Blog Türü ve Özellikleri Soruları

31. Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır
Âşıkların günahı boynunda mıdır
Doymam şeb-i vaslına şeb-i rûz gibi
Ey sim-beden sabah koynunda mıdır
Bu parçanın nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Murabba
D) Şarkı
Qexa
B) Mâni
E) Gazel
C) Rubai
divan ede
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
31. Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Âşıkların günahı boynunda mıdır Doymam şeb-i vaslına şeb-i rûz gibi Ey sim-beden sabah koynunda mıdır Bu parçanın nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Murabba D) Şarkı Qexa B) Mâni E) Gazel C) Rubai divan ede
1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Türkiye'de ekmeğin, insanların günlük besin ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında çok önemli bir yeri vardır. Bu durum; beslenme
alışkanlığı, ekmeğin diğer besinlere oranla ucuzluğu, tok tutma
özelliği, birçok yiyeceğe nötr gıda olduğundan katık olabilmesi,
kolay elde edilebilmesi ile açıklanabilir. Ekmek; içerdiği yüksek
oranda karbonhidrata dayalı enerji sağlayıcı özelliğinin yanı
sıra, bileşiminde bulunan protein, mineral madde, vitamin ve
düşük yağ içeriği ile beslenmede diğer besinlere göre önemli
rol oynamaktadır. Ülkemizde temel gıda maddelerinin başında
yer alan ekmek, günlük kalori ihtiyacının %44'ünü, protein ih-
tiyacının ise yaklaşık %50'sini karşılamaktadır. Beslenmemiz-
de bu kadar önemli yere sahip tahıl ve tahıl ürünlerinden olan
ekmek, insan sağlığı üzerinde de şüphesiz önemli katkılarda
bulunmaktadır.
Bu parçada ekmekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi-
ne değinilmemiştir?
A) Ülkemizde beslenme dendiğinde akla ilk gelen gıda mad-
desi olmasına
B) Besin ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yerde olması-
nın gerekçelerine
Beslenme esnasında kişinin vücuduna kazandırdığı vita-
min çeşitlerine
D) Günlük alınması gereken kalori ve protein ihtiyacının ne
kadarını karşıladığına
E) İnsan sağlığı açısından faydalı olabilecek tahıl ürünlerin-
den biri olduğuna
OF
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Türkiye'de ekmeğin, insanların günlük besin ihtiyaçlarının kar- şılanmasında çok önemli bir yeri vardır. Bu durum; beslenme alışkanlığı, ekmeğin diğer besinlere oranla ucuzluğu, tok tutma özelliği, birçok yiyeceğe nötr gıda olduğundan katık olabilmesi, kolay elde edilebilmesi ile açıklanabilir. Ekmek; içerdiği yüksek oranda karbonhidrata dayalı enerji sağlayıcı özelliğinin yanı sıra, bileşiminde bulunan protein, mineral madde, vitamin ve düşük yağ içeriği ile beslenmede diğer besinlere göre önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde temel gıda maddelerinin başında yer alan ekmek, günlük kalori ihtiyacının %44'ünü, protein ih- tiyacının ise yaklaşık %50'sini karşılamaktadır. Beslenmemiz- de bu kadar önemli yere sahip tahıl ve tahıl ürünlerinden olan ekmek, insan sağlığı üzerinde de şüphesiz önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu parçada ekmekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi- ne değinilmemiştir? A) Ülkemizde beslenme dendiğinde akla ilk gelen gıda mad- desi olmasına B) Besin ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yerde olması- nın gerekçelerine Beslenme esnasında kişinin vücuduna kazandırdığı vita- min çeşitlerine D) Günlük alınması gereken kalori ve protein ihtiyacının ne kadarını karşıladığına E) İnsan sağlığı açısından faydalı olabilecek tahıl ürünlerin- den biri olduğuna OF
9.
Fazıl Hüsnü Dağlarca, sözcüklere dokunduğu andan itibaren
şiir yazmıştır. Bu şiirler, dilin bütün rahatlığını taşıyor olsa da
anlamını çabucak ele veren şiirler değildir. Her anlam katmanı
açıldığında sonraki katmanı hissettiren bir derinlik taşır bu şiir-
ler. O, içimizdeki ve dışımızdaki dünyayı imgelerle kuşatarak
ulaşılamaz bir şiir evreni kurmuştur.
Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
B) Ünsüz türemesi
Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük
Ünsüz benzeşmesi
E) Ünlü düşmesi
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
9. Fazıl Hüsnü Dağlarca, sözcüklere dokunduğu andan itibaren şiir yazmıştır. Bu şiirler, dilin bütün rahatlığını taşıyor olsa da anlamını çabucak ele veren şiirler değildir. Her anlam katmanı açıldığında sonraki katmanı hissettiren bir derinlik taşır bu şiir- ler. O, içimizdeki ve dışımızdaki dünyayı imgelerle kuşatarak ulaşılamaz bir şiir evreni kurmuştur. Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünsüz düşmesi B) Ünsüz türemesi Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük Ünsüz benzeşmesi E) Ünlü düşmesi
ov21 woke enemez?
Radyo tiyatrosu ile ilgili, verilenlerden
hangisi
slwmbcau Syhoolqwz9607
wz9607
A) Sinirlama olmaksızın her konuda yazılabilir.
B) Dekor ve aksesuarlar önemli yer tutar.
c) Dinleyicinin düş gücüne seslenir
Syhoolqwz9607
olqwz96
D) Oyundaki zaman ve mekân geçişleri, müzik, efekt veya bir diyalogla
sağlanır.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
ov21 woke enemez? Radyo tiyatrosu ile ilgili, verilenlerden hangisi slwmbcau Syhoolqwz9607 wz9607 A) Sinirlama olmaksızın her konuda yazılabilir. B) Dekor ve aksesuarlar önemli yer tutar. c) Dinleyicinin düş gücüne seslenir Syhoolqwz9607 olqwz96 D) Oyundaki zaman ve mekân geçişleri, müzik, efekt veya bir diyalogla sağlanır.
Medeniyet ve kültür değişmesi, toplumların
yaşayışında çok çeşitli sorunlar doğuruyor.
Önce yüksek tabaka ve yönetenler yaban-
cı etki altında kalıyor. Halk kitlesi genellikle
eski yaşayış biçimini, törelerini sürdürüyor.
Bunun sonucu olarak aydınlar, halktan ko-
puyor. Halk yabancılaşan aydını, dinine ve
ülkesine ihanet etmiş sayıyor. Aydın taba-
ka; halkı, onun dinini, törelerini beğenmiyor.
Ona zorla kendisinin değer verdiği kültür ve
medeniyeti benimsetmeye kalkıyor. Bunun
sonucunda aydınla halk arasında gerginlik-
ler, anlaşmazlıklar, çatışmalar doğuyor.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Aydınla halkın çatışmasının nedeni
B) Kültürel değişimin getirdiği sorunlar
C) Aydının toplumdan uzaklaşması
D) Halkın kendi değerlerine bağlılığı
E) Törelerin toplum üzerindeki etkisi
uğunu
veren
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
Medeniyet ve kültür değişmesi, toplumların yaşayışında çok çeşitli sorunlar doğuruyor. Önce yüksek tabaka ve yönetenler yaban- cı etki altında kalıyor. Halk kitlesi genellikle eski yaşayış biçimini, törelerini sürdürüyor. Bunun sonucu olarak aydınlar, halktan ko- puyor. Halk yabancılaşan aydını, dinine ve ülkesine ihanet etmiş sayıyor. Aydın taba- ka; halkı, onun dinini, törelerini beğenmiyor. Ona zorla kendisinin değer verdiği kültür ve medeniyeti benimsetmeye kalkıyor. Bunun sonucunda aydınla halk arasında gerginlik- ler, anlaşmazlıklar, çatışmalar doğuyor. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han- gisidir? A) Aydınla halkın çatışmasının nedeni B) Kültürel değişimin getirdiği sorunlar C) Aydının toplumdan uzaklaşması D) Halkın kendi değerlerine bağlılığı E) Törelerin toplum üzerindeki etkisi uğunu veren
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde za-
mirler bir arada kullanılmıştır?
A) Size bu konuda minnet borçluyum.
B) Nerede kalacağımızı hiçbiri bilmiyordu.
C) Çocuğun başına bir şey mi geldi?
D) Böyle bir durum kimin aklına gelir?
E) Bazılarınız verdiğim ödevi zamanında yapma-
mış.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde za- mirler bir arada kullanılmıştır? A) Size bu konuda minnet borçluyum. B) Nerede kalacağımızı hiçbiri bilmiyordu. C) Çocuğun başına bir şey mi geldi? D) Böyle bir durum kimin aklına gelir? E) Bazılarınız verdiğim ödevi zamanında yapma- mış.
LİMİT YAYINLARI
yazımında yanlışlık vardır?
B) II
C) III
A) I
D) IV
E) V
16. 16 yaşındaki Rus Maksim Mikhailov, bir radyo
programında bir orman patologunun ağaçların sağlık
1
||
durumların tespit etmek için ne kadar çok çaba
|||
harcadığını dinleyince bu işi yapmanın daha kolay bir
yolunu bulabileceğini düşünerek üniversiteden
IV
arkadaşlarıyla Ormancı adını verdiği bir robot geliştirdi.
V
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinin
yazımında yanlışlık vardır?
A) I
B)
C)
D) IV
E) V
Lespadatan am
3
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
LİMİT YAYINLARI yazımında yanlışlık vardır? B) II C) III A) I D) IV E) V 16. 16 yaşındaki Rus Maksim Mikhailov, bir radyo programında bir orman patologunun ağaçların sağlık 1 || durumların tespit etmek için ne kadar çok çaba ||| harcadığını dinleyince bu işi yapmanın daha kolay bir yolunu bulabileceğini düşünerek üniversiteden IV arkadaşlarıyla Ormancı adını verdiği bir robot geliştirdi. V Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? A) I B) C) D) IV E) V Lespadatan am 3
5.
"Ben yürürüm ilden ile / Dost sorarım dilden dile/
Gurbette hâlim kim bile / Gel gör beni aşk neyledi"
biçimindeki deyişleriyle şiire uzak veya yakın olan
herkesin gönlüne girmiş tasavvuf edebiyatı temsilcisi
aşağıdakilerden hangisidir?
ve ilgisizlik
B Mevlana
ak amacıy
A) Hacı Bayram Veli
D) Kazak Abdal
C) Yunus Emre
E) Erzurumlu İbrahim Hakkı
I şuuruna
adaloğu
ik Paşa
7.
1. Grup
Tapşırma
Masiva
Hal
Bozlak
Kalenderi
Mazmun
1. gruptak
eşleştiril
A) Taps
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
5. "Ben yürürüm ilden ile / Dost sorarım dilden dile/ Gurbette hâlim kim bile / Gel gör beni aşk neyledi" biçimindeki deyişleriyle şiire uzak veya yakın olan herkesin gönlüne girmiş tasavvuf edebiyatı temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? ve ilgisizlik B Mevlana ak amacıy A) Hacı Bayram Veli D) Kazak Abdal C) Yunus Emre E) Erzurumlu İbrahim Hakkı I şuuruna adaloğu ik Paşa 7. 1. Grup Tapşırma Masiva Hal Bozlak Kalenderi Mazmun 1. gruptak eşleştiril A) Taps
13
33.75
AYT
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT-SOSYAL S
1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih 25-34), Coratys
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 T
Çocukken okuduğum kitapların yüreğimde apayn bir yer
vardır. O kitapların dünyasına girdiğim günlen düşünü
yorum. Once Andersen daha sonra Grimm Kardeşler
Masalları'yla tanışınca kitaplardan kopamaz olmuştum.
Aradan nice yıllar geçti, hálá gort bagi mamurjbu kitaplar
unutamıyorum. Şimdi bile ne zaman bunalsam bana yaga
min kapısını açan o kitapların bendeki izlerine sığınırım.
Bu parçada altı çizili söz öbeğinin yerine aşağıdaki söz-
cük çiftlerinden hangi ikisi getirirse anlam değişemez?
A) kusursuz evrensel
eksiksiz kusursuz
Cmükemmel - özgün
D) tam- etkileyici X
E) yalın - içten X
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
13 33.75 AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT-SOSYAL S 1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih 25-34), Coratys 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 T Çocukken okuduğum kitapların yüreğimde apayn bir yer vardır. O kitapların dünyasına girdiğim günlen düşünü yorum. Once Andersen daha sonra Grimm Kardeşler Masalları'yla tanışınca kitaplardan kopamaz olmuştum. Aradan nice yıllar geçti, hálá gort bagi mamurjbu kitaplar unutamıyorum. Şimdi bile ne zaman bunalsam bana yaga min kapısını açan o kitapların bendeki izlerine sığınırım. Bu parçada altı çizili söz öbeğinin yerine aşağıdaki söz- cük çiftlerinden hangi ikisi getirirse anlam değişemez? A) kusursuz evrensel eksiksiz kusursuz Cmükemmel - özgün D) tam- etkileyici X E) yalın - içten X
19 Orda bir köy var uzakta
6
O köy bizim köyümüzdür
Gezmesek de tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür
A
Orda bir dağ var uzakta
O dağ bizim dağımızdır
Inmesek de çıkmasak da
L
O dağ bizim dağımızdır
Aşağıdaki şairlerden hangisi biçim ve içerik açısından
bu şiirin yazıldığı gelenekle şiir yazmamıştır?
A) Kemalettin Kamu
Toplumu
B)
Ömer Bedrettin Uşaklı
Ece Ayhan
11, yenici
D) Zeki Ömer Defne
E) Necmettin Halil Onan
S
A
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
19 Orda bir köy var uzakta 6 O köy bizim köyümüzdür Gezmesek de tozmasak da O köy bizim köyümüzdür A Orda bir dağ var uzakta O dağ bizim dağımızdır Inmesek de çıkmasak da L O dağ bizim dağımızdır Aşağıdaki şairlerden hangisi biçim ve içerik açısından bu şiirin yazıldığı gelenekle şiir yazmamıştır? A) Kemalettin Kamu Toplumu B) Ömer Bedrettin Uşaklı Ece Ayhan 11, yenici D) Zeki Ömer Defne E) Necmettin Halil Onan S A
19. Şairler, bilimin, yalın gaz atomlarından yapılmış küre-
lerle açıkladıkları yıldızların güzelliğini alıp götürdüğü-
nü söylerler. Oysa hiçbir şey "yalın" değildir. Herkes
bu gerçeği bilimin gözüyle görebilse çok daha olumlu
bir bilim algısı taşıyor olurduk. Ben de -bir bilim insanı
olarak-bulutsuz bir gecede yıldızları duyumsayabilirim.
Gökyüzünün genişliği, benim de hayal gücümü zorlar;
üstelik bu derinliğe dalan gözlerim, bir milyon yıl önce-
sinden bugüne ulaşmış ışığı bile algılayabilir. Bu algila-
mam, geçmişi düşleyen sanatçınınkinden daha gerçek-
tir. Şairler, neden gerçek olandan söz etmeyip bundan
israrla kaçınırlar, buna cevap bulmakta yetersiz kalırım.
Jüpiter'i bir insana benzetenler mi yoksa onun metan ve
amonyaktan oluşmuş, topaç gibi dönen dev bir küre ol-
duğunu söyleyenler mi gerçekçidir?
Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini
söylemesi beklenemez?
A) Bilimin, doğayı güzelliğinden sıyırarak onu kuru bir
denklemler kümesi olarak bıraktığı düşüncesine ka-
tılmam.
B) Doğayı tanımanın, bilime saygıyı derinleştireceğini,
onun değerini artıracağını düşünürüm.
C) Sanatçıların doğaya duygusal açıdan yaklaştığına,
bilim insanlarının yaklaşımınınsa daha mantıksal ol-
duğuna inanırım.
D) Sanatçıların hayal gücünün sanılanın aksine bilim in-
sanlarına kıyasla çok daha kısıtlı olduğunu savunu-
rum.
E) Sanatçıların yalın gerçeği olduğu gibi kabul etmeme-
lerine makul bir gerekçe bulmakta çok zorlanırım.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
19. Şairler, bilimin, yalın gaz atomlarından yapılmış küre- lerle açıkladıkları yıldızların güzelliğini alıp götürdüğü- nü söylerler. Oysa hiçbir şey "yalın" değildir. Herkes bu gerçeği bilimin gözüyle görebilse çok daha olumlu bir bilim algısı taşıyor olurduk. Ben de -bir bilim insanı olarak-bulutsuz bir gecede yıldızları duyumsayabilirim. Gökyüzünün genişliği, benim de hayal gücümü zorlar; üstelik bu derinliğe dalan gözlerim, bir milyon yıl önce- sinden bugüne ulaşmış ışığı bile algılayabilir. Bu algila- mam, geçmişi düşleyen sanatçınınkinden daha gerçek- tir. Şairler, neden gerçek olandan söz etmeyip bundan israrla kaçınırlar, buna cevap bulmakta yetersiz kalırım. Jüpiter'i bir insana benzetenler mi yoksa onun metan ve amonyaktan oluşmuş, topaç gibi dönen dev bir küre ol- duğunu söyleyenler mi gerçekçidir? Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? A) Bilimin, doğayı güzelliğinden sıyırarak onu kuru bir denklemler kümesi olarak bıraktığı düşüncesine ka- tılmam. B) Doğayı tanımanın, bilime saygıyı derinleştireceğini, onun değerini artıracağını düşünürüm. C) Sanatçıların doğaya duygusal açıdan yaklaştığına, bilim insanlarının yaklaşımınınsa daha mantıksal ol- duğuna inanırım. D) Sanatçıların hayal gücünün sanılanın aksine bilim in- sanlarına kıyasla çok daha kısıtlı olduğunu savunu- rum. E) Sanatçıların yalın gerçeği olduğu gibi kabul etmeme- lerine makul bir gerekçe bulmakta çok zorlanırım.
@
bu dünya böyle işte
bir gidiş, bir geliş
herkes de gidiyor birbiri ardınca
sevdiklerimiz
okuduklarımız
duyduklarımız
gök bulutlu gönül bulutlu
apostol bu ne biçim iş?
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?
A) Divan şiiri özellikleri taşır.
B) Belli bir ölçüyle yazılmıştır.
C) Toplumcu anlayışla yazılmıştır.
D) Söz sanatlarına, imgelere yer verilmiştir.
E) Bireysel duygular sıradan biçimde anlatılmıştır.
Dičer poufova geciniz
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
@ bu dünya böyle işte bir gidiş, bir geliş herkes de gidiyor birbiri ardınca sevdiklerimiz okuduklarımız duyduklarımız gök bulutlu gönül bulutlu apostol bu ne biçim iş? Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nebilir? A) Divan şiiri özellikleri taşır. B) Belli bir ölçüyle yazılmıştır. C) Toplumcu anlayışla yazılmıştır. D) Söz sanatlarına, imgelere yer verilmiştir. E) Bireysel duygular sıradan biçimde anlatılmıştır. Dičer poufova geciniz
ir verilir
urlar.)
şığa;
ulsun.
si söyle-
larak orta-
önemsemiş-
18. Toplumcu gerçekçi yazarlarla ile ilgi
daki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Konu ve içeriği geri plana atmışlar, üslubu
lerdir.
B) Halk kültüründe yer alan birçok unsura yer verilmiştir.
C) Kendi ideolojik söylemlerini eserlerine yansıtmışlardır
D) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.
arı yöresel ağızlara göre konuşturmuşlardır.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
ir verilir urlar.) şığa; ulsun. si söyle- larak orta- önemsemiş- 18. Toplumcu gerçekçi yazarlarla ile ilgi daki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Konu ve içeriği geri plana atmışlar, üslubu lerdir. B) Halk kültüründe yer alan birçok unsura yer verilmiştir. C) Kendi ideolojik söylemlerini eserlerine yansıtmışlardır D) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir. arı yöresel ağızlara göre konuşturmuşlardır.
5. Aşağıdakilerden hangisi anı yazma gerekçelerinden
biri olamaz?
A) Gelecek kuşakların kendilerini unutmaması için
B) Bir dönemi, bir dönemin yaşam biçimini anlatmak için
gr
Tarih ve edebiyat alanında araştırma yapanlara yar-
dımcı olmak için f
D) Herkesçe bilinmesi gereken bir gerçeğin yitip gitmesini
önlemek için
E) Yapılan bir davranıştan dolayı, tarih ve kamuoyu karşı-
sında hesaplaşmak için
J
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
5. Aşağıdakilerden hangisi anı yazma gerekçelerinden biri olamaz? A) Gelecek kuşakların kendilerini unutmaması için B) Bir dönemi, bir dönemin yaşam biçimini anlatmak için gr Tarih ve edebiyat alanında araştırma yapanlara yar- dımcı olmak için f D) Herkesçe bilinmesi gereken bir gerçeğin yitip gitmesini önlemek için E) Yapılan bir davranıştan dolayı, tarih ve kamuoyu karşı- sında hesaplaşmak için J
ede-
as
9.
B
Deneme -3
8.-9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
---- romanında bilginin kullaniligi rastlantısaldır. Söz ge-
limi roman kahramanı gemiye bindiyse yazar, geminin
buhar kazanının nasıl çalıştığını anlatır. Bu bilgi aktan-
minin rastlantisal oluşu, roman kahramanının gemiye
binmesinden dolayıdır. Onun, romani "bir tür öykülenmiş
ansiklopedi" olarak kavradığını söyleyebiliriz. Kemal Ta-
hir'de ise romanla bilgi arasındaki bağıntı, rastlantısal bir
aktarım değil, topluma ve insana ilişkin somut tarihsel
gerçeklerin derin roman gerçekliğine dönüştürülmesine
ilişkin bir bağıntıdır, somut gerçekliğin tiplerde, durum
ve edimlerde içselleşmiş olmasıdır. Kemal Tahir'de bilgi
aktarılmaz; bilgi, tiplerde ve durumlarda içselleşir.
8.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?
A Mabizade Nâzım
B) Ahmet Mithat Efendi
B
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Recaizade Mahmut Ekrem
Bu parcanin
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
ede- as 9. B Deneme -3 8.-9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. ---- romanında bilginin kullaniligi rastlantısaldır. Söz ge- limi roman kahramanı gemiye bindiyse yazar, geminin buhar kazanının nasıl çalıştığını anlatır. Bu bilgi aktan- minin rastlantisal oluşu, roman kahramanının gemiye binmesinden dolayıdır. Onun, romani "bir tür öykülenmiş ansiklopedi" olarak kavradığını söyleyebiliriz. Kemal Ta- hir'de ise romanla bilgi arasındaki bağıntı, rastlantısal bir aktarım değil, topluma ve insana ilişkin somut tarihsel gerçeklerin derin roman gerçekliğine dönüştürülmesine ilişkin bir bağıntıdır, somut gerçekliğin tiplerde, durum ve edimlerde içselleşmiş olmasıdır. Kemal Tahir'de bilgi aktarılmaz; bilgi, tiplerde ve durumlarda içselleşir. 8. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getiril- melidir? A Mabizade Nâzım B) Ahmet Mithat Efendi B C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Recaizade Mahmut Ekrem Bu parcanin
-HR
A
16. Genç bir şair adayı olarak Türk şiirini Islamiyet öncesi örnek-
lerinden başlayarak günümüze dek incelemenin bir sanatçı
sorumluluğu olduğuna inanarak işe koyuldum. Sözlü Dö-
nem'deki koşuk, sagu, destan örneklerinden sonra Geçiş
Dönemi'nin dört eserini de büyük bir dikkatle gözden geçir-
dim. Divan şiirinin büyük küçük, önemli önemsiz demeden
bütün sanatçılarını da okuduğumu söyleyebilirim. Bunun ya-
nında divan şiirini daha iyi anlayabilmek için Anadolu'da ya
da Anadolu dışında yazılmış tezkirelerin tümünü âdeta dok-
tora çalışması yapıyormuş gibi satır satır inceledim, notlar
aldım. Bu uzun soluklu okuma serüvenimi 18. yüzyılın sonu-
na dek getirmeyi başardım.
Türk şiiriyle ilgili okuma çalışmasını bu sözlerle ifade eden
şair adayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Okuduğu eserler arasında anonim nitelikte olan şiirler
vardır.
B) Oğuz Kağan Destanı, incelediği eserler arasında bulun-
maktadır.
C) Mecâlisü'n-Nefâis adlı eseri okuduğuna dair herhangi bir
bilgi yoktur.
Inceleyebildiği dönem Tanzimat şiirinin öncesine denk
gelmektedir.
pirtein concesi
E Kutadgu Bilig ve Atabetü'l-Hakayık özenle ele aldıği eser-
lerdendir.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
-HR A 16. Genç bir şair adayı olarak Türk şiirini Islamiyet öncesi örnek- lerinden başlayarak günümüze dek incelemenin bir sanatçı sorumluluğu olduğuna inanarak işe koyuldum. Sözlü Dö- nem'deki koşuk, sagu, destan örneklerinden sonra Geçiş Dönemi'nin dört eserini de büyük bir dikkatle gözden geçir- dim. Divan şiirinin büyük küçük, önemli önemsiz demeden bütün sanatçılarını da okuduğumu söyleyebilirim. Bunun ya- nında divan şiirini daha iyi anlayabilmek için Anadolu'da ya da Anadolu dışında yazılmış tezkirelerin tümünü âdeta dok- tora çalışması yapıyormuş gibi satır satır inceledim, notlar aldım. Bu uzun soluklu okuma serüvenimi 18. yüzyılın sonu- na dek getirmeyi başardım. Türk şiiriyle ilgili okuma çalışmasını bu sözlerle ifade eden şair adayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Okuduğu eserler arasında anonim nitelikte olan şiirler vardır. B) Oğuz Kağan Destanı, incelediği eserler arasında bulun- maktadır. C) Mecâlisü'n-Nefâis adlı eseri okuduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Inceleyebildiği dönem Tanzimat şiirinin öncesine denk gelmektedir. pirtein concesi E Kutadgu Bilig ve Atabetü'l-Hakayık özenle ele aldıği eser- lerdendir.