İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev Soruları

B
cevap kâğıdındaki alana dc
Soru kitapçık numarasını
Adayın imzası:
WA
BAŞL
rkasında yer al
niz takdirde sınavınızın değ
sının, eksik veya yanlış
niz ve aşağıdaki ilgili alanı imz
Soru Kitapçık Numaranız yuk
C. Kimlik Numa
Seki ilgili alanlara yazı
B
21. Atımı istedim evi
Çin gülleri bir yer
Öyle sular dağla
Yeşil, o soluklar
Bir bin yıl rüzga
Teb kralları gi
Bir çağda ser
Ak, sabah ka
Ben rüzgârc
Bu dizelerc
lenemez?
A) Hayal
dur.
B) Bu şi
biri C
Anla
ram
D All-
EXTO
B
AYT/Edebiyat Sosyal Bilimler-1
19. Orhun Kitabeleri - Köl Tigin Anıtı
...kuridın sogud örti inim kööl tigin .... işig küüçüg birtük
üçün türük bilge kagan ayukinga inim kööl tiginig küüzedű
olurtum inançu apa yargan Tarkan atig birtim anı ögtür-
tüm
Günümüz Türkçesiyle
Batıda Soğdlar başkaldırdı. Kardeşim Köl Tigin... Ölesi-
ye yitesiye hizmet ettiği için Türk Bilge Kağan mülkünde
kardeşim Köl Tigin'i gözeterek hükümdar olarak oturdum.
Ona Inançu Apa Yargan Tarkan unvanını verdim, onu öv-
dürdüm.
Yukarıdaki parçada Köl Tigin Anıtı'nın bir bölümü eski ve
yeni Türkçeyle verilmiştir.
Bu parçadan hareketle Orhun Kitabeleri'yle ilgili
1. Kişi adlarına ve unvanlarına yer verildiği
II. Türklerin mücadelelerinin anlatıldığı
III. Olayların Bilge Kağan'ın ağzından anlatıldığı
IV. Yabancı dillerin etkisiyle oluşturulduğu
V. Nazım şeklinde oluşturulduğu
yargılarından hangileri söylenemez?
A) I veit
B) Ie III
C) II ve IV
E) IV ve V
II
D) Illy V
20. Akşamın ilerleyen saatlerinde Makedonya topraklarında,
Üsküp'e doğru yol alıyoruz. Önce Kumanova ve nihayet
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
B cevap kâğıdındaki alana dc Soru kitapçık numarasını Adayın imzası: WA BAŞL rkasında yer al niz takdirde sınavınızın değ sının, eksik veya yanlış niz ve aşağıdaki ilgili alanı imz Soru Kitapçık Numaranız yuk C. Kimlik Numa Seki ilgili alanlara yazı B 21. Atımı istedim evi Çin gülleri bir yer Öyle sular dağla Yeşil, o soluklar Bir bin yıl rüzga Teb kralları gi Bir çağda ser Ak, sabah ka Ben rüzgârc Bu dizelerc lenemez? A) Hayal dur. B) Bu şi biri C Anla ram D All- EXTO B AYT/Edebiyat Sosyal Bilimler-1 19. Orhun Kitabeleri - Köl Tigin Anıtı ...kuridın sogud örti inim kööl tigin .... işig küüçüg birtük üçün türük bilge kagan ayukinga inim kööl tiginig küüzedű olurtum inançu apa yargan Tarkan atig birtim anı ögtür- tüm Günümüz Türkçesiyle Batıda Soğdlar başkaldırdı. Kardeşim Köl Tigin... Ölesi- ye yitesiye hizmet ettiği için Türk Bilge Kağan mülkünde kardeşim Köl Tigin'i gözeterek hükümdar olarak oturdum. Ona Inançu Apa Yargan Tarkan unvanını verdim, onu öv- dürdüm. Yukarıdaki parçada Köl Tigin Anıtı'nın bir bölümü eski ve yeni Türkçeyle verilmiştir. Bu parçadan hareketle Orhun Kitabeleri'yle ilgili 1. Kişi adlarına ve unvanlarına yer verildiği II. Türklerin mücadelelerinin anlatıldığı III. Olayların Bilge Kağan'ın ağzından anlatıldığı IV. Yabancı dillerin etkisiyle oluşturulduğu V. Nazım şeklinde oluşturulduğu yargılarından hangileri söylenemez? A) I veit B) Ie III C) II ve IV E) IV ve V II D) Illy V 20. Akşamın ilerleyen saatlerinde Makedonya topraklarında, Üsküp'e doğru yol alıyoruz. Önce Kumanova ve nihayet
7.
"Bir gün elçileri, falcılarıyla birlikte Kiu-Lien 'in sarayına
geldiler. Kendi aralarında konuşup dediler:
1
Hatun Dağı'nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu dağ
denilen bu kaya parçasına bağlıdır. Türkleri zayıflatıp yık-
mak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız.
Bu konuşmadan sonra verilen karar üzerine Çinliler, Kui-
Lien'e karşılık olarak o kayanın verilmesini istediler. Yeni
Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umur-
samadan Çinlilerin arzusunu kabul etti, yurdun bir parçası
olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ, bir kutsal
kayaydı; Türklerin ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı."
Yukarıda bir parçası verilen Türk destanı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Ergenekon
B) Yaratılış
Göç
E) Şu
D) Türeyiş
9.
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
7. "Bir gün elçileri, falcılarıyla birlikte Kiu-Lien 'in sarayına geldiler. Kendi aralarında konuşup dediler: 1 Hatun Dağı'nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır. Türkleri zayıflatıp yık- mak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız. Bu konuşmadan sonra verilen karar üzerine Çinliler, Kui- Lien'e karşılık olarak o kayanın verilmesini istediler. Yeni Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umur- samadan Çinlilerin arzusunu kabul etti, yurdun bir parçası olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ, bir kutsal kayaydı; Türklerin ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı." Yukarıda bir parçası verilen Türk destanı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Ergenekon B) Yaratılış Göç E) Şu D) Türeyiş 9.
meye
gruşan
zhgin
kü-
bir in-
Jardi
ndan
ini ve
ilgili
z?
17. (1) Tanzimat'la birlikte başlayan Batılılaşma ça-
baları, Birinci Dünya Savaşı ve ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'yla birlikte imparatorluğun kur-
tulması, ayakta kalabilmesi gibi bir tercih sorunu
olmaktan çıkmış, bir ölüm-kalım sorununa dönüş-
müştür. (II) Çağdaşlığı yakalama girişimlerinin,
imparatorluktan ulus devletine, ümmet temelinden
ulus temeline geçme çabalarının başladığı ve
sürdüğü bir dönemdir bu. (III) Toplumu temelin-
den değiştirmeye, dönüştürmeye dönük böyle bir
hareketliliğin edebiyata, şiire yansımaması diye
bir şey olamazdı. (IV) Bu nedenle çağdaş Türk şi-
birinin başta gelen özelliği, aynı süre içinde Avrupa
şiirinde görülmeyen bir hareketlilik, toplumsala ya-
kından bağlı bir değişkenliktir. (V) Türk şiirinin XX.
yüzyıl tarihi, yeniden yapılanmanın zorunlu kıldığı
bir değişimler, dönüşümler tarihidir; örneğin,
Divan
şiiri ölçüsü olan aruzun terk edilip halk şiirinin hece
ölçüsüne dönüş çabalarında, Yahya Kemal'in sade
dille şiir yazma girişimlerinde bile bu tarihsel/top-
lumsal değişimin izlerini görebiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
ir ey-
ar ey-
ndir
ali bir
ekim-
A) Ide düşünceyi geliştirme yollarından karşılaş-
Kırmaya başvurulmuştur.
B) W.de ifade edilen bir durum benzetme yapılarak
somutlaştırılmıştır.
C) M.de bir durumun olanaksızlığından bahsedil-
miştir.
D) V.de III. cümledeki duruma bağlı bir sonuç
açıklanmıştır.
E) .de örnek içeren cümleye yer verilmiştir.
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
meye gruşan zhgin kü- bir in- Jardi ndan ini ve ilgili z? 17. (1) Tanzimat'la birlikte başlayan Batılılaşma ça- baları, Birinci Dünya Savaşı ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı'yla birlikte imparatorluğun kur- tulması, ayakta kalabilmesi gibi bir tercih sorunu olmaktan çıkmış, bir ölüm-kalım sorununa dönüş- müştür. (II) Çağdaşlığı yakalama girişimlerinin, imparatorluktan ulus devletine, ümmet temelinden ulus temeline geçme çabalarının başladığı ve sürdüğü bir dönemdir bu. (III) Toplumu temelin- den değiştirmeye, dönüştürmeye dönük böyle bir hareketliliğin edebiyata, şiire yansımaması diye bir şey olamazdı. (IV) Bu nedenle çağdaş Türk şi- birinin başta gelen özelliği, aynı süre içinde Avrupa şiirinde görülmeyen bir hareketlilik, toplumsala ya- kından bağlı bir değişkenliktir. (V) Türk şiirinin XX. yüzyıl tarihi, yeniden yapılanmanın zorunlu kıldığı bir değişimler, dönüşümler tarihidir; örneğin, Divan şiiri ölçüsü olan aruzun terk edilip halk şiirinin hece ölçüsüne dönüş çabalarında, Yahya Kemal'in sade dille şiir yazma girişimlerinde bile bu tarihsel/top- lumsal değişimin izlerini görebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ir ey- ar ey- ndir ali bir ekim- A) Ide düşünceyi geliştirme yollarından karşılaş- Kırmaya başvurulmuştur. B) W.de ifade edilen bir durum benzetme yapılarak somutlaştırılmıştır. C) M.de bir durumun olanaksızlığından bahsedil- miştir. D) V.de III. cümledeki duruma bağlı bir sonuç açıklanmıştır. E) .de örnek içeren cümleye yer verilmiştir.
10. Anna Karenina büyük bir imkânsız aşk hikâyesidir. Ro-
man, bir imkânsız aşka yaslansa da (üzerine kurulu
olsa da) döneminin Rus toplumunun iyi bir analizi
II
(çözümlemesi) olarak kurgulanmıştır. Romanda Batıcılık,
sosyalizm, toprak yönetimi, inanç sorunu gündeme geti-
III
rilirken (tartışmaya açılırken) Rusya'nın o dönemdeki si-
yasi, sosyal durumunun âdeta bir fotoğrafı (gerçekçi bir
<IV
görüntüsü) ortaya konur. Dönemin sanat, edebiyat, kültür
ve inanç algısı da karakterler üzerinden dile getirilir. (vur-
V
gulanır)
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin an-
lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşma-
maktadı?
(-)
A) 1 B) II C) III D) IV E) V
11. SINIF KDS-5 / B SERİSİ
4
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
10. Anna Karenina büyük bir imkânsız aşk hikâyesidir. Ro- man, bir imkânsız aşka yaslansa da (üzerine kurulu olsa da) döneminin Rus toplumunun iyi bir analizi II (çözümlemesi) olarak kurgulanmıştır. Romanda Batıcılık, sosyalizm, toprak yönetimi, inanç sorunu gündeme geti- III rilirken (tartışmaya açılırken) Rusya'nın o dönemdeki si- yasi, sosyal durumunun âdeta bir fotoğrafı (gerçekçi bir <IV görüntüsü) ortaya konur. Dönemin sanat, edebiyat, kültür ve inanç algısı da karakterler üzerinden dile getirilir. (vur- V gulanır) Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin an- lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşma- maktadı? (-) A) 1 B) II C) III D) IV E) V 11. SINIF KDS-5 / B SERİSİ 4
y trese
Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak i
re birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı o
Nutuk'tur. Atatürk'ün 61919 yili Mayısı'nın 19'uncu g
Samsun'a çıktım.” sözleriyle başlayıp "Gençliğe H
be” ile tamamladığı Nutuk, Milli Mücadele'yi, Türk
Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve 1927 yılına ka
gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kayr
eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet ada
olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hâkimiye
ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır.
Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konu başlıklarınd
hangisi hakkında bilgi bulunması beklenemez
A) Saltanatın kaldırılması
B) Harf İnkılabi +
c) Lozan Antlaşması
D) Misakımilli +
E) TBMM'nin açılması +
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
y trese Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak i re birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı o Nutuk'tur. Atatürk'ün 61919 yili Mayısı'nın 19'uncu g Samsun'a çıktım.” sözleriyle başlayıp "Gençliğe H be” ile tamamladığı Nutuk, Milli Mücadele'yi, Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve 1927 yılına ka gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kayr eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet ada olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hâkimiye ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır. Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konu başlıklarınd hangisi hakkında bilgi bulunması beklenemez A) Saltanatın kaldırılması B) Harf İnkılabi + c) Lozan Antlaşması D) Misakımilli + E) TBMM'nin açılması +
Y-
A
A
AYT-3 HR
20. Orhun Kitabeleri - Köl Tigin Anıtı
...kuridın sogud örti inim kööl tigin
işig küüçüg birtük
üçün türük bilge kagan ayukinga inim kööl tiginig küüzedü
olurtum inançu apa yargan Tarkan atig birtim anı ögtür-
tüm
Günümüz Türkçesiyle
Batıda Soğdlar başkaldırdı. Kardeşim Köl Tigin... Ölesi-
ye yitesiye hizmet ettiği için Türk Bilge Kağan mülkünde
kardeşim Köl Tigin'i gözeterek hükümdar olarak oturdum.
Ona Inançu Apa Yargan Tarkan unvanını verdim, onu öv-
dürdüm.
OV
Yukarıdaki parçada Köl Tigin Anıtı'nın bir bölümü eski ve
yeni Türkçeyle verilmiştir.
Bu parçadan hareketle Orhun Kitabeleri'yle ilgili
Kişi adlarına ve unvanlarına yer verildiği
Türklerin mücadelelerinin anlatıldığı
III. Olayların Bilge Kağan'ın ağzından anlatıldığı
IV. Yabancı dillerin etkisiyle oluşturulduğu
V. Nazım şeklinde oluşturulduğu
yargılarından hangileri söylenemez?
A) I ve H
B) II ve III,
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ye V
21. Akşamın ilerleyen saatlerinde Makedonya topraklarında,
Üsküp'e doğru yol akyoruz. Önce Kumanova ve nihayet
Üsküp... Yahya Kemal'in yurdu Üsküp... Bugün yaklaşık
700.000 nüfusu var Üsküp'ün. Bunun yaklaşık 100.000'i
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
Y- A A AYT-3 HR 20. Orhun Kitabeleri - Köl Tigin Anıtı ...kuridın sogud örti inim kööl tigin işig küüçüg birtük üçün türük bilge kagan ayukinga inim kööl tiginig küüzedü olurtum inançu apa yargan Tarkan atig birtim anı ögtür- tüm Günümüz Türkçesiyle Batıda Soğdlar başkaldırdı. Kardeşim Köl Tigin... Ölesi- ye yitesiye hizmet ettiği için Türk Bilge Kağan mülkünde kardeşim Köl Tigin'i gözeterek hükümdar olarak oturdum. Ona Inançu Apa Yargan Tarkan unvanını verdim, onu öv- dürdüm. OV Yukarıdaki parçada Köl Tigin Anıtı'nın bir bölümü eski ve yeni Türkçeyle verilmiştir. Bu parçadan hareketle Orhun Kitabeleri'yle ilgili Kişi adlarına ve unvanlarına yer verildiği Türklerin mücadelelerinin anlatıldığı III. Olayların Bilge Kağan'ın ağzından anlatıldığı IV. Yabancı dillerin etkisiyle oluşturulduğu V. Nazım şeklinde oluşturulduğu yargılarından hangileri söylenemez? A) I ve H B) II ve III, C) II ve IV D) III ve V E) IV ye V 21. Akşamın ilerleyen saatlerinde Makedonya topraklarında, Üsküp'e doğru yol akyoruz. Önce Kumanova ve nihayet Üsküp... Yahya Kemal'in yurdu Üsküp... Bugün yaklaşık 700.000 nüfusu var Üsküp'ün. Bunun yaklaşık 100.000'i
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
"Bir gün elçileri, falcılarıyla birlikte Kiu-Lien 'in sarayına
geldiler. Kendi aralarında konuşup dediler:
Hatun Dağı'nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu dağ
denilen bu kaya parçasına bağlıdır. Türkleri zayıflatıp yık-
mak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız.
Bu konuşmadan sonra verilen karar üzerine Çinliler, Kui-
Lien'e karşılık olarak o kayanın verilmesini istediler. Yeni
Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umur-
samadan Çinlilerin arzusunu kabul etti, yurdun bir parçası
olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ, bir kutsal
kayaydı; Türklerin ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı."
Yukarıda bir parçası verilen Türk destanı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Ergenekon
B) Yaratılış
C) Göç
O
E) Şu
D) Türeyiş
9.
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 "Bir gün elçileri, falcılarıyla birlikte Kiu-Lien 'in sarayına geldiler. Kendi aralarında konuşup dediler: Hatun Dağı'nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır. Türkleri zayıflatıp yık- mak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız. Bu konuşmadan sonra verilen karar üzerine Çinliler, Kui- Lien'e karşılık olarak o kayanın verilmesini istediler. Yeni Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umur- samadan Çinlilerin arzusunu kabul etti, yurdun bir parçası olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ, bir kutsal kayaydı; Türklerin ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı." Yukarıda bir parçası verilen Türk destanı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Ergenekon B) Yaratılış C) Göç O E) Şu D) Türeyiş 9.
dan hangisi yanlıştır?
ve
10. "Göktürk Abideleri" ile ilgili aşağıdaki yargılar.
A) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinlerdir
1000 Türkçe kelime tespit edilmiştir.
vgisi Islamiyet öncesi Türk
verilen isimlerden biri de-
B) 8. yüzyılda Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge
Kağan adına dikilmiş taşlar edebi değer taşı.
mazlar.
C) Tonyukuk Anıtı 725 yılında Vezir Tonyukuk tara.
fından yazılmış ve diktirilmiştir.
inmiş bikâyelerinden biri-
Buda mabetlerinde bu
D) Kültigin Anıtı 732 yılında Bilge Kağan tarafın-
dan, ölen kardeşi için diktirilmiş ve anıtı Yollug
Tigin yazmıştır
.
kli bir şehzadenin bütün
canlıların birbirlerini öl-
zere çok değerli bir mü-
E) Bilge Kağan Anıtı 735 yılında Bilge Kağan öl-
dükten sonra diktirilmiştir. Yazarı Yollug Tigin'dir
.
aktığı maceralı yolculuk
yolculukta bin bir türlü
ahip olduğu mücevher
in gözleri oyularak ça-
erini bulur ve iyi yürek
11. Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru-
lan Uygur hanlikle
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
dan hangisi yanlıştır? ve 10. "Göktürk Abideleri" ile ilgili aşağıdaki yargılar. A) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinlerdir 1000 Türkçe kelime tespit edilmiştir. vgisi Islamiyet öncesi Türk verilen isimlerden biri de- B) 8. yüzyılda Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş taşlar edebi değer taşı. mazlar. C) Tonyukuk Anıtı 725 yılında Vezir Tonyukuk tara. fından yazılmış ve diktirilmiştir. inmiş bikâyelerinden biri- Buda mabetlerinde bu D) Kültigin Anıtı 732 yılında Bilge Kağan tarafın- dan, ölen kardeşi için diktirilmiş ve anıtı Yollug Tigin yazmıştır . kli bir şehzadenin bütün canlıların birbirlerini öl- zere çok değerli bir mü- E) Bilge Kağan Anıtı 735 yılında Bilge Kağan öl- dükten sonra diktirilmiştir. Yazarı Yollug Tigin'dir . aktığı maceralı yolculuk yolculukta bin bir türlü ahip olduğu mücevher in gözleri oyularak ça- erini bulur ve iyi yürek 11. Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru- lan Uygur hanlikle
şiigi Var
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
6. (1) Göktürklerin Çinlilerle yaptıkları savaşlar, Gök-
türk Devleti'nin parçalanışı ve ikince kez kuruluşu,
Göktürklerin komşularıyla ilişkileri, gelenek ve gö-
renekleri hakkında bilgi vermektedir. (II) Hüküm-
darlar hakkında eleştiriler ve hükümdarların hal-
ka seslenmeleri yer almaktadır. (III) Bir yüzü Çin-
ce, diğer yüzleri 38 harfli Göktürk alfabesiyle ve
manzum biçimde taş sütunlar üzerine kazınmıştır.
(IV) Edebiyatımızın ilk yazılı ürünlerinden olması-
nin yanında yazanı belli ilk ürünlerdir. (V) Yazarla-
rindan biri Yollug Tigin olarak bilinir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) 1.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
C
109
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
şiigi Var A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 6. (1) Göktürklerin Çinlilerle yaptıkları savaşlar, Gök- türk Devleti'nin parçalanışı ve ikince kez kuruluşu, Göktürklerin komşularıyla ilişkileri, gelenek ve gö- renekleri hakkında bilgi vermektedir. (II) Hüküm- darlar hakkında eleştiriler ve hükümdarların hal- ka seslenmeleri yer almaktadır. (III) Bir yüzü Çin- ce, diğer yüzleri 38 harfli Göktürk alfabesiyle ve manzum biçimde taş sütunlar üzerine kazınmıştır. (IV) Edebiyatımızın ilk yazılı ürünlerinden olması- nin yanında yazanı belli ilk ürünlerdir. (V) Yazarla- rindan biri Yollug Tigin olarak bilinir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir bilgi yanlışlığı vardır? A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V. C 109
Deneme Sınavı / 10
17. (1) Tanzimat'la birlikte başlayan Batılılaşma ça-
baları, Birinci Dünya Savaşı ve ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'yla birlikte imparatorluğun kur-
tulması, ayakta kalabilmesi gibi bir tercih sorunu
olmaktan çıkmış, bir ölüm-kalım sorununa dönüş-
müştür. (1) Çağdaşlığı yakalama girişimlerinin,
imparatorluktan ulus devletine, ümmet temelinden
ulus temeline geçme çabalarının başladığı ve
sürdüğü bir dönemdir bu. (III) Toplumu temelin-
den değiştirmeye, dönüştürmeye dönük böyle bir
hareketliliğin edebiyata, şiire yansımaması diye
bir
şey olamazdı. (IV) Bu nedenle çağdaş Türk şi-
irinin başta gelen özelliği, aynı süre içinde Avrupa
şiirinde görülmeyen bir hareketlilik, toplumsala ya-
kından bağlı bir değişkenliktir. (V) Türk şiirinin XX.
yüzyıl tarihi, yeniden yapılanmanın zorunlu kıldığı
bir değişimler, dönüşümler tarihidir; örneğin, Divan
şiiri ölçüsü olan aruzun terk edilip halk şiirinin hece
ölçüsüne dönüş çabalarında, Yahya Kemal'in sade
dille şiir yazma girişimlerinde bile bu tarihsel/top-
lumsal değişimin izlerini görebiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi sövlenemez?
A) I.de düşünceyi geliştirme yollarından karşılaş-
tırmaya başvurulmuştur.
B) II.de ifade edilen bir durum benzetme yapılarak
somutlaştırılmıştır.
C) III.de bir durumun olanaksızlığından bahsedil-
miştir.
D) IV.de III. cümledeki duruma bağlı bir sonuç
açıklanmıştır.
E) V.de örnek içeren cümleye yer verilmiştir.
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
Deneme Sınavı / 10 17. (1) Tanzimat'la birlikte başlayan Batılılaşma ça- baları, Birinci Dünya Savaşı ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı'yla birlikte imparatorluğun kur- tulması, ayakta kalabilmesi gibi bir tercih sorunu olmaktan çıkmış, bir ölüm-kalım sorununa dönüş- müştür. (1) Çağdaşlığı yakalama girişimlerinin, imparatorluktan ulus devletine, ümmet temelinden ulus temeline geçme çabalarının başladığı ve sürdüğü bir dönemdir bu. (III) Toplumu temelin- den değiştirmeye, dönüştürmeye dönük böyle bir hareketliliğin edebiyata, şiire yansımaması diye bir şey olamazdı. (IV) Bu nedenle çağdaş Türk şi- irinin başta gelen özelliği, aynı süre içinde Avrupa şiirinde görülmeyen bir hareketlilik, toplumsala ya- kından bağlı bir değişkenliktir. (V) Türk şiirinin XX. yüzyıl tarihi, yeniden yapılanmanın zorunlu kıldığı bir değişimler, dönüşümler tarihidir; örneğin, Divan şiiri ölçüsü olan aruzun terk edilip halk şiirinin hece ölçüsüne dönüş çabalarında, Yahya Kemal'in sade dille şiir yazma girişimlerinde bile bu tarihsel/top- lumsal değişimin izlerini görebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sövlenemez? A) I.de düşünceyi geliştirme yollarından karşılaş- tırmaya başvurulmuştur. B) II.de ifade edilen bir durum benzetme yapılarak somutlaştırılmıştır. C) III.de bir durumun olanaksızlığından bahsedil- miştir. D) IV.de III. cümledeki duruma bağlı bir sonuç açıklanmıştır. E) V.de örnek içeren cümleye yer verilmiştir.
A
A
A
4. Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak üze-
re birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı olanı
Nutuk'tur. Atatürk'ün "1919 yılı Mayısı'nın 19'uncu günü
Samsun'a çıktım." sözleriyle başlayıp "Gençliğe Hita-
be" ile tamamladığı Nutuk, Milli Mücadele'yi, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve 1927 yılına kadar
gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kaynak
eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet adamı
olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hâkimiyetini
ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır.
Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konu başlıklarından
hangisi hakkında bilgi bulunması beklenemez?
A) Saltanatın kaldırılması
B Aarf İnkılabi
C) Lozan Antlaşması
D) Misakımilli
E) TBMM'nin açılması
hazı maddeleri şunlardır:
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
A A A 4. Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak üze- re birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı olanı Nutuk'tur. Atatürk'ün "1919 yılı Mayısı'nın 19'uncu günü Samsun'a çıktım." sözleriyle başlayıp "Gençliğe Hita- be" ile tamamladığı Nutuk, Milli Mücadele'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve 1927 yılına kadar gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kaynak eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet adamı olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hâkimiyetini ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır. Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konu başlıklarından hangisi hakkında bilgi bulunması beklenemez? A) Saltanatın kaldırılması B Aarf İnkılabi C) Lozan Antlaşması D) Misakımilli E) TBMM'nin açılması hazı maddeleri şunlardır:
1