%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebi Akımlar Soruları

Toner
Taner
9. SINIF
5. OKUMA
Tablo:
WAY
Gel
ab 9-3 2635
4764N
tal
Sorular
Soru 1: Nanosanat ile bir tablo ve bir heykel yaptığımızı hayal edersek normalde bu alanlar
için kullanıp nanoteknolojide kullanmadığımız ikişer malzemeyi yazınız.
****
Heykel:
oru 2: Aşağıda verilen güzel sanat dalları için nanoteknoloji ile oluşturulmuş eserlere bire
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
Toner Taner 9. SINIF 5. OKUMA Tablo: WAY Gel ab 9-3 2635 4764N tal Sorular Soru 1: Nanosanat ile bir tablo ve bir heykel yaptığımızı hayal edersek normalde bu alanlar için kullanıp nanoteknolojide kullanmadığımız ikişer malzemeyi yazınız. **** Heykel: oru 2: Aşağıda verilen güzel sanat dalları için nanoteknoloji ile oluşturulmuş eserlere bire
D) Masumiyet Müzesi
E) Puslu Kitalar Atlası
24. Muhabir: Şiirinizin temelinde hangi unsurlar bulunuyor?
Sanatçı: Biz; şiirlerimizde tehlike tutkusunu, enerji ve
ataklık alışkanlığını dile getirmek istiyoruz. Ayrıca gele-
neğe, vezne karşıyız ve kafiyesiz şiiri savunuyoruz.
Muhabir: Peki, size göre güzellik nedir?
Sanatçı: Şiddetli elektriğin ışığı altında parıldayan şan-
tiyeler, güneşte parıldayan köprüler, raylar üzerinde çe-
lik atlar gibi yürüyen lokomotifler, pervanesi rüzgârda bir
bayrak gibi çırpınan uçaklar... Hatta şöyle söyleyeyim:
Ateş soluyan yılanlara benzer borularla donatılmış bir
yarış otomobili, kükreyen bir yarış otomobili, Samothrake
Nike'si heykelinden daha güzeldir.
Bu diyalogdaki sanatçının aşağıdaki edebî akımlar-
dan hangisini benimsediği söylenebilir?
A) Modernizm
B) Egzistansiyalizm
C) Fütürizm
D) Ekspresyonizm
E Dadaizm
Ulti Serisi Branş Denemeleri
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
D) Masumiyet Müzesi E) Puslu Kitalar Atlası 24. Muhabir: Şiirinizin temelinde hangi unsurlar bulunuyor? Sanatçı: Biz; şiirlerimizde tehlike tutkusunu, enerji ve ataklık alışkanlığını dile getirmek istiyoruz. Ayrıca gele- neğe, vezne karşıyız ve kafiyesiz şiiri savunuyoruz. Muhabir: Peki, size göre güzellik nedir? Sanatçı: Şiddetli elektriğin ışığı altında parıldayan şan- tiyeler, güneşte parıldayan köprüler, raylar üzerinde çe- lik atlar gibi yürüyen lokomotifler, pervanesi rüzgârda bir bayrak gibi çırpınan uçaklar... Hatta şöyle söyleyeyim: Ateş soluyan yılanlara benzer borularla donatılmış bir yarış otomobili, kükreyen bir yarış otomobili, Samothrake Nike'si heykelinden daha güzeldir. Bu diyalogdaki sanatçının aşağıdaki edebî akımlar- dan hangisini benimsediği söylenebilir? A) Modernizm B) Egzistansiyalizm C) Fütürizm D) Ekspresyonizm E Dadaizm Ulti Serisi Branş Denemeleri
Duygu ve coşku önem kazanmış, düş gücü ve öz-
nellik ön plana çıkmıştır.
II. Sanatçılar kişiliklerini gizlemede duygu ve düşünce-
lerini ortaya koyma şansı elde etmiştir.
III. Romanlarda iyi kötü çatışması yer alır, her sınıftan
insan eserlerde yer alabilir.
Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen edebi
akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
C) Romantizm
E) Sürrealizm
B) Realizm
D) Parnasizm
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
Duygu ve coşku önem kazanmış, düş gücü ve öz- nellik ön plana çıkmıştır. II. Sanatçılar kişiliklerini gizlemede duygu ve düşünce- lerini ortaya koyma şansı elde etmiştir. III. Romanlarda iyi kötü çatışması yer alır, her sınıftan insan eserlerde yer alabilir. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasisizm C) Romantizm E) Sürrealizm B) Realizm D) Parnasizm
24. Bu akım, felsefe ile sanat/edebiyat arasındaki uçurumu
veya kopukluğu ortadan kaldırmak gerektiğini düşünür.
Bu anlayışa göre edebiyat geniş bir felsefi içeriğe sahip
olmalıdır. Özellikle felsefi roman bu akımın en gözde
edebî türüdür. Bu akıma özgü olan felsefi roman her
insanın kendine mahsus ve onun varoluşunu sağlayan
niteliklerinin anlatımı üzerine yoğunlaşmayı esas alır.
Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerin
hangisidir?
A) Natüralizm
C) Ekspresyonizm
B) Empresyonizm
D) Realizm
Egzistansiyalizm
?
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
24. Bu akım, felsefe ile sanat/edebiyat arasındaki uçurumu veya kopukluğu ortadan kaldırmak gerektiğini düşünür. Bu anlayışa göre edebiyat geniş bir felsefi içeriğe sahip olmalıdır. Özellikle felsefi roman bu akımın en gözde edebî türüdür. Bu akıma özgü olan felsefi roman her insanın kendine mahsus ve onun varoluşunu sağlayan niteliklerinin anlatımı üzerine yoğunlaşmayı esas alır. Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerin hangisidir? A) Natüralizm C) Ekspresyonizm B) Empresyonizm D) Realizm Egzistansiyalizm ?
eleri-
hem
mli bir
ni bir
asi-
vog-
pesi
mün
met-
aş-
ke-
del
9. Usûlî: Vardar Yenicesi'ndendir. Güzel vasıflarını is
tiğimiz şairlerdendir. Derviş yaratılışlı, devrin bütün
ilimlerine vâkıf, iyi huylu biridir. Tasavvufa meyledip
Mısır'da bulunan Şeyh İbrahim Hazretleri'ne hizme
için intisap etmiştir. Şeyhinin yüce dergâhında de
falarca kırk günlük inzivaya çekilip nefsini dünya ni
metlerinden arındırmıştır. Sonra Anadolu'ya dönüp
doğduğu şehirde yerleşmiştir. O sırada büyük kad
lardan biri "Kırk gündür buradasınız ancak bizi şe
reflendirip sevindirmediniz." diye kendisine haber
yollar. Bunu işiten Usulî "Ben kırk yıldır kendime ge
lemedim ki size nasıl geleyim?" diye cevap verir.
Bu parçada örneklendirilen divan edebiyatı düz
yazı türünde aşağıdaki sanatçılardan hangisinin
bir yapıtı yoktur?
A) Âşık Çelebi
B) Latifi
C) Ahmet Paşa
D) Sehî Bey
E) Ali Şir Nevayi
Bu par
hangis
A) Sey
C) Evl
3. Sava
ve ko
piya
obje
bir s
ya c
ları
yap
lem
Bu
ha
A)
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
eleri- hem mli bir ni bir asi- vog- pesi mün met- aş- ke- del 9. Usûlî: Vardar Yenicesi'ndendir. Güzel vasıflarını is tiğimiz şairlerdendir. Derviş yaratılışlı, devrin bütün ilimlerine vâkıf, iyi huylu biridir. Tasavvufa meyledip Mısır'da bulunan Şeyh İbrahim Hazretleri'ne hizme için intisap etmiştir. Şeyhinin yüce dergâhında de falarca kırk günlük inzivaya çekilip nefsini dünya ni metlerinden arındırmıştır. Sonra Anadolu'ya dönüp doğduğu şehirde yerleşmiştir. O sırada büyük kad lardan biri "Kırk gündür buradasınız ancak bizi şe reflendirip sevindirmediniz." diye kendisine haber yollar. Bunu işiten Usulî "Ben kırk yıldır kendime ge lemedim ki size nasıl geleyim?" diye cevap verir. Bu parçada örneklendirilen divan edebiyatı düz yazı türünde aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bir yapıtı yoktur? A) Âşık Çelebi B) Latifi C) Ahmet Paşa D) Sehî Bey E) Ali Şir Nevayi Bu par hangis A) Sey C) Evl 3. Sava ve ko piya obje bir s ya c ları yap lem Bu ha A)
up
firi
19. Orta Çağ'ın skolastik zihniyetine bir tepki olarak
doğan akımının önemli temsilcilerinden olan
----, güldürürken düşündürmeyi amaçlayan güldü-
rü anlayışıyla evrensel bir sanatçı olmayı başar-
mıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?
A) klasisizm - Moliere
B) romantizm - Victor Hugo
realizm - Gustave Flaubert
D) natüralizm - Emile Zola
Esembolizm - Arthur Rimbaud
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
up firi 19. Orta Çağ'ın skolastik zihniyetine bir tepki olarak doğan akımının önemli temsilcilerinden olan ----, güldürürken düşündürmeyi amaçlayan güldü- rü anlayışıyla evrensel bir sanatçı olmayı başar- mıştır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? A) klasisizm - Moliere B) romantizm - Victor Hugo realizm - Gustave Flaubert D) natüralizm - Emile Zola Esembolizm - Arthur Rimbaud
2. Her konuda yazılabilmesi, terimlere dayalı bir an-
|
||
latımının olması, içerdiği yargıların nesnel veriler-
|||
le temellendirilmesi, okunurluk değerini uzun süre
IV
koruyamaması ve yazarının ele aldığı konuda bir
V
uzman ölçüsünde bilgili olması, makale
türündeki
yazıların özelliklerindendir.
Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?
A) I. B) II.
C) III.
D) IV. E) V.
ESEN YAYINLARI
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
2. Her konuda yazılabilmesi, terimlere dayalı bir an- | || latımının olması, içerdiği yargıların nesnel veriler- ||| le temellendirilmesi, okunurluk değerini uzun süre IV koruyamaması ve yazarının ele aldığı konuda bir V uzman ölçüsünde bilgili olması, makale türündeki yazıların özelliklerindendir. Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ESEN YAYINLARI
P
II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmıştır. Bu akıma bağlı
sanatçılar için insan her şeyin ölçütüdür. Kendini anlama-
ya, anlamlandırmaya çalışmak, başka bir deyişle kendi
yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duy-
mak insani bir gereksinimdir. İnsan iradesi önemlidir.
Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden
angisidir?
Sezgicilik
B) Hümanizm
D) İzlenimcilik E) Varoluşçuluk
C) Fütürizm
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
P II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmıştır. Bu akıma bağlı sanatçılar için insan her şeyin ölçütüdür. Kendini anlama- ya, anlamlandırmaya çalışmak, başka bir deyişle kendi yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duy- mak insani bir gereksinimdir. İnsan iradesi önemlidir. Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden angisidir? Sezgicilik B) Hümanizm D) İzlenimcilik E) Varoluşçuluk C) Fütürizm
z Zeki
isi ol-
na ve
gös-
han-
aizm
5.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransız toplumu büyük değişikliğe
uğrar; bilimin ilerlemesi, yeni buluşlar, makineleşme, sosyalist
hareketlerin örgütlenmesi insanları mutlu etmediği gibi 1870'te
Fransızların Almanlar karşısında bozguna uğraması, toplumu
bir karamsarlığa, bir bezginliğe sürükler. Duygulu sanatçılar
ruh sarsıntısı geçirir, içlerine kapanırlar. Mesela şiirde, şairin
tabiat hakkında söyledikleri kendi benliğini açığa vurur. Şiirde
duygu ve düşüncelerin açık bir ifade ile değil de kelimelerin
ahenginden de faydalanarak sezdirme yolu ile anlatılmaya ça-
lışılması esastır.
PR
1101
Bu parçada açıklanan akım, aşağıdaki edebî akımlardan
hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır?
A) Sembolizm
D) Romantizm
Parnasizm
E) Natüralizm
C) Realizm
8.
Narin kulelerden çinil
Sarı Nehir karabatak
Gözleri vardır şakak
Bir avuçluktur küçü
Bu şiirde şair, içe
şiir anlayışı yerine
ire önem verdiğini
gözlemlerine daya
Yukarıda verilen
benimseyen bir
A) Romantizmi
C) Sembolizmi
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
z Zeki isi ol- na ve gös- han- aizm 5. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransız toplumu büyük değişikliğe uğrar; bilimin ilerlemesi, yeni buluşlar, makineleşme, sosyalist hareketlerin örgütlenmesi insanları mutlu etmediği gibi 1870'te Fransızların Almanlar karşısında bozguna uğraması, toplumu bir karamsarlığa, bir bezginliğe sürükler. Duygulu sanatçılar ruh sarsıntısı geçirir, içlerine kapanırlar. Mesela şiirde, şairin tabiat hakkında söyledikleri kendi benliğini açığa vurur. Şiirde duygu ve düşüncelerin açık bir ifade ile değil de kelimelerin ahenginden de faydalanarak sezdirme yolu ile anlatılmaya ça- lışılması esastır. PR 1101 Bu parçada açıklanan akım, aşağıdaki edebî akımlardan hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır? A) Sembolizm D) Romantizm Parnasizm E) Natüralizm C) Realizm 8. Narin kulelerden çinil Sarı Nehir karabatak Gözleri vardır şakak Bir avuçluktur küçü Bu şiirde şair, içe şiir anlayışı yerine ire önem verdiğini gözlemlerine daya Yukarıda verilen benimseyen bir A) Romantizmi C) Sembolizmi
D) Roman kişisinin düşüncesine yer verildiği
Kahramanın farklı özellikleri tasvir edilmiştir.
24. Dışarıdan görünen gerçek, özgün olamaz. Gerçek bizim
tarafımızdan yaratılmalıdır. Nesnenin anlamı onun gö-
rüntüsünün arkasında saklıdır. Bir olaya inanarak, onu
düşleyerek ya da belgeleyerek doyuma eremeyiz. Veril-
mesi gereken; dünyanın görüntüsünün arınmış, lekesiz
bir yansımasıdır. Bu da yalnız kendi içimizde bulunanın
dışa vurulmasıyla ortaya çıkmaktadır. discurmal)
Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki ede-
bi akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Egzistansiyalizm
B) Sembolizm
C) Ekspresyonizm
D) Empresyonizm
E) Parnasizm
Ulti Serisi Branş Denemeleri
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
D) Roman kişisinin düşüncesine yer verildiği Kahramanın farklı özellikleri tasvir edilmiştir. 24. Dışarıdan görünen gerçek, özgün olamaz. Gerçek bizim tarafımızdan yaratılmalıdır. Nesnenin anlamı onun gö- rüntüsünün arkasında saklıdır. Bir olaya inanarak, onu düşleyerek ya da belgeleyerek doyuma eremeyiz. Veril- mesi gereken; dünyanın görüntüsünün arınmış, lekesiz bir yansımasıdır. Bu da yalnız kendi içimizde bulunanın dışa vurulmasıyla ortaya çıkmaktadır. discurmal) Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki ede- bi akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Egzistansiyalizm B) Sembolizm C) Ekspresyonizm D) Empresyonizm E) Parnasizm Ulti Serisi Branş Denemeleri
17. Parnasizm etkisinin belirgin olduğu bir şiirde;
I. duyguları öne çıkaran coşkulu söyleyişten uzak
durma,
II. estetiği önceleme,
III. bilinçaltını ortaya çıkarmaya yönelik bir dağınık-
lığa başvurma
tavırlarından hangilerinin görülmesi beklenmez?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I yell
E) II ve II
20. Aşa
öze
A)
B
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
17. Parnasizm etkisinin belirgin olduğu bir şiirde; I. duyguları öne çıkaran coşkulu söyleyişten uzak durma, II. estetiği önceleme, III. bilinçaltını ortaya çıkarmaya yönelik bir dağınık- lığa başvurma tavırlarından hangilerinin görülmesi beklenmez? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I yell E) II ve II 20. Aşa öze A) B
Türk Dili ve Edebiyatı
24. Benim amacım her şeyden önce bilimsel olmaktır,
umarım bu artık netleşmiştir. Romanım dikkatlice
okunduğunda her bölümde şaşırtıcı bir psikolojik vaka
ele aldığım görülecektir. Yaşayan iki insan üzerine, bir
cerrahın kadavra üzerinde yaptığı gibi analitik bir ince-
leme yapıyorum. Bir gün birinin çıkıp kitabımı eleşti-
renlere "Yanılıyorsunuz, hastalıklar hakkında öğrenci-
lerine ders veren bir doktor gibi insanoğlunun çürümüş
yanlarını bilen bir yazardır o." demesini bekliyorum.
Yazarlık tutumunu bu sözlerle dile getiren sanat-
çının aşağıdaki akımlardan hangisini benimsediği
söylenebilir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) -Natüralizm
D Ekspresyonizm
E) Egzistansiyalizm
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
Türk Dili ve Edebiyatı 24. Benim amacım her şeyden önce bilimsel olmaktır, umarım bu artık netleşmiştir. Romanım dikkatlice okunduğunda her bölümde şaşırtıcı bir psikolojik vaka ele aldığım görülecektir. Yaşayan iki insan üzerine, bir cerrahın kadavra üzerinde yaptığı gibi analitik bir ince- leme yapıyorum. Bir gün birinin çıkıp kitabımı eleşti- renlere "Yanılıyorsunuz, hastalıklar hakkında öğrenci- lerine ders veren bir doktor gibi insanoğlunun çürümüş yanlarını bilen bir yazardır o." demesini bekliyorum. Yazarlık tutumunu bu sözlerle dile getiren sanat- çının aşağıdaki akımlardan hangisini benimsediği söylenebilir? A) Romantizm B) Realizm C) -Natüralizm D Ekspresyonizm E) Egzistansiyalizm
17. Kendi geçmişine dönen her millet millî eserlerini de or-
taya çıkarmaya başlar. Artık Avrupa kültüründe ana kay-
nak sadece Antik Dönem'in eserleri değildir. Her millet
kendi mazisini kaynak olarak kullanmaya başlar, böy-
lece millî edebiyat mahsulleri ortaya çıkar. Bu akımı sa-
vunan bir edebiyatçı: "(...) Yeni edebiyatçılara göre, es-
ki edebiyat (klasisizm) başka ülkelerden alınmıştır. Bu
edebiyat ise yerlidir, onu yetiştiren bizim dinimiz ve bi-
zim sosyal müesseselerimizdir." şeklindeki cümleleriyle
akımın dünya görüşünü açıklar. Bu özelliği ile karşı çıktı-
ğı klasisizmden tamamen ayrılır. Klasisizm; evrensel ola-
ni, bu akım ise millî olanı işlemekte, millî duyguları teren-
nüm etmektedir. Milliyetçilik düşüncesinin ortaya çıkışı
ve Avrupa'yı etkisi altına alması ile bu akımın kaderleri
aynıdır.
Yukarıda ele alınan edebiyat akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hümanizm
C) Romantizm
Türk Dili ve Edebiyatı Testi
E) Fütürizm
B) Realiam
D) Naturalizm
5
19.
20
C
Türk
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
17. Kendi geçmişine dönen her millet millî eserlerini de or- taya çıkarmaya başlar. Artık Avrupa kültüründe ana kay- nak sadece Antik Dönem'in eserleri değildir. Her millet kendi mazisini kaynak olarak kullanmaya başlar, böy- lece millî edebiyat mahsulleri ortaya çıkar. Bu akımı sa- vunan bir edebiyatçı: "(...) Yeni edebiyatçılara göre, es- ki edebiyat (klasisizm) başka ülkelerden alınmıştır. Bu edebiyat ise yerlidir, onu yetiştiren bizim dinimiz ve bi- zim sosyal müesseselerimizdir." şeklindeki cümleleriyle akımın dünya görüşünü açıklar. Bu özelliği ile karşı çıktı- ğı klasisizmden tamamen ayrılır. Klasisizm; evrensel ola- ni, bu akım ise millî olanı işlemekte, millî duyguları teren- nüm etmektedir. Milliyetçilik düşüncesinin ortaya çıkışı ve Avrupa'yı etkisi altına alması ile bu akımın kaderleri aynıdır. Yukarıda ele alınan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hümanizm C) Romantizm Türk Dili ve Edebiyatı Testi E) Fütürizm B) Realiam D) Naturalizm 5 19. 20 C Türk
VİP Yayınları
1.0
5
16. Romanda geçen olayları çevrenin ve soyaçekimin
etkilerine bağlayan yani determinizmi edebiyata
uygulayan ----, fiziki ve hayati ilimlerin metodu olan
deneyin de romana uygulanabileceğini öne
sürmüşlerdir. Toplumda veya kişide geçen bir olayı
gözlemişler, bu gözlemlerini denetlemek üzere bir
hipotez oluşturmuşlardır. Bu hipotez, romanlarındaki
olayların akışını belirlediğinden ortaya çıkardıklan
romanın sonucu, deneylerinin sonucundan başka bir
şey olmamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) realistler
B) parnasyenler
C) romantikler
D) natüralistler
E) fütüristler
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
VİP Yayınları 1.0 5 16. Romanda geçen olayları çevrenin ve soyaçekimin etkilerine bağlayan yani determinizmi edebiyata uygulayan ----, fiziki ve hayati ilimlerin metodu olan deneyin de romana uygulanabileceğini öne sürmüşlerdir. Toplumda veya kişide geçen bir olayı gözlemişler, bu gözlemlerini denetlemek üzere bir hipotez oluşturmuşlardır. Bu hipotez, romanlarındaki olayların akışını belirlediğinden ortaya çıkardıklan romanın sonucu, deneylerinin sonucundan başka bir şey olmamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) realistler B) parnasyenler C) romantikler D) natüralistler E) fütüristler Diğer sayfaya geçiniz.
8. Kip ve kişi eki almış basit, türemiş, birleşik eylemler
ile ek eylem almış ad soylu sözcükler yüklem göre-
vi üstlenir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek ey-
lem almış bir addır?
A) Hk yazılı eserimiz Orhun Yazıtları'dır.
B) Kırmızı burunlu bir çocuk içeriye giriverdi.
Yazarın bu romanını mutlaka okumalısınız.
D) Son maçlarda oldukça gayretli olduğu gözleni-
yor.
E) Üç elma düşürebilmek için ağacı taşa tuttular.
AYDIN YAYINLARI
11.
44
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
8. Kip ve kişi eki almış basit, türemiş, birleşik eylemler ile ek eylem almış ad soylu sözcükler yüklem göre- vi üstlenir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek ey- lem almış bir addır? A) Hk yazılı eserimiz Orhun Yazıtları'dır. B) Kırmızı burunlu bir çocuk içeriye giriverdi. Yazarın bu romanını mutlaka okumalısınız. D) Son maçlarda oldukça gayretli olduğu gözleni- yor. E) Üç elma düşürebilmek için ağacı taşa tuttular. AYDIN YAYINLARI 11. 44
v
16. Gerçek hayatta bulunamayan mutluluk, hayalî bir
âlemde bulunabilir. Geçmişte yaşanmış küçük
bir anıyla gelecekte yaşanması istenen bir hayal,
çoğu zaman eserde iç içe geçer. Tüm ayrıntıla-
rıyla, nedenleriyle, sonuçlarıyla anlatılan gerçeklik
değil; sadece ana hatlarıyla gölge altında detay-
lardan arındırılmış hayal güzeldir. Okur, sanatçının
göstermek istediği kadarını görebilir. Simgelerin
altında gizlenen çekingen ve çekimser bir ruh hâli,
pek çok eserin karakterini oluşturur.
Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki
edebî akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Klasisizm
B) Realizm
C) Sembolizm
D Romantizm
E) Egzistansiyalizm
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
v 16. Gerçek hayatta bulunamayan mutluluk, hayalî bir âlemde bulunabilir. Geçmişte yaşanmış küçük bir anıyla gelecekte yaşanması istenen bir hayal, çoğu zaman eserde iç içe geçer. Tüm ayrıntıla- rıyla, nedenleriyle, sonuçlarıyla anlatılan gerçeklik değil; sadece ana hatlarıyla gölge altında detay- lardan arındırılmış hayal güzeldir. Okur, sanatçının göstermek istediği kadarını görebilir. Simgelerin altında gizlenen çekingen ve çekimser bir ruh hâli, pek çok eserin karakterini oluşturur. Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki edebî akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Klasisizm B) Realizm C) Sembolizm D Romantizm E) Egzistansiyalizm