Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Millî–Dinî Duyarlılığı Yansıtan Hikâyeler Soruları

B
AYT Deneme Sınavı 01
19. Hazreti Peygamber'in fiziki ve ruhi özeliklerinin yazı ile
anlatılmasını konu alan eserlerdir. Bir nevi dinî
portrelerdir. En çok Hazret-i Muhammed için yazılmakla
birlikte dört halife için yazılanları da vardır. Manzum ya
da mensur olan bu eserler, bazen müstakil bir kitap
hâlindedir; bazen de miraciyelerin, siyerlerin,
mevlidlerin içinde yer alır. Müstakil olanlar mesnevi
biçimindedir. Türün en önemli eserini 16. yüzyıl şairi
Hakani vermiştir.
Bu parçada sözü edilen edel
hangisidir?
tür aşağıdakilerden
A) Kıyafetname
B) Hilye
C) Surname
D) Medhiye
E) Menakibname
Lise Türkçe
Millî–Dinî Duyarlılığı Yansıtan Hikâyeler
B AYT Deneme Sınavı 01 19. Hazreti Peygamber'in fiziki ve ruhi özeliklerinin yazı ile anlatılmasını konu alan eserlerdir. Bir nevi dinî portrelerdir. En çok Hazret-i Muhammed için yazılmakla birlikte dört halife için yazılanları da vardır. Manzum ya da mensur olan bu eserler, bazen müstakil bir kitap hâlindedir; bazen de miraciyelerin, siyerlerin, mevlidlerin içinde yer alır. Müstakil olanlar mesnevi biçimindedir. Türün en önemli eserini 16. yüzyıl şairi Hakani vermiştir. Bu parçada sözü edilen edel hangisidir? tür aşağıdakilerden A) Kıyafetname B) Hilye C) Surname D) Medhiye E) Menakibname
bald BANK NEGA
3.
As
(1) Mustafa Kutlu, çağdaş Türk hikâyecileri
arasında yer alır; ona göre hikâye "kendimiz
olmak meselesi"dir. (II) Doğu kaynakların-
dan beslendiği açıkça görülen hikâyelerine,
nu modern bir şekil ve dil hâkimdir; diğer bir
VEYS ifadeyle hikâyeciliği modern olmakla birlikte
gelenekseli çağrıştırır. (III) Hikâyeleri gerçek
hayatın bir parçasıdır; bunlarda olağanüstü
sayılabilecek, okuru şaşırtacak herhangi bir
şeye rastlanmaz. (IV) Bununla birlikte yazarın,
her zaman, bir söylemi, toplumdaki sorunlara
Gra yönelik önerileri, özellikle ezilen, sömürülen,
güçsüz emekçi insanların haklarını günde-
me taşıma arzusu vardır. (V) Hikâyelerinden
bazıları şunlardır: Beyhude Ömrüm, Chef,
Huzursuz Bacak, Hayat Güzeldir, Sıra Dışı Bir
Ödül Töreni...
Osöz obozi6qu8
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III. XD) IV.99 E) V.
erler
onions! IbmsH 19mdA (3)
O
s162 Imey99 (C
16mg100 imriss niysz0H (3
Lise Türkçe
Millî–Dinî Duyarlılığı Yansıtan Hikâyeler
bald BANK NEGA 3. As (1) Mustafa Kutlu, çağdaş Türk hikâyecileri arasında yer alır; ona göre hikâye "kendimiz olmak meselesi"dir. (II) Doğu kaynakların- dan beslendiği açıkça görülen hikâyelerine, nu modern bir şekil ve dil hâkimdir; diğer bir VEYS ifadeyle hikâyeciliği modern olmakla birlikte gelenekseli çağrıştırır. (III) Hikâyeleri gerçek hayatın bir parçasıdır; bunlarda olağanüstü sayılabilecek, okuru şaşırtacak herhangi bir şeye rastlanmaz. (IV) Bununla birlikte yazarın, her zaman, bir söylemi, toplumdaki sorunlara Gra yönelik önerileri, özellikle ezilen, sömürülen, güçsüz emekçi insanların haklarını günde- me taşıma arzusu vardır. (V) Hikâyelerinden bazıları şunlardır: Beyhude Ömrüm, Chef, Huzursuz Bacak, Hayat Güzeldir, Sıra Dışı Bir Ödül Töreni... Osöz obozi6qu8 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. XD) IV.99 E) V. erler onions! IbmsH 19mdA (3) O s162 Imey99 (C 16mg100 imriss niysz0H (3
nak
ek.
LA)
1. Aşağıdakilerin hangisinde milli ve dini duyarlılıkla yazı-
lan hikâyeler ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?
A) Anadolu'ya açılma, Anadolu'yu görüp anlatma ve Anado-
lu insanını konu edinme öne çıkmıştır.
B) Romantizm akımından etkilenilmiştir
Eskiye ve İstanbul'a karşı, yeni değerlerin ve Ankara'nın yü-
celtilmesi ve Ankara'daki hayat işlenen konular arasındadır.
Di Maupassant tarzının (olay hikâyesi) özellikleri görülür.
E) Batit Inançlar ve hurafeler eleştirilmiştir.
n
LE
Lise Türkçe
Millî–Dinî Duyarlılığı Yansıtan Hikâyeler
nak ek. LA) 1. Aşağıdakilerin hangisinde milli ve dini duyarlılıkla yazı- lan hikâyeler ile ilgili verilen bilgi yanlıştır? A) Anadolu'ya açılma, Anadolu'yu görüp anlatma ve Anado- lu insanını konu edinme öne çıkmıştır. B) Romantizm akımından etkilenilmiştir Eskiye ve İstanbul'a karşı, yeni değerlerin ve Ankara'nın yü- celtilmesi ve Ankara'daki hayat işlenen konular arasındadır. Di Maupassant tarzının (olay hikâyesi) özellikleri görülür. E) Batit Inançlar ve hurafeler eleştirilmiştir. n LE
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
A
17. Hazreti Peygamber'in fiziki ve ruhi özeliklerinin yazı ile
anlatılmasını konu alan eserlerdir. Bir nevi dini
portrelerdir. En çok Hazret-i Muhammed için yazılmakla
birlikte dört halife için yazılanları da vardır. Manzum ya
da mensur olan bu eserler, bazen müstakil bir kitap
hâlindedir; bazen de miraciyelerin, siyerlerin,
mevlidlerin içinde yer alır. Müstakil olanlar mesnevi
biçimindedir. Türün en önemli eserini 16. yüzyıl şairi
Hakani vermiştir.
19. 20 Mart 1909 tarihinde
sonra yayımladığı Bey
tanıtmıştır. Topluluk, k
yayın organı çıkaraca
Beyanname'de, yayı
dergisini kullanacağı
topluluk mensupları
başka dergileri de y
Bunlardan biri de M
geçirildiğinde derg
boyutları görülür h
dolayısıyla edebiy=
topluluğun kurulu
faaliyetler yürüttü.
Aşağıdakilerden
edebî topluluğu
Yorun Kadri
Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kıyafetname
B) Hilye
C) Surname
D) Medhiye
E) Menakıbname
Lise Türkçe
Millî–Dinî Duyarlılığı Yansıtan Hikâyeler
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 A 17. Hazreti Peygamber'in fiziki ve ruhi özeliklerinin yazı ile anlatılmasını konu alan eserlerdir. Bir nevi dini portrelerdir. En çok Hazret-i Muhammed için yazılmakla birlikte dört halife için yazılanları da vardır. Manzum ya da mensur olan bu eserler, bazen müstakil bir kitap hâlindedir; bazen de miraciyelerin, siyerlerin, mevlidlerin içinde yer alır. Müstakil olanlar mesnevi biçimindedir. Türün en önemli eserini 16. yüzyıl şairi Hakani vermiştir. 19. 20 Mart 1909 tarihinde sonra yayımladığı Bey tanıtmıştır. Topluluk, k yayın organı çıkaraca Beyanname'de, yayı dergisini kullanacağı topluluk mensupları başka dergileri de y Bunlardan biri de M geçirildiğinde derg boyutları görülür h dolayısıyla edebiy= topluluğun kurulu faaliyetler yürüttü. Aşağıdakilerden edebî topluluğu Yorun Kadri Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Kıyafetname B) Hilye C) Surname D) Medhiye E) Menakıbname
1