Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Blog Türü ve Özellikleri Soruları

31. Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır
Âşıkların günahı boynunda mıdır
Doymam şeb-i vaslına şeb-i rûz gibi
Ey sim-beden sabah koynunda mıdır
Bu parçanın nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Murabba
D) Şarkı
Qexa
B) Mâni
E) Gazel
C) Rubai
divan ede
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
31. Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Âşıkların günahı boynunda mıdır Doymam şeb-i vaslına şeb-i rûz gibi Ey sim-beden sabah koynunda mıdır Bu parçanın nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Murabba D) Şarkı Qexa B) Mâni E) Gazel C) Rubai divan ede
@
bu dünya böyle işte
bir gidiş, bir geliş
herkes de gidiyor birbiri ardınca
sevdiklerimiz
okuduklarımız
duyduklarımız
gök bulutlu gönül bulutlu
apostol bu ne biçim iş?
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?
A) Divan şiiri özellikleri taşır.
B) Belli bir ölçüyle yazılmıştır.
C) Toplumcu anlayışla yazılmıştır.
D) Söz sanatlarına, imgelere yer verilmiştir.
E) Bireysel duygular sıradan biçimde anlatılmıştır.
Dičer poufova geciniz
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
@ bu dünya böyle işte bir gidiş, bir geliş herkes de gidiyor birbiri ardınca sevdiklerimiz okuduklarımız duyduklarımız gök bulutlu gönül bulutlu apostol bu ne biçim iş? Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nebilir? A) Divan şiiri özellikleri taşır. B) Belli bir ölçüyle yazılmıştır. C) Toplumcu anlayışla yazılmıştır. D) Söz sanatlarına, imgelere yer verilmiştir. E) Bireysel duygular sıradan biçimde anlatılmıştır. Dičer poufova geciniz
ede-
as
9.
B
Deneme -3
8.-9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
---- romanında bilginin kullaniligi rastlantısaldır. Söz ge-
limi roman kahramanı gemiye bindiyse yazar, geminin
buhar kazanının nasıl çalıştığını anlatır. Bu bilgi aktan-
minin rastlantisal oluşu, roman kahramanının gemiye
binmesinden dolayıdır. Onun, romani "bir tür öykülenmiş
ansiklopedi" olarak kavradığını söyleyebiliriz. Kemal Ta-
hir'de ise romanla bilgi arasındaki bağıntı, rastlantısal bir
aktarım değil, topluma ve insana ilişkin somut tarihsel
gerçeklerin derin roman gerçekliğine dönüştürülmesine
ilişkin bir bağıntıdır, somut gerçekliğin tiplerde, durum
ve edimlerde içselleşmiş olmasıdır. Kemal Tahir'de bilgi
aktarılmaz; bilgi, tiplerde ve durumlarda içselleşir.
8.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?
A Mabizade Nâzım
B) Ahmet Mithat Efendi
B
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Recaizade Mahmut Ekrem
Bu parcanin
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
ede- as 9. B Deneme -3 8.-9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. ---- romanında bilginin kullaniligi rastlantısaldır. Söz ge- limi roman kahramanı gemiye bindiyse yazar, geminin buhar kazanının nasıl çalıştığını anlatır. Bu bilgi aktan- minin rastlantisal oluşu, roman kahramanının gemiye binmesinden dolayıdır. Onun, romani "bir tür öykülenmiş ansiklopedi" olarak kavradığını söyleyebiliriz. Kemal Ta- hir'de ise romanla bilgi arasındaki bağıntı, rastlantısal bir aktarım değil, topluma ve insana ilişkin somut tarihsel gerçeklerin derin roman gerçekliğine dönüştürülmesine ilişkin bir bağıntıdır, somut gerçekliğin tiplerde, durum ve edimlerde içselleşmiş olmasıdır. Kemal Tahir'de bilgi aktarılmaz; bilgi, tiplerde ve durumlarda içselleşir. 8. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getiril- melidir? A Mabizade Nâzım B) Ahmet Mithat Efendi B C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Recaizade Mahmut Ekrem Bu parcanin
23. Bir toplumun sahip olduğu kültür ve medeniyet anlay
toplumsal değerler çerçevesinde belirginleşmektedir.
Özellikle edebî eserler, toplumların sahip olduğu
hassasiyetleri göstermesi ve bunları sonraki kuşaklara
aktarması bakımından oldukça önemli bir yere sahipti
kazandırılmak istenen davranışları aktarırken oldukça
Estetik bir kurguya sahip metinlerin, bireylere
etkili bir araç olduğu kanısındayım/Nitekim edebi
metinlerin kökleri geleneklerimize, gövdesi ve dallan ise
köklerden beslenen bugünümüz ve yarınlarımıza kadar
uzanmaktadır Dolayısıyla metinlerin yeni nesillerin
değerlerini, davranışlarını ve alışkanlıklarını şekillendiric
bir özelliğe sahip olduğu bilinerek oluşturulmasında
yarar görüyorum/
Bu parçada "edebî metinlerle ilgili asıl anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılaştırmalı edebiyat araştırmaları için önemli
kaynak olması
B) İnsanlığın kurduğu medeniyetin hangi aşamalardan
geçtiğini araştırması
C) İnsanın bireysel ve ruhsal kazanımlarını inceleyen
yöntemler geliştirmesi
Geleneksel değerleri derleyerek yeni nesillere
aktarmada önemli bir araç olması
E) Medeniyetler arasındaki kültürel dinamikleri kendine
ait türler üzerinden aktarması
24. M
ro
a
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
23. Bir toplumun sahip olduğu kültür ve medeniyet anlay toplumsal değerler çerçevesinde belirginleşmektedir. Özellikle edebî eserler, toplumların sahip olduğu hassasiyetleri göstermesi ve bunları sonraki kuşaklara aktarması bakımından oldukça önemli bir yere sahipti kazandırılmak istenen davranışları aktarırken oldukça Estetik bir kurguya sahip metinlerin, bireylere etkili bir araç olduğu kanısındayım/Nitekim edebi metinlerin kökleri geleneklerimize, gövdesi ve dallan ise köklerden beslenen bugünümüz ve yarınlarımıza kadar uzanmaktadır Dolayısıyla metinlerin yeni nesillerin değerlerini, davranışlarını ve alışkanlıklarını şekillendiric bir özelliğe sahip olduğu bilinerek oluşturulmasında yarar görüyorum/ Bu parçada "edebî metinlerle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Karşılaştırmalı edebiyat araştırmaları için önemli kaynak olması B) İnsanlığın kurduğu medeniyetin hangi aşamalardan geçtiğini araştırması C) İnsanın bireysel ve ruhsal kazanımlarını inceleyen yöntemler geliştirmesi Geleneksel değerleri derleyerek yeni nesillere aktarmada önemli bir araç olması E) Medeniyetler arasındaki kültürel dinamikleri kendine ait türler üzerinden aktarması 24. M ro a
2022-KPSS LİSANS/GY
17.11 Alp Er Tunga, bir Türk hakanının kişiliği çevre-
sinde oluşmuş destanın adı olmakla birlikte bu
destanın oluşumu hakkında net bilgiler yoktur.
s
IN
Kısacası her iki yazarda da ortak nokta Alp Er
Tunga'nın efsanevi Türk kahramanı Efrasiyab
olduğudur.
-abison
2il) Yine Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig'inde, bu
kahramana ilişkin sınırlı sayıda beyitler bulu-
eal he
nur.
4.
IV. Ancak günümüzdeki Türkoloji araştırma-
ları neticesinde ulaşılan en net bilgi Alp Er
Tunga'nın çok eski zamanlarda yaşamış bir
Türk kahramanı olduğudur.
SV.
V. Örneğin Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't-
Türk'ünde Alp Er Tunga ile ilgili bir ağıtta onun
kahramanlığından da söz edilir.
15106150
Yukarıdaki numaraianmış cümieier aniamil.bir.
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han-
gisi baştan dördüncü olur?
wate
A) I
B) II
C) III
IV
E) V
-obn
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
2022-KPSS LİSANS/GY 17.11 Alp Er Tunga, bir Türk hakanının kişiliği çevre- sinde oluşmuş destanın adı olmakla birlikte bu destanın oluşumu hakkında net bilgiler yoktur. s IN Kısacası her iki yazarda da ortak nokta Alp Er Tunga'nın efsanevi Türk kahramanı Efrasiyab olduğudur. -abison 2il) Yine Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig'inde, bu kahramana ilişkin sınırlı sayıda beyitler bulu- eal he nur. 4. IV. Ancak günümüzdeki Türkoloji araştırma- ları neticesinde ulaşılan en net bilgi Alp Er Tunga'nın çok eski zamanlarda yaşamış bir Türk kahramanı olduğudur. SV. V. Örneğin Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't- Türk'ünde Alp Er Tunga ile ilgili bir ağıtta onun kahramanlığından da söz edilir. 15106150 Yukarıdaki numaraianmış cümieier aniamil.bir. bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han- gisi baştan dördüncü olur? wate A) I B) II C) III IV E) V -obn
inly
dusmesi
10. (I) Muhsin Ertuğrul nüfusa kayıtlı ismiyle Ibrahim Muhsin, Ha-
riciye Nezaretinde veznedarlık yapan Hüsnü Bey ile Vindinuh
Hanunin ogludur. (In) Turk tiyatrosunun ve sinemasmin öncb-
unij düşmesi
si olacak Ertuğrul'un sarata yatkınladı daha küçük yaşlarda
qumuseta
kendini belli eder. (III) Sahneye ilk adarruhi 1910 yılında atar.
(M) Burtzaneddin Tepsi'nin kumpanyasında sahnelenen "Sher-
lock Holmes' oyununda rol alır
. (V} Turk tiyatrosu ve sineması
onun acbii yolda ilerlemeye devam ediyor.
unsuz yumugonasi Gilen -le - on dismesi
Bu parçadaki numaralanmş cümlelerin hangisinde hem
ünlü düsmesi hem ünsüz yumusaması vardır?
layisi
Emis
BI
OR
ON
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
inly dusmesi 10. (I) Muhsin Ertuğrul nüfusa kayıtlı ismiyle Ibrahim Muhsin, Ha- riciye Nezaretinde veznedarlık yapan Hüsnü Bey ile Vindinuh Hanunin ogludur. (In) Turk tiyatrosunun ve sinemasmin öncb- unij düşmesi si olacak Ertuğrul'un sarata yatkınladı daha küçük yaşlarda qumuseta kendini belli eder. (III) Sahneye ilk adarruhi 1910 yılında atar. (M) Burtzaneddin Tepsi'nin kumpanyasında sahnelenen "Sher- lock Holmes' oyununda rol alır . (V} Turk tiyatrosu ve sineması onun acbii yolda ilerlemeye devam ediyor. unsuz yumugonasi Gilen -le - on dismesi Bu parçadaki numaralanmş cümlelerin hangisinde hem ünlü düsmesi hem ünsüz yumusaması vardır? layisi Emis BI OR ON
"Özgeçmiş sunum yazısı" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Lütfen birini seçin:
a.A4 sayfasına yazılabilir.
b. Tükenmez ya da dolmakalemle imzalanabilir.
c.E-posta ile gönderilebilir.
d.1-2 paragrafla sınırlandırılabilir.
e.Faks ile gönderilebilir.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
"Özgeçmiş sunum yazısı" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Lütfen birini seçin: a.A4 sayfasına yazılabilir. b. Tükenmez ya da dolmakalemle imzalanabilir. c.E-posta ile gönderilebilir. d.1-2 paragrafla sınırlandırılabilir. e.Faks ile gönderilebilir.
II
16. 16 yaşındaki Rus Maksim Mikhailov, bir radyo
programında bir orman patologunun ağaçların sağlık
durumlarını tespit etmek için ne kadar çok çaba
III
harcadığını dinleyince bu işi yapmanın daha kolay bir
1
yolunu bulabileceğini düşünerek üniversiteden
IV
V
arkadaşlarıyla Ormancı adını verdiği bir robot geliştirdi.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinin
yazımında yanlışlık vardır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
II 16. 16 yaşındaki Rus Maksim Mikhailov, bir radyo programında bir orman patologunun ağaçların sağlık durumlarını tespit etmek için ne kadar çok çaba III harcadığını dinleyince bu işi yapmanın daha kolay bir 1 yolunu bulabileceğini düşünerek üniversiteden IV V arkadaşlarıyla Ormancı adını verdiği bir robot geliştirdi. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? A) B) II C) III D) IV E) V
Yer ekseni
35
66° 33
Gece
OZ w us
$
23° 27'
0°
23° 27'
66° 33'
Yerkürenin Güneş etrafında dolanırken şekilde
gösterilen konumuna geldiği günle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türkiye'de yaz mevsimi başlar.
B) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.
C) Ekvator'da öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz.
D) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne öğle vakti dik açıyla
gelir.
E) Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır.
o
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
Yer ekseni 35 66° 33 Gece OZ w us $ 23° 27' 0° 23° 27' 66° 33' Yerkürenin Güneş etrafında dolanırken şekilde gösterilen konumuna geldiği günle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türkiye'de yaz mevsimi başlar. B) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. C) Ekvator'da öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. D) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne öğle vakti dik açıyla gelir. E) Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır. o
antatimi inandingi kalmak yaptior incelemeyi kendi
düşünceleriyle birleştirmesine röportaj denir. Cogu kigi
roportajın gazeteciligin - ile ortayn ciktigini dansa
de 16. yüzyılın başlarında Franca basılan ilk gazetenin
yazarları bu kelimeyi kylanmistir. Sonrasında da ropor-
taj, gazetecilloin--gelişmeye devam etmistir
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han-
gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) amacıyla - gelişmesi - çevresinde
B) serüveniyle - onemi - yönlendirmesinde
c) nedeniyle - azalması - bitmesinde
D) boyutuyla - gelişmesi - etrafında
E) istemesiyle bulunması - tutulmasında
bel remek
4.
Dilimizde deyimler, söze anlam inceliği katmak ve söy-
lenen sözü pekiştirmek için kullanılır. Örneğin hazırlıksız
olduğu bir sırada zor duruma düşürülmek anlamını taşi-
yan gafil avlanmak; gerçeği göremez, iyi düşünüp kavra-
yamaz bir duruma düşmek anlamında basireti bağlanmak;
11
direnmekten vazgeçip güçlünün buyruğuna girmek anla-
minda baş eğmek; güvenmek ve birisinin kendisine yar-
ordim eden
dım edeceğine inanmak anlamında bel vermek; kim ne
TV
derse desin istediği gibi davranmak anlamındaysa
bildiğini okumak deyimleri kullanılır.
Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisinin
anlamı yanlış verilmiştir?
A) ! B) II
DIV E) V
C) III
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
antatimi inandingi kalmak yaptior incelemeyi kendi düşünceleriyle birleştirmesine röportaj denir. Cogu kigi roportajın gazeteciligin - ile ortayn ciktigini dansa de 16. yüzyılın başlarında Franca basılan ilk gazetenin yazarları bu kelimeyi kylanmistir. Sonrasında da ropor- taj, gazetecilloin--gelişmeye devam etmistir Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han- gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) amacıyla - gelişmesi - çevresinde B) serüveniyle - onemi - yönlendirmesinde c) nedeniyle - azalması - bitmesinde D) boyutuyla - gelişmesi - etrafında E) istemesiyle bulunması - tutulmasında bel remek 4. Dilimizde deyimler, söze anlam inceliği katmak ve söy- lenen sözü pekiştirmek için kullanılır. Örneğin hazırlıksız olduğu bir sırada zor duruma düşürülmek anlamını taşi- yan gafil avlanmak; gerçeği göremez, iyi düşünüp kavra- yamaz bir duruma düşmek anlamında basireti bağlanmak; 11 direnmekten vazgeçip güçlünün buyruğuna girmek anla- minda baş eğmek; güvenmek ve birisinin kendisine yar- ordim eden dım edeceğine inanmak anlamında bel vermek; kim ne TV derse desin istediği gibi davranmak anlamındaysa bildiğini okumak deyimleri kullanılır. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? A) ! B) II DIV E) V C) III Diğer sayfaya geçiniz.
1.
Sosyalleşme ve temas, insan türünün en temel gereksinim-
lerindendir. Bu imkân her birey için benzer şartlar taşımamak-
2.
tadır. Toplumun sözlü iletişim yatkınlığı düşünüldüğünde özel-
likle işitme engellilerin iletişim kurma ve sosyalleşme açısın-
dan dezavantajlı pozisyonda olduğu görülebilir. Ülkemizde
işitme engellilerin görme ve ortopedik sorunlar gibi diğer en-
gel gruplarından daha yüksek oranda uygun iletişim olana-
ğına ulaşmada sorun çektiği görülmektedir. Ayrıca işitme en-
geli bulunan bireylerin, engelli olarak tanımlanan diğer birey-
lerden daha yüksek oranda özrüyle ilgili teknolojiye uygun
aletlere ulaşmada zorluk çektiği bilinmektedir. Bu durum, işi-
ten toplumun işitme engelli bireylere yönelik inanışlarının in-
celenerek sosyal teması artırabilecek potansiyel değişkenle-
rin betimlenmesinin önemine işaret etmektedir. Toplumsal
uyumu artırmak ve bu yönde belirlenecek sosyal politikalara
yol göstermek için bu bireylere yönelik tutumların araştırılma-
si oldukça önemlidir.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılamaz?
A) Engelli bireylerin kendilerini toplumdan dışlanmış hissetme-
meleri için değişik projeler geliştirilmelidir.
B) İşitme engelli kişiler diğer engel gruplarına göre deza-
vantajlıdır.
C) Sosyalleşme ihtiyacı, toplumdaki her birey için öncelikli
bir olgudur.
D) Engelli bireylere yönelik toplumdaki ön yargının yıkılması
için empatinin geliştirilmesi gerekmektedir.
E) İşitme engelli bireylerin topluma entegre olabilmesi için
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
1. Sosyalleşme ve temas, insan türünün en temel gereksinim- lerindendir. Bu imkân her birey için benzer şartlar taşımamak- 2. tadır. Toplumun sözlü iletişim yatkınlığı düşünüldüğünde özel- likle işitme engellilerin iletişim kurma ve sosyalleşme açısın- dan dezavantajlı pozisyonda olduğu görülebilir. Ülkemizde işitme engellilerin görme ve ortopedik sorunlar gibi diğer en- gel gruplarından daha yüksek oranda uygun iletişim olana- ğına ulaşmada sorun çektiği görülmektedir. Ayrıca işitme en- geli bulunan bireylerin, engelli olarak tanımlanan diğer birey- lerden daha yüksek oranda özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlere ulaşmada zorluk çektiği bilinmektedir. Bu durum, işi- ten toplumun işitme engelli bireylere yönelik inanışlarının in- celenerek sosyal teması artırabilecek potansiyel değişkenle- rin betimlenmesinin önemine işaret etmektedir. Toplumsal uyumu artırmak ve bu yönde belirlenecek sosyal politikalara yol göstermek için bu bireylere yönelik tutumların araştırılma- si oldukça önemlidir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A) Engelli bireylerin kendilerini toplumdan dışlanmış hissetme- meleri için değişik projeler geliştirilmelidir. B) İşitme engelli kişiler diğer engel gruplarına göre deza- vantajlıdır. C) Sosyalleşme ihtiyacı, toplumdaki her birey için öncelikli bir olgudur. D) Engelli bireylere yönelik toplumdaki ön yargının yıkılması için empatinin geliştirilmesi gerekmektedir. E) İşitme engelli bireylerin topluma entegre olabilmesi için çalışmalara ihtiyaç vardır.
TEST
2
3.
05470387
tandır
armıştı
k etti.
alışıp
ndaki
Babasını hatırladı. Trene yolcu ederken “Aman oğluml" demiş.
ti. "Yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu
millete, ille de mihtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez.
İstanbul gurbetinin çetin, İstanbullunun cinden de beter oldu-
ğunu söylerdi emmim ya boş ver. Var git sağlıcakla; eyi kötü
bir işin başına geç, bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma,
ben hepsinin yuvasını yaparım.
stır?
Bir romandan alınmış bu parçadan romanla ilgili olarak
aşağıda verilenlerin hangisi çıkarılamaz?
A) Sosyal roman türünün özelliklerini yansıtmaktadır.
B) Yerel söyleyiş özelliklerine yer verilmiştir.L
C) Dönemin zihniyetini yansıtmaktadır
OD Hâkim bakış açısıyla oluşturulmuştur.
X
E) Kişiler, tip özelliği göstermektedir.
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
TEST 2 3. 05470387 tandır armıştı k etti. alışıp ndaki Babasını hatırladı. Trene yolcu ederken “Aman oğluml" demiş. ti. "Yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete, ille de mihtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez. İstanbul gurbetinin çetin, İstanbullunun cinden de beter oldu- ğunu söylerdi emmim ya boş ver. Var git sağlıcakla; eyi kötü bir işin başına geç, bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma, ben hepsinin yuvasını yaparım. stır? Bir romandan alınmış bu parçadan romanla ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi çıkarılamaz? A) Sosyal roman türünün özelliklerini yansıtmaktadır. B) Yerel söyleyiş özelliklerine yer verilmiştir.L C) Dönemin zihniyetini yansıtmaktadır OD Hâkim bakış açısıyla oluşturulmuştur. X E) Kişiler, tip özelliği göstermektedir.
C
18. A0 Dil, toplumsal hayatla birlikte yürür. (II) Toplumdaki de-
ğişmeler dile de yansır. (III) Bunun için dilin kelime varlığı
son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir
sayı değildir. (IV) Türk dili, yeni nesne ve kavramlara kendi
imkânları ile yeni karşılıklar bulmuştur. (V) Durmadan yeni
kelimeler üretmiştir. (VI) Bu sayede varlığını günümüze kadar
devam ettirmiştir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E V
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
C 18. A0 Dil, toplumsal hayatla birlikte yürür. (II) Toplumdaki de- ğişmeler dile de yansır. (III) Bunun için dilin kelime varlığı son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir sayı değildir. (IV) Türk dili, yeni nesne ve kavramlara kendi imkânları ile yeni karşılıklar bulmuştur. (V) Durmadan yeni kelimeler üretmiştir. (VI) Bu sayede varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) I B) II C) III D) IV E V
onu içerigini ken-
alt başlıklara bölerek konunun daha kolay
anlaşılmasını sağlamaya ve konunun başında çıkan
sinav sorularının analizine dayanan "soru tiplerinin
vurgulamaya çalıştık. Bu soru yapılarını konu içeriği
ile ilişkilendirmeniz sınavda sizin için büyük bir avan-
taj sağlayacaktır.
2016 KPSS ÇIKMIŞ SORULAR
KPSS GIRMIŞ SORU
Bir kayanın üzerine oturmuş, elini çe-
nesine dayamış ve derin düşüncelere
dalmış bir erkek figürünün tasvir edildiği
"Düşünen Adam" heykeli aşağıdakilerden
hangisinin eseridir?
A) Michelangelo
B) Pablo Picasso
C)
Leonardo da Vinci
D)
Auguste Rodin
Frederic Auguste Bartholdi
E)
Çözüm: Bir kayanın üzerine oturmuş, elini
çenesine dayamış ve derin düşüncelere dal-
mış bir erkek figürünün tasvir edildiği "Düşü-
nen Adam" heykeli Auguste Rodin tarafından
yapılmıştır. Bronz ve mermer karışımından
üretilmiş olup, sıklıkla felsefi düşünceyi anla-
tan bir simge olarak kullanılmaktadır.
Cevap D
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
onu içerigini ken- alt başlıklara bölerek konunun daha kolay anlaşılmasını sağlamaya ve konunun başında çıkan sinav sorularının analizine dayanan "soru tiplerinin vurgulamaya çalıştık. Bu soru yapılarını konu içeriği ile ilişkilendirmeniz sınavda sizin için büyük bir avan- taj sağlayacaktır. 2016 KPSS ÇIKMIŞ SORULAR KPSS GIRMIŞ SORU Bir kayanın üzerine oturmuş, elini çe- nesine dayamış ve derin düşüncelere dalmış bir erkek figürünün tasvir edildiği "Düşünen Adam" heykeli aşağıdakilerden hangisinin eseridir? A) Michelangelo B) Pablo Picasso C) Leonardo da Vinci D) Auguste Rodin Frederic Auguste Bartholdi E) Çözüm: Bir kayanın üzerine oturmuş, elini çenesine dayamış ve derin düşüncelere dal- mış bir erkek figürünün tasvir edildiği "Düşü- nen Adam" heykeli Auguste Rodin tarafından yapılmıştır. Bronz ve mermer karışımından üretilmiş olup, sıklıkla felsefi düşünceyi anla- tan bir simge olarak kullanılmaktadır. Cevap D
12. Ülkemizde sayısı zaten çok fazla olmayan edebiyat
okuru, edebîlikten yoksun kitapların kuşatmasına maruz
bırakılmıştır.
-
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?
A) Yer tamlayıcısı - Özne - Yüklem
B) Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem
C) Yer tamlayıcısı - Özne - Yer tamamlayıcısı - Yüklem
D) Özne - Yer tamlayıcısı - Belirtisiz nesne - Yüklem
E) Yer tamlayıcısı - Özne - Yer tamamlayıcısı - Belirti-
siz nesne - Yüklem
--
-
sco
-
-
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
12. Ülkemizde sayısı zaten çok fazla olmayan edebiyat okuru, edebîlikten yoksun kitapların kuşatmasına maruz bırakılmıştır. - Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakile- rin hangisinde verilmiştir? A) Yer tamlayıcısı - Özne - Yüklem B) Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem C) Yer tamlayıcısı - Özne - Yer tamamlayıcısı - Yüklem D) Özne - Yer tamlayıcısı - Belirtisiz nesne - Yüklem E) Yer tamlayıcısı - Özne - Yer tamamlayıcısı - Belirti- siz nesne - Yüklem -- - sco - -
4.Aşağıdaki numaralarla verilen yazar isimlerini
harfle verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri
numaraların yanındaki yay ayraçların içine
yazınız.(10 Puan)
1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
2. Halide Edip ADIVAR
(3.Halit Ziya Uşaklıgil
4.Tarik BUĞRA
5.Mehmet Rauf
A.Ateşten Gömlek
B.Küçük Ağa
C.Yaban
D.Mai ve Siyah
E.Eylül
Lise Türkçe
Blog Türü ve Özellikleri
4.Aşağıdaki numaralarla verilen yazar isimlerini harfle verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.(10 Puan) 1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 2. Halide Edip ADIVAR (3.Halit Ziya Uşaklıgil 4.Tarik BUĞRA 5.Mehmet Rauf A.Ateşten Gömlek B.Küçük Ağa C.Yaban D.Mai ve Siyah E.Eylül