Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Roman Devam Ettirme Soruları

&
AYT / EDEBİYAT
23. 198
ğur
Hay
yük
bir
hik
çel
gu
Ne
22. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapıl-
mıştır?
Naturalizm akımının izlerinin görüldüğü “Zehra
adlı eserde kıskançlık konusu ele alınır.
Nabizade Nazim tarafından yazılan bu eser
Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır.
B) "Şik" adlı romanda başkahraman Meftun Bey
etrafında yaşanan olaylarla alafranga yaşama
özenen insanlar eleştirilmiştir. Hüseyin Rahmi
Gürpinar tarafından yazılan bu eser teknik açı-
dan oldukça başarılıdır.
C) "Mal ve Siyah" romaninin Ahmet Cemil'i hayalle-
rine ulaşmak için yeterli gayreti göstermeyen ve
sonunda hayal kırıklığı yaşayan bir kahraman-
dır. Bu bakımdan Ahmet Cemil Servetitunun
sanatçılarını yansıtmaktadır.
D) Realist bir yaklaşımla kaleme alınan "Araba
Sevdası" romanında Bihruz Bey adlı mirasyedi
bir gencin yaşamı etrafında yanlış Batılılaşma
konusu ele alınmıştır.
EGörücü usulüyle evlenmenin yanlışlığını ortaya
koymak üzere, Talat ve Fitnat'ın acıklı ask hikâ-
yesini dile getiren "Taassuk-t Talat ve Fitnat
Şemsettin Sami tarafından yazılmış ilk yerli
romanimizdir.
ge
EI
oc
ta
ye
B
d
y
A
24.
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
& AYT / EDEBİYAT 23. 198 ğur Hay yük bir hik çel gu Ne 22. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapıl- mıştır? Naturalizm akımının izlerinin görüldüğü “Zehra adlı eserde kıskançlık konusu ele alınır. Nabizade Nazim tarafından yazılan bu eser Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır. B) "Şik" adlı romanda başkahraman Meftun Bey etrafında yaşanan olaylarla alafranga yaşama özenen insanlar eleştirilmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpinar tarafından yazılan bu eser teknik açı- dan oldukça başarılıdır. C) "Mal ve Siyah" romaninin Ahmet Cemil'i hayalle- rine ulaşmak için yeterli gayreti göstermeyen ve sonunda hayal kırıklığı yaşayan bir kahraman- dır. Bu bakımdan Ahmet Cemil Servetitunun sanatçılarını yansıtmaktadır. D) Realist bir yaklaşımla kaleme alınan "Araba Sevdası" romanında Bihruz Bey adlı mirasyedi bir gencin yaşamı etrafında yanlış Batılılaşma konusu ele alınmıştır. EGörücü usulüyle evlenmenin yanlışlığını ortaya koymak üzere, Talat ve Fitnat'ın acıklı ask hikâ- yesini dile getiren "Taassuk-t Talat ve Fitnat Şemsettin Sami tarafından yazılmış ilk yerli romanimizdir. ge EI oc ta ye B d y A 24.
1