%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri Soruları

der-
adlı
rul-
uy-
stir.
fle-
mis-
ine
an-
Örnek - 4
O kadar bekledim ki, geliyorum
Ölümümü bekledim, geliyorum
Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini
Bekledim geliyorum.
Ben Ruhi Bey, mutlu olan Ruhi Bey
Ölümü gömdüm, geliyorum
Bir sonbahar günüydü, geliyorum
Güneşler buz gibiydi, geliyorum
Ve bütün kötülükler
A) Orhan Veli Kanık
C) Edip Cansever
Ölümün armaları gibiydi
Bu şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağı-
daki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
enüour
SANI
100
TEA 18
E) Enis Behiç Koryürek
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Mehmet Çınarlı
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
der- adlı rul- uy- stir. fle- mis- ine an- Örnek - 4 O kadar bekledim ki, geliyorum Ölümümü bekledim, geliyorum Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini Bekledim geliyorum. Ben Ruhi Bey, mutlu olan Ruhi Bey Ölümü gömdüm, geliyorum Bir sonbahar günüydü, geliyorum Güneşler buz gibiydi, geliyorum Ve bütün kötülükler A) Orhan Veli Kanık C) Edip Cansever Ölümün armaları gibiydi Bu şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağı- daki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? enüour SANI 100 TEA 18 E) Enis Behiç Koryürek B) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Mehmet Çınarlı
si
t-
7-
T.
Örnek - 3
Öğrencilik yıllarında Şiir Sanatı adlı iki sayılık kısa ömürlü bir der-
gi çıkarmıştır. Daha sonra adı kendisiyle özdeşleşen Diriliş adlı
dergiyi çeşitli aralıklarla yayımlamıştır. İkinci Yeni akımı doğrul-
tusunda geleneksel İslam kültürü ile eski Türk ve Ortadoğu uy-
garlıklarından beslenen çarpıcı, mistik, özgün şiirler yazmıştır.
Geleneği bir uygarlık özü olarak modern şiire katmayı hedefle-
miştir. Tarihe, geleneğe, evrene ve topluma karşı sorumluluk his-
seden şair, bu sorumluluklarını şiirleriyle yerine getirirken şiirine
sosyal bir içerik kazandırmıştır.
Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) İlhan Geçer
C) Cemal Süreya laimio gimn
E) Turgut Uyar
B) Ülkü Tamer
D) Sezai Karakoç
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
si t- 7- T. Örnek - 3 Öğrencilik yıllarında Şiir Sanatı adlı iki sayılık kısa ömürlü bir der- gi çıkarmıştır. Daha sonra adı kendisiyle özdeşleşen Diriliş adlı dergiyi çeşitli aralıklarla yayımlamıştır. İkinci Yeni akımı doğrul- tusunda geleneksel İslam kültürü ile eski Türk ve Ortadoğu uy- garlıklarından beslenen çarpıcı, mistik, özgün şiirler yazmıştır. Geleneği bir uygarlık özü olarak modern şiire katmayı hedefle- miştir. Tarihe, geleneğe, evrene ve topluma karşı sorumluluk his- seden şair, bu sorumluluklarını şiirleriyle yerine getirirken şiirine sosyal bir içerik kazandırmıştır. Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) İlhan Geçer C) Cemal Süreya laimio gimn E) Turgut Uyar B) Ülkü Tamer D) Sezai Karakoç
Örnek - 2
(1) İkinci Yeni akımına bağlı sanatçılar, şiir sanatında dil bilgisi
kurallarının vazgeçilmez bir unsur olduğu inancıyla hareket et-
mişlerdir. (II) Böyle bir düşüncenin oluşmasında, şiir anlayışları-
na bir tepki olarak ortaya çıktıkları Garip şiirinin de etkisi vardır.
(III) Garipçiler, şiir dilinde deformasyona gitmeye ya da olağan
söz diziminin düzenini bozmaya karşı çıkmıştır. (IV) Teşbih, isti-
are, mecaz gibi sanatlara yer vermeden, dili herkesin anlayabi-
leceği bir şekilde kullanmayı yeğlemişlerdir. (V) Birinci Yeni'nin
bu tek anlamlı dil kullanımına bir tepki hareketi olan İkinci Ye-
ni, anlamı mümkün olduğu kadar örtmeye, gizlemeye hatta an-
lamın şiir sanatında o kadar da önemli olmadığını ileri sürerek
rastlantıları öncelemişlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bil-
gi yanlışlığı vardır?
A) I
B) II
C) III
Örn
Öğrenci
gi çıkar
dergiyi
tusund
garlıkla
Gelen
miştir.
seder
sosya
D) IV
E) V
Bu F
gisi
A)
C)
||
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
Örnek - 2 (1) İkinci Yeni akımına bağlı sanatçılar, şiir sanatında dil bilgisi kurallarının vazgeçilmez bir unsur olduğu inancıyla hareket et- mişlerdir. (II) Böyle bir düşüncenin oluşmasında, şiir anlayışları- na bir tepki olarak ortaya çıktıkları Garip şiirinin de etkisi vardır. (III) Garipçiler, şiir dilinde deformasyona gitmeye ya da olağan söz diziminin düzenini bozmaya karşı çıkmıştır. (IV) Teşbih, isti- are, mecaz gibi sanatlara yer vermeden, dili herkesin anlayabi- leceği bir şekilde kullanmayı yeğlemişlerdir. (V) Birinci Yeni'nin bu tek anlamlı dil kullanımına bir tepki hareketi olan İkinci Ye- ni, anlamı mümkün olduğu kadar örtmeye, gizlemeye hatta an- lamın şiir sanatında o kadar da önemli olmadığını ileri sürerek rastlantıları öncelemişlerdir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bil- gi yanlışlığı vardır? A) I B) II C) III Örn Öğrenci gi çıkar dergiyi tusund garlıkla Gelen miştir. seder sosya D) IV E) V Bu F gisi A) C) ||
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ad öbeği"
yoktur?
A Perde ölçüleri de alınınca hiçbir eksik kalmayacak.
B)Herkes mutluluğun formülünü dışarda arıyor.
CCeketinin cebinde hep mavi bir mendil olurdu.
DAyakları yün çoraplarla bile üşüyordu.
Bu sokak, adını ünlü yazardan alıyor.
96
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ad öbeği" yoktur? A Perde ölçüleri de alınınca hiçbir eksik kalmayacak. B)Herkes mutluluğun formülünü dışarda arıyor. CCeketinin cebinde hep mavi bir mendil olurdu. DAyakları yün çoraplarla bile üşüyordu. Bu sokak, adını ünlü yazardan alıyor. 96
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Eksik olduğu iddia edilen 116 bin 854 kitap,
kayıtlara göre Milli Kütüphaneden Yazma
Eserler Kurumuna devredilmiş.
B) Avrupa Birliğinin tam üyelik için Türkiye'den
beklentilerine verilecek cevaplar konusunda
Türk kamuoyunda net bir yaklaşım yok.
C) Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik'in ilk
maddesine özellikle dikkat etmelisiniz.
D) İstanbul'un Asya Yakası'nda, Üsküdar
ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler
Anıtı'nı bir gün içinde binlerce insan ziyaret
etti.
E) Türk Dili dergisinde Ekim 1951'den 2011
yılına kadar yayımlanmış olan makale, şiir vb.
20.038 metin dijital ortama aktarıldı.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Eksik olduğu iddia edilen 116 bin 854 kitap, kayıtlara göre Milli Kütüphaneden Yazma Eserler Kurumuna devredilmiş. B) Avrupa Birliğinin tam üyelik için Türkiye'den beklentilerine verilecek cevaplar konusunda Türk kamuoyunda net bir yaklaşım yok. C) Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik'in ilk maddesine özellikle dikkat etmelisiniz. D) İstanbul'un Asya Yakası'nda, Üsküdar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı bir gün içinde binlerce insan ziyaret etti. E) Türk Dili dergisinde Ekim 1951'den 2011 yılına kadar yayımlanmış olan makale, şiir vb. 20.038 metin dijital ortama aktarıldı.
1. (1) Türk şiirinde yenileşme hareketi Tanzimat
Dönemi'yle başlamış, geleneksel kalıplardan kurtulan
Türk şiirinin, şekil ve içerik yapısında büyük değişiklik-
ler görülmüştür. (11) Şairler sosyal hayata yön verme,
toplumun yaşamını yeniden düzenleme ve var olan
edebî anlayışları yıkma gibi hedeflerle eserlerini ortaya
koymaya başlamışlardır. (III) Türk şiirinde 1940'ta
görülmeye başlanan "İkinci Yeni" şiir hareketi, ortaya
koyduğu iddialar ve toplu çıkışlarıyla dilde değişimin bir
halkası olmuştur. (IV) Bu topluluğun göze çarpan en
önemli özelliği Türkçeyi kullanış biçimlerindeki farklılık-
tır. (V) Şairler okuyucunun hayal dünyasında farklı
çağrışımlar meydana getirebilmek için Türkçenin kural-
ları dışına çıkmışlardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
3.
r
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
1. (1) Türk şiirinde yenileşme hareketi Tanzimat Dönemi'yle başlamış, geleneksel kalıplardan kurtulan Türk şiirinin, şekil ve içerik yapısında büyük değişiklik- ler görülmüştür. (11) Şairler sosyal hayata yön verme, toplumun yaşamını yeniden düzenleme ve var olan edebî anlayışları yıkma gibi hedeflerle eserlerini ortaya koymaya başlamışlardır. (III) Türk şiirinde 1940'ta görülmeye başlanan "İkinci Yeni" şiir hareketi, ortaya koyduğu iddialar ve toplu çıkışlarıyla dilde değişimin bir halkası olmuştur. (IV) Bu topluluğun göze çarpan en önemli özelliği Türkçeyi kullanış biçimlerindeki farklılık- tır. (V) Şairler okuyucunun hayal dünyasında farklı çağrışımlar meydana getirebilmek için Türkçenin kural- ları dışına çıkmışlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. r
Dünyanın en büyük ikinci uçak üreticisi Airbus, bir bilimsel
program çerçevesinde insansı robotlann uçak üretiminde
kullanım imkânlarını başladı. Airbusin İspanya'daki
fabrikasında dünyanın en büyük yolcu uçağ A-380 in
rutin bazı işlerde insansı robotlar kullanılarak
üretimde çalışan yüksek nitelikli personelin üzerindeki
yükün gelecekte hafifletilmesi ve üretimin hızlandiniması
üretimni -
----
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
denemeye - durumunda - isteniyor
B) sınamaya - çerçevesinde - bildiriliyor
C) test etmeye - kapsamında - planlanıyor
D) yoklamaya - sayesinde - tahmin ediliyor
Eölçmeye-dolayısıyla - tasarlanıyor
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
Dünyanın en büyük ikinci uçak üreticisi Airbus, bir bilimsel program çerçevesinde insansı robotlann uçak üretiminde kullanım imkânlarını başladı. Airbusin İspanya'daki fabrikasında dünyanın en büyük yolcu uçağ A-380 in rutin bazı işlerde insansı robotlar kullanılarak üretimde çalışan yüksek nitelikli personelin üzerindeki yükün gelecekte hafifletilmesi ve üretimin hızlandiniması üretimni - ---- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? denemeye - durumunda - isteniyor B) sınamaya - çerçevesinde - bildiriliyor C) test etmeye - kapsamında - planlanıyor D) yoklamaya - sayesinde - tahmin ediliyor Eölçmeye-dolayısıyla - tasarlanıyor
MS üçüncü yüzyılda Çin'de imparatorluk emriyle hazırlanan
"huang lan" isimli bir ansiklopedi, çeşitli kaynaklarda geçse de
||
günümüz bilim dünyasına ulaşamamıştır. Bizans İmparatoru
ur
VIII. Constantin zamanın önde gelen isimlerine "Excerpta His-
toria" isimli el yazması eserler hazırlatmış ve bu eserler Roma
tarihindeki göçleri ve savaşları detaylı şekilde arşivleyen eser-
IV
ler olarak ortaya çıkmıştır.
29.
isim
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi, sifat göre-
vinde kullanılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
MS üçüncü yüzyılda Çin'de imparatorluk emriyle hazırlanan "huang lan" isimli bir ansiklopedi, çeşitli kaynaklarda geçse de || günümüz bilim dünyasına ulaşamamıştır. Bizans İmparatoru ur VIII. Constantin zamanın önde gelen isimlerine "Excerpta His- toria" isimli el yazması eserler hazırlatmış ve bu eserler Roma tarihindeki göçleri ve savaşları detaylı şekilde arşivleyen eser- IV ler olarak ortaya çıkmıştır. 29. isim Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi, sifat göre- vinde kullanılmamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
5) -"Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam
Bir köpek sokak değiştirdi, korkak
Içi süt dolu lokanta ve kapandı
Ben ağzıma geleni söyledim, oyle
Gene bir ağaç öttü, bu kaçıncı."
Yanda Edip Cansever'in "Şey Şey Sey ve Şeylerden"
adlı şiirinden bir birim verilmiştir. Bu birimdeki
İkinci Yeni şiirine özgü özellikleri belirleyerek
maddeler halinde yazınız.(20p)
palestininiz (150)
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
5) -"Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam Bir köpek sokak değiştirdi, korkak Içi süt dolu lokanta ve kapandı Ben ağzıma geleni söyledim, oyle Gene bir ağaç öttü, bu kaçıncı." Yanda Edip Cansever'in "Şey Şey Sey ve Şeylerden" adlı şiirinden bir birim verilmiştir. Bu birimdeki İkinci Yeni şiirine özgü özellikleri belirleyerek maddeler halinde yazınız.(20p) palestininiz (150)
24. Biliyorsunuz parkların
Sizi çağıran tarafları
İnsanın gizli, karanlık köşeleriyle oranlı
Orada saklanıyor onlar
Çünkü her türlü saklanıyorlar orada
Bir yağmur öncesinin loş sokaklarıyla
Dağınık mavisiyle gözlerinin
Sevgi vermez kadın uçlarıyla
Korkuya, sadece korkuya sığınmış olarak
Eskimiş, kurtlanmış ikonlarıyla kiliselerinin
Yalvaran bakışlarıyla - nasıl da sevimsiz -
En kötüsü, belki de en kötüsü
Bir duygu açlığıyla soluyarak
Parklara yerleşiyorlar, parkların
Onları çağıran köşelerine
Bir karıncayı selamlıyorlar, besili, siyah
Bu şiir aşağıdaki edebî topluluklardan hangisinin
özelliklerini barındırır?
A) İkinci Yeni
B) Saf şiir
D) Hisarcılar
C) Birinci Yeni
E) Maviciler
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
24. Biliyorsunuz parkların Sizi çağıran tarafları İnsanın gizli, karanlık köşeleriyle oranlı Orada saklanıyor onlar Çünkü her türlü saklanıyorlar orada Bir yağmur öncesinin loş sokaklarıyla Dağınık mavisiyle gözlerinin Sevgi vermez kadın uçlarıyla Korkuya, sadece korkuya sığınmış olarak Eskimiş, kurtlanmış ikonlarıyla kiliselerinin Yalvaran bakışlarıyla - nasıl da sevimsiz - En kötüsü, belki de en kötüsü Bir duygu açlığıyla soluyarak Parklara yerleşiyorlar, parkların Onları çağıran köşelerine Bir karıncayı selamlıyorlar, besili, siyah Bu şiir aşağıdaki edebî topluluklardan hangisinin özelliklerini barındırır? A) İkinci Yeni B) Saf şiir D) Hisarcılar C) Birinci Yeni E) Maviciler
7. Kapalı Çarşı'ya gittiğin zaman
Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun
Bir gazete uzun ve kül olmuş bir gazeteydi Kapalı Çarşı
Mavi gözlü bir gazete
Kapalı Çarşı içinde bulutların en senin olanı
Sen bana Kapalı Çarşı
Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki
Şüphesiz bir harita kırığı
Bir yapma deniz parçasıyla kapalı Kapalı Çarşı
Sen kapalı çarşılar üstüne yağmur yağanı
Yağmurların iyi ve doğru yağmadığını onlara anlat
Sezai KARAKOÇ, Körfez/Şahdamar/Sesler
I.
II. Yeni etkisinde yazılan bir şiirdir.
II. Şair, şiirde İstanbul'un tarihi mekânlarından birini öne
çıkarır gibi görünse de şiir boyunca Kapalı Çarşı kelime
grubunu mecazi anlamlarda da kullanarak şiirin anlamını
genişletmiştir.
XIII. Edebi sanatlara yer verilmiştir.
IV. Mistik bir anlatım şiire egemendir.
V. "Mavi gözlü bir gazete, harita kırığı, tüyler içinde gelen
yeni dünya" şiirde kullanılan imgelerdir,
Bu şiirde yukarıdaki öncüllerdekilerden hangisi söyle-
nemez?
A) I
DIV EV
B) II
ONII
5
/benimhocam
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
7. Kapalı Çarşı'ya gittiğin zaman Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun Bir gazete uzun ve kül olmuş bir gazeteydi Kapalı Çarşı Mavi gözlü bir gazete Kapalı Çarşı içinde bulutların en senin olanı Sen bana Kapalı Çarşı Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki Şüphesiz bir harita kırığı Bir yapma deniz parçasıyla kapalı Kapalı Çarşı Sen kapalı çarşılar üstüne yağmur yağanı Yağmurların iyi ve doğru yağmadığını onlara anlat Sezai KARAKOÇ, Körfez/Şahdamar/Sesler I. II. Yeni etkisinde yazılan bir şiirdir. II. Şair, şiirde İstanbul'un tarihi mekânlarından birini öne çıkarır gibi görünse de şiir boyunca Kapalı Çarşı kelime grubunu mecazi anlamlarda da kullanarak şiirin anlamını genişletmiştir. XIII. Edebi sanatlara yer verilmiştir. IV. Mistik bir anlatım şiire egemendir. V. "Mavi gözlü bir gazete, harita kırığı, tüyler içinde gelen yeni dünya" şiirde kullanılan imgelerdir, Bu şiirde yukarıdaki öncüllerdekilerden hangisi söyle- nemez? A) I DIV EV B) II ONII 5 /benimhocam
2.
AYT
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında yanlış bilgi
verilmiştir?
A) Cemal Süreya: "Osman Mazlum" takma adını kullanan
şair için Behçet Necatigil "II. Yeni şiirinin karanlığını
giderdi, gelenekten yenilik yarattı." demiştir. Marksizm
ve sürrealizm arasında bağlantı kurarak "Uvercinka,
Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri gibi
şiir kitaplarıyla ünlenmiştir.
BTurgut Uyar: İlk şiirlerinde Garip etkisinde kalmıştır.
"İkindi Üstü" adlı şiirinde bu etki görülür, bu yüzden de
bu eserini unutmak isteyip yok sayar. "Dirlik Düzenlik
adlı eseri de Garip etkisindedir. Hatta içerisindeki "Masa
da Masaymış ha" adlı şiiri garip etkisindedir. "Yerçekimli
Karanfil" adlı eseriyle II. Yeni etkisine girmiştir.
C) İlhan Berk: En yaşlı II. Yenicidir. "Şiirimizin Uçbeyi,
Şiirimizin Evliya Çelebisi, Deneyci Şair" olarak bilinir.
"Güneşi Yakanların Selami" ilk şiir Kitabıdır. "Günaydın
Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu" adlı şiir kitaplarında
doğa ve coğrafya sevgisini görürüz.
TEST 72
MEB
VANIE
ESINTILER
D) Sezai Karakoç: İslami şiirle Batı şiirini başarıyla kaynaştı-
rir. "Körfez/Şahdamar/Sesler"de karşımıza başarılı bir II.
Yenici portresi vardır. "Hızır'la Kirk Saat, Taha'nın Kitabı,
Gül Muştusu"nda da mistik eğilimi dini motiflerle süsleyen
bir şair portresi vardır.
EX Ece Ayhan: Belki de kimsenin etkilenmediği kadar sür-
realizmden etkilenmiştir. II. Yeni için "sivil şiir, sıkı şiir,
kara şiir" adlarını kullanmıştır. "Kinar Hanım'ın Denizleri,
Zambaklı Padişah" adlı eserleri çok ünlüdür. "Bakışsız
Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar" adlı mensur şiirleri de hayli
okunmuştur.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
2. AYT Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında yanlış bilgi verilmiştir? A) Cemal Süreya: "Osman Mazlum" takma adını kullanan şair için Behçet Necatigil "II. Yeni şiirinin karanlığını giderdi, gelenekten yenilik yarattı." demiştir. Marksizm ve sürrealizm arasında bağlantı kurarak "Uvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri gibi şiir kitaplarıyla ünlenmiştir. BTurgut Uyar: İlk şiirlerinde Garip etkisinde kalmıştır. "İkindi Üstü" adlı şiirinde bu etki görülür, bu yüzden de bu eserini unutmak isteyip yok sayar. "Dirlik Düzenlik adlı eseri de Garip etkisindedir. Hatta içerisindeki "Masa da Masaymış ha" adlı şiiri garip etkisindedir. "Yerçekimli Karanfil" adlı eseriyle II. Yeni etkisine girmiştir. C) İlhan Berk: En yaşlı II. Yenicidir. "Şiirimizin Uçbeyi, Şiirimizin Evliya Çelebisi, Deneyci Şair" olarak bilinir. "Güneşi Yakanların Selami" ilk şiir Kitabıdır. "Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu" adlı şiir kitaplarında doğa ve coğrafya sevgisini görürüz. TEST 72 MEB VANIE ESINTILER D) Sezai Karakoç: İslami şiirle Batı şiirini başarıyla kaynaştı- rir. "Körfez/Şahdamar/Sesler"de karşımıza başarılı bir II. Yenici portresi vardır. "Hızır'la Kirk Saat, Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu"nda da mistik eğilimi dini motiflerle süsleyen bir şair portresi vardır. EX Ece Ayhan: Belki de kimsenin etkilenmediği kadar sür- realizmden etkilenmiştir. II. Yeni için "sivil şiir, sıkı şiir, kara şiir" adlarını kullanmıştır. "Kinar Hanım'ın Denizleri, Zambaklı Padişah" adlı eserleri çok ünlüdür. "Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar" adlı mensur şiirleri de hayli okunmuştur.
7-
si
al-
Úç arkadaş Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten
uzak yeni bir şiir akımı başlattı. Bu yoldaki şiirlerini bir kitapta
topladı. Bu yeni akımı özellikle Nurullah Ataç destekledi. Do-
nemin ünlü ozanlarını etkiledi. Ama üç şairin birlikteliği uzun
sürmedi. Kitabın ikinci basımında sadece bir şairin şiirleri
yayımlandı.
Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden
Core
hangisidir?
Heniciler
Maviciler
Mod Untu
ise nothov
E) Yedi Meşaleciler
B) II. Yeniciler
D) Hisarcılar
B01B1080 n
A) Telgrafhane
B) Güz Bitiği
C) Vazgeçemediğim
D) Yaşayıp Ölmek = okty, for hormon
E) Kolları Bağlı Odysseus melin cercar
7. Aşağıdakilerden hangisi özelliklerini kısaca "sıradan in-
sanları konu edinmek, şairanelikten uzak durmak, halkın
kolayca anlayabileceği deyişlerden yararlanmak” şeklinde
ifade edebileceğimiz şiir anlayışıyla yazılmamıştır?
10-11.sorul
Şiiri söz söylem
"Şiir sözden zi
niteliğindedir..
leğinde olan
büyük bir ell
me veznin Türk
kurtarmak
ve resim
nebi
BH-12h00
50 su 156
10.Bu par
getiril
A) YE
11
SUPARA
87 A
EOBICNO One
Boitsoov tepro (8
8. Destan ve tarih kişilerinden hareket ettiği şiirlerinde insan ger-
çeğini fert ve toplum boyutunda ele alan sanatçının insandan
hareket ettiği şiirleri çok daha etkilidir. Bu şiirlerinde bugünü
de ele alan insanlık macerasını sezdirir okuyucusuna. Şiirle
rin Yan Yana, Kolları Bağlı Odysseus, Teknenin Ölümü d
eserlerde toplar.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi
B
Melih Cevdet Anday
B) Sezai Karakoç telgoed neisines
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Orhan Veli Kanık
E) Oktay Rifat Horozcu
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
7- si al- Úç arkadaş Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlattı. Bu yoldaki şiirlerini bir kitapta topladı. Bu yeni akımı özellikle Nurullah Ataç destekledi. Do- nemin ünlü ozanlarını etkiledi. Ama üç şairin birlikteliği uzun sürmedi. Kitabın ikinci basımında sadece bir şairin şiirleri yayımlandı. Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden Core hangisidir? Heniciler Maviciler Mod Untu ise nothov E) Yedi Meşaleciler B) II. Yeniciler D) Hisarcılar B01B1080 n A) Telgrafhane B) Güz Bitiği C) Vazgeçemediğim D) Yaşayıp Ölmek = okty, for hormon E) Kolları Bağlı Odysseus melin cercar 7. Aşağıdakilerden hangisi özelliklerini kısaca "sıradan in- sanları konu edinmek, şairanelikten uzak durmak, halkın kolayca anlayabileceği deyişlerden yararlanmak” şeklinde ifade edebileceğimiz şiir anlayışıyla yazılmamıştır? 10-11.sorul Şiiri söz söylem "Şiir sözden zi niteliğindedir.. leğinde olan büyük bir ell me veznin Türk kurtarmak ve resim nebi BH-12h00 50 su 156 10.Bu par getiril A) YE 11 SUPARA 87 A EOBICNO One Boitsoov tepro (8 8. Destan ve tarih kişilerinden hareket ettiği şiirlerinde insan ger- çeğini fert ve toplum boyutunda ele alan sanatçının insandan hareket ettiği şiirleri çok daha etkilidir. Bu şiirlerinde bugünü de ele alan insanlık macerasını sezdirir okuyucusuna. Şiirle rin Yan Yana, Kolları Bağlı Odysseus, Teknenin Ölümü d eserlerde toplar. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi B Melih Cevdet Anday B) Sezai Karakoç telgoed neisines C) Ahmet Kutsi Tecer D) Orhan Veli Kanık E) Oktay Rifat Horozcu
mli
S
bazı
e
ur.
A
19. Garip şiirine bir tepki olarak doğan ve 1960'li yılların
ortalarına kadar güçlü bir şekilde devam eden bu şiir
akımı, Garip şiirinden daha çok tartışılmıştır. Cemal
Süreya, Ece Ayhan gibi şairlerin öncülüğünde serbest
çağrışıma dayanan bu şiir hareketinde şiir; bir anlam
sanatı olmaktan çıkar ve bir görüntü sanatı hâline gelir.
Paraf Yayınları
Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçada sözü
edilen şiir anlayışını örneklendirmektedir?
A) Geçti istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme, artık neye yarar
B) Üzülme Aliş'im, sabana geçmezse hükmün
Ağanın davarlarına geçer
Kim görecek kepenek altında eksiğini
Kapılanırsın boğaz tokluğuna
C) Derdini, ekmeğini bölüştüğüm
Türküleriyle bizi ağlatan memleketlim
Karadeniz'in eşsiz yeşili
Bende türküler oldu ağlamaklı
Bende türküler oldu dizim dizim
D) Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan, bir günahı
Seni beklediğim kadar
E) Bir elim omzunda seyrettikti uzun uzun
Dünyayı ve çiçekleri
Nedense durgunlaşıverdindi bir ara
Çok değil, en fazla birkaç dakika
Ve dedindi, mutluyken de boğulabilir insan
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
mli S bazı e ur. A 19. Garip şiirine bir tepki olarak doğan ve 1960'li yılların ortalarına kadar güçlü bir şekilde devam eden bu şiir akımı, Garip şiirinden daha çok tartışılmıştır. Cemal Süreya, Ece Ayhan gibi şairlerin öncülüğünde serbest çağrışıma dayanan bu şiir hareketinde şiir; bir anlam sanatı olmaktan çıkar ve bir görüntü sanatı hâline gelir. Paraf Yayınları Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir anlayışını örneklendirmektedir? A) Geçti istemem gelmeni Yokluğunda buldum seni Bırak vehmimde gölgeni Gelme, artık neye yarar B) Üzülme Aliş'im, sabana geçmezse hükmün Ağanın davarlarına geçer Kim görecek kepenek altında eksiğini Kapılanırsın boğaz tokluğuna C) Derdini, ekmeğini bölüştüğüm Türküleriyle bizi ağlatan memleketlim Karadeniz'in eşsiz yeşili Bende türküler oldu ağlamaklı Bende türküler oldu dizim dizim D) Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan, bir günahı Seni beklediğim kadar E) Bir elim omzunda seyrettikti uzun uzun Dünyayı ve çiçekleri Nedense durgunlaşıverdindi bir ara Çok değil, en fazla birkaç dakika Ve dedindi, mutluyken de boğulabilir insan
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Edip Cansever'i İkinci Yeni şairlerinden ayıran en önem-
li özelliği dize alışkanlığını tamamen kırmış olması ve
bunu "Dize işlevini yitirdi." sözüyle ifade etmesidir.
B) Ilhan Berk'in ilk şiirlerinde Nazım Hikmet'in etkisi görülür
fakat sonraki şiirlerinde bu etki kaybolur. Galile Denizi,
Çivi Yazısı adlı eserleri İkinci Yeni anlayışını yansıtan
eserlerdir.
C) Ece Ayhan'ın "Laleli'den, dünyaya doğru giden bir tram-
vaydayız." dizesi birçok kişi tarafından İkinci Yeni şiirinin
sloganı olarak kabul edilmiştir.
D) Sezai Karakoç, Şiir Sanatı ve Diriliş dergilerini çıkarmış-
tır; şiirlerinde İslamî bir öz ve mistisizm göze çarpar..
holigned unholago
E) Ülkü Tamer, kendine özgü imge dünyası, sade ve süs-
süz söyleyişiyle dikkat çekmiştir. İçime Çektiğim Hava
Değil Gökyüzüdür adlı şiir kitabıyla 1967'de Yeditepe
Şiir Ödülü'nü kazanmıştır.
babaya
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Edip Cansever'i İkinci Yeni şairlerinden ayıran en önem- li özelliği dize alışkanlığını tamamen kırmış olması ve bunu "Dize işlevini yitirdi." sözüyle ifade etmesidir. B) Ilhan Berk'in ilk şiirlerinde Nazım Hikmet'in etkisi görülür fakat sonraki şiirlerinde bu etki kaybolur. Galile Denizi, Çivi Yazısı adlı eserleri İkinci Yeni anlayışını yansıtan eserlerdir. C) Ece Ayhan'ın "Laleli'den, dünyaya doğru giden bir tram- vaydayız." dizesi birçok kişi tarafından İkinci Yeni şiirinin sloganı olarak kabul edilmiştir. D) Sezai Karakoç, Şiir Sanatı ve Diriliş dergilerini çıkarmış- tır; şiirlerinde İslamî bir öz ve mistisizm göze çarpar.. holigned unholago E) Ülkü Tamer, kendine özgü imge dünyası, sade ve süs- süz söyleyişiyle dikkat çekmiştir. İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür adlı şiir kitabıyla 1967'de Yeditepe Şiir Ödülü'nü kazanmıştır. babaya
6
Yanıt Yayınları
21.
• Şiir geleneğini tümüyle dışlayarak içsel ve bireysel
bir şiir anlayışını benimsemişlerdir.
• Şiir dilinde yeni tasarımlar oluşturabilmek için dilin
me bütün olanaklarından yararlanmışlar; şiir dilini ses,
biçim, söz dizimi bakımından değiştirmişlerdir.
10101
. Anlamı gizleyen imge ve çağrışımlardan
yararlanma, sözcüksel ve söz dizimsel sapmalarla
alışılmışın dışına çıkma, bu şairlerin belirgin
özellikleri arasındadır.
• Şiirde anlamın ikinci planda olduğunu ileri süren bu
şairlere göre şiir, hiçbir düşüncenin propaganda
aracı olamaz.
Aşağıdaki şairlerden hangisi yukarıda özellikleri
verilen şiir anlayışına bağlıdır?
A) Attilâ İlhan
C) Cemal Süreya
B) Ataol Behramogiu
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Orhan Veli Kark
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Temsilcileri
6 Yanıt Yayınları 21. • Şiir geleneğini tümüyle dışlayarak içsel ve bireysel bir şiir anlayışını benimsemişlerdir. • Şiir dilinde yeni tasarımlar oluşturabilmek için dilin me bütün olanaklarından yararlanmışlar; şiir dilini ses, biçim, söz dizimi bakımından değiştirmişlerdir. 10101 . Anlamı gizleyen imge ve çağrışımlardan yararlanma, sözcüksel ve söz dizimsel sapmalarla alışılmışın dışına çıkma, bu şairlerin belirgin özellikleri arasındadır. • Şiirde anlamın ikinci planda olduğunu ileri süren bu şairlere göre şiir, hiçbir düşüncenin propaganda aracı olamaz. Aşağıdaki şairlerden hangisi yukarıda özellikleri verilen şiir anlayışına bağlıdır? A) Attilâ İlhan C) Cemal Süreya B) Ataol Behramogiu D) Cahit Sıtkı Tarancı E) Orhan Veli Kark Diğer sayfaya geçiniz.