1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Soruları

a, tip
zen-
Para
razı
ürer-
sıyla
inde
Idan
zere
ehiri
ölür.
al'in
X
Yakup Kadri, ilk romanı olan ---- adlı eserde Tanzi-
mat'tan I. Dünya Savaşı'nın sonuna bir ailenin üç ku-
şağını; ---- adlı eserde İstanbul'un mütareke yıllarını;
adlı eserde Ahmet Celal karakterinden hareketle
Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu'yu ve aydın-halk
kopukluğunu anlatmıştır.
-=-=
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangileri getirilmelidir?
Yaban - Kiralık Konak - Hüküm Gecesi
Kiralık Konak - Sodom ve Gomore - Yaban
Hüküm Gecesi-Yaban - Kiralık Konak
D
DKiralık Konak - Yaban - Hüküm Gecesi
Sodom ve Gomore - Kiralık Konak - Yaban
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
a, tip zen- Para razı ürer- sıyla inde Idan zere ehiri ölür. al'in X Yakup Kadri, ilk romanı olan ---- adlı eserde Tanzi- mat'tan I. Dünya Savaşı'nın sonuna bir ailenin üç ku- şağını; ---- adlı eserde İstanbul'un mütareke yıllarını; adlı eserde Ahmet Celal karakterinden hareketle Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu'yu ve aydın-halk kopukluğunu anlatmıştır. -=-= Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerden hangileri getirilmelidir? Yaban - Kiralık Konak - Hüküm Gecesi Kiralık Konak - Sodom ve Gomore - Yaban Hüküm Gecesi-Yaban - Kiralık Konak D DKiralık Konak - Yaban - Hüküm Gecesi Sodom ve Gomore - Kiralık Konak - Yaban
Ed-Sos-
21. Yakup Kadri
———
romanında aydınları suçlar ve
Türk aydınını "kendi toprağından sökülmüş bir
acayip bitki"ye benzetir. adlı romanındaysa
Batılılaşma sürecindeki toplumumuzda üç kuşak
arasındaki farklılıkları ve çatışmayı dile getirir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Panorama - Ankara
B) Hüküm Gecesi - Sodom ve Gomore
HauYaban - Kiralık Konak
D) Nur Baba - Sürgün
E) Hep O Şarkı - Erenlerin Bağından
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Ed-Sos- 21. Yakup Kadri ——— romanında aydınları suçlar ve Türk aydınını "kendi toprağından sökülmüş bir acayip bitki"ye benzetir. adlı romanındaysa Batılılaşma sürecindeki toplumumuzda üç kuşak arasındaki farklılıkları ve çatışmayı dile getirir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Panorama - Ankara B) Hüküm Gecesi - Sodom ve Gomore HauYaban - Kiralık Konak D) Nur Baba - Sürgün E) Hep O Şarkı - Erenlerin Bağından
19. Romanın başkişisi Galip, bir avukattır. Rüya adında bir karısı
vardır. Karısının ağabeyi Celal ise bir köşe yazarıdır. Galip bu
köşe yazarının bütün yazılarını okur hatta ezbere bilir. Ona
karşı çok büyük bir hayranlığı vardır. Bir gün Galip'in karısı
Rüya, on dokuz kelimelik bir mektup bırakarak ortadan kay-
bolur. Galip, kaybolan karısını bulmak için İstanbul sokakla-
rında bir arayış macerasına başlar. Fakat bu arada, yazar Celal
de kaybolmuştur. Onun kaybolduğunu da gazetede eski bir ya-
zısının yayımlanmasıyla anlar. Rüya ile Celal'in birlikte olduk-
larına kanaat getirir ve arayışını bu yönde sürdürür. Ancak za-
manla hem Celal'i hem de Rüya'yı kaybeder.
Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin
BKara Kitap - Orhan Pamuk
C) Ölmeye Yatmak - Adalet Ağaoğlu
D) Gece Bilge Karasu
E) Bay Muannit Sahtegi'nin Notları - Vüs'at O. Bener
TÜRK DİLİYE EDERİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
19. Romanın başkişisi Galip, bir avukattır. Rüya adında bir karısı vardır. Karısının ağabeyi Celal ise bir köşe yazarıdır. Galip bu köşe yazarının bütün yazılarını okur hatta ezbere bilir. Ona karşı çok büyük bir hayranlığı vardır. Bir gün Galip'in karısı Rüya, on dokuz kelimelik bir mektup bırakarak ortadan kay- bolur. Galip, kaybolan karısını bulmak için İstanbul sokakla- rında bir arayış macerasına başlar. Fakat bu arada, yazar Celal de kaybolmuştur. Onun kaybolduğunu da gazetede eski bir ya- zısının yayımlanmasıyla anlar. Rüya ile Celal'in birlikte olduk- larına kanaat getirir ve arayışını bu yönde sürdürür. Ancak za- manla hem Celal'i hem de Rüya'yı kaybeder. Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin BKara Kitap - Orhan Pamuk C) Ölmeye Yatmak - Adalet Ağaoğlu D) Gece Bilge Karasu E) Bay Muannit Sahtegi'nin Notları - Vüs'at O. Bener TÜRK DİLİYE EDERİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
23. Türk dünyasının en ünlü yazarlarından olan Cengiz
Aytmatov, Türk kültür zenginliğini bütün dünyaya
tanıtan isim olmuştur. Eserlerini Kırgızca ve Rusça
olarak kaleme alan Kırgız yazar, çoğu yapıtında
İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini, Sovyetler
Birliği'nin dağılışını, savaş koşullarını işlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parcada sözü edilen
sanatçıya ait eserlerden değildir?
A) Beyaz Gemi
B) Cemile
C) Gün Olur Asra Bedel D) Onlar da İnsandı
E) Dişi Kurdun Rüyaları
123
26. i
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
23. Türk dünyasının en ünlü yazarlarından olan Cengiz Aytmatov, Türk kültür zenginliğini bütün dünyaya tanıtan isim olmuştur. Eserlerini Kırgızca ve Rusça olarak kaleme alan Kırgız yazar, çoğu yapıtında İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini, Sovyetler Birliği'nin dağılışını, savaş koşullarını işlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu parcada sözü edilen sanatçıya ait eserlerden değildir? A) Beyaz Gemi B) Cemile C) Gün Olur Asra Bedel D) Onlar da İnsandı E) Dişi Kurdun Rüyaları 123 26. i
C
19. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda bircok sanatçı kla-
sik anlatım yöntemlerini reddederek bilinç akışı, geriye dö-
nüş, iç konuşma gibi modern teknikleri eserlerinde kullan-
mıştır. Okuyucularının karşısına sıradan anlatım yöntemle-
ri yerine modern bir edebiyat bireysel şekilde benimseye
rek çıkmıştır.
S
CANNO
vidabe
Aşağıdakilerden hangisi bu parcada gecen tekniklerle
eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Adalet Ağaoğlu
C) Oğuz Atay
H
RED
D) Nezihe Meric
E) Yusuf Atılgan
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
C 19. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda bircok sanatçı kla- sik anlatım yöntemlerini reddederek bilinç akışı, geriye dö- nüş, iç konuşma gibi modern teknikleri eserlerinde kullan- mıştır. Okuyucularının karşısına sıradan anlatım yöntemle- ri yerine modern bir edebiyat bireysel şekilde benimseye rek çıkmıştır. S CANNO vidabe Aşağıdakilerden hangisi bu parcada gecen tekniklerle eser veren sanatçılardan biri değildir? A) Rıfat Ilgaz B) Adalet Ağaoğlu C) Oğuz Atay H RED D) Nezihe Meric E) Yusuf Atılgan
4. Romanlarında Anadolu'yu, özellikle Çukurova'yı anlat-
mıştır. Anadolu insanının hayatını destansı (epik) bir
üslupla ele almıştır. Köylülerin yaşantısını, çektikleri si-
kıntıları anlatmada çok başarılıdır. Haksızlığa karşı da-
ğa çıkan bir gencin öyküsünü anlattığı dört ciltlik ince
Memed romanı ile tanınmıştır. Kendine özgü şiirsel bir
anlatımı olan yazar, doğa betimlemelerinde oldukça
realisttir. Söz dağarcığı çok zengindir. Deyimlere ve ye-
rel söyleyişlere yer veren başarılı bir romancıdır. Birbi-
rini tamamlayan nehir romanlar da kaleme almıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rifat ligaz
B) Orhan Kemal
C) Aziz Nesin
D) Kemal Tahir
E) Yaşar Kemal
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
4. Romanlarında Anadolu'yu, özellikle Çukurova'yı anlat- mıştır. Anadolu insanının hayatını destansı (epik) bir üslupla ele almıştır. Köylülerin yaşantısını, çektikleri si- kıntıları anlatmada çok başarılıdır. Haksızlığa karşı da- ğa çıkan bir gencin öyküsünü anlattığı dört ciltlik ince Memed romanı ile tanınmıştır. Kendine özgü şiirsel bir anlatımı olan yazar, doğa betimlemelerinde oldukça realisttir. Söz dağarcığı çok zengindir. Deyimlere ve ye- rel söyleyişlere yer veren başarılı bir romancıdır. Birbi- rini tamamlayan nehir romanlar da kaleme almıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Rifat ligaz B) Orhan Kemal C) Aziz Nesin D) Kemal Tahir E) Yaşar Kemal
23. Rodos'un zapt edildiği dönemlerde şövalyeler, Türk
gemilerine dokunmayacağız diye bir söz vermiş-
lerdi. Değişik uluslarda, ırklardan ve dillerden olan
şövalyeler, Malta adında bir yerde toplanarak, orayı
Babil adında bir kuleye çevirmişlerdir. Turgut Reis,
cibre işinin ardından Malta'ya gidecek olan imdat
isimli kuvvetlerin yollarını kesmek amacıyla yedi
kadırga, iki kalita ve bastarda ile denize açılmıştır.
Bu parçada anlatılan romanın yazarı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Yavuz Bahadıroğlu
B) Cevat Şakir Kabaağaçlı
C) Azra Erhat
D) Cahit Irgat
E) Sait Faik Abasıyanık
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
23. Rodos'un zapt edildiği dönemlerde şövalyeler, Türk gemilerine dokunmayacağız diye bir söz vermiş- lerdi. Değişik uluslarda, ırklardan ve dillerden olan şövalyeler, Malta adında bir yerde toplanarak, orayı Babil adında bir kuleye çevirmişlerdir. Turgut Reis, cibre işinin ardından Malta'ya gidecek olan imdat isimli kuvvetlerin yollarını kesmek amacıyla yedi kadırga, iki kalita ve bastarda ile denize açılmıştır. Bu parçada anlatılan romanın yazarı aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Yavuz Bahadıroğlu B) Cevat Şakir Kabaağaçlı C) Azra Erhat D) Cahit Irgat E) Sait Faik Abasıyanık
27. Sıra dışı kalemiyle okurların gönlünde taht kuran yazar,
yazarlığın yanında illustratörlük, edebiyat çevirmenliği
yapmaktadır ve üniversite öğretim görevlisidir. İlk kita-
bi Puslu Kitalar Atlasi'ni 1995 yılında yayımladı. Kitap,
20'den fazla dile çevrildi. Romanları tarihi gerçekler ve
özellikle Osmanlı İmparatorluğu'yla alakalı efsaneler ta-
rafından desteklenen fantastik motiflerle doludur ve peri
masallanını andıran bir anlatımla okuyucuya sunulur.
Yazar, gelişimleri tutarlı, çok çeşitli ve özgün karakter-
leriyle tanınmaktadır. Doğaüstü ögeler, halk edebiyatına
ve kültürüne yapılan göndermeler yazarın eserlerinde
yaygın bir şekilde görülür. Türkçe yazdığı kitaplarında
Osmanlıca ve yöresel ağızları da sıklıkla kullanır ve mit-
lere, tarihî yazıtlara göndermeler yapar.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
insan Oktay Anar
B) Orhan Pamuk
D) Hasan Ali Toptaş
Catife Tekin
E Adalet Ağaoğlu
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
27. Sıra dışı kalemiyle okurların gönlünde taht kuran yazar, yazarlığın yanında illustratörlük, edebiyat çevirmenliği yapmaktadır ve üniversite öğretim görevlisidir. İlk kita- bi Puslu Kitalar Atlasi'ni 1995 yılında yayımladı. Kitap, 20'den fazla dile çevrildi. Romanları tarihi gerçekler ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu'yla alakalı efsaneler ta- rafından desteklenen fantastik motiflerle doludur ve peri masallanını andıran bir anlatımla okuyucuya sunulur. Yazar, gelişimleri tutarlı, çok çeşitli ve özgün karakter- leriyle tanınmaktadır. Doğaüstü ögeler, halk edebiyatına ve kültürüne yapılan göndermeler yazarın eserlerinde yaygın bir şekilde görülür. Türkçe yazdığı kitaplarında Osmanlıca ve yöresel ağızları da sıklıkla kullanır ve mit- lere, tarihî yazıtlara göndermeler yapar. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? insan Oktay Anar B) Orhan Pamuk D) Hasan Ali Toptaş Catife Tekin E Adalet Ağaoğlu
1763010188602338010
2017-LYS3/TDE
46. Çok katmanlı anlatım özelliklerine sahip olan bu
romanda yer alan kişiler, nesneler ve kavramlar
ayrıştırıldığında bunların birtakım simgesel değerler
üstlendiği görülür. Romanın merkezinde yer alan Galip,
Şeyh Galip'i çağrıştırır. Bir diğer karakter Celâl,
Mevlanâ'nın simgesel karşılığı olarak olay örgüsünde
yer alır. Hüsn ü Aşk'taki Diyar-ı Kalb ise romanda
Şehrikalp Apartmanı olarak karşımıza çıkar. Bu isimler
ile okuyucu, Doğu anlatı türlerinin evreninde bir
yolculuğa hazırlandığını fark eder.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yeni Hayat
B) Benim Adım Kırmızı
C) Kara Kitap
D) Cevdet Bey ve Oğulları
E) Sessiz Ev
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
1763010188602338010 2017-LYS3/TDE 46. Çok katmanlı anlatım özelliklerine sahip olan bu romanda yer alan kişiler, nesneler ve kavramlar ayrıştırıldığında bunların birtakım simgesel değerler üstlendiği görülür. Romanın merkezinde yer alan Galip, Şeyh Galip'i çağrıştırır. Bir diğer karakter Celâl, Mevlanâ'nın simgesel karşılığı olarak olay örgüsünde yer alır. Hüsn ü Aşk'taki Diyar-ı Kalb ise romanda Şehrikalp Apartmanı olarak karşımıza çıkar. Bu isimler ile okuyucu, Doğu anlatı türlerinin evreninde bir yolculuğa hazırlandığını fark eder. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni Hayat B) Benim Adım Kırmızı C) Kara Kitap D) Cevdet Bey ve Oğulları E) Sessiz Ev
Benim Adım Kirmizi'da, daha adından itibaren, Umberto
Eco'nun Gülün Adı romanı örneksenmiştir. Eco'nun roma-
ninda da tarihi bir dönem, Orta Çağ, iç zaman olarak se-
çilmiştir. Ruhban sınıf içinde antik Yunan uygarlığına yö-
nelme şeklinde gelişen aydınlanmacı hareketin, mevcut
düzeni bozacağı kaygısını duyan meçhul bir katil, bu giri-
şime katılan din adamlarını esrarengiz bir şekilde öldür-
meye başlar. İki roman arasında, egemen zihniyetle ona
eleştirel bir tutum geliştiren karşıtının çatışması; kalıplaş-
mış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması; ci-
nayetleri çözme eylemini dışandan gelenin (Baskervillerli
William-Kara) yüklenmesi; olayların sınırlı ve belirgin bir
zaman kesiti içinde (yedi gün-on gün) geçmesi; aksiyonel
yapı içinde çok yoğun felsefi/ estetik sorunların irdelen-
mesi gibi koşutluklar bulunmaktadır. Dolayısıyla Pamuk,
Eco'nun metnini ad, konu, aksiyonel ve entrik yapı, za-
man, mekan, figüratif işlev, düşünsel örgü bakımından ör-
neksemiş; bununla birlikte yerelleştirmedeki özgün tutu-
muyla yeni bir metin oluşturmuştur.
Or hon muk
5.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan roma-
nın yazarına ait bir eser değildir?
A) Kara Kitap
B) Cevdet Bey ve Oğullan
C) Sessiz Ev
D) Yeni Hayat
E) Suskunlar →>>
ihsan
Oktay Anar
Bu parçadaki altı çizili cümlede anlatılanlar, aşağıda-
kilerden hangisine örnek oluşturur?
A) İç monolog
B) Bilinç akışı
C) Metinler arasılık
D) Gösterme tekniği
E) Montaj
LIMIT
8.
Istanb
Çukurc
yada n
kurova
miş bin
Soyut
da kos
bir tek
Aşağio
çinin e
AY Ye
B Fir
C) De
D) Ol
E) Uç
Gazet
- Ye
An
Mi
An
bir
lar
kri
ra
Bu
Tall
ke
tim
Bu diy
dan ha
A) Ha
B) Re
C) Me
Di Ya
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Benim Adım Kirmizi'da, daha adından itibaren, Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı örneksenmiştir. Eco'nun roma- ninda da tarihi bir dönem, Orta Çağ, iç zaman olarak se- çilmiştir. Ruhban sınıf içinde antik Yunan uygarlığına yö- nelme şeklinde gelişen aydınlanmacı hareketin, mevcut düzeni bozacağı kaygısını duyan meçhul bir katil, bu giri- şime katılan din adamlarını esrarengiz bir şekilde öldür- meye başlar. İki roman arasında, egemen zihniyetle ona eleştirel bir tutum geliştiren karşıtının çatışması; kalıplaş- mış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması; ci- nayetleri çözme eylemini dışandan gelenin (Baskervillerli William-Kara) yüklenmesi; olayların sınırlı ve belirgin bir zaman kesiti içinde (yedi gün-on gün) geçmesi; aksiyonel yapı içinde çok yoğun felsefi/ estetik sorunların irdelen- mesi gibi koşutluklar bulunmaktadır. Dolayısıyla Pamuk, Eco'nun metnini ad, konu, aksiyonel ve entrik yapı, za- man, mekan, figüratif işlev, düşünsel örgü bakımından ör- neksemiş; bununla birlikte yerelleştirmedeki özgün tutu- muyla yeni bir metin oluşturmuştur. Or hon muk 5. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan roma- nın yazarına ait bir eser değildir? A) Kara Kitap B) Cevdet Bey ve Oğullan C) Sessiz Ev D) Yeni Hayat E) Suskunlar →>> ihsan Oktay Anar Bu parçadaki altı çizili cümlede anlatılanlar, aşağıda- kilerden hangisine örnek oluşturur? A) İç monolog B) Bilinç akışı C) Metinler arasılık D) Gösterme tekniği E) Montaj LIMIT 8. Istanb Çukurc yada n kurova miş bin Soyut da kos bir tek Aşağio çinin e AY Ye B Fir C) De D) Ol E) Uç Gazet - Ye An Mi An bir lar kri ra Bu Tall ke tim Bu diy dan ha A) Ha B) Re C) Me Di Ya
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21. Bir konferansta aşağıdaki konuşmacılar "Türk romanında
postmodernist eğilimler" konusunu ele almıştır:
I. Konuşmacı:
-Türk romanında postmodernizm 1950'li yıllarda etkili
olmaya başlamıştır. Bu yıllarda C. adlı karakterin
yaşadıklarını ele alan Yusuf Atılgan bu yönelimin ilk bilinçli
temsilcisidir.
II. Konuşmacı:
-Tanpınar, Yusuf Atılgan'ın yapıtı sonrasında Halit Ayarcı
ve Hayri İrdal'ın kurdukları absürt kurumda yaşadıkları
ilginç olayları kaleme aldığı yapıtta, bilinç akışı ve ironik
anlatıma başvurarak bu etkiyi sürdürür.
III. Konuşmacı:
- Türk romanında postmodernist yönelim gerçek anlamda
Oğuz Atay ile başlamıştır, denebilir. Turgut Özben'in
arayışlarıyla birlikte üç hikâyenin iç içe geçişi ve kullanılan
teknikler edebiyatımız için çok önemli bir yeniliktir.
IV. Konuşmacı:
Türk edebiyatında gerçek anlamda postmodernist yazar,
Orhan Pamuk'tur. Avukat Galip'in kaybolan karısını aradığı
romanı bu anlamda oldukça şaşırtıcı ve başarılı bir
romandır.
Bu konuşmalarda sözü edilen yapıtlar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kara Kitap
B) Tutunamayanlar
C) Aylak Adam
D) Ölmeye Yatmak
E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
23
N
Oksijen Yayınları
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21. Bir konferansta aşağıdaki konuşmacılar "Türk romanında postmodernist eğilimler" konusunu ele almıştır: I. Konuşmacı: -Türk romanında postmodernizm 1950'li yıllarda etkili olmaya başlamıştır. Bu yıllarda C. adlı karakterin yaşadıklarını ele alan Yusuf Atılgan bu yönelimin ilk bilinçli temsilcisidir. II. Konuşmacı: -Tanpınar, Yusuf Atılgan'ın yapıtı sonrasında Halit Ayarcı ve Hayri İrdal'ın kurdukları absürt kurumda yaşadıkları ilginç olayları kaleme aldığı yapıtta, bilinç akışı ve ironik anlatıma başvurarak bu etkiyi sürdürür. III. Konuşmacı: - Türk romanında postmodernist yönelim gerçek anlamda Oğuz Atay ile başlamıştır, denebilir. Turgut Özben'in arayışlarıyla birlikte üç hikâyenin iç içe geçişi ve kullanılan teknikler edebiyatımız için çok önemli bir yeniliktir. IV. Konuşmacı: Türk edebiyatında gerçek anlamda postmodernist yazar, Orhan Pamuk'tur. Avukat Galip'in kaybolan karısını aradığı romanı bu anlamda oldukça şaşırtıcı ve başarılı bir romandır. Bu konuşmalarda sözü edilen yapıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Kara Kitap B) Tutunamayanlar C) Aylak Adam D) Ölmeye Yatmak E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü 23 N Oksijen Yayınları
e yaygın-
yatındaki
dimesi'dir.
ayımladığı
Mülahazatı
E sorunları
alesi de bu
NO
debiyatının
ndan önem-
sinde bilgi
E) V
A
✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
A
19. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Şiir, roman ve hikâyelerinde, bilinçaltına ve rüyalara
net geniş yer veren Ahmet Hamdi Tanpınar, dört bölümden
de oluşan Huzur romanında Nuran ile Mümtaz'ın aşkı çer-
çevesinde Istanbul, tarih, musiki, mimari, doğa gibi
kavramlarla örülü estetik bir dünya yaratır.
B) Dış olayların, dış görünüşlerin ötesinde, kişilerin iç dün-
yasına eğilerek çözümleyici bir tutum sergileyen Tarık
Buğra, Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara'da adlı
romanlarında sadelikle şiirselliği buluşturmuş; Kurtuluş
Savaşı ve Çerkez Ethem olayını anlatmıştır.
C) Türk romanında modernizmin temsilcileri arasında yer
alan Oğuz Atay, ilk romanı Aylak Adam'da çağdaş bire-
yin trajedisini yansıtmış; ikinci romani Anayurt Oteli'nde
letenari de yine kentli aydının bunalımları, yalnızlıkları üzerinde
durmuştur.
D) Öykülerindeki ayrıntı zenginliğiyle dikkat çeken Sait Faik,
edebiyatımızda durum hikâyeciliğinin en önemli temsil-
cisi sayılmıştır. Kişilerin yoksul insanlar arasından
seçildiği bu hikâyeterde doğa sevgisi, yaşama sevinci,
yalnızlık ve başıboşluk duygusu kendini gösterir.
E) Orhan Kemal, otobiyografik özellikler taşıyan ilk öykü-
lerinde Orhan Raşit takma adını kullanmış, sonraları
yoksul kesimin, işçilerin, sokaktaki adamın yaşamını
gerçekçi bir dille anlatmıştır. Kişilerini daha çok Adana
çevresindeki toprak ve fabrika işçileri arasından seçer.
A
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
e yaygın- yatındaki dimesi'dir. ayımladığı Mülahazatı E sorunları alesi de bu NO debiyatının ndan önem- sinde bilgi E) V A ✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI A 19. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Şiir, roman ve hikâyelerinde, bilinçaltına ve rüyalara net geniş yer veren Ahmet Hamdi Tanpınar, dört bölümden de oluşan Huzur romanında Nuran ile Mümtaz'ın aşkı çer- çevesinde Istanbul, tarih, musiki, mimari, doğa gibi kavramlarla örülü estetik bir dünya yaratır. B) Dış olayların, dış görünüşlerin ötesinde, kişilerin iç dün- yasına eğilerek çözümleyici bir tutum sergileyen Tarık Buğra, Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara'da adlı romanlarında sadelikle şiirselliği buluşturmuş; Kurtuluş Savaşı ve Çerkez Ethem olayını anlatmıştır. C) Türk romanında modernizmin temsilcileri arasında yer alan Oğuz Atay, ilk romanı Aylak Adam'da çağdaş bire- yin trajedisini yansıtmış; ikinci romani Anayurt Oteli'nde letenari de yine kentli aydının bunalımları, yalnızlıkları üzerinde durmuştur. D) Öykülerindeki ayrıntı zenginliğiyle dikkat çeken Sait Faik, edebiyatımızda durum hikâyeciliğinin en önemli temsil- cisi sayılmıştır. Kişilerin yoksul insanlar arasından seçildiği bu hikâyeterde doğa sevgisi, yaşama sevinci, yalnızlık ve başıboşluk duygusu kendini gösterir. E) Orhan Kemal, otobiyografik özellikler taşıyan ilk öykü- lerinde Orhan Raşit takma adını kullanmış, sonraları yoksul kesimin, işçilerin, sokaktaki adamın yaşamını gerçekçi bir dille anlatmıştır. Kişilerini daha çok Adana çevresindeki toprak ve fabrika işçileri arasından seçer. A
11
2. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinin han-
gisinde yanlışlık yapılmıştır?
L
A) Dursun Akçam - Kanlı Dere'nin Kurtları
B) Abbas Sayar - Can Şenliği
C) Aziz Nesin - Zübük V
1
D) Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna
-301-50A
E) Orhan Kemal - Karılar Koğuşu
niniesion
3. Cumhuriyet Dönemi roman ve öyküsünün belirle-
kçi bir
AYDIN YAYINLARI
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
11 2. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinin han- gisinde yanlışlık yapılmıştır? L A) Dursun Akçam - Kanlı Dere'nin Kurtları B) Abbas Sayar - Can Şenliği C) Aziz Nesin - Zübük V 1 D) Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna -301-50A E) Orhan Kemal - Karılar Koğuşu niniesion 3. Cumhuriyet Dönemi roman ve öyküsünün belirle- kçi bir AYDIN YAYINLARI
DENEME-14
17. 1980'den sonra eser veren birçok yazar, eserlerinde
modernizmin etkisiyle yeni teknikler kullanmışlardır. Bu
dönemde modernizmi esas alan sanatçılar arasında Bir
Düğün Gecesi romanıyla --
fantastik bir özellik taşıyan
Kılavuz romanıyla dedektif romanının bir çeşit parodi-
Korsan Çıkmazı
----1
----1
si olan Bir Cinayet Romanı eseriyle
romanıyla -- örnek gösterilebilir.
-~~-
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Adalet Ağaoğlu - Bilge Karasu - Pınar Kür - Nezihe
Meriç
B) İnci Aral - Buket Uzuner - Orhan Pamuk - Pınar Kür
C) Bilge Karasu - Yusuf Atılgan-Oğuz Atay - Füruzan
D) Nezihe Meriç - Sait Faik - Vüsat O. Bener - Rasim
Özdenören
M
E) Füruzan Adalet Ağaoğlu - Orhan Pamuk - Yusuf
Atılgan
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
DENEME-14 17. 1980'den sonra eser veren birçok yazar, eserlerinde modernizmin etkisiyle yeni teknikler kullanmışlardır. Bu dönemde modernizmi esas alan sanatçılar arasında Bir Düğün Gecesi romanıyla -- fantastik bir özellik taşıyan Kılavuz romanıyla dedektif romanının bir çeşit parodi- Korsan Çıkmazı ----1 ----1 si olan Bir Cinayet Romanı eseriyle romanıyla -- örnek gösterilebilir. -~~- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi- sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Adalet Ağaoğlu - Bilge Karasu - Pınar Kür - Nezihe Meriç B) İnci Aral - Buket Uzuner - Orhan Pamuk - Pınar Kür C) Bilge Karasu - Yusuf Atılgan-Oğuz Atay - Füruzan D) Nezihe Meriç - Sait Faik - Vüsat O. Bener - Rasim Özdenören M E) Füruzan Adalet Ağaoğlu - Orhan Pamuk - Yusuf Atılgan
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
24. Resim; üniversitede bu eğitimi alan yazarın romanla-
rina tema olarak girmekle birlikte, anlatımda da etki-
sini kuvvetle hissettirir. İç gerçeği yansıtmak için yer
yer renkleri simgeleştirerek kullanan yazar, âdeta
sözcüklerden tablolar kurar. Kahramanları da man-
zaraya ve eşyaya ressam gözüyle bakar. Yazarın, ro-
manlarına en fazla soktuğu sanat dalı resimdir. Ölü
Erkek Kuşlar adını, ressam kahraman Onur'un yap-
tığı bir tablodan alır. Yeşil'de okurun karşısına sürek-
li çıkan, defalarca üst üste boyanarak her seferinde
başka bir şekle bürünen gizemli tablo, romanın tek-
nik yapısından içeriğine kadar etkilidir. Hiçbir Aşk Hiç-
bir Ölüm, müzik ve edebiyat gibi birçok sanat dalına
ilgi duyan ama hiçbirinde başarılı olamayan, karma-
şık iç dünyasını yaptığı resimlere aktaran Sara'nın ve
seramikle uğraşan kızı Simden'in öyküsünü anlatır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Pınar Kür
A) Orhan Duru
D) İnci Aral
Bilge Karasu
E) Leyla Erbil
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 24. Resim; üniversitede bu eğitimi alan yazarın romanla- rina tema olarak girmekle birlikte, anlatımda da etki- sini kuvvetle hissettirir. İç gerçeği yansıtmak için yer yer renkleri simgeleştirerek kullanan yazar, âdeta sözcüklerden tablolar kurar. Kahramanları da man- zaraya ve eşyaya ressam gözüyle bakar. Yazarın, ro- manlarına en fazla soktuğu sanat dalı resimdir. Ölü Erkek Kuşlar adını, ressam kahraman Onur'un yap- tığı bir tablodan alır. Yeşil'de okurun karşısına sürek- li çıkan, defalarca üst üste boyanarak her seferinde başka bir şekle bürünen gizemli tablo, romanın tek- nik yapısından içeriğine kadar etkilidir. Hiçbir Aşk Hiç- bir Ölüm, müzik ve edebiyat gibi birçok sanat dalına ilgi duyan ama hiçbirinde başarılı olamayan, karma- şık iç dünyasını yaptığı resimlere aktaran Sara'nın ve seramikle uğraşan kızı Simden'in öyküsünü anlatır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? B) Pınar Kür A) Orhan Duru D) İnci Aral Bilge Karasu E) Leyla Erbil
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı
vardır?
A) Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı romanında birlikte bü-
yümüş ve Korsan Çıkmazı Sokağı'nda oturan “Meli" ve
"Berni" adındaki iki kadın arkadaşın geçmişlerini anla-
tır.
B) Alev Alatlı, Yaseminler Tüter mi Hâlâ adlı eserinde Kıb-
rislı iki kişinin Kıbrıs'ta başlayıp Yunanistan'da biten
fırtınalı yaşamını anlatır.
C) Leyla Erbil, Tuhaf Bir Kadın adlı ilk romanında kadının
toplumdaki yerini sorgulayıcı bir bakışla ele almıştır.
Sevinç Çokum; İki Yeşil Susamuru adlı eserini aşk, yal-
nızlık, yaşama sevinci, ölüm ve intihar gibi zıtlıklar üze-
rine kurar.
E) Inci
Inci Aral, Yeni Yalan Zamanlar adlı eserinde kadının
geleneksel ahlaki değerlerle çatışmasını işler.
MİRAY YAYINLARI
MIRAY
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? A) Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı romanında birlikte bü- yümüş ve Korsan Çıkmazı Sokağı'nda oturan “Meli" ve "Berni" adındaki iki kadın arkadaşın geçmişlerini anla- tır. B) Alev Alatlı, Yaseminler Tüter mi Hâlâ adlı eserinde Kıb- rislı iki kişinin Kıbrıs'ta başlayıp Yunanistan'da biten fırtınalı yaşamını anlatır. C) Leyla Erbil, Tuhaf Bir Kadın adlı ilk romanında kadının toplumdaki yerini sorgulayıcı bir bakışla ele almıştır. Sevinç Çokum; İki Yeşil Susamuru adlı eserini aşk, yal- nızlık, yaşama sevinci, ölüm ve intihar gibi zıtlıklar üze- rine kurar. E) Inci Inci Aral, Yeni Yalan Zamanlar adlı eserinde kadının geleneksel ahlaki değerlerle çatışmasını işler. MİRAY YAYINLARI MIRAY