1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları Soruları

Soru 8 YANLIŞ
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne-yüklem ilişkisi
diğerlerinden farklıdır?
A) Üstümüzde âdeta göğü tutmuş bir kubbe.
B) Sütunlar arasında çocuklar dolaşıyor.
C) Bu şarkıyı da çok güzel okumuştu.
D) Uzaktan gelen kuş seslerini dinliyorum.
E) Hasta adamın gözleriyle bakıyordu.
Liste
****>
X.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
Soru 8 YANLIŞ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne-yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır? A) Üstümüzde âdeta göğü tutmuş bir kubbe. B) Sütunlar arasında çocuklar dolaşıyor. C) Bu şarkıyı da çok güzel okumuştu. D) Uzaktan gelen kuş seslerini dinliyorum. E) Hasta adamın gözleriyle bakıyordu. Liste ****> X.
diye-
emi-
bu
una
de-
za
k.
10. (1) Makedonya'nın başkenti Vardar Nehri ile ikiye ayrılı-
yor. (II) Nehrin kenarı Üsküplülerin sosyalleşme noktala-
rından biri. (III) Yürüyüş yapan, sohbet eden, günbatımı-
ni izleyen, bisiklete binen her yaştan Üsküplü burada.
(IV) Suyun üzerinde süzülen on üç köprü ise şehrin
simgeleri arasında. (V) Köprülerin üzerinden şehrin eski
ve yeni yapılarının harmanını, Osmanlı - Avrupa mima-
risinin birbirine karışımını izlemek keyifliydi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin öznesi, belirtili isim tamlamasıdır.
B) II. cümlenin yüklemi, zincirleme isim tamlamasıdır.
C) III. cümlenin öznesi, sifat tamlamasıdır.
IV. cümlenin yüklemi, zincirleme isim tamlamasıdır..
E) V. cümlenin yüklemi, sifat tamlamasıdır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
diye- emi- bu una de- za k. 10. (1) Makedonya'nın başkenti Vardar Nehri ile ikiye ayrılı- yor. (II) Nehrin kenarı Üsküplülerin sosyalleşme noktala- rından biri. (III) Yürüyüş yapan, sohbet eden, günbatımı- ni izleyen, bisiklete binen her yaştan Üsküplü burada. (IV) Suyun üzerinde süzülen on üç köprü ise şehrin simgeleri arasında. (V) Köprülerin üzerinden şehrin eski ve yeni yapılarının harmanını, Osmanlı - Avrupa mima- risinin birbirine karışımını izlemek keyifliydi. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlenin öznesi, belirtili isim tamlamasıdır. B) II. cümlenin yüklemi, zincirleme isim tamlamasıdır. C) III. cümlenin öznesi, sifat tamlamasıdır. IV. cümlenin yüklemi, zincirleme isim tamlamasıdır.. E) V. cümlenin yüklemi, sifat tamlamasıdır.
10.) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var-
dır?
Yunus Emre, tekke edebiyatının en lirik şairidir,
halkın konuştuğu Türkçeyi bir edebiyat dili hâli-
ne getirmiştir.
Hacı Bektaşi Veli, dinsel inançların etkili olduğu
bir ayaklanmanın önderliğini yapmış, asılarak öl-
✓dürülmüştür.
C) Kaygusuz Abdal, softa görüşle alay eden özgür
düşünceli bir şairdir, hem heceyle hem de aruzla
yazılmış şiirleri vardır.
Bykör
D) Köroğlu, koçaklama türünde coşkulu şiirler söy-
lemiştir ve onun Bolu Beyi ile olan mücadelesi
efsaneleşmiştir.
E) Dadaloğlu, mensubu olduğu aşiretinin bir yer
den başka bir yere taşınmasına isyan eden ku-
caklamaları ile meşhur bir halk şairidir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
10.) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var- dır? Yunus Emre, tekke edebiyatının en lirik şairidir, halkın konuştuğu Türkçeyi bir edebiyat dili hâli- ne getirmiştir. Hacı Bektaşi Veli, dinsel inançların etkili olduğu bir ayaklanmanın önderliğini yapmış, asılarak öl- ✓dürülmüştür. C) Kaygusuz Abdal, softa görüşle alay eden özgür düşünceli bir şairdir, hem heceyle hem de aruzla yazılmış şiirleri vardır. Bykör D) Köroğlu, koçaklama türünde coşkulu şiirler söy- lemiştir ve onun Bolu Beyi ile olan mücadelesi efsaneleşmiştir. E) Dadaloğlu, mensubu olduğu aşiretinin bir yer den başka bir yere taşınmasına isyan eden ku- caklamaları ile meşhur bir halk şairidir.
7. Aşağıdak cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu,
cümlenin uygun bir yerine "ona" sözcüğü getirilerek gi-
derilebilir?
A) Köşedeki eczaneden sağa dönünce hastaneyi karşınız-
da göreceksiniz.
B) Hastanede yatan arkadaşını sık sık ziyaret ediyor, gaze-
te ve dergi götürüyordu.
C) Öğrencilere seminer verildi, ağız ve diş sağlığının önemi
anlatıldı.
D) Günümüzde çikolata ve şekerleme tüketimi giderek artı-
yor, bu da diş çürümelerinin artmasına neden oluyor.
E) Kitap fuarında yıllardır görüşmediği arkadaşına rastla-
mış, çok mutlu olmuştu.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
7. Aşağıdak cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu, cümlenin uygun bir yerine "ona" sözcüğü getirilerek gi- derilebilir? A) Köşedeki eczaneden sağa dönünce hastaneyi karşınız- da göreceksiniz. B) Hastanede yatan arkadaşını sık sık ziyaret ediyor, gaze- te ve dergi götürüyordu. C) Öğrencilere seminer verildi, ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı. D) Günümüzde çikolata ve şekerleme tüketimi giderek artı- yor, bu da diş çürümelerinin artmasına neden oluyor. E) Kitap fuarında yıllardır görüşmediği arkadaşına rastla- mış, çok mutlu olmuştu.
19. (1) Ölümcül "beyin yiyen" amip enfeksiyonları, tarih
boyunca Güney Amerika'da görülüyordu ama son
yıllarda kıtanın kuzeyinde de vakalar görülmeye
başlandı. (II) Bu durum muhtemelen iklim değişikliğinden
kaynaklanıyor. (III) Araştırmacılar, ABD'de kırk yıl
boyunca görülen beyin yiyen amip vakalarını inceledi.
(IV) Gözlenen vaka sayısı her yıl neredeyse aynı
kalmasına rağmen vakaların coğrafi olarak kuzeye
doğru kaydığını gözlemlediler. (V) Beyin yiyen amip,
göl ve nehir gibi sıcak tatlısularda bulunan tek hücreli
bir organizma. (VI) Neden olduğu primer amibik
menengoensefalit adlı yıkıcı beyin enfeksiyonuysa
neredeyse her zaman ölümle sonuçlanıyor. (VII)
Enfeksiyonun bulaşması için kirli suyun kişinin
burnundan girmesi gerekiyor.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
A) IL
B) III
Tom
C) IV D) V
E) VI
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
19. (1) Ölümcül "beyin yiyen" amip enfeksiyonları, tarih boyunca Güney Amerika'da görülüyordu ama son yıllarda kıtanın kuzeyinde de vakalar görülmeye başlandı. (II) Bu durum muhtemelen iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. (III) Araştırmacılar, ABD'de kırk yıl boyunca görülen beyin yiyen amip vakalarını inceledi. (IV) Gözlenen vaka sayısı her yıl neredeyse aynı kalmasına rağmen vakaların coğrafi olarak kuzeye doğru kaydığını gözlemlediler. (V) Beyin yiyen amip, göl ve nehir gibi sıcak tatlısularda bulunan tek hücreli bir organizma. (VI) Neden olduğu primer amibik menengoensefalit adlı yıkıcı beyin enfeksiyonuysa neredeyse her zaman ölümle sonuçlanıyor. (VII) Enfeksiyonun bulaşması için kirli suyun kişinin burnundan girmesi gerekiyor. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) IL B) III Tom C) IV D) V E) VI
8.
Harabat adlı eserinde Ziya Paşa, klasik Türk şiirlerinden bir der-
leme yapmıştır. Ziya Paşa'nın bu eseri Namık Kemal'in oldukça
fazla tepkisini çekmiştir.
Namık Kemal'in Ziya Paşa'nın söz konusu eserine çok faz-
la tepki göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa'nın bilgisi olmadığı konuda derleme hazırlaması
B) Ziya Paşa'nın vatan, adalet konularını geri planda tutması
C) Ziya Paşa'nın klasik şiiri yererken bu eserle övmeye başla-
ması
D) Ziya Paşa'nın siyasi kimliğini bir kenara bırakamaması
E) Ziya Paşa'nın derlemesinde kullandığı dilin ağır olması
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
8. Harabat adlı eserinde Ziya Paşa, klasik Türk şiirlerinden bir der- leme yapmıştır. Ziya Paşa'nın bu eseri Namık Kemal'in oldukça fazla tepkisini çekmiştir. Namık Kemal'in Ziya Paşa'nın söz konusu eserine çok faz- la tepki göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ziya Paşa'nın bilgisi olmadığı konuda derleme hazırlaması B) Ziya Paşa'nın vatan, adalet konularını geri planda tutması C) Ziya Paşa'nın klasik şiiri yererken bu eserle övmeye başla- ması D) Ziya Paşa'nın siyasi kimliğini bir kenara bırakamaması E) Ziya Paşa'nın derlemesinde kullandığı dilin ağır olması
B. (1) April
şimdi ağırdan alıyor...
-
- Pek sizin işiniz değil ama Meryem hanımla hemen ilgilenmenizi istiyorum. (II) İşin içinde iş var, önceleri bizi sıkıştırıyordu,
(III) April, Ankara'ya ayak basalı daha bir iki ay oluyordu ama mükemmel bir Türkçesi vardı. (IV) Herkes, bu kadar güzel konuşmasına
şaştıklarında güler, "Ne şaşıyorsunuz, ben Ankara'lıyım..." derdi. (V) Annesiyle babası Ankarada uzun yıllar yaşamıştı; orada tanış-
mış, orada evlenmişlerdi; April de liseye kadar orada okumuştu.
Yukarıdaki metni yazım ve noktalama bakımından inceleyen 10-K öğrencilerinin görüşleri aşağıda verilmiştir.
Ayşe: 1. cümledeki özel addan sonra gelen unvan büyük harfle yazılmalı ve buna gelen çekim eki kesme işareti ile ayrılmalıdır.
Zehra: II. cümlenin sonuna üç nokta yerine iki nokta konmalıydı.
Ertürk: III. cümlede sayı adları yinelendiği için "bir" ve "iki" sözcüklerinin arasına kısa çizgi getirilmelidir.
Kemal: IV. cümlede "Ankara'lıyım" sözcüğünün doğru yazımı "Ankaralıyım" şeklinde olmalıydı.
Gürsel: V. cümlede özel isme gelen çekim eki kesme işareti ile ayrılmalıydı.
Bu görüşleri aşağıdaki tabloda doğru/yanlış olarak değerlendiriniz.
Ayşe
Doğru Yanlış
0
0
Zehra
Doğru Yanlış
0 0
Ertürk
Doğru Yanlış
OO
Kemal
Doğru Yanlış
00
Gürsel
Doğru Yanlış
00
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
B. (1) April şimdi ağırdan alıyor... - - Pek sizin işiniz değil ama Meryem hanımla hemen ilgilenmenizi istiyorum. (II) İşin içinde iş var, önceleri bizi sıkıştırıyordu, (III) April, Ankara'ya ayak basalı daha bir iki ay oluyordu ama mükemmel bir Türkçesi vardı. (IV) Herkes, bu kadar güzel konuşmasına şaştıklarında güler, "Ne şaşıyorsunuz, ben Ankara'lıyım..." derdi. (V) Annesiyle babası Ankarada uzun yıllar yaşamıştı; orada tanış- mış, orada evlenmişlerdi; April de liseye kadar orada okumuştu. Yukarıdaki metni yazım ve noktalama bakımından inceleyen 10-K öğrencilerinin görüşleri aşağıda verilmiştir. Ayşe: 1. cümledeki özel addan sonra gelen unvan büyük harfle yazılmalı ve buna gelen çekim eki kesme işareti ile ayrılmalıdır. Zehra: II. cümlenin sonuna üç nokta yerine iki nokta konmalıydı. Ertürk: III. cümlede sayı adları yinelendiği için "bir" ve "iki" sözcüklerinin arasına kısa çizgi getirilmelidir. Kemal: IV. cümlede "Ankara'lıyım" sözcüğünün doğru yazımı "Ankaralıyım" şeklinde olmalıydı. Gürsel: V. cümlede özel isme gelen çekim eki kesme işareti ile ayrılmalıydı. Bu görüşleri aşağıdaki tabloda doğru/yanlış olarak değerlendiriniz. Ayşe Doğru Yanlış 0 0 Zehra Doğru Yanlış 0 0 Ertürk Doğru Yanlış OO Kemal Doğru Yanlış 00 Gürsel Doğru Yanlış 00
2. Aşağıdakilerden hangisi makale türünün
özelliklerinden değildir?
A) Genellikle gazetelerde ve dergilerde yayımlanır.
B) Ekonomi, bilim, fen gibi konuların yanı sıra siyasi ve
toplumsal alanlarda bilgi vermek ya da bir
düşünceyi desteklemek için yazılır.
DIHAJIRA
C) Süsten uzak anlatımı olan, anlaşılır bir dille kaleme
alınan bir yazınsal türdür.
D) Konu sınırlaması olmayıp, genel olarak giriş,
gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
1936 Jon
E) Yazar, anlatıma kendi duygu ve düşüncelerini
katarak yazısını zenginleştirir.
TIM
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
2. Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden değildir? A) Genellikle gazetelerde ve dergilerde yayımlanır. B) Ekonomi, bilim, fen gibi konuların yanı sıra siyasi ve toplumsal alanlarda bilgi vermek ya da bir düşünceyi desteklemek için yazılır. DIHAJIRA C) Süsten uzak anlatımı olan, anlaşılır bir dille kaleme alınan bir yazınsal türdür. D) Konu sınırlaması olmayıp, genel olarak giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. 1936 Jon E) Yazar, anlatıma kendi duygu ve düşüncelerini katarak yazısını zenginleştirir. TIM
SOSYAL BİLİMLER - 1
erece ilginç
tmiştir
azlığında,
atın hem
k oluruz
en, adını
e kalır ve
ce akip
7. Aşağıdakilerin hangisinde bir varlık
veya durum, olduğundan az veya çok
gösterilmemiştir?
A) Her bir gece tâ subha degin aglayuban kan
Feryâd u figân âh ile zârı neden ötrü
B) Yüzünün bir nakşınadur fitne yüz hûb-ı Huten
Saçunun bir kılınadur bende bin nakkâş-1 Çin
Yılda felekde bir şeref-i âfitâb ise
Yüz âfitâba vire yüzün günde bin şeref
D) Dâ'î gözün yaşını eğer yâr silmese
Ağlamağ ile deniz ola bî-çâre gözlerün
E) Yâr cevrin çekmeyince yâra yâr olmaz kişi
Şâha kullik kılmayınca şeh-süvâr olmaz kişi
9. Meded
Toh
Ve
G
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
SOSYAL BİLİMLER - 1 erece ilginç tmiştir azlığında, atın hem k oluruz en, adını e kalır ve ce akip 7. Aşağıdakilerin hangisinde bir varlık veya durum, olduğundan az veya çok gösterilmemiştir? A) Her bir gece tâ subha degin aglayuban kan Feryâd u figân âh ile zârı neden ötrü B) Yüzünün bir nakşınadur fitne yüz hûb-ı Huten Saçunun bir kılınadur bende bin nakkâş-1 Çin Yılda felekde bir şeref-i âfitâb ise Yüz âfitâba vire yüzün günde bin şeref D) Dâ'î gözün yaşını eğer yâr silmese Ağlamağ ile deniz ola bî-çâre gözlerün E) Yâr cevrin çekmeyince yâra yâr olmaz kişi Şâha kullik kılmayınca şeh-süvâr olmaz kişi 9. Meded Toh Ve G
ve ça
disini
Lakini,
an ve
üğün
?
Sf lon.
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?
✓
lapin deplou A) 1. cümlede bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanmıştır.
B) II. cümlede edat ve bağlaç bulunmaktadır.
T'an
C) IIb cümlede durum ve zaman belirteci bulunmaktadır.
D) IV. cümlede işaret sıfatı bulunmaktadır.
E) V. cümlede birleşik fiil vardır.
ması
li-
n-
li
4.
(1) Denizcilikle geçinip fakirlik içinde yaşayan Martin, Ruth'un
zenginliği ve güzel yaşantısına ulaşabilmek için kendini ge-
liştirmeye karar verir, (II) Ruth'a layık olabilmek için dilini
düzeltmeye, okumaya ve yazmaya başlar; Ruth'un da onu
sevmesi ona güç, sağlık ve yaşama arzusu verir. (III) Parası
olmadan yazdığı eserlerden başta hiçbir başarı elde ede-
mez. (IV) Ruth'la evlenme hayali için para kazanmak zo-
rundadır ama bunu düzenli bir işle değil, yazarak sağlamaya
çalışmaktadır. (V) Uzun zaman para kazanamayıp, düzenli
bir işe girmeyince Ruth fakirliği yüzünden Martin'i terk eder
-|-
D
✓
olmaiden
durum
zarfi
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
ve ça disini Lakini, an ve üğün ? Sf lon. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen bil- gilerden hangisi yanlıştır? ✓ lapin deplou A) 1. cümlede bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanmıştır. B) II. cümlede edat ve bağlaç bulunmaktadır. T'an C) IIb cümlede durum ve zaman belirteci bulunmaktadır. D) IV. cümlede işaret sıfatı bulunmaktadır. E) V. cümlede birleşik fiil vardır. ması li- n- li 4. (1) Denizcilikle geçinip fakirlik içinde yaşayan Martin, Ruth'un zenginliği ve güzel yaşantısına ulaşabilmek için kendini ge- liştirmeye karar verir, (II) Ruth'a layık olabilmek için dilini düzeltmeye, okumaya ve yazmaya başlar; Ruth'un da onu sevmesi ona güç, sağlık ve yaşama arzusu verir. (III) Parası olmadan yazdığı eserlerden başta hiçbir başarı elde ede- mez. (IV) Ruth'la evlenme hayali için para kazanmak zo- rundadır ama bunu düzenli bir işle değil, yazarak sağlamaya çalışmaktadır. (V) Uzun zaman para kazanamayıp, düzenli bir işe girmeyince Ruth fakirliği yüzünden Martin'i terk eder -|- D ✓ olmaiden durum zarfi
TYT
Şairi şiir yazmaya sürükleyen bireysel ve toplumsal pek çok
sebep vardır. Ancak şair hiçbir zaman şu üç ana başlıkta top-
lamaya çalıştığımız durumları bir öngörü olarak önüne koyup
şiir yazamaz. Bunlardan ilki şiirin bir kişinin isteği üzerine ya-
zılmasıdır. İkincisi, şiirin bilgi vermek amacıyla kaleme alın-
masıdır. Üçüncüsü ise şöhret kazanmak için şiir yazmaktır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?
syitdi (O
X6JA
A) Kurallı birleşik fiil
B) Ek eylemin geniş zaman eki
C) Belirtme durum eki
D) Ayrılma durumu eki
E İsimden isim yapım ekinden sonra gelen yönelme
durum eki
indo ob ned m
sn
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
TYT Şairi şiir yazmaya sürükleyen bireysel ve toplumsal pek çok sebep vardır. Ancak şair hiçbir zaman şu üç ana başlıkta top- lamaya çalıştığımız durumları bir öngörü olarak önüne koyup şiir yazamaz. Bunlardan ilki şiirin bir kişinin isteği üzerine ya- zılmasıdır. İkincisi, şiirin bilgi vermek amacıyla kaleme alın- masıdır. Üçüncüsü ise şöhret kazanmak için şiir yazmaktır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? syitdi (O X6JA A) Kurallı birleşik fiil B) Ek eylemin geniş zaman eki C) Belirtme durum eki D) Ayrılma durumu eki E İsimden isim yapım ekinden sonra gelen yönelme durum eki indo ob ned m sn
armas!
7-8. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
(1) Tüm mumlar, yanma sırasında alevleri yeterince te-
mizse sigaranın dumanını emer. (II) Bu, mumun ateşiyle
yükselen hava kolonunun sigara dumanı içinde bulunan
karbon maddesini kendisine çekmesi ve bu emilen kar-
bon maddesinin alev ile temas ederek yanmasındandır.
(III) Bugün tüm klasik mumların üretiminde parafin madde-
si kullanılıyor. (IV) Bu madde ne denli az miktarda yağ içe-
rirse ateşi de o denli güçlü ve mükemmel olur. (V) Bunun
sonucunda mum, havadaki sigara dumanını daha etkili bi-
çimde emer. (VI) Sigara içmek gibi kötü bir alışkanlığınız
varsa sigara içtiğiniz yerde kaliteli bir mum yakmak faydalı
olacaktır.
7.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
Açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmıştır.
Cıkarım yapılmıştır.
C) Çeşitli duyulara seslenilmiştir.
D) Kişileştirmeler yapılmıştır.
E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
armas! 7-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Tüm mumlar, yanma sırasında alevleri yeterince te- mizse sigaranın dumanını emer. (II) Bu, mumun ateşiyle yükselen hava kolonunun sigara dumanı içinde bulunan karbon maddesini kendisine çekmesi ve bu emilen kar- bon maddesinin alev ile temas ederek yanmasındandır. (III) Bugün tüm klasik mumların üretiminde parafin madde- si kullanılıyor. (IV) Bu madde ne denli az miktarda yağ içe- rirse ateşi de o denli güçlü ve mükemmel olur. (V) Bunun sonucunda mum, havadaki sigara dumanını daha etkili bi- çimde emer. (VI) Sigara içmek gibi kötü bir alışkanlığınız varsa sigara içtiğiniz yerde kaliteli bir mum yakmak faydalı olacaktır. 7. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? Açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmıştır. Cıkarım yapılmıştır. C) Çeşitli duyulara seslenilmiştir. D) Kişileştirmeler yapılmıştır. E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
İZLİYO TÜRKÇE
M
UYGULAMA TESTI-O
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş anlamlı bir
fiildir?
A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duyguya
yaslanır.
B) Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün yönleriyle dile
getirilir.
C) Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken, onların ses ve görüntü
gücünü göz önünde tutar.
D) Lirik şiir, duyguların, çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile
getirildiği şiir diye bilinir.
E) Lirik şiirde yıllar yılı, aşk, ölüm, din gibi belirli temalarla ge-
lişir.
A) O, kendinden başkasını hiç düşünmez.
B) Bu iş hepinizden çok, beni düşündürüyor.
C) İnsanları küçümsemek sana hiç yakışmıyor.
D) Yılın çok sevilen şarkısını bize dinletti.
6
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı
yoktur?
Jicmalı
4. A
le
RICE
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
İZLİYO TÜRKÇE M UYGULAMA TESTI-O 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş anlamlı bir fiildir? A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duyguya yaslanır. B) Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün yönleriyle dile getirilir. C) Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken, onların ses ve görüntü gücünü göz önünde tutar. D) Lirik şiir, duyguların, çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir diye bilinir. E) Lirik şiirde yıllar yılı, aşk, ölüm, din gibi belirli temalarla ge- lişir. A) O, kendinden başkasını hiç düşünmez. B) Bu iş hepinizden çok, beni düşündürüyor. C) İnsanları küçümsemek sana hiç yakışmıyor. D) Yılın çok sevilen şarkısını bize dinletti. 6 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur? Jicmalı 4. A le RICE
10. Sinema; eski çağların, büyü ve ritüellerin, tüm sanatların
yüzlerce yıllık birikiminin pek çok farklı bilimsel araştırma
üzerine inşa edilmiş bir teknolojinin ürünüdür.
Bu cümlenin yükleminde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Sifat-fiil eki
C) Zarf-fiil eki
B) lyelik eki
D) Ilgi eki
E) Belgisiz sifat
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
10. Sinema; eski çağların, büyü ve ritüellerin, tüm sanatların yüzlerce yıllık birikiminin pek çok farklı bilimsel araştırma üzerine inşa edilmiş bir teknolojinin ürünüdür. Bu cümlenin yükleminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Sifat-fiil eki C) Zarf-fiil eki B) lyelik eki D) Ilgi eki E) Belgisiz sifat
a
5. "Memlüklular İslam dünyasının koruyuculuğunu yapmışlar-
?
dir" yargısını;
1. Aynicâlut Savaşı'nda Moğolların mağlup edilmesi,
II. Haçlıların elinde bulunan Suriye kıyılarındaki kalelerin
ve Antakya'nın fethi,
III. İlhanlıların önünden kaçan Abbasi ailesi üyelerinden
El-Müstansır'ın halife ilan edilmesi
gelişmelerinden hangilerinin desteklediği savunulabi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
a 5. "Memlüklular İslam dünyasının koruyuculuğunu yapmışlar- ? dir" yargısını; 1. Aynicâlut Savaşı'nda Moğolların mağlup edilmesi, II. Haçlıların elinde bulunan Suriye kıyılarındaki kalelerin ve Antakya'nın fethi, III. İlhanlıların önünden kaçan Abbasi ailesi üyelerinden El-Müstansır'ın halife ilan edilmesi gelişmelerinden hangilerinin desteklediği savunulabi- lir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
6. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içinde
verilen isim getirilemez?
A)
Sarı Traktör romanında tarımda makineleşme konusu.
işlenir. Olaylar, Ankara'nın Kıraçözler Köyü'nde yaşayan
Arif'in traktör alma konusunda babası ve çevresiyle olan
mücadelesi etrafında gelişir. (Talip Apaydın'ın)
Mesihpaşa İmamı adlı romanında Mesihpaşa Cami-
si'nin imamı Halis Efendi'nin yaşamı etrafında akıl-gönül,
medrese-tarikat ve zühdlük-rintlik gibi konuları ele alınır.
(Samiha Ayverdi'nin)
B)
mina
D)
----
C) Çamlıca'daki Eniştemiz adlı roman Çamlıca'daki ço-
cukluk dönemine ait izlenimlerine ve anılarına dayanır.
Eserde yazarın halası ile eniştesinin Çamlıca'daki köş-
künü ve bu köşkte geçen olayları dile getirmiş olmasından
dolayı bir tür anı romanı özelliği taşımaktadır. (Abdülhak
Şinasi Hisar'ın)
====
1110
Tütün Zamanı adlı romanında, tarlalarında çalışan,
komşu çardaklardaki iki gencin, Zeliş ve Cemal'in aşkı an-
latılmaktadır. Kişiler üzerinden, tütün ekicilerinin hayatının
anlatıldığı romanda, sosyal yapıya dair neredeyse her şey
ele alınır. (Necati Cumali'nin)
E) Fatih - Harbiye adlı romanı, Doğu-Batı ikilemini an-
lattığı romanlardan biridir. Romanın konusu birbirlerini
yıllardır seven iki konservatuvar öğrencisi Neriman ile Şi-
nasi etrafında gelişir. Romanın ana kahramanı Neriman,
kendisini Batı hayranlığına kaptırır ancak bir süre bocala-
yan Neriman, Şinasi'ye döner ve onunla evlenir. (Ahmet
Hamdi Tanpınar'ın)
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
6. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içinde verilen isim getirilemez? A) Sarı Traktör romanında tarımda makineleşme konusu. işlenir. Olaylar, Ankara'nın Kıraçözler Köyü'nde yaşayan Arif'in traktör alma konusunda babası ve çevresiyle olan mücadelesi etrafında gelişir. (Talip Apaydın'ın) Mesihpaşa İmamı adlı romanında Mesihpaşa Cami- si'nin imamı Halis Efendi'nin yaşamı etrafında akıl-gönül, medrese-tarikat ve zühdlük-rintlik gibi konuları ele alınır. (Samiha Ayverdi'nin) B) mina D) ---- C) Çamlıca'daki Eniştemiz adlı roman Çamlıca'daki ço- cukluk dönemine ait izlenimlerine ve anılarına dayanır. Eserde yazarın halası ile eniştesinin Çamlıca'daki köş- künü ve bu köşkte geçen olayları dile getirmiş olmasından dolayı bir tür anı romanı özelliği taşımaktadır. (Abdülhak Şinasi Hisar'ın) ==== 1110 Tütün Zamanı adlı romanında, tarlalarında çalışan, komşu çardaklardaki iki gencin, Zeliş ve Cemal'in aşkı an- latılmaktadır. Kişiler üzerinden, tütün ekicilerinin hayatının anlatıldığı romanda, sosyal yapıya dair neredeyse her şey ele alınır. (Necati Cumali'nin) E) Fatih - Harbiye adlı romanı, Doğu-Batı ikilemini an- lattığı romanlardan biridir. Romanın konusu birbirlerini yıllardır seven iki konservatuvar öğrencisi Neriman ile Şi- nasi etrafında gelişir. Romanın ana kahramanı Neriman, kendisini Batı hayranlığına kaptırır ancak bir süre bocala- yan Neriman, Şinasi'ye döner ve onunla evlenir. (Ahmet Hamdi Tanpınar'ın)