Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fıkra Türü Soruları

18. "Hah! Senin gibi çalışkan birine de iyilik yakışır."
Bu cümledeki ünlemin kattığı anlam
aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Aferin! Bu yazılıdan da iyi not almayı başardın
yine.
B) Harika! Sonunda bu iş de senin sayende
heba oldu.
C)
Yaşa! Aldığın bu kararla göğsümüzü kabarttın.
Oley! Aile dediğin de böyle olur zaten.
E) Evet! Tam da istediğim gibi bir soru
hazırlamışsınız.
TYT TÜRKÇE SORU BANKASI
258
Lise Türkçe
Fıkra Türü
18. "Hah! Senin gibi çalışkan birine de iyilik yakışır." Bu cümledeki ünlemin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Aferin! Bu yazılıdan da iyi not almayı başardın yine. B) Harika! Sonunda bu iş de senin sayende heba oldu. C) Yaşa! Aldığın bu kararla göğsümüzü kabarttın. Oley! Aile dediğin de böyle olur zaten. E) Evet! Tam da istediğim gibi bir soru hazırlamışsınız. TYT TÜRKÇE SORU BANKASI 258
IV. O an güller açar, sular ürperir,
Bu sükûn kavsinde bir aşk yükselir.
V. Bu sana son nasihatim ey oğul
Gönlün ne isterse fermanın odur
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde işaret sıfatı
yoktur?
A) I.
B) II.
C) III! Pyke D) IV.
Belki rüyalarındır, bu taze açmış güller
Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde
Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde
Rüyası ömrümüzün; çünkü eşyaya siner
E) V
Bu dizelerdeki kimi sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?
A) "güller" sözcüğü hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.
B) "yumuşak" ve "aydınlık" sözcükleri sıfat göreviyle kullanıl-
mıştır.
C) "dalların tepesinde" sözcük grubu siafat tamlamasıdır.
D) "rüyası ömrümüzün" tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş
bir isim tamlamasıdır.
E) “aşk türküsü” belirtisiz isim tamlamasıdır ve sıfatla nitelen-
miştir.
- Çocukluğumun güzel günleri canlandı gözümde. Benim
1/
||
çocukluğum en tatlı hatıraları saklar. Eski evimizde hâlâ
M
TV
yaramaz çocukluğumun sesleri yankılanı
Lise Türkçe
Fıkra Türü
IV. O an güller açar, sular ürperir, Bu sükûn kavsinde bir aşk yükselir. V. Bu sana son nasihatim ey oğul Gönlün ne isterse fermanın odur Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde işaret sıfatı yoktur? A) I. B) II. C) III! Pyke D) IV. Belki rüyalarındır, bu taze açmış güller Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde Rüyası ömrümüzün; çünkü eşyaya siner E) V Bu dizelerdeki kimi sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen- lerden hangisi yanlıştır? A) "güller" sözcüğü hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. B) "yumuşak" ve "aydınlık" sözcükleri sıfat göreviyle kullanıl- mıştır. C) "dalların tepesinde" sözcük grubu siafat tamlamasıdır. D) "rüyası ömrümüzün" tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlamasıdır. E) “aşk türküsü” belirtisiz isim tamlamasıdır ve sıfatla nitelen- miştir. - Çocukluğumun güzel günleri canlandı gözümde. Benim 1/ || çocukluğum en tatlı hatıraları saklar. Eski evimizde hâlâ M TV yaramaz çocukluğumun sesleri yankılanı
6. Bugünlerde Paris'te bir Japon filmi gösteriliyor. Gazete-
ler yazıyor, gidip görenler söylüyor: Bu film üstüne kıya-
metler kopuyor. Geçen yıl bu Japon filmi birkaç festival-
de de birincilik aldı. Paris'te bu filme girmek için insanlar
birkaç günlük kuyruklar da yapıyorlarmış. Vebali günahı
söyleyenin boynuna... Onun orası bu yazı için önemli
değil. Asıl önemli olan bu film...
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Öykü
B) Röportaj
C) Makale
D) Fıkra
!?/
E Soylev
Lise Türkçe
Fıkra Türü
6. Bugünlerde Paris'te bir Japon filmi gösteriliyor. Gazete- ler yazıyor, gidip görenler söylüyor: Bu film üstüne kıya- metler kopuyor. Geçen yıl bu Japon filmi birkaç festival- de de birincilik aldı. Paris'te bu filme girmek için insanlar birkaç günlük kuyruklar da yapıyorlarmış. Vebali günahı söyleyenin boynuna... Onun orası bu yazı için önemli değil. Asıl önemli olan bu film... Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Öykü B) Röportaj C) Makale D) Fıkra !?/ E Soylev
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor
yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim
konuyla ilgili görüş ve
düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum.
Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için
de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden
faydalanmaya gayret ediyorum.
3.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü
aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E)
Röportaj
Lise Türkçe
Fıkra Türü
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum. 3.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir? A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E) Röportaj
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor
yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim
konuyla ilgili görüş ve
düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum.
Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için
de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden
faydalanmaya gayret ediyorum.
3.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü
aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E)
Röportaj
Lise Türkçe
Fıkra Türü
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum. 3.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir? A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E) Röportaj
10.
P
Muharrir Bu Ya
II. Şehir Mektupları
III. It Ürür Kervan Yürür
IV. Devekuşuna Mektuplar
v
V. Gençlik Türküsü fiera
Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi
fıkra türünde değildir?
(AJ)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Jub
son
Fiero
77
Fiera
Lise Türkçe
Fıkra Türü
10. P Muharrir Bu Ya II. Şehir Mektupları III. It Ürür Kervan Yürür IV. Devekuşuna Mektuplar v V. Gençlik Türküsü fiera Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi fıkra türünde değildir? (AJ) A) I B) II C) III D) IV E) V Jub son Fiero 77 Fiera
26-Aşağıdakilerden hangisi "Deneme" türünün özellikleri
arasında sayılamaz?
A) Konu sınırlaması yoktur.
B) Yazar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.
C) Ortaya konan düşüncelerde bilimsel kesinlik aranmaz.
D) Gazete ve dergi yazısıdır.
E) Güncel olaylar üzerine yazılan günübirlik yazılardır.
Lise Türkçe
Fıkra Türü
26-Aşağıdakilerden hangisi "Deneme" türünün özellikleri arasında sayılamaz? A) Konu sınırlaması yoktur. B) Yazar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. C) Ortaya konan düşüncelerde bilimsel kesinlik aranmaz. D) Gazete ve dergi yazısıdır. E) Güncel olaylar üzerine yazılan günübirlik yazılardır.
r
AYT
TÜRK DIL
12
9. Günlük siyasi, sosyal ve kültürel olaylar başta olmak üzere
serbest bir şekilde seçilmiş herhangi bir konuyu, bir sorunu
belli bir görüş ve düşünceye göre ele alıp işleyen, yorumla-
yan, ele aldığı bir konu etrafında kamuoyu oluşturma amacı
taşıyan yazılardır. Kısa ve özlü, çoğunlukla sade bir dille ka-
leme alınır. Gazete ve dergilerde yayımlanan bu yazılarda dü-
şüncelerini açıklarken yazarın hareket noktası bazen bir anı,
bir söz, bir olay veya özlem duyulan bir durum olabilir.
Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Sohbet
B) Makale
A) Deneme
Dr
Fikra
Eleştiri
Lise Türkçe
Fıkra Türü
r AYT TÜRK DIL 12 9. Günlük siyasi, sosyal ve kültürel olaylar başta olmak üzere serbest bir şekilde seçilmiş herhangi bir konuyu, bir sorunu belli bir görüş ve düşünceye göre ele alıp işleyen, yorumla- yan, ele aldığı bir konu etrafında kamuoyu oluşturma amacı taşıyan yazılardır. Kısa ve özlü, çoğunlukla sade bir dille ka- leme alınır. Gazete ve dergilerde yayımlanan bu yazılarda dü- şüncelerini açıklarken yazarın hareket noktası bazen bir anı, bir söz, bir olay veya özlem duyulan bir durum olabilir. Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? C) Sohbet B) Makale A) Deneme Dr Fikra Eleştiri
7. Aşağıdakilerden hangisi fikra türünün
özelliklerinden değildir?
A) Geniş kitlelere hitap etmesi
B) Kisa, yoğun, günübirlik olması
C) Açık, anlaşılır, duru bir dille yazılması
D) Güncel, siyasi ve toplumla ilgili bir yazı
olması
E) Kanıtlanma zorunluluğunun bulunması
Lise Türkçe
Fıkra Türü
7. Aşağıdakilerden hangisi fikra türünün özelliklerinden değildir? A) Geniş kitlelere hitap etmesi B) Kisa, yoğun, günübirlik olması C) Açık, anlaşılır, duru bir dille yazılması D) Güncel, siyasi ve toplumla ilgili bir yazı olması E) Kanıtlanma zorunluluğunun bulunması
9.
---, kişisel tecrübeye ve birikime dayalı; yazanın kendi
zihinsel süzgecinden geçerek ortaya çıkan bir üründür.
Güncelin, yazarın deneyim ve izlenimleriyle gözden
geçirilmesidir. Gazete okuru, haberden olayın kendisiyle
ilgili bilgileri öğrenirken konuya dair yorumları bu
yazılardan edinmektedir. Bu yazılar, büyük ölçüde, hızlı
haber akışının gerçekleştiği bir düzlemde kişileri,
grupları ve toplumları yazarın isteği doğrultusunda
yönlendirme imkânı sağlar. Toplumun geneli hedef
tahtasında olduğundan onlara seslenebilecek açıklıkta
ve yalınlıkta bir dil kullanılması da kaçınılmaz olur.
Bu parçada boş bırakılan, yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Fıkra
B) Söyleşi
D) Deneme
E) Makale
C) Eleştiri
11. Düşmanın
kalsak bir
gitsek he
kimsenin
oturalım
Yabani b
yüksek
Öte yan
İçinde
ağaçla
şükürl
çoğal
Bu pa
bölü
Türk
A) T
B
Lise Türkçe
Fıkra Türü
9. ---, kişisel tecrübeye ve birikime dayalı; yazanın kendi zihinsel süzgecinden geçerek ortaya çıkan bir üründür. Güncelin, yazarın deneyim ve izlenimleriyle gözden geçirilmesidir. Gazete okuru, haberden olayın kendisiyle ilgili bilgileri öğrenirken konuya dair yorumları bu yazılardan edinmektedir. Bu yazılar, büyük ölçüde, hızlı haber akışının gerçekleştiği bir düzlemde kişileri, grupları ve toplumları yazarın isteği doğrultusunda yönlendirme imkânı sağlar. Toplumun geneli hedef tahtasında olduğundan onlara seslenebilecek açıklıkta ve yalınlıkta bir dil kullanılması da kaçınılmaz olur. Bu parçada boş bırakılan, yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Fıkra B) Söyleşi D) Deneme E) Makale C) Eleştiri 11. Düşmanın kalsak bir gitsek he kimsenin oturalım Yabani b yüksek Öte yan İçinde ağaçla şükürl çoğal Bu pa bölü Türk A) T B
En kolay yazı türüdür bana göre. Al eline kale-
mi, başla yazmaya. Bazıları bu tür için derin bir
bilgi birikimine sahip olmak gerektiğini savunsa
da bence buna gerek yok. O günlerde havalar
çok mu soğuk; yağmurun damlaları daha mı iri,
onu yaz. Üç gündür güneş daha mı çok ısıtıyor,
yaz. Üstelik inandırma zorunluluğun da yok,
içinden geldiği gibi yaz.
Bu parçada, yazarın hakkında bilgi verdiği
yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştiri
B) Günlük
C) Fikra
D Gezi
EJ Hikâye
Bi
Lise Türkçe
Fıkra Türü
En kolay yazı türüdür bana göre. Al eline kale- mi, başla yazmaya. Bazıları bu tür için derin bir bilgi birikimine sahip olmak gerektiğini savunsa da bence buna gerek yok. O günlerde havalar çok mu soğuk; yağmurun damlaları daha mı iri, onu yaz. Üç gündür güneş daha mı çok ısıtıyor, yaz. Üstelik inandırma zorunluluğun da yok, içinden geldiği gibi yaz. Bu parçada, yazarın hakkında bilgi verdiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Eleştiri B) Günlük C) Fikra D Gezi EJ Hikâye Bi
6. Tekrar Testi
14. Yolumun üzerinde her sabah tesadüf ettiğim bir dilenci var. Bu zeki çehreli adam, yoklama defteri imzalamaya mahkum
bir kalem efendisi intizamıyla her gün tam saat altıyı kırk geçe köşesine gelir ve tam saat ona kadar da bir tek söz söyle-
meksizin sırf gözlerinin derin elemi ve edasının sessiz ifadesiyle gelip geçenlerin merhametini avlar. Merhametlerin, birer
şaşkın güvercin telaşıyla bu mahir avcının kurduğu tuzağa düşmek için nasıl kanat çırptıklarını görmek, benim her sabahki
eğlencemdir. Sabir, tahammül, intizam gibi seciye faziletlerinin en müşkülleriyle donanmış ve aynı zamanda ustalıklı bir
sükütun boş bir telakate tercih edildiğini bilecek kadar zevk ve idrak sahibi olan bu adamın, daha çetin sanalarda, daha
kârlı avlar arkasında koşması mümkün iken bir dilenci kisvesi altında gelip geçenlere el uzatmağa razı oluşunu büsbütün
budalaca bir hareket addetmedim.
Bu parçada fikra türünün,
1. Samimi ve içten bir üslubu vardır.
II. Bir konu hakkında kişisel görüşler anlatılır.
III Güncel konular ele alınır.
IV. Mizahi fikralardan, anekdotlardan faydalanılır.
özelliklerinden hangileri vardır?
A) I ve H
B) I vel
C) III ve IV
young
DYI, II ve III
E), Illvev
15. Okumak tutkusu giderek bir bönlük veriyor kişiye. Samuel Butler: "Büyük baskı makineleri çıkalı beri basılı kağıt üzerinde
gördüklerimizin de yalan olabileceğini öğrendik, kitapların her dediğine doğrudur diye bakmaktan kurtulduk." gibi bir şeyler
söylüyor ama pek inanmayın. Bir katlı değildir ki kişioğlu! Yalnız usu, doğruyu seçen usu yoktur ki! Bütün yalanlar, baş-
ka bildiklerimizle, duyup öğrendiklerimizle karşılaştırıp ne olduklarını iyice anladığımız o yalanlar gene de içimize işliyor,
Lise Türkçe
Fıkra Türü
6. Tekrar Testi 14. Yolumun üzerinde her sabah tesadüf ettiğim bir dilenci var. Bu zeki çehreli adam, yoklama defteri imzalamaya mahkum bir kalem efendisi intizamıyla her gün tam saat altıyı kırk geçe köşesine gelir ve tam saat ona kadar da bir tek söz söyle- meksizin sırf gözlerinin derin elemi ve edasının sessiz ifadesiyle gelip geçenlerin merhametini avlar. Merhametlerin, birer şaşkın güvercin telaşıyla bu mahir avcının kurduğu tuzağa düşmek için nasıl kanat çırptıklarını görmek, benim her sabahki eğlencemdir. Sabir, tahammül, intizam gibi seciye faziletlerinin en müşkülleriyle donanmış ve aynı zamanda ustalıklı bir sükütun boş bir telakate tercih edildiğini bilecek kadar zevk ve idrak sahibi olan bu adamın, daha çetin sanalarda, daha kârlı avlar arkasında koşması mümkün iken bir dilenci kisvesi altında gelip geçenlere el uzatmağa razı oluşunu büsbütün budalaca bir hareket addetmedim. Bu parçada fikra türünün, 1. Samimi ve içten bir üslubu vardır. II. Bir konu hakkında kişisel görüşler anlatılır. III Güncel konular ele alınır. IV. Mizahi fikralardan, anekdotlardan faydalanılır. özelliklerinden hangileri vardır? A) I ve H B) I vel C) III ve IV young DYI, II ve III E), Illvev 15. Okumak tutkusu giderek bir bönlük veriyor kişiye. Samuel Butler: "Büyük baskı makineleri çıkalı beri basılı kağıt üzerinde gördüklerimizin de yalan olabileceğini öğrendik, kitapların her dediğine doğrudur diye bakmaktan kurtulduk." gibi bir şeyler söylüyor ama pek inanmayın. Bir katlı değildir ki kişioğlu! Yalnız usu, doğruyu seçen usu yoktur ki! Bütün yalanlar, baş- ka bildiklerimizle, duyup öğrendiklerimizle karşılaştırıp ne olduklarını iyice anladığımız o yalanlar gene de içimize işliyor,
8.
Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında, belirli bir başlık al-
tinda yayımlanan, güncel olayları ve sorunları
ayrıntıya in-
meden ele alıp yorumlayan kısa yazılara fikra veya köşe
yazisi denir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde
yukarıda sözü edilen türde öne çıkanlardan biri değil-
dir?
V
A) Falih Rifki Atay
B) Yusuf Ziya Ortaç v
g) Necip Fazıl Kısakürek D) Ahmet Muhip Dıranas
É) Peyami Safa
X
O
Lise Türkçe
Fıkra Türü
8. Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında, belirli bir başlık al- tinda yayımlanan, güncel olayları ve sorunları ayrıntıya in- meden ele alıp yorumlayan kısa yazılara fikra veya köşe yazisi denir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde yukarıda sözü edilen türde öne çıkanlardan biri değil- dir? V A) Falih Rifki Atay B) Yusuf Ziya Ortaç v g) Necip Fazıl Kısakürek D) Ahmet Muhip Dıranas É) Peyami Safa X O
N
D
24. Bir kişi hangi toplumda yetişmişse, o toplumun
cuğudur, edindiği bilgiler ne olursa olsun, düşüncesi
o toplumun ürünüdür. Bizim söylediğimiz ise bu top-
lumda, şu, bu bireyin birtakım bilgiler edinmesi değil,
toplumun değişmes), eski düşüncesinden ayrılıp Bati
dünyasının düşüncesine geçmesidir. Bizde yıllardan
beri Fransızca, Almanca, Ingilizce öğrenenler yetişti,
içlerinde o dilleri iyi bilenler de oldu; toplumu hiç de
etkilememiş olduklarını söyleyemeyiz ancak onların
etkisi yüzde kald, derinlere işleyemedi. Onlar bize
ancak Batı dünyasının özlemini getirebildiler, bizde
dıştan Batılılara benzemek hevesini uyandırdılar.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış
N
S
1
Z
olabilir?
A) Söylev
B) Ekra
Ani
E) Mülakat
D) Günce
Lise Türkçe
Fıkra Türü
N D 24. Bir kişi hangi toplumda yetişmişse, o toplumun cuğudur, edindiği bilgiler ne olursa olsun, düşüncesi o toplumun ürünüdür. Bizim söylediğimiz ise bu top- lumda, şu, bu bireyin birtakım bilgiler edinmesi değil, toplumun değişmes), eski düşüncesinden ayrılıp Bati dünyasının düşüncesine geçmesidir. Bizde yıllardan beri Fransızca, Almanca, Ingilizce öğrenenler yetişti, içlerinde o dilleri iyi bilenler de oldu; toplumu hiç de etkilememiş olduklarını söyleyemeyiz ancak onların etkisi yüzde kald, derinlere işleyemedi. Onlar bize ancak Batı dünyasının özlemini getirebildiler, bizde dıştan Batılılara benzemek hevesini uyandırdılar. Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış N S 1 Z olabilir? A) Söylev B) Ekra Ani E) Mülakat D) Günce
Hava boydan boya binlerce hayaletle do
B) Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayri
Garazım yok reh-i aşkında fenadan gayri
C) Öyle sermestem ki idak etmezem dünya nedir
Ben kimim sâkî olan kimdir mey ü sahba nedir
D) Bir hüsn dah bağladı hattın izâr-ı yar
Etrâf-1 bâğ hûlur olsa benefşe-zar
E) Düştü Hüseyn atından sabrâ-yi Kerbelaya
Cibril var haber ver Sultân-i Enbiyaya
6. Bugünlerde Paris'te bir Japon filmi gösteriliyor. Gazete-
ler yazıyor, gidip görenler söylüyor: Bu film üstüne kiya-
metler kopuyor. Geçen yıl bu Japon filmi birkaç festival-
de de birincilik aldı. Paris'te bu filme girmek için insanlar
birkaç günlük kuyruklar da yapıyorlarmış. Vebali günahı
söyleyenin boynuna... Onun orası bu yazı için önemli
değil. Asıl önemli olan bu film...
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Öykü
B) Röportaj
C) Makale
Fikra
E) Söylev
ej
1. 8. yüzyılda Arap edebiyatında doğan aruz ölçüsü,
Türk edebiyatına doğrudan değil, dolaylı olarak İran
edebiyatından geçmiştir.
II. Türk edebiyatında aruzla kaleme alınan ilk eser Yu-
suf Has Hacin'in Kutaday Biliq adlı yapıtıdır.
SERİSİ
Lise Türkçe
Fıkra Türü
Hava boydan boya binlerce hayaletle do B) Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayri Garazım yok reh-i aşkında fenadan gayri C) Öyle sermestem ki idak etmezem dünya nedir Ben kimim sâkî olan kimdir mey ü sahba nedir D) Bir hüsn dah bağladı hattın izâr-ı yar Etrâf-1 bâğ hûlur olsa benefşe-zar E) Düştü Hüseyn atından sabrâ-yi Kerbelaya Cibril var haber ver Sultân-i Enbiyaya 6. Bugünlerde Paris'te bir Japon filmi gösteriliyor. Gazete- ler yazıyor, gidip görenler söylüyor: Bu film üstüne kiya- metler kopuyor. Geçen yıl bu Japon filmi birkaç festival- de de birincilik aldı. Paris'te bu filme girmek için insanlar birkaç günlük kuyruklar da yapıyorlarmış. Vebali günahı söyleyenin boynuna... Onun orası bu yazı için önemli değil. Asıl önemli olan bu film... Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Öykü B) Röportaj C) Makale Fikra E) Söylev ej 1. 8. yüzyılda Arap edebiyatında doğan aruz ölçüsü, Türk edebiyatına doğrudan değil, dolaylı olarak İran edebiyatından geçmiştir. II. Türk edebiyatında aruzla kaleme alınan ilk eser Yu- suf Has Hacin'in Kutaday Biliq adlı yapıtıdır. SERİSİ
3
len
10. Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiğine iyice inandım.
“Tandır” gibi (kağnı” gibi artık yaşanan hayatta, yeri kalmamış
,
şöyle böyle bir kelime değil; zarif, ince, medeni bir kelime. Ka-
piyi çalan çöpçünün pos biyıkları arasında onu aradım. Yok!
Bahşişini alan bekçinin kavlak dudaklarından onu bekledim.
Yok!.. Bakkalın çırağından, sebzecinin yamağından, kasabın
oğlundan onu işitmek istedim. Yok... Tramvayda, ayakta kalmış
bir kadına yerinizi veriyorsunuz. Yüzünüze, burun delikleriyle
yüksekten bir bakış! Ve hiçbirinin dilinde aradığınız o ince, o
kibar, o insanı insan yapan güzel kelime yok! Düşünüyorum:
Artık lügat kitaplarında beyaz kâğıdın kefenlediği bu ölü keli-
den
den
uşle-
ISINI
den
unda
meyi nasıl diriltsek? Hiç olmazsa çarşıda, pazarda, iş hayatında
canımız istediği zaman listeye bakar, parasını verir ve içimizin
özlediği bu üç heceli sözü duyarız! Haaa! Affedersiniz, de-
minden beri, yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne
olduğunu söylemedim değil mi? Teşekkür!
etnin
alan-
alik)
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış
olabilir?
ge-
emiş
A) Eleştiri
B) Röportaj
C) Makale
)
D) Fikra
6) Ani
84
Lise Türkçe
Fıkra Türü
3 len 10. Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiğine iyice inandım. “Tandır” gibi (kağnı” gibi artık yaşanan hayatta, yeri kalmamış , şöyle böyle bir kelime değil; zarif, ince, medeni bir kelime. Ka- piyi çalan çöpçünün pos biyıkları arasında onu aradım. Yok! Bahşişini alan bekçinin kavlak dudaklarından onu bekledim. Yok!.. Bakkalın çırağından, sebzecinin yamağından, kasabın oğlundan onu işitmek istedim. Yok... Tramvayda, ayakta kalmış bir kadına yerinizi veriyorsunuz. Yüzünüze, burun delikleriyle yüksekten bir bakış! Ve hiçbirinin dilinde aradığınız o ince, o kibar, o insanı insan yapan güzel kelime yok! Düşünüyorum: Artık lügat kitaplarında beyaz kâğıdın kefenlediği bu ölü keli- den den uşle- ISINI den unda meyi nasıl diriltsek? Hiç olmazsa çarşıda, pazarda, iş hayatında canımız istediği zaman listeye bakar, parasını verir ve içimizin özlediği bu üç heceli sözü duyarız! Haaa! Affedersiniz, de- minden beri, yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne olduğunu söylemedim değil mi? Teşekkür! etnin alan- alik) Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir? ge- emiş A) Eleştiri B) Röportaj C) Makale ) D) Fikra 6) Ani 84