Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Soruları

11. (1) Yalnızız romanı Peyami Safa'nın olgunluğa eriştiğinin,
teknik açıdan da başarısının doruk noktasında olduğunun
göstergelerinden biridir. (II) Hatta romanın başkişisi olan
Samim, kendisinin yarattığı bir ütopya olan "Simeranya'ya
sığınmıştır. (H) Peyami Safa, bu romanda insanların gitgi-
de yabancılaşmasını ve bireyin yalnızlığını ustalıkla
işlemiştir. (IV) Aynı çatı altında ama farklı dünyalarda
yaşayan roman kahramanlarının hepsi de kendi dünyala-
rında yalnızdır. (V) Daha önceki romanlarında da görülen
ruh çözümlemeleri bu eserde roman türünün yüzünü
ağartacak düzeyde yetkinleşmiştir.
Bu parçada anlam ve anlatım akışını sağlamak için
numaralı cümlelerden hangileri birbiriyle yer değiştir-
melidir?
A) I ve III
D) III ve IV
B) II ve IV
E) IV ve V
YKS/Temel Yeterlilik Testi Deneme Sınavı - 2
C) ve V
4
✔FEN BİLİMLERİ YA
1
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
11. (1) Yalnızız romanı Peyami Safa'nın olgunluğa eriştiğinin, teknik açıdan da başarısının doruk noktasında olduğunun göstergelerinden biridir. (II) Hatta romanın başkişisi olan Samim, kendisinin yarattığı bir ütopya olan "Simeranya'ya sığınmıştır. (H) Peyami Safa, bu romanda insanların gitgi- de yabancılaşmasını ve bireyin yalnızlığını ustalıkla işlemiştir. (IV) Aynı çatı altında ama farklı dünyalarda yaşayan roman kahramanlarının hepsi de kendi dünyala- rında yalnızdır. (V) Daha önceki romanlarında da görülen ruh çözümlemeleri bu eserde roman türünün yüzünü ağartacak düzeyde yetkinleşmiştir. Bu parçada anlam ve anlatım akışını sağlamak için numaralı cümlelerden hangileri birbiriyle yer değiştir- melidir? A) I ve III D) III ve IV B) II ve IV E) IV ve V YKS/Temel Yeterlilik Testi Deneme Sınavı - 2 C) ve V 4 ✔FEN BİLİMLERİ YA 1
6.
• Eserlerinde Kırım Türklerinin Rusların hâkimiyeti altın-
dayken yaşadığı zulümleri anlatır. Yurdunu Kaybeden
Adam ve Onlar da İnsandi en önemli romanları arasın-
dadır.
●
Şiirlerinde Azerbaycan folklorundan yararlanan şair,
İran Azerbaycanı'nın en önemli sanatçılarından biridir.
• Kibris edebiyatının tanınmış sanatçılarındandır. Kıb-
ris'tan Atatürk'e, Bayraktar Destanı en önemli eserleri
arasındadır.
Azerbaycan Türkçesini en temiz şekilde kullanmaya
özen göstermiştir. Türkiye'de Fuzûlî'ye yapılan eleştiri-
lere bir yanıt olarak Varlık dergisinde yazdığı Yel Kaya-
dan Ne Aparır? başlıklı makalesiyle tanınır.
Bu parçalarda tanıtılmayan sanatçı aşağıdakilerin
hangisidir?
A) Cengiz Dağcı
in B) Cengiz Aytmatov
C) Şehriyar
D) Bahtiyar Vahapzâde
E) Özker Yaşın
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
6. • Eserlerinde Kırım Türklerinin Rusların hâkimiyeti altın- dayken yaşadığı zulümleri anlatır. Yurdunu Kaybeden Adam ve Onlar da İnsandi en önemli romanları arasın- dadır. ● Şiirlerinde Azerbaycan folklorundan yararlanan şair, İran Azerbaycanı'nın en önemli sanatçılarından biridir. • Kibris edebiyatının tanınmış sanatçılarındandır. Kıb- ris'tan Atatürk'e, Bayraktar Destanı en önemli eserleri arasındadır. Azerbaycan Türkçesini en temiz şekilde kullanmaya özen göstermiştir. Türkiye'de Fuzûlî'ye yapılan eleştiri- lere bir yanıt olarak Varlık dergisinde yazdığı Yel Kaya- dan Ne Aparır? başlıklı makalesiyle tanınır. Bu parçalarda tanıtılmayan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? A) Cengiz Dağcı in B) Cengiz Aytmatov C) Şehriyar D) Bahtiyar Vahapzâde E) Özker Yaşın
2. DENEME SINAVI
21. Türkiye'ye hiç gelmediği hâlde kitaplarını Türkiye Türkçesi
ile yazmış, kitaplarının ilk redaksiyonunu da Yedi Meşale-
cilerden Ziya Osman Saba yapmıştır. Yayımlanan eserle-
ri sayesinde Türkiye'de birçok insan Kırım'ı ve Kırım Ta-
tarları'nın yaşamına tanıklık etmiştir. Pek bilinmemesine
rağmen Kırım Tatarcasıyla şiirleri de vardır. Eserlerinde
Kırım Türklerinin, Rusların zulmü altındaki hayatını anla-
tır. Hüzür bir üslubu vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa-
natçıya ait değildir?
korkunç Yıllar
B) Yurdunu Kaybeden Adam
C) Onlar da İnsandı
D) Cengiz Han'a Küsen Bulut
E) O Topraklar Bizimdi
2. Edebiyatımızın en büyük ustalarından ---- 2073 Türkiye'si-
23.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
2. DENEME SINAVI 21. Türkiye'ye hiç gelmediği hâlde kitaplarını Türkiye Türkçesi ile yazmış, kitaplarının ilk redaksiyonunu da Yedi Meşale- cilerden Ziya Osman Saba yapmıştır. Yayımlanan eserle- ri sayesinde Türkiye'de birçok insan Kırım'ı ve Kırım Ta- tarları'nın yaşamına tanıklık etmiştir. Pek bilinmemesine rağmen Kırım Tatarcasıyla şiirleri de vardır. Eserlerinde Kırım Türklerinin, Rusların zulmü altındaki hayatını anla- tır. Hüzür bir üslubu vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa- natçıya ait değildir? korkunç Yıllar B) Yurdunu Kaybeden Adam C) Onlar da İnsandı D) Cengiz Han'a Küsen Bulut E) O Topraklar Bizimdi 2. Edebiyatımızın en büyük ustalarından ---- 2073 Türkiye'si- 23.
TÜRKÇE TESTİ
3. Bekir Yıldız, toplumcu gerçekçi diye sınıflandırabileceğimiz
noftandi
1
(bir gruba dâhil etmek) hikâye yazarlarından biridir. Yazdığı
eserlerde, çoğunlukla çocukluğunun geçtiği Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde yaşanan toplumsal sıkıntıları işlemiş
||
(eserine konu yapmak), bunun yanında 1960'lardan itiba-
ren önemli bir sorun haline gelen Almanya'daki Türk işçi-
lerin durumlarını (yıllık kazançlarını) işlediği hikâyelerinde
|||
kendisinin de bir süre yaşadığı gurbet hayatında (yaşa-
IV
mında) karşılaştıklarını ayrıntılarıyla anlatarak okuyucuya
oldukça gerçekçi tablolar sunmuştur (dile getirmiştir).
V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı
parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamakta-
byll
A) L
C) III
D)
E) V
KURUL YAYINCILIK
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
TÜRKÇE TESTİ 3. Bekir Yıldız, toplumcu gerçekçi diye sınıflandırabileceğimiz noftandi 1 (bir gruba dâhil etmek) hikâye yazarlarından biridir. Yazdığı eserlerde, çoğunlukla çocukluğunun geçtiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan toplumsal sıkıntıları işlemiş || (eserine konu yapmak), bunun yanında 1960'lardan itiba- ren önemli bir sorun haline gelen Almanya'daki Türk işçi- lerin durumlarını (yıllık kazançlarını) işlediği hikâyelerinde ||| kendisinin de bir süre yaşadığı gurbet hayatında (yaşa- IV mında) karşılaştıklarını ayrıntılarıyla anlatarak okuyucuya oldukça gerçekçi tablolar sunmuştur (dile getirmiştir). V Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamakta- byll A) L C) III D) E) V KURUL YAYINCILIK
5. Siyasal fıkra ve makalelerinin yanı sıra
özellikle gezi yazıları ve anılarıyla tanınır. Dış
ülkelerde gördüklerini anlatırken Türkiye ile
karşılaştırmalar yaparak önemli noktalara
değinir. "Ateş
"Ateş ve Güneş, Zeytindağı,
Çankaya"da Birinci Dünya Harbi yıllarından
başlayarak günümüze kadar geçen olayları ve
devrimleri aktarır.
Parçada
sözü
edilen
sanatçımız
aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) H. Ziya Uşaklıgil
B) R. Halit Karay
C) F. Rıfkı Atay
D) A. Kutsi Tecer
E) Orhan Kemal
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
5. Siyasal fıkra ve makalelerinin yanı sıra özellikle gezi yazıları ve anılarıyla tanınır. Dış ülkelerde gördüklerini anlatırken Türkiye ile karşılaştırmalar yaparak önemli noktalara değinir. "Ateş "Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya"da Birinci Dünya Harbi yıllarından başlayarak günümüze kadar geçen olayları ve devrimleri aktarır. Parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? (5P) A) H. Ziya Uşaklıgil B) R. Halit Karay C) F. Rıfkı Atay D) A. Kutsi Tecer E) Orhan Kemal
12. (1) Türk şiirinde çıraklardan en çok söz eden şa-
tezgâhtarların ve dokumada çalışan kızlarında şii-
ir, Refik Durbaş'tır. (II) Yalnızca çırakların değil,
rini yazmıştır. (III) Tezgâhtar kızların hayatının gö-
rünen ve görünmeyen yönlerini birlikte ele almıştır.
meyi hedeflemiştir. (V) Şair, bu girişimiyle insanla-
(IV) Onların harcanmış gençlik yıllarına dikkat çek-
rin iç dünyalarını şiirin aynasına yansıtarak geniş bir
bakış açısı sunmayı amaçlamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de yazım yanlışı vardır?
A)
B) 11
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
12. (1) Türk şiirinde çıraklardan en çok söz eden şa- tezgâhtarların ve dokumada çalışan kızlarında şii- ir, Refik Durbaş'tır. (II) Yalnızca çırakların değil, rini yazmıştır. (III) Tezgâhtar kızların hayatının gö- rünen ve görünmeyen yönlerini birlikte ele almıştır. meyi hedeflemiştir. (V) Şair, bu girişimiyle insanla- (IV) Onların harcanmış gençlik yıllarına dikkat çek- rin iç dünyalarını şiirin aynasına yansıtarak geniş bir bakış açısı sunmayı amaçlamıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin- de yazım yanlışı vardır? A) B) 11 C) III D) IV E) V
Ismet Özel, ilk şiiri Yorgun'u Yelken dergisinde
Il
yayımlamıştır. Amentü adlı şiiriyle yaşadığı değişimi
anlatmıştır. Evet İsyan adlı eserinde somut ve nesnel
IV
bir eleştiri yapmıştır. Şiir Okuma Kılavuzu ile de şiirin
V
sanatlı bir dille yazılması gerektiğini söylemiştir.
Bu parçadaki numaralı ifadelerden hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
G
BIV
c) III
DV
E
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
Ismet Özel, ilk şiiri Yorgun'u Yelken dergisinde Il yayımlamıştır. Amentü adlı şiiriyle yaşadığı değişimi anlatmıştır. Evet İsyan adlı eserinde somut ve nesnel IV bir eleştiri yapmıştır. Şiir Okuma Kılavuzu ile de şiirin V sanatlı bir dille yazılması gerektiğini söylemiştir. Bu parçadaki numaralı ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? G BIV c) III DV E
E) Ahmet Kutsi Tecer
7. Milliyetçilik akımının doğurduğu Milli Edebiyat anla
yışı, Cumhuriyetin ilk yıllarında da belirleyicidir. B
dönemin şairleri, şiirlerini ---- Ve ---- adlı dergilerd
yayımlamışlardır.
Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangis
getirilebilir?
A) Ağaç - Yaprak
B) Çinaraltı - Hisar
CBüyük Doğu - Mavi
DJ Markopaşa - Şiiratı
E) Pazar Postası - Papirüs
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HIZ VE RENK SORU BANKASI
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
E) Ahmet Kutsi Tecer 7. Milliyetçilik akımının doğurduğu Milli Edebiyat anla yışı, Cumhuriyetin ilk yıllarında da belirleyicidir. B dönemin şairleri, şiirlerini ---- Ve ---- adlı dergilerd yayımlamışlardır. Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangis getirilebilir? A) Ağaç - Yaprak B) Çinaraltı - Hisar CBüyük Doğu - Mavi DJ Markopaşa - Şiiratı E) Pazar Postası - Papirüs TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HIZ VE RENK SORU BANKASI
16. Edebiyat, malzemesi ---- olduğu için her kitleye hitap ede .
bilir; yazar, kendi ---- göre herkese ya da belirli bir kitleye
ulaşabilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi.
sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) dikkat çekici - görüşüne
B) kısıtlı - bilgisine
C) etkili - kendine
D) zayif - mesleğine
E) SÖZ - yöntemine
TYT Hazırlık FASİKÜ
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
16. Edebiyat, malzemesi ---- olduğu için her kitleye hitap ede . bilir; yazar, kendi ---- göre herkese ya da belirli bir kitleye ulaşabilir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi. sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) dikkat çekici - görüşüne B) kısıtlı - bilgisine C) etkili - kendine D) zayif - mesleğine E) SÖZ - yöntemine TYT Hazırlık FASİKÜ
- Mecaz Anlam - Deyim - Atasözül
laşmış ve Kalıplaşmamış Söz öbekleri
<
23. Aşağıdakilerden hangisinde “bilmek” sözcüğünün
anlamı ile kullanımı birbirine uygun değildir?
Anlam
A) Sorumlu tutmak, mesul
bilmek
B) Farkına varmak, ayırt
etmek
Kullanım
Ben seni bilirim yoksa
ona borç vermezdim.
C) Tutturmak, isabet ettir-
mek
Bu kuşlar nereden bilir,
yuvalarını cevabı.
Soruya öylesine cevap
vermiştim, meğerse bil-
mişim cevabı.
D) Bir konu hakkında bil-
gisi olmak
Onunla aranızın bozuk
olduğunu biliyorum o
yüzden seni çağırdım.
E) İnanmak, olacağına ke-
sin gözüyle bakmak
Ben ölürsem bilirim ki
sen yerimi doldurur-
sun, dedi ve gözlerini
yumdu.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
- Mecaz Anlam - Deyim - Atasözül laşmış ve Kalıplaşmamış Söz öbekleri < 23. Aşağıdakilerden hangisinde “bilmek” sözcüğünün anlamı ile kullanımı birbirine uygun değildir? Anlam A) Sorumlu tutmak, mesul bilmek B) Farkına varmak, ayırt etmek Kullanım Ben seni bilirim yoksa ona borç vermezdim. C) Tutturmak, isabet ettir- mek Bu kuşlar nereden bilir, yuvalarını cevabı. Soruya öylesine cevap vermiştim, meğerse bil- mişim cevabı. D) Bir konu hakkında bil- gisi olmak Onunla aranızın bozuk olduğunu biliyorum o yüzden seni çağırdım. E) İnanmak, olacağına ke- sin gözüyle bakmak Ben ölürsem bilirim ki sen yerimi doldurur- sun, dedi ve gözlerini yumdu.
1