Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev Soruları

7.
"Bir gün elçileri, falcılarıyla birlikte Kiu-Lien 'in sarayına
geldiler. Kendi aralarında konuşup dediler:
1
Hatun Dağı'nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu dağ
denilen bu kaya parçasına bağlıdır. Türkleri zayıflatıp yık-
mak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız.
Bu konuşmadan sonra verilen karar üzerine Çinliler, Kui-
Lien'e karşılık olarak o kayanın verilmesini istediler. Yeni
Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umur-
samadan Çinlilerin arzusunu kabul etti, yurdun bir parçası
olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ, bir kutsal
kayaydı; Türklerin ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı."
Yukarıda bir parçası verilen Türk destanı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Ergenekon
B) Yaratılış
Göç
E) Şu
D) Türeyiş
9.
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
7. "Bir gün elçileri, falcılarıyla birlikte Kiu-Lien 'in sarayına geldiler. Kendi aralarında konuşup dediler: 1 Hatun Dağı'nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır. Türkleri zayıflatıp yık- mak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız. Bu konuşmadan sonra verilen karar üzerine Çinliler, Kui- Lien'e karşılık olarak o kayanın verilmesini istediler. Yeni Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umur- samadan Çinlilerin arzusunu kabul etti, yurdun bir parçası olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ, bir kutsal kayaydı; Türklerin ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı." Yukarıda bir parçası verilen Türk destanı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Ergenekon B) Yaratılış Göç E) Şu D) Türeyiş 9.
10. Anna Karenina büyük bir imkânsız aşk hikâyesidir. Ro-
man, bir imkânsız aşka yaslansa da (üzerine kurulu
olsa da) döneminin Rus toplumunun iyi bir analizi
II
(çözümlemesi) olarak kurgulanmıştır. Romanda Batıcılık,
sosyalizm, toprak yönetimi, inanç sorunu gündeme geti-
III
rilirken (tartışmaya açılırken) Rusya'nın o dönemdeki si-
yasi, sosyal durumunun âdeta bir fotoğrafı (gerçekçi bir
<IV
görüntüsü) ortaya konur. Dönemin sanat, edebiyat, kültür
ve inanç algısı da karakterler üzerinden dile getirilir. (vur-
V
gulanır)
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin an-
lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşma-
maktadı?
(-)
A) 1 B) II C) III D) IV E) V
11. SINIF KDS-5 / B SERİSİ
4
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
10. Anna Karenina büyük bir imkânsız aşk hikâyesidir. Ro- man, bir imkânsız aşka yaslansa da (üzerine kurulu olsa da) döneminin Rus toplumunun iyi bir analizi II (çözümlemesi) olarak kurgulanmıştır. Romanda Batıcılık, sosyalizm, toprak yönetimi, inanç sorunu gündeme geti- III rilirken (tartışmaya açılırken) Rusya'nın o dönemdeki si- yasi, sosyal durumunun âdeta bir fotoğrafı (gerçekçi bir <IV görüntüsü) ortaya konur. Dönemin sanat, edebiyat, kültür ve inanç algısı da karakterler üzerinden dile getirilir. (vur- V gulanır) Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin an- lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşma- maktadı? (-) A) 1 B) II C) III D) IV E) V 11. SINIF KDS-5 / B SERİSİ 4
y trese
Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak i
re birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı o
Nutuk'tur. Atatürk'ün 61919 yili Mayısı'nın 19'uncu g
Samsun'a çıktım.” sözleriyle başlayıp "Gençliğe H
be” ile tamamladığı Nutuk, Milli Mücadele'yi, Türk
Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve 1927 yılına ka
gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kayr
eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet ada
olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hâkimiye
ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır.
Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konu başlıklarınd
hangisi hakkında bilgi bulunması beklenemez
A) Saltanatın kaldırılması
B) Harf İnkılabi +
c) Lozan Antlaşması
D) Misakımilli +
E) TBMM'nin açılması +
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
y trese Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak i re birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı o Nutuk'tur. Atatürk'ün 61919 yili Mayısı'nın 19'uncu g Samsun'a çıktım.” sözleriyle başlayıp "Gençliğe H be” ile tamamladığı Nutuk, Milli Mücadele'yi, Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve 1927 yılına ka gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kayr eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet ada olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hâkimiye ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır. Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konu başlıklarınd hangisi hakkında bilgi bulunması beklenemez A) Saltanatın kaldırılması B) Harf İnkılabi + c) Lozan Antlaşması D) Misakımilli + E) TBMM'nin açılması +
Y-
A
A
AYT-3 HR
20. Orhun Kitabeleri - Köl Tigin Anıtı
...kuridın sogud örti inim kööl tigin
işig küüçüg birtük
üçün türük bilge kagan ayukinga inim kööl tiginig küüzedü
olurtum inançu apa yargan Tarkan atig birtim anı ögtür-
tüm
Günümüz Türkçesiyle
Batıda Soğdlar başkaldırdı. Kardeşim Köl Tigin... Ölesi-
ye yitesiye hizmet ettiği için Türk Bilge Kağan mülkünde
kardeşim Köl Tigin'i gözeterek hükümdar olarak oturdum.
Ona Inançu Apa Yargan Tarkan unvanını verdim, onu öv-
dürdüm.
OV
Yukarıdaki parçada Köl Tigin Anıtı'nın bir bölümü eski ve
yeni Türkçeyle verilmiştir.
Bu parçadan hareketle Orhun Kitabeleri'yle ilgili
Kişi adlarına ve unvanlarına yer verildiği
Türklerin mücadelelerinin anlatıldığı
III. Olayların Bilge Kağan'ın ağzından anlatıldığı
IV. Yabancı dillerin etkisiyle oluşturulduğu
V. Nazım şeklinde oluşturulduğu
yargılarından hangileri söylenemez?
A) I ve H
B) II ve III,
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ye V
21. Akşamın ilerleyen saatlerinde Makedonya topraklarında,
Üsküp'e doğru yol akyoruz. Önce Kumanova ve nihayet
Üsküp... Yahya Kemal'in yurdu Üsküp... Bugün yaklaşık
700.000 nüfusu var Üsküp'ün. Bunun yaklaşık 100.000'i
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
Y- A A AYT-3 HR 20. Orhun Kitabeleri - Köl Tigin Anıtı ...kuridın sogud örti inim kööl tigin işig küüçüg birtük üçün türük bilge kagan ayukinga inim kööl tiginig küüzedü olurtum inançu apa yargan Tarkan atig birtim anı ögtür- tüm Günümüz Türkçesiyle Batıda Soğdlar başkaldırdı. Kardeşim Köl Tigin... Ölesi- ye yitesiye hizmet ettiği için Türk Bilge Kağan mülkünde kardeşim Köl Tigin'i gözeterek hükümdar olarak oturdum. Ona Inançu Apa Yargan Tarkan unvanını verdim, onu öv- dürdüm. OV Yukarıdaki parçada Köl Tigin Anıtı'nın bir bölümü eski ve yeni Türkçeyle verilmiştir. Bu parçadan hareketle Orhun Kitabeleri'yle ilgili Kişi adlarına ve unvanlarına yer verildiği Türklerin mücadelelerinin anlatıldığı III. Olayların Bilge Kağan'ın ağzından anlatıldığı IV. Yabancı dillerin etkisiyle oluşturulduğu V. Nazım şeklinde oluşturulduğu yargılarından hangileri söylenemez? A) I ve H B) II ve III, C) II ve IV D) III ve V E) IV ye V 21. Akşamın ilerleyen saatlerinde Makedonya topraklarında, Üsküp'e doğru yol akyoruz. Önce Kumanova ve nihayet Üsküp... Yahya Kemal'in yurdu Üsküp... Bugün yaklaşık 700.000 nüfusu var Üsküp'ün. Bunun yaklaşık 100.000'i
A
A
A
4. Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak üze-
re birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı olanı
Nutuk'tur. Atatürk'ün "1919 yılı Mayısı'nın 19'uncu günü
Samsun'a çıktım." sözleriyle başlayıp "Gençliğe Hita-
be" ile tamamladığı Nutuk, Milli Mücadele'yi, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve 1927 yılına kadar
gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kaynak
eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet adamı
olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hâkimiyetini
ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır.
Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konu başlıklarından
hangisi hakkında bilgi bulunması beklenemez?
A) Saltanatın kaldırılması
B Aarf İnkılabi
C) Lozan Antlaşması
D) Misakımilli
E) TBMM'nin açılması
hazı maddeleri şunlardır:
Lise Türkçe
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
A A A 4. Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak üze- re birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı olanı Nutuk'tur. Atatürk'ün "1919 yılı Mayısı'nın 19'uncu günü Samsun'a çıktım." sözleriyle başlayıp "Gençliğe Hita- be" ile tamamladığı Nutuk, Milli Mücadele'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve 1927 yılına kadar gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kaynak eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet adamı olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hâkimiyetini ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır. Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konu başlıklarından hangisi hakkında bilgi bulunması beklenemez? A) Saltanatın kaldırılması B Aarf İnkılabi C) Lozan Antlaşması D) Misakımilli E) TBMM'nin açılması hazı maddeleri şunlardır:
1