Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri Soruları

rimiz,
güzeli
Iryor,
nağı
ve Il
8
nedeni var
32. Bir kimsenin "Picasso'nun resimlerini veya
Beethoven'in müziğini anlamıyorum." demesi yersizdir,
özellikle resim sanatında, kesin bir açıklama yaplamaz.
En iyisi, herkesi kendi seziş kabiliyetine göre eserlein
tesirine terk etmesidir. Paul Klee "Sanat, görünen
şeyleri göz önüne sermez; onları görünür kılar."
demiştir. O hâlde eşyaya peşin hükümlerle bakılmadığ
takdirde, hiç beklemediğimiz ve göremediğimiz şeyler
göreceğiz ve bulacağız. Çünkü sanat, duygulanı başka
bireylere aktarma çabasının farklı ve etkili bir yoludur.
Etkili olma sanatsal anlamda etkileyici olmanın da
başka bir yoludur.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A Sanat her bireyin psikolojisini etkiler.
B) Sanat, insanı yalnızlıktan kurtarır.
MO
C) Sanat eserleri duyguları yönlendirir.
DI Sanat daha çok psikolojiye yakındır.
EX Sanat eğitim aracı olarak kullanılabilir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Hika
kah
sac
ve
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
rimiz, güzeli Iryor, nağı ve Il 8 nedeni var 32. Bir kimsenin "Picasso'nun resimlerini veya Beethoven'in müziğini anlamıyorum." demesi yersizdir, özellikle resim sanatında, kesin bir açıklama yaplamaz. En iyisi, herkesi kendi seziş kabiliyetine göre eserlein tesirine terk etmesidir. Paul Klee "Sanat, görünen şeyleri göz önüne sermez; onları görünür kılar." demiştir. O hâlde eşyaya peşin hükümlerle bakılmadığ takdirde, hiç beklemediğimiz ve göremediğimiz şeyler göreceğiz ve bulacağız. Çünkü sanat, duygulanı başka bireylere aktarma çabasının farklı ve etkili bir yoludur. Etkili olma sanatsal anlamda etkileyici olmanın da başka bir yoludur. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A Sanat her bireyin psikolojisini etkiler. B) Sanat, insanı yalnızlıktan kurtarır. MO C) Sanat eserleri duyguları yönlendirir. DI Sanat daha çok psikolojiye yakındır. EX Sanat eğitim aracı olarak kullanılabilir. Diğer sayfaya geçiniz. Hika kah sac ve
B
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işar
1.
TÜRKÇE TESTİ
Kıran kırana geçen bir mücadelenin son dakikalarıdır.
Forvet kendisine atılan bir ara pasına doğru hareket eder.
Kaleciyle karşı karşıya kalması an meselesidir. Rakibin
defansı, forveti engellemek için hamlesini yapar; forvet
yerde kalır. Hakem, hızlıca o noktaya ulaşır. Defans
oyuncusunu yerden kaldırır ve sorar: "Kaptan, müdaha-
len rakibe miydi?" "Evet, durduramadım onu." der defans
oyuncusu. "Cezasını biliyorsun değil mi?" diye ekler
hakem. "Maalesef hocam..." der. Savunma oyuncusu
formasını çıkarıp yedek kulübesine doğru hareket eder.
Bu esnada hakem de kırmızı kartını çıkarır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.
B) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır
Farklı duyularla ilgili ayrıntılar vardır. X
Dilahi bakış açısı kullanılmıştır.
E) Karşılıklı konuşmalardan yararlanılmıştır
12
Artik
Siz.
ölç
su
gi
C
F
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
B 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işar 1. TÜRKÇE TESTİ Kıran kırana geçen bir mücadelenin son dakikalarıdır. Forvet kendisine atılan bir ara pasına doğru hareket eder. Kaleciyle karşı karşıya kalması an meselesidir. Rakibin defansı, forveti engellemek için hamlesini yapar; forvet yerde kalır. Hakem, hızlıca o noktaya ulaşır. Defans oyuncusunu yerden kaldırır ve sorar: "Kaptan, müdaha- len rakibe miydi?" "Evet, durduramadım onu." der defans oyuncusu. "Cezasını biliyorsun değil mi?" diye ekler hakem. "Maalesef hocam..." der. Savunma oyuncusu formasını çıkarıp yedek kulübesine doğru hareket eder. Bu esnada hakem de kırmızı kartını çıkarır. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur. B) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır Farklı duyularla ilgili ayrıntılar vardır. X Dilahi bakış açısı kullanılmıştır. E) Karşılıklı konuşmalardan yararlanılmıştır 12 Artik Siz. ölç su gi C F
D) Mutlu bireylerin çocukluğuna dönüp baktığımızda mutlu
bir dönem geçirmiş oldukları
E) Eski çocukların oyun alanlarının ve biçimlerinin daha fazla
olduğu
6. Insanın yaşamı ne rahimde başlar ne de mezarda biter; ay
işığı ve yıldızlarla dolu olan bu uçsuz bucaksız gökyüzü,
sevgiyle birbirine sarılmış ve birbiriyle hemhål olmuş ruhlar
tarafından hiçbir zaman terk edilmez. Sevgi kavramı çok bo-
yutlu, geniş bir kavramdır. Cibran'ın eserlerinde ise neden
bahsederse bahsetsin konunun eninde sonunda döndüğü
ana konulardan biridir sevgi. Tabiat sevgisi, sanat sevgisi,
doğa sevgisi ve vatan sevgisini eserlerinde işleyen Cibran,
en çok beşeri sevgi ve her türlü sevginin üstünde yer alan,
Tanrı ile buluşma noktası olan evrensel sevgi üzerine odak-
lanmaktadır. İnsanlara duyduğu sevgi, Cibran'ın evrenle bir
ve bütün haline gelinen sevgi ülkesine girmesine vesile olur.
Sevgilinin güzelliği veya dudaklarındaki tebessüm, onu başka
bir manevi boyuta geçirir. Bu boyutta odak noktası, benliğin
yok olup evrensel sevgide erimesidir.
Bu parçada sevgiyle ilgili olarak vurgulanmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neye veya kime karşı hissedilirse hissedilsin onun çok
boyutlu ve geniş bir kavram olduğu
B) Tabiat sevgisi, sanat sevgisi, doğa sevgisinin vatan sev-
gisinin yanında basit kaldığı
C) Beşerî sevgi ve her türlü sevginin üstünde yer alan, Tanrı
ile buluşma noktası olan evrensel sevginin önemi
Cha
Dhsanlara duyulan sevginin, evrenle bir ve bütün hâline
gelinen sevgi ülkesine girmeyi sağladığı
E) Sevgilinin güzelliği veya dudaklarındaki tebessümün ger-
çek sevginin göstergesi olarak görülebileceği
BİLFEN
nu ileri s
olan iliş
ni nede
ilerlerk
insan
olarak
almışt
denle
sonu
zara
Fos
cek
B
39
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
D) Mutlu bireylerin çocukluğuna dönüp baktığımızda mutlu bir dönem geçirmiş oldukları E) Eski çocukların oyun alanlarının ve biçimlerinin daha fazla olduğu 6. Insanın yaşamı ne rahimde başlar ne de mezarda biter; ay işığı ve yıldızlarla dolu olan bu uçsuz bucaksız gökyüzü, sevgiyle birbirine sarılmış ve birbiriyle hemhål olmuş ruhlar tarafından hiçbir zaman terk edilmez. Sevgi kavramı çok bo- yutlu, geniş bir kavramdır. Cibran'ın eserlerinde ise neden bahsederse bahsetsin konunun eninde sonunda döndüğü ana konulardan biridir sevgi. Tabiat sevgisi, sanat sevgisi, doğa sevgisi ve vatan sevgisini eserlerinde işleyen Cibran, en çok beşeri sevgi ve her türlü sevginin üstünde yer alan, Tanrı ile buluşma noktası olan evrensel sevgi üzerine odak- lanmaktadır. İnsanlara duyduğu sevgi, Cibran'ın evrenle bir ve bütün haline gelinen sevgi ülkesine girmesine vesile olur. Sevgilinin güzelliği veya dudaklarındaki tebessüm, onu başka bir manevi boyuta geçirir. Bu boyutta odak noktası, benliğin yok olup evrensel sevgide erimesidir. Bu parçada sevgiyle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Neye veya kime karşı hissedilirse hissedilsin onun çok boyutlu ve geniş bir kavram olduğu B) Tabiat sevgisi, sanat sevgisi, doğa sevgisinin vatan sev- gisinin yanında basit kaldığı C) Beşerî sevgi ve her türlü sevginin üstünde yer alan, Tanrı ile buluşma noktası olan evrensel sevginin önemi Cha Dhsanlara duyulan sevginin, evrenle bir ve bütün hâline gelinen sevgi ülkesine girmeyi sağladığı E) Sevgilinin güzelliği veya dudaklarındaki tebessümün ger- çek sevginin göstergesi olarak görülebileceği BİLFEN nu ileri s olan iliş ni nede ilerlerk insan olarak almışt denle sonu zara Fos cek B 39
ve dil
miştir.
Once Konuyu
Tanımak
Lazım
TÜRK DÜNYASI
Türklerin özgürlükleri uğruna çektikleri sıkıntılar, farklı
coğrafyalarda yaşansa da benzerlik göstermiştir. Fakat
hangi coğrafyada olursa olsun bu baskılar karşısında Türk
şairler sessiz kalmamıştır.
Buna göre aşağıdaki şairlerden hangisi, Özbek
Türklerinin maruz kaldığı baskıyı dile getirmiştir?
A) Ata Terzibaşı
B) Ata Atacanov
C) Süleyman Çolpan
D) Özker Yaşın
E) Osman Türkay
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
ve dil miştir. Once Konuyu Tanımak Lazım TÜRK DÜNYASI Türklerin özgürlükleri uğruna çektikleri sıkıntılar, farklı coğrafyalarda yaşansa da benzerlik göstermiştir. Fakat hangi coğrafyada olursa olsun bu baskılar karşısında Türk şairler sessiz kalmamıştır. Buna göre aşağıdaki şairlerden hangisi, Özbek Türklerinin maruz kaldığı baskıyı dile getirmiştir? A) Ata Terzibaşı B) Ata Atacanov C) Süleyman Çolpan D) Özker Yaşın E) Osman Türkay
11. (1) Yalnızız romanı Peyami Safa'nın olgunluğa eriştiğinin,
teknik açıdan da başarısının doruk noktasında olduğunun
göstergelerinden biridir. (II) Hatta romanın başkişisi olan
Samim, kendisinin yarattığı bir ütopya olan "Simeranya'ya
sığınmıştır. (H) Peyami Safa, bu romanda insanların gitgi-
de yabancılaşmasını ve bireyin yalnızlığını ustalıkla
işlemiştir. (IV) Aynı çatı altında ama farklı dünyalarda
yaşayan roman kahramanlarının hepsi de kendi dünyala-
rında yalnızdır. (V) Daha önceki romanlarında da görülen
ruh çözümlemeleri bu eserde roman türünün yüzünü
ağartacak düzeyde yetkinleşmiştir.
Bu parçada anlam ve anlatım akışını sağlamak için
numaralı cümlelerden hangileri birbiriyle yer değiştir-
melidir?
A) I ve III
D) III ve IV
B) II ve IV
E) IV ve V
YKS/Temel Yeterlilik Testi Deneme Sınavı - 2
C) ve V
4
✔FEN BİLİMLERİ YA
1
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
11. (1) Yalnızız romanı Peyami Safa'nın olgunluğa eriştiğinin, teknik açıdan da başarısının doruk noktasında olduğunun göstergelerinden biridir. (II) Hatta romanın başkişisi olan Samim, kendisinin yarattığı bir ütopya olan "Simeranya'ya sığınmıştır. (H) Peyami Safa, bu romanda insanların gitgi- de yabancılaşmasını ve bireyin yalnızlığını ustalıkla işlemiştir. (IV) Aynı çatı altında ama farklı dünyalarda yaşayan roman kahramanlarının hepsi de kendi dünyala- rında yalnızdır. (V) Daha önceki romanlarında da görülen ruh çözümlemeleri bu eserde roman türünün yüzünü ağartacak düzeyde yetkinleşmiştir. Bu parçada anlam ve anlatım akışını sağlamak için numaralı cümlelerden hangileri birbiriyle yer değiştir- melidir? A) I ve III D) III ve IV B) II ve IV E) IV ve V YKS/Temel Yeterlilik Testi Deneme Sınavı - 2 C) ve V 4 ✔FEN BİLİMLERİ YA 1
4. Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı,
daha müstesna bir simaydi.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabile-
cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta.
B) Bu, içinde doğduğu, geliştiği, biçim kazandığı topluma
özgü dildir.
C) Eskinin doğayla uyumlu, özgün yapılarını yıkıp yerine
yaratıcılıktan yoksun yapılar diktik.
D) Burası seçkin konukların ağırlandığı özel bir mekândı.
E) Kibirli, alıngan olmayan, tuhaf ve nükteli bir adammış.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
4. Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı, daha müstesna bir simaydi. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabile- cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta. B) Bu, içinde doğduğu, geliştiği, biçim kazandığı topluma özgü dildir. C) Eskinin doğayla uyumlu, özgün yapılarını yıkıp yerine yaratıcılıktan yoksun yapılar diktik. D) Burası seçkin konukların ağırlandığı özel bir mekândı. E) Kibirli, alıngan olmayan, tuhaf ve nükteli bir adammış.
3.
1. Bir insan, yaşama at gözlüğüyle bakıyorsa
anlayın ki sanattan nasibini almamıştır.
II. Yaşamı doğru yorumlayamayan insan, sanatın Y
inceliklerine varamaz.
III. Sanatla ilgilenen insan, yaşama çok yönlü ba- 1
kabilmeyi başarır.
N
IV. Sanat eğitimi, toplumların sağlıklı gelişmelerin-
de en önemli, itici güçtür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri
anlamca aynı doğrultudadır?
AM.
A. ve II.
B) I. ve III.
D) II. ve IV.
A
R
C) II. ve III.
E) III. ve IV.
V
1
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
3. 1. Bir insan, yaşama at gözlüğüyle bakıyorsa anlayın ki sanattan nasibini almamıştır. II. Yaşamı doğru yorumlayamayan insan, sanatın Y inceliklerine varamaz. III. Sanatla ilgilenen insan, yaşama çok yönlü ba- 1 kabilmeyi başarır. N IV. Sanat eğitimi, toplumların sağlıklı gelişmelerin- de en önemli, itici güçtür. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır? AM. A. ve II. B) I. ve III. D) II. ve IV. A R C) II. ve III. E) III. ve IV. V 1
En etkin, en verimli ve en işlevsel yazı, sözlü dilin
seslerini en dolaysız biçimde yansıtabilen, ilkece
her sese bir harf ayırabilen yazıdır. Yazı devrimiyle
birlikte Latin "abc"si kabul edildiğinde Türkiye için
de bu amaç güdülmüştür. Bugün de Türkçe üzerin-
de araştırmalar yapan pek çok dilci, yapıtlarında bu
dilde her sese karşılık olduğundan söz etmektedir.
Ancak bu tam anlamıyla doğru değildir. Bir kişinin,
bir metni yazdığı sıradaki telaffuzuyla konuştuğu
sırada duyulan telaffuzu birbirinden farklıdır.
Bu parçada yazar, aşağıdaki görüşlerden han-
gisinin yanlış olduğunu düşünmektedir?
A) Yazıldığı gibi konuşulan dillerden birinin Türkçe
olduğu
B) Gündelik konuşmalarda sözcüklerin seslendiril-
mesine önem verildiği
C) Latin harflerinin dilimizdeki bütün sesleri karşı-
lamadığı
DyKonuşulduğu gibi yazmanın mümkün olmadığı
E Türkçedeki harflerin her zaman yazıldığı gibi
okunduğu
10
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
En etkin, en verimli ve en işlevsel yazı, sözlü dilin seslerini en dolaysız biçimde yansıtabilen, ilkece her sese bir harf ayırabilen yazıdır. Yazı devrimiyle birlikte Latin "abc"si kabul edildiğinde Türkiye için de bu amaç güdülmüştür. Bugün de Türkçe üzerin- de araştırmalar yapan pek çok dilci, yapıtlarında bu dilde her sese karşılık olduğundan söz etmektedir. Ancak bu tam anlamıyla doğru değildir. Bir kişinin, bir metni yazdığı sıradaki telaffuzuyla konuştuğu sırada duyulan telaffuzu birbirinden farklıdır. Bu parçada yazar, aşağıdaki görüşlerden han- gisinin yanlış olduğunu düşünmektedir? A) Yazıldığı gibi konuşulan dillerden birinin Türkçe olduğu B) Gündelik konuşmalarda sözcüklerin seslendiril- mesine önem verildiği C) Latin harflerinin dilimizdeki bütün sesleri karşı- lamadığı DyKonuşulduğu gibi yazmanın mümkün olmadığı E Türkçedeki harflerin her zaman yazıldığı gibi okunduğu 10
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?
A) Bu ismi bir yerlerden duymuşum gibi geliyordu.
B) Koklayan yoksa bile gür kokmalıdır dağ çiçeği.
C) Bir şeyi kaybedeceğimizi anladık mi sevmeye başlarız
kadar zamandan beri hazırlanıyordu bu yolculuk
E) Başka insanlara olduğu kadar kendimize de yabanc
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur? A) Bu ismi bir yerlerden duymuşum gibi geliyordu. B) Koklayan yoksa bile gür kokmalıdır dağ çiçeği. C) Bir şeyi kaybedeceğimizi anladık mi sevmeye başlarız kadar zamandan beri hazırlanıyordu bu yolculuk E) Başka insanlara olduğu kadar kendimize de yabanc
17.(1) 1940'li yıllarda Narmanlı Yurdu'nda kalan Ah-
yakınlardaki Antikacı Misbah'ın dükkânında ge-
met Hamdi Tanpınar, boş zamanlarını hemen
çirir. (II) "Derin mâziden gelen bir kültür yığılma-
sı, bir kültür toplanmasıdır." dediği medeniyetin
canlı bir tablosunu sunar. Misbah'ın dükkânı.
(III) Çin porselenleri, Bohemya kristalleri, Iran
halıları, Bursa ipeklileri, XIV. Louis tarzı mobilya-
lar burada bir araya gelerek yazarın "medeniyet"
kavramına yüklediği anlamı aktarır. (IV) Bu tür
mekânlar, hayal ve imgeler âlemini canlandıran
ve besleyen birer edebiyat müzesi sayılabilecek
kitaplarının ruhunu da yansıtır. (V) Bu dükkânda
geçirdiği saatler, cazibesine kapıldığı nesnelerin
peşine takılıp bir medeniyetten diğerine geçtiği
özel anlardır.
A) I
B) II C) III
D) IV
EX
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
17.(1) 1940'li yıllarda Narmanlı Yurdu'nda kalan Ah- yakınlardaki Antikacı Misbah'ın dükkânında ge- met Hamdi Tanpınar, boş zamanlarını hemen çirir. (II) "Derin mâziden gelen bir kültür yığılma- sı, bir kültür toplanmasıdır." dediği medeniyetin canlı bir tablosunu sunar. Misbah'ın dükkânı. (III) Çin porselenleri, Bohemya kristalleri, Iran halıları, Bursa ipeklileri, XIV. Louis tarzı mobilya- lar burada bir araya gelerek yazarın "medeniyet" kavramına yüklediği anlamı aktarır. (IV) Bu tür mekânlar, hayal ve imgeler âlemini canlandıran ve besleyen birer edebiyat müzesi sayılabilecek kitaplarının ruhunu da yansıtır. (V) Bu dükkânda geçirdiği saatler, cazibesine kapıldığı nesnelerin peşine takılıp bir medeniyetten diğerine geçtiği özel anlardır. A) I B) II C) III D) IV EX
6.
• Eserlerinde Kırım Türklerinin Rusların hâkimiyeti altın-
dayken yaşadığı zulümleri anlatır. Yurdunu Kaybeden
Adam ve Onlar da İnsandi en önemli romanları arasın-
dadır.
●
Şiirlerinde Azerbaycan folklorundan yararlanan şair,
İran Azerbaycanı'nın en önemli sanatçılarından biridir.
• Kibris edebiyatının tanınmış sanatçılarındandır. Kıb-
ris'tan Atatürk'e, Bayraktar Destanı en önemli eserleri
arasındadır.
Azerbaycan Türkçesini en temiz şekilde kullanmaya
özen göstermiştir. Türkiye'de Fuzûlî'ye yapılan eleştiri-
lere bir yanıt olarak Varlık dergisinde yazdığı Yel Kaya-
dan Ne Aparır? başlıklı makalesiyle tanınır.
Bu parçalarda tanıtılmayan sanatçı aşağıdakilerin
hangisidir?
A) Cengiz Dağcı
in B) Cengiz Aytmatov
C) Şehriyar
D) Bahtiyar Vahapzâde
E) Özker Yaşın
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
6. • Eserlerinde Kırım Türklerinin Rusların hâkimiyeti altın- dayken yaşadığı zulümleri anlatır. Yurdunu Kaybeden Adam ve Onlar da İnsandi en önemli romanları arasın- dadır. ● Şiirlerinde Azerbaycan folklorundan yararlanan şair, İran Azerbaycanı'nın en önemli sanatçılarından biridir. • Kibris edebiyatının tanınmış sanatçılarındandır. Kıb- ris'tan Atatürk'e, Bayraktar Destanı en önemli eserleri arasındadır. Azerbaycan Türkçesini en temiz şekilde kullanmaya özen göstermiştir. Türkiye'de Fuzûlî'ye yapılan eleştiri- lere bir yanıt olarak Varlık dergisinde yazdığı Yel Kaya- dan Ne Aparır? başlıklı makalesiyle tanınır. Bu parçalarda tanıtılmayan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? A) Cengiz Dağcı in B) Cengiz Aytmatov C) Şehriyar D) Bahtiyar Vahapzâde E) Özker Yaşın
sine etüt
sanatçıdır.
sulluğu,
t
in sanat
ençlik
nun pek
7
mak
inin
TYA
5.
- Azerbaycan edebiyatının en önemli şairlerindendir. 40'1
aşkın şiir kitabı, 11 ilmî eser, 2 monografi, çeşitli piyesler
ve yüzlerce makale yayımlamıştır. Menim Dostlarım,
Bahar, Dostluk Nağmesi, Çınar, Gün Var Bin Aya Değer
adlı eserleriyle ünlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki
sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Bahtiyar Vahapzade
B) Osman Türkay
C) Özker Yaşın
D) Ziya Samedi
E) Şehriyâr
med
AYT/TDI
7.
Y
a
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
sine etüt sanatçıdır. sulluğu, t in sanat ençlik nun pek 7 mak inin TYA 5. - Azerbaycan edebiyatının en önemli şairlerindendir. 40'1 aşkın şiir kitabı, 11 ilmî eser, 2 monografi, çeşitli piyesler ve yüzlerce makale yayımlamıştır. Menim Dostlarım, Bahar, Dostluk Nağmesi, Çınar, Gün Var Bin Aya Değer adlı eserleriyle ünlenmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? A) Bahtiyar Vahapzade B) Osman Türkay C) Özker Yaşın D) Ziya Samedi E) Şehriyâr med AYT/TDI 7. Y a
2. DENEME SINAVI
21. Türkiye'ye hiç gelmediği hâlde kitaplarını Türkiye Türkçesi
ile yazmış, kitaplarının ilk redaksiyonunu da Yedi Meşale-
cilerden Ziya Osman Saba yapmıştır. Yayımlanan eserle-
ri sayesinde Türkiye'de birçok insan Kırım'ı ve Kırım Ta-
tarları'nın yaşamına tanıklık etmiştir. Pek bilinmemesine
rağmen Kırım Tatarcasıyla şiirleri de vardır. Eserlerinde
Kırım Türklerinin, Rusların zulmü altındaki hayatını anla-
tır. Hüzür bir üslubu vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa-
natçıya ait değildir?
korkunç Yıllar
B) Yurdunu Kaybeden Adam
C) Onlar da İnsandı
D) Cengiz Han'a Küsen Bulut
E) O Topraklar Bizimdi
2. Edebiyatımızın en büyük ustalarından ---- 2073 Türkiye'si-
23.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
2. DENEME SINAVI 21. Türkiye'ye hiç gelmediği hâlde kitaplarını Türkiye Türkçesi ile yazmış, kitaplarının ilk redaksiyonunu da Yedi Meşale- cilerden Ziya Osman Saba yapmıştır. Yayımlanan eserle- ri sayesinde Türkiye'de birçok insan Kırım'ı ve Kırım Ta- tarları'nın yaşamına tanıklık etmiştir. Pek bilinmemesine rağmen Kırım Tatarcasıyla şiirleri de vardır. Eserlerinde Kırım Türklerinin, Rusların zulmü altındaki hayatını anla- tır. Hüzür bir üslubu vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sa- natçıya ait değildir? korkunç Yıllar B) Yurdunu Kaybeden Adam C) Onlar da İnsandı D) Cengiz Han'a Küsen Bulut E) O Topraklar Bizimdi 2. Edebiyatımızın en büyük ustalarından ---- 2073 Türkiye'si- 23.
Igi
1-
7-
Prf Yayınları
D) E
60
33. Yahya Kemal Cumhuriyet Dönemi'nde çeşitli türlerde
eserler vermiş ve herhangi bir edebî gruba girmemiş ba-
ğımsız bir şairdir. O, Divan şiiri geleneğini sadece biçim
ve ahenk bakımından devam ettirmiştir. Onun asıl izleği
saf şiirdir. Dönemindeki şairler gibi şiirine toplumsal gö-
revler yüklememiş, şiirin özel ve sadece kendisi için ol-
ması gerektiğini savunmuştur. Toplumsal görevleri düz-
yazı türündeki eserlerine yüklemiştir. Genel olarak bakıl-
dığında konularının Divan şiirinin klişe mazmunlarından
farklı olduğu açıkça görülebilir.
Bu parçada Yahya Kemal'le ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisine karşı çıkılmaktadır?
A) Bağımsız bir yazın anlayışı benimsemesine
Toplumsal sorunları eserlerinde işlemeyişine
Cond
Şürde biçime içerikten daha çok önem vermesine
D) Divan şiirinin son temsilcisi olarak gösterilmesine
E) Anlamı ikinci plana atan ahenk yönü kuvvetli şiirler
yazmasına
13
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
Igi 1- 7- Prf Yayınları D) E 60 33. Yahya Kemal Cumhuriyet Dönemi'nde çeşitli türlerde eserler vermiş ve herhangi bir edebî gruba girmemiş ba- ğımsız bir şairdir. O, Divan şiiri geleneğini sadece biçim ve ahenk bakımından devam ettirmiştir. Onun asıl izleği saf şiirdir. Dönemindeki şairler gibi şiirine toplumsal gö- revler yüklememiş, şiirin özel ve sadece kendisi için ol- ması gerektiğini savunmuştur. Toplumsal görevleri düz- yazı türündeki eserlerine yüklemiştir. Genel olarak bakıl- dığında konularının Divan şiirinin klişe mazmunlarından farklı olduğu açıkça görülebilir. Bu parçada Yahya Kemal'le ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisine karşı çıkılmaktadır? A) Bağımsız bir yazın anlayışı benimsemesine Toplumsal sorunları eserlerinde işlemeyişine Cond Şürde biçime içerikten daha çok önem vermesine D) Divan şiirinin son temsilcisi olarak gösterilmesine E) Anlamı ikinci plana atan ahenk yönü kuvvetli şiirler yazmasına 13
an
ar.
ki
r.
ri
r.
G
DENEME-1
Eleştiri üzerine düşünürken, örneklerimi Fransa'dan ver-
dim. Bizden de söz etmek isterdim ama bizde eleştiri diye
bir şey var mı? Dünün eleştirileri sayılan övgü yazılarına
gülerken bugünün kısırlığını neden düşünmüyoruz?
Gazete ve dergilerde zaman zaman görülen eleştirilerin
onlardan ne farkı var? Onlar bir kitabı överlerdi, bunlar
batırıyorlar; ayrılık sadece burada..
Bu parçada asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Türk edebiyatında gerçek anlamda bir eleştiriden söz
edilemez.
Gazete ve dergilerde yayımlanan eleştiri yazıları nes-
nel değildir.
C) Bizde eleştiri, bir yapıtı yermek olarak algılanmaktadır.
D) Fransa'da eleştiri, Türkiye'dekinden daha çok geliş-
miştir.
Eleştiri türünü düne göre daha nesnel bir hale getirme-
ye çalışmalıyız.
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
an ar. ki r. ri r. G DENEME-1 Eleştiri üzerine düşünürken, örneklerimi Fransa'dan ver- dim. Bizden de söz etmek isterdim ama bizde eleştiri diye bir şey var mı? Dünün eleştirileri sayılan övgü yazılarına gülerken bugünün kısırlığını neden düşünmüyoruz? Gazete ve dergilerde zaman zaman görülen eleştirilerin onlardan ne farkı var? Onlar bir kitabı överlerdi, bunlar batırıyorlar; ayrılık sadece burada.. Bu parçada asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk edebiyatında gerçek anlamda bir eleştiriden söz edilemez. Gazete ve dergilerde yayımlanan eleştiri yazıları nes- nel değildir. C) Bizde eleştiri, bir yapıtı yermek olarak algılanmaktadır. D) Fransa'da eleştiri, Türkiye'dekinden daha çok geliş- miştir. Eleştiri türünü düne göre daha nesnel bir hale getirme- ye çalışmalıyız.
TÜRKÇE TESTİ
3. Bekir Yıldız, toplumcu gerçekçi diye sınıflandırabileceğimiz
noftandi
1
(bir gruba dâhil etmek) hikâye yazarlarından biridir. Yazdığı
eserlerde, çoğunlukla çocukluğunun geçtiği Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde yaşanan toplumsal sıkıntıları işlemiş
||
(eserine konu yapmak), bunun yanında 1960'lardan itiba-
ren önemli bir sorun haline gelen Almanya'daki Türk işçi-
lerin durumlarını (yıllık kazançlarını) işlediği hikâyelerinde
|||
kendisinin de bir süre yaşadığı gurbet hayatında (yaşa-
IV
mında) karşılaştıklarını ayrıntılarıyla anlatarak okuyucuya
oldukça gerçekçi tablolar sunmuştur (dile getirmiştir).
V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı
parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamakta-
byll
A) L
C) III
D)
E) V
KURUL YAYINCILIK
Lise Türkçe
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
TÜRKÇE TESTİ 3. Bekir Yıldız, toplumcu gerçekçi diye sınıflandırabileceğimiz noftandi 1 (bir gruba dâhil etmek) hikâye yazarlarından biridir. Yazdığı eserlerde, çoğunlukla çocukluğunun geçtiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan toplumsal sıkıntıları işlemiş || (eserine konu yapmak), bunun yanında 1960'lardan itiba- ren önemli bir sorun haline gelen Almanya'daki Türk işçi- lerin durumlarını (yıllık kazançlarını) işlediği hikâyelerinde ||| kendisinin de bir süre yaşadığı gurbet hayatında (yaşa- IV mında) karşılaştıklarını ayrıntılarıyla anlatarak okuyucuya oldukça gerçekçi tablolar sunmuştur (dile getirmiştir). V Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamakta- byll A) L C) III D) E) V KURUL YAYINCILIK