Çekim Ekleri Soruları

1.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik ekinden sonra
yaklaşma hâl eki almış bir sözcük vardır?
A) Ben gidersem sazım sen kal dünyada
B) Yanarım, bakma öyle yüzüme yağmur gibi
) V
@ Dağıt kalbini saran hasret bulutlarını
D) Bu aşkın günahı yalnız benim mi
E) Aşmaya kudretim yetmez cibali
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik ekinden sonra yaklaşma hâl eki almış bir sözcük vardır? A) Ben gidersem sazım sen kal dünyada B) Yanarım, bakma öyle yüzüme yağmur gibi ) V @ Dağıt kalbini saran hasret bulutlarını D) Bu aşkın günahı yalnız benim mi E) Aşmaya kudretim yetmez cibali
SB20-212
Çekim ekleri, "isim çekim ekleri" ve "fiil çekim ekleri" ol-
mak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu bakımdan
farklı bir çekim eki almıştır?
A) Evden her sabah bu saatte çıkar. ISI'm
B) Akşamları deniz kenarında epeyce dolaşır.
C) Bu tarz şeylere çok kızardı.
fril
D Çocuğu bugün okula annesi götürdü. İsim.
E) Beni dinlemediğin için bunlar başına geldi.
isim
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
SB20-212 Çekim ekleri, "isim çekim ekleri" ve "fiil çekim ekleri" ol- mak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu bakımdan farklı bir çekim eki almıştır? A) Evden her sabah bu saatte çıkar. ISI'm B) Akşamları deniz kenarında epeyce dolaşır. C) Bu tarz şeylere çok kızardı. fril D Çocuğu bugün okula annesi götürdü. İsim. E) Beni dinlemediğin için bunlar başına geldi. isim
148
3. Türkçede "-cık, -cik" küçültme eki, tek heceli sözcüklere
eklendiğinde bu ekten önce bir ünlü türer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya
uygun bir kullanım vardır?
A Sanat eseri her zaman özgün ve biricik olmalıdır.
B) Minicik elleriyle ihtiyar adama yardımcı olmuştu.
C) Sokağın gürültüsü küçücük çocukları bile tedirgin
etti.
D) Hayallerimizin olduğu ev, şu tepeciğin hemen ardın-
daydı.
E) Sıcacık bir ortamda etkileyici şiirler okudu bizlere.
6.
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
148 3. Türkçede "-cık, -cik" küçültme eki, tek heceli sözcüklere eklendiğinde bu ekten önce bir ünlü türer. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A Sanat eseri her zaman özgün ve biricik olmalıdır. B) Minicik elleriyle ihtiyar adama yardımcı olmuştu. C) Sokağın gürültüsü küçücük çocukları bile tedirgin etti. D) Hayallerimizin olduğu ev, şu tepeciğin hemen ardın- daydı. E) Sıcacık bir ortamda etkileyici şiirler okudu bizlere. 6.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir sözcük
yoktur
Yolda eski arabamızı gördük.
B) Biraz koşsam kalbim hızlı hızlı çarpar.
C) Bu tren istasyonunda herkes bekler.
D) Kapıya doğru koşar adım yürüdü.
Fırtınada ağaçların çoğu devrildi.
5. Her
Öze
ERV
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir sözcük yoktur Yolda eski arabamızı gördük. B) Biraz koşsam kalbim hızlı hızlı çarpar. C) Bu tren istasyonunda herkes bekler. D) Kapıya doğru koşar adım yürüdü. Fırtınada ağaçların çoğu devrildi. 5. Her Öze ERV
Dil ve kültür, birbirini sürekli etkiler ve şekillendirir. İnsa-
1 (miliony Adulncy Higli all mis
noğlu, içinde yetiştiği toplumun dilini öğrendikten sonra
11
A
dil aracılığı ile tüm kültürel edinimlerini kendinden son-
IV
raki kuşaklara aktarır. Toplumlan kalıcı yapan da dilin
V
n kültür taşıyıcılığıdır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "belirt-
me durumu eki" almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
Dil ve kültür, birbirini sürekli etkiler ve şekillendirir. İnsa- 1 (miliony Adulncy Higli all mis noğlu, içinde yetiştiği toplumun dilini öğrendikten sonra 11 A dil aracılığı ile tüm kültürel edinimlerini kendinden son- IV raki kuşaklara aktarır. Toplumlan kalıcı yapan da dilin V n kültür taşıyıcılığıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "belirt- me durumu eki" almamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
9. Geceleri bir çarpıntı duyarsan
1
Telaş telaş yağmurdan kaçıyorum
11
Sarayburnu'ndan geçiyorum
|||
Akşamsa, eylülse ıslanmışsam
IV
Beni görsen belki anlayamazsın
V
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi fiil
çekim eki almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
12
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
9. Geceleri bir çarpıntı duyarsan 1 Telaş telaş yağmurdan kaçıyorum 11 Sarayburnu'ndan geçiyorum ||| Akşamsa, eylülse ıslanmışsam IV Beni görsen belki anlayamazsın V Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi fiil çekim eki almamıştır? A) I B) II C) III D) IV EV 12
4.
Ünlü psikolog, can sıkıntısının ve zorlukların,
yaratıcılığı olumlu etkilediğini örneklerle kanıtladı.
Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki eklerden
hangisi yoktur?
etkilediğini
Isimden fiil yapma eki
B) Eşitlik eki
C) Fiilden isim yapma eki
D) İyelik eki
Durum (hâl) eki
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
4. Ünlü psikolog, can sıkıntısının ve zorlukların, yaratıcılığı olumlu etkilediğini örneklerle kanıtladı. Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? etkilediğini Isimden fiil yapma eki B) Eşitlik eki C) Fiilden isim yapma eki D) İyelik eki Durum (hâl) eki
4.
A) I
2.
B) II
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş
sifattır?
A) Bir yazlık parası kazanırsam, kendim şanslı sayaca-
ğım.
B) Köyde satılık bir tarlamız var, satılırsa ev alacağım.
Şehrin bitimindeki çamlık, her zamankinden sessizdi.
D) Öykülerinde çıraklık yıllarını anlata anlata bitiremi-
yordu.
E) Bu adam odunculuk yaparak geçinip gidiyordu.
Dünün ve bugünün kültürel yapısını inceleyince karşı-
mıza ilginç diyebileceğimiz birçok özellik çıkıyor.
Bu cümlede kaç birleşik sözcük vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
6.
KafaDengi
A) Arkadaşım, yaşça benden büyüktür.
B) Onunla bu konuyu daha önce de görüştüm.
C) Bence bu hareketinizle en doğrusunu yaptınız.
Disyerinde yıllarca calisti ve omokli oldu
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ca, - ce, - ça, -çe"
eki sözcüğe "Odadaki eşyaları kendince yerleştirdi."
cümlesindeki anlamı kazandırmıştır?
1
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
4. A) I 2. B) II Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş sifattır? A) Bir yazlık parası kazanırsam, kendim şanslı sayaca- ğım. B) Köyde satılık bir tarlamız var, satılırsa ev alacağım. Şehrin bitimindeki çamlık, her zamankinden sessizdi. D) Öykülerinde çıraklık yıllarını anlata anlata bitiremi- yordu. E) Bu adam odunculuk yaparak geçinip gidiyordu. Dünün ve bugünün kültürel yapısını inceleyince karşı- mıza ilginç diyebileceğimiz birçok özellik çıkıyor. Bu cümlede kaç birleşik sözcük vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6. KafaDengi A) Arkadaşım, yaşça benden büyüktür. B) Onunla bu konuyu daha önce de görüştüm. C) Bence bu hareketinizle en doğrusunu yaptınız. Disyerinde yıllarca calisti ve omokli oldu Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ca, - ce, - ça, -çe" eki sözcüğe "Odadaki eşyaları kendince yerleştirdi." cümlesindeki anlamı kazandırmıştır? 1
Deneme - 11
1. Bir arkadaşın sıcaklığı
||
Serinletir yüreğimi
Omzunda ağlarken sadece
14.240
Bir kenarda hüzünlenir bütün aşıklar
O seyday yazmak da zaten hüzün ister
Ly
A) Ive II
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükler-
den hangi ikisi iyelik eki almamıştır?
B) II ve III
D) II ve V
43
Dil Bilgisi 7
ex ve v
E) II ve IV
3 (1) Milli
cilerinde
Edebiya
makale
turmus
rev ya
A
R
G
1
Y
Bu F
hangi
Ya
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
Deneme - 11 1. Bir arkadaşın sıcaklığı || Serinletir yüreğimi Omzunda ağlarken sadece 14.240 Bir kenarda hüzünlenir bütün aşıklar O seyday yazmak da zaten hüzün ister Ly A) Ive II Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükler- den hangi ikisi iyelik eki almamıştır? B) II ve III D) II ve V 43 Dil Bilgisi 7 ex ve v E) II ve IV 3 (1) Milli cilerinde Edebiya makale turmus rev ya A R G 1 Y Bu F hangi Ya
15. Ey, benim iyimser hâllerim,
Çabuk aldanışlarım,
Hep inanışlarım,
Alttan alışlarım,
1
Hatayı hep kendimde buluşlarım,
Değmeyecekleri kafama takışlarım,
Yoktan yere, akıp giden gözyaşlarım,
|||
Herkesi, insan yerine koyuşlarım,
IV
Hepinize elveda...
Artık ben kimsenin,
Hiçbir şeyi olmayacağım.
V
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde
"-ım" eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
B) II
C) III
VE A) I
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
15. Ey, benim iyimser hâllerim, Çabuk aldanışlarım, Hep inanışlarım, Alttan alışlarım, 1 Hatayı hep kendimde buluşlarım, Değmeyecekleri kafama takışlarım, Yoktan yere, akıp giden gözyaşlarım, ||| Herkesi, insan yerine koyuşlarım, IV Hepinize elveda... Artık ben kimsenin, Hiçbir şeyi olmayacağım. V Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde "-ım" eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? B) II C) III VE A) I D) IV E) V
2
lik
elli
şi
si
i
YAYINEVİ
DENEME 7
16. Yaşamak şakaya gelmez,
Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
Yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
|
||
Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
Yahut kocaman gözlüklerin,
Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
IV
İnsanlar için ölebileceksin,
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
V
Yukarıdaki dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin
hangisinde "-da, -de" eki diğerlerinden farklı bir anlam
katmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
2 lik elli şi si i YAYINEVİ DENEME 7 16. Yaşamak şakaya gelmez, Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın Yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, | || Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, Yahut kocaman gözlüklerin, Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda IV İnsanlar için ölebileceksin, Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, V Yukarıdaki dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde "-da, -de" eki diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
il-
U-
7-
4. Ayrılma durum eki olan "-de" aşağıdakilerin han-
gisinde çekim eki işlevinde kullanılmamıştır?
A) Doğada ilkbaharla birlikte bir canlanma oldu.
B) Evdeki hesap çarşıya uymaz, dememiş miy-
dim?
C) Gençliğin eğitimi konusunda birçok seminer
vermiş.
1
D) Sergide gözde ressamların tabloları sergileni-
yordu.
E) Filmdeki bazı sahneler, fantastik ögeler içeri-
yordu.
8.
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
il- U- 7- 4. Ayrılma durum eki olan "-de" aşağıdakilerin han- gisinde çekim eki işlevinde kullanılmamıştır? A) Doğada ilkbaharla birlikte bir canlanma oldu. B) Evdeki hesap çarşıya uymaz, dememiş miy- dim? C) Gençliğin eğitimi konusunda birçok seminer vermiş. 1 D) Sergide gözde ressamların tabloları sergileni- yordu. E) Filmdeki bazı sahneler, fantastik ögeler içeri- yordu. 8.
k kul-
le yazmış
ları kınl
ek olası
ordu.
uyduğu
E) Yüzüğü nerede çıkardığını unutmus galiba.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaklaşma du
rum eki, eklendiği sözcüğe amaç anlamı kazan-
dırmıştır?
A) Sapanca Gölü'ne yılın her mevsimi kuşlar ge-
lir.
B) Konukları karşılamak için yola çıktılar.
C) Evin bahçesindeki ağaçları budamaya gitti.
D) Trafik yoğun olduğundan işe geç kaldım.
E) Toplantıya şirketimizin üst düzey yöneticileri
katıldı.
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
k kul- le yazmış ları kınl ek olası ordu. uyduğu E) Yüzüğü nerede çıkardığını unutmus galiba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaklaşma du rum eki, eklendiği sözcüğe amaç anlamı kazan- dırmıştır? A) Sapanca Gölü'ne yılın her mevsimi kuşlar ge- lir. B) Konukları karşılamak için yola çıktılar. C) Evin bahçesindeki ağaçları budamaya gitti. D) Trafik yoğun olduğundan işe geç kaldım. E) Toplantıya şirketimizin üst düzey yöneticileri katıldı.
2
olan Futbo
Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi diğerlerinden fark-
lidir?
A) Sendeki bu değişimi gördü mü öğretmenin?
B) Değeri daha iyi anlaşılıyor böyle zamanlarda dostların.
C) Geçen gün de bozulmamış mıydı telefonun?
D) Artık seni ziyarete gelmiyor mu arkadaşların?
E) Son zamanlarda büyük bir ilgi uyandırdı kitabın.
5.
Ah
ço
O
E
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
2 olan Futbo Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi diğerlerinden fark- lidir? A) Sendeki bu değişimi gördü mü öğretmenin? B) Değeri daha iyi anlaşılıyor böyle zamanlarda dostların. C) Geçen gün de bozulmamış mıydı telefonun? D) Artık seni ziyarete gelmiyor mu arkadaşların? E) Son zamanlarda büyük bir ilgi uyandırdı kitabın. 5. Ah ço O E
6-
Bazen aynı sözcükte hem iyelik hem durum (hål) eki
bulanabilir.
Menekşeli vadiye bir seneye yakın gidemedim. Bir gün
arayayım dedim, bulamadım. Geçen sene soğuk bir
şubat gününde, birkaç arkadaş Mecidiyeköy
1
taraflarında bir lahana tarlasına düştük. Önümüzde
11
|||
IV
manzarası, derinliği, garipliği bizi kendine çeken bir
V
vadi açılıyordu.
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi
buna örnek gösterilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
6- Bazen aynı sözcükte hem iyelik hem durum (hål) eki bulanabilir. Menekşeli vadiye bir seneye yakın gidemedim. Bir gün arayayım dedim, bulamadım. Geçen sene soğuk bir şubat gününde, birkaç arkadaş Mecidiyeköy 1 taraflarında bir lahana tarlasına düştük. Önümüzde 11 ||| IV manzarası, derinliği, garipliği bizi kendine çeken bir V vadi açılıyordu. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi buna örnek gösterilemez? A) I B) II C) III D) IV EV
4. Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum
Her nasılsa sokağa düşmüş
Kolumu kanadımı kırıyorum
Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı
Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene
Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?
Bildirme eki
B) Belirtme durum eki ( )
C)Yönelme durum eki
Dyelik eki (ur
E) Bulunma durum eki (dade)
are)
hov
kefalet
Lise Türkçe
Çekim Ekleri
4. Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum Her nasılsa sokağa düşmüş Kolumu kanadımı kırıyorum Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? Bildirme eki B) Belirtme durum eki ( ) C)Yönelme durum eki Dyelik eki (ur E) Bulunma durum eki (dade) are) hov kefalet