%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Soruları

ngi-
46
bryPLE bryPLE
11. Koşuk
Kızıl sarıg arkaşıp
Yipgin yaşıl yüzkeşip
Bier bier kerü yürkeşip
Yalnguk ani tanglaşur
Bu metnin dil ve biçim özellikleri dikkate alındığında
Türkçenin aşağıdaki dönemlerinden hangisine ait ol-
duğu söylenebilir?
A) Eski Türkçe
B) Batı Türkçesi
C) Kuzey Türkçesi
D) Osmanlı Türkçesi
E) Çağatay Türkçesi
hrv 1.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
ngi- 46 bryPLE bryPLE 11. Koşuk Kızıl sarıg arkaşıp Yipgin yaşıl yüzkeşip Bier bier kerü yürkeşip Yalnguk ani tanglaşur Bu metnin dil ve biçim özellikleri dikkate alındığında Türkçenin aşağıdaki dönemlerinden hangisine ait ol- duğu söylenebilir? A) Eski Türkçe B) Batı Türkçesi C) Kuzey Türkçesi D) Osmanlı Türkçesi E) Çağatay Türkçesi hrv 1.
T
7. Küçüklüğümde hayal dünyasında çok yaşayan bir çocuktum. Karakterimde anlamsız denilebilecek kadar ileri giden
bir çekingenlik vardı ki çok defa etrafım tarafından yanlış anlaşılmama ve aptal yerine konmama neden olurdu. Hiçbir
şey beni, hakkımdaki bir kanaati düzeltmek ihtiyacı kadar korkutmazdı. Sınıfta arkadaşlarımın yaptığı kabahatler
üzerime atıldığında ben kendimi bir kelime ile olsun müdafaa etmeye cesaret edemez, eve döndüğüm zaman bir
kenara saklanıp ağlardım.
Bu edebi metnin içerik ve dil özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sosyal bilimlerin hangisinden yararlandığı
söylenebilir?
A) Sosyoloji
B) Mantık
C) Felsefe
9
D) Tarih
E) Psikoloji
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
T 7. Küçüklüğümde hayal dünyasında çok yaşayan bir çocuktum. Karakterimde anlamsız denilebilecek kadar ileri giden bir çekingenlik vardı ki çok defa etrafım tarafından yanlış anlaşılmama ve aptal yerine konmama neden olurdu. Hiçbir şey beni, hakkımdaki bir kanaati düzeltmek ihtiyacı kadar korkutmazdı. Sınıfta arkadaşlarımın yaptığı kabahatler üzerime atıldığında ben kendimi bir kelime ile olsun müdafaa etmeye cesaret edemez, eve döndüğüm zaman bir kenara saklanıp ağlardım. Bu edebi metnin içerik ve dil özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sosyal bilimlerin hangisinden yararlandığı söylenebilir? A) Sosyoloji B) Mantık C) Felsefe 9 D) Tarih E) Psikoloji
a-
de
an
m
en
di-
ne
11. Ali Bey, komşusu ile sohbet ederken ertesi gün bahçeye
inip kuru yaprakları toplayacağını söyler.
Ali Bey'in komşusu aşağıdakilerden hangisini söy
lerse dili göndergesel işlevde kullanmış olur?
A) Meteorolojiye göre yarın hava yağmurlu olacakmış.
B) Harika! İşte benim çevre dostu komşum.
C) O zaman gel de bendeki tırmığı vereyim.
D) Geçen gün diktiğimiz fidelere de su tutar mısın?
E) Yaprak sıkılmıştı ağaçtan / Bahaneydi sonbahar
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
a- de an m en di- ne 11. Ali Bey, komşusu ile sohbet ederken ertesi gün bahçeye inip kuru yaprakları toplayacağını söyler. Ali Bey'in komşusu aşağıdakilerden hangisini söy lerse dili göndergesel işlevde kullanmış olur? A) Meteorolojiye göre yarın hava yağmurlu olacakmış. B) Harika! İşte benim çevre dostu komşum. C) O zaman gel de bendeki tırmığı vereyim. D) Geçen gün diktiğimiz fidelere de su tutar mısın? E) Yaprak sıkılmıştı ağaçtan / Bahaneydi sonbahar
7.
Güzel sanatlar; geleneksel olarak görsel, işitsel ve dra-
matik sanatlar şeklinde üç gruba ayrılır. Ancak modern
dünyada, bu geleneksel sınıflandırmanın dışına çıkıla-
rak farklı adlandırmalar da yapılmış; örneğin güzel
sanatların bir dalı olarak kabul ediliştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?
A ses sanatları
B) yüzey sanatları
C) hacim sanatları
D) mekân sanatları
E) aksiyon sanatları
KafaDengi
a
10
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
7. Güzel sanatlar; geleneksel olarak görsel, işitsel ve dra- matik sanatlar şeklinde üç gruba ayrılır. Ancak modern dünyada, bu geleneksel sınıflandırmanın dışına çıkıla- rak farklı adlandırmalar da yapılmış; örneğin güzel sanatların bir dalı olarak kabul ediliştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilemez? A ses sanatları B) yüzey sanatları C) hacim sanatları D) mekân sanatları E) aksiyon sanatları KafaDengi a 10
12. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir
Bu beyitte altı çizili sözde görülen söz sanatı aşağıda-
kilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?
A) Benzetme amacı olmaksızın bir söz yerine anlamca
ilgili olduğu başka bir söz kullanılmıştır.
B) Aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan
nitelikçe zayıf olanı güçlü olana benzetilmiştir.
C) Bir gerçeği sezdirmek için bir söz hem gerçek hem de
mecaz anlamda kullanılmıştır.
D) Anlam inceliği oluşturmak için bilinen bir şey bilinmez
görünülmüştür.
E) Söz arasında, herkesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ta-
nınmış bir kişiye ya da yaygın bir görüşe değinilmiştir.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
12. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir Bu beyitte altı çizili sözde görülen söz sanatı aşağıda- kilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Benzetme amacı olmaksızın bir söz yerine anlamca ilgili olduğu başka bir söz kullanılmıştır. B) Aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelikçe zayıf olanı güçlü olana benzetilmiştir. C) Bir gerçeği sezdirmek için bir söz hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmıştır. D) Anlam inceliği oluşturmak için bilinen bir şey bilinmez görünülmüştür. E) Söz arasında, herkesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ta- nınmış bir kişiye ya da yaygın bir görüşe değinilmiştir.
Testi - 1
Hodgeling
3. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Tarih bilimi objektif ve nesnelken edebiyat, bütü-
nüyle öznel bir sanattır.
B) Edebiyat tarihi, tarih biliminin bir koludur.
C) Farklı sanat ve bilim kollarından etkilenen edebi-
yat, onları da etkilemiştir.
D) Sanatçı, tarihî bir gerçekliği ele alırken kendi zih-
nindeki kurguya göre yeniden düzenler.
E) Tarihî romanlar, bilimsel araştırmalara kaynaklık
edebilecek düzeyde objektiftir.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Testi - 1 Hodgeling 3. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Tarih bilimi objektif ve nesnelken edebiyat, bütü- nüyle öznel bir sanattır. B) Edebiyat tarihi, tarih biliminin bir koludur. C) Farklı sanat ve bilim kollarından etkilenen edebi- yat, onları da etkilemiştir. D) Sanatçı, tarihî bir gerçekliği ele alırken kendi zih- nindeki kurguya göre yeniden düzenler. E) Tarihî romanlar, bilimsel araştırmalara kaynaklık edebilecek düzeyde objektiftir.
8. Bilinç akımı tekniği, ---- edebiyata armağanıdır. Bu tekniği
denemek isteyen bir edebiyatçı ister istemez bilinçte
ve bilinçaltında yer alanlarla ilgili tahlillere gitmekte, do-
layısıyla eserine ruhsal bir derinlik kazandırmaktadır.
Peki, nedir özetle bu teknik? Kişinin aklından geçenlerin
birinci kişi ağzından yansıtılmasıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) sosyolojinin
B) felsefenin
C) psikolojinin
D) tarihin
E) fiziğin
MEB
10
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
8. Bilinç akımı tekniği, ---- edebiyata armağanıdır. Bu tekniği denemek isteyen bir edebiyatçı ister istemez bilinçte ve bilinçaltında yer alanlarla ilgili tahlillere gitmekte, do- layısıyla eserine ruhsal bir derinlik kazandırmaktadır. Peki, nedir özetle bu teknik? Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılmasıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) sosyolojinin B) felsefenin C) psikolojinin D) tarihin E) fiziğin MEB 10
6. Kültür ile dil arasındaki ilişki için aşağıdakilerin
hangisi doğrudur?
A) Kültür dili anlamsal değil, yalnız biçimsel olarak et-
kiler.
B) Dil, kültürün temel ögesidir; bütün kültür ögeleri dil-
den doğar.
C) Kültür, dilin taşıyıcısıdır; onu çağlar ve toplumlar
arasında gezdirir.
D) Kültürdeki değişimler dilde belirgin ya da silik bi-
çimde yansımasını bulur.
E) Bir ulus, dilini korumadan var olabilir, ama kültürü-
nü korumadan yaşayamaz.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
6. Kültür ile dil arasındaki ilişki için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A) Kültür dili anlamsal değil, yalnız biçimsel olarak et- kiler. B) Dil, kültürün temel ögesidir; bütün kültür ögeleri dil- den doğar. C) Kültür, dilin taşıyıcısıdır; onu çağlar ve toplumlar arasında gezdirir. D) Kültürdeki değişimler dilde belirgin ya da silik bi- çimde yansımasını bulur. E) Bir ulus, dilini korumadan var olabilir, ama kültürü- nü korumadan yaşayamaz.
6.
yazı dili olarak kullanılırken
şinde görülen farklılıklar yazı diline geçmez.
--==
ve
111=
111=
A) Lehçe - ağız - şive
B) Şive - ağız - lehçe
C) Argo - lehçe - şive
D) Lehçeşive - ağız
E) Argo - jargon - lehçe
söyleni-
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
6. yazı dili olarak kullanılırken şinde görülen farklılıklar yazı diline geçmez. --== ve 111= 111= A) Lehçe - ağız - şive B) Şive - ağız - lehçe C) Argo - lehçe - şive D) Lehçeşive - ağız E) Argo - jargon - lehçe söyleni- Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) RUÇUK şeyler
D) Letaif-i Rivayat
B) Kıssadan Hisse
D) Özetleme
E) Sergüzeşt
C) Müsameretname
6. Kara kuşları denize inemez, anladık ama kayalara neden konmaz, neden bu kayaların tekeli yalnız martila
ren de karabatak ve balıkçıl kuşlarında, neden bir zekâ testi şampiyonu karga ya da bir kırlangıç, oranın
meyi akletmez? Bu ilke hangi meydan savaşından sonra varılmış bir antlaşmadan kalmadır? Diyeceksini
nasıl kara kuşlarının ise denizler de bahriyelilerindir. Peki o zaman martıların, deniz saksağanlarının tele
işi ne? Kırlangıçlar, güvercinler bu işe neden hiç itiraz etmezler, neden bu açıkgözlülüğe karşı koymazis
Bu hikâye parçasında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ön plandadır?
A) Diyalog
B) İç konuşma
C) Gösterme
E) Geriye dönüş
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
A) RUÇUK şeyler D) Letaif-i Rivayat B) Kıssadan Hisse D) Özetleme E) Sergüzeşt C) Müsameretname 6. Kara kuşları denize inemez, anladık ama kayalara neden konmaz, neden bu kayaların tekeli yalnız martila ren de karabatak ve balıkçıl kuşlarında, neden bir zekâ testi şampiyonu karga ya da bir kırlangıç, oranın meyi akletmez? Bu ilke hangi meydan savaşından sonra varılmış bir antlaşmadan kalmadır? Diyeceksini nasıl kara kuşlarının ise denizler de bahriyelilerindir. Peki o zaman martıların, deniz saksağanlarının tele işi ne? Kırlangıçlar, güvercinler bu işe neden hiç itiraz etmezler, neden bu açıkgözlülüğe karşı koymazis Bu hikâye parçasında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ön plandadır? A) Diyalog B) İç konuşma C) Gösterme E) Geriye dönüş
Test 6
5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi
yanlıştır?
A) Islamiyet öncesi Türk edebiyatında yazılı
eserlerde Kök Türk ve Uygur alfabeleri
kullanılmıştır. ob 16x61
B) Kök Türk yazılı metinleri içinde tarihi bilinen
ve bugüne ulaşan en eski Türk yazıtı "Çoyr"
yazıtıdır.
C) Bilge Kağan anıtında hükümdar, halka kendi
yaptıklarını anlatmıştır.
D) "Bayın Cokto" olarak bilinen anıt Kültigin
Anıtı'dır.
Tonyukuk, Kök Türk Devleti hükümdarlarına
vezirlik yapmış ve adına anıt dikilmiştir.
HUGL
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Test 6 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? A) Islamiyet öncesi Türk edebiyatında yazılı eserlerde Kök Türk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır. ob 16x61 B) Kök Türk yazılı metinleri içinde tarihi bilinen ve bugüne ulaşan en eski Türk yazıtı "Çoyr" yazıtıdır. C) Bilge Kağan anıtında hükümdar, halka kendi yaptıklarını anlatmıştır. D) "Bayın Cokto" olarak bilinen anıt Kültigin Anıtı'dır. Tonyukuk, Kök Türk Devleti hükümdarlarına vezirlik yapmış ve adına anıt dikilmiştir. HUGL
7. Aşağıdakilerden hangisi "edebiyat tarihinin tanı
mıdır?
A) Bütün edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları,
şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim
dati.
Milletleri etkileyen hareketlerden doğan; olay-
ları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar
arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olay-
larla bağlantılarını, her milletin kurduğu medeniyeti
inceleyen bilim.
C) Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla
sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı.
D) Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış
yazı ve eserlerinin hepsi, literatür.
E) Karşılaştırma yöntemiyle çeşitli edebiyatlar arasın-
daki ilişkileri, benzerlikleri tespit etmeyi amaçlayan
bilim dalı.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
7. Aşağıdakilerden hangisi "edebiyat tarihinin tanı mıdır? A) Bütün edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dati. Milletleri etkileyen hareketlerden doğan; olay- ları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olay- larla bağlantılarını, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. C) Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı. D) Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerinin hepsi, literatür. E) Karşılaştırma yöntemiyle çeşitli edebiyatlar arasın- daki ilişkileri, benzerlikleri tespit etmeyi amaçlayan bilim dalı.
Sanat metinleriyle ilgili olarak aşağıdakilerde
hangisi söylenemez?
A) Sanatsal anlatım kullanılır.
B) Gerçek yaşam kurgulanarak aktarılır.
C) Uslup kaygısı ile kaleme alınır.
D) Kurgusal metinlerdir
E) Anlatımda düşünce esastır.
öğretic
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Sanat metinleriyle ilgili olarak aşağıdakilerde hangisi söylenemez? A) Sanatsal anlatım kullanılır. B) Gerçek yaşam kurgulanarak aktarılır. C) Uslup kaygısı ile kaleme alınır. D) Kurgusal metinlerdir E) Anlatımda düşünce esastır. öğretic
6. Akılsız kafaların yönettiği toplumlar, geri kalmaya
mahkumdur.
Bu cümlede görülen mecazlı anlatım, aşağıdaki-
lerin hangisinde vardır?
A) Geçen her gün, yaşam merdiveninde atılmış
bir adımdır.
B) Orhan Veli'yi okudukça yaşama bakışım daha
olumlu oldu.
C) Eleştirmeler, bu genç yazarın yapıtlarını hiç be-
ğenmemişler.
D) Böyle incir çekirdeğini doldurmayan konularda
ona çok kırılıyorum.
E) Çocukların oyun oynarken neler yaptığını me-
rak ederdi.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
6. Akılsız kafaların yönettiği toplumlar, geri kalmaya mahkumdur. Bu cümlede görülen mecazlı anlatım, aşağıdaki- lerin hangisinde vardır? A) Geçen her gün, yaşam merdiveninde atılmış bir adımdır. B) Orhan Veli'yi okudukça yaşama bakışım daha olumlu oldu. C) Eleştirmeler, bu genç yazarın yapıtlarını hiç be- ğenmemişler. D) Böyle incir çekirdeğini doldurmayan konularda ona çok kırılıyorum. E) Çocukların oyun oynarken neler yaptığını me- rak ederdi.
.)
4.
Bir dergide geçen "Usta yazar, İstanbul'da okurlarıyla bu-
luştu." cümlesinde iletişim unsurlarıyla ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gönderge, yazarın okurlarıyla buluşmasıdır.
B) Kanal, dergidir.
C) İleti, "Usta yazar okurlarıyla buluştu" cümlesidir.
D) Bağlam, İstanbul'dur.
E) Alıcı, dergiyi okuyanlardır.
7.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
.) 4. Bir dergide geçen "Usta yazar, İstanbul'da okurlarıyla bu- luştu." cümlesinde iletişim unsurlarıyla ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gönderge, yazarın okurlarıyla buluşmasıdır. B) Kanal, dergidir. C) İleti, "Usta yazar okurlarıyla buluştu" cümlesidir. D) Bağlam, İstanbul'dur. E) Alıcı, dergiyi okuyanlardır. 7.
6. "Pamuk eller cebe!" diye bağıran adam bana ba-
kıyordu.
Bu cümlede aşağıdaki benzetmelerden hangisi
vardır?
A) Ayrıntılı benzetme
B) Kısaltılmış benzetme
C) Pekiştirilmiş benzetme
D) Yalın benzetme
E) Mecazımürsel
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
6. "Pamuk eller cebe!" diye bağıran adam bana ba- kıyordu. Bu cümlede aşağıdaki benzetmelerden hangisi vardır? A) Ayrıntılı benzetme B) Kısaltılmış benzetme C) Pekiştirilmiş benzetme D) Yalın benzetme E) Mecazımürsel