Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Toplumcu Gerçekçi Hikâye Soruları

2. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın?
- Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın,
-
1
Mehmed Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için
Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün.
Ne işin var kiremitlerde a sersem desene
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene.
Hadi aktarmıyayım... Kim getirir ekmeğimi?
Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?
Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası:
Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!
Bu şiir parçası biçim özellikleri, içeriği, üslubu
düşünüldüğünde aşağıdaki şairlerden hangisine
ait olabilir?
A) Ahmet Haşim
BYahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Tahsin Nahit
Amin Bülent Serdaroğlu
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
2. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? - Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın, - 1 Mehmed Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün. Ne işin var kiremitlerde a sersem desene İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene. Hadi aktarmıyayım... Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası: Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası! Bu şiir parçası biçim özellikleri, içeriği, üslubu düşünüldüğünde aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? A) Ahmet Haşim BYahya Kemal Beyatlı C) Mehmet Akif Ersoy D) Tahsin Nahit Amin Bülent Serdaroğlu
Bu yazarlara göre bir ülkede köylü, kentli, aydın ve
halk, devlet hizmetlerinden yararlanma hususun-
da eşit haklara sahiptir. Ancak o yıllarda Anadolu'da
durum, bunun tersinedir; köylüye gereken ilgi göste-
rilmez, aydınlar ya da varlıklı kesim onları küçümser.
Bu, önemli bir toplumsal sorundur. Bir ülkede, köylü,
kentli, zengin, yoksul, aydın, halk arasında uçurumlar
bulunmamalıdır. Yazarlar, söz konusu öykülerinde bir
bakıma "insanların köylüsü, kentlisi, halkı, aydınıyla
birlikte eşit oldukları" mesajını vermeye çalışır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
anlayışla öyküler yazmamıştır? Gapib
A) Sadri Ertem
B) Sabahattin Ali
C) Talip Apaydın
D) Rifat Ilgaz
E) Abdülhak Şinasi Hisar
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
Bu yazarlara göre bir ülkede köylü, kentli, aydın ve halk, devlet hizmetlerinden yararlanma hususun- da eşit haklara sahiptir. Ancak o yıllarda Anadolu'da durum, bunun tersinedir; köylüye gereken ilgi göste- rilmez, aydınlar ya da varlıklı kesim onları küçümser. Bu, önemli bir toplumsal sorundur. Bir ülkede, köylü, kentli, zengin, yoksul, aydın, halk arasında uçurumlar bulunmamalıdır. Yazarlar, söz konusu öykülerinde bir bakıma "insanların köylüsü, kentlisi, halkı, aydınıyla birlikte eşit oldukları" mesajını vermeye çalışır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen anlayışla öyküler yazmamıştır? Gapib A) Sadri Ertem B) Sabahattin Ali C) Talip Apaydın D) Rifat Ilgaz E) Abdülhak Şinasi Hisar
6. Emekli öğretmen olan Bedriye Hanım, cumbaya koşarak
kendi kendine:
A bakkal gelmiş! Kucağında kalıp kalıp sabunlar...
(Cumbadan seslenerek) Bakkal Bey, o kapıyı nafile
çalıyorsun.
Bakkal:
Evde kimse yoh mi ki?
Bedriye Hanım:
Emeti Hanım evde ama zavallı kadın küfeye düştü.
Sana kapıyı açamaz ki.
Bakkal:
Ne minldaniyon, anlamiyom bacim.
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir
izdivaç adlı eserinden alınan bu parça, natüralizmin
hangi özelliğine örnektir?
A) Romanlarda ayrıntılı tasvirler yapılması
B) Her eserin savunduğu bir "tez" olması
C) Soyaçekimin özellikleri ve bunun kahramanlara yansı-
ması
D) Kahramanları, sosyal sınıflarına uygun bir dille konuş-
turma
E) Sanatın doğanın bir kopyası olması
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
6. Emekli öğretmen olan Bedriye Hanım, cumbaya koşarak kendi kendine: A bakkal gelmiş! Kucağında kalıp kalıp sabunlar... (Cumbadan seslenerek) Bakkal Bey, o kapıyı nafile çalıyorsun. Bakkal: Evde kimse yoh mi ki? Bedriye Hanım: Emeti Hanım evde ama zavallı kadın küfeye düştü. Sana kapıyı açamaz ki. Bakkal: Ne minldaniyon, anlamiyom bacim. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç adlı eserinden alınan bu parça, natüralizmin hangi özelliğine örnektir? A) Romanlarda ayrıntılı tasvirler yapılması B) Her eserin savunduğu bir "tez" olması C) Soyaçekimin özellikleri ve bunun kahramanlara yansı- ması D) Kahramanları, sosyal sınıflarına uygun bir dille konuş- turma E) Sanatın doğanın bir kopyası olması
önemin Bağımsızları 2. Modül Test 30
7
mi
Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Mithat
ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ortak
özelliği değildir?
A) Romanlarında rastlantılara yer verme
B) Çağdaşlarına göre sade bir dil kullan-
ma çabası
C) Kitlelerin okuma alışkanlı kazanmasını
sağlamalarındani nohteed nel
Dy Klasisizm akımının etkisinde kalmaları
E) Arada sırada kahramanlar arasına gi-
rerek görüşlerini anlatmaları
a
ni
Lise Türkçe
Toplumcu Gerçekçi Hikâye
önemin Bağımsızları 2. Modül Test 30 7 mi Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Mithat ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ortak özelliği değildir? A) Romanlarında rastlantılara yer verme B) Çağdaşlarına göre sade bir dil kullan- ma çabası C) Kitlelerin okuma alışkanlı kazanmasını sağlamalarındani nohteed nel Dy Klasisizm akımının etkisinde kalmaları E) Arada sırada kahramanlar arasına gi- rerek görüşlerini anlatmaları a ni
1