdır. Tüm bunları 1400'lü yıllarda başarması da onun bilimle yüzeysel olarak ilgilenme- diğinin en temel kanıtıdır. Bu parçaya göre Leonardo da Vinci ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söy- lenebilir? A) Bilimsel çalışmalarının değerinin kendi döneminde anlaşılamadığı B) Ressamlık kariyerinin, farklı alan- larda kendini göstermesini engelle- diği C) Eğitim alma imkânını bulamadığı için bilimsel çalışmalarını ilerlete- mediği Sanatta gerçekliği yansıtma ama- cıyla bilime ilgi duymaya başladığı E) Ömrünü bilimin farklı alanlarında daimi bir arayış içerisinde geçirdiği D)
9. (I) WHO Genel Direktörü Tedros
Adhanom Ghebreyesus birkaç hafta
önce yaptığı açıklamada 9 yaş altı çocuk-
lar hariç her yaş grubunda ölüm meyda-
na geldiğini ve genel olarak çocuklarda
nispeten çok daha az vaka görüldüğünü
söyledi. (II) Çin'de çocuklarda gelişen
coronavirus enfeksiyonuyla ilgili yapılan
yeni bir araştırma 13 Mart'ta Nature
dergisinde yayımlandı. (III) Çalışmaya
göre, çocuklar enfekte olduklarında hafif
semptomlarla kısa sürede enfeksiyonu
atlatmalarına rağmen, semptomlar kay-
bolduktan uzun zaman sonra bile bulaş-
tırma riskine sahipler. (IV) Guangzhou
Kadın ve Çocuk Tıp Merkezinden Huimin
Xia liderliğindeki bir ekip, yaş aralığı 2
ay ile 15 yaş arasında değişen 745 Çinli
bebeği ve çocuğu inceledi. (V)-Bunların
hepsi teşhis edilen SARS-CoV-2 hasta-
larıyla yakın temasta bulunmuş ve ailele-
rinde hastalık öyküsü olan çocuklardı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin
hangisinde karşıtlık söz konusudur?
E) V
AI B) II C) III D) IV
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
9. (I) WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus birkaç hafta önce yaptığı açıklamada 9 yaş altı çocuk- lar hariç her yaş grubunda ölüm meyda- na geldiğini ve genel olarak çocuklarda nispeten çok daha az vaka görüldüğünü söyledi. (II) Çin'de çocuklarda gelişen coronavirus enfeksiyonuyla ilgili yapılan yeni bir araştırma 13 Mart'ta Nature dergisinde yayımlandı. (III) Çalışmaya göre, çocuklar enfekte olduklarında hafif semptomlarla kısa sürede enfeksiyonu atlatmalarına rağmen, semptomlar kay- bolduktan uzun zaman sonra bile bulaş- tırma riskine sahipler. (IV) Guangzhou Kadın ve Çocuk Tıp Merkezinden Huimin Xia liderliğindeki bir ekip, yaş aralığı 2 ay ile 15 yaş arasında değişen 745 Çinli bebeği ve çocuğu inceledi. (V)-Bunların hepsi teşhis edilen SARS-CoV-2 hasta- larıyla yakın temasta bulunmuş ve ailele- rinde hastalık öyküsü olan çocuklardı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıtlık söz konusudur? E) V AI B) II C) III D) IV
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "derin" sözcüğü
türü bakımından ikişerli gruplandığında hangi se-
çenek dışarıda kalır?
A) Eşyaları koymak amacıyla derin bir sepet buldu.
B) Derinlere gidildikçe ölüm tehlikesi artıyordu.
C) Sokağın ortasında derin kuyular kazmışlardı
D) Ahmet, bu tür konularda çok derin düşünüyordu,
E) Suyun bu bölgesinde derine dalmamalısın.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "derin" sözcüğü türü bakımından ikişerli gruplandığında hangi se- çenek dışarıda kalır? A) Eşyaları koymak amacıyla derin bir sepet buldu. B) Derinlere gidildikçe ölüm tehlikesi artıyordu. C) Sokağın ortasında derin kuyular kazmışlardı D) Ahmet, bu tür konularda çok derin düşünüyordu, E) Suyun bu bölgesinde derine dalmamalısın.
1. Gerçekçiliğin en başarılı örneklerini vermiş olan bu
olağanüstü duyarlı yazarın, "Kürk Mantolu Madonna"
kitabı, yalnız tüm zamanların en hüzünlü aşk öyküsü
olmakla kalmaz, aynı zamanda, edebiyatımızın en ba-
şarılı psikolojik anlatılarından da birisidir. Yenilmiş, silik,
içine kapanmış bir insan kişiliği üzerine yapılmış çö-
zümlemeler, o kişiliğin ardındaki çok zengin bir duygu
ve düşünce dünyasının tasviri, kullandığı dilin sadeliği
ve güzelliği, "Kürk Mantolu Madonna'yı bugün de oku-
nur, güncel kılan özellikler. Yazarın nitelemesi ile, bu
"uzun hikâye" bizlerde zaman duygusu hissettirmekte
olağanüstü başarılı. Hızlı bir tempo ile giden ilk bölüm,
Raif'in gençliğini ve duygularını aynen yansıtır. Önce
yabancı bir ülkeye gelmenin çekingenliği ile geçen ağır
tempo, onun aşkı bulması ile hızlanıverir. İkinci bölüm
ise, kendini bu taşra kasabasına mahkûm etmiş bir in-
sanın yaşamına, taşradaki zaman akışına uygun olarak
durağanlaşır; beklenecek bir şey yoktur, değişecek bir
hayat yoktur; beklenen son, ölümdür... Ve yazar, bu din-
gin yaşam ile söz dizimi arasındaki uyumu yakalar. An-
cak böylelikledir ki okuyucu o canlı, umut dolu gençliğin
yerini tükenmiş, nihilist bir yaşamın almasının trajedisi
ile duygudaşlik edebilir.
Bu parçada Sabahattin Ali ve Kürk Mantolu Madonna
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?
A) Realist akım bağlamında eserini kaleme almıştır.
B) Eserde insan psikolojisine ait çözümlemeler bulun-
maktadır.
C) Yazarın ve kahramanın dingin hayatı birbiriyle örtüş-
mektedir.
D) Eserin cümle özellikleri ile yazarın hayatı arasında bir
uyum söz konusudur.
E) Eser okuyucu için bazı felsefi gönderimlere sahiptir.
www.sorubankasi.net
sorubankasi.net
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
1. Gerçekçiliğin en başarılı örneklerini vermiş olan bu olağanüstü duyarlı yazarın, "Kürk Mantolu Madonna" kitabı, yalnız tüm zamanların en hüzünlü aşk öyküsü olmakla kalmaz, aynı zamanda, edebiyatımızın en ba- şarılı psikolojik anlatılarından da birisidir. Yenilmiş, silik, içine kapanmış bir insan kişiliği üzerine yapılmış çö- zümlemeler, o kişiliğin ardındaki çok zengin bir duygu ve düşünce dünyasının tasviri, kullandığı dilin sadeliği ve güzelliği, "Kürk Mantolu Madonna'yı bugün de oku- nur, güncel kılan özellikler. Yazarın nitelemesi ile, bu "uzun hikâye" bizlerde zaman duygusu hissettirmekte olağanüstü başarılı. Hızlı bir tempo ile giden ilk bölüm, Raif'in gençliğini ve duygularını aynen yansıtır. Önce yabancı bir ülkeye gelmenin çekingenliği ile geçen ağır tempo, onun aşkı bulması ile hızlanıverir. İkinci bölüm ise, kendini bu taşra kasabasına mahkûm etmiş bir in- sanın yaşamına, taşradaki zaman akışına uygun olarak durağanlaşır; beklenecek bir şey yoktur, değişecek bir hayat yoktur; beklenen son, ölümdür... Ve yazar, bu din- gin yaşam ile söz dizimi arasındaki uyumu yakalar. An- cak böylelikledir ki okuyucu o canlı, umut dolu gençliğin yerini tükenmiş, nihilist bir yaşamın almasının trajedisi ile duygudaşlik edebilir. Bu parçada Sabahattin Ali ve Kürk Mantolu Madonna ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinil- memiştir? A) Realist akım bağlamında eserini kaleme almıştır. B) Eserde insan psikolojisine ait çözümlemeler bulun- maktadır. C) Yazarın ve kahramanın dingin hayatı birbiriyle örtüş- mektedir. D) Eserin cümle özellikleri ile yazarın hayatı arasında bir uyum söz konusudur. E) Eser okuyucu için bazı felsefi gönderimlere sahiptir. www.sorubankasi.net sorubankasi.net
MAESTRO
Afrika müziği, insanın dünyadaki varlığıyla yaşıttır dense
abartılmış olmaz. 1956 yılında Cezayir'de Fransız etnolog
Henri Lhote'un, sonradan UNESCO dünya tarihi mirası lis-
tesine alınan ve Tassili n'Ajjer Yaylası'nda bulduğu kaya res-
mi, neredeyse 8 bin yıl önce yaşamış tarih öncesi Afrika in-
sanının bugün aynı topraklarda yaşayan torunları gibi bir mü-
zik ve dans kültürüne sahip olduğunu göstermektedir. Altı bin
yıl öncesine uzanan kadim Misir medeniyetinde de müziğin
önemli bir yeri olduğunu, arkeolojik kazılarda bulunan çalgı-
lardan ve tapınak duvarlarındaki resimlerden görmek müm-
kündür. Araştırmaların ortaya koyduğuna göre eski Afrika'da
müzik, tapınma amacıyla rahiplerin halkla beraber dans et-
tiği gizemli ayinlerden, gündelik hayatta özellikle kadınların,
dansla şarkının bir arada yer aldığı eğlence müziklerine ka-
dar geniş bir kullanım alanına sahipti.
Bu parçada söz edilen Afrika müziği ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
Geçmişinin insanlık tarihi kadar eskiye dayandığına
B) Varlığıyla ilgili birtakım tarihsel bulguların elde edildiğine
Birçok niteliğinin başlangıçtan bugüne değişmeden gel-
diğine
Dinsel törenlere eşlik ettiğine dair bazı araştırmaların ol-
duğuna
E) Günlük hayat içinde eğlence ve dansla birlikte bulundu-
ğuna
24.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
MAESTRO Afrika müziği, insanın dünyadaki varlığıyla yaşıttır dense abartılmış olmaz. 1956 yılında Cezayir'de Fransız etnolog Henri Lhote'un, sonradan UNESCO dünya tarihi mirası lis- tesine alınan ve Tassili n'Ajjer Yaylası'nda bulduğu kaya res- mi, neredeyse 8 bin yıl önce yaşamış tarih öncesi Afrika in- sanının bugün aynı topraklarda yaşayan torunları gibi bir mü- zik ve dans kültürüne sahip olduğunu göstermektedir. Altı bin yıl öncesine uzanan kadim Misir medeniyetinde de müziğin önemli bir yeri olduğunu, arkeolojik kazılarda bulunan çalgı- lardan ve tapınak duvarlarındaki resimlerden görmek müm- kündür. Araştırmaların ortaya koyduğuna göre eski Afrika'da müzik, tapınma amacıyla rahiplerin halkla beraber dans et- tiği gizemli ayinlerden, gündelik hayatta özellikle kadınların, dansla şarkının bir arada yer aldığı eğlence müziklerine ka- dar geniş bir kullanım alanına sahipti. Bu parçada söz edilen Afrika müziği ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? Geçmişinin insanlık tarihi kadar eskiye dayandığına B) Varlığıyla ilgili birtakım tarihsel bulguların elde edildiğine Birçok niteliğinin başlangıçtan bugüne değişmeden gel- diğine Dinsel törenlere eşlik ettiğine dair bazı araştırmaların ol- duğuna E) Günlük hayat içinde eğlence ve dansla birlikte bulundu- ğuna 24.
allı bi
?
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş söz-
cük yoktur?
3/
A) Oğlunu üzgün görünce ne olduğunu anlamaya
çalıştı.
B) O, kültürel ortamlarda ve etkinliklerde bulun-
muş biriydi.
C) Her yazarın rüyasını süsleyen kalıcılık, insanı
yakalayabilme ile ilgilidir.
D) (Bilgisayarların birçoğunu yurt dışından kargo
ile getirdik.
E) Bir yapıta eleştiri getirmek, oldukça bilgili
olmayı gerektirir.
vuzlu
aitt
ce
15
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
allı bi ? 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş söz- cük yoktur? 3/ A) Oğlunu üzgün görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı. B) O, kültürel ortamlarda ve etkinliklerde bulun- muş biriydi. C) Her yazarın rüyasını süsleyen kalıcılık, insanı yakalayabilme ile ilgilidir. D) (Bilgisayarların birçoğunu yurt dışından kargo ile getirdik. E) Bir yapıta eleştiri getirmek, oldukça bilgili olmayı gerektirir. vuzlu aitt ce 15
7. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Muallim Naci - Ömer'in Çocukluğu
B)
Halit Ziya Uşaklıgil - Saray ve Ötesi
C)
Halide Edip Adıvar - Mor Salkımlı Ev
D) Yusuf Ziya Ortaç - Portreler
E) Halide Edip Adıvar - Çankaya
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
7. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Muallim Naci - Ömer'in Çocukluğu B) Halit Ziya Uşaklıgil - Saray ve Ötesi C) Halide Edip Adıvar - Mor Salkımlı Ev D) Yusuf Ziya Ortaç - Portreler E) Halide Edip Adıvar - Çankaya
20
K
M
0"
B)
20⁰
0"
L
20
7.
Bir bölge doğal ve beşeri özelliklerin değişmesine bağlı olarak
farklı bir bölgeye dönüşebilmektedir.
Bu duruma;
1. İzlanda'da buzul altındaki yanardağların zaman zaman fa-
aliyete geçmesi,
II. Güney Asya'nın muson yağışları ile sel ve taşkın bölgesinde
yer alması,
III. Türkiye'de bitki örtüsünün zayıf olduğu bazı bölgelerin
ağaçlandıma çalışmaları ile ormanlık bölge halini alması,
IV. genişte Varşova Paktı bölgesinde bulunan Polonya'nın,
Günümüzde Varşova Paktı'na karşı kurulan NATO bölge-
sinde yer alması
özelliklerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) I ve
BYT ve I
D) ve IV
E) III e IV
SOSYAL BİLİMLER
Sınav kodu (Y227)
CHI ve Inx
Bu hava
tır?
A)
I numa-
B)
II numa
C)
III num
den d
D)
Il num
E) Ill nu
11. Ya
All Ta
IV. N
Yuka
ları a
A) I
10. TU
ki
te
12
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
20 K M 0" B) 20⁰ 0" L 20 7. Bir bölge doğal ve beşeri özelliklerin değişmesine bağlı olarak farklı bir bölgeye dönüşebilmektedir. Bu duruma; 1. İzlanda'da buzul altındaki yanardağların zaman zaman fa- aliyete geçmesi, II. Güney Asya'nın muson yağışları ile sel ve taşkın bölgesinde yer alması, III. Türkiye'de bitki örtüsünün zayıf olduğu bazı bölgelerin ağaçlandıma çalışmaları ile ormanlık bölge halini alması, IV. genişte Varşova Paktı bölgesinde bulunan Polonya'nın, Günümüzde Varşova Paktı'na karşı kurulan NATO bölge- sinde yer alması özelliklerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir? A) I ve BYT ve I D) ve IV E) III e IV SOSYAL BİLİMLER Sınav kodu (Y227) CHI ve Inx Bu hava tır? A) I numa- B) II numa C) III num den d D) Il num E) Ill nu 11. Ya All Ta IV. N Yuka ları a A) I 10. TU ki te 12
5. Etik, ahlaki açıdan iyi ve kötünün ne olduğuna ilişkin bir
referans ya da kaynak bulmaya ve ahlakiliğin
boyutlarını bu çerçevede belirlemeye yönelik bir akıl
yürütme çabasıdır. Bilim ise nesnesi kıldığı olgular
üzerinde, bilgi ve idrak ile denetleyici bir irade ortaya
çıkarma amacındadır. İnsanoğlunun varoluşsal bir çaba
olarak yöneldiği bilme, anlama, denetleme ve
değiştirme isteği; nesnesi kıldığı olguların yine
faydasına olacak bir biçimde iyi-kötü ayrımını yapmak
durumundadır. Zira etik kaygılar olmaksızın
gerçekleştirilen bilimsel uğraşlar, doğanın ya da
insanların "kötülüğüne" olacak neticeler doğurabilir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
Etik, evrensel olup bireyin hayatında bütünüyle
kurucu ve etkin bir alana sahiptir.
B) İnsanın üretim faaliyetleri etik kuralların içinde
kalmazsa yanlışlarla sonuçlanabilir.
insanlar, toplumsal ilişkilerini etik değerler ışığında
belirlemeli ve sürdürmelidir.
D) Etik, insan davranışlarına ilişkin eylemlerin doğru-yanlış
olmasına dair değerlerle uğraşır.
Belirli bir koşulda uygun davranışın gerçekleşmesi
için yalnızca etik ilkeleri yazmak yeterli değildir.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
5. Etik, ahlaki açıdan iyi ve kötünün ne olduğuna ilişkin bir referans ya da kaynak bulmaya ve ahlakiliğin boyutlarını bu çerçevede belirlemeye yönelik bir akıl yürütme çabasıdır. Bilim ise nesnesi kıldığı olgular üzerinde, bilgi ve idrak ile denetleyici bir irade ortaya çıkarma amacındadır. İnsanoğlunun varoluşsal bir çaba olarak yöneldiği bilme, anlama, denetleme ve değiştirme isteği; nesnesi kıldığı olguların yine faydasına olacak bir biçimde iyi-kötü ayrımını yapmak durumundadır. Zira etik kaygılar olmaksızın gerçekleştirilen bilimsel uğraşlar, doğanın ya da insanların "kötülüğüne" olacak neticeler doğurabilir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Etik, evrensel olup bireyin hayatında bütünüyle kurucu ve etkin bir alana sahiptir. B) İnsanın üretim faaliyetleri etik kuralların içinde kalmazsa yanlışlarla sonuçlanabilir. insanlar, toplumsal ilişkilerini etik değerler ışığında belirlemeli ve sürdürmelidir. D) Etik, insan davranışlarına ilişkin eylemlerin doğru-yanlış olmasına dair değerlerle uğraşır. Belirli bir koşulda uygun davranışın gerçekleşmesi için yalnızca etik ilkeleri yazmak yeterli değildir.
. Kişiden hareketle konu açıklanmaya çalışılır. Bir siyaset-
çi, bir konu uzmanı, yaptıklarıyla toplumda ilgi çekmiş
biri ile görüşülür. Amaç, kişi üzerinden toplumsal bir
olguya, olaya yorumsuz, nesnel sorularla ilgi çekmektir.
Görüşülen konuğun başarısını sağlayan "nasıl" sorusu-
na yanıt bulmak, asıl amaçtır.
Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edil-
mektedir?
A) Kişi mülakatından
B) Kişi röportajından
C) Sokak mülakatından
D) Söyleşi kurallarından
E) Basın mülakatından
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
. Kişiden hareketle konu açıklanmaya çalışılır. Bir siyaset- çi, bir konu uzmanı, yaptıklarıyla toplumda ilgi çekmiş biri ile görüşülür. Amaç, kişi üzerinden toplumsal bir olguya, olaya yorumsuz, nesnel sorularla ilgi çekmektir. Görüşülen konuğun başarısını sağlayan "nasıl" sorusu- na yanıt bulmak, asıl amaçtır. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edil- mektedir? A) Kişi mülakatından B) Kişi röportajından C) Sokak mülakatından D) Söyleşi kurallarından E) Basın mülakatından
1. İstanbul'a bir sürü şey atfediyoruz (mal etmek).
Peki İstanbul'un en ayırt edeci yanı ne? Bence
aynı yerde, aynı anda var olan, müthiş bir çeşitli
11
lik (çeşidi çok olma durumu) ve çeşitliliğinin oluş-
turduğu zenginlik. Bir semt hem mimari hem tarihli
hem sosyolojik hem dini hem kültürel olarak birbiri-
ne benzer (nitelik, görünüş bakımından
|||
bir başkasına benzeyen) ya da benzemez birçok
özellik taşıyor ve biri bir diğerini asla yok etmiyor.
En yok edilmiş hâliyle bile katmanları görebiliyo-
ruz. Öte yandan bugün hâlâ, bütün kaybolmuşluk-
lara rağmen, mesela Kumkapı'da çan ile ezan sesi
bir arada. Bin yıllık sokaklarda camiden çıkan in-
sanlar, kiliseden çıkan insanlar, biraz ötede mey-
hanede kafa çekenler, şarkı söyleyenler, bir Doğu
Roma kalıntısı, (artıp kalan şey)
IV
bir Ermeni taş konağı, bir Osmanlı ahşap evi, bu-
güne ait binalar bir arada. Bütün eski atmosferler iç
içe. Kendimi, bir renk dünyasının ortasına düşmüş
gibi hissediyorum. Farklı (değiştirilmiş)
kültürler edebiyatta bir sürü malzeme sağlıyor. Is-
tanbul gibi bir şehir bulmak çok zor.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangi
si ayraç içinde verilen sözün anlamını içerme-
mektedir?
A) I.
B) II. C) III. D) IV.
E) V.
uzmankariyer
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
1. İstanbul'a bir sürü şey atfediyoruz (mal etmek). Peki İstanbul'un en ayırt edeci yanı ne? Bence aynı yerde, aynı anda var olan, müthiş bir çeşitli 11 lik (çeşidi çok olma durumu) ve çeşitliliğinin oluş- turduğu zenginlik. Bir semt hem mimari hem tarihli hem sosyolojik hem dini hem kültürel olarak birbiri- ne benzer (nitelik, görünüş bakımından ||| bir başkasına benzeyen) ya da benzemez birçok özellik taşıyor ve biri bir diğerini asla yok etmiyor. En yok edilmiş hâliyle bile katmanları görebiliyo- ruz. Öte yandan bugün hâlâ, bütün kaybolmuşluk- lara rağmen, mesela Kumkapı'da çan ile ezan sesi bir arada. Bin yıllık sokaklarda camiden çıkan in- sanlar, kiliseden çıkan insanlar, biraz ötede mey- hanede kafa çekenler, şarkı söyleyenler, bir Doğu Roma kalıntısı, (artıp kalan şey) IV bir Ermeni taş konağı, bir Osmanlı ahşap evi, bu- güne ait binalar bir arada. Bütün eski atmosferler iç içe. Kendimi, bir renk dünyasının ortasına düşmüş gibi hissediyorum. Farklı (değiştirilmiş) kültürler edebiyatta bir sürü malzeme sağlıyor. Is- tanbul gibi bir şehir bulmak çok zor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangi si ayraç içinde verilen sözün anlamını içerme- mektedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. uzmankariyer