Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fecriati Şiiri Soruları

20 Mart 1909'da Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Cemil Süleyman gibi
isimler yeni bir hareket başlatmak amacıyla Hilal Matba-
ası'nda toplanırlar. Ahmet Haşim de bu harekete katılır.
Fecriaticiler, sanat görüşlerini ve amaçlarını içeren Fec-
riati Encümen-i Edebîsi Beyannamesi başlığıyla bir bildiri
hazırlarlar. Türk edebiyatındaki ilk edebî beyanname olan
bu bildiriyi, daha sonra -- dergisinde yayımlarlar.
----
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Servet-i Fünun
C) Şiir ve Tefekkür
B) Malumat
D) Türk Yurdu
E) Genç Kalemler
Prf Yayınları
5.
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
20 Mart 1909'da Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Cemil Süleyman gibi isimler yeni bir hareket başlatmak amacıyla Hilal Matba- ası'nda toplanırlar. Ahmet Haşim de bu harekete katılır. Fecriaticiler, sanat görüşlerini ve amaçlarını içeren Fec- riati Encümen-i Edebîsi Beyannamesi başlığıyla bir bildiri hazırlarlar. Türk edebiyatındaki ilk edebî beyanname olan bu bildiriyi, daha sonra -- dergisinde yayımlarlar. ---- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun C) Şiir ve Tefekkür B) Malumat D) Türk Yurdu E) Genç Kalemler Prf Yayınları 5.
AYT/Türl
17. Döneme göre oldukça yeni bir tavır ve manifesto niteliği
taşıyan bir beyanname ile varlıklarını duyurmuşlardır.
Bu beyannamede üyeler "Sanat şahsi ve muhteremdir."
ilkesini benimsediklerini ilan etmiştir. Onlar, bu ilkedeki
sanatın şahsi oluşu yorumuyla sanata neyin konu edi-
leceği hususunda sanatçıya tam bağımsızlık tanırken
yine de sanatın özel bir yapısının olduğunu, herhangi
bir konunun ancak bu özel yapıyla işlenmesi hâlinde
sanat eserinin vücut bulacağını da sanatın "muhterem"
olması yorumlarıyla ortaya koyar. Aslında bu noktada
onların belirlediği "sanatın muhterem olması" yorumu
II. Meşrutiyet Dönemi'nde, ilk örneklerinin ortaya çıktığı
sanatı ve edebiyatı düze indirme çabasına karşı verilen
bir tepkinin ifadesidir.
Bu parçaya göre "sanatın şahsi ve muhterem olması"
aşağıdaki dönem/topluluk anlayışlarından hangisi-
ne bir tepki olarak ortaya konulduğu söylenebilir?
A) Servetifünun Dönemi
B) Tanzimat Dönemi
C) Cumhuriyet Dönemi
D) Fecriati topluluğu
Milli Edebiyat Dönemi
19
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
AYT/Türl 17. Döneme göre oldukça yeni bir tavır ve manifesto niteliği taşıyan bir beyanname ile varlıklarını duyurmuşlardır. Bu beyannamede üyeler "Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesini benimsediklerini ilan etmiştir. Onlar, bu ilkedeki sanatın şahsi oluşu yorumuyla sanata neyin konu edi- leceği hususunda sanatçıya tam bağımsızlık tanırken yine de sanatın özel bir yapısının olduğunu, herhangi bir konunun ancak bu özel yapıyla işlenmesi hâlinde sanat eserinin vücut bulacağını da sanatın "muhterem" olması yorumlarıyla ortaya koyar. Aslında bu noktada onların belirlediği "sanatın muhterem olması" yorumu II. Meşrutiyet Dönemi'nde, ilk örneklerinin ortaya çıktığı sanatı ve edebiyatı düze indirme çabasına karşı verilen bir tepkinin ifadesidir. Bu parçaya göre "sanatın şahsi ve muhterem olması" aşağıdaki dönem/topluluk anlayışlarından hangisi- ne bir tepki olarak ortaya konulduğu söylenebilir? A) Servetifünun Dönemi B) Tanzimat Dönemi C) Cumhuriyet Dönemi D) Fecriati topluluğu Milli Edebiyat Dönemi 19
loa siin tyende ev leseizurG
ÖSYM
Örnek: 1mob Wagn
svidoba sifiles id moped mynd
II. Meşrutiyet sonrası edebiyat sahnesine çıkan ve genç edebiyat-
çılardan oluşan bu topluluk, ferdiyetçi bir sanat görüşünü esas alır.
Türk edebiyatı tarihinde ilk kez bir bildirgeyle ortaya çıkan bu edebî
topluluk, devrin sosyal ve politik ortamından dolayı, amaçladıkları
fecriati
pek çok şeyi başaramadan dağılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî toplulu-
ğun üyesi değildir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Refik Halit Karay
C) Ahmet Haşim
D) Celal Sahir Erozan
E) Cenap Şahabettin
(2019/AY
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
loa siin tyende ev leseizurG ÖSYM Örnek: 1mob Wagn svidoba sifiles id moped mynd II. Meşrutiyet sonrası edebiyat sahnesine çıkan ve genç edebiyat- çılardan oluşan bu topluluk, ferdiyetçi bir sanat görüşünü esas alır. Türk edebiyatı tarihinde ilk kez bir bildirgeyle ortaya çıkan bu edebî topluluk, devrin sosyal ve politik ortamından dolayı, amaçladıkları fecriati pek çok şeyi başaramadan dağılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî toplulu- ğun üyesi değildir? A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Refik Halit Karay C) Ahmet Haşim D) Celal Sahir Erozan E) Cenap Şahabettin (2019/AY
22. Fecriati'nin kalabalık yazar kadrosunda şiir alanında
Emin Bülent, Tahsin Nahit, Hamdullah Suphi gibi şairler
yer alır. Bu şairler içinde Fecriati anlayış ve estetiğini sür-
düren neredeyse tek isim olur; 1933'teki ölümüne
kadar da bu anlayışı sürdürür.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz
Cenap Şahabettin
B) Fuat Köprülü
D) Ahmet Haşim
E) Halit Fahri
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
22. Fecriati'nin kalabalık yazar kadrosunda şiir alanında Emin Bülent, Tahsin Nahit, Hamdullah Suphi gibi şairler yer alır. Bu şairler içinde Fecriati anlayış ve estetiğini sür- düren neredeyse tek isim olur; 1933'teki ölümüne kadar da bu anlayışı sürdürür. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? A) Faruk Nafiz Cenap Şahabettin B) Fuat Köprülü D) Ahmet Haşim E) Halit Fahri Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıdakilerden hangisi, Fecriati topluluğunun
görüşlerinden biri olamaz?
A) Edebiyatı ciddiye almak, onu hoş vakit geçirmek
için bir araç olarak görmemek gerekir.
B) Bati edebiyatı örnek alınmalıdır.
Topluluğun sanatçılarının eserleri "Fecriati
Kütüphanesi" adı altında yayımlanacaktır.
D) Bati'nin önemli edebiyat ve düşünce eserleri
Türkçeye çevrilecektir.
E) Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler
kullanılmamalıdır.
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
Aşağıdakilerden hangisi, Fecriati topluluğunun görüşlerinden biri olamaz? A) Edebiyatı ciddiye almak, onu hoş vakit geçirmek için bir araç olarak görmemek gerekir. B) Bati edebiyatı örnek alınmalıdır. Topluluğun sanatçılarının eserleri "Fecriati Kütüphanesi" adı altında yayımlanacaktır. D) Bati'nin önemli edebiyat ve düşünce eserleri Türkçeye çevrilecektir. E) Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamalıdır.
eri-
de
er-
eki
ek
si
Fecriati şiirindeki varlıkların hemen hepsi bir aşk un
rılarak, insan kişiliğine bürünür. Onlar tabiat varlıkla
surudur. Çünkü ona göre her şey, asıl varlığından siy
rina kendi ruh hallerini yüklemede çok usta ve ısrar-
Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçayı örneklen
lıdırlar.
dirir niteliktedir?
A) Öyledir gün şafak söktüğü zaman
Göllere gölgeler çöktüğü zaman
Saçını çözüp de döktüğü zaman
Dalga dalga düşüp akışı vardır
B) Küzün sarardı kamer, saçlarında pür-esrar
Acıklı, nâ- mütenâhî yabancı hisler var
Nasıl da lerze-i ruhunda bir elem titrer
Sen ey ipekli çocuk, ey zavallı hasta kamer
Gille
e) Gülleri soldurmuş elem yaşları
Karalar bürünmüş yaşlı başları
Köyleri kuşatmış mezar taşları
Sesime ses verir bir can kalmamış
D) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde
Sen nerde, o fecrin ağaran dağları nerde
E) Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırım birkaç kelime
Bir alev halinde düştün elime
Hani, ey gözyaşım akmayacaktın
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
eri- de er- eki ek si Fecriati şiirindeki varlıkların hemen hepsi bir aşk un rılarak, insan kişiliğine bürünür. Onlar tabiat varlıkla surudur. Çünkü ona göre her şey, asıl varlığından siy rina kendi ruh hallerini yüklemede çok usta ve ısrar- Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçayı örneklen lıdırlar. dirir niteliktedir? A) Öyledir gün şafak söktüğü zaman Göllere gölgeler çöktüğü zaman Saçını çözüp de döktüğü zaman Dalga dalga düşüp akışı vardır B) Küzün sarardı kamer, saçlarında pür-esrar Acıklı, nâ- mütenâhî yabancı hisler var Nasıl da lerze-i ruhunda bir elem titrer Sen ey ipekli çocuk, ey zavallı hasta kamer Gille e) Gülleri soldurmuş elem yaşları Karalar bürünmüş yaşlı başları Köyleri kuşatmış mezar taşları Sesime ses verir bir can kalmamış D) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde Sen nerde, o fecrin ağaran dağları nerde E) Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev halinde düştün elime Hani, ey gözyaşım akmayacaktın
17. Yenilik iddiasıyla yola çıksalar da Servetifünun'un bir
ölçüde devamı olmaktan ileri gidemeyen Fecriaticiler,
11
ağırlıklı olarak şiir türünde eser vermiş ve parnasizm
|||
akımından etkilenmişlerdir. Bireysel bir sanat
anlayışına sahip sanatçılar, yaşanan gelişmelerle bu
anlayıştan uzaklaşmış; içlerinden Şiir Hakkında Bazı
IV
Mülahazalar adlı meşhur yazıyı kaleme alan Ahmet
V
Haşim, bu sanat anlayışını sürdürmüştür.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
nex
genüg
C) III
D) IV
sel
id onipli
E) V
nici Asmis svBH (S
Starine)
imalis nusY (0)
1
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
17. Yenilik iddiasıyla yola çıksalar da Servetifünun'un bir ölçüde devamı olmaktan ileri gidemeyen Fecriaticiler, 11 ağırlıklı olarak şiir türünde eser vermiş ve parnasizm ||| akımından etkilenmişlerdir. Bireysel bir sanat anlayışına sahip sanatçılar, yaşanan gelişmelerle bu anlayıştan uzaklaşmış; içlerinden Şiir Hakkında Bazı IV Mülahazalar adlı meşhur yazıyı kaleme alan Ahmet V Haşim, bu sanat anlayışını sürdürmüştür. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II nex genüg C) III D) IV sel id onipli E) V nici Asmis svBH (S Starine) imalis nusY (0) 1
B
7,
Fecriaticilerin yayımladıkları beyannamede ilke edin-
dikleri amaçları arasında
----
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse
bilgi yanlışı meydana gelir?
A) Batı'da ve Doğu'da yer alan birçok yapıtı dilimize
kazandırmak için bir dil komisyonu kurmak vardır
B)
Halk şiirinin biçim ve içerik özellikleri üzerinde de-
ğişiklikler yapmaktan bahsedilebilir
C genç sanatçıların istedikleri gibi yetişmeleri için do-
nanımlubir kütüphane kurmak bulunmaktadır
DY Batı edebiyatını günü gününe takip etmekten söz
edilebilir
E) sanat ve düşüncede halkı eğitmek için konferans-
lar düzenlemek yer alır
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
B 7, Fecriaticilerin yayımladıkları beyannamede ilke edin- dikleri amaçları arasında ---- Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse bilgi yanlışı meydana gelir? A) Batı'da ve Doğu'da yer alan birçok yapıtı dilimize kazandırmak için bir dil komisyonu kurmak vardır B) Halk şiirinin biçim ve içerik özellikleri üzerinde de- ğişiklikler yapmaktan bahsedilebilir C genç sanatçıların istedikleri gibi yetişmeleri için do- nanımlubir kütüphane kurmak bulunmaktadır DY Batı edebiyatını günü gününe takip etmekten söz edilebilir E) sanat ve düşüncede halkı eğitmek için konferans- lar düzenlemek yer alır
atind
miştir.
natçıla
debiya
meleri
layışın
malan
armalan
17 Edebiyatıcedidecilere tepki olarak ortaya çıkan
Fecriaticiler, "Sanat, şahsi ve muhteremdir." görüşü-
||
|||
nü benimsemişler, şiirde sürrealizm akımından etki-
IV
lenip aruzu kullanmaya devam etmişlerdir.
V
Bu cümledeki bilgi yanlışının giderilmesi için aşa-
ğıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I.nin yerine "Servetifünunculara” getirilmeli.
B) II.nin yerine "1. Yeniciler" getirilmeli.
C) III.nün yerine "Sanat, toplum içindir." sözü getiril-
meli.
D) IV.nün yerine "sembolizm" getirilmeli.
E) V.nin yerine "heceyi" getirilmeli.
19.
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
atind miştir. natçıla debiya meleri layışın malan armalan 17 Edebiyatıcedidecilere tepki olarak ortaya çıkan Fecriaticiler, "Sanat, şahsi ve muhteremdir." görüşü- || ||| nü benimsemişler, şiirde sürrealizm akımından etki- IV lenip aruzu kullanmaya devam etmişlerdir. V Bu cümledeki bilgi yanlışının giderilmesi için aşa- ğıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) I.nin yerine "Servetifünunculara” getirilmeli. B) II.nin yerine "1. Yeniciler" getirilmeli. C) III.nün yerine "Sanat, toplum içindir." sözü getiril- meli. D) IV.nün yerine "sembolizm" getirilmeli. E) V.nin yerine "heceyi" getirilmeli. 19.
16. Bu dönem tiyatrosunda sosyal eğitim ön plana çıkar. Bu
amaca hizmet etmek ve doğrudan doğruya sosyal
aksaklıklara dokunmak için tarihin ibret verici
olaylarından ahlaki sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Ancak
bu dönem tiyatro eserlerindeki sosyal meseleler daha
çok, aile çevresindeki olaylarla sınırlı kalmıştır. Bunun
sebeplerinden biri, yazarların sosyal yaşamı gözleme ve
inceleme alışkanlıklarına henüz tam olarak sahip
olmamalarıdır. Doğu ve İslam tarihinden alınan
konularda olayların ihtişamlı olmasına gösterilen dikkat,
romantik tiyatrodan gelen tesirle ilgilidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
dönemde verilmiş tiyatro yapıtı değildir?
A) Çerkez Özdenler
B) Seydi Yahya
C) Körebe
D) Çok Bilen Çok Yanılır
E) Tarık
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
16. Bu dönem tiyatrosunda sosyal eğitim ön plana çıkar. Bu amaca hizmet etmek ve doğrudan doğruya sosyal aksaklıklara dokunmak için tarihin ibret verici olaylarından ahlaki sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Ancak bu dönem tiyatro eserlerindeki sosyal meseleler daha çok, aile çevresindeki olaylarla sınırlı kalmıştır. Bunun sebeplerinden biri, yazarların sosyal yaşamı gözleme ve inceleme alışkanlıklarına henüz tam olarak sahip olmamalarıdır. Doğu ve İslam tarihinden alınan konularda olayların ihtişamlı olmasına gösterilen dikkat, romantik tiyatrodan gelen tesirle ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen dönemde verilmiş tiyatro yapıtı değildir? A) Çerkez Özdenler B) Seydi Yahya C) Körebe D) Çok Bilen Çok Yanılır E) Tarık
6.
Bu hareket hemen hemen devrin genç edipleri tarafından
yapılan birkaç hevesli toplantıdan ibaret kalmıştı. O kadar
ki eğer bu gençler gitgide ülkemizin edebî hayatında
hakiki birer değer payesine ermemiş olsaydılar edebiyat
tarihimiz belki de bu toplantılardan bahsetmek için fazla
çekici bir neden bulamayacaktı. Fakat Servetifünuncuların
dağılışından 1908'e kadar geçen birkaç yıllık sükût
devresinin hazırlayıp yetiştirdiği bu gençler, önce tıpkı
Servetifünuncular gibi hatta gene Servetifünun
mecmuasında toplu bir hareket yapmak için
heveslenmişler, sonra türlü gerekçelerle bunda başarılı
olamayınca ayrı ayrı mecmualarda yazarak ve ayrı ayrı
yollardan yürüyerek yirminci asır Türk edebiyatının en
tanınmış simaları arasında yer almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
gençlerden biridir?
Hüseyin Suat Yalçın
JCL Fe
2
A)
B) Ali Ekrem Bolayır
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Süleyman Nazif
E) Cenap Şahabettin
Fech-A
ED.
8.
olu
Be
Ta
G
a
S
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
6. Bu hareket hemen hemen devrin genç edipleri tarafından yapılan birkaç hevesli toplantıdan ibaret kalmıştı. O kadar ki eğer bu gençler gitgide ülkemizin edebî hayatında hakiki birer değer payesine ermemiş olsaydılar edebiyat tarihimiz belki de bu toplantılardan bahsetmek için fazla çekici bir neden bulamayacaktı. Fakat Servetifünuncuların dağılışından 1908'e kadar geçen birkaç yıllık sükût devresinin hazırlayıp yetiştirdiği bu gençler, önce tıpkı Servetifünuncular gibi hatta gene Servetifünun mecmuasında toplu bir hareket yapmak için heveslenmişler, sonra türlü gerekçelerle bunda başarılı olamayınca ayrı ayrı mecmualarda yazarak ve ayrı ayrı yollardan yürüyerek yirminci asır Türk edebiyatının en tanınmış simaları arasında yer almışlardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen gençlerden biridir? Hüseyin Suat Yalçın JCL Fe 2 A) B) Ali Ekrem Bolayır C) Mehmet Fuat Köprülü D) Süleyman Nazif E) Cenap Şahabettin Fech-A ED. 8. olu Be Ta G a S
8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var-
dır?
A) "Odalar ve Sofalar" adlı eseri ile tanınan Sabri
Esat Siyavuşgil Yedi Meşalecidir.
B) "Eğil Dağlar" Yahya Kemal'e ait nesir türü
yazıların toplandığı bir eserdir.
C) Yedi Meşalecilerin en sadık şairi olan Ziya
Osman, şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düş-
künlük gibi kavramları işlemiştir.
Divan şiiri ile Batı şiirinin sentezi olarak nitele-
nebilecek şiirler yazan Ahmet Haşim, İstanbul
ile ilgili şiirleriyle tanındı.
E"Hasretinden Prangalar Eskittim" şiiriyle tanınan
Ahmet Arif, toplumcu bir şairdir.
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var- dır? A) "Odalar ve Sofalar" adlı eseri ile tanınan Sabri Esat Siyavuşgil Yedi Meşalecidir. B) "Eğil Dağlar" Yahya Kemal'e ait nesir türü yazıların toplandığı bir eserdir. C) Yedi Meşalecilerin en sadık şairi olan Ziya Osman, şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düş- künlük gibi kavramları işlemiştir. Divan şiiri ile Batı şiirinin sentezi olarak nitele- nebilecek şiirler yazan Ahmet Haşim, İstanbul ile ilgili şiirleriyle tanındı. E"Hasretinden Prangalar Eskittim" şiiriyle tanınan Ahmet Arif, toplumcu bir şairdir.
(1) Ahmet Haşim, modern Türk şiirinde (II) Tahsin Nahit
ile birlikte (III) saf şiir anlayışının iki mimarından
biridir. Sanatçı, şiir ile ilgili fikirlerini önce 1921'de
"Şiirde Mana" başlığıyla Dergah'ta, sonra da bazı
değişiklikler yaparak 1926'da basılan (IV) Piyale isimli
şiir kitabında yayımlamıştır. (V) "Şiir Hakkında Bazı
Mülahazalar" adını taşıyan bu yazı bu konuyla ilgili ilk
derli toplu poetik metin olması bakımından büyük
önem taşımaktadır
3. Numaralı yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına
neden olmuştur?
A) 1 B) II C) III
DYŃ ELX
E)
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
(1) Ahmet Haşim, modern Türk şiirinde (II) Tahsin Nahit ile birlikte (III) saf şiir anlayışının iki mimarından biridir. Sanatçı, şiir ile ilgili fikirlerini önce 1921'de "Şiirde Mana" başlığıyla Dergah'ta, sonra da bazı değişiklikler yaparak 1926'da basılan (IV) Piyale isimli şiir kitabında yayımlamıştır. (V) "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adını taşıyan bu yazı bu konuyla ilgili ilk derli toplu poetik metin olması bakımından büyük önem taşımaktadır 3. Numaralı yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur? A) 1 B) II C) III DYŃ ELX E)
7.
Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.
Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;
Yukarıdaki dizeleri aşağıdaki sanatçılardan hangisi ke-
sinlikle yazmaz?
A) Namık Kemal
B) Ali Ekrem Bolayır
C) Mehmet Âkif Ersoy
D) Süleyman Nazif
E) Tahsin Nahit Servet! Form
1
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
7. Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum. Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez; Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez. Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et; Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet, Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir; Yukarıdaki dizeleri aşağıdaki sanatçılardan hangisi ke- sinlikle yazmaz? A) Namık Kemal B) Ali Ekrem Bolayır C) Mehmet Âkif Ersoy D) Süleyman Nazif E) Tahsin Nahit Servet! Form 1
LİZ TESTİ
9.
Ferlati
EDEBİYAT
Edebiyatımızda ilk edebî topluluktur. "Sanat, şahsi ve muh-
teremdir." görüşüne bağlıdırlar. Gençleri bir araya getirmek,
değerli ve önemli yabancı eserleri Türkçeye kazandırmak,
Türk edebiyatını Batı edebiyatına yaklaştırmak, Batı edebiya-
tını Türk edebiyatına tanıtmak amacındadırlar. Tabiat tasvirleri
gerçekten uzak ve sübjektiftir.
Bu parçada anlatılan dönemle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
Oas
Aralarında Refik Halit Karay, Emin Bülent Serdaroğlu, Tah-
sin Nahit'in bulunduğu bir topluluğun şiirde gerçekleştir-
diği yeniliklerdir.
B) Şiirlerinde tabiat ve aşk temalarını sembolizm etkisiyle iş-
Jediler
C) Günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır.
D) Ferdi hürriyeti ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savun-
dular.
Yazı ve Dil Devrimleri'nin dayatma olduğu, dilin amaçlı ola-
rak bozulduğu savın ileri sürdüler.
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
LİZ TESTİ 9. Ferlati EDEBİYAT Edebiyatımızda ilk edebî topluluktur. "Sanat, şahsi ve muh- teremdir." görüşüne bağlıdırlar. Gençleri bir araya getirmek, değerli ve önemli yabancı eserleri Türkçeye kazandırmak, Türk edebiyatını Batı edebiyatına yaklaştırmak, Batı edebiya- tını Türk edebiyatına tanıtmak amacındadırlar. Tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve sübjektiftir. Bu parçada anlatılan dönemle ilgili aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? Oas Aralarında Refik Halit Karay, Emin Bülent Serdaroğlu, Tah- sin Nahit'in bulunduğu bir topluluğun şiirde gerçekleştir- diği yeniliklerdir. B) Şiirlerinde tabiat ve aşk temalarını sembolizm etkisiyle iş- Jediler C) Günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır. D) Ferdi hürriyeti ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savun- dular. Yazı ve Dil Devrimleri'nin dayatma olduğu, dilin amaçlı ola- rak bozulduğu savın ileri sürdüler.
1
||
|||
IV
V
SANATÇI
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Celal Sahir Erozan
Faik Ali Ozansoy
Emin Bülent Serdaroğlu
Ahmet Haşim
A) I ve III
DIIV
DIV ve V
B) II ve IV
Okun Ucundan
ESER
Temasıl
Yukarıda verilen yazar ve eserlerden hangi ikisi yer değiş-
tirilirse yanlışlık giderilmiş olur?
Hayat
Kin
E) I ye V
Piyale
Il ve III
Lise Türkçe
Fecriati Şiiri
1 || ||| IV V SANATÇI Yakup Kadri Karaosmanoğlu Celal Sahir Erozan Faik Ali Ozansoy Emin Bülent Serdaroğlu Ahmet Haşim A) I ve III DIIV DIV ve V B) II ve IV Okun Ucundan ESER Temasıl Yukarıda verilen yazar ve eserlerden hangi ikisi yer değiş- tirilirse yanlışlık giderilmiş olur? Hayat Kin E) I ye V Piyale Il ve III