Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çekim Ekleri Soruları

1.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik ekinden sonra
yaklaşma hâl eki almış bir sözcük vardır?
A) Ben gidersem sazım sen kal dünyada
B) Yanarım, bakma öyle yüzüme yağmur gibi
) V
@ Dağıt kalbini saran hasret bulutlarını
D) Bu aşkın günahı yalnız benim mi
E) Aşmaya kudretim yetmez cibali
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik ekinden sonra yaklaşma hâl eki almış bir sözcük vardır? A) Ben gidersem sazım sen kal dünyada B) Yanarım, bakma öyle yüzüme yağmur gibi ) V @ Dağıt kalbini saran hasret bulutlarını D) Bu aşkın günahı yalnız benim mi E) Aşmaya kudretim yetmez cibali
SB20-212
Çekim ekleri, "isim çekim ekleri" ve "fiil çekim ekleri" ol-
mak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu bakımdan
farklı bir çekim eki almıştır?
A) Evden her sabah bu saatte çıkar. ISI'm
B) Akşamları deniz kenarında epeyce dolaşır.
C) Bu tarz şeylere çok kızardı.
fril
D Çocuğu bugün okula annesi götürdü. İsim.
E) Beni dinlemediğin için bunlar başına geldi.
isim
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
SB20-212 Çekim ekleri, "isim çekim ekleri" ve "fiil çekim ekleri" ol- mak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu bakımdan farklı bir çekim eki almıştır? A) Evden her sabah bu saatte çıkar. ISI'm B) Akşamları deniz kenarında epeyce dolaşır. C) Bu tarz şeylere çok kızardı. fril D Çocuğu bugün okula annesi götürdü. İsim. E) Beni dinlemediğin için bunlar başına geldi. isim
148
3. Türkçede "-cık, -cik" küçültme eki, tek heceli sözcüklere
eklendiğinde bu ekten önce bir ünlü türer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya
uygun bir kullanım vardır?
A Sanat eseri her zaman özgün ve biricik olmalıdır.
B) Minicik elleriyle ihtiyar adama yardımcı olmuştu.
C) Sokağın gürültüsü küçücük çocukları bile tedirgin
etti.
D) Hayallerimizin olduğu ev, şu tepeciğin hemen ardın-
daydı.
E) Sıcacık bir ortamda etkileyici şiirler okudu bizlere.
6.
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
148 3. Türkçede "-cık, -cik" küçültme eki, tek heceli sözcüklere eklendiğinde bu ekten önce bir ünlü türer. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A Sanat eseri her zaman özgün ve biricik olmalıdır. B) Minicik elleriyle ihtiyar adama yardımcı olmuştu. C) Sokağın gürültüsü küçücük çocukları bile tedirgin etti. D) Hayallerimizin olduğu ev, şu tepeciğin hemen ardın- daydı. E) Sıcacık bir ortamda etkileyici şiirler okudu bizlere. 6.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir sözcük
yoktur
Yolda eski arabamızı gördük.
B) Biraz koşsam kalbim hızlı hızlı çarpar.
C) Bu tren istasyonunda herkes bekler.
D) Kapıya doğru koşar adım yürüdü.
Fırtınada ağaçların çoğu devrildi.
5. Her
Öze
ERV
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir sözcük yoktur Yolda eski arabamızı gördük. B) Biraz koşsam kalbim hızlı hızlı çarpar. C) Bu tren istasyonunda herkes bekler. D) Kapıya doğru koşar adım yürüdü. Fırtınada ağaçların çoğu devrildi. 5. Her Öze ERV
Dil ve kültür, birbirini sürekli etkiler ve şekillendirir. İnsa-
1 (miliony Adulncy Higli all mis
noğlu, içinde yetiştiği toplumun dilini öğrendikten sonra
11
A
dil aracılığı ile tüm kültürel edinimlerini kendinden son-
IV
raki kuşaklara aktarır. Toplumlan kalıcı yapan da dilin
V
n kültür taşıyıcılığıdır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "belirt-
me durumu eki" almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
Dil ve kültür, birbirini sürekli etkiler ve şekillendirir. İnsa- 1 (miliony Adulncy Higli all mis noğlu, içinde yetiştiği toplumun dilini öğrendikten sonra 11 A dil aracılığı ile tüm kültürel edinimlerini kendinden son- IV raki kuşaklara aktarır. Toplumlan kalıcı yapan da dilin V n kültür taşıyıcılığıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "belirt- me durumu eki" almamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
4.
Ünlü psikolog, can sıkıntısının ve zorlukların,
yaratıcılığı olumlu etkilediğini örneklerle kanıtladı.
Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki eklerden
hangisi yoktur?
etkilediğini
Isimden fiil yapma eki
B) Eşitlik eki
C) Fiilden isim yapma eki
D) İyelik eki
Durum (hâl) eki
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
4. Ünlü psikolog, can sıkıntısının ve zorlukların, yaratıcılığı olumlu etkilediğini örneklerle kanıtladı. Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? etkilediğini Isimden fiil yapma eki B) Eşitlik eki C) Fiilden isim yapma eki D) İyelik eki Durum (hâl) eki
15. Ey, benim iyimser hâllerim,
Çabuk aldanışlarım,
Hep inanışlarım,
Alttan alışlarım,
1
Hatayı hep kendimde buluşlarım,
Değmeyecekleri kafama takışlarım,
Yoktan yere, akıp giden gözyaşlarım,
|||
Herkesi, insan yerine koyuşlarım,
IV
Hepinize elveda...
Artık ben kimsenin,
Hiçbir şeyi olmayacağım.
V
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde
"-ım" eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
B) II
C) III
VE A) I
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
15. Ey, benim iyimser hâllerim, Çabuk aldanışlarım, Hep inanışlarım, Alttan alışlarım, 1 Hatayı hep kendimde buluşlarım, Değmeyecekleri kafama takışlarım, Yoktan yere, akıp giden gözyaşlarım, ||| Herkesi, insan yerine koyuşlarım, IV Hepinize elveda... Artık ben kimsenin, Hiçbir şeyi olmayacağım. V Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde "-ım" eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? B) II C) III VE A) I D) IV E) V
k kul-
le yazmış
ları kınl
ek olası
ordu.
uyduğu
E) Yüzüğü nerede çıkardığını unutmus galiba.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaklaşma du
rum eki, eklendiği sözcüğe amaç anlamı kazan-
dırmıştır?
A) Sapanca Gölü'ne yılın her mevsimi kuşlar ge-
lir.
B) Konukları karşılamak için yola çıktılar.
C) Evin bahçesindeki ağaçları budamaya gitti.
D) Trafik yoğun olduğundan işe geç kaldım.
E) Toplantıya şirketimizin üst düzey yöneticileri
katıldı.
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
k kul- le yazmış ları kınl ek olası ordu. uyduğu E) Yüzüğü nerede çıkardığını unutmus galiba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaklaşma du rum eki, eklendiği sözcüğe amaç anlamı kazan- dırmıştır? A) Sapanca Gölü'ne yılın her mevsimi kuşlar ge- lir. B) Konukları karşılamak için yola çıktılar. C) Evin bahçesindeki ağaçları budamaya gitti. D) Trafik yoğun olduğundan işe geç kaldım. E) Toplantıya şirketimizin üst düzey yöneticileri katıldı.
2
olan Futbo
Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi diğerlerinden fark-
lidir?
A) Sendeki bu değişimi gördü mü öğretmenin?
B) Değeri daha iyi anlaşılıyor böyle zamanlarda dostların.
C) Geçen gün de bozulmamış mıydı telefonun?
D) Artık seni ziyarete gelmiyor mu arkadaşların?
E) Son zamanlarda büyük bir ilgi uyandırdı kitabın.
5.
Ah
ço
O
E
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
2 olan Futbo Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi diğerlerinden fark- lidir? A) Sendeki bu değişimi gördü mü öğretmenin? B) Değeri daha iyi anlaşılıyor böyle zamanlarda dostların. C) Geçen gün de bozulmamış mıydı telefonun? D) Artık seni ziyarete gelmiyor mu arkadaşların? E) Son zamanlarda büyük bir ilgi uyandırdı kitabın. 5. Ah ço O E
4. Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum
Her nasılsa sokağa düşmüş
Kolumu kanadımı kırıyorum
Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı
Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene
Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?
Bildirme eki
B) Belirtme durum eki ( )
C)Yönelme durum eki
Dyelik eki (ur
E) Bulunma durum eki (dade)
are)
hov
kefalet
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
4. Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum Her nasılsa sokağa düşmüş Kolumu kanadımı kırıyorum Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? Bildirme eki B) Belirtme durum eki ( ) C)Yönelme durum eki Dyelik eki (ur E) Bulunma durum eki (dade) are) hov kefalet
21. (1)Utangaç bir tavırla baktı ona. Bir-
den (II)sevinçli, (III)umutlu bir ses (IV)yük-
seldi. Esen (V)incecik yelde denizin üstünde
dolaştı.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcük-
lerden hangisi hem yapım hem çekim eki al-
mıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
21. (1)Utangaç bir tavırla baktı ona. Bir- den (II)sevinçli, (III)umutlu bir ses (IV)yük- seldi. Esen (V)incecik yelde denizin üstünde dolaştı. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcük- lerden hangisi hem yapım hem çekim eki al- mıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
TYT TÜRKÇE
Adı-Soyadı:
SÖZCÜKTE YAPI (YAPIM EKLERİ - ÇEKİM EKLERİ)
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcükte ismin hâl (durum) eklerinden biri
yoktur?
A) Yabancıya ilk ben seslendim.
B) Telaş etmeyin, sıkıntıyDaşacağız.
C) Kırgınlığımda payınız büyük.
D) Arkamı dönüp eşikten atladım.
E) Ses birden yükselince korktu.
Doğru: Yanlış
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
TYT TÜRKÇE Adı-Soyadı: SÖZCÜKTE YAPI (YAPIM EKLERİ - ÇEKİM EKLERİ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ismin hâl (durum) eklerinden biri yoktur? A) Yabancıya ilk ben seslendim. B) Telaş etmeyin, sıkıntıyDaşacağız. C) Kırgınlığımda payınız büyük. D) Arkamı dönüp eşikten atladım. E) Ses birden yükselince korktu. Doğru: Yanlış
6. Enginar zor bir çiçektir. Dikenleri ve kaşındıran
tüyleriyle ayıklanması emek isteyen bir bitkidir.
11
f
Enginar, çiçeği olgunlaşmadan çiçek tablası üzerinde
|||
f
of
Yukarıda altı çizili sözcüklerin hangisinin kökü
diğerlerinden farklıdır?
çıkınca toplanır.
IV V
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
87
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
6. Enginar zor bir çiçektir. Dikenleri ve kaşındıran tüyleriyle ayıklanması emek isteyen bir bitkidir. 11 f Enginar, çiçeği olgunlaşmadan çiçek tablası üzerinde ||| f of Yukarıda altı çizili sözcüklerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? çıkınca toplanır. IV V A) I B) II C) III D) IV E) V 87
7.
-mış, -miş, -muş, -müş ekleri, çekim eki ya da yapım
eki olarak kullanılabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde sözü edilen ek, yapım
eki olarak kullanılmıştır?
A) Sönmüş en sonunda aydınlığa dayanamayan yıl-
dızlar.
B) Gözü dönmüş, olayların gerçeğini öğrenince.
C) İnşaat saniyeler içerisinde tamamen boşaltılmış.
D) Olayı görmüş biri gelecek ki bize doğruları anlatsın.
E) Yardım etmiş ve önümüzdeki yıllar için de gelmiş.
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
7. -mış, -miş, -muş, -müş ekleri, çekim eki ya da yapım eki olarak kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde sözü edilen ek, yapım eki olarak kullanılmıştır? A) Sönmüş en sonunda aydınlığa dayanamayan yıl- dızlar. B) Gözü dönmüş, olayların gerçeğini öğrenince. C) İnşaat saniyeler içerisinde tamamen boşaltılmış. D) Olayı görmüş biri gelecek ki bize doğruları anlatsın. E) Yardım etmiş ve önümüzdeki yıllar için de gelmiş.
Bas
M
D) IV.
3. Ben bir balığım,) aşk ise daldığım bir derya... Aşktan
1
gözlerim yaşlı olsa da o derya gözyaşımı nerden bilir?
11
III
E) V.
Başımı o denizden çıkarayım desem, balığım ya nefesim
IV
V
kesilir.
B) II.
Yukarıdaki numaralanmış adlardan hangisi iyelik eki
almamıştır?
A) 1.
C) III.
D) IV.
E) V.
bry
bry
bry
Ciq
7.
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
Bas M D) IV. 3. Ben bir balığım,) aşk ise daldığım bir derya... Aşktan 1 gözlerim yaşlı olsa da o derya gözyaşımı nerden bilir? 11 III E) V. Başımı o denizden çıkarayım desem, balığım ya nefesim IV V kesilir. B) II. Yukarıdaki numaralanmış adlardan hangisi iyelik eki almamıştır? A) 1. C) III. D) IV. E) V. bry bry bry Ciq 7.
en
ini
tiği
an
rp-
ar'ı,
uya
ük-
gisi
kul-
ubu
= bir
rdır.
ir.
ENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAE
8. I.
Bu diyardan nice İsmail Gaspıralılar,
Yusuf Akçuralar geçti.
II.
Onun da kırklı yaşlarını görmek
nasip olacak inşallah.
III. Kamyon kamyon sorularım birikti
hocam ya!
IV. "Encümen-i Şuara" salıları Çukur-
çeşme'de toplanır.
Thay Aşağıdakilerden hangisi "-lar / -ler"
ekinin yukarıdaki cümlelere kattığı
anlamlardan biri değildir?
A) Abartma
B) Yineleme
C) Yakınlık
D) Benzerleri
E) Yerme
O
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
en ini tiği an rp- ar'ı, uya ük- gisi kul- ubu = bir rdır. ir. ENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAE 8. I. Bu diyardan nice İsmail Gaspıralılar, Yusuf Akçuralar geçti. II. Onun da kırklı yaşlarını görmek nasip olacak inşallah. III. Kamyon kamyon sorularım birikti hocam ya! IV. "Encümen-i Şuara" salıları Çukur- çeşme'de toplanır. Thay Aşağıdakilerden hangisi "-lar / -ler" ekinin yukarıdaki cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir? A) Abartma B) Yineleme C) Yakınlık D) Benzerleri E) Yerme O