%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları Soruları

3, Roman; bir şairin aşk, İstanbul, tarih, musiki, re-
sim, mimarlık, doğa gibi kavramlarla örtülü estetik
dünyasını ele alır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ro-
manın arka planında eski ve yeni arasındaki ça-
tışma, geçmişe sırt dönülmesinin yol açtığı hüzün
Mümtaz'ın bunalımlı psikolojisiyle yazar tarafından
işlenir. Batılı değerlerin toplum üzerinde yarattığı
medeniyet krizi gözler önüne serilir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gençliğim Eyvah
C) Mahur Beste
B) Biz İnsanlar
D) Huzur
E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
3, Roman; bir şairin aşk, İstanbul, tarih, musiki, re- sim, mimarlık, doğa gibi kavramlarla örtülü estetik dünyasını ele alır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ro- manın arka planında eski ve yeni arasındaki ça- tışma, geçmişe sırt dönülmesinin yol açtığı hüzün Mümtaz'ın bunalımlı psikolojisiyle yazar tarafından işlenir. Batılı değerlerin toplum üzerinde yarattığı medeniyet krizi gözler önüne serilir. Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? A) Gençliğim Eyvah C) Mahur Beste B) Biz İnsanlar D) Huzur E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
r?
in m²
mater
ba'
an'
di
m'
²
d'
(
Üslup, konu ve sanat anlayışı yönünden farklılık
gösteren Cumhuriyet Dönemi romancılığında fark-
li edebiyat anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlardan
Reşat Nuri Güntekin, Bahaeddin Özkişi, gibi
yazarlar Millî Edebiyat'ın Anadolu'ya açılan, Ana-
dolu insanının yaşamını anlatan anlayışın etkisini
Cumhuriyet Dönemi romancılığının ilk yıllarında
sürdürmüşlerdir.
———-
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) Refik Halit Karay
B) Halide Edip Adıvar :
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Mithat Cemal Kuntay
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
r? in m² mater ba' an' di m' ² d' ( Üslup, konu ve sanat anlayışı yönünden farklılık gösteren Cumhuriyet Dönemi romancılığında fark- li edebiyat anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlardan Reşat Nuri Güntekin, Bahaeddin Özkişi, gibi yazarlar Millî Edebiyat'ın Anadolu'ya açılan, Ana- dolu insanının yaşamını anlatan anlayışın etkisini Cumhuriyet Dönemi romancılığının ilk yıllarında sürdürmüşlerdir. ———- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Refik Halit Karay B) Halide Edip Adıvar : C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Mithat Cemal Kuntay
7'1
17. Burada her ağacın, her taşın hatta her otun ve dikenin
titiz bir sahibi var zannedilir. Bu kırlar, beyaz koyun
sürüleri, temiz köy evleri, sulu boya ile renklendirilmiş
gibi sıhhatli köylüler, çalışan veyahut dinlenen yanık
yüzlü sayısız amele kümeleriyle dolu bir hayat,
bayram yeridir... Bulgar istasyonlarında kısa duruş
müddetince pencereden görebildiklerim: Fikrin henüz
ziyaret etmediği dar alınlar... Sert bakışlı yamasız,
boz elbiseli köylüler, açıkta et satan kasap dükkânları,
dağınık iskemleli, gramofonlu mahalle kahveleri, ötede
beride kırılmış aynalar gibi parlayan su birikintileri,
çamura bulanmış kaçışan aptal kaz sürüleri vs... Sofya
istasyonunun civarı, yağmurlu bir günde; hudutsuz
bir bataklık ve anlaşılan her zaman, nihayetsiz bir
süprüntülüktür.
Bu parçanın alındığı eser ve bu eserin yazarı
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Frankfurt Seyahatnamesi - Ahmet Haşim
C) Anadolu Notları - Reşat Nuri Güntekin
D) Hac Yolunda - Cenap Şahabettin
E) Mavi Anadolu - Azra Erhat
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
7'1 17. Burada her ağacın, her taşın hatta her otun ve dikenin titiz bir sahibi var zannedilir. Bu kırlar, beyaz koyun sürüleri, temiz köy evleri, sulu boya ile renklendirilmiş gibi sıhhatli köylüler, çalışan veyahut dinlenen yanık yüzlü sayısız amele kümeleriyle dolu bir hayat, bayram yeridir... Bulgar istasyonlarında kısa duruş müddetince pencereden görebildiklerim: Fikrin henüz ziyaret etmediği dar alınlar... Sert bakışlı yamasız, boz elbiseli köylüler, açıkta et satan kasap dükkânları, dağınık iskemleli, gramofonlu mahalle kahveleri, ötede beride kırılmış aynalar gibi parlayan su birikintileri, çamura bulanmış kaçışan aptal kaz sürüleri vs... Sofya istasyonunun civarı, yağmurlu bir günde; hudutsuz bir bataklık ve anlaşılan her zaman, nihayetsiz bir süprüntülüktür. Bu parçanın alındığı eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar B) Frankfurt Seyahatnamesi - Ahmet Haşim C) Anadolu Notları - Reşat Nuri Güntekin D) Hac Yolunda - Cenap Şahabettin E) Mavi Anadolu - Azra Erhat
net-
cin-
'te
mil-
a
3.
ÖDEV TESTİ
"Turan" adlı manzumesi kendinden sonraki sanat ve fikir adam-
larını, fikir ve düşünce bakımından etkileyen ve çığır açan bir
şiirdir. Turan manzumesinden önceki hayatı, onun yetişme ve
arayışlar dönemi olan sanatçı için edebiyat yani şiir veya nesrin
bütün türleri fikir ve idealleri için birer araçtır. "Şuur devrinde şi-
ir susar, şiir devrinde şuur susar." diyen sanatçı; şiir için değil,
şuur için çalıştığını söyler. Böylelikle 1911'e kadar "sanat sanat
için" olan görüşünü 1911'den itibaren "sanat halk için" görüşü-
ne çevirir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ali Canip Yöntem
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Fuat Köprülü
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
net- cin- 'te mil- a 3. ÖDEV TESTİ "Turan" adlı manzumesi kendinden sonraki sanat ve fikir adam- larını, fikir ve düşünce bakımından etkileyen ve çığır açan bir şiirdir. Turan manzumesinden önceki hayatı, onun yetişme ve arayışlar dönemi olan sanatçı için edebiyat yani şiir veya nesrin bütün türleri fikir ve idealleri için birer araçtır. "Şuur devrinde şi- ir susar, şiir devrinde şuur susar." diyen sanatçı; şiir için değil, şuur için çalıştığını söyler. Böylelikle 1911'e kadar "sanat sanat için" olan görüşünü 1911'den itibaren "sanat halk için" görüşü- ne çevirir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ali Canip Yöntem C) Ziya Gökalp D) Mehmet Akif Ersoy E) Fuat Köprülü
?
Örnek - 3
mul olib nplay anima
, sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı romanıyla büyük bir ün
kazanmış, bu yapıtında gülmecenin olanaklarından yararlana-
rak eğitim sorunlarına dikkati çekmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir
A) Ceyhun Atuf Kansu
B) Ömer Faruk Toprak
C) Arif Damar
masing
D) M. Niyazi Akıncıoğlu
E) Rıfat Ilgaz
SUANC
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
? Örnek - 3 mul olib nplay anima , sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı romanıyla büyük bir ün kazanmış, bu yapıtında gülmecenin olanaklarından yararlana- rak eğitim sorunlarına dikkati çekmiştir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge- tirilmelidir A) Ceyhun Atuf Kansu B) Ömer Faruk Toprak C) Arif Damar masing D) M. Niyazi Akıncıoğlu E) Rıfat Ilgaz SUANC
3. 1. Toplumsal bir kaygıyla yazılan şiirlerde söylev üslu-
bundan yararlanılmıştır.
II. pilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yarar-
lanılmıştır.
. Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçir-
mek için yazılmıştır.
IV. Şiirde biçimden çok içeriğe önem verilmiş, bu
sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.
V. Cahit Sıtkı Tarancı ve Bekir Sıtkı Erdoğan, bu şiir
anlayışının en önemli temsilcilerindendir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi top-
lumcu şiirin özelliklerinden biri değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
(E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
3. 1. Toplumsal bir kaygıyla yazılan şiirlerde söylev üslu- bundan yararlanılmıştır. II. pilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yarar- lanılmıştır. . Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçir- mek için yazılmıştır. IV. Şiirde biçimden çok içeriğe önem verilmiş, bu sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır. V. Cahit Sıtkı Tarancı ve Bekir Sıtkı Erdoğan, bu şiir anlayışının en önemli temsilcilerindendir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi top- lumcu şiirin özelliklerinden biri değildir? A) I B) II C) III D) IV (E) V
A
OP01-09.05DES04 / Türk Dili ve Ed.
30. En arka sırada işitilmez bir sesle: "Zembereği kırıldı..."
diyordu. Ta en arka sırada, derslerde nadiren gözüken bir
gündüzlü talebe yalnız başına otururdu. Belki diğerleriyle
aynı yaşta olan bu çocuk, insana şimdiden kocaman
bir adam tesiri veriyordu. Birdenbire gür, sevimsiz,
heyecanını zapt edememiş bir sesle haykırdı:
Yahu
Arkadaşım
Celill Kaç dakika var, Allah aşkına?..
kıpkırmızı olmuştu. Iğrenme, hiddet ve
teessür dolu bir yüzle arkaya döndü. Hiçbir şey
söylemeden
karıncaya
pestilini çıkaracaktı. Muallim daha fazla dayanamadı.
Yüzü
fakat nazik:
dik dik baktı. Eminim ki hoca bıraksa bu
dokunmayan çocuk, o koca adamın oracıkta
sapsarı
Cemil Efendi, yavrum, lütfen saate bakar mısınız?
Ben de bu sınıftan çıkıp gitmeme ne kadar kaldığını
öğrenmek istiyorum, dedi.
Celil, mahcup ayağa kalktı:
-Efendim, dedi. Saatimin zembereği kırılmış.
alınan bu parçayla ilgili olarak
Bir hikâyeden
aşağıdakilerden hangisi soylenemez?
Ayaloglardan yararlanılmıştır.
Düğüm bölümünden alınmış olabilir.
Zamanda geriye dönüş tekniği kullanılmıştır.
Mekân, sınıftır.
E) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
A OP01-09.05DES04 / Türk Dili ve Ed. 30. En arka sırada işitilmez bir sesle: "Zembereği kırıldı..." diyordu. Ta en arka sırada, derslerde nadiren gözüken bir gündüzlü talebe yalnız başına otururdu. Belki diğerleriyle aynı yaşta olan bu çocuk, insana şimdiden kocaman bir adam tesiri veriyordu. Birdenbire gür, sevimsiz, heyecanını zapt edememiş bir sesle haykırdı: Yahu Arkadaşım Celill Kaç dakika var, Allah aşkına?.. kıpkırmızı olmuştu. Iğrenme, hiddet ve teessür dolu bir yüzle arkaya döndü. Hiçbir şey söylemeden karıncaya pestilini çıkaracaktı. Muallim daha fazla dayanamadı. Yüzü fakat nazik: dik dik baktı. Eminim ki hoca bıraksa bu dokunmayan çocuk, o koca adamın oracıkta sapsarı Cemil Efendi, yavrum, lütfen saate bakar mısınız? Ben de bu sınıftan çıkıp gitmeme ne kadar kaldığını öğrenmek istiyorum, dedi. Celil, mahcup ayağa kalktı: -Efendim, dedi. Saatimin zembereği kırılmış. alınan bu parçayla ilgili olarak Bir hikâyeden aşağıdakilerden hangisi soylenemez? Ayaloglardan yararlanılmıştır. Düğüm bölümünden alınmış olabilir. Zamanda geriye dönüş tekniği kullanılmıştır. Mekân, sınıftır. E) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
11. En küçük öyküsünden dev boyutlu romanlarına, Yaşar Ke-
mal, yazı eylemini çağımızın tragedyası üzerine kurmuştur.
Yüzlerce sayfada anlatıp serüveni bitirilemeyen ----; ----
romanının direnciyle kendi içini oyan Meryemce'si;
ve
romanının Akyollu Mustafa Bey ile Derviş Bey'i; Firat
Suyu Kan Akıyor Baksana'nın, topraklarından yurdundan
edilmiş Vasili'si, kan ve ateşten kurtulup kurtuluşu insanı
boşaltılmış Karınca Adası'na sığınmakta bulan Poyraz
Musa'sı birer tragedya kahramandır.
6600
----
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada boş bırakılan yer-
lerden birine getirilebilecek bir eser değildir?
A) Ince Memed
C) Demirciler Çarşısı Cinayeti
E) Yorgun Savaşçı
B) Ortadirek
D) Yusufçuk Yusuf
e
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
11. En küçük öyküsünden dev boyutlu romanlarına, Yaşar Ke- mal, yazı eylemini çağımızın tragedyası üzerine kurmuştur. Yüzlerce sayfada anlatıp serüveni bitirilemeyen ----; ---- romanının direnciyle kendi içini oyan Meryemce'si; ve romanının Akyollu Mustafa Bey ile Derviş Bey'i; Firat Suyu Kan Akıyor Baksana'nın, topraklarından yurdundan edilmiş Vasili'si, kan ve ateşten kurtulup kurtuluşu insanı boşaltılmış Karınca Adası'na sığınmakta bulan Poyraz Musa'sı birer tragedya kahramandır. 6600 ---- Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada boş bırakılan yer- lerden birine getirilebilecek bir eser değildir? A) Ince Memed C) Demirciler Çarşısı Cinayeti E) Yorgun Savaşçı B) Ortadirek D) Yusufçuk Yusuf e
uran
la-
SI-
m-
|-
2.
E) Tamlayanında ikileme bulunan sifat tamlaması
Yine duman kapladı zindanımda her yeri
Çoruh'a savuruyor yaprakları sonbahar
Nerdesiniz ey sabah ve akşam güneşleri
Nerdesiniz atımı koşturduğum ovalar
Bu dizelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?
A) 1
(B) 2
C) 3
D) 4
karekök
E) 5
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem
fatı almıstır?
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
uran la- SI- m- |- 2. E) Tamlayanında ikileme bulunan sifat tamlaması Yine duman kapladı zindanımda her yeri Çoruh'a savuruyor yaprakları sonbahar Nerdesiniz ey sabah ve akşam güneşleri Nerdesiniz atımı koşturduğum ovalar Bu dizelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır? A) 1 (B) 2 C) 3 D) 4 karekök E) 5 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem fatı almıstır?
karekök & dakika -
18. Bilinci anlamak, bilimin ve felsefenin kutsal kâsesidir ve
yalnızca kişisel deneyiminizin değil, her bir sosyal girişi-
min temelini oluşturur. Biz, insanız ve bilinçliyiz fakat bi-
linç nedir ve nasıl ortaya çıkar? Nörobilimci Dr. Anil Seth,
beynimizin algıladığımız her şeyi "halüsinasyon" olarak
gördüğünü ve bilincin de buradan geldiğini öne sürüyor.
Bu fikir, hararetle tartışılan bir konudur ve bilinç anlayışı-
mızın kompleksliğini daha da artırır niteliktedir. Ku-
alia, deneyimlerimizin öznel olan yani algılayan özneye
özgü olarak deneyimlenen özellikleridir.
----
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Lezzetli bir pizzanın tadı kualiayı örnek olarak verilebilir
B) Bilinç durumunun öznelliğini yansıtan örnekler, baş-
kasının deneyimlerini açıklayamaz
C) Algıladığımız şeyler, bir yerde, beynimizin yarattığı
kontrollü halüsinasyonlardır
D) Ayak parmağımızın acısının neye benzediğini, sade-
ce kendi deneyimlerimizle bilebiliriz
E) Bu konuda aşina olmamız gereken ilk kavram, "kualia"dır
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
karekök & dakika - 18. Bilinci anlamak, bilimin ve felsefenin kutsal kâsesidir ve yalnızca kişisel deneyiminizin değil, her bir sosyal girişi- min temelini oluşturur. Biz, insanız ve bilinçliyiz fakat bi- linç nedir ve nasıl ortaya çıkar? Nörobilimci Dr. Anil Seth, beynimizin algıladığımız her şeyi "halüsinasyon" olarak gördüğünü ve bilincin de buradan geldiğini öne sürüyor. Bu fikir, hararetle tartışılan bir konudur ve bilinç anlayışı- mızın kompleksliğini daha da artırır niteliktedir. Ku- alia, deneyimlerimizin öznel olan yani algılayan özneye özgü olarak deneyimlenen özellikleridir. ---- Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Lezzetli bir pizzanın tadı kualiayı örnek olarak verilebilir B) Bilinç durumunun öznelliğini yansıtan örnekler, baş- kasının deneyimlerini açıklayamaz C) Algıladığımız şeyler, bir yerde, beynimizin yarattığı kontrollü halüsinasyonlardır D) Ayak parmağımızın acısının neye benzediğini, sade- ce kendi deneyimlerimizle bilebiliriz E) Bu konuda aşina olmamız gereken ilk kavram, "kualia"dır
11. Aşağıdakilerden hangisinde eylemi durum
yönüyle belirten bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bu çektiğim acıları ömrüm boyunca unutmayaca-
ģim
B) Yer yer kütüphaneye gider, oradan kitap alırdık.
C) Tepemde bulutsuz bir gökyüzü duruyordu.
to
D) Uzunca bir süre gözlerini kırpmadan bana baktı.
E) Anlattıkları o kadar gerçek dışıydı ki onun sinir
hastası olduğuna karar vermiştik.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
11. Aşağıdakilerden hangisinde eylemi durum yönüyle belirten bir sözcük kullanılmıştır? A) Bu çektiğim acıları ömrüm boyunca unutmayaca- ģim B) Yer yer kütüphaneye gider, oradan kitap alırdık. C) Tepemde bulutsuz bir gökyüzü duruyordu. to D) Uzunca bir süre gözlerini kırpmadan bana baktı. E) Anlattıkları o kadar gerçek dışıydı ki onun sinir hastası olduğuna karar vermiştik.
12. Ingiliz edebiyatının en önemli yapıtlarından "Alis Ha-
rikalar Diyarında" 1865 yılında Lewis Carroll tarafın-
|
dan yayımlandı. Lewis Carroll sadece bu kitabı değil bu
|||
||
kitap gibi çocuklara mı yoksa yetişkinlere mi seslendiği
IV
V
belli olmayan daha birçok kitap yayımladı.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi bir
varlığın neye ait olduğunu belirten bir ek almıştır?
A) I
B) II
6)
D) IV
CEV
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
12. Ingiliz edebiyatının en önemli yapıtlarından "Alis Ha- rikalar Diyarında" 1865 yılında Lewis Carroll tarafın- | dan yayımlandı. Lewis Carroll sadece bu kitabı değil bu ||| || kitap gibi çocuklara mı yoksa yetişkinlere mi seslendiği IV V belli olmayan daha birçok kitap yayımladı. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi bir varlığın neye ait olduğunu belirten bir ek almıştır? A) I B) II 6) D) IV CEV E) V
10. Aşağıdakilerden hangisi bir eylem cümlesi
değildir?
A) Tek isteği iş bulmaktır.
B) Çocuklar bahçede oynuyor.
C) Bütün şiirleri kitaplaştırıldı.
D) Açıklanacak mı sınav sonuçları?
E) Herkes erkenden işi bıraktı.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
10. Aşağıdakilerden hangisi bir eylem cümlesi değildir? A) Tek isteği iş bulmaktır. B) Çocuklar bahçede oynuyor. C) Bütün şiirleri kitaplaştırıldı. D) Açıklanacak mı sınav sonuçları? E) Herkes erkenden işi bıraktı.
Bunlar insanlara pembe tablolar çizmezler, aksine hayatın
acı gerçeklerini dile getirirler. Bu sanatçılar "İşte olan bu!"
derler. Bilimle uğraşan, çözümleme yapan, her şeyin içini
dışını didik didik eden kişilerdir. Bu sanatçıların eserlerinde
de bilim kitaplarındaki kesinliği, sağlamlığı ve uygulamalar
bulursunuz.
Bu parçada sözü edilen edebiyatçılar aşağıdaki edeb
akımlardan hangisinin temsilcileridir?
A) Natüralizm
C) Kübizm
B) Sembolizm
D) Empresyonizm
E) Ekspresyonizm
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
Bunlar insanlara pembe tablolar çizmezler, aksine hayatın acı gerçeklerini dile getirirler. Bu sanatçılar "İşte olan bu!" derler. Bilimle uğraşan, çözümleme yapan, her şeyin içini dışını didik didik eden kişilerdir. Bu sanatçıların eserlerinde de bilim kitaplarındaki kesinliği, sağlamlığı ve uygulamalar bulursunuz. Bu parçada sözü edilen edebiyatçılar aşağıdaki edeb akımlardan hangisinin temsilcileridir? A) Natüralizm C) Kübizm B) Sembolizm D) Empresyonizm E) Ekspresyonizm
um
3.Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk romanı
için söylenemez?
A)Bireysel temalara yönelimolduğu
B)Farklı anlatım biçim ve tekniklerinin ortayaçıktığı
C) Toplumcu gerçekçilik anlayışının egemen olduğu
D) Postmodernizmin etkilerinin görüldüğü
E) Birden çok anlatıcıya yer verildiği
Bölg
anla
çağı
yıkı
canl
Bu
har
A)
C)
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
um 3.Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk romanı için söylenemez? A)Bireysel temalara yönelimolduğu B)Farklı anlatım biçim ve tekniklerinin ortayaçıktığı C) Toplumcu gerçekçilik anlayışının egemen olduğu D) Postmodernizmin etkilerinin görüldüğü E) Birden çok anlatıcıya yer verildiği Bölg anla çağı yıkı canl Bu har A) C)
anlışı
- yazı
rdaki
inde
ergi-
is-
ir-
se
Ş,
a
ir
deal KONDISYON
19. Annesinin gelmesine saatler var. Kayra, apartmanın kori-
dorunda yere çömelip okul çantasını boca ediyor. "Anah-
tarı kaybettim. Ne yapacağım şimdi?" Yere çökünce,
koridorun işığı kendiliğinden sönüyor. Eve girecek olma-
nın verdiği güven duygusu o an karanlığın içinde kaybo-
luyor. Kırk daireli apartmanın emektar kapıcısı Elif görü-
yor onu. Yüzünün yarısı aydınlık diğer yarısı silik, sanki
hayalete dönen beyaz yüzündeki çaresizliği fark ediyor.
Damarlı ellerinde, korkusu kadar kara bir poşet tutan iri
bir kadının ona baktığını hissediyor Kayra. Adeta koridor
duvarından yapılmış bedeniyle apartmandan bir parça
kalıp gibi duran kadının, yalnızca elleri yaşıyor. Tuttuğu
poşetin kulaklarını acıtan hışırtısı apartmanda çığlık gibi
yankılanıyor ve en sonunda korkuyla Kayra bağırıyor.
"Git buradan, git!"
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Öyküleyici anlatım
B) Betimleme
C) Benzetme
D) Niteleyici sözcükler
E) Açıklama
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
anlışı - yazı rdaki inde ergi- is- ir- se Ş, a ir deal KONDISYON 19. Annesinin gelmesine saatler var. Kayra, apartmanın kori- dorunda yere çömelip okul çantasını boca ediyor. "Anah- tarı kaybettim. Ne yapacağım şimdi?" Yere çökünce, koridorun işığı kendiliğinden sönüyor. Eve girecek olma- nın verdiği güven duygusu o an karanlığın içinde kaybo- luyor. Kırk daireli apartmanın emektar kapıcısı Elif görü- yor onu. Yüzünün yarısı aydınlık diğer yarısı silik, sanki hayalete dönen beyaz yüzündeki çaresizliği fark ediyor. Damarlı ellerinde, korkusu kadar kara bir poşet tutan iri bir kadının ona baktığını hissediyor Kayra. Adeta koridor duvarından yapılmış bedeniyle apartmandan bir parça kalıp gibi duran kadının, yalnızca elleri yaşıyor. Tuttuğu poşetin kulaklarını acıtan hışırtısı apartmanda çığlık gibi yankılanıyor ve en sonunda korkuyla Kayra bağırıyor. "Git buradan, git!" Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Öyküleyici anlatım B) Betimleme C) Benzetme D) Niteleyici sözcükler E) Açıklama