%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlamlarına Göre Cümleler Soruları

bok
gre
28. (1) Elektrik, su, doğal gaz ve petrol ürünleri gibi
kaynakların her geçen gün azalması ve pahalanması,
hem bireylerin hem de ülkelerin ekonomilerini olumsuz
etkiliyor. (II) Altyapısı gelişmiş kentlerde bu kaynaklar
temin edilse bile mekânlara ulaştırılması, hem ciddi bir
iş yükü hem de ciddi bir ekonomik yük getiriyor.
(III) Altyapısı olmayan ya da yetersiz olan kentlerde ise
altyapı sorunları çoğu zaman ekonomik ancak sağlıksız
bir biçimde çözülüyor. (IV) Akıllı altyapısız mimari, bu
sorunları çözmek üzere geliştirilen çağdaş bir mimari
yöntemidir. (V) Bu mimari anlayışta mekânların bağımlı
oldukları kaynakları akıllı bir biçimde en yüksek
verimlilikle kullanarak altyapıya olan bağımlılığın
tümüyle ortadan kaldırılması düşünülüyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
"amaç" söz konusudur?
A) I ve 11
B) Love Ill
D) III ve IV
E IV ve V
CI ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
bok gre 28. (1) Elektrik, su, doğal gaz ve petrol ürünleri gibi kaynakların her geçen gün azalması ve pahalanması, hem bireylerin hem de ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiliyor. (II) Altyapısı gelişmiş kentlerde bu kaynaklar temin edilse bile mekânlara ulaştırılması, hem ciddi bir iş yükü hem de ciddi bir ekonomik yük getiriyor. (III) Altyapısı olmayan ya da yetersiz olan kentlerde ise altyapı sorunları çoğu zaman ekonomik ancak sağlıksız bir biçimde çözülüyor. (IV) Akıllı altyapısız mimari, bu sorunları çözmek üzere geliştirilen çağdaş bir mimari yöntemidir. (V) Bu mimari anlayışta mekânların bağımlı oldukları kaynakları akıllı bir biçimde en yüksek verimlilikle kullanarak altyapıya olan bağımlılığın tümüyle ortadan kaldırılması düşünülüyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde "amaç" söz konusudur? A) I ve 11 B) Love Ill D) III ve IV E IV ve V CI ve III Diğer sayfaya geçiniz.
H
(1) Psikoloji, insan davranışlarının doğasını anlama gayretinde
bir bilim dalıyken sinema, karmaşık insan davranışlarını tüm
detay ve inceliği ile perdeye yansıtabilen bir sanat dalıdır. (II)
Psikoloji ve sinemanın hedeflerinde benzer noktalar olsa da
kullandıkları yöntemler oldukça farklıdır (III Insan davranış-
larının tüm doğallığı ile sergilendiği günlük kişiler arası ilişki-
lerimizi psikologlar bilimsel metotlar ile; senarist, yönetmen
veya oyuncular ise kendilerine has tekniklerle incelemelerde
bulunurlar. (IV) Bir elinizde çeşitli istatistiklerin ve barların bu-
lunduğu bilimsel makalelerden oluşan bir psikoloji dergisini ve
diğer elinizde de 5.1 Dolby ses düzeneği ile kaydedilmiş geniş
ekran bir film DVD'si tuttuğunuzu düşünün. (V) Sonuçta gözle-
nen baz aynı olduğundan psikolojinin bilimsel yayınlarında ve
sinemacıların ürettikleri filmlerin özünde insan davranışlarının
açıklanmasına dair paralellikler yakalayabilmek mümkündür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce-
nin akışını bozmaktadır?
BUY
4.
C) III
10
DYV
EW
75
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
H (1) Psikoloji, insan davranışlarının doğasını anlama gayretinde bir bilim dalıyken sinema, karmaşık insan davranışlarını tüm detay ve inceliği ile perdeye yansıtabilen bir sanat dalıdır. (II) Psikoloji ve sinemanın hedeflerinde benzer noktalar olsa da kullandıkları yöntemler oldukça farklıdır (III Insan davranış- larının tüm doğallığı ile sergilendiği günlük kişiler arası ilişki- lerimizi psikologlar bilimsel metotlar ile; senarist, yönetmen veya oyuncular ise kendilerine has tekniklerle incelemelerde bulunurlar. (IV) Bir elinizde çeşitli istatistiklerin ve barların bu- lunduğu bilimsel makalelerden oluşan bir psikoloji dergisini ve diğer elinizde de 5.1 Dolby ses düzeneği ile kaydedilmiş geniş ekran bir film DVD'si tuttuğunuzu düşünün. (V) Sonuçta gözle- nen baz aynı olduğundan psikolojinin bilimsel yayınlarında ve sinemacıların ürettikleri filmlerin özünde insan davranışlarının açıklanmasına dair paralellikler yakalayabilmek mümkündür. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışını bozmaktadır? BUY 4. C) III 10 DYV EW 75
1. Kazılacak toprağı uzun uzun inceledi. Ara
ölçerek alanı
zinin enini boyunu büyük ----
hakkında bir fikir edinmeye çalıştı. Kafasın-
dan şöyle bir hesap yaptıktan sonra, bu iş
-üç günümüzü alır, dedi ve işe ko-
bizim
yuldu.
Bu parçada boş bırakılan yerlere dü-
şüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisi getirilebilir?
A) göz kararı artık
B) adımla - çok çok
C) kafadan - en az
D) karışla-olsa olsa
E) metreyle - daha fazla
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
1. Kazılacak toprağı uzun uzun inceledi. Ara ölçerek alanı zinin enini boyunu büyük ---- hakkında bir fikir edinmeye çalıştı. Kafasın- dan şöyle bir hesap yaptıktan sonra, bu iş -üç günümüzü alır, dedi ve işe ko- bizim yuldu. Bu parçada boş bırakılan yerlere dü- şüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) göz kararı artık B) adımla - çok çok C) kafadan - en az D) karışla-olsa olsa E) metreyle - daha fazla
5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca
olumsuz bir cümledir?
A) Kendi binası içinde ilk tiyatro eserinin sahnelenmesi 1842
tarihindedir.
B) İki Şehrin Hikâyesi, Fransız İhtilali hakkında yazılmış en
etkileyici romandır.
C) Türkçede cümle kuruluşu genel olarak "özne, nesne, yük-
lem" şeklindedir.
D) Yeryüzündeki hiçbir dil ailesi, Türkçe kadar geniş sahala-
ra yayılmış değildir.
E) Kendi kültürünün değersiz olduğunu düşünenlerde millî
şuur nasıl gelişebilir?
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir? A) Kendi binası içinde ilk tiyatro eserinin sahnelenmesi 1842 tarihindedir. B) İki Şehrin Hikâyesi, Fransız İhtilali hakkında yazılmış en etkileyici romandır. C) Türkçede cümle kuruluşu genel olarak "özne, nesne, yük- lem" şeklindedir. D) Yeryüzündeki hiçbir dil ailesi, Türkçe kadar geniş sahala- ra yayılmış değildir. E) Kendi kültürünün değersiz olduğunu düşünenlerde millî şuur nasıl gelişebilir?
iş
si-
k-
vul
Evrensel iletişim Yayınları
11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözde soru
cümlesidir?
A) Bu içinden çıkılmaz durumdan nasıl kurtula-
cağım?
3) insan onca yıldır bir kez bile annesini aramaz
mı?
Ben senin şu an aklından geçenleri bilmez
miyim?
DY Semra bu kadar ütüyü kaç saatte yapar aca-
ba?
E) Su etrafını bir kartai edasıyla süzen adam kaç
saattir ne bekliyor?
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
iş si- k- vul Evrensel iletişim Yayınları 11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözde soru cümlesidir? A) Bu içinden çıkılmaz durumdan nasıl kurtula- cağım? 3) insan onca yıldır bir kez bile annesini aramaz mı? Ben senin şu an aklından geçenleri bilmez miyim? DY Semra bu kadar ütüyü kaç saatte yapar aca- ba? E) Su etrafını bir kartai edasıyla süzen adam kaç saattir ne bekliyor?
3.
Aşağıdakilerden hangisi sözde soru cümlesi
değildir?
A) Ne istediğimi ona mi soracağım?
B) Hani beni dün arayacaktın?
C) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?
(D) Yurdunu kim sevmezmiş?
E) Okuldan kimler mezun olmadı ki?
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
3. Aşağıdakilerden hangisi sözde soru cümlesi değildir? A) Ne istediğimi ona mi soracağım? B) Hani beni dün arayacaktın? C) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? (D) Yurdunu kim sevmezmiş? E) Okuldan kimler mezun olmadı ki?
20
N
18. Sabahleyin erkenden yola çıktım. Havanın keyfi yoktu. Gök-
yüzü griye boyanmış; yağmur, soğuk öncü taneciklerini bir
bir göndermeye başlamıştı. Zeytinliklerin arasından kıvrıla
kıvrıla tepeye vardım. Durup denize doğru günbegün yeşil
bir halı gibi uzanan ovayı seyre daldım. Daha sonra köyün
yokuşlarına tırmandım. İkişer üçer katli evler birbirinin man-
zárasını kapatmayacak şekilde yapılmıştı. Pencerelerinin
dört bir yanına çivit mavisi sürme çekilmiş, duvarlarının dibi
ebegümeçleriyle kaplanmıştı.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak,
I. Kahraman bakış açısı ile oluşturulmuştur.
II. Olaylar oluş sırasına göre aktarılmıştır.
III. Farklı duyu organlarından yararlanılmıştır.
IV. Yinelemelere yer verilmiştir.
Rekiştirmeli sözcük kullanılmıştır.
VI. Doğadan insana aktarım söz konusudur.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve v
E) V ve VI
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
20 N 18. Sabahleyin erkenden yola çıktım. Havanın keyfi yoktu. Gök- yüzü griye boyanmış; yağmur, soğuk öncü taneciklerini bir bir göndermeye başlamıştı. Zeytinliklerin arasından kıvrıla kıvrıla tepeye vardım. Durup denize doğru günbegün yeşil bir halı gibi uzanan ovayı seyre daldım. Daha sonra köyün yokuşlarına tırmandım. İkişer üçer katli evler birbirinin man- zárasını kapatmayacak şekilde yapılmıştı. Pencerelerinin dört bir yanına çivit mavisi sürme çekilmiş, duvarlarının dibi ebegümeçleriyle kaplanmıştı. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak, I. Kahraman bakış açısı ile oluşturulmuştur. II. Olaylar oluş sırasına göre aktarılmıştır. III. Farklı duyu organlarından yararlanılmıştır. IV. Yinelemelere yer verilmiştir. Rekiştirmeli sözcük kullanılmıştır. VI. Doğadan insana aktarım söz konusudur. yargılarından hangileri söylenemez? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve v E) V ve VI
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu, anlamca
olumsuzdur?
A) Hem beni dinlemiyorsun hem de anlamadım diyorsun.
B) Ya kremalı pasta ya da bir tatlı al kardeşine giderken.
C) İster benimle kalıp bana çok yardım et ister annenie pazara git.
D) Ne senin yardımına ne de bir başkasının desteğine
ihtiyacım var.
E) Kâh geçmişten kâh gelecekten konuşup durduk saatlerce.
YAYINLARI
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur? A) Hem beni dinlemiyorsun hem de anlamadım diyorsun. B) Ya kremalı pasta ya da bir tatlı al kardeşine giderken. C) İster benimle kalıp bana çok yardım et ister annenie pazara git. D) Ne senin yardımına ne de bir başkasının desteğine ihtiyacım var. E) Kâh geçmişten kâh gelecekten konuşup durduk saatlerce. YAYINLARI
Cümle Çeşitleri - 1
e
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlama gore
Tarklı bir cümledir?
A) Ahmet dün yine okula gelmedi
B) Onların evlerinin kapısı tahtadandi
C) O kitaptan benim kütüphanemde yok
D) Ne yardan geçilir ne serden.
E) O, okulunu dört yılda bitiremedi.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
Cümle Çeşitleri - 1 e 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlama gore Tarklı bir cümledir? A) Ahmet dün yine okula gelmedi B) Onların evlerinin kapısı tahtadandi C) O kitaptan benim kütüphanemde yok D) Ne yardan geçilir ne serden. E) O, okulunu dört yılda bitiremedi.
E) V. isim cümlesidir.
11. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
16. A
Z
A) Bu geç vakitte ne yapsak bilmiyorum
B) Kapıdan içeri girince bir de ne göreyim
C) Son toplantıya katılmayan siz değil misiniz
D) Cemşit, arkadaşına "Bu akşam işin var mi"
diye sordu
E) Bilmiyor musun ki, hayatta her şeyin bir
gayesi vardir
A
B
C
D)
E)
E
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
E) V. isim cümlesidir. 11. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? 16. A Z A) Bu geç vakitte ne yapsak bilmiyorum B) Kapıdan içeri girince bir de ne göreyim C) Son toplantıya katılmayan siz değil misiniz D) Cemşit, arkadaşına "Bu akşam işin var mi" diye sordu E) Bilmiyor musun ki, hayatta her şeyin bir gayesi vardir A B C D) E) E
fdd YAYIN
2.
Sekizimiz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi
vardır?
A) Mübalağa
B) Intak
C) Teşbih
D) İrsalimesel E) Cinas
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
fdd YAYIN 2. Sekizimiz odun çeker Dokuzumuz ateş yakar Kaz kaldırmış başın bakar Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A) Mübalağa B) Intak C) Teşbih D) İrsalimesel E) Cinas
8.
6. Her sanat yönelimi, içinden çıktığı mekânsal ve
zamansal iklimin dokusunu taşır. Bu doku ne denli net
ve saydamsa o oranda kalıcı ve yüksek sanat olma
özelliğine erişmektedir. Bu kabule "profil" kavramı
üzerinden yaklaşınca bu profilin ancak belli bir "iklim"
içinde oluşagelen bir değer, kısaca "iklim" ile "profil'in
birbirini besleyen iki etken olduğu açığa çıkmaktadır.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca
karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Modern resim sanatının gitgide soyuta doğru
akmasını hayretler içerisinde izliyorum.
B) Büyük sanatçıların ürettikleri eserleri incelediğinizde
eserin yalınlığına tanık olursunuz.
C) Düşüncelerimiz, basit ve herkesçe gizliden gizliye
bilinen gerçekliklerle sinyrlıdır
.
D) Sanatın duyular ile ilgili temel derdi olduğuyla ilgili
daha ikna edici bir kanıt belirmiştir
.
E) Edebiyat için mekân-insan ilişkisi neyse resim ve
diğer sanatlar için de aynıdır.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
8. 6. Her sanat yönelimi, içinden çıktığı mekânsal ve zamansal iklimin dokusunu taşır. Bu doku ne denli net ve saydamsa o oranda kalıcı ve yüksek sanat olma özelliğine erişmektedir. Bu kabule "profil" kavramı üzerinden yaklaşınca bu profilin ancak belli bir "iklim" içinde oluşagelen bir değer, kısaca "iklim" ile "profil'in birbirini besleyen iki etken olduğu açığa çıkmaktadır. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Modern resim sanatının gitgide soyuta doğru akmasını hayretler içerisinde izliyorum. B) Büyük sanatçıların ürettikleri eserleri incelediğinizde eserin yalınlığına tanık olursunuz. C) Düşüncelerimiz, basit ve herkesçe gizliden gizliye bilinen gerçekliklerle sinyrlıdır . D) Sanatın duyular ile ilgili temel derdi olduğuyla ilgili daha ikna edici bir kanıt belirmiştir . E) Edebiyat için mekân-insan ilişkisi neyse resim ve diğer sanatlar için de aynıdır.
14. (1) Hani bazı insanlar vardır, dünyadan şikâyetçidir-
ler. (II) Siz de onlardan misiniz? (III) Dünyadan şikâ-
yet etmek manasız bir şeydir. (IV) Voltaire filozofun,
o her şeyin bir iyi tarafını bulan meşhur Candide'ine
söylettiği gibi, mevcut dünyaların en iyisi, yine bu bi-
zim üzerinde yaşadığımız dünyadır. (V) Yazına da,
kışına da, ilkbaharına da, sonbaharına da doyum ol-
maz çünkü hepsinin kendine özgü bir lezzeti vardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, çekim ve yapım eki almış sözcük var-
"dir.Sibgerside
B) II. cümle, sözde soru cümlesidir.
III. cümle, temel ögelerden oluşan bir isim cüm-
lesidir.
IV. cümlede, "en" sözcüğü zarf olarak kullanıl-
mıştır.
E) V. cümle, kurallı cümledir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
14. (1) Hani bazı insanlar vardır, dünyadan şikâyetçidir- ler. (II) Siz de onlardan misiniz? (III) Dünyadan şikâ- yet etmek manasız bir şeydir. (IV) Voltaire filozofun, o her şeyin bir iyi tarafını bulan meşhur Candide'ine söylettiği gibi, mevcut dünyaların en iyisi, yine bu bi- zim üzerinde yaşadığımız dünyadır. (V) Yazına da, kışına da, ilkbaharına da, sonbaharına da doyum ol- maz çünkü hepsinin kendine özgü bir lezzeti vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, çekim ve yapım eki almış sözcük var- "dir.Sibgerside B) II. cümle, sözde soru cümlesidir. III. cümle, temel ögelerden oluşan bir isim cüm- lesidir. IV. cümlede, "en" sözcüğü zarf olarak kullanıl- mıştır. E) V. cümle, kurallı cümledir. Diğer sayfaya geçiniz.
1.
Elinin arkasında güneş duruyordu.
Aylardan kasımdı, üşüyorduk
II
Ağacın bir bulvarda ölüyordu.
IV
Şehrin camları kaygısız gülüyordu.
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri, kökünün türü bakımından diğerlerinden farklı-
dir?
A) I ve II
By I ve IV
C) II ve IV
D) III ve TV
Eu ve v
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
1. Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan kasımdı, üşüyorduk II Ağacın bir bulvarda ölüyordu. IV Şehrin camları kaygısız gülüyordu. V Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi- leri, kökünün türü bakımından diğerlerinden farklı- dir? A) I ve II By I ve IV C) II ve IV D) III ve TV Eu ve v
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre
olumsuzdur?
A) Bu, hayatındaki ilk unutkanlık değildi.
B) Şarkının sözlerini ezberlememiş değilim.
C) Çok çaba sarf etti ve gitar çalmayı öğrendi.
D Aslında bu kitabı beğenmedim değil.
E) Hem şiir okuyor hem de müzik dinliyor.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumsuzdur? A) Bu, hayatındaki ilk unutkanlık değildi. B) Şarkının sözlerini ezberlememiş değilim. C) Çok çaba sarf etti ve gitar çalmayı öğrendi. D Aslında bu kitabı beğenmedim değil. E) Hem şiir okuyor hem de müzik dinliyor.
20:40 WWW
DeFacto
1
For %3
Vo))
* LTE2 .1
MOYA
A
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, "tanımlama" yapılma-
mıştır?
A) Dostu
olmayan insan en yoksul insandır.
B) Deha, uzun bir sabırdır.
be
C) Yaşlılık bütün hastalıkların limanıdır.
D) Doğa en şefkatli annedir.
E) Eğitim Yoksulun sermayesi. zenginin faizidir.
III
T
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
20:40 WWW DeFacto 1 For %3 Vo)) * LTE2 .1 MOYA A Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, "tanımlama" yapılma- mıştır? A) Dostu olmayan insan en yoksul insandır. B) Deha, uzun bir sabırdır. be C) Yaşlılık bütün hastalıkların limanıdır. D) Doğa en şefkatli annedir. E) Eğitim Yoksulun sermayesi. zenginin faizidir. III T