Toplumcu Gerçekçi Hikâye Soruları

2. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın?
- Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın,
-
1
Mehmed Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için
Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün.
Ne işin var kiremitlerde a sersem desene
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene.
Hadi aktarmıyayım... Kim getirir ekmeğimi?
Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?
Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası:
Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!
Bu şiir parçası biçim özellikleri, içeriği, üslubu
düşünüldüğünde aşağıdaki şairlerden hangisine
ait olabilir?
A) Ahmet Haşim
BYahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Tahsin Nahit
Amin Bülent Serdaroğlu
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
2. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? - Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın, - 1 Mehmed Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün. Ne işin var kiremitlerde a sersem desene İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene. Hadi aktarmıyayım... Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası: Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası! Bu şiir parçası biçim özellikleri, içeriği, üslubu düşünüldüğünde aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? A) Ahmet Haşim BYahya Kemal Beyatlı C) Mehmet Akif Ersoy D) Tahsin Nahit Amin Bülent Serdaroğlu
ruet!
funch
24. Öğrencilerine yıl içinde okutacağı romanların listesini ha-
zırlamak isteyen bir edebiyat öğretmeni, okuma listesin-
deki kitapları toplumcu gerçekçiliği yansıtanlar ile bireyin
iç dünyasını esas alan eserler arasından seçmeye karar
vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilenler söz
konusu listede yer almaz?
Kuyucaklı Yusuf - Fatih-Harbiye
B) Küçük Ağa - Hanımın Çiftliği
C)_Huzur - Yılanların Öcü
D) Kara Kitap - Ateşten Gömlek
2ince Memed - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
ye c
ya d
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
ruet! funch 24. Öğrencilerine yıl içinde okutacağı romanların listesini ha- zırlamak isteyen bir edebiyat öğretmeni, okuma listesin- deki kitapları toplumcu gerçekçiliği yansıtanlar ile bireyin iç dünyasını esas alan eserler arasından seçmeye karar vermiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilenler söz konusu listede yer almaz? Kuyucaklı Yusuf - Fatih-Harbiye B) Küçük Ağa - Hanımın Çiftliği C)_Huzur - Yılanların Öcü D) Kara Kitap - Ateşten Gömlek 2ince Memed - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ye c ya d
Bu yazarlara göre bir ülkede köylü, kentli, aydın ve
halk, devlet hizmetlerinden yararlanma hususun-
da eşit haklara sahiptir. Ancak o yıllarda Anadolu'da
durum, bunun tersinedir; köylüye gereken ilgi göste-
rilmez, aydınlar ya da varlıklı kesim onları küçümser.
Bu, önemli bir toplumsal sorundur. Bir ülkede, köylü,
kentli, zengin, yoksul, aydın, halk arasında uçurumlar
bulunmamalıdır. Yazarlar, söz konusu öykülerinde bir
bakıma "insanların köylüsü, kentlisi, halkı, aydınıyla
birlikte eşit oldukları" mesajını vermeye çalışır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
anlayışla öyküler yazmamıştır? Gapib
A) Sadri Ertem
B) Sabahattin Ali
C) Talip Apaydın
D) Rifat Ilgaz
E) Abdülhak Şinasi Hisar
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
Bu yazarlara göre bir ülkede köylü, kentli, aydın ve halk, devlet hizmetlerinden yararlanma hususun- da eşit haklara sahiptir. Ancak o yıllarda Anadolu'da durum, bunun tersinedir; köylüye gereken ilgi göste- rilmez, aydınlar ya da varlıklı kesim onları küçümser. Bu, önemli bir toplumsal sorundur. Bir ülkede, köylü, kentli, zengin, yoksul, aydın, halk arasında uçurumlar bulunmamalıdır. Yazarlar, söz konusu öykülerinde bir bakıma "insanların köylüsü, kentlisi, halkı, aydınıyla birlikte eşit oldukları" mesajını vermeye çalışır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen anlayışla öyküler yazmamıştır? Gapib A) Sadri Ertem B) Sabahattin Ali C) Talip Apaydın D) Rifat Ilgaz E) Abdülhak Şinasi Hisar
6. Emekli öğretmen olan Bedriye Hanım, cumbaya koşarak
kendi kendine:
A bakkal gelmiş! Kucağında kalıp kalıp sabunlar...
(Cumbadan seslenerek) Bakkal Bey, o kapıyı nafile
çalıyorsun.
Bakkal:
Evde kimse yoh mi ki?
Bedriye Hanım:
Emeti Hanım evde ama zavallı kadın küfeye düştü.
Sana kapıyı açamaz ki.
Bakkal:
Ne minldaniyon, anlamiyom bacim.
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir
izdivaç adlı eserinden alınan bu parça, natüralizmin
hangi özelliğine örnektir?
A) Romanlarda ayrıntılı tasvirler yapılması
B) Her eserin savunduğu bir "tez" olması
C) Soyaçekimin özellikleri ve bunun kahramanlara yansı-
ması
D) Kahramanları, sosyal sınıflarına uygun bir dille konuş-
turma
E) Sanatın doğanın bir kopyası olması
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
6. Emekli öğretmen olan Bedriye Hanım, cumbaya koşarak kendi kendine: A bakkal gelmiş! Kucağında kalıp kalıp sabunlar... (Cumbadan seslenerek) Bakkal Bey, o kapıyı nafile çalıyorsun. Bakkal: Evde kimse yoh mi ki? Bedriye Hanım: Emeti Hanım evde ama zavallı kadın küfeye düştü. Sana kapıyı açamaz ki. Bakkal: Ne minldaniyon, anlamiyom bacim. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç adlı eserinden alınan bu parça, natüralizmin hangi özelliğine örnektir? A) Romanlarda ayrıntılı tasvirler yapılması B) Her eserin savunduğu bir "tez" olması C) Soyaçekimin özellikleri ve bunun kahramanlara yansı- ması D) Kahramanları, sosyal sınıflarına uygun bir dille konuş- turma E) Sanatın doğanın bir kopyası olması
(20.) Birden asıl isteğini açığa vuruverdi Abbas. "Ben yanıyo-
rum, ben kölge istiyorum! Anlaşıldı mı?" dedi. "Anlaşıldı
tabii! Anlaşılmayacak ne var?" dedi Cennet Kadın. "Ye-
vater artık başımın etini yediğin! Yaşam boyu bir gün irât
dirlik vermedin bana! İşte gidiyorum!" dedi, yürüyüverdi
Abbas. Ardından bakıp kaldılar. Bakıp kaldıklarının, alay
i ettiklerinin ayırdındaydı. Olup bitenleri belki komşu tar-
vladakiler de çakmıştı. "Çaksınlar, viz gelir bana! Yoksul
di gönlüm onlara mı bağlı? Canım kölge istiyor. Ayıp mı?
son Bir kölgede serinlemek istiyor." dedi, yürüdü. Gerilerden
bakınca eskilerden kalma bir asma kütüğü gibi görünü-
na yor; çok yaşamış, görüp geçirmiş bir dağ adamına benzi-
yordu. “Dağ adamına benziyorum ya, tastamam bir dağ
-bila adamına benziyorum. Getirip Tozak kırına mıhlamışlar!
iki parça toprakla boğuş bubam boğuş! Ahir ömrün ucu-
na geldim, hâlâ boğuşuyorum!" diye geçirdi içinden.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
701 - Teliails on talleen 8
Doe-
A) İlahi anlatıcının bakış açısıyla yazıldığı v
B) Yerel dile özgü söyleyişlere yer verildiği v
promos
Konusunu kırsal kesim yaşamından aldığı
Bireyin iç dünyasını esas alan sanat anlayışını yansit-
tiği
E) Kahramanın içinde bulunduğu durumdan hoşnut-
suzluğunun sezdirildiği
S
on
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
(20.) Birden asıl isteğini açığa vuruverdi Abbas. "Ben yanıyo- rum, ben kölge istiyorum! Anlaşıldı mı?" dedi. "Anlaşıldı tabii! Anlaşılmayacak ne var?" dedi Cennet Kadın. "Ye- vater artık başımın etini yediğin! Yaşam boyu bir gün irât dirlik vermedin bana! İşte gidiyorum!" dedi, yürüyüverdi Abbas. Ardından bakıp kaldılar. Bakıp kaldıklarının, alay i ettiklerinin ayırdındaydı. Olup bitenleri belki komşu tar- vladakiler de çakmıştı. "Çaksınlar, viz gelir bana! Yoksul di gönlüm onlara mı bağlı? Canım kölge istiyor. Ayıp mı? son Bir kölgede serinlemek istiyor." dedi, yürüdü. Gerilerden bakınca eskilerden kalma bir asma kütüğü gibi görünü- na yor; çok yaşamış, görüp geçirmiş bir dağ adamına benzi- yordu. “Dağ adamına benziyorum ya, tastamam bir dağ -bila adamına benziyorum. Getirip Tozak kırına mıhlamışlar! iki parça toprakla boğuş bubam boğuş! Ahir ömrün ucu- na geldim, hâlâ boğuşuyorum!" diye geçirdi içinden. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? 701 - Teliails on talleen 8 Doe- A) İlahi anlatıcının bakış açısıyla yazıldığı v B) Yerel dile özgü söyleyişlere yer verildiği v promos Konusunu kırsal kesim yaşamından aldığı Bireyin iç dünyasını esas alan sanat anlayışını yansit- tiği E) Kahramanın içinde bulunduğu durumdan hoşnut- suzluğunun sezdirildiği S on
18.
16. Çocukluğu babasının işi sebebiyle dolaşmakla geçer.
Babasının ölümü üzerine annesine yardımcı olmak
için birçok işte çalışır. Yazar son otuz yılın en önem-
li öykü yazarlarındandır. Hikâyelerinde yeni biçim ve
üslup denemeleriyle karşımıza çıkar. "Uzun Hikâye"
tarzını geliştiren yazar, eserlerinde insanın derinliğine
yönelmiş toplumun geçirdiği tüm değişikliklere rağmen
kendisi olmaya çalışan insanı anlatmıştır. "Uzun Hikâye,
Yoksulluk İçimizde, Yokuşa Akan Sular" öykü kitapların-
dan bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
Al Mustafa Kutlu
B) Sabahattin Ali
Ömer Seyfettin
D) Memduh Şevket Esendal
E) Tarık Buğra
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
18. 16. Çocukluğu babasının işi sebebiyle dolaşmakla geçer. Babasının ölümü üzerine annesine yardımcı olmak için birçok işte çalışır. Yazar son otuz yılın en önem- li öykü yazarlarındandır. Hikâyelerinde yeni biçim ve üslup denemeleriyle karşımıza çıkar. "Uzun Hikâye" tarzını geliştiren yazar, eserlerinde insanın derinliğine yönelmiş toplumun geçirdiği tüm değişikliklere rağmen kendisi olmaya çalışan insanı anlatmıştır. "Uzun Hikâye, Yoksulluk İçimizde, Yokuşa Akan Sular" öykü kitapların- dan bazılarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi- sidir? Al Mustafa Kutlu B) Sabahattin Ali Ömer Seyfettin D) Memduh Şevket Esendal E) Tarık Buğra
önemin Bağımsızları 2. Modül Test 30
7
mi
Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Mithat
ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ortak
özelliği değildir?
A) Romanlarında rastlantılara yer verme
B) Çağdaşlarına göre sade bir dil kullan-
ma çabası
C) Kitlelerin okuma alışkanlı kazanmasını
sağlamalarındani nohteed nel
Dy Klasisizm akımının etkisinde kalmaları
E) Arada sırada kahramanlar arasına gi-
rerek görüşlerini anlatmaları
a
ni
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
önemin Bağımsızları 2. Modül Test 30 7 mi Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Mithat ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ortak özelliği değildir? A) Romanlarında rastlantılara yer verme B) Çağdaşlarına göre sade bir dil kullan- ma çabası C) Kitlelerin okuma alışkanlı kazanmasını sağlamalarındani nohteed nel Dy Klasisizm akımının etkisinde kalmaları E) Arada sırada kahramanlar arasına gi- rerek görüşlerini anlatmaları a ni
1