Destan Yazma Soruları

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatı
sanatçılarından değildir?
Yunus Emre
A)
Kağızmanlı Hıfzı
Kaygusuz Abdal
Pir Sultan Abdal
D)
E) Hacı Bayram Veli
Söz ve müzik uyumunu önemseme
Konuları gerçek yaşamdan seçme
11.
HH. Duraksız hece kalıplarını çokça kullanma
W. Divan edebiyatından etkilenme
V. Şiirlere konusuna göre başlık verme
Yukarıdakilerden hangi ikisi halk edebiyatı için
söylenemez?
A) I ve II.
B) I. ve V
tho
D) H. ve V.
E) IV. ve V.
srilne lo tad
bileg mileen emeb uni
Üb1000
dengol snel m
Aşağıdaki tasavvuf şairlerinden hangisi tasavvufi
Hilorinde k
C) II. ve IV.
Lise Türkçe
Destan Yazma
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatı sanatçılarından değildir? Yunus Emre A) Kağızmanlı Hıfzı Kaygusuz Abdal Pir Sultan Abdal D) E) Hacı Bayram Veli Söz ve müzik uyumunu önemseme Konuları gerçek yaşamdan seçme 11. HH. Duraksız hece kalıplarını çokça kullanma W. Divan edebiyatından etkilenme V. Şiirlere konusuna göre başlık verme Yukarıdakilerden hangi ikisi halk edebiyatı için söylenemez? A) I ve II. B) I. ve V tho D) H. ve V. E) IV. ve V. srilne lo tad bileg mileen emeb uni Üb1000 dengol snel m Aşağıdaki tasavvuf şairlerinden hangisi tasavvufi Hilorinde k C) II. ve IV.
8. Bazı edebiyat tarihçilerinin bir tür ihtilâl beyannamesi-
ne benzettikleri ve bir prensip uğruna kurulu düzene
başkaldırdığını ifade eden bir tonda başlayan ----, esas
itibariyle aruz vezniyle kaleme alınmış, kafiye düzeni
sağlam, 31 beyit uzunluğunda ve kaside formunda ya-
zılmış bir metindir
. Eski döneme ait kasidelerde bir dev-
let büyüğü övülürken -
burada vatan, millet, insanlık,
kahramanlık gibi kavramları yüceltmiştir
.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
-
-
A) Nefrin - Recaizade Mahmut Ekrem
B) Ondokuzuncu Asır Manzumesi – Sadullah paşa
C) Zafername - Ziya Paşa
D) Hürriyet Kasidesi - Namık Kemal
E) Arz-ı Muhabbet - Şinasi
-
Lise Türkçe
Destan Yazma
8. Bazı edebiyat tarihçilerinin bir tür ihtilâl beyannamesi- ne benzettikleri ve bir prensip uğruna kurulu düzene başkaldırdığını ifade eden bir tonda başlayan ----, esas itibariyle aruz vezniyle kaleme alınmış, kafiye düzeni sağlam, 31 beyit uzunluğunda ve kaside formunda ya- zılmış bir metindir . Eski döneme ait kasidelerde bir dev- let büyüğü övülürken - burada vatan, millet, insanlık, kahramanlık gibi kavramları yüceltmiştir . Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir? - - A) Nefrin - Recaizade Mahmut Ekrem B) Ondokuzuncu Asır Manzumesi – Sadullah paşa C) Zafername - Ziya Paşa D) Hürriyet Kasidesi - Namık Kemal E) Arz-ı Muhabbet - Şinasi -
6.
“Bir şoför, arabasıyla yolda ilerlerken elli metre ilerideki trafik ışıklarının kırmızı yandığını fark edip frene basar." Bu cümlede yer
iletişim ögelerini aşağıdaki uygun yerlere yazınız. (10p)
Gönderici:
Alici:
İleti:
cina
Dönüt:
Bağlam:
Skim (ilahi) ya kahraman ya da gözlemci (müşahit) bakış ac
Lise Türkçe
Destan Yazma
6. “Bir şoför, arabasıyla yolda ilerlerken elli metre ilerideki trafik ışıklarının kırmızı yandığını fark edip frene basar." Bu cümlede yer iletişim ögelerini aşağıdaki uygun yerlere yazınız. (10p) Gönderici: Alici: İleti: cina Dönüt: Bağlam: Skim (ilahi) ya kahraman ya da gözlemci (müşahit) bakış ac
D) I ve III
14. Âşık Feymani, saz şiirimizin en güçlü şiirlerini söyleyen
büyük bir ozandır. Geçtiğimiz asrin bu en usta âşığı, sazı
ve sözüyle yüreğimize işleyen dörtlükler söylemiştir. Bize
ait ne varsa, geleneğimizden yaşayışımıza, âdetlerimizden
örf ve alışkanlıklarımıza değin onun şiirlerinde biçime
bürünmüştür. Ulusal özelliklerimiz, yurt güzelliklerimiz,
insana verdiğimiz değer onun şiirlerine yön vermiştir.
Bu parçada Âşık Feymani'nin eserleriyle ilgili olarak
1 Milli duyarlılıkları yansıtma
II. Kültürel unsurları konu alma
7
III. Okuyucuyu duygulandırma
IV. Yalın ve duru söyleyişe sahip olma
özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Yalnız!
B) Yalnız IV
D) II ve III
C) I ve II
E) Il ve IV
ÜcDört
Besk
180
Lise Türkçe
Destan Yazma
D) I ve III 14. Âşık Feymani, saz şiirimizin en güçlü şiirlerini söyleyen büyük bir ozandır. Geçtiğimiz asrin bu en usta âşığı, sazı ve sözüyle yüreğimize işleyen dörtlükler söylemiştir. Bize ait ne varsa, geleneğimizden yaşayışımıza, âdetlerimizden örf ve alışkanlıklarımıza değin onun şiirlerinde biçime bürünmüştür. Ulusal özelliklerimiz, yurt güzelliklerimiz, insana verdiğimiz değer onun şiirlerine yön vermiştir. Bu parçada Âşık Feymani'nin eserleriyle ilgili olarak 1 Milli duyarlılıkları yansıtma II. Kültürel unsurları konu alma 7 III. Okuyucuyu duygulandırma IV. Yalın ve duru söyleyişe sahip olma özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? A) Yalnız! B) Yalnız IV D) II ve III C) I ve II E) Il ve IV ÜcDört Besk 180
3. Yapma destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kimin tarafından söylendiği bellidir.
B) Yakın tarihimizin önemli olayları konu edilir.
C) Halktan derleme yapılarak yazılır.
D) Toplumun zihniyetini yansıtır.
E) Manzum olarak ifade edilir.
Lise Türkçe
Destan Yazma
3. Yapma destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kimin tarafından söylendiği bellidir. B) Yakın tarihimizin önemli olayları konu edilir. C) Halktan derleme yapılarak yazılır. D) Toplumun zihniyetini yansıtır. E) Manzum olarak ifade edilir.
1