İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlatımlarına Göre Cümleler Soruları

2. Hayatla bütünleşmeyi yeterince başaramamış şairlerin,
değişen edebiyat algısı içinde kaybolmama adına sanat
anlayışlarındaki eksikleri dengeleyecek farklı ikmal yolları
bulmaları gerekmektedir. Çağla bütünleşmenin tek yolu
budur.
Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Geleneksel şiir kalıplarının içselleştirilmesi için sözün
en ince ayrıntılarına kadar irdelenmesi gerektiğini
düşünüyorum.
B) Hikâyelerimdeki cümle dizilimlerini daha iyi duruma
getirmek için elimden geleni yapacağıma
inanabilirsiniz.
16:sic
C) Nasıl roman yazılır bilmiyorum ama nasıl gözlem
yapılacağını her sabah evden çıktığımda tatbik
ediyorum.
D) Yaşam, bizim gibi sanatçılar için bir haz sarayı
olmaktan çok öte bir değişkenler bütünüdür.
E) Edebiyat uygulamalarında sergilenen karşılaştırma
biçimleri hem yazar hem de okuyucu için oldukça
olumsuz sonuçlar veriyor.
2
4
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
2. Hayatla bütünleşmeyi yeterince başaramamış şairlerin, değişen edebiyat algısı içinde kaybolmama adına sanat anlayışlarındaki eksikleri dengeleyecek farklı ikmal yolları bulmaları gerekmektedir. Çağla bütünleşmenin tek yolu budur. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Geleneksel şiir kalıplarının içselleştirilmesi için sözün en ince ayrıntılarına kadar irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. B) Hikâyelerimdeki cümle dizilimlerini daha iyi duruma getirmek için elimden geleni yapacağıma inanabilirsiniz. 16:sic C) Nasıl roman yazılır bilmiyorum ama nasıl gözlem yapılacağını her sabah evden çıktığımda tatbik ediyorum. D) Yaşam, bizim gibi sanatçılar için bir haz sarayı olmaktan çok öte bir değişkenler bütünüdür. E) Edebiyat uygulamalarında sergilenen karşılaştırma biçimleri hem yazar hem de okuyucu için oldukça olumsuz sonuçlar veriyor. 2 4
klentisi farklidir
alana önem
ağlayışı
anat
ruhsal
cılarının
yücelme
ma olarak
an
E) Benzer cümlelerle konuyu daha kapsamlı ele
almaktadır.
24. Daha çok Fransız yazarların denediği, benim Türkçede
dediğim ve gelecekte çok tutulacağını
"Özkurmaca"
düşündüğüm tür, otobiyografiden farklıdır. Otobiyografi,
gerçek yaşam öyküsüdür ve bana göre yazarla okur
arasında bir çeşit sözleşmeye dayanıyor. Otobiyografide
yazar, bir bakıma, okura hayatıyla ilgili anlattıklarının
gerçek olduğunu vaat ediyor. Bu demek değil ki hayatının
bütün gerçeklerini anlatıyor ama anlattığı her şeyin
gerçek olduğunu taahhüt ediyor. Oysa "Özkurmaca",
hayal gücünden kaynaklanan, gerçeklikle pek çok yerde
birebir örtüşmeyen bir tür. Yazarın öyle bir taahhüdü yok.
"Özkurmaca"da yaşam öyküsü nerede başlayıp nerede
bitiyor, kurmaca nerede başlayıp nerede sonlanıyor? Bunu
kestirmek pek de kolay değil. Hâlbuki otobiyografi, baştan
başa yaşam öyküsüdür.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Tanımlama
B) Karşılaştırma
C) Tahminde bulunma
D) Tanık gösterme
E) Kişisel görüşe yer verme
Dicer sau de
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
klentisi farklidir alana önem ağlayışı anat ruhsal cılarının yücelme ma olarak an E) Benzer cümlelerle konuyu daha kapsamlı ele almaktadır. 24. Daha çok Fransız yazarların denediği, benim Türkçede dediğim ve gelecekte çok tutulacağını "Özkurmaca" düşündüğüm tür, otobiyografiden farklıdır. Otobiyografi, gerçek yaşam öyküsüdür ve bana göre yazarla okur arasında bir çeşit sözleşmeye dayanıyor. Otobiyografide yazar, bir bakıma, okura hayatıyla ilgili anlattıklarının gerçek olduğunu vaat ediyor. Bu demek değil ki hayatının bütün gerçeklerini anlatıyor ama anlattığı her şeyin gerçek olduğunu taahhüt ediyor. Oysa "Özkurmaca", hayal gücünden kaynaklanan, gerçeklikle pek çok yerde birebir örtüşmeyen bir tür. Yazarın öyle bir taahhüdü yok. "Özkurmaca"da yaşam öyküsü nerede başlayıp nerede bitiyor, kurmaca nerede başlayıp nerede sonlanıyor? Bunu kestirmek pek de kolay değil. Hâlbuki otobiyografi, baştan başa yaşam öyküsüdür. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Tanımlama B) Karşılaştırma C) Tahminde bulunma D) Tanık gösterme E) Kişisel görüşe yer verme Dicer sau de
6. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her doğru sorunun cevabı 5 puandır. 8x5 40 Puan)
6.1.
1.Buğra, askere giderken herkesle tek tek vedalaşmıştı.
II. Su bakımından zengin bir bölgede oturuyoruz.
III. Yağmurdan kaçan vatandaşlar durakta bekleşiyordu.
anda gerildim.
IV. Toplantıdaki sözlerden dolayı bir
V. Bu zamana kadarki çalışmalarınız için şükranlarımızı sunarız.
Numaralanmış cümleler özne-yüklem ilişkisi bakımından eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
(MEB Kazanım)
A) I.
B) II.
C) II.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
6. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her doğru sorunun cevabı 5 puandır. 8x5 40 Puan) 6.1. 1.Buğra, askere giderken herkesle tek tek vedalaşmıştı. II. Su bakımından zengin bir bölgede oturuyoruz. III. Yağmurdan kaçan vatandaşlar durakta bekleşiyordu. anda gerildim. IV. Toplantıdaki sözlerden dolayı bir V. Bu zamana kadarki çalışmalarınız için şükranlarımızı sunarız. Numaralanmış cümleler özne-yüklem ilişkisi bakımından eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? (MEB Kazanım) A) I. B) II. C) II. D) IV. E) V.
SORU 13:
(1) Okula giden çocukları görmek için hep erken
kalkardım. (II) Mavi mavi önlükleriyle, ellerinde
çantalarıyla, taranmış saçlarıyla ne sevimliydi
onlar. (III) Bilemiyorum, bunlardan da benim gibi
okumayı
bırakacak olanlar çıkar mi diye
düşünüyorum. (IV) Keşke okumayı bırakmasalar
da benim gibi işsiz güçsüz gezmeseler sokakta.
(V) Bence okuma sizi terk etmeyene kadar siz onu
terk etmeyin.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde "beğenme" söz konusu değildir?
A) I. B) II.
C) III.
D) IV.
L
E) V.
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
SORU 13: (1) Okula giden çocukları görmek için hep erken kalkardım. (II) Mavi mavi önlükleriyle, ellerinde çantalarıyla, taranmış saçlarıyla ne sevimliydi onlar. (III) Bilemiyorum, bunlardan da benim gibi okumayı bırakacak olanlar çıkar mi diye düşünüyorum. (IV) Keşke okumayı bırakmasalar da benim gibi işsiz güçsüz gezmeseler sokakta. (V) Bence okuma sizi terk etmeyene kadar siz onu terk etmeyin. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi- sinde "beğenme" söz konusu değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. L E) V.
6. Gelenekler hem size kılavuzluk eder hem de sizi kendi hapis-
hanesine kapatır, yapacağınız her şeye gölge eder.
Aşağıdakilerin hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle
anlamca en uzaktır?
A) Gelenekler, kültürümüzün köklerinde yatan değerleri ve
bilgileri taşıdığı gibi bizi kısıtlamaya ve yeniliklerden uzak-
laştırmaya da meyillidir.
B) Gelenekler, bazen insanların hayatında köklü değişimlere
yol açarken bazen de insanları eski alışkanlıklarına hap-
seder ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını engeller.
C) Geleneklerimiz bizim kökenimize, kültürümüze ve tarihimi-
ze güçlü bir bağla bağlanmamızı sağlarken aynı zamanda
sınırlarımızı da belirleyebilir ve bizi yeni şeyler denemek-
ten caydırabilir.
D) Geleneklerimiz bizi geçmişimize bağlayan ve kimliğimizi
şekillendiren önemli bir parçadır ancak bu bağlayıcılık, bir
yandan da özgürlüğümüzü kısıtlayabilir.
E) Gelenekler; toplumun değerleri, düşünceleri ve tecrübeleri
ile şekillenen birer rehberdir fakat bu rehber, bireyin öz-
günlüğüne zarar verebilir ve yaratıcılığını sınırlayabilir.
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
6. Gelenekler hem size kılavuzluk eder hem de sizi kendi hapis- hanesine kapatır, yapacağınız her şeye gölge eder. Aşağıdakilerin hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca en uzaktır? A) Gelenekler, kültürümüzün köklerinde yatan değerleri ve bilgileri taşıdığı gibi bizi kısıtlamaya ve yeniliklerden uzak- laştırmaya da meyillidir. B) Gelenekler, bazen insanların hayatında köklü değişimlere yol açarken bazen de insanları eski alışkanlıklarına hap- seder ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını engeller. C) Geleneklerimiz bizim kökenimize, kültürümüze ve tarihimi- ze güçlü bir bağla bağlanmamızı sağlarken aynı zamanda sınırlarımızı da belirleyebilir ve bizi yeni şeyler denemek- ten caydırabilir. D) Geleneklerimiz bizi geçmişimize bağlayan ve kimliğimizi şekillendiren önemli bir parçadır ancak bu bağlayıcılık, bir yandan da özgürlüğümüzü kısıtlayabilir. E) Gelenekler; toplumun değerleri, düşünceleri ve tecrübeleri ile şekillenen birer rehberdir fakat bu rehber, bireyin öz- günlüğüne zarar verebilir ve yaratıcılığını sınırlayabilir.
3. Tip, insanları yücelten ya da küçülten mizaç ve
davranış özelliklerini abartılı bir biçimde kendil
|
bünyesinde toplayan kişidir. Bu bağlamda tipler,
olağan, normal kişilikler değildir. Bu yüzden günlük
||
yaşamda tiplere çok rastlanır. Tip, insan kişiliğini
|||
oluşturan bir özelliğin büyülteçle yansıtıldığı kişidir.
IV
Karakter ise başkalarına benzemeyen, kendine
V
özgü kişiliği olan bir kişidir.
Bu parçada numaralı yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
B) II. C) III.
A) I.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
3. Tip, insanları yücelten ya da küçülten mizaç ve davranış özelliklerini abartılı bir biçimde kendil | bünyesinde toplayan kişidir. Bu bağlamda tipler, olağan, normal kişilikler değildir. Bu yüzden günlük || yaşamda tiplere çok rastlanır. Tip, insan kişiliğini ||| oluşturan bir özelliğin büyülteçle yansıtıldığı kişidir. IV Karakter ise başkalarına benzemeyen, kendine V özgü kişiliği olan bir kişidir. Bu parçada numaralı yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? B) II. C) III. A) I. D) IV. E) V.
5. (1) 45. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Londra
Orkestrası'nın konserini Şef Warren-Green yönet-
ti. (II) Sahnedeki güvenli duruşu, müziğe girişi, mü-
ziği izleyicisine aktarışı tarihteki büyük şeflerinki gi-
bi iyiydi. (III) Onun adını birkaç yıl önce Bilkent Sen-
foni programında görmüştüm. (IV) İstanbul'da ise pi-
yanist Nelson Freire ile çalışmıştı. (V) Londra Oda
Orkestrası'yla Beethoven bestelerini seslendirmişti.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde değerlendirme yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
5. (1) 45. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Londra Orkestrası'nın konserini Şef Warren-Green yönet- ti. (II) Sahnedeki güvenli duruşu, müziğe girişi, mü- ziği izleyicisine aktarışı tarihteki büyük şeflerinki gi- bi iyiydi. (III) Onun adını birkaç yıl önce Bilkent Sen- foni programında görmüştüm. (IV) İstanbul'da ise pi- yanist Nelson Freire ile çalışmıştı. (V) Londra Oda Orkestrası'yla Beethoven bestelerini seslendirmişti. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde değerlendirme yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
TYT / TÜRKÇE
5. "Kendini tanırsan, tüm insanlan tanırsın." diyenlere söyleyebilecek
tek sözüm vardır: "Ancak bütün insanları tanıyınca kendimi tanıya-
Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
A) Her insanın ötekiyle ortak kimi özellikler taşıdığı
Başkalarını tanımanın, insanın kendini tanımasının koşulu ol-
duğu
C) Insanlan tanıdıkça insanların kendi özelliklerini sevebileceği
D) Her insanın başkalarından edindiği özellikler bulunduğu
E) Kişinin hiçbir zaman kendi özelliklerinin farkına varamadığı
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
TYT / TÜRKÇE 5. "Kendini tanırsan, tüm insanlan tanırsın." diyenlere söyleyebilecek tek sözüm vardır: "Ancak bütün insanları tanıyınca kendimi tanıya- Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi- A) Her insanın ötekiyle ortak kimi özellikler taşıdığı Başkalarını tanımanın, insanın kendini tanımasının koşulu ol- duğu C) Insanlan tanıdıkça insanların kendi özelliklerini sevebileceği D) Her insanın başkalarından edindiği özellikler bulunduğu E) Kişinin hiçbir zaman kendi özelliklerinin farkına varamadığı
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru
kullanılmıştır?
zarfı
A) Yazları hangi şehirleri gezmeyi plan-
lıyorsunuz?
B) Sizin için kaç kişilik yer ayıralım?
C) Yardıma ihtiyacın olduğunu neden
bana söylemedin?
D) Yeni evinizi kaça aldınız?
E) Kimden öğrenebilirim bu işin aslını?
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru kullanılmıştır? zarfı A) Yazları hangi şehirleri gezmeyi plan- lıyorsunuz? B) Sizin için kaç kişilik yer ayıralım? C) Yardıma ihtiyacın olduğunu neden bana söylemedin? D) Yeni evinizi kaça aldınız? E) Kimden öğrenebilirim bu işin aslını?
17. 1. Bunun için hastanın karın, göğüs veya diğer vücut
bölgelerinden planlanan işleme göre uzunluğu
40-50 cm'ye kadar ulaşabilen kesiler açılabiliyordu.
Son 20 yıl içinde cerrahide birçok önemli gelişme
yaşandı.
II.
III. Geçmişte bir ameliyatı yapmanın tek yolu ilgili
bölgeye yapılan büyük kesilerdi.
IV. Şimdilerde ise daha çok kapalı ameliyat olarak
bilinen laparoskopik cerrahide ameliyatlar, çapları
sadece 0,5-1,5 cm arasında değişen 3-5 borucuk
yardımı ile yapılmaya başlandı.
V. Bunlardan biri de laparoskopik cerrahidir.
Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
üçüncü olur? ||-|||-1-V-V
A) I
B) II
C) III
111 -IV-
IV
D) IV
WAN
E) V
CO
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
17. 1. Bunun için hastanın karın, göğüs veya diğer vücut bölgelerinden planlanan işleme göre uzunluğu 40-50 cm'ye kadar ulaşabilen kesiler açılabiliyordu. Son 20 yıl içinde cerrahide birçok önemli gelişme yaşandı. II. III. Geçmişte bir ameliyatı yapmanın tek yolu ilgili bölgeye yapılan büyük kesilerdi. IV. Şimdilerde ise daha çok kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahide ameliyatlar, çapları sadece 0,5-1,5 cm arasında değişen 3-5 borucuk yardımı ile yapılmaya başlandı. V. Bunlardan biri de laparoskopik cerrahidir. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? ||-|||-1-V-V A) I B) II C) III 111 -IV- IV D) IV WAN E) V CO
TEST 28: Paragrafta Anlam ve Anlatim
ilerin sözlerini sürekli
dir. Bu kişiler sözlerini
vki, prestij ya da yaş
ha büyüktürler. Sos-
kişiler, karşısındaki
ja söze başlar. Bu
yokmuş gibi bir ta-
Carşılarındaki insan-
ince aşağı-
san sözlerinin sü-
gösterir.
olmak her zaman
Z.
n kimseler karşı-
dir.
i keserek onları
nin yollarından
er üretim
amda ka-
nolojiden
Teknoloji
apsayan
dir. (V)
ati tek-
15-17. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevap
layınız.
(1) Hattuşa kalıntılarını Fransız gezgin Charles Texier
1834 te keşfetti. (II) Kazılar 1906'da başladı ve bu
radaki yerleşimin MO 2. binyılda Anadolu ve Kuzey
Suriye'de hâkimiyet kuran Hitit Devleti'nin başkenti
Hattuşa olduğu anlaşıldı. (III) Çivi yazılı tabletlerde
"Bin Tanrılı Şehir" diye söz edilen Hattuşa'da bugü
arşiv yapısı, anıtsal kapılar, tahıl ambarları gibi çok
ne kadar saray ve tapınaklar, binlerce tablet içeren
sayıda yapı açığa çıkarıldı. (IV) Hattuşa'nın en etkile
yici kutsal mekânı, yüksek kayalar arasına
Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı. (V) Tapınak'ta 90'dan
fazla tanrı, tanrıça, hayvan ve hayal ürünü yaratıklar
saklanmış
kayaların üzerine işli.
/yediiklimyayıncılık
15. Bu parçada Hitit Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisiyle ilgili ipucu yoktur?
Asunt
A) Dinî inancıyla
B) Yazıyı kullanmasıyla
Devlet yönetimiyle
D) Tarımla uğraşmalarıyla
E) Varlık gösterdiği yüzyılla
1. (1) Mademk
terse o za
seni ölüm
onları!" ka
canlının t
meti uzur
(V) Öyle
mışlardı
doya ya
bağlıdır
Bu par
ikinci
siyle
A) II
16. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanı-
ti yoktur?
A) Hitit Devleti nerede kurulmuştur?
B) Hitit Devleti'nin başkenti neresidir?
C) Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nın özelliği nedir?
D) Hattuşa kazılarında neler açığa çıkmıştır?
Hattuşa kazılarını kim sürdürmektedir?
CEVAR ANAHITADI
17.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) I B11 C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
TEST 28: Paragrafta Anlam ve Anlatim ilerin sözlerini sürekli dir. Bu kişiler sözlerini vki, prestij ya da yaş ha büyüktürler. Sos- kişiler, karşısındaki ja söze başlar. Bu yokmuş gibi bir ta- Carşılarındaki insan- ince aşağı- san sözlerinin sü- gösterir. olmak her zaman Z. n kimseler karşı- dir. i keserek onları nin yollarından er üretim amda ka- nolojiden Teknoloji apsayan dir. (V) ati tek- 15-17. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevap layınız. (1) Hattuşa kalıntılarını Fransız gezgin Charles Texier 1834 te keşfetti. (II) Kazılar 1906'da başladı ve bu radaki yerleşimin MO 2. binyılda Anadolu ve Kuzey Suriye'de hâkimiyet kuran Hitit Devleti'nin başkenti Hattuşa olduğu anlaşıldı. (III) Çivi yazılı tabletlerde "Bin Tanrılı Şehir" diye söz edilen Hattuşa'da bugü arşiv yapısı, anıtsal kapılar, tahıl ambarları gibi çok ne kadar saray ve tapınaklar, binlerce tablet içeren sayıda yapı açığa çıkarıldı. (IV) Hattuşa'nın en etkile yici kutsal mekânı, yüksek kayalar arasına Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı. (V) Tapınak'ta 90'dan fazla tanrı, tanrıça, hayvan ve hayal ürünü yaratıklar saklanmış kayaların üzerine işli. /yediiklimyayıncılık 15. Bu parçada Hitit Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisiyle ilgili ipucu yoktur? Asunt A) Dinî inancıyla B) Yazıyı kullanmasıyla Devlet yönetimiyle D) Tarımla uğraşmalarıyla E) Varlık gösterdiği yüzyılla 1. (1) Mademk terse o za seni ölüm onları!" ka canlının t meti uzur (V) Öyle mışlardı doya ya bağlıdır Bu par ikinci siyle A) II 16. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanı- ti yoktur? A) Hitit Devleti nerede kurulmuştur? B) Hitit Devleti'nin başkenti neresidir? C) Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nın özelliği nedir? D) Hattuşa kazılarında neler açığa çıkmıştır? Hattuşa kazılarını kim sürdürmektedir? CEVAR ANAHITADI 17.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? A) I B11 C) III D) IV E) V
cevaplayınız.
Orta Doğu başta olmak üzere pek çok ülkede tarımı yapılan si-
yez, on bin yıllık uzun geçmişiyle, buğday türlerinin atası. Bugü-
ne kadar korunan genetik yapısı, besin değeri, canlı ve cansız et-
menlere karşı dayanıklılığı siyezi birçok ülkede araştırmanın odak
noktası hâline getirdi. Ülkemizde ilk olarak Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde tarımı yapıldığı tahmin edilen siyez, bugün düşük ve-
rimli dağlık arazilerde yetiştirilerek o bölge insanının ihtiyacını kar-
şılamaktadır. Siyez, morfolojik yapısı bakımından diğer buğday
türlerinden farklıdır. Örneğin "kavuz" olarak adlandırılan en dış
katmanının yapısı diğer buğday türlerine kıyasla daha dirençli ol-
duğu için siyez, çevreden gelebilecek zararlara karşı daha daya-
nıklıdır. Siyezin ayırt edici bir diğer özelliği de düşük glisemik in-
deksidir. Karbonhidrat miktarı düşük olduğundan kandaki şeker
oranını birden yükseltmez ve vücutta ani açlık hissinin oluşması-
ni engeller. Sert iklim koşullarına dayanıklı olmasına rağmen ve-
rim oranı günümüz buğdaylarından düşük olduğu için siyezin ti-
cari açıdan geliştirilmesi gerekiyor. Islah edilmiş buğdayların ekim
alanlarının artması, siyez ekim alanlarının azalmasına yol açıyor.
7.1*
Bu parçadan "siyez buğdayı'yla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Günümüzde küçük alanlarda da olsa tarımı yapılmaktadır.
B) Ticari açıdan verimsiz oluşu, ekiminin sınırlı kalmasına yol aç-
mıştır.
C) Günümüzde islah edilerek modern buğdaya dönüştürülmek-
tedir
D) Ülkemize özgü bir tür değildir.
E) Buğday ailesinin en eski üyesi olan bu tahıl, genetik özellikle-
rini korumaktadır.
4
AU
D
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
cevaplayınız. Orta Doğu başta olmak üzere pek çok ülkede tarımı yapılan si- yez, on bin yıllık uzun geçmişiyle, buğday türlerinin atası. Bugü- ne kadar korunan genetik yapısı, besin değeri, canlı ve cansız et- menlere karşı dayanıklılığı siyezi birçok ülkede araştırmanın odak noktası hâline getirdi. Ülkemizde ilk olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımı yapıldığı tahmin edilen siyez, bugün düşük ve- rimli dağlık arazilerde yetiştirilerek o bölge insanının ihtiyacını kar- şılamaktadır. Siyez, morfolojik yapısı bakımından diğer buğday türlerinden farklıdır. Örneğin "kavuz" olarak adlandırılan en dış katmanının yapısı diğer buğday türlerine kıyasla daha dirençli ol- duğu için siyez, çevreden gelebilecek zararlara karşı daha daya- nıklıdır. Siyezin ayırt edici bir diğer özelliği de düşük glisemik in- deksidir. Karbonhidrat miktarı düşük olduğundan kandaki şeker oranını birden yükseltmez ve vücutta ani açlık hissinin oluşması- ni engeller. Sert iklim koşullarına dayanıklı olmasına rağmen ve- rim oranı günümüz buğdaylarından düşük olduğu için siyezin ti- cari açıdan geliştirilmesi gerekiyor. Islah edilmiş buğdayların ekim alanlarının artması, siyez ekim alanlarının azalmasına yol açıyor. 7.1* Bu parçadan "siyez buğdayı'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Günümüzde küçük alanlarda da olsa tarımı yapılmaktadır. B) Ticari açıdan verimsiz oluşu, ekiminin sınırlı kalmasına yol aç- mıştır. C) Günümüzde islah edilerek modern buğdaya dönüştürülmek- tedir D) Ülkemize özgü bir tür değildir. E) Buğday ailesinin en eski üyesi olan bu tahıl, genetik özellikle- rini korumaktadır. 4 AU D
i ve
niden
lann-
m, ül
tansi
kinci
ande,
Milli
yoz-
yon
ece
bu
aya
et'in
on-
n
SUPARA
B Kitapçığı
35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Aile mirasıyla rahatlıkla geçinen Peter Kien, ihtiyaçlarını
karşılamak ve kitaplarına bakmak için evine aldığı hiz-
metçi Therese ile bir süre sonra evlenir. Ne var ki ayn
dünyaların insanı ikili arasındaki iletişimsizlik, Therese
Krumbholz'u şiddete; Kien'i de "körleşme" ve ardından,
"taşlaşma"ya yöneltir. Therese'yi, evini ve kütüphanesini
bırakarak kaçan Kien; evinin dışındaki hayatın gerçeğiy-
le yüzleşince küçümsediği insanların elinde oyuncak
olarak bulur kendini. Evlenmekle içinde yaşadığı cam
fanusu kırmış olsa da Kien; fil dişi kulesinden baş aşağı
düşmüş gibidir, okuduğu onca kitap varken karşılaştıkla-
rina anlam verecek bir yaşam becerisi yoktur. Dünyaya
yönelik algıları işlevsizleşerek yaşamış Kien, günlük ya-
şamın sıradanlıklarıyla yüzleştiği yeni ve gerçek ortama
uyum sağlamakta zorlanınca onun için "kafasız dünya"
dönemi başlamıştır. Fil dişi kulesinde yaşarken küçüm-
sediği ancak aralarında yaşamak zorunda kaldığı du-
yarsızlardan intikam almak düşüncesiyle kütüphanesini
ateşe verir, alevler kendisine ulaştığındaysa hayatının en
büyük kahkahasını atar.
35. Bu parçada yer alan "kafasız dünya" sözüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yaşama eleştirel bir tarzda bakmayı öğrenmek
Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek
Çevreye uyum sağlamada zorluk çekmek
Hayatın alelade yanını fark etmeye başlamak
Olan bitene kayıtsız kalmak
36. Bu parçada "fil dişi kulesinden baş aşağı düşmek" sö-
züyle Peter Kien ile ilgili anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Sıradan yaşam süren insanların isteklerini görmezden
gelmek
B) Yalnız ve rahat bir yaşam sürerken hayatın zorlukla-
rini ıskalamak
C) Dünyaya yönelik algısının olumsuz bir yöne evrildiğini
fark edememek
D) Entelektüel birikimine rağmen karşılaştığı zorlukların
üstesinden gelememek
E) Yanlış evlilikten kaynaklı durumlarla mücadele etmeyi
başaramamak
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
i ve niden lann- m, ül tansi kinci ande, Milli yoz- yon ece bu aya et'in on- n SUPARA B Kitapçığı 35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Aile mirasıyla rahatlıkla geçinen Peter Kien, ihtiyaçlarını karşılamak ve kitaplarına bakmak için evine aldığı hiz- metçi Therese ile bir süre sonra evlenir. Ne var ki ayn dünyaların insanı ikili arasındaki iletişimsizlik, Therese Krumbholz'u şiddete; Kien'i de "körleşme" ve ardından, "taşlaşma"ya yöneltir. Therese'yi, evini ve kütüphanesini bırakarak kaçan Kien; evinin dışındaki hayatın gerçeğiy- le yüzleşince küçümsediği insanların elinde oyuncak olarak bulur kendini. Evlenmekle içinde yaşadığı cam fanusu kırmış olsa da Kien; fil dişi kulesinden baş aşağı düşmüş gibidir, okuduğu onca kitap varken karşılaştıkla- rina anlam verecek bir yaşam becerisi yoktur. Dünyaya yönelik algıları işlevsizleşerek yaşamış Kien, günlük ya- şamın sıradanlıklarıyla yüzleştiği yeni ve gerçek ortama uyum sağlamakta zorlanınca onun için "kafasız dünya" dönemi başlamıştır. Fil dişi kulesinde yaşarken küçüm- sediği ancak aralarında yaşamak zorunda kaldığı du- yarsızlardan intikam almak düşüncesiyle kütüphanesini ateşe verir, alevler kendisine ulaştığındaysa hayatının en büyük kahkahasını atar. 35. Bu parçada yer alan "kafasız dünya" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Yaşama eleştirel bir tarzda bakmayı öğrenmek Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek Çevreye uyum sağlamada zorluk çekmek Hayatın alelade yanını fark etmeye başlamak Olan bitene kayıtsız kalmak 36. Bu parçada "fil dişi kulesinden baş aşağı düşmek" sö- züyle Peter Kien ile ilgili anlatılmak istenen aşağıda- kilerden hangisidir? A) Sıradan yaşam süren insanların isteklerini görmezden gelmek B) Yalnız ve rahat bir yaşam sürerken hayatın zorlukla- rini ıskalamak C) Dünyaya yönelik algısının olumsuz bir yöne evrildiğini fark edememek D) Entelektüel birikimine rağmen karşılaştığı zorlukların üstesinden gelememek E) Yanlış evlilikten kaynaklı durumlarla mücadele etmeyi başaramamak
9. Oysa şimdi karıncaları düşünüyordu. Sinemaya
gitse biliyordu ki başının ağrısı artacak, içinde hep
o bir yere geç kaldığı duygusu olacaktı. O yer belki
de burasıydı. "Neden olmasın? Onu bu şehrin bir
yerinde görmeyecek miyim? İşlerine çabuk varmak
telaşındaki şu karınca sürüsünün arasına
karışmaktan şaşırmış, neden bu camin önünden
geçmesin?" Kulakları caddenin gürültüsüyle
doluydu. İnsanların, taşıtların geliş gidişlerini
yöneten trafik polisini, elindeki değnekle, bestecisi
bilinmeyen bu kötü, sıkıcı senfoniyi çaldıran zevksiz
bir orkestra şefine benzetti.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden
hangisi kullanılmıştır?
A) Diyalog
B) İç çözümleme
C) Geriye dönüş
DJ Özetleme
E) Bilinç akışı
10. Kemal Tahir, kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
9. Oysa şimdi karıncaları düşünüyordu. Sinemaya gitse biliyordu ki başının ağrısı artacak, içinde hep o bir yere geç kaldığı duygusu olacaktı. O yer belki de burasıydı. "Neden olmasın? Onu bu şehrin bir yerinde görmeyecek miyim? İşlerine çabuk varmak telaşındaki şu karınca sürüsünün arasına karışmaktan şaşırmış, neden bu camin önünden geçmesin?" Kulakları caddenin gürültüsüyle doluydu. İnsanların, taşıtların geliş gidişlerini yöneten trafik polisini, elindeki değnekle, bestecisi bilinmeyen bu kötü, sıkıcı senfoniyi çaldıran zevksiz bir orkestra şefine benzetti. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? A) Diyalog B) İç çözümleme C) Geriye dönüş DJ Özetleme E) Bilinç akışı 10. Kemal Tahir, kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle
1. - 5. sorularda, öncüldeki cümleden kesin
olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.
Kırk yıllık yazarlık hayatında elliden fazla roman yaz-
mış, yazdığı romanlardan bazılarının filmi çekilmişti.
A) Roman yazmayı seven bir yazardır.
B) Sadece roman yazmıştır.
Artık kitap yazmamaktadır.
D) Bazı romanları diğerlerinden ayrılmıştır.
E) Roman yazmaya küçük yaşta başlamıştır.
4.
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
1. - 5. sorularda, öncüldeki cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. Kırk yıllık yazarlık hayatında elliden fazla roman yaz- mış, yazdığı romanlardan bazılarının filmi çekilmişti. A) Roman yazmayı seven bir yazardır. B) Sadece roman yazmıştır. Artık kitap yazmamaktadır. D) Bazı romanları diğerlerinden ayrılmıştır. E) Roman yazmaya küçük yaşta başlamıştır. 4.
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
görkemli sal
UP
elimize alıyor, onun için plastik yorumlar getiriyoruz,
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisi
her birimiz
iyelik eki almamıştır
AY
B) W
cym
D) IV
E) V
13. Buzdokuz, bir dergi; biz de bu dergiyi çıkarırken
öncelikle estetik beğeninin çıtasını yükseltmeyi ve
şiirin alanını genişletmeyi hedefliyoruz. Kolektif bir
anlayış içinde şiire dair heyecanımızı okura aktar-
mak istiyoruz. Buzdokuz bir atölyedir, -
====
Bu parçanın sonuna anlamın akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) bu anlamda acemiliklere ve hatalara yer olma-
yan bir işin içinde olduğumuzu çok iyi biliyoruz
Bburada herkes, kendinin ustası olmak zorunda-
dir
C) katılan herkesin şiire dair arayışlarını ve bulgu-
larını getirdiği, tartıştığı yerdir
D) hâliyle, burada herkes oftamın kurallarına uy-
makla işe başlamalıdır
E) öyleyse hepimiz, bu çalışmanın içinde duygula-
rımızla değil fikirlerimizle yer almalıyız
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Anlatımlarına Göre Cümleler
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI görkemli sal UP elimize alıyor, onun için plastik yorumlar getiriyoruz, Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisi her birimiz iyelik eki almamıştır AY B) W cym D) IV E) V 13. Buzdokuz, bir dergi; biz de bu dergiyi çıkarırken öncelikle estetik beğeninin çıtasını yükseltmeyi ve şiirin alanını genişletmeyi hedefliyoruz. Kolektif bir anlayış içinde şiire dair heyecanımızı okura aktar- mak istiyoruz. Buzdokuz bir atölyedir, - ==== Bu parçanın sonuna anlamın akışına göre aşa- ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) bu anlamda acemiliklere ve hatalara yer olma- yan bir işin içinde olduğumuzu çok iyi biliyoruz Bburada herkes, kendinin ustası olmak zorunda- dir C) katılan herkesin şiire dair arayışlarını ve bulgu- larını getirdiği, tartıştığı yerdir D) hâliyle, burada herkes oftamın kurallarına uy- makla işe başlamalıdır E) öyleyse hepimiz, bu çalışmanın içinde duygula- rımızla değil fikirlerimizle yer almalıyız Diğer sayfaya geçiniz.