Fıkra Türü Soruları

18. "Hah! Senin gibi çalışkan birine de iyilik yakışır."
Bu cümledeki ünlemin kattığı anlam
aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Aferin! Bu yazılıdan da iyi not almayı başardın
yine.
B) Harika! Sonunda bu iş de senin sayende
heba oldu.
C)
Yaşa! Aldığın bu kararla göğsümüzü kabarttın.
Oley! Aile dediğin de böyle olur zaten.
E) Evet! Tam da istediğim gibi bir soru
hazırlamışsınız.
TYT TÜRKÇE SORU BANKASI
258
Lise Türkçe
Fıkra Türü
18. "Hah! Senin gibi çalışkan birine de iyilik yakışır." Bu cümledeki ünlemin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Aferin! Bu yazılıdan da iyi not almayı başardın yine. B) Harika! Sonunda bu iş de senin sayende heba oldu. C) Yaşa! Aldığın bu kararla göğsümüzü kabarttın. Oley! Aile dediğin de böyle olur zaten. E) Evet! Tam da istediğim gibi bir soru hazırlamışsınız. TYT TÜRKÇE SORU BANKASI 258
kalcılığı yakal
Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında, gündelik
konuları ya da ülke ve toplum sorunlarını, bir görüş ve
düşünce etrafında, yazarın kişisel yorumları çerçevesinde,
akıcı bir dille ifade eden yazılara fikra ya da köşe yazısı
denir. Gazete fıkrası (edebî/yazınsal fikra) ve mizahi fıkra
olmak üzere iki çeşit fıkra vardır. Gazete fıkralarının bir
diğer adı da köşe yazılarıdır. Köşe yazılarını "güniuk
siyasi, sosyal ve kültürel olaylar başta olmak üzere
serbest bir şekilde seçilmiş herhangi bir konuyu, bir
meseleyi belli bir görüş ve düşünceye göre ele alıp
işleyen, yorumlayan, ele aldığı bir konu etrafında bir
kamuoyu oluşturma amacı taşıyan, kısa ve özlü,
çoğunlukla sade ve konuşma diliyle yazılmaya çalışılan
gazete ve dergi yazıları" şeklinde tanımlayanlar da vardır.
Bu parçadan hareketle köşe yazısıyla ilgili olarak
1. Ele alınan düşüncelerini kanıtlama amacı taşımaktadır.
II. Farklı tür ve tanımlamaları içeren yönü vardır.
III. Gazete ve dergilerde her gün düzenli olarak
yayımlanmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D ve III
E) ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Fıkra Türü
kalcılığı yakal Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında, gündelik konuları ya da ülke ve toplum sorunlarını, bir görüş ve düşünce etrafında, yazarın kişisel yorumları çerçevesinde, akıcı bir dille ifade eden yazılara fikra ya da köşe yazısı denir. Gazete fıkrası (edebî/yazınsal fikra) ve mizahi fıkra olmak üzere iki çeşit fıkra vardır. Gazete fıkralarının bir diğer adı da köşe yazılarıdır. Köşe yazılarını "güniuk siyasi, sosyal ve kültürel olaylar başta olmak üzere serbest bir şekilde seçilmiş herhangi bir konuyu, bir meseleyi belli bir görüş ve düşünceye göre ele alıp işleyen, yorumlayan, ele aldığı bir konu etrafında bir kamuoyu oluşturma amacı taşıyan, kısa ve özlü, çoğunlukla sade ve konuşma diliyle yazılmaya çalışılan gazete ve dergi yazıları" şeklinde tanımlayanlar da vardır. Bu parçadan hareketle köşe yazısıyla ilgili olarak 1. Ele alınan düşüncelerini kanıtlama amacı taşımaktadır. II. Farklı tür ve tanımlamaları içeren yönü vardır. III. Gazete ve dergilerde her gün düzenli olarak yayımlanmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II D ve III E) ve III C) Yalnız III
IV. O an güller açar, sular ürperir,
Bu sükûn kavsinde bir aşk yükselir.
V. Bu sana son nasihatim ey oğul
Gönlün ne isterse fermanın odur
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde işaret sıfatı
yoktur?
A) I.
B) II.
C) III! Pyke D) IV.
Belki rüyalarındır, bu taze açmış güller
Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde
Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde
Rüyası ömrümüzün; çünkü eşyaya siner
E) V
Bu dizelerdeki kimi sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?
A) "güller" sözcüğü hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.
B) "yumuşak" ve "aydınlık" sözcükleri sıfat göreviyle kullanıl-
mıştır.
C) "dalların tepesinde" sözcük grubu siafat tamlamasıdır.
D) "rüyası ömrümüzün" tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş
bir isim tamlamasıdır.
E) “aşk türküsü” belirtisiz isim tamlamasıdır ve sıfatla nitelen-
miştir.
- Çocukluğumun güzel günleri canlandı gözümde. Benim
1/
||
çocukluğum en tatlı hatıraları saklar. Eski evimizde hâlâ
M
TV
yaramaz çocukluğumun sesleri yankılanı
Lise Türkçe
Fıkra Türü
IV. O an güller açar, sular ürperir, Bu sükûn kavsinde bir aşk yükselir. V. Bu sana son nasihatim ey oğul Gönlün ne isterse fermanın odur Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde işaret sıfatı yoktur? A) I. B) II. C) III! Pyke D) IV. Belki rüyalarındır, bu taze açmış güller Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde Rüyası ömrümüzün; çünkü eşyaya siner E) V Bu dizelerdeki kimi sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen- lerden hangisi yanlıştır? A) "güller" sözcüğü hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. B) "yumuşak" ve "aydınlık" sözcükleri sıfat göreviyle kullanıl- mıştır. C) "dalların tepesinde" sözcük grubu siafat tamlamasıdır. D) "rüyası ömrümüzün" tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlamasıdır. E) “aşk türküsü” belirtisiz isim tamlamasıdır ve sıfatla nitelen- miştir. - Çocukluğumun güzel günleri canlandı gözümde. Benim 1/ || çocukluğum en tatlı hatıraları saklar. Eski evimizde hâlâ M TV yaramaz çocukluğumun sesleri yankılanı
---, gündemdeki bir konuda, yazarın kendi görüşlerini
kanıtlama gereği duymaksızın oluşturduğu kısa, etkili
yazılardır. Gündeme dayandığı için gündem değiştikçe
geçerliliğini kaybeder. Ahmet Haşim bu nedenle bu tü-
rün ömrünü kelebeğin ömrüne benzetir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Deneme
B) Makale
C) Fikra
D) Gezi Yazısı
E) Sohbet
Lise Türkçe
Fıkra Türü
---, gündemdeki bir konuda, yazarın kendi görüşlerini kanıtlama gereği duymaksızın oluşturduğu kısa, etkili yazılardır. Gündeme dayandığı için gündem değiştikçe geçerliliğini kaybeder. Ahmet Haşim bu nedenle bu tü- rün ömrünü kelebeğin ömrüne benzetir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Deneme B) Makale C) Fikra D) Gezi Yazısı E) Sohbet
3. En büyük stratejistlerin bile yanıldığı anlar vardır. En
büyük saçmalıklar, sıklıkla tıpkı kalın ipler gibi küçücük
şeylerin bir araya gelmesinden yapılmıştır. Bir halatı
alıp, onu oluşturan iplikleri ayırdıktan sonra hepsini
teker teker koparırsınız "Bu da neymiş!" dersiniz. İplik-
leri örüp bir araya getirdiğinizde ortaya devasa bir şey
çıkar; bu, Doğu'daki Markianos ile Batı'daki Valentini-
anus arasında tereddüt eden Atilla'dır; bu, Capua'ya
gelmekte geciken Hannibal'dir; bu Arcis-sur-Aube'da
uyuyakalan Danton'dur. Hayatta geç kalmanın doğru
id zamanda karar almamanın acısını çeker tüm bu in-
ne sanlar. Siz de bunlar gibi olursanız, yuvasından uçma-
le ya tereddüt edip, bir kartala yem olan zavallı minik bir
kuş oluverirsiniz.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
abn söylenemez?
A) Yazar kişisel pişmanlıklarını dile getirmiştir.
B) Örneklemelerden yararlanılmıştır.
C) Somutlaştırmalardan yararlanılmıştır.
D) Kimi olumsuzluklar dile getirilmiş.
VE) Benzetme kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Fıkra Türü
3. En büyük stratejistlerin bile yanıldığı anlar vardır. En büyük saçmalıklar, sıklıkla tıpkı kalın ipler gibi küçücük şeylerin bir araya gelmesinden yapılmıştır. Bir halatı alıp, onu oluşturan iplikleri ayırdıktan sonra hepsini teker teker koparırsınız "Bu da neymiş!" dersiniz. İplik- leri örüp bir araya getirdiğinizde ortaya devasa bir şey çıkar; bu, Doğu'daki Markianos ile Batı'daki Valentini- anus arasında tereddüt eden Atilla'dır; bu, Capua'ya gelmekte geciken Hannibal'dir; bu Arcis-sur-Aube'da uyuyakalan Danton'dur. Hayatta geç kalmanın doğru id zamanda karar almamanın acısını çeker tüm bu in- ne sanlar. Siz de bunlar gibi olursanız, yuvasından uçma- le ya tereddüt edip, bir kartala yem olan zavallı minik bir kuş oluverirsiniz. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi abn söylenemez? A) Yazar kişisel pişmanlıklarını dile getirmiştir. B) Örneklemelerden yararlanılmıştır. C) Somutlaştırmalardan yararlanılmıştır. D) Kimi olumsuzluklar dile getirilmiş. VE) Benzetme kullanılmıştır.
YAZIM KURALLARI
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ya-
zım yanlışı vardır?
A) Türkçeyi doğru kullanmaya azamî dü-
zeyde dikkat ederdi.
B) Dün Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçemi
sundum.
Gendi
Genç
Marşın Ali Ulvi Elöve yazmıştır.
D) Sınav sonuçları 27 Ağustos tarihinde
açıklanacak
E) Türk edebiyatmın başyapıtlarından biri-
dir bu yapit.
4.
Lise Türkçe
Fıkra Türü
YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ya- zım yanlışı vardır? A) Türkçeyi doğru kullanmaya azamî dü- zeyde dikkat ederdi. B) Dün Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçemi sundum. Gendi Genç Marşın Ali Ulvi Elöve yazmıştır. D) Sınav sonuçları 27 Ağustos tarihinde açıklanacak E) Türk edebiyatmın başyapıtlarından biri- dir bu yapit. 4.
1.
değildir?
A. One sürdüğü gör
B. Sözcükleri farklı anlamla
C. Güncel konuları ele alma
D. Sayısal verilerden, örneklerden yararlann
E. Okuru bilgilendirme amacını gütme
2. Fıkraya ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A. Öne sürdüğü görüşleri kanıtlar.
B. Günümüzde daha çok köşe yazısı olarak adlandırılır.
C. Makaleye göre daha kısadır.
D. Kamuoyu oluşturmada etkilidir.
E. Okuru uyarma, düşündürme amacı taşır.
dakilerin hangisi denemeci için söylenemez?
dinden söz eder.
ondan konuya geçebilir.
kaygısı
L
E
Y
Ö
B
ka
bi
iz
bi
Ar
sür
6.
Lise Türkçe
Fıkra Türü
1. değildir? A. One sürdüğü gör B. Sözcükleri farklı anlamla C. Güncel konuları ele alma D. Sayısal verilerden, örneklerden yararlann E. Okuru bilgilendirme amacını gütme 2. Fıkraya ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Öne sürdüğü görüşleri kanıtlar. B. Günümüzde daha çok köşe yazısı olarak adlandırılır. C. Makaleye göre daha kısadır. D. Kamuoyu oluşturmada etkilidir. E. Okuru uyarma, düşündürme amacı taşır. dakilerin hangisi denemeci için söylenemez? dinden söz eder. ondan konuya geçebilir. kaygısı L E Y Ö B ka bi iz bi Ar sür 6.
val ürü-
elliklere
ş olabi-
z nite-
aşağı-
ARI
Bir gün Hoca'nın bulunduğu bir sohbette sormuşlar:
"Hocam, adam olmanın yolu nedir?"
Hoca düşünceli düşünceli, başını bir o yana bir bu yana
şallayarak:
"Söyleyen olursa dinlemeli, dinleyen olursa söylemeli."
demiş.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Mizahi anlatım kullanılmıştır.
B) Söyleşmeye bağlı anlatıma ait özellikler vardır.
C) Verilmek istenen bir mesaj mizah unsuru bir olayla
verilmektedir.
D) Ünlemlere yer verilmiştir.
E) Kara mizah örneğidir.
Lise Türkçe
Fıkra Türü
val ürü- elliklere ş olabi- z nite- aşağı- ARI Bir gün Hoca'nın bulunduğu bir sohbette sormuşlar: "Hocam, adam olmanın yolu nedir?" Hoca düşünceli düşünceli, başını bir o yana bir bu yana şallayarak: "Söyleyen olursa dinlemeli, dinleyen olursa söylemeli." demiş. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez A) Mizahi anlatım kullanılmıştır. B) Söyleşmeye bağlı anlatıma ait özellikler vardır. C) Verilmek istenen bir mesaj mizah unsuru bir olayla verilmektedir. D) Ünlemlere yer verilmiştir. E) Kara mizah örneğidir.
6. Bugünlerde Paris'te bir Japon filmi gösteriliyor. Gazete-
ler yazıyor, gidip görenler söylüyor: Bu film üstüne kıya-
metler kopuyor. Geçen yıl bu Japon filmi birkaç festival-
de de birincilik aldı. Paris'te bu filme girmek için insanlar
birkaç günlük kuyruklar da yapıyorlarmış. Vebali günahı
söyleyenin boynuna... Onun orası bu yazı için önemli
değil. Asıl önemli olan bu film...
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Öykü
B) Röportaj
C) Makale
D) Fıkra
!?/
E Soylev
Lise Türkçe
Fıkra Türü
6. Bugünlerde Paris'te bir Japon filmi gösteriliyor. Gazete- ler yazıyor, gidip görenler söylüyor: Bu film üstüne kıya- metler kopuyor. Geçen yıl bu Japon filmi birkaç festival- de de birincilik aldı. Paris'te bu filme girmek için insanlar birkaç günlük kuyruklar da yapıyorlarmış. Vebali günahı söyleyenin boynuna... Onun orası bu yazı için önemli değil. Asıl önemli olan bu film... Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Öykü B) Röportaj C) Makale D) Fıkra !?/ E Soylev
a-
25
54. Aşağıdakilerden hangisi fikra ve makale türünün ortak özel-
liklerinden değildir?
A) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılması
B) Bir plan çerçevesinde oluşturulmaları
C) Öğretici metinler içinde sınıflandırılmaları
Günübirlik konuların ele alınması
E) Düşünce ağırlıklı metinler olmaları
1. FASİKÜL
Lise Türkçe
Fıkra Türü
a- 25 54. Aşağıdakilerden hangisi fikra ve makale türünün ortak özel- liklerinden değildir? A) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılması B) Bir plan çerçevesinde oluşturulmaları C) Öğretici metinler içinde sınıflandırılmaları Günübirlik konuların ele alınması E) Düşünce ağırlıklı metinler olmaları 1. FASİKÜL
A) Ku
nis
ka
it
r
8. Aşağıdakilerin hangisi bir topluluk önünde, hazır-
lıklı ve planlı olarak yapılan tartışma türlerinden biri
değildir?
A) Sempozyum
CYPanel
B) Açık oturum
Bunum
B)
EMünazara
L
9. (1) Gazete ve dergilerin belli sütunları fıkralar için ayrıl-
mıştır. (II) Bu yazılar, konusunu siyasi, sosyal, kültürel,
toplumsal güncel olaylardan alır. (III) Yazar, konuyu
kanıtlama amacı gütmeden, yoğun bir anlatıma ele
alır. (IV) Bunu yaparken de mümkün olduğunca yan
tutmamaya, nesnellik ilkelerine bağlı kalmaya çalışır.
(V) Fıkra yazarının usta bir dil işçisi, zengin bir birikim
sahibi olması gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
karek
290
Lise Türkçe
Fıkra Türü
A) Ku nis ka it r 8. Aşağıdakilerin hangisi bir topluluk önünde, hazır- lıklı ve planlı olarak yapılan tartışma türlerinden biri değildir? A) Sempozyum CYPanel B) Açık oturum Bunum B) EMünazara L 9. (1) Gazete ve dergilerin belli sütunları fıkralar için ayrıl- mıştır. (II) Bu yazılar, konusunu siyasi, sosyal, kültürel, toplumsal güncel olaylardan alır. (III) Yazar, konuyu kanıtlama amacı gütmeden, yoğun bir anlatıma ele alır. (IV) Bunu yaparken de mümkün olduğunca yan tutmamaya, nesnellik ilkelerine bağlı kalmaya çalışır. (V) Fıkra yazarının usta bir dil işçisi, zengin bir birikim sahibi olması gerekir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV EV karek 290
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor
yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim
konuyla ilgili görüş ve
düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum.
Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için
de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden
faydalanmaya gayret ediyorum.
3.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü
aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E)
Röportaj
Lise Türkçe
Fıkra Türü
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum. 3.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir? A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E) Röportaj
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor
yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim
konuyla ilgili görüş ve
düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum.
Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için
de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden
faydalanmaya gayret ediyorum.
3.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü
aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E)
Röportaj
Lise Türkçe
Fıkra Türü
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum. 3.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir? A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E) Röportaj
5.
Metin Türü
Anlatım Özelliği
I. Mülakat
ben dili
II. Deneme
●
gözleme dayalı anlatım
III. Gezi yazıSI
kanıtlara yer verme
IV. Fıkra
soru-cevap yöntemi
V. Makale
●
bilimsel anlatım
Numaralanmış
metin türleri ve anlatım özellikleri eş-
leştirilse hangi metin türü boşta kalır?
A) Mülakat
6.yp.
Deneme
C) Gezi Yazısı
D) Fıkra
Itin Karma
E) Makale
4
Lise Türkçe
Fıkra Türü
5. Metin Türü Anlatım Özelliği I. Mülakat ben dili II. Deneme ● gözleme dayalı anlatım III. Gezi yazıSI kanıtlara yer verme IV. Fıkra soru-cevap yöntemi V. Makale ● bilimsel anlatım Numaralanmış metin türleri ve anlatım özellikleri eş- leştirilse hangi metin türü boşta kalır? A) Mülakat 6.yp. Deneme C) Gezi Yazısı D) Fıkra Itin Karma E) Makale 4
Aşağıdakilerden hangisi "fikra" türünün özelliği değildir?
A) Konular çok değişik açılardan incelenmeden, ayrıntılara inilmeden
A
işlenir.
B) Konular tarafsız bir şekilde ele alınır, ciddi ve bilimsel bir anlatımı vardır.
C) Günlük olay ve düşüncelerle ilgili konular, açık bir dille aktarılır.
D) Okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur.
E) Deyimlere, yer yer nüktell sözlere, atasözlerine yer verilerek güncel bir
sorun dile getirilir.
Lise Türkçe
Fıkra Türü
Aşağıdakilerden hangisi "fikra" türünün özelliği değildir? A) Konular çok değişik açılardan incelenmeden, ayrıntılara inilmeden A işlenir. B) Konular tarafsız bir şekilde ele alınır, ciddi ve bilimsel bir anlatımı vardır. C) Günlük olay ve düşüncelerle ilgili konular, açık bir dille aktarılır. D) Okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur. E) Deyimlere, yer yer nüktell sözlere, atasözlerine yer verilerek güncel bir sorun dile getirilir.
10.
P
Muharrir Bu Ya
II. Şehir Mektupları
III. It Ürür Kervan Yürür
IV. Devekuşuna Mektuplar
v
V. Gençlik Türküsü fiera
Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi
fıkra türünde değildir?
(AJ)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Jub
son
Fiero
77
Fiera
Lise Türkçe
Fıkra Türü
10. P Muharrir Bu Ya II. Şehir Mektupları III. It Ürür Kervan Yürür IV. Devekuşuna Mektuplar v V. Gençlik Türküsü fiera Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi fıkra türünde değildir? (AJ) A) I B) II C) III D) IV E) V Jub son Fiero 77 Fiera