İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri Soruları

5) -"Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam
Bir köpek sokak değiştirdi, korkak
Içi süt dolu lokanta ve kapandı
Ben ağzıma geleni söyledim, oyle
Gene bir ağaç öttü, bu kaçıncı."
Yanda Edip Cansever'in "Şey Şey Sey ve Şeylerden"
adlı şiirinden bir birim verilmiştir. Bu birimdeki
İkinci Yeni şiirine özgü özellikleri belirleyerek
maddeler halinde yazınız.(20p)
palestininiz (150)
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
5) -"Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam Bir köpek sokak değiştirdi, korkak Içi süt dolu lokanta ve kapandı Ben ağzıma geleni söyledim, oyle Gene bir ağaç öttü, bu kaçıncı." Yanda Edip Cansever'in "Şey Şey Sey ve Şeylerden" adlı şiirinden bir birim verilmiştir. Bu birimdeki İkinci Yeni şiirine özgü özellikleri belirleyerek maddeler halinde yazınız.(20p) palestininiz (150)
24. Biliyorsunuz parkların
Sizi çağıran tarafları
İnsanın gizli, karanlık köşeleriyle oranlı
Orada saklanıyor onlar
Çünkü her türlü saklanıyorlar orada
Bir yağmur öncesinin loş sokaklarıyla
Dağınık mavisiyle gözlerinin
Sevgi vermez kadın uçlarıyla
Korkuya, sadece korkuya sığınmış olarak
Eskimiş, kurtlanmış ikonlarıyla kiliselerinin
Yalvaran bakışlarıyla - nasıl da sevimsiz -
En kötüsü, belki de en kötüsü
Bir duygu açlığıyla soluyarak
Parklara yerleşiyorlar, parkların
Onları çağıran köşelerine
Bir karıncayı selamlıyorlar, besili, siyah
Bu şiir aşağıdaki edebî topluluklardan hangisinin
özelliklerini barındırır?
A) İkinci Yeni
B) Saf şiir
D) Hisarcılar
C) Birinci Yeni
E) Maviciler
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
24. Biliyorsunuz parkların Sizi çağıran tarafları İnsanın gizli, karanlık köşeleriyle oranlı Orada saklanıyor onlar Çünkü her türlü saklanıyorlar orada Bir yağmur öncesinin loş sokaklarıyla Dağınık mavisiyle gözlerinin Sevgi vermez kadın uçlarıyla Korkuya, sadece korkuya sığınmış olarak Eskimiş, kurtlanmış ikonlarıyla kiliselerinin Yalvaran bakışlarıyla - nasıl da sevimsiz - En kötüsü, belki de en kötüsü Bir duygu açlığıyla soluyarak Parklara yerleşiyorlar, parkların Onları çağıran köşelerine Bir karıncayı selamlıyorlar, besili, siyah Bu şiir aşağıdaki edebî topluluklardan hangisinin özelliklerini barındırır? A) İkinci Yeni B) Saf şiir D) Hisarcılar C) Birinci Yeni E) Maviciler
7. Kapalı Çarşı'ya gittiğin zaman
Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun
Bir gazete uzun ve kül olmuş bir gazeteydi Kapalı Çarşı
Mavi gözlü bir gazete
Kapalı Çarşı içinde bulutların en senin olanı
Sen bana Kapalı Çarşı
Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki
Şüphesiz bir harita kırığı
Bir yapma deniz parçasıyla kapalı Kapalı Çarşı
Sen kapalı çarşılar üstüne yağmur yağanı
Yağmurların iyi ve doğru yağmadığını onlara anlat
Sezai KARAKOÇ, Körfez/Şahdamar/Sesler
I.
II. Yeni etkisinde yazılan bir şiirdir.
II. Şair, şiirde İstanbul'un tarihi mekânlarından birini öne
çıkarır gibi görünse de şiir boyunca Kapalı Çarşı kelime
grubunu mecazi anlamlarda da kullanarak şiirin anlamını
genişletmiştir.
XIII. Edebi sanatlara yer verilmiştir.
IV. Mistik bir anlatım şiire egemendir.
V. "Mavi gözlü bir gazete, harita kırığı, tüyler içinde gelen
yeni dünya" şiirde kullanılan imgelerdir,
Bu şiirde yukarıdaki öncüllerdekilerden hangisi söyle-
nemez?
A) I
DIV EV
B) II
ONII
5
/benimhocam
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
7. Kapalı Çarşı'ya gittiğin zaman Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun Bir gazete uzun ve kül olmuş bir gazeteydi Kapalı Çarşı Mavi gözlü bir gazete Kapalı Çarşı içinde bulutların en senin olanı Sen bana Kapalı Çarşı Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki Şüphesiz bir harita kırığı Bir yapma deniz parçasıyla kapalı Kapalı Çarşı Sen kapalı çarşılar üstüne yağmur yağanı Yağmurların iyi ve doğru yağmadığını onlara anlat Sezai KARAKOÇ, Körfez/Şahdamar/Sesler I. II. Yeni etkisinde yazılan bir şiirdir. II. Şair, şiirde İstanbul'un tarihi mekânlarından birini öne çıkarır gibi görünse de şiir boyunca Kapalı Çarşı kelime grubunu mecazi anlamlarda da kullanarak şiirin anlamını genişletmiştir. XIII. Edebi sanatlara yer verilmiştir. IV. Mistik bir anlatım şiire egemendir. V. "Mavi gözlü bir gazete, harita kırığı, tüyler içinde gelen yeni dünya" şiirde kullanılan imgelerdir, Bu şiirde yukarıdaki öncüllerdekilerden hangisi söyle- nemez? A) I DIV EV B) II ONII 5 /benimhocam
2.
AYT
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında yanlış bilgi
verilmiştir?
A) Cemal Süreya: "Osman Mazlum" takma adını kullanan
şair için Behçet Necatigil "II. Yeni şiirinin karanlığını
giderdi, gelenekten yenilik yarattı." demiştir. Marksizm
ve sürrealizm arasında bağlantı kurarak "Uvercinka,
Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri gibi
şiir kitaplarıyla ünlenmiştir.
BTurgut Uyar: İlk şiirlerinde Garip etkisinde kalmıştır.
"İkindi Üstü" adlı şiirinde bu etki görülür, bu yüzden de
bu eserini unutmak isteyip yok sayar. "Dirlik Düzenlik
adlı eseri de Garip etkisindedir. Hatta içerisindeki "Masa
da Masaymış ha" adlı şiiri garip etkisindedir. "Yerçekimli
Karanfil" adlı eseriyle II. Yeni etkisine girmiştir.
C) İlhan Berk: En yaşlı II. Yenicidir. "Şiirimizin Uçbeyi,
Şiirimizin Evliya Çelebisi, Deneyci Şair" olarak bilinir.
"Güneşi Yakanların Selami" ilk şiir Kitabıdır. "Günaydın
Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu" adlı şiir kitaplarında
doğa ve coğrafya sevgisini görürüz.
TEST 72
MEB
VANIE
ESINTILER
D) Sezai Karakoç: İslami şiirle Batı şiirini başarıyla kaynaştı-
rir. "Körfez/Şahdamar/Sesler"de karşımıza başarılı bir II.
Yenici portresi vardır. "Hızır'la Kirk Saat, Taha'nın Kitabı,
Gül Muştusu"nda da mistik eğilimi dini motiflerle süsleyen
bir şair portresi vardır.
EX Ece Ayhan: Belki de kimsenin etkilenmediği kadar sür-
realizmden etkilenmiştir. II. Yeni için "sivil şiir, sıkı şiir,
kara şiir" adlarını kullanmıştır. "Kinar Hanım'ın Denizleri,
Zambaklı Padişah" adlı eserleri çok ünlüdür. "Bakışsız
Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar" adlı mensur şiirleri de hayli
okunmuştur.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
2. AYT Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında yanlış bilgi verilmiştir? A) Cemal Süreya: "Osman Mazlum" takma adını kullanan şair için Behçet Necatigil "II. Yeni şiirinin karanlığını giderdi, gelenekten yenilik yarattı." demiştir. Marksizm ve sürrealizm arasında bağlantı kurarak "Uvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri gibi şiir kitaplarıyla ünlenmiştir. BTurgut Uyar: İlk şiirlerinde Garip etkisinde kalmıştır. "İkindi Üstü" adlı şiirinde bu etki görülür, bu yüzden de bu eserini unutmak isteyip yok sayar. "Dirlik Düzenlik adlı eseri de Garip etkisindedir. Hatta içerisindeki "Masa da Masaymış ha" adlı şiiri garip etkisindedir. "Yerçekimli Karanfil" adlı eseriyle II. Yeni etkisine girmiştir. C) İlhan Berk: En yaşlı II. Yenicidir. "Şiirimizin Uçbeyi, Şiirimizin Evliya Çelebisi, Deneyci Şair" olarak bilinir. "Güneşi Yakanların Selami" ilk şiir Kitabıdır. "Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu" adlı şiir kitaplarında doğa ve coğrafya sevgisini görürüz. TEST 72 MEB VANIE ESINTILER D) Sezai Karakoç: İslami şiirle Batı şiirini başarıyla kaynaştı- rir. "Körfez/Şahdamar/Sesler"de karşımıza başarılı bir II. Yenici portresi vardır. "Hızır'la Kirk Saat, Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu"nda da mistik eğilimi dini motiflerle süsleyen bir şair portresi vardır. EX Ece Ayhan: Belki de kimsenin etkilenmediği kadar sür- realizmden etkilenmiştir. II. Yeni için "sivil şiir, sıkı şiir, kara şiir" adlarını kullanmıştır. "Kinar Hanım'ın Denizleri, Zambaklı Padişah" adlı eserleri çok ünlüdür. "Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar" adlı mensur şiirleri de hayli okunmuştur.
7-
si
al-
Úç arkadaş Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten
uzak yeni bir şiir akımı başlattı. Bu yoldaki şiirlerini bir kitapta
topladı. Bu yeni akımı özellikle Nurullah Ataç destekledi. Do-
nemin ünlü ozanlarını etkiledi. Ama üç şairin birlikteliği uzun
sürmedi. Kitabın ikinci basımında sadece bir şairin şiirleri
yayımlandı.
Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden
Core
hangisidir?
Heniciler
Maviciler
Mod Untu
ise nothov
E) Yedi Meşaleciler
B) II. Yeniciler
D) Hisarcılar
B01B1080 n
A) Telgrafhane
B) Güz Bitiği
C) Vazgeçemediğim
D) Yaşayıp Ölmek = okty, for hormon
E) Kolları Bağlı Odysseus melin cercar
7. Aşağıdakilerden hangisi özelliklerini kısaca "sıradan in-
sanları konu edinmek, şairanelikten uzak durmak, halkın
kolayca anlayabileceği deyişlerden yararlanmak” şeklinde
ifade edebileceğimiz şiir anlayışıyla yazılmamıştır?
10-11.sorul
Şiiri söz söylem
"Şiir sözden zi
niteliğindedir..
leğinde olan
büyük bir ell
me veznin Türk
kurtarmak
ve resim
nebi
BH-12h00
50 su 156
10.Bu par
getiril
A) YE
11
SUPARA
87 A
EOBICNO One
Boitsoov tepro (8
8. Destan ve tarih kişilerinden hareket ettiği şiirlerinde insan ger-
çeğini fert ve toplum boyutunda ele alan sanatçının insandan
hareket ettiği şiirleri çok daha etkilidir. Bu şiirlerinde bugünü
de ele alan insanlık macerasını sezdirir okuyucusuna. Şiirle
rin Yan Yana, Kolları Bağlı Odysseus, Teknenin Ölümü d
eserlerde toplar.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi
B
Melih Cevdet Anday
B) Sezai Karakoç telgoed neisines
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Orhan Veli Kanık
E) Oktay Rifat Horozcu
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
7- si al- Úç arkadaş Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlattı. Bu yoldaki şiirlerini bir kitapta topladı. Bu yeni akımı özellikle Nurullah Ataç destekledi. Do- nemin ünlü ozanlarını etkiledi. Ama üç şairin birlikteliği uzun sürmedi. Kitabın ikinci basımında sadece bir şairin şiirleri yayımlandı. Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden Core hangisidir? Heniciler Maviciler Mod Untu ise nothov E) Yedi Meşaleciler B) II. Yeniciler D) Hisarcılar B01B1080 n A) Telgrafhane B) Güz Bitiği C) Vazgeçemediğim D) Yaşayıp Ölmek = okty, for hormon E) Kolları Bağlı Odysseus melin cercar 7. Aşağıdakilerden hangisi özelliklerini kısaca "sıradan in- sanları konu edinmek, şairanelikten uzak durmak, halkın kolayca anlayabileceği deyişlerden yararlanmak” şeklinde ifade edebileceğimiz şiir anlayışıyla yazılmamıştır? 10-11.sorul Şiiri söz söylem "Şiir sözden zi niteliğindedir.. leğinde olan büyük bir ell me veznin Türk kurtarmak ve resim nebi BH-12h00 50 su 156 10.Bu par getiril A) YE 11 SUPARA 87 A EOBICNO One Boitsoov tepro (8 8. Destan ve tarih kişilerinden hareket ettiği şiirlerinde insan ger- çeğini fert ve toplum boyutunda ele alan sanatçının insandan hareket ettiği şiirleri çok daha etkilidir. Bu şiirlerinde bugünü de ele alan insanlık macerasını sezdirir okuyucusuna. Şiirle rin Yan Yana, Kolları Bağlı Odysseus, Teknenin Ölümü d eserlerde toplar. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi B Melih Cevdet Anday B) Sezai Karakoç telgoed neisines C) Ahmet Kutsi Tecer D) Orhan Veli Kanık E) Oktay Rifat Horozcu
mli
S
bazı
e
ur.
A
19. Garip şiirine bir tepki olarak doğan ve 1960'li yılların
ortalarına kadar güçlü bir şekilde devam eden bu şiir
akımı, Garip şiirinden daha çok tartışılmıştır. Cemal
Süreya, Ece Ayhan gibi şairlerin öncülüğünde serbest
çağrışıma dayanan bu şiir hareketinde şiir; bir anlam
sanatı olmaktan çıkar ve bir görüntü sanatı hâline gelir.
Paraf Yayınları
Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçada sözü
edilen şiir anlayışını örneklendirmektedir?
A) Geçti istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme, artık neye yarar
B) Üzülme Aliş'im, sabana geçmezse hükmün
Ağanın davarlarına geçer
Kim görecek kepenek altında eksiğini
Kapılanırsın boğaz tokluğuna
C) Derdini, ekmeğini bölüştüğüm
Türküleriyle bizi ağlatan memleketlim
Karadeniz'in eşsiz yeşili
Bende türküler oldu ağlamaklı
Bende türküler oldu dizim dizim
D) Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan, bir günahı
Seni beklediğim kadar
E) Bir elim omzunda seyrettikti uzun uzun
Dünyayı ve çiçekleri
Nedense durgunlaşıverdindi bir ara
Çok değil, en fazla birkaç dakika
Ve dedindi, mutluyken de boğulabilir insan
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
mli S bazı e ur. A 19. Garip şiirine bir tepki olarak doğan ve 1960'li yılların ortalarına kadar güçlü bir şekilde devam eden bu şiir akımı, Garip şiirinden daha çok tartışılmıştır. Cemal Süreya, Ece Ayhan gibi şairlerin öncülüğünde serbest çağrışıma dayanan bu şiir hareketinde şiir; bir anlam sanatı olmaktan çıkar ve bir görüntü sanatı hâline gelir. Paraf Yayınları Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir anlayışını örneklendirmektedir? A) Geçti istemem gelmeni Yokluğunda buldum seni Bırak vehmimde gölgeni Gelme, artık neye yarar B) Üzülme Aliş'im, sabana geçmezse hükmün Ağanın davarlarına geçer Kim görecek kepenek altında eksiğini Kapılanırsın boğaz tokluğuna C) Derdini, ekmeğini bölüştüğüm Türküleriyle bizi ağlatan memleketlim Karadeniz'in eşsiz yeşili Bende türküler oldu ağlamaklı Bende türküler oldu dizim dizim D) Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan, bir günahı Seni beklediğim kadar E) Bir elim omzunda seyrettikti uzun uzun Dünyayı ve çiçekleri Nedense durgunlaşıverdindi bir ara Çok değil, en fazla birkaç dakika Ve dedindi, mutluyken de boğulabilir insan
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Edip Cansever'i İkinci Yeni şairlerinden ayıran en önem-
li özelliği dize alışkanlığını tamamen kırmış olması ve
bunu "Dize işlevini yitirdi." sözüyle ifade etmesidir.
B) Ilhan Berk'in ilk şiirlerinde Nazım Hikmet'in etkisi görülür
fakat sonraki şiirlerinde bu etki kaybolur. Galile Denizi,
Çivi Yazısı adlı eserleri İkinci Yeni anlayışını yansıtan
eserlerdir.
C) Ece Ayhan'ın "Laleli'den, dünyaya doğru giden bir tram-
vaydayız." dizesi birçok kişi tarafından İkinci Yeni şiirinin
sloganı olarak kabul edilmiştir.
D) Sezai Karakoç, Şiir Sanatı ve Diriliş dergilerini çıkarmış-
tır; şiirlerinde İslamî bir öz ve mistisizm göze çarpar..
holigned unholago
E) Ülkü Tamer, kendine özgü imge dünyası, sade ve süs-
süz söyleyişiyle dikkat çekmiştir. İçime Çektiğim Hava
Değil Gökyüzüdür adlı şiir kitabıyla 1967'de Yeditepe
Şiir Ödülü'nü kazanmıştır.
babaya
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Edip Cansever'i İkinci Yeni şairlerinden ayıran en önem- li özelliği dize alışkanlığını tamamen kırmış olması ve bunu "Dize işlevini yitirdi." sözüyle ifade etmesidir. B) Ilhan Berk'in ilk şiirlerinde Nazım Hikmet'in etkisi görülür fakat sonraki şiirlerinde bu etki kaybolur. Galile Denizi, Çivi Yazısı adlı eserleri İkinci Yeni anlayışını yansıtan eserlerdir. C) Ece Ayhan'ın "Laleli'den, dünyaya doğru giden bir tram- vaydayız." dizesi birçok kişi tarafından İkinci Yeni şiirinin sloganı olarak kabul edilmiştir. D) Sezai Karakoç, Şiir Sanatı ve Diriliş dergilerini çıkarmış- tır; şiirlerinde İslamî bir öz ve mistisizm göze çarpar.. holigned unholago E) Ülkü Tamer, kendine özgü imge dünyası, sade ve süs- süz söyleyişiyle dikkat çekmiştir. İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür adlı şiir kitabıyla 1967'de Yeditepe Şiir Ödülü'nü kazanmıştır. babaya
6
Yanıt Yayınları
21.
• Şiir geleneğini tümüyle dışlayarak içsel ve bireysel
bir şiir anlayışını benimsemişlerdir.
• Şiir dilinde yeni tasarımlar oluşturabilmek için dilin
me bütün olanaklarından yararlanmışlar; şiir dilini ses,
biçim, söz dizimi bakımından değiştirmişlerdir.
10101
. Anlamı gizleyen imge ve çağrışımlardan
yararlanma, sözcüksel ve söz dizimsel sapmalarla
alışılmışın dışına çıkma, bu şairlerin belirgin
özellikleri arasındadır.
• Şiirde anlamın ikinci planda olduğunu ileri süren bu
şairlere göre şiir, hiçbir düşüncenin propaganda
aracı olamaz.
Aşağıdaki şairlerden hangisi yukarıda özellikleri
verilen şiir anlayışına bağlıdır?
A) Attilâ İlhan
C) Cemal Süreya
B) Ataol Behramogiu
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Orhan Veli Kark
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
6 Yanıt Yayınları 21. • Şiir geleneğini tümüyle dışlayarak içsel ve bireysel bir şiir anlayışını benimsemişlerdir. • Şiir dilinde yeni tasarımlar oluşturabilmek için dilin me bütün olanaklarından yararlanmışlar; şiir dilini ses, biçim, söz dizimi bakımından değiştirmişlerdir. 10101 . Anlamı gizleyen imge ve çağrışımlardan yararlanma, sözcüksel ve söz dizimsel sapmalarla alışılmışın dışına çıkma, bu şairlerin belirgin özellikleri arasındadır. • Şiirde anlamın ikinci planda olduğunu ileri süren bu şairlere göre şiir, hiçbir düşüncenin propaganda aracı olamaz. Aşağıdaki şairlerden hangisi yukarıda özellikleri verilen şiir anlayışına bağlıdır? A) Attilâ İlhan C) Cemal Süreya B) Ataol Behramogiu D) Cahit Sıtkı Tarancı E) Orhan Veli Kark Diğer sayfaya geçiniz.
şiire
tıların
e
uruz.
k bize
ölçüt
leri
er.
L
rine,
r.
Cine
ve
WIŞI
z
i
bir
34. Her söz, bir görüntü ile karşımıza çıkar. Dolayısıyla her
sözün bir anlamı vardır diyebiliriz. Karşımızdakine bir
martının uçtuğunu anlatmak istediğimizde martı ve uçmak
sözcüklerini yan yana getiririz. Ama biz sözle anlam
arasında bir ayrım yaparız. Bir sözün gözümüzün önüne
gelen görüntüsü, olabilecek bir şeyse o sözün anlamlı
olmayacak bir şeyse anlamsız olduğunu söyleriz. "Marti
uçtu." sözünün bir anlamı vardır çünkü martı uçabilir.
"Sokak lambasının saçları ıslaktı." sözünün bir anlamı
yoktur. Çünkü sokak lambasının saçı olmaz. Bu nedenle bir
sözcük sanatı olan şiirin de sadece olabilecek görüntülere
bağlanması istenmeyeceğinden anlamla bağlı kalması da
istenmez.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir şairin
şiir anlayışına uygun değildir?
A) Bulutlar çıkınında
Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün
Çıldırtırlar insan gözü kedileri
Aydoğar kuyulara yalın ayak
Telgraf tellerinde gemi leşleri
B) Ölüm bu
Fıkara ölümü
Geldim geliyorum demez
Ya bir kuşluk vakti ya bir akşam üstü
Ya da seher mahmurlukta
Bakarsın olmuş, olacak
C) Gel bulutsuz masalara yaslan
Elimi tut büyüsün
Ahmed Arif
Yüzüme bak çalsın
İçimdeki çalar saat
Dönüş yollarında sarmaş dolaş
Vapurlar geçsin aramızdan
D) Atimi istedim evin göğü gerindi
Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum
Öyle sular dağların üstüydü isminiz
Yeşil, o solukları gibi rüzgârların
Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım
E) Ben bu kadar değilim
Kışlada ölü bir zaman
Bir güzel at durdukça gider
Gittikçe döner bir güzel at durdukça
Askerim, benim ağzım kuşlardan
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
şiire tıların e uruz. k bize ölçüt leri er. L rine, r. Cine ve WIŞI z i bir 34. Her söz, bir görüntü ile karşımıza çıkar. Dolayısıyla her sözün bir anlamı vardır diyebiliriz. Karşımızdakine bir martının uçtuğunu anlatmak istediğimizde martı ve uçmak sözcüklerini yan yana getiririz. Ama biz sözle anlam arasında bir ayrım yaparız. Bir sözün gözümüzün önüne gelen görüntüsü, olabilecek bir şeyse o sözün anlamlı olmayacak bir şeyse anlamsız olduğunu söyleriz. "Marti uçtu." sözünün bir anlamı vardır çünkü martı uçabilir. "Sokak lambasının saçları ıslaktı." sözünün bir anlamı yoktur. Çünkü sokak lambasının saçı olmaz. Bu nedenle bir sözcük sanatı olan şiirin de sadece olabilecek görüntülere bağlanması istenmeyeceğinden anlamla bağlı kalması da istenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir şairin şiir anlayışına uygun değildir? A) Bulutlar çıkınında Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün Çıldırtırlar insan gözü kedileri Aydoğar kuyulara yalın ayak Telgraf tellerinde gemi leşleri B) Ölüm bu Fıkara ölümü Geldim geliyorum demez Ya bir kuşluk vakti ya bir akşam üstü Ya da seher mahmurlukta Bakarsın olmuş, olacak C) Gel bulutsuz masalara yaslan Elimi tut büyüsün Ahmed Arif Yüzüme bak çalsın İçimdeki çalar saat Dönüş yollarında sarmaş dolaş Vapurlar geçsin aramızdan D) Atimi istedim evin göğü gerindi Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum Öyle sular dağların üstüydü isminiz Yeşil, o solukları gibi rüzgârların Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım E) Ben bu kadar değilim Kışlada ölü bir zaman Bir güzel at durdukça gider Gittikçe döner bir güzel at durdukça Askerim, benim ağzım kuşlardan
cevap-
tülük Bildirg
KIRMIZI
d'un psikan
bağlı bi
sanatına
eğilim
4 SISTEMINE
KONU KAVRAMA
MAVI HIZ
TESTI
1. I.
1,2
01 II. YENİ ŞİİRİ
Garipçilerin "Şiir; basit, sıradan ve alelade olmalıdır." go-
rüşüne karşı çıkarak şiirde söz sanatlarına yer vermişler-
dir.
II. Şiirde nükte, şaşırtma, tekerleme ögelerini kullanmaktan
vazgeçmişlerdir...
Ahenk katması durumunda ölçü ve kafiyenin şiirde kulla-
nılabileceğini söylemişlerdir.
IV. Şiirde akla değil, duygu ve çağrışımlara önem vermişler-
dir.
V. Geleneğe ve halk kültürüne bağlı kalmışlar, halk şiirinin
özelliklerinden faydalanmışlardır.
B) II
II. Yeni şiiriyle ilgili yukarıdaki numaralanmış açıklama-
lardan hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I
O
C) I
D) IV
4.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
cevap- tülük Bildirg KIRMIZI d'un psikan bağlı bi sanatına eğilim 4 SISTEMINE KONU KAVRAMA MAVI HIZ TESTI 1. I. 1,2 01 II. YENİ ŞİİRİ Garipçilerin "Şiir; basit, sıradan ve alelade olmalıdır." go- rüşüne karşı çıkarak şiirde söz sanatlarına yer vermişler- dir. II. Şiirde nükte, şaşırtma, tekerleme ögelerini kullanmaktan vazgeçmişlerdir... Ahenk katması durumunda ölçü ve kafiyenin şiirde kulla- nılabileceğini söylemişlerdir. IV. Şiirde akla değil, duygu ve çağrışımlara önem vermişler- dir. V. Geleneğe ve halk kültürüne bağlı kalmışlar, halk şiirinin özelliklerinden faydalanmışlardır. B) II II. Yeni şiiriyle ilgili yukarıdaki numaralanmış açıklama- lardan hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I O C) I D) IV 4.
A SURİYELİ COCUKLARIN TÜRK EGİTİM SİSTEMİND
A
Ⓒ
II.
III.
Anlam
Dil
B) II
Tema
IV. Ölçü
V. Akım
I. Yeni
Açık
1. Yeni (Garip) ve II. Yeni şiirinin karşılaştırıldığı yukarıda-
ki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapıl-
mistir?
J III
Mining (esetl
Konuşma dili
Evrensel
Serbest
Sürrealizm
II. Yeni
Kapalı
Sanatı
Ulusal
Serbest
Sürrealizm
D) IV E) V
18
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
A SURİYELİ COCUKLARIN TÜRK EGİTİM SİSTEMİND A Ⓒ II. III. Anlam Dil B) II Tema IV. Ölçü V. Akım I. Yeni Açık 1. Yeni (Garip) ve II. Yeni şiirinin karşılaştırıldığı yukarıda- ki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapıl- mistir? J III Mining (esetl Konuşma dili Evrensel Serbest Sürrealizm II. Yeni Kapalı Sanatı Ulusal Serbest Sürrealizm D) IV E) V 18
SEP
T-
1-TÜM-TÜM-TÜM
BREN
TÜM-
AYT/TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1
23. Türk şiirinin önemli kırılma noktalarından birini
oluşturan bu topluluk, kendisine gelinceye kadar
var olan şiir anlayışlarını yerle bir eder. Kapalı,
anlaşılması güç, soyut ve çoğu zaman da akıl dışı bir
söyleyişi tercih eder. Edebiyat tarihçisi Asım Bezirci
konuyla ilgili eserinde topluluğun şiir özelliklerini şu
şekilde sıralar: "değiştirim, karıştırım, özgür çağrışım,
soyutlama, anlamsızlık, imgeleme, us dışına çıkma,
güç anlaşılma, okurdan uzaklaşma, çevreden ayrılma
ve kaçış".
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada
anlatılan edebî topluluğa dâhil değildir?
MEASUR
A) Turgut Uyar
B) İlhan Berk
C) Sezai Karakoç
D) Özdemir Asaf
E) Cemal Süreya
YAYINLARI
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
SEP T- 1-TÜM-TÜM-TÜM BREN TÜM- AYT/TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 23. Türk şiirinin önemli kırılma noktalarından birini oluşturan bu topluluk, kendisine gelinceye kadar var olan şiir anlayışlarını yerle bir eder. Kapalı, anlaşılması güç, soyut ve çoğu zaman da akıl dışı bir söyleyişi tercih eder. Edebiyat tarihçisi Asım Bezirci konuyla ilgili eserinde topluluğun şiir özelliklerini şu şekilde sıralar: "değiştirim, karıştırım, özgür çağrışım, soyutlama, anlamsızlık, imgeleme, us dışına çıkma, güç anlaşılma, okurdan uzaklaşma, çevreden ayrılma ve kaçış". Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada anlatılan edebî topluluğa dâhil değildir? MEASUR A) Turgut Uyar B) İlhan Berk C) Sezai Karakoç D) Özdemir Asaf E) Cemal Süreya YAYINLARI
ROZGARLARI
eri dikka-
ne ait ol
zcu
How
Ay
Ond
AVUSTRALYA
Bystiga
KUZEY
Montes
Tennant
*Creek
Cubadats
Burkey
TOPRAKLARI
mweal
Mount Cloneurry
Hughanden
AVUSTRALYA
NEY
Spring
ikinci Yeni şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Anlamı karartan ve gizleyen bir tavır takınmış-
lardır.
B) Konu, öykü ve olayı; şiirin bünyesinden tama-
men çıkarmak istemişlerdir.
C) Günlük konuşma dilinin söz değerlerini kullan-
mışlardır.
Şiir (İkinci Yeni S
D) Şiiri, diğer sanatlarla yakın ilişkiye sokarak mu-
siki ve özellikle de resme ait görsel imgelerden
yararlanmışlardır.
Pajarea
QUEENSLA
Longresch En
Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemeden kaçınmış-
lardır.
Wintin
2.
Yeni bir imge düzeni ve söyleyiş biçimiyle İkinci Ye-
ni şiirinin karanlığını gidermiş, şaşırtıcı eğretilemeler
ve gerçeküstü imgelerle yeni bir şiir estetiği oluştur-
mustur. Bu şiirlerinde yalnızlık ve umutsuzluktan kur-
kell
dihard
Quilple
Cunamull
R
Goend
Collarenebris
4. TU
şi
riv
ģ
m
k
m
ir
G
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
ROZGARLARI eri dikka- ne ait ol zcu How Ay Ond AVUSTRALYA Bystiga KUZEY Montes Tennant *Creek Cubadats Burkey TOPRAKLARI mweal Mount Cloneurry Hughanden AVUSTRALYA NEY Spring ikinci Yeni şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anlamı karartan ve gizleyen bir tavır takınmış- lardır. B) Konu, öykü ve olayı; şiirin bünyesinden tama- men çıkarmak istemişlerdir. C) Günlük konuşma dilinin söz değerlerini kullan- mışlardır. Şiir (İkinci Yeni S D) Şiiri, diğer sanatlarla yakın ilişkiye sokarak mu- siki ve özellikle de resme ait görsel imgelerden yararlanmışlardır. Pajarea QUEENSLA Longresch En Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemeden kaçınmış- lardır. Wintin 2. Yeni bir imge düzeni ve söyleyiş biçimiyle İkinci Ye- ni şiirinin karanlığını gidermiş, şaşırtıcı eğretilemeler ve gerçeküstü imgelerle yeni bir şiir estetiği oluştur- mustur. Bu şiirlerinde yalnızlık ve umutsuzluktan kur- kell dihard Quilple Cunamull R Goend Collarenebris 4. TU şi riv ģ m k m ir G
20. I. Gökte zamansızlık hangi noktada?
Elindeyse yıldız yıldız hecele!
Hüküm yazılıyken kara tahtada
İnsan yine çare arar ecele!
II. Saat Çini vurdu birden; pirinç ç ç"
Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan
Kasketimi eğip üstüne acılarımın
Sen yüzüne sürgün olduğum kadın
Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin
Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış bu şiirlerin
temsil ettiği anlayışlar sırasıyla verilmiştir?
Yedi Meşaleciler - Toplumcu Şiir
B) Beş Hececiler - Garipçiler
Mistik Şiir - II. Yeniciler
D Garipçiler - Hisarcılar
E) II. Yeniciler - Maviciler
CAP
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
20. I. Gökte zamansızlık hangi noktada? Elindeyse yıldız yıldız hecele! Hüküm yazılıyken kara tahtada İnsan yine çare arar ecele! II. Saat Çini vurdu birden; pirinç ç ç" Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan Kasketimi eğip üstüne acılarımın Sen yüzüne sürgün olduğum kadın Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış bu şiirlerin temsil ettiği anlayışlar sırasıyla verilmiştir? Yedi Meşaleciler - Toplumcu Şiir B) Beş Hececiler - Garipçiler Mistik Şiir - II. Yeniciler D Garipçiler - Hisarcılar E) II. Yeniciler - Maviciler CAP
15. Bu edebî hareket, İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği top-
lumsal yoksulluk ve tek parti yönetiminin dayatmacı po-
litikaları sonucunda bunalan aydının kendisini ifade ediş
tarzına da uygundur. Böylece aklın biçimlendirdiği yüzey-
sel anlamı dışlayan bu şiir hareketi, kendisine bilinç oto-
matizmini esas alarak imge yüklü, kapalı ve kilitli bir dili
tercih eder. Zamanla imge yükü ağırlaşan bu şiir hareketi,
kendi içine kapanarak kendine özgü bir dil dünyası kurar.
Bu anlayışa bağlı şairler geleneği tümüyle dışlayarak içsel,
bireyci bir şiir anlayışına yönelirler. "Anlamsızlığın anlamı"
ve "anlamsızlığa kadar özgür olmak" şiir anlayışlarının ana
izleğidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir
hareketine bağlı sanatçılardan değildir?
A) Sezai Karakoç
B) İlhan Berk
C) Cemal Süreya
D) Ece Ayhan
E) Melih Cevdet Anday
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
15. Bu edebî hareket, İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği top- lumsal yoksulluk ve tek parti yönetiminin dayatmacı po- litikaları sonucunda bunalan aydının kendisini ifade ediş tarzına da uygundur. Böylece aklın biçimlendirdiği yüzey- sel anlamı dışlayan bu şiir hareketi, kendisine bilinç oto- matizmini esas alarak imge yüklü, kapalı ve kilitli bir dili tercih eder. Zamanla imge yükü ağırlaşan bu şiir hareketi, kendi içine kapanarak kendine özgü bir dil dünyası kurar. Bu anlayışa bağlı şairler geleneği tümüyle dışlayarak içsel, bireyci bir şiir anlayışına yönelirler. "Anlamsızlığın anlamı" ve "anlamsızlığa kadar özgür olmak" şiir anlayışlarının ana izleğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir hareketine bağlı sanatçılardan değildir? A) Sezai Karakoç B) İlhan Berk C) Cemal Süreya D) Ece Ayhan E) Melih Cevdet Anday
8. Siz ne güzeldiniz benimle bilmezdiniz
A harfinden bir çarşı güneşi yüzünüzde
Helene uyruklu bir rüzgârdınız her şiirde
Benimdi, Ronsard'ın bir ülkesiydi yeriniz
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda
yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından ya-
zıldığı söylenebilir?
A) İlhan Berk
C) Enis Behiç Koryürek
B) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Yusuf Ziya Ortaç
160
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
8. Siz ne güzeldiniz benimle bilmezdiniz A harfinden bir çarşı güneşi yüzünüzde Helene uyruklu bir rüzgârdınız her şiirde Benimdi, Ronsard'ın bir ülkesiydi yeriniz İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından ya- zıldığı söylenebilir? A) İlhan Berk C) Enis Behiç Koryürek B) Cahit Sıtkı Tarancı D) Yusuf Ziya Ortaç 160 E) Ahmet Hamdi Tanpınar