Roman Devam Ettirme Soruları

R
B
B
B
TÜRKÇE TESTİ
21. (1) Alışkanlıklar, aynı şartlar altında sıklıkla sergile-
menen, kendiliğinden gerçekleşen davranışlar olarak
tanımlanıyor. (II) Bu tanımı kabul edenler, genel-
likle bir davranışın otomatik hâle gelmesi için 21
gün gerekli olduğunu kabul ediyorlar. (III) Alışkanlık
edinmede etkili olduğu öne sürülen 21 günlük süre-
nin gerekliliğini tartışmıyorlar bile. (IV) Yine de kimi
araştırmacılar, alışkanlık edinme sürecinin kişinin
otokontrol düzeyinden etkilendiği görüşünde ısrarcı
oluyor. (V) Londra Üniversite Kolejinden Lally ve ar-
kadaşları bir davranışın otomatikleşerek alışkanlık
hâline gelmesinin ne kadar süreceğini araştırıyor-
lar. (VI) Sonuç şaşırtıcı! Çalışma yöntemine uyum
sağlayan 39 katılımcının verilerine göre alışkanlık
edinmek, 18 ila 254 gün alabiliyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
si çıkarılırsa parçanın anlamında bir daralma
olmaz?
ALH
B) III C) IV DYV ELV
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
R B B B TÜRKÇE TESTİ 21. (1) Alışkanlıklar, aynı şartlar altında sıklıkla sergile- menen, kendiliğinden gerçekleşen davranışlar olarak tanımlanıyor. (II) Bu tanımı kabul edenler, genel- likle bir davranışın otomatik hâle gelmesi için 21 gün gerekli olduğunu kabul ediyorlar. (III) Alışkanlık edinmede etkili olduğu öne sürülen 21 günlük süre- nin gerekliliğini tartışmıyorlar bile. (IV) Yine de kimi araştırmacılar, alışkanlık edinme sürecinin kişinin otokontrol düzeyinden etkilendiği görüşünde ısrarcı oluyor. (V) Londra Üniversite Kolejinden Lally ve ar- kadaşları bir davranışın otomatikleşerek alışkanlık hâline gelmesinin ne kadar süreceğini araştırıyor- lar. (VI) Sonuç şaşırtıcı! Çalışma yöntemine uyum sağlayan 39 katılımcının verilerine göre alışkanlık edinmek, 18 ila 254 gün alabiliyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- si çıkarılırsa parçanın anlamında bir daralma olmaz? ALH B) III C) IV DYV ELV
deki bağ-
Genç çift,
reyya ve
gitmek-
e eve ge-
Hacer'e
in para
-lar. Bu-
ir saygı
rancak
divenini
bu eldi-
de ve-
çıkmış
yarete
at, bi-
yaza-
11. 1898 yılında Servetifünun dergisinde tefrika edilen bu romanda
ana mekân eğlence dolu Beyoğlu'dur. Romanda ana konu ola-
rak başkahraman Şekip Bey'in çevresindeki partiler, balolar, da-
vetlerle süslü zenginlerin yaşamı anlatılır. Romanın kahramanı
Şekip ile yazar arasında ciddi benzerlikler vardır. Şekip de ya-
zarın kendisi gibi Avrupa kültürüne hem hâkim hem de bir ya-
ni ile onun parçasıdır. Edebiyat tarihçilerince dönemin panora-
ması olarak değerlendirilen bu roman, yüzyıl başında gündelik
yaşamdaki Batılılaşmayı yansıtması açısından önemlidir.
Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangi-
sinde bir arada verilmiştir?
A) İki Güzel Günahkâr - Ahmet Rasim
B) Çağlayanlar - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Salon Köşelerinde - Safveti Ziya
Ben Deli miyim? - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Kâbus - Halit Ziya Uşaklıgil
13.
112
As
ta
A
E
1
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
deki bağ- Genç çift, reyya ve gitmek- e eve ge- Hacer'e in para -lar. Bu- ir saygı rancak divenini bu eldi- de ve- çıkmış yarete at, bi- yaza- 11. 1898 yılında Servetifünun dergisinde tefrika edilen bu romanda ana mekân eğlence dolu Beyoğlu'dur. Romanda ana konu ola- rak başkahraman Şekip Bey'in çevresindeki partiler, balolar, da- vetlerle süslü zenginlerin yaşamı anlatılır. Romanın kahramanı Şekip ile yazar arasında ciddi benzerlikler vardır. Şekip de ya- zarın kendisi gibi Avrupa kültürüne hem hâkim hem de bir ya- ni ile onun parçasıdır. Edebiyat tarihçilerince dönemin panora- ması olarak değerlendirilen bu roman, yüzyıl başında gündelik yaşamdaki Batılılaşmayı yansıtması açısından önemlidir. Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangi- sinde bir arada verilmiştir? A) İki Güzel Günahkâr - Ahmet Rasim B) Çağlayanlar - Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Salon Köşelerinde - Safveti Ziya Ben Deli miyim? - Hüseyin Rahmi Gürpınar E) Kâbus - Halit Ziya Uşaklıgil 13. 112 As ta A E 1
16. "Zıtlıkların uyumuna çok dikkat ederim. Hayatı bütün yön-
✔leriyle vermeye çalışırım. Aşk, ölüm tabiat konularını sıklıkla
ele alırım. Yapıtlarımda kişiliğimi gizlemem. Sanatımı toplu-
mun hizmetine sunarım." görüşünü ileri süren bir sanat-
çı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunu-
cusu durumundadır?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Naturalizm
E) Sürrealizm
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
16. "Zıtlıkların uyumuna çok dikkat ederim. Hayatı bütün yön- ✔leriyle vermeye çalışırım. Aşk, ölüm tabiat konularını sıklıkla ele alırım. Yapıtlarımda kişiliğimi gizlemem. Sanatımı toplu- mun hizmetine sunarım." görüşünü ileri süren bir sanat- çı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunu- cusu durumundadır? A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Naturalizm E) Sürrealizm Diğer sayfaya geçiniz
34. Her sanatın kendine özgü birtakım özellikleri vardır.
Resim çizgilerle, renklerle yapılır. Şiir sözcüklerle
yazılır. Müzik kulağa seslenir. Sinema görsel bir
sanattır. Bir balerinin sahnede çalışmasıyla, bir
mimarın büroda çalışması arasında, dağlar kadar fark
vardır. Konuya belli bir açıdan yaklaştığımızda, durum
böyledir. Ama sanatlara bir başka açıdan baktığımızda,
sanatçıların esin perilerinin birbirlerinin düşmanı
olmadıklarını, dolayısıyla ---
www.
Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin
hangisiyle sürdürülebilir?
A) çeşitli sanatların birbirlerinden, gökyüzündeki
yıldızlar kadar ayrı durmadıklarını görürüz
B) her sanat dalının farklı duygulara seslenen
çağrışımlarla yüklü olduğunu anlarız
CYözellikle görsel sanatların insanı etkilediği
gerçeğiyle karşı karşıya kalırız
Dy birikim ve deneyimlerin sanat eserini oluşturan
biricik kazanımlar olduğunu fark ederiz
E) sanatın evrensel duyguları anlatmada değişik yolları
denediğinin bilincine varırız
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
34. Her sanatın kendine özgü birtakım özellikleri vardır. Resim çizgilerle, renklerle yapılır. Şiir sözcüklerle yazılır. Müzik kulağa seslenir. Sinema görsel bir sanattır. Bir balerinin sahnede çalışmasıyla, bir mimarın büroda çalışması arasında, dağlar kadar fark vardır. Konuya belli bir açıdan yaklaştığımızda, durum böyledir. Ama sanatlara bir başka açıdan baktığımızda, sanatçıların esin perilerinin birbirlerinin düşmanı olmadıklarını, dolayısıyla --- www. Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülebilir? A) çeşitli sanatların birbirlerinden, gökyüzündeki yıldızlar kadar ayrı durmadıklarını görürüz B) her sanat dalının farklı duygulara seslenen çağrışımlarla yüklü olduğunu anlarız CYözellikle görsel sanatların insanı etkilediği gerçeğiyle karşı karşıya kalırız Dy birikim ve deneyimlerin sanat eserini oluşturan biricik kazanımlar olduğunu fark ederiz E) sanatın evrensel duyguları anlatmada değişik yolları denediğinin bilincine varırız
Milli edebiy
Beş Hececiler
) Garipçiler
E) Yedi Meşaleciler
19. Romanda, küçük bir şehirden gelen Ayşen'in İstanbul'a
gelişi ile geçirdiği dönüşüm ele alınır. Birinci bölümde
II. Dünya Savaşı yıllarında Gedikpaşa'da maddi zorluklar
içinde yaşayan Ata Efendi'nin ailesi ve geçmişi tanıtı-
lir. Ata Efendi; sonradan zengin olmuş, uzak akrabası
Yaşar'dan bir mektup alır. Mektupta Yaşar'ın, bir süre
için kızı Ayşen'i Ata Efendi'nin yanına gönderdiği yaz-
maktadır. Küçük bir çocuk bekleyen Ata Efendi, çok güzel
bir genç kız ile karşılaşır. Ata Efendi'nin ailesi evde bir
genç kız bulunmasına sıcak bakmazken Ayşen'in babası
tarafından gönderilen para ile Ayşen el üstünde tutulmaya
başlanır. Ayşen'in gelmesiyle evdekiler lüks bir yaşam
sürmeye başlar...
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada kısa özeti
verilen romanın yazarına ait değildir?
A) Guguklu Saat
B) Miskinler Tekkesi y
C) Dişi Örümcek
D) Yezid'in Kızı
E) İstanbul'un İç Yüzü Koray
BENIM HOCAL
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
Milli edebiy Beş Hececiler ) Garipçiler E) Yedi Meşaleciler 19. Romanda, küçük bir şehirden gelen Ayşen'in İstanbul'a gelişi ile geçirdiği dönüşüm ele alınır. Birinci bölümde II. Dünya Savaşı yıllarında Gedikpaşa'da maddi zorluklar içinde yaşayan Ata Efendi'nin ailesi ve geçmişi tanıtı- lir. Ata Efendi; sonradan zengin olmuş, uzak akrabası Yaşar'dan bir mektup alır. Mektupta Yaşar'ın, bir süre için kızı Ayşen'i Ata Efendi'nin yanına gönderdiği yaz- maktadır. Küçük bir çocuk bekleyen Ata Efendi, çok güzel bir genç kız ile karşılaşır. Ata Efendi'nin ailesi evde bir genç kız bulunmasına sıcak bakmazken Ayşen'in babası tarafından gönderilen para ile Ayşen el üstünde tutulmaya başlanır. Ayşen'in gelmesiyle evdekiler lüks bir yaşam sürmeye başlar... Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada kısa özeti verilen romanın yazarına ait değildir? A) Guguklu Saat B) Miskinler Tekkesi y C) Dişi Örümcek D) Yezid'in Kızı E) İstanbul'un İç Yüzü Koray BENIM HOCAL
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tanzimat Dönemi,
Servetifünun Dönemi ve Millî Edebiyat Dönem
romanının ortak özelliğidir?
A) Realizm
B) Kullanılan dil
0
Memleket sevgisi
D) Mekânda İstanbul sınırlaması
E) Teknik yapının yeterliliği
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tanzimat Dönemi, Servetifünun Dönemi ve Millî Edebiyat Dönem romanının ortak özelliğidir? A) Realizm B) Kullanılan dil 0 Memleket sevgisi D) Mekânda İstanbul sınırlaması E) Teknik yapının yeterliliği
&
AYT / EDEBİYAT
23. 198
ğur
Hay
yük
bir
hik
çel
gu
Ne
22. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapıl-
mıştır?
Naturalizm akımının izlerinin görüldüğü “Zehra
adlı eserde kıskançlık konusu ele alınır.
Nabizade Nazim tarafından yazılan bu eser
Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır.
B) "Şik" adlı romanda başkahraman Meftun Bey
etrafında yaşanan olaylarla alafranga yaşama
özenen insanlar eleştirilmiştir. Hüseyin Rahmi
Gürpinar tarafından yazılan bu eser teknik açı-
dan oldukça başarılıdır.
C) "Mal ve Siyah" romaninin Ahmet Cemil'i hayalle-
rine ulaşmak için yeterli gayreti göstermeyen ve
sonunda hayal kırıklığı yaşayan bir kahraman-
dır. Bu bakımdan Ahmet Cemil Servetitunun
sanatçılarını yansıtmaktadır.
D) Realist bir yaklaşımla kaleme alınan "Araba
Sevdası" romanında Bihruz Bey adlı mirasyedi
bir gencin yaşamı etrafında yanlış Batılılaşma
konusu ele alınmıştır.
EGörücü usulüyle evlenmenin yanlışlığını ortaya
koymak üzere, Talat ve Fitnat'ın acıklı ask hikâ-
yesini dile getiren "Taassuk-t Talat ve Fitnat
Şemsettin Sami tarafından yazılmış ilk yerli
romanimizdir.
ge
EI
oc
ta
ye
B
d
y
A
24.
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
& AYT / EDEBİYAT 23. 198 ğur Hay yük bir hik çel gu Ne 22. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapıl- mıştır? Naturalizm akımının izlerinin görüldüğü “Zehra adlı eserde kıskançlık konusu ele alınır. Nabizade Nazim tarafından yazılan bu eser Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır. B) "Şik" adlı romanda başkahraman Meftun Bey etrafında yaşanan olaylarla alafranga yaşama özenen insanlar eleştirilmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpinar tarafından yazılan bu eser teknik açı- dan oldukça başarılıdır. C) "Mal ve Siyah" romaninin Ahmet Cemil'i hayalle- rine ulaşmak için yeterli gayreti göstermeyen ve sonunda hayal kırıklığı yaşayan bir kahraman- dır. Bu bakımdan Ahmet Cemil Servetitunun sanatçılarını yansıtmaktadır. D) Realist bir yaklaşımla kaleme alınan "Araba Sevdası" romanında Bihruz Bey adlı mirasyedi bir gencin yaşamı etrafında yanlış Batılılaşma konusu ele alınmıştır. EGörücü usulüyle evlenmenin yanlışlığını ortaya koymak üzere, Talat ve Fitnat'ın acıklı ask hikâ- yesini dile getiren "Taassuk-t Talat ve Fitnat Şemsettin Sami tarafından yazılmış ilk yerli romanimizdir. ge EI oc ta ye B d y A 24.
20. Sanatçının parapsikoloji, metapsişik ve ispritizma gibi
meselelere ilgi duymaya başladıktan sonra yazdığı bu
eser, bakış açısı ve merkez yansıtıcı gibi bazı roman
tekniklerinin büyük bir ustalıkla kullanıldığı, Türk roman-
cılığında köşe taşı sayılabilecek önemli bir eserdir.
Romanda, birtakım olağan üstü olaylar yaşayan ve bu
olayları materyalist ve pozitivist anlayışlarla açıklamayı
başaramayınca derin bir şüphe ve tereddüt içinde nihi-
lizme kayan Ferit'in yaşadığı aydınlanma ve nihilizmden
mistisizme yöneliş süreci anlatılır.
Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakiler-
den hangisidir?
KONDISYONSERİSİ
A) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Peyami Safa
B) Siyah Kehribar - Tarık Buğra
C) Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Şinasi Hisar
D) Mürebbiye - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar
29
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
20. Sanatçının parapsikoloji, metapsişik ve ispritizma gibi meselelere ilgi duymaya başladıktan sonra yazdığı bu eser, bakış açısı ve merkez yansıtıcı gibi bazı roman tekniklerinin büyük bir ustalıkla kullanıldığı, Türk roman- cılığında köşe taşı sayılabilecek önemli bir eserdir. Romanda, birtakım olağan üstü olaylar yaşayan ve bu olayları materyalist ve pozitivist anlayışlarla açıklamayı başaramayınca derin bir şüphe ve tereddüt içinde nihi- lizme kayan Ferit'in yaşadığı aydınlanma ve nihilizmden mistisizme yöneliş süreci anlatılır. Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakiler- den hangisidir? KONDISYONSERİSİ A) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Peyami Safa B) Siyah Kehribar - Tarık Buğra C) Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Şinasi Hisar D) Mürebbiye - Hüseyin Rahmi Gürpınar E) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar 29
22. C
g
k
20. Sanatçının parapsikoloji, metapsişik ve ispritizma gibi
meselelere ilgi duymaya başladıktan sonra yazdığı bu
eser, bakış açısı ve merkez yansıtıcı gibi bazı roman
tekniklerinin büyük bir ustalıkla kullanıldığı, Türk roman-
cılığında köşe taşı sayılabilecek önemli bir eserdir.
Romanda, birtakım olağan üstü olaylar yaşayan ve bu
olayları materyalist ve pozitivist anlayışlarla açıklamayı
başaramayınca derin bir şüphe ve tereddüt içinde nihi-
lizme kayan Ferit'in yaşadığı aydınlanma ve nihilizmden
mistisizme yöneliş süreci anlatılır.
Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakiler-
den hangisidir?
WHXSXXXSERİSİ
A) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Peyami Safa
B) Siyah Kehribar - Tarik Buğra
C) Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Şinasi Hisar
D) Mürebbiye - Hüseyin Rahmi Gürpinar
E) Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar
29
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
22. C g k 20. Sanatçının parapsikoloji, metapsişik ve ispritizma gibi meselelere ilgi duymaya başladıktan sonra yazdığı bu eser, bakış açısı ve merkez yansıtıcı gibi bazı roman tekniklerinin büyük bir ustalıkla kullanıldığı, Türk roman- cılığında köşe taşı sayılabilecek önemli bir eserdir. Romanda, birtakım olağan üstü olaylar yaşayan ve bu olayları materyalist ve pozitivist anlayışlarla açıklamayı başaramayınca derin bir şüphe ve tereddüt içinde nihi- lizme kayan Ferit'in yaşadığı aydınlanma ve nihilizmden mistisizme yöneliş süreci anlatılır. Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakiler- den hangisidir? WHXSXXXSERİSİ A) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Peyami Safa B) Siyah Kehribar - Tarik Buğra C) Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Şinasi Hisar D) Mürebbiye - Hüseyin Rahmi Gürpinar E) Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar 29
Bu parçada sözü edilen yazar ve eseri, aşağıdaki
hangisinde verilmiştir?
B)
C
A) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romani
8), Şevket Süreyya Aydemir - Suyu Arayan Adam
C) Haldun Taner - On Ikiye Bir Var
DS Rifat Ilgaz - Karartma Geceleri
EY Aziz Nesin - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
mo
-
-
karekök
14. 1. Demdeme
II. Tahrib-i Harabat X
III. Kavgalarım X
IV. Gizli Figanlar
X
X
V. Destursuz Bağa Girenler
Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi, türü bakı-
mindan ötekilerden farklıdır?
AT
B)
CIUL
DIV
E) V
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
Bu parçada sözü edilen yazar ve eseri, aşağıdaki hangisinde verilmiştir? B) C A) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romani 8), Şevket Süreyya Aydemir - Suyu Arayan Adam C) Haldun Taner - On Ikiye Bir Var DS Rifat Ilgaz - Karartma Geceleri EY Aziz Nesin - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz mo - - karekök 14. 1. Demdeme II. Tahrib-i Harabat X III. Kavgalarım X IV. Gizli Figanlar X X V. Destursuz Bağa Girenler Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi, türü bakı- mindan ötekilerden farklıdır? AT B) CIUL DIV E) V
2
20. Sanatçının parapsikoloji, metapsişik ve ispritizma gibi
meselelere ilgi duymaya başladıktan sonra yazdığı bu
eser, bakış açısı ve merkez yansıtıcı gibi bazı roman
tekniklerinin büyük bir ustalıkla kullanıldığı, Türk roman-
cılığında köşe taşı sayılabilecek önemli bir eserdir.
Romanda, birtakım olağan üstü olaylar yaşayan ve bu
olayları materyalist ve pozitivist anlayışlarla açıklamayı
başaramayınca derin bir şüphe ve tereddüt içinde nihi-
lizme kayan Ferit'in yaşadığı aydınlanma ve nihilizmden
mistisizme yöneliş süreci anlatılır.
Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakiler-
den hangisidir?
KONDISYONSERİSİ
A) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Peyami Safa
B) Siyah Kehribar - Tarık Buğra
C) Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Şinasi Hisar
D) Mürebbiye - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
2 20. Sanatçının parapsikoloji, metapsişik ve ispritizma gibi meselelere ilgi duymaya başladıktan sonra yazdığı bu eser, bakış açısı ve merkez yansıtıcı gibi bazı roman tekniklerinin büyük bir ustalıkla kullanıldığı, Türk roman- cılığında köşe taşı sayılabilecek önemli bir eserdir. Romanda, birtakım olağan üstü olaylar yaşayan ve bu olayları materyalist ve pozitivist anlayışlarla açıklamayı başaramayınca derin bir şüphe ve tereddüt içinde nihi- lizme kayan Ferit'in yaşadığı aydınlanma ve nihilizmden mistisizme yöneliş süreci anlatılır. Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakiler- den hangisidir? KONDISYONSERİSİ A) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Peyami Safa B) Siyah Kehribar - Tarık Buğra C) Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Şinasi Hisar D) Mürebbiye - Hüseyin Rahmi Gürpınar E) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar
B
B
B
TÜRKÇE TESTI
21. (1) Aliskanliklar, aynı sartlar altında sıklıkla sergile
nen, kendiliğinden gerçekleşen davranislar olarak
tanımlanıyor. (1) Bu tanımı kabul edenler, genel
likle bir davranışın otomatik hale gelmesi için 21
gün gerekli olduğunu kabul ediyorlar. (11) Alişkanlık
edinmede etkili olduğu öne sürülen 21 günlük sure-
nin gerekliliğini tartışmiyorlar bile. (IV) Yine de kimi
araştırmacılar, alışkanlık edinme sürecinin kişinin
otokontrol düzeyinden etkilendiği görüşünde Israrcı
oluyor. (V) Londra Üniversite Kolejinden Lally ve ar-
kadaşları bir davranışın otomatikleşerek alışkanlık
haline gelmesinin ne kadar süreceğini araştırıyor-
lar. (VI) Sonuç şaşırtıcı! Çalışma yöntemnine uyum
sağlayan 39 katılımcının verilerine göre alışkanlık
edinmek, 18 ila 254 gün alabiliyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
si çıkarılırsa parçanın anlamında bir daralma
olmaz?
A) II
CIV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
B B B TÜRKÇE TESTI 21. (1) Aliskanliklar, aynı sartlar altında sıklıkla sergile nen, kendiliğinden gerçekleşen davranislar olarak tanımlanıyor. (1) Bu tanımı kabul edenler, genel likle bir davranışın otomatik hale gelmesi için 21 gün gerekli olduğunu kabul ediyorlar. (11) Alişkanlık edinmede etkili olduğu öne sürülen 21 günlük sure- nin gerekliliğini tartışmiyorlar bile. (IV) Yine de kimi araştırmacılar, alışkanlık edinme sürecinin kişinin otokontrol düzeyinden etkilendiği görüşünde Israrcı oluyor. (V) Londra Üniversite Kolejinden Lally ve ar- kadaşları bir davranışın otomatikleşerek alışkanlık haline gelmesinin ne kadar süreceğini araştırıyor- lar. (VI) Sonuç şaşırtıcı! Çalışma yöntemnine uyum sağlayan 39 katılımcının verilerine göre alışkanlık edinmek, 18 ila 254 gün alabiliyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- si çıkarılırsa parçanın anlamında bir daralma olmaz? A) II CIV D) V E) VI
A
B
10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, bağlama
grubundan oluşmaktadır?
A) Hem Kahramanmaraş'a hem de Adana'ya gidecek.
B) Ya denemeyi ya da şiiri seçeceğim.
C) Bu iş tepeden tirnağa emek ve saygıdır.
D) Gerek koşarak gerek yürüyerek bu yolu aştılar.
E) Size katılıyorum zira bence de mutluluk varılacak bir
hedef değildir.
385
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
A B 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, bağlama grubundan oluşmaktadır? A) Hem Kahramanmaraş'a hem de Adana'ya gidecek. B) Ya denemeyi ya da şiiri seçeceğim. C) Bu iş tepeden tirnağa emek ve saygıdır. D) Gerek koşarak gerek yürüyerek bu yolu aştılar. E) Size katılıyorum zira bence de mutluluk varılacak bir hedef değildir. 385
7.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, bağlama gru-
bundan oluşmaktadır?
A) Hem Kahramanmaraş'a hem de Adana'ya gidecek.
B) Ya denemeyi ya da şiiri seçeceğim.
c) Bu iş tepeden tırnağa emek ve saygıdır.
D) Gerek koşarak gerek yürüyerek bu yolu aştılar.
E) Size katılıyorum zira bence de mutluluk varılacak bir he-
def değildir.
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
7.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, bağlama gru- bundan oluşmaktadır? A) Hem Kahramanmaraş'a hem de Adana'ya gidecek. B) Ya denemeyi ya da şiiri seçeceğim. c) Bu iş tepeden tırnağa emek ve saygıdır. D) Gerek koşarak gerek yürüyerek bu yolu aştılar. E) Size katılıyorum zira bence de mutluluk varılacak bir he- def değildir.
4.
!
öyküsü Ömer Seyfettin geleneğini geliştirerek
sürdürür. Ekseninde Anadolu insanının yer aldığı
bu öyküler belli bir olaya dayanan, belli bir zaman
ve mekân içinde geçen, belli bir giriş-gelişme-sonuç
çizgisi izleyen klasik bir kuruluşa sahiptir. Ama ger-
çeği kavrama ve ifade etme biçimindeki farklılık onu
Türk öykücülüğünde Kemal Tahir, Orhan Kemal, Ya-
şar Kemal, Samim Kocagöz çizgisiyle sürecek yeni
bir çığının başlatıcısı yapar.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Memduh Şevket Esendal'ın
Yüz
di.
ya
şa
Bi
til
B
ki
s
f
B) Sabahattin Ali'nin
C) Refik Halit Karay'ın
D) Sadri Ertem'in
E) Reşat Nuri Güntekin'in
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
Lise Türkçe
Roman Devam Ettirme
4. ! öyküsü Ömer Seyfettin geleneğini geliştirerek sürdürür. Ekseninde Anadolu insanının yer aldığı bu öyküler belli bir olaya dayanan, belli bir zaman ve mekân içinde geçen, belli bir giriş-gelişme-sonuç çizgisi izleyen klasik bir kuruluşa sahiptir. Ama ger- çeği kavrama ve ifade etme biçimindeki farklılık onu Türk öykücülüğünde Kemal Tahir, Orhan Kemal, Ya- şar Kemal, Samim Kocagöz çizgisiyle sürecek yeni bir çığının başlatıcısı yapar. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Memduh Şevket Esendal'ın Yüz di. ya şa Bi til B ki s f B) Sabahattin Ali'nin C) Refik Halit Karay'ın D) Sadri Ertem'in E) Reşat Nuri Güntekin'in 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
1