Anlamlarına Göre Cümleler Soruları

13E59CF8
3.BÖLÜM: PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE
Hayatın kendisi elbette hikâye, roman olur ama hayatın dili
hikâye ve roman yazmaya yetmez. Mesela tanıklık ettiğiniz bir
trafik kazasını evinize gidince ailenize "Filanca yolda iki araç
çarpıştı. Kimsenin hayatını kaybetmediği bu kazada araçiar
büyük maddi hasar gördü..." diye anlatıverirsiniz. Peki, ben
bunu böyle anlatırsam ortaya bir hikâye ya da roman çıkar
mı? Benim en sıradan olayları bile ayrıntılı betimlemelerle, söz
oyunlarıyla anlatmamın sebebi budur. Yani bu, benim değil; ka-
lem oynattığım roman türünün bir ihtiyacıdır.
Kendisinden bu sözlerle bahseden bir yazar, aşağıdakile-
rin hangisiyle nitelendirilemez?
A) Eserlerinde tasvirlere önem veren
Günlük konuşma dilini yetersiz bulan
C) Yazdığı türün gereklerini yerine getiren
Eserlerinde edebi sanatlardan yararlanan
E) Romanlarının konularını hayattan da alan
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
13E59CF8 3.BÖLÜM: PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE Hayatın kendisi elbette hikâye, roman olur ama hayatın dili hikâye ve roman yazmaya yetmez. Mesela tanıklık ettiğiniz bir trafik kazasını evinize gidince ailenize "Filanca yolda iki araç çarpıştı. Kimsenin hayatını kaybetmediği bu kazada araçiar büyük maddi hasar gördü..." diye anlatıverirsiniz. Peki, ben bunu böyle anlatırsam ortaya bir hikâye ya da roman çıkar mı? Benim en sıradan olayları bile ayrıntılı betimlemelerle, söz oyunlarıyla anlatmamın sebebi budur. Yani bu, benim değil; ka- lem oynattığım roman türünün bir ihtiyacıdır. Kendisinden bu sözlerle bahseden bir yazar, aşağıdakile- rin hangisiyle nitelendirilemez? A) Eserlerinde tasvirlere önem veren Günlük konuşma dilini yetersiz bulan C) Yazdığı türün gereklerini yerine getiren Eserlerinde edebi sanatlardan yararlanan E) Romanlarının konularını hayattan da alan
1.
●
Çok gezen mi, çok okuyan mı daha çok bilir?
Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı daha
önemlidir?
Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi belirleyicidir?
Yukarıdaki konuların tartışıldığı sözlü anlatım türü ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir jüri gözetiminde yapılır.
B) İki grup arasında gerçekleştirilir.
C) Özellikle okullarda sınıf ortamında yapılır.
D) Savi etkili ve inandırıcı şekilde savunmak esastır.
E) Kesin bir doğruya ulaşmak amaçlanır.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
1. ● Çok gezen mi, çok okuyan mı daha çok bilir? Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı daha önemlidir? Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi belirleyicidir? Yukarıdaki konuların tartışıldığı sözlü anlatım türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir jüri gözetiminde yapılır. B) İki grup arasında gerçekleştirilir. C) Özellikle okullarda sınıf ortamında yapılır. D) Savi etkili ve inandırıcı şekilde savunmak esastır. E) Kesin bir doğruya ulaşmak amaçlanır.
bok
gre
28. (1) Elektrik, su, doğal gaz ve petrol ürünleri gibi
kaynakların her geçen gün azalması ve pahalanması,
hem bireylerin hem de ülkelerin ekonomilerini olumsuz
etkiliyor. (II) Altyapısı gelişmiş kentlerde bu kaynaklar
temin edilse bile mekânlara ulaştırılması, hem ciddi bir
iş yükü hem de ciddi bir ekonomik yük getiriyor.
(III) Altyapısı olmayan ya da yetersiz olan kentlerde ise
altyapı sorunları çoğu zaman ekonomik ancak sağlıksız
bir biçimde çözülüyor. (IV) Akıllı altyapısız mimari, bu
sorunları çözmek üzere geliştirilen çağdaş bir mimari
yöntemidir. (V) Bu mimari anlayışta mekânların bağımlı
oldukları kaynakları akıllı bir biçimde en yüksek
verimlilikle kullanarak altyapıya olan bağımlılığın
tümüyle ortadan kaldırılması düşünülüyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
"amaç" söz konusudur?
A) I ve 11
B) Love Ill
D) III ve IV
E IV ve V
CI ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
bok gre 28. (1) Elektrik, su, doğal gaz ve petrol ürünleri gibi kaynakların her geçen gün azalması ve pahalanması, hem bireylerin hem de ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiliyor. (II) Altyapısı gelişmiş kentlerde bu kaynaklar temin edilse bile mekânlara ulaştırılması, hem ciddi bir iş yükü hem de ciddi bir ekonomik yük getiriyor. (III) Altyapısı olmayan ya da yetersiz olan kentlerde ise altyapı sorunları çoğu zaman ekonomik ancak sağlıksız bir biçimde çözülüyor. (IV) Akıllı altyapısız mimari, bu sorunları çözmek üzere geliştirilen çağdaş bir mimari yöntemidir. (V) Bu mimari anlayışta mekânların bağımlı oldukları kaynakları akıllı bir biçimde en yüksek verimlilikle kullanarak altyapıya olan bağımlılığın tümüyle ortadan kaldırılması düşünülüyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde "amaç" söz konusudur? A) I ve 11 B) Love Ill D) III ve IV E IV ve V CI ve III Diğer sayfaya geçiniz.
2
6. Deitmotiv, edebiyata müzik alanından geçen bir kavramdır.
Leitmotiv, özellikle roman sanatında sıkça kullanılan bir anla-
tim tekniği unsurudur. () Romanın değişik bölümlerinde, çeşitli
nedenlerle tekrarlanan ifade kalıbıdı OV) Batı romanında sıkça
kullanıldığı görülmektedir (V)Bir alıntının, belli bir davranış bi-
çiminin ya da belli bir özelliğin sürekli tekrarlanması ile oluşur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir ta-
nımlama yoktur?
I ve II
fivell
X
D
III ve IV
F) I, IV ve V
Il ve III
2
Il ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
2 6. Deitmotiv, edebiyata müzik alanından geçen bir kavramdır. Leitmotiv, özellikle roman sanatında sıkça kullanılan bir anla- tim tekniği unsurudur. () Romanın değişik bölümlerinde, çeşitli nedenlerle tekrarlanan ifade kalıbıdı OV) Batı romanında sıkça kullanıldığı görülmektedir (V)Bir alıntının, belli bir davranış bi- çiminin ya da belli bir özelliğin sürekli tekrarlanması ile oluşur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir ta- nımlama yoktur? I ve II fivell X D III ve IV F) I, IV ve V Il ve III 2 Il ve IV E) IV ve V
5. -- -- kelime hazinem ve hayal gücüm
gelişecek.
Bu cümlede koşul-sonuç ilişkisi kurmak
için boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Farklı türdeki kitaplara yöneldiğimden X
B) Her gün kitap okuduğumdan X
C) Seviyemin üzerinde kitaplar okuduğum
için X
Kitap okumaya çok zaman ayırsam
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
5. -- -- kelime hazinem ve hayal gücüm gelişecek. Bu cümlede koşul-sonuç ilişkisi kurmak için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Farklı türdeki kitaplara yöneldiğimden X B) Her gün kitap okuduğumdan X C) Seviyemin üzerinde kitaplar okuduğum için X Kitap okumaya çok zaman ayırsam
5. Mutluluğu kimse inanılır bulmuyor, İnsanoğlu-
nun mutlu olamayacağı düşünülüyor. Eğer dep-
resyonun, üzüntün, sıkıntın hakkında konuşur-
san herkes sana inanır. Bu doğal görünür ama
eğer mutluluğundan bahsedersen sana kimse
inanmaz bu doğaya aykırı gibi durur.
Bu parçadaki cümlelerin özellikleri için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sadece sözde özne ve yüklemden oluşan
cümle vardır.
B) Bağımsız sıralı cümle vardır.
C) Girişik birleşik yapılı, olumlu fiil cümlesi
vardır.
D) Fiil cümlesi olan şartlı birleşik yapılı cümle
vardır.
E) Yüklemleri fillerden oluşan bağlı cümle
vardır.
L TÜMLER YAYINLARI
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
5. Mutluluğu kimse inanılır bulmuyor, İnsanoğlu- nun mutlu olamayacağı düşünülüyor. Eğer dep- resyonun, üzüntün, sıkıntın hakkında konuşur- san herkes sana inanır. Bu doğal görünür ama eğer mutluluğundan bahsedersen sana kimse inanmaz bu doğaya aykırı gibi durur. Bu parçadaki cümlelerin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sadece sözde özne ve yüklemden oluşan cümle vardır. B) Bağımsız sıralı cümle vardır. C) Girişik birleşik yapılı, olumlu fiil cümlesi vardır. D) Fiil cümlesi olan şartlı birleşik yapılı cümle vardır. E) Yüklemleri fillerden oluşan bağlı cümle vardır. L TÜMLER YAYINLARI
8. Bu şehirden gidiyorum
IE
Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi
Gururu yıkılmış soy atlar gibi
Bu şehirden gidiyorum
İnsanlar taş gibi bana yabancı
Ağaçlar bensiz hüküm giyecek bulvarlarda
Bir tambur bir yalnızlığı anlatıyorsa
O Işıksız pencereden
Ben onu bile bile duymuyor gibiyim
Bu parçada aşağıdakilerden hangileri kişileştirilmemiştir?
A Kirke
AKırlangıçlar - atlar
Şehir - atlar
Achie
EXŞehir - kırlangıçlar
BY Ağaçlar - tambur
D) Pencere - tambur
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
8. Bu şehirden gidiyorum IE Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi Gururu yıkılmış soy atlar gibi Bu şehirden gidiyorum İnsanlar taş gibi bana yabancı Ağaçlar bensiz hüküm giyecek bulvarlarda Bir tambur bir yalnızlığı anlatıyorsa O Işıksız pencereden Ben onu bile bile duymuyor gibiyim Bu parçada aşağıdakilerden hangileri kişileştirilmemiştir? A Kirke AKırlangıçlar - atlar Şehir - atlar Achie EXŞehir - kırlangıçlar BY Ağaçlar - tambur D) Pencere - tambur
bir
Tr.
ok
e-
HIN
VE REN
ar K
11. Virgül ya da noktalı virgülle sıralanmış birden fazla
cümlenin oluşturduğu cümlelere sıralı cümle denir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sıralı bir cümledir?
A) Karacaoğlan, Türk şiirinin en güçlülerindendir üs-
telik en tanınmış ozanıdır.
B) Yunus Emre; temiz, beyaz bir Türkçenin temelini
atan abide şahsiyettir.
C) Mevlâna, 13. asırda kendinin çok az bilinen bir
yönü olan strateji bilirliğiyle göz kamaştırır.
D) Ahi Evran, ekonomik sistemini paylaşım üzerine
kurmuş; dayanışmayı öğretmiştir.
E) Hacı Bektaş, İslamiyet'in evrensel yönünü başka
dinlerin mensuplarına ulaştırmayı başarmıştır.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
bir Tr. ok e- HIN VE REN ar K 11. Virgül ya da noktalı virgülle sıralanmış birden fazla cümlenin oluşturduğu cümlelere sıralı cümle denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sıralı bir cümledir? A) Karacaoğlan, Türk şiirinin en güçlülerindendir üs- telik en tanınmış ozanıdır. B) Yunus Emre; temiz, beyaz bir Türkçenin temelini atan abide şahsiyettir. C) Mevlâna, 13. asırda kendinin çok az bilinen bir yönü olan strateji bilirliğiyle göz kamaştırır. D) Ahi Evran, ekonomik sistemini paylaşım üzerine kurmuş; dayanışmayı öğretmiştir. E) Hacı Bektaş, İslamiyet'in evrensel yönünü başka dinlerin mensuplarına ulaştırmayı başarmıştır.
H
(1) Psikoloji, insan davranışlarının doğasını anlama gayretinde
bir bilim dalıyken sinema, karmaşık insan davranışlarını tüm
detay ve inceliği ile perdeye yansıtabilen bir sanat dalıdır. (II)
Psikoloji ve sinemanın hedeflerinde benzer noktalar olsa da
kullandıkları yöntemler oldukça farklıdır (III Insan davranış-
larının tüm doğallığı ile sergilendiği günlük kişiler arası ilişki-
lerimizi psikologlar bilimsel metotlar ile; senarist, yönetmen
veya oyuncular ise kendilerine has tekniklerle incelemelerde
bulunurlar. (IV) Bir elinizde çeşitli istatistiklerin ve barların bu-
lunduğu bilimsel makalelerden oluşan bir psikoloji dergisini ve
diğer elinizde de 5.1 Dolby ses düzeneği ile kaydedilmiş geniş
ekran bir film DVD'si tuttuğunuzu düşünün. (V) Sonuçta gözle-
nen baz aynı olduğundan psikolojinin bilimsel yayınlarında ve
sinemacıların ürettikleri filmlerin özünde insan davranışlarının
açıklanmasına dair paralellikler yakalayabilmek mümkündür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce-
nin akışını bozmaktadır?
BUY
4.
C) III
10
DYV
EW
75
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
H (1) Psikoloji, insan davranışlarının doğasını anlama gayretinde bir bilim dalıyken sinema, karmaşık insan davranışlarını tüm detay ve inceliği ile perdeye yansıtabilen bir sanat dalıdır. (II) Psikoloji ve sinemanın hedeflerinde benzer noktalar olsa da kullandıkları yöntemler oldukça farklıdır (III Insan davranış- larının tüm doğallığı ile sergilendiği günlük kişiler arası ilişki- lerimizi psikologlar bilimsel metotlar ile; senarist, yönetmen veya oyuncular ise kendilerine has tekniklerle incelemelerde bulunurlar. (IV) Bir elinizde çeşitli istatistiklerin ve barların bu- lunduğu bilimsel makalelerden oluşan bir psikoloji dergisini ve diğer elinizde de 5.1 Dolby ses düzeneği ile kaydedilmiş geniş ekran bir film DVD'si tuttuğunuzu düşünün. (V) Sonuçta gözle- nen baz aynı olduğundan psikolojinin bilimsel yayınlarında ve sinemacıların ürettikleri filmlerin özünde insan davranışlarının açıklanmasına dair paralellikler yakalayabilmek mümkündür. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışını bozmaktadır? BUY 4. C) III 10 DYV EW 75
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz, an-
lamca olumludur?
A) Benim böyle sorunlarım hiç olmadı.
B) Kardeşimin, nedense kendine güveni yok.
C) Bana göre onun düşünceleri çok tutarsız.
D) Şöhrete kavuşmayı kim istemez?
E) Ben hiç böyle davranır mıyım?
d
iv
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz, an- lamca olumludur? A) Benim böyle sorunlarım hiç olmadı. B) Kardeşimin, nedense kendine güveni yok. C) Bana göre onun düşünceleri çok tutarsız. D) Şöhrete kavuşmayı kim istemez? E) Ben hiç böyle davranır mıyım? d iv
Mucizeler
1
la yapılan
dan ayrı-
yuvarlak
294 ba-
bulun-
tirildiği
mıştır.
dana
e ya-
Tomris Uyar... Aykırı, başkaldıran... Şairlerin şiirine
ilham veren, zekâsıyla karşısındaki insanı diken üze-
rinde tutan biri. Onun için yazılan birçok yazının baş-
||
lığında Edip Cansever'in kaleme aldığı "Bir adın vardı
senin, Tomris Uyar'dı." dizesi kullanılıyor. Tomris Uyar
bu şiir için "Daha iyi olabilirdi, içinde adım olmasa..."
demiş. Onun böyle gördüğü bir şiirle onu betimlemeye
IV
11.
çalışmak, onu incitmek olmaz mı sahi?
V
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
Mucizeler 1 la yapılan dan ayrı- yuvarlak 294 ba- bulun- tirildiği mıştır. dana e ya- Tomris Uyar... Aykırı, başkaldıran... Şairlerin şiirine ilham veren, zekâsıyla karşısındaki insanı diken üze- rinde tutan biri. Onun için yazılan birçok yazının baş- || lığında Edip Cansever'in kaleme aldığı "Bir adın vardı senin, Tomris Uyar'dı." dizesi kullanılıyor. Tomris Uyar bu şiir için "Daha iyi olabilirdi, içinde adım olmasa..." demiş. Onun böyle gördüğü bir şiirle onu betimlemeye IV 11. çalışmak, onu incitmek olmaz mı sahi? V Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
O
Güze
Güzel sapanları kucaklayan sis gibi güzel eserleri saran bu
de tab Düşünceye cazip ve parlak bir biçim vermek
küçültür düşünceyi. (INBüyük yazar, içinden gelen sesi oldu-
ğu gibi haykırandır. (N)/Kelimeleri kullanırken halkın hoşuna
gidip gitmeyeceğini düşünmez. Derin bir düşünceyi anla-
mak, o düşünceyi kavradığımız anda derin bir düşünceye
sahip olmaktır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde tanım
yapılmamıştır?
AJ ve ll
D) IV ve V
B) II ve III
E) I, II ve IV
C) III ve IV
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
O Güze Güzel sapanları kucaklayan sis gibi güzel eserleri saran bu de tab Düşünceye cazip ve parlak bir biçim vermek küçültür düşünceyi. (INBüyük yazar, içinden gelen sesi oldu- ğu gibi haykırandır. (N)/Kelimeleri kullanırken halkın hoşuna gidip gitmeyeceğini düşünmez. Derin bir düşünceyi anla- mak, o düşünceyi kavradığımız anda derin bir düşünceye sahip olmaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde tanım yapılmamıştır? AJ ve ll D) IV ve V B) II ve III E) I, II ve IV C) III ve IV
1. Kazılacak toprağı uzun uzun inceledi. Ara
ölçerek alanı
zinin enini boyunu büyük ----
hakkında bir fikir edinmeye çalıştı. Kafasın-
dan şöyle bir hesap yaptıktan sonra, bu iş
-üç günümüzü alır, dedi ve işe ko-
bizim
yuldu.
Bu parçada boş bırakılan yerlere dü-
şüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisi getirilebilir?
A) göz kararı artık
B) adımla - çok çok
C) kafadan - en az
D) karışla-olsa olsa
E) metreyle - daha fazla
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
1. Kazılacak toprağı uzun uzun inceledi. Ara ölçerek alanı zinin enini boyunu büyük ---- hakkında bir fikir edinmeye çalıştı. Kafasın- dan şöyle bir hesap yaptıktan sonra, bu iş -üç günümüzü alır, dedi ve işe ko- bizim yuldu. Bu parçada boş bırakılan yerlere dü- şüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) göz kararı artık B) adımla - çok çok C) kafadan - en az D) karışla-olsa olsa E) metreyle - daha fazla
D) II. ve III.
E) III. ve IV.
4. Aşağıdakilerden hangisi biçimce
olumlu, anlamca olumsuz bir
cümledir?
A) Ben kimseyle seninle
ilgilendiğim kadar
ilgilenmedim.
B) Artık ne annesini ne de
babasını görmek istiyor.
C) Bu sınavı kazanmak istemiyor
değilim.
D) Benimle niçin ilgilenmediğini
sormadım.
E) Kızını evde yalnız bırakıp
gitmek istemiyor.
20
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
D) II. ve III. E) III. ve IV. 4. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir? A) Ben kimseyle seninle ilgilendiğim kadar ilgilenmedim. B) Artık ne annesini ne de babasını görmek istiyor. C) Bu sınavı kazanmak istemiyor değilim. D) Benimle niçin ilgilenmediğini sormadım. E) Kızını evde yalnız bırakıp gitmek istemiyor. 20
1. Sağlık, kültür ve ekoloji temelli yürütülen disiplinler
arası bir doğa eğitimine katılan öğrencilerin çevreye
yönelik duyuşsal özelliklerinin ve çevre bilinci
anlayışlarının olumlu yönde değiştiği
gözlemlenmiştir.
II. Doğa kampı destekli çevre eğitimine katılan bir
grup öğrenci, "Kapı kapı dolaşarak çevre bilinci
oluşturulmasına yönelik broşür dağıtsak yeridir."
görüşünde birleşmişlerdir.
Bu iki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
8.
(tas
Lull
A) Aynı görüşü farklı yönleriyle ele alıp değişik
sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir.
BÜslupları farklı olsa da aynı konuyu benzer
örneklerle açıklamaktadır.
II. cümledeki olgu, 1. cümledekiyle çelişen bir yön
içermektedir.
Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler
sunmaktadır.
. cümledeki düşünce, II. cümlede somut olarak
örneklendirilmiştir.
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
1. Sağlık, kültür ve ekoloji temelli yürütülen disiplinler arası bir doğa eğitimine katılan öğrencilerin çevreye yönelik duyuşsal özelliklerinin ve çevre bilinci anlayışlarının olumlu yönde değiştiği gözlemlenmiştir. II. Doğa kampı destekli çevre eğitimine katılan bir grup öğrenci, "Kapı kapı dolaşarak çevre bilinci oluşturulmasına yönelik broşür dağıtsak yeridir." görüşünde birleşmişlerdir. Bu iki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 8. (tas Lull A) Aynı görüşü farklı yönleriyle ele alıp değişik sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. BÜslupları farklı olsa da aynı konuyu benzer örneklerle açıklamaktadır. II. cümledeki olgu, 1. cümledekiyle çelişen bir yön içermektedir. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunmaktadır. . cümledeki düşünce, II. cümlede somut olarak örneklendirilmiştir.
tan bi-
larıyla
arında
elerin
, be-
hüc-
aber-
ve
onik
man-
erji-
atis
lini
en-
10. (1) Yönetim kadrosu içinde beğendiği pek azdı. (11)
Sevdiği ise galiba hiç yoktu. (III) Onlar da bunu bil-
miyor mu? (IV) Elbet bunu anlıyor ve seziyorlardı.
(V) Kaldı ki, hepsi de kendi branşlarında deneyimli
yöneticilerdi.
Numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce
olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?
A) J.
C) III.
DY IV.
B) II.
✔
+
E) V.
4) Dünyada petrol için yarışan ü
da bir yenisi eklendi. (II) Çin, 199
ihtiyacının büyük bölümünü kars
petrol üretiyordu, ancak ulaşım
de başını alıp giden artış, Çin'i
katına çıkardı, dolayısıyla da
layamaz hale geldi. (III) Petr
artmasıyla Çin, Angola ve Su
ülkelerin desteğini kazanma
piyor. (IV) Çin'in petrol tal
fiyatlarını durmadan yüks
rekor boyutlara ulaşan b
yerindeki sürücüleri isyar
Bu parçadaki numaral
Lise Türkçe
Anlamlarına Göre Cümleler
tan bi- larıyla arında elerin , be- hüc- aber- ve onik man- erji- atis lini en- 10. (1) Yönetim kadrosu içinde beğendiği pek azdı. (11) Sevdiği ise galiba hiç yoktu. (III) Onlar da bunu bil- miyor mu? (IV) Elbet bunu anlıyor ve seziyorlardı. (V) Kaldı ki, hepsi de kendi branşlarında deneyimli yöneticilerdi. Numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir? A) J. C) III. DY IV. B) II. ✔ + E) V. 4) Dünyada petrol için yarışan ü da bir yenisi eklendi. (II) Çin, 199 ihtiyacının büyük bölümünü kars petrol üretiyordu, ancak ulaşım de başını alıp giden artış, Çin'i katına çıkardı, dolayısıyla da layamaz hale geldi. (III) Petr artmasıyla Çin, Angola ve Su ülkelerin desteğini kazanma piyor. (IV) Çin'in petrol tal fiyatlarını durmadan yüks rekor boyutlara ulaşan b yerindeki sürücüleri isyar Bu parçadaki numaral