%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sunu Hazırlamanın Temel İlkeleri Soruları

lışmış ama bunda da başarılı olamamıştır.
E) Beş Hececiler dışında başka hiçbir topluluğa katılmamış
ve eser vermemiştir.
30. Divan şiirinin yaşamdan kopuk olması ne demektir? Aslında
sorulması gereken soru şu: "Hangi yazınsal yapıt, yaşamın
ta kendisidir?" Divan şiirinin yaşamdan kopuk olduğunu öne
sürenler, kuşkusuz, yazınla yaşam arasında dolayımsız bir
bağ olduğunu düşünüyorlar. Gene sormalı: "Acaba bu ba-
ğıntıların dolayımlı olabileceğini düşündüler mi hiç?" Divan
şiirinin bağıntılarını yüzeyde değil ama derin yapıda ortaya
koyabiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir şairin
düşüncesi olabilir?
Hiçbir edebiyat hem yaşamla az ilişkili hem de kendi dö-
neminin bütün özelliklerini taşıyamaz.
Divan şiirini halk şiirinden ayırmak yapaylık ve yüzeysel-
Nikten başka bir şey değildir.
C) Her edebiyat, kendi devrinin zevklerini, sanat anlayışları-
ni, özelliklerini farklı da olsa taşır.
D) Bir edebiyatın simgeci olması onun hayatla bağının olma-
dığını göstermez.
Geçmişi olumsuzlamak, o dönemin şiirini de olumsuzla-
mak demektir.
thizyovinlari
Lise Türkçe
Sunu Hazırlamanın Temel İlkeleri
lışmış ama bunda da başarılı olamamıştır. E) Beş Hececiler dışında başka hiçbir topluluğa katılmamış ve eser vermemiştir. 30. Divan şiirinin yaşamdan kopuk olması ne demektir? Aslında sorulması gereken soru şu: "Hangi yazınsal yapıt, yaşamın ta kendisidir?" Divan şiirinin yaşamdan kopuk olduğunu öne sürenler, kuşkusuz, yazınla yaşam arasında dolayımsız bir bağ olduğunu düşünüyorlar. Gene sormalı: "Acaba bu ba- ğıntıların dolayımlı olabileceğini düşündüler mi hiç?" Divan şiirinin bağıntılarını yüzeyde değil ama derin yapıda ortaya koyabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir şairin düşüncesi olabilir? Hiçbir edebiyat hem yaşamla az ilişkili hem de kendi dö- neminin bütün özelliklerini taşıyamaz. Divan şiirini halk şiirinden ayırmak yapaylık ve yüzeysel- Nikten başka bir şey değildir. C) Her edebiyat, kendi devrinin zevklerini, sanat anlayışları- ni, özelliklerini farklı da olsa taşır. D) Bir edebiyatın simgeci olması onun hayatla bağının olma- dığını göstermez. Geçmişi olumsuzlamak, o dönemin şiirini de olumsuzla- mak demektir. thizyovinlari
B
21. (l) Beyin vücuttaki tüm organları kontrol etmekle kalmayıp
duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayallerimizi yönlendiri-
or
yor. (II) İnsanın konuşmasını, toplumsallaşmasını, birikimle-
rini aktarmasını sağlıyor. (III) Kısacası, insanı insan vapıyor.
DIY) Beynin önemi eski çağlarda bilinmiyordu(V) insan
bilinci üzerindeki ilk söylemler MÖ 4000'li yıllara dayanı-
yor. (VI) Eski Sümer yazıtlarında, haşhaş bitkisinin özünü
içen insanlardaki bilinç değişikliklerinden bahsediliyor.
(VII) Ancak, eski zamanlarda insan bilinci ya da duyguların
kaynağının kalp olduğu düşünülüyordu.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
C) IV
PTI
D) V
E) VI
AL
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Sunu Hazırlamanın Temel İlkeleri
B 21. (l) Beyin vücuttaki tüm organları kontrol etmekle kalmayıp duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayallerimizi yönlendiri- or yor. (II) İnsanın konuşmasını, toplumsallaşmasını, birikimle- rini aktarmasını sağlıyor. (III) Kısacası, insanı insan vapıyor. DIY) Beynin önemi eski çağlarda bilinmiyordu(V) insan bilinci üzerindeki ilk söylemler MÖ 4000'li yıllara dayanı- yor. (VI) Eski Sümer yazıtlarında, haşhaş bitkisinin özünü içen insanlardaki bilinç değişikliklerinden bahsediliyor. (VII) Ancak, eski zamanlarda insan bilinci ya da duyguların kaynağının kalp olduğu düşünülüyordu. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? C) IV PTI D) V E) VI AL Diğer Sayfaya Geçiniz.
Türk edebiyatı, Ferit Edgü'yü kendinin kılamamıştır; bu,
büyük bir eksikliktir bence. Halbuki gerçek bir harf
cinidir o. Bir kelime ustası ve edebiyat dâhisidir.
Yazdıkları mercek altına alınmalı, çalışmaları deşifre
edilmeli ve yeni ürünlere taşınmalıdır çünkü bunlar
henüz yapılamamıştır. Bir yazarın bir başka yazara çıkış
olabileceğine inanmam ben ama Ferit Edgü bu
genellemenin dışındadır
, sadece onu okuyarak büyük
eserlere imza atabilir insan. Geç olmasaydı ben
denerdim bunu. Ferit Edgü, içindeki yalnızlığa
çekilirken, ölümü irdelerken, alışmadığı bir ortamın
yabancılığını çekerken kendini aramaktadır.
Kendindeki, o iyi tanımadığı insanı anlatacak bir dili, dil
dediğimiz o büyülü düzeni tanımaya çalışmaktadır.
Sözcükleri eksilterek kusursuza varmak, yeni bir biçem
yaratmaktır onun işi.
33. Bu parçaya göre Ferit Edgü ile ilgili Türk
edebiyatındaki temel eksiklik, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eğitici ve öğretici yanının dikkate alınmaması
B) Sanatsal niteliklerinin tam olarak özümsenememesi
CL Yapıtlarının eleştirel bir yaklaşımla ele alınmaması
DrTanıtımının gerektiği şekilde yapılamaması
E) Edebî niteliklerinin görmezden gelinmesi
Aday Yayinlar
Lise Türkçe
Sunu Hazırlamanın Temel İlkeleri
Türk edebiyatı, Ferit Edgü'yü kendinin kılamamıştır; bu, büyük bir eksikliktir bence. Halbuki gerçek bir harf cinidir o. Bir kelime ustası ve edebiyat dâhisidir. Yazdıkları mercek altına alınmalı, çalışmaları deşifre edilmeli ve yeni ürünlere taşınmalıdır çünkü bunlar henüz yapılamamıştır. Bir yazarın bir başka yazara çıkış olabileceğine inanmam ben ama Ferit Edgü bu genellemenin dışındadır , sadece onu okuyarak büyük eserlere imza atabilir insan. Geç olmasaydı ben denerdim bunu. Ferit Edgü, içindeki yalnızlığa çekilirken, ölümü irdelerken, alışmadığı bir ortamın yabancılığını çekerken kendini aramaktadır. Kendindeki, o iyi tanımadığı insanı anlatacak bir dili, dil dediğimiz o büyülü düzeni tanımaya çalışmaktadır. Sözcükleri eksilterek kusursuza varmak, yeni bir biçem yaratmaktır onun işi. 33. Bu parçaya göre Ferit Edgü ile ilgili Türk edebiyatındaki temel eksiklik, aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitici ve öğretici yanının dikkate alınmaması B) Sanatsal niteliklerinin tam olarak özümsenememesi CL Yapıtlarının eleştirel bir yaklaşımla ele alınmaması DrTanıtımının gerektiği şekilde yapılamaması E) Edebî niteliklerinin görmezden gelinmesi Aday Yayinlar
TYT/Türkçe
33 - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Türk edebiyatı, Ferit Edgü'yü kendinin kılamamıştır; bu,
büyük bir eksikliktir bence. Halbuki gerçek bir harf
cinidir o. Bir kelime ustası ve edebiyat dâhisidir.
Yazdıkları mercek altına alınmalı, çalışmaları deşifre
edilmeli ve yeni ürünlere taşınmalıdır çünkü bunlar
henüz yapılamamıştır. Bir yazarın bir başka yazara çıkış
olabileceğine inanmam ben ama Ferit Edgü bu
genellemenin dışındadır, sadece onu okuyarak büyük
eserlere imza atabilir insan. Geç olmasaydı ben
denerdim bunu. Ferit Edgü, içindeki yalnızlığa
çekilirken, ölümü irdelerken, alışmadığı bir ortamın
yabancılığını çekerken kendini aramaktadır.
Kendindeki, o iyi tanımadığı insanı anlatacak bir dili, dil
dediğimiz o büyülü düzeni tanımaya çalışmaktadır.
Sözcükleri eksilterek kusursuza varmak, yeni bir biçem
yaratmaktır onun işi.
33. Bu parçaya göre Ferit Edgü ile ilgili Türk
edebiyatındaki temel eksiklik, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eğitici ve öğretici yanının dikkate alınmaması X
B) Sanatsal niteliklerinin tam olarak özümsenememesi
X
C) Yapıtlarının eleştirel bir yaklaşımla ele alınmaması
D) Tanıtımının gerektiği şekilde yapılamaması
v
E) Edebî niteliklerinin görmezden gelinmesi
x
Lise Türkçe
Sunu Hazırlamanın Temel İlkeleri
TYT/Türkçe 33 - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Türk edebiyatı, Ferit Edgü'yü kendinin kılamamıştır; bu, büyük bir eksikliktir bence. Halbuki gerçek bir harf cinidir o. Bir kelime ustası ve edebiyat dâhisidir. Yazdıkları mercek altına alınmalı, çalışmaları deşifre edilmeli ve yeni ürünlere taşınmalıdır çünkü bunlar henüz yapılamamıştır. Bir yazarın bir başka yazara çıkış olabileceğine inanmam ben ama Ferit Edgü bu genellemenin dışındadır, sadece onu okuyarak büyük eserlere imza atabilir insan. Geç olmasaydı ben denerdim bunu. Ferit Edgü, içindeki yalnızlığa çekilirken, ölümü irdelerken, alışmadığı bir ortamın yabancılığını çekerken kendini aramaktadır. Kendindeki, o iyi tanımadığı insanı anlatacak bir dili, dil dediğimiz o büyülü düzeni tanımaya çalışmaktadır. Sözcükleri eksilterek kusursuza varmak, yeni bir biçem yaratmaktır onun işi. 33. Bu parçaya göre Ferit Edgü ile ilgili Türk edebiyatındaki temel eksiklik, aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitici ve öğretici yanının dikkate alınmaması X B) Sanatsal niteliklerinin tam olarak özümsenememesi X C) Yapıtlarının eleştirel bir yaklaşımla ele alınmaması D) Tanıtımının gerektiği şekilde yapılamaması v E) Edebî niteliklerinin görmezden gelinmesi x
1