İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri Soruları

22. Akademisyen:
- Başlangıçta bir topluluk niteliği taşımayan, herhangi
bir bildiri yayımlamayan şairler, Garipçilere tepki
göstermişlerdir.
Eleştirmen:
- Tepki için çok fazla söz söyleyemem ancak Garip
şiiri içerisinde Kitabe-i Seng-i Mezar şiirini ve şairini
çok takdir ederim. Peki, sözünü ettiğiniz şairlerden
hangisini başarılı buluyorsunuz?
Akademisyen:
- Topluluk içerisinde şu çok başarılıdır, dersem
diğerlerine haksızlık etmiş olurum. Ancak Mona
Roza şiiriyle gönüllere taht kuran şairimizi, ayrıca
"topluluğun kuyumcu şairi" olarak bilinen ve
Yerçekimli Karanfil'i yazan şairimizi çok beğenirim.
Eleştirmen:
- 2018'de kaybettiğimiz, çocuk duyarlığını en çok
öne çıkaran şair olarak tanıdığımız sanatçımızın
şiirleri dışında Alleben Öyküleri'ni de okudum ve çok
başarılı buldum. Bir başka şairin Dünyanın En Güzel
Arabistan'ı adlı kitabındaki Göğe Bakma Durağı şiiri
günümüzde çeşitli dizilerde okunmaktadır. Tabii
şiirdeki kaçış temasını şair çok güzel anlatmıştır.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Akademisyenin sözünü ettiği topluluk, II. Yeni
şairleridir.
B) Eleştirmen, Ülkü Tamer'in öykü kitabını ve şiirlerini
okumuştur.
C) Akademisyenin beğendiği şairler, Sezai Karakoç ve
Edip Cansever'dir.
D) Eleştirmen, Oktay Rifat'ı ve şiirlerini çok
beğenmektedir.
E) Eleştirmen, Turgut Uyar'ın kaçış temasını işlediği
şiirini okumuştur.
PALME
YAYINEVI
YA
C
24
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
22. Akademisyen: - Başlangıçta bir topluluk niteliği taşımayan, herhangi bir bildiri yayımlamayan şairler, Garipçilere tepki göstermişlerdir. Eleştirmen: - Tepki için çok fazla söz söyleyemem ancak Garip şiiri içerisinde Kitabe-i Seng-i Mezar şiirini ve şairini çok takdir ederim. Peki, sözünü ettiğiniz şairlerden hangisini başarılı buluyorsunuz? Akademisyen: - Topluluk içerisinde şu çok başarılıdır, dersem diğerlerine haksızlık etmiş olurum. Ancak Mona Roza şiiriyle gönüllere taht kuran şairimizi, ayrıca "topluluğun kuyumcu şairi" olarak bilinen ve Yerçekimli Karanfil'i yazan şairimizi çok beğenirim. Eleştirmen: - 2018'de kaybettiğimiz, çocuk duyarlığını en çok öne çıkaran şair olarak tanıdığımız sanatçımızın şiirleri dışında Alleben Öyküleri'ni de okudum ve çok başarılı buldum. Bir başka şairin Dünyanın En Güzel Arabistan'ı adlı kitabındaki Göğe Bakma Durağı şiiri günümüzde çeşitli dizilerde okunmaktadır. Tabii şiirdeki kaçış temasını şair çok güzel anlatmıştır. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Akademisyenin sözünü ettiği topluluk, II. Yeni şairleridir. B) Eleştirmen, Ülkü Tamer'in öykü kitabını ve şiirlerini okumuştur. C) Akademisyenin beğendiği şairler, Sezai Karakoç ve Edip Cansever'dir. D) Eleştirmen, Oktay Rifat'ı ve şiirlerini çok beğenmektedir. E) Eleştirmen, Turgut Uyar'ın kaçış temasını işlediği şiirini okumuştur. PALME YAYINEVI YA C 24
Örnek - 6 >
1. Grup
1. Küçük İskender
II. Nevzat Çelik
III. Haydar Ergülen
IV. Lale Müldür
V. Nilgün Marmara
A) I
Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisi, II. grupta
verilen yapıtlardan biriyle ilişkilendirilemez?
II. Grup
Karşılığını Bulamamış Sorular
Bir Çift Siyah Deri Eldiven
Şafak Türküsü
Uzak Fırtına
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
Örnek - 6 > 1. Grup 1. Küçük İskender II. Nevzat Çelik III. Haydar Ergülen IV. Lale Müldür V. Nilgün Marmara A) I Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisi, II. grupta verilen yapıtlardan biriyle ilişkilendirilemez? II. Grup Karşılığını Bulamamış Sorular Bir Çift Siyah Deri Eldiven Şafak Türküsü Uzak Fırtına B) II C) III D) IV E) V
Örnek - 2 >
1.
Şiirlerinde, estetiğin, sanatın ve belirgin olmayan iletinin pek
çok durumda iç içe olduğu görülür.
II. Dilinde tını güzelliğine, görüntüde imgeye ve çağrışımlara
ağırlık vermiştir.
III. Olmasa Mektubun, Telli Telli, Aşk Yeniden, Fırtına, Maskeli Ba-
lo gibi birçok şiiri bestelenmiş ve müzik grupları tarafından
seslendirilmiştir.
BOTLUX
IV. Cenk Hikâyeleri, Kaf Dağı'nın Önü adlı öykü kitaplarında, folk-
lorik-mitolojik ögeleri öne çıkarmıştır.
Yukarıda kimi özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hüseyin Atlansoy
B) Haydar Ergülen
C) Nevzat Çelik
alsosyemse slyöd blev ter tapsin u8 (3
D) Küçük İskender Neplo sbisb.nexley abue tulud etib
E) Murathan Mungan
abrhelsh inle Xüyüd obvelmibil ***
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
Örnek - 2 > 1. Şiirlerinde, estetiğin, sanatın ve belirgin olmayan iletinin pek çok durumda iç içe olduğu görülür. II. Dilinde tını güzelliğine, görüntüde imgeye ve çağrışımlara ağırlık vermiştir. III. Olmasa Mektubun, Telli Telli, Aşk Yeniden, Fırtına, Maskeli Ba- lo gibi birçok şiiri bestelenmiş ve müzik grupları tarafından seslendirilmiştir. BOTLUX IV. Cenk Hikâyeleri, Kaf Dağı'nın Önü adlı öykü kitaplarında, folk- lorik-mitolojik ögeleri öne çıkarmıştır. Yukarıda kimi özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hüseyin Atlansoy B) Haydar Ergülen C) Nevzat Çelik alsosyemse slyöd blev ter tapsin u8 (3 D) Küçük İskender Neplo sbisb.nexley abue tulud etib E) Murathan Mungan abrhelsh inle Xüyüd obvelmibil ***
zanan
ve
i
en
giler
OND
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1
19. Dün iki katlıydı
Bugün üç katlı
Derken
Dört katlı, beş katlı, altı katlı...
Yükseliyor efendim yükseliyor
Memleket yükseliyor
Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisinden
alınmıştır?
A Garip akımı
B) Toplumcu eğilimleri yansıtan şiir
ikinci Yeni şiiri
Saf şiir anlayışı
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir
20. Sanatçı, yazarlık yaşamına öyküyle başlayıp tiyatroyla
devam eder. Ona esas ününü kazandıran tür tiyatro
olmuştur. 1949 yılında kaleme aldığı Günün Adamı onun
hem siyasete bakış açısını hem de bilime bakış açısını
vermesi açısından önemlidir. Dramatik tarzda başlayan
eserleri Keşanlı Ali Destanı'yla göstermeci türe kayar.
Tiyatroculuğun son döneminde ise Kabare tiyatrocuno
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
zanan ve i en giler OND Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 19. Dün iki katlıydı Bugün üç katlı Derken Dört katlı, beş katlı, altı katlı... Yükseliyor efendim yükseliyor Memleket yükseliyor Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisinden alınmıştır? A Garip akımı B) Toplumcu eğilimleri yansıtan şiir ikinci Yeni şiiri Saf şiir anlayışı Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir 20. Sanatçı, yazarlık yaşamına öyküyle başlayıp tiyatroyla devam eder. Ona esas ününü kazandıran tür tiyatro olmuştur. 1949 yılında kaleme aldığı Günün Adamı onun hem siyasete bakış açısını hem de bilime bakış açısını vermesi açısından önemlidir. Dramatik tarzda başlayan eserleri Keşanlı Ali Destanı'yla göstermeci türe kayar. Tiyatroculuğun son döneminde ise Kabare tiyatrocuno
11. Aşağıdaki parçalarda boş bırakılan yerleri doğru bir şekilde doldurunuz.
a.
Postmodem romanda birtakım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla söz konusu etmektir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatle
Ayarlama Enstitüsü adlı romanında önemsiz bir kurum olan Saatleri Ayarlama Enstitüsünü asrın en büyük, en faydalı kurumu şeklinde tanıt
örneğidir.
ması bir
b.
Binbir Gece Masalları'nda ve halk hikayelerinde anlatıcı, başkalarından dinlediklerini aktarır. Bunu yaparken de "rivayet ederler
derler ki gibi kalıplaşmış ifadeler kullanır. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kitalar Atlası adlı romanında biçim ve anlatım özellikleri açısından ay
tekniği kullanması bir
örneğidir.
ÖNOTE 5
C.
Postmodern romanda daha önce yazılmış bir metnin içerik yönünden örnek alınmasıdır. Bütüncül ya da kısmi olabilir. Naz
Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha adlı romanı, içerik yönünden divan edebiyatındaki Yusuf ile Züleyha mesnevilerini örnek aldığından
Paradi
örneğidir.
12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri bularak bunların türlerini yazınız.
.
Benimkilerin bazılarını almış ama senin istediklerini alamamış.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
11. Aşağıdaki parçalarda boş bırakılan yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. a. Postmodem romanda birtakım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla söz konusu etmektir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatle Ayarlama Enstitüsü adlı romanında önemsiz bir kurum olan Saatleri Ayarlama Enstitüsünü asrın en büyük, en faydalı kurumu şeklinde tanıt örneğidir. ması bir b. Binbir Gece Masalları'nda ve halk hikayelerinde anlatıcı, başkalarından dinlediklerini aktarır. Bunu yaparken de "rivayet ederler derler ki gibi kalıplaşmış ifadeler kullanır. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kitalar Atlası adlı romanında biçim ve anlatım özellikleri açısından ay tekniği kullanması bir örneğidir. ÖNOTE 5 C. Postmodern romanda daha önce yazılmış bir metnin içerik yönünden örnek alınmasıdır. Bütüncül ya da kısmi olabilir. Naz Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha adlı romanı, içerik yönünden divan edebiyatındaki Yusuf ile Züleyha mesnevilerini örnek aldığından Paradi örneğidir. 12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri bularak bunların türlerini yazınız. . Benimkilerin bazılarını almış ama senin istediklerini alamamış.
6
7
8
kısmına işaretleyiniz.
3. Bir ozan, nasıl ki bir insan yüreğini anlatıyorsa bir
romancı da bir insanı her yanı ile anlatıyor demek-
tir. İnsan yüreğinin en seçkin duyguları, insan top-
luluğunun en önemli durumu romanlarda inceden
inceye gözden geçiriliyor. Romanlar öyle bir insan
yaşantısının aynası olarak ele alınıyor ki ruh geli-
şimi sorunlarının en önemlilerine inceleme konusu
oluyor. Alana, gerçek insanlar, birer yürek sahibi in-
sanlar çıkarıyor, yaşatıyor, insan hâllerinin her duru-
munu, her biçimde ortaya koyuyo
Bu parçada romanla ilgili vurgulanmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlığın tüm duygularını bir karakterle ortaya
koyabildiği
B) insanlığın ortak hâllerini gözler önüne serebildiği
İnsanın olumlu duygular yaşamasına yardımcı
olduğu
Insan yaşantısının değişkenliğini dile getirdiği
İnsan yüreğinin en seçkin duygularını en iyi bi-
çimde anlatan tür olduğu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
6 7 8 kısmına işaretleyiniz. 3. Bir ozan, nasıl ki bir insan yüreğini anlatıyorsa bir romancı da bir insanı her yanı ile anlatıyor demek- tir. İnsan yüreğinin en seçkin duyguları, insan top- luluğunun en önemli durumu romanlarda inceden inceye gözden geçiriliyor. Romanlar öyle bir insan yaşantısının aynası olarak ele alınıyor ki ruh geli- şimi sorunlarının en önemlilerine inceleme konusu oluyor. Alana, gerçek insanlar, birer yürek sahibi in- sanlar çıkarıyor, yaşatıyor, insan hâllerinin her duru- munu, her biçimde ortaya koyuyo Bu parçada romanla ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanlığın tüm duygularını bir karakterle ortaya koyabildiği B) insanlığın ortak hâllerini gözler önüne serebildiği İnsanın olumlu duygular yaşamasına yardımcı olduğu Insan yaşantısının değişkenliğini dile getirdiği İnsan yüreğinin en seçkin duygularını en iyi bi- çimde anlatan tür olduğu
13.
Nazım şekli
Sack!
Tuyuğ
Kit'a
Birim değeri
Dörtlük
Dörtlük
Beyit
Birim sayısı
3-5
A) Murabba -3/5-beyit
B) Şarkı 5/15-dörtlük
C) Mesnevi 1 beyit
D) Rubai-1-dörtlük
E) Şarkı - 1 - beyit
2-12
Bu tabloda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıda
verilenlerden hangisi getirilmelidir?
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
13. Nazım şekli Sack! Tuyuğ Kit'a Birim değeri Dörtlük Dörtlük Beyit Birim sayısı 3-5 A) Murabba -3/5-beyit B) Şarkı 5/15-dörtlük C) Mesnevi 1 beyit D) Rubai-1-dörtlük E) Şarkı - 1 - beyit 2-12 Bu tabloda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
144.A sultanım sen var iken
Ya ben kime yalvarayım
İsmin Ganî Settår iken
Ya ben kime yalvarayım
nd
Ali ile bir olmuşsun a
Bir mektepte okumuşsun Q
Ali olmuş hafız kelam
b
G
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi ortak değil-
dir?
8⁰
Sen okursun hece tanrı
A) ilahi türüne ait özellikler göstermeleri
BY Dörtlük şeklinde yazılmaları
C) Hece ölçüsüyle söylenmeleri
D) Sade söyleyişe sahip olmaları
EX Redife yer verilmeleri
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
144.A sultanım sen var iken Ya ben kime yalvarayım İsmin Ganî Settår iken Ya ben kime yalvarayım nd Ali ile bir olmuşsun a Bir mektepte okumuşsun Q Ali olmuş hafız kelam b G Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi ortak değil- dir? 8⁰ Sen okursun hece tanrı A) ilahi türüne ait özellikler göstermeleri BY Dörtlük şeklinde yazılmaları C) Hece ölçüsüyle söylenmeleri D) Sade söyleyişe sahip olmaları EX Redife yer verilmeleri
3. Aşağıdaki tabloyu verilen bilgiler doğrultusunda doldurunuz.
TANZIMAT DÖNEMİ
ROMANI
Konu
Dil ve üslup özelliği
Kişiler
Mekân
Teknik
Etkilendiği edebî
akımlar
SERVETIFÜNUN DÖNEMI
ROMANI
MİLLİ EDEBİYAT
DÖNEMİ ROMANI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
3. Aşağıdaki tabloyu verilen bilgiler doğrultusunda doldurunuz. TANZIMAT DÖNEMİ ROMANI Konu Dil ve üslup özelliği Kişiler Mekân Teknik Etkilendiği edebî akımlar SERVETIFÜNUN DÖNEMI ROMANI MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANI
- Bektaşî ve Anadolu
slemiştir. Ayrımcılık
le kucaklama
sorunlarını sözü ve
edilen
●
bir hall
8.
●
Osmaniyeli bir halk ozanı olup Ahu Gözlüm
türküsüyle tanınmıştır.
Zahidem ve Gönül Dağı önemli eserleridir.
ile ilgili aşağıda verilen bil
Türkü ve atışma ustası olup Kiziroğlu Mustafa Bey
ile ün kazanmıştır.
Kars ozanlarındandır ve folklor üzerine pek çok yazı
yazmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçılar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Neşet Ertaş
eroy his
BY Âşık Murat Çobanoğlu
Şeref Taşlıova
D) Abdurrahim Karakoç
Aşık Feymanî
ÖSYM TADINDA
SORULAR
Absolag o
2
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
- Bektaşî ve Anadolu slemiştir. Ayrımcılık le kucaklama sorunlarını sözü ve edilen ● bir hall 8. ● Osmaniyeli bir halk ozanı olup Ahu Gözlüm türküsüyle tanınmıştır. Zahidem ve Gönül Dağı önemli eserleridir. ile ilgili aşağıda verilen bil Türkü ve atışma ustası olup Kiziroğlu Mustafa Bey ile ün kazanmıştır. Kars ozanlarındandır ve folklor üzerine pek çok yazı yazmıştır. Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Neşet Ertaş eroy his BY Âşık Murat Çobanoğlu Şeref Taşlıova D) Abdurrahim Karakoç Aşık Feymanî ÖSYM TADINDA SORULAR Absolag o 2
15.
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
14. Cumhuriyet Dönemi'nin bir bildiri ile ortaya çıkan "ilk
edebî topluluğu”nu oluşturan bu şairler, edebiyat
dünyasında bir tıkanıklık olduğundan yakınıyor;
zamanın edebiyat anlayışını benimsemediklerini ifade
ediyordu. Türk edebiyatını bir çıkmazın içinde görüyor,
genç nesil olarak edebiyata yeni bir yön vermek
istiyorlardı. İlkelerini "samimilik, canlılık ve devamlı
yenilik" olarak açıklıyor, Türk şiirine yeni ufuklar açmayı
hedefliyorlardı. Paul Verlaine ve sembolizm akımının
öncüsü olan Stephane Mallerme'den etkilenmelerinin
bir sonucu olarak Fransız edebiyatını örnek aldıklarını
söylüyorlardı. Sanat sanat içindir, ilkesinden hareketle
gerçekçi edebiyata karşı çıkarak bireyin iç dünyasına,
eşyaya bir ressam gibi bakıyor; şiirde duygu ve
hayalden çok, tasviri öne çıkarıyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
şairlerden biridir?
A) Cevdet Kudret Solok
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Melih Cevdet Anday
Ber hececcher
ayınları
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
15. AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 14. Cumhuriyet Dönemi'nin bir bildiri ile ortaya çıkan "ilk edebî topluluğu”nu oluşturan bu şairler, edebiyat dünyasında bir tıkanıklık olduğundan yakınıyor; zamanın edebiyat anlayışını benimsemediklerini ifade ediyordu. Türk edebiyatını bir çıkmazın içinde görüyor, genç nesil olarak edebiyata yeni bir yön vermek istiyorlardı. İlkelerini "samimilik, canlılık ve devamlı yenilik" olarak açıklıyor, Türk şiirine yeni ufuklar açmayı hedefliyorlardı. Paul Verlaine ve sembolizm akımının öncüsü olan Stephane Mallerme'den etkilenmelerinin bir sonucu olarak Fransız edebiyatını örnek aldıklarını söylüyorlardı. Sanat sanat içindir, ilkesinden hareketle gerçekçi edebiyata karşı çıkarak bireyin iç dünyasına, eşyaya bir ressam gibi bakıyor; şiirde duygu ve hayalden çok, tasviri öne çıkarıyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairlerden biridir? A) Cevdet Kudret Solok B) Ahmet Hamdi Tanpınar C) Ahmet Muhip Dıranas D) Orhan Seyfi Orhon E) Melih Cevdet Anday Ber hececcher ayınları
şik söz-
leşme
aşma-
kay-
yna-
SÖZCÜK YAPISI
10. Yaşar Kemal'in öykülerinde çocukların yanı sıra kadın karakter-
ler önemli bir yer tutar. Haklıyı destekleyen, haksızı eleştiren ka
dinlara tanık oluruz. Toplulukları ateşleyen ve yönlendiren kişi
I
|||
IV
V
11
konumundadır kadınlar.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, söz-
cük türü yönünden ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
1. (1) Dünyada sanatla
nümüzde yaşamın h
harcayan insan, sa
duyanlar da aynı s
edememektedir. (
nın artması, okur
dir. (V) Bunlara ay
la yitiren ürünün y
giriyor.
Bu parçada nur
sözcük, yapısı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
şik söz- leşme aşma- kay- yna- SÖZCÜK YAPISI 10. Yaşar Kemal'in öykülerinde çocukların yanı sıra kadın karakter- ler önemli bir yer tutar. Haklıyı destekleyen, haksızı eleştiren ka dinlara tanık oluruz. Toplulukları ateşleyen ve yönlendiren kişi I ||| IV V 11 konumundadır kadınlar. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, söz- cük türü yönünden ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V 1. (1) Dünyada sanatla nümüzde yaşamın h harcayan insan, sa duyanlar da aynı s edememektedir. ( nın artması, okur dir. (V) Bunlara ay la yitiren ürünün y giriyor. Bu parçada nur sözcük, yapısı
38. Biyoçeşitlilik bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerini ifade et-
mektedir. Bir bölgedeki biyoçeşitlilik bazı doğal ve beşerî fak-
törlerle azalma gösterebilmektedir.
33
Buna göre, haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde
verilen durumun biyoçeşitliliğin azalmasında önemli bir et-
kisinin bulunduğu savunulamaz?
A) I numaralı yerde sanayi atıklarının oluşturduğu kirli sula-
rın akarsulara karışması
B) Il numaralı yerde ormanların otoyol yapımı için tahrip edil-
mesi
C)/III numaralı yerde meralarda aşırı otlatma yapılması
D) IV numaralı yerde tahılların hasadından sonraki sap kısım-
larının (anız) yakılması
E) V numaralı yerde fiziksel çözülmelerin meydana gelmesi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
Sınav kodu (Y4223)
40.
9
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
38. Biyoçeşitlilik bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerini ifade et- mektedir. Bir bölgedeki biyoçeşitlilik bazı doğal ve beşerî fak- törlerle azalma gösterebilmektedir. 33 Buna göre, haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde verilen durumun biyoçeşitliliğin azalmasında önemli bir et- kisinin bulunduğu savunulamaz? A) I numaralı yerde sanayi atıklarının oluşturduğu kirli sula- rın akarsulara karışması B) Il numaralı yerde ormanların otoyol yapımı için tahrip edil- mesi C)/III numaralı yerde meralarda aşırı otlatma yapılması D) IV numaralı yerde tahılların hasadından sonraki sap kısım- larının (anız) yakılması E) V numaralı yerde fiziksel çözülmelerin meydana gelmesi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 Sınav kodu (Y4223) 40. 9
eri-
ik-
eği
in
n-
K-
ni
64
E) Anla
21. Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bilgi yanlış
vardır?
A) Refik Durbaş, Kuş Tufanı ve Hücremde Ay Işığı
adlı kitaplarıyla 1960 sonrası toplumcu şairler ku
şağı içinde yer almıştır.
(8) Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı ile Kestim Kara Saç-
larımı adlı şiir kitaplarının şairi Gülten Akın, Sezen
Aksu'nun seslendirdiği Deli Kızın Türküsü adlı şar-
kının da söz yazarıdır.
C) Cahit Zarifoğlu, İşaret Çocukları adlı ilk kitabındaki
şiirlerinde yer alan imgeli söyleyişlerle Türk şiirinde
öne çıkmış; ardından yazdığı Yedi Güzel Adam,
Menziller, Korku ve Yakarış'ta yer alan şiirleriyle bir
yandan tasavvufa bir yandan da toplumsal olana
yönelmiştir.
D) Mihriban adlı şiirin şairi, toplumsal ve siyasi taşla-
malarıyla ünlenmiş olan Şeref Taşlıova, Cumhuri-
yet Dönemi halk şairlerimizdendir.
E) II.Yeni şiirine has söyleyiş özelliklerini kullanarak
dini konulara yönelen Sezai Karakoç; Körfez, Şah-
damar, Gül Muştusu, Monna Rosa adlı şiirlerin şa-
iridir.
Diorcayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
eri- ik- eği in n- K- ni 64 E) Anla 21. Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bilgi yanlış vardır? A) Refik Durbaş, Kuş Tufanı ve Hücremde Ay Işığı adlı kitaplarıyla 1960 sonrası toplumcu şairler ku şağı içinde yer almıştır. (8) Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı ile Kestim Kara Saç- larımı adlı şiir kitaplarının şairi Gülten Akın, Sezen Aksu'nun seslendirdiği Deli Kızın Türküsü adlı şar- kının da söz yazarıdır. C) Cahit Zarifoğlu, İşaret Çocukları adlı ilk kitabındaki şiirlerinde yer alan imgeli söyleyişlerle Türk şiirinde öne çıkmış; ardından yazdığı Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış'ta yer alan şiirleriyle bir yandan tasavvufa bir yandan da toplumsal olana yönelmiştir. D) Mihriban adlı şiirin şairi, toplumsal ve siyasi taşla- malarıyla ünlenmiş olan Şeref Taşlıova, Cumhuri- yet Dönemi halk şairlerimizdendir. E) II.Yeni şiirine has söyleyiş özelliklerini kullanarak dini konulara yönelen Sezai Karakoç; Körfez, Şah- damar, Gül Muştusu, Monna Rosa adlı şiirlerin şa- iridir. Diorcayfaya geçiniz.
23. Seni ayın altında unuttular, günlerin
Eksik bıraktığını ay tamamlıyor şimdi
Uzak sessizliğin ki anı kadar siyah
Sözleriyle hicran kuyusuna kapattı beni
Ay nice batsa da meğer insanlar kadar
Karanlıkta bırakmazmış kimseyi! Sen bütün
Geceyi topladın üstüne ve bir bir söndü
Masumluğun küçük fenerleri, yıldızlar
Bu dizelerin dil ve anlatım ile temasına bakılarak
aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir?
(A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ziya Osman Saba
E) Haydar Ergülen
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
23. Seni ayın altında unuttular, günlerin Eksik bıraktığını ay tamamlıyor şimdi Uzak sessizliğin ki anı kadar siyah Sözleriyle hicran kuyusuna kapattı beni Ay nice batsa da meğer insanlar kadar Karanlıkta bırakmazmış kimseyi! Sen bütün Geceyi topladın üstüne ve bir bir söndü Masumluğun küçük fenerleri, yıldızlar Bu dizelerin dil ve anlatım ile temasına bakılarak aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? (A) Ahmet Haşim B) Yahya Kemal Beyatlı C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Ziya Osman Saba E) Haydar Ergülen
6-A
"O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı;
Ardında ışıktan bir iz bıraktı.
Yek gibi dağları aştı bir atli,
Arada bir engin deniz bıraktı."
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dizelerin sahibi şairin
şiir anlayışına uygun eser veren bir sanatçı tarafından ya-
zılmış olamaz?
A) Hani ey gözlerim bu son vedada,
Yolunu kaybeden yolcunun dağda
Birini çağırmak için imdada
Yaktığı ateşi yakmayacaktın?
B) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
D) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
Incinir düz caddede dağda gezen ayaklar
E) O kadar dolu ki toprağın şanla,
Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin.
7-D
8-D
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Temsilcileri
6-A "O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı; Ardında ışıktan bir iz bıraktı. Yek gibi dağları aştı bir atli, Arada bir engin deniz bıraktı." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dizelerin sahibi şairin şiir anlayışına uygun eser veren bir sanatçı tarafından ya- zılmış olamaz? A) Hani ey gözlerim bu son vedada, Yolunu kaybeden yolcunun dağda Birini çağırmak için imdada Yaktığı ateşi yakmayacaktın? B) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... D) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar! Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek Incinir düz caddede dağda gezen ayaklar E) O kadar dolu ki toprağın şanla, Bir değil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin. 7-D 8-D