Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri Soruları

B
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
7. Romanlardaki kahramanlar genellikle birbirinin aynıdır: Batılı yaşam
tarzını benimsemiş; edebiyatı, müziği ve doğayı seven, aşırı duyarlı,
duygusal, aşk için yaşayan bohem insanlardır. Geçim dertleri hemen
hemen yok gibidir. Romanlarında mekânlar da doğal olarak köşkler,
konaklar, yalılar gibi geniş ve büyük mekânlardır. Hemen her evde
bir piyano bulunur. Halas ve Harabeler dışında onun romanlarında
sosyal eleştiri görülmez. Sanat hayatı boyunca on üç roman kaleme
almıştır. Bunlardan yasak bir aşk çerçevesinde insan psikolojisine
eğildiği romanı hariç hiçbirinin başarılı olduğu söylenemez.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Mehmet Rauf
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Hüseyin Suat Yalçın
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
B TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 7. Romanlardaki kahramanlar genellikle birbirinin aynıdır: Batılı yaşam tarzını benimsemiş; edebiyatı, müziği ve doğayı seven, aşırı duyarlı, duygusal, aşk için yaşayan bohem insanlardır. Geçim dertleri hemen hemen yok gibidir. Romanlarında mekânlar da doğal olarak köşkler, konaklar, yalılar gibi geniş ve büyük mekânlardır. Hemen her evde bir piyano bulunur. Halas ve Harabeler dışında onun romanlarında sosyal eleştiri görülmez. Sanat hayatı boyunca on üç roman kaleme almıştır. Bunlardan yasak bir aşk çerçevesinde insan psikolojisine eğildiği romanı hariç hiçbirinin başarılı olduğu söylenemez. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Mehmet Rauf D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Hüseyin Suat Yalçın
35. (1) Edebiyatımıza roman, özellikle Fransızcadan yapılan
çevirilerle girdi. (11) Bu çevirilerden önce, romanların verini
halk hikâyeleri, masallar ve mesneviler tutuyordu. (III) Sa-
mipaşazade Sezai'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseri
ise bizim ilk yerli romanımız sayılır. (IV) 1872 yılında ya-
yımlanan bu romandan sonra art arda Ahmet Mithat ro-
manları yayımlanmaya başlandı: Hasan Mellah, Dünyaya
İkinci Geliş, Felatun Bey'le Rakım Efendi... (V) Ama ro-
man tekniği ve yazınsal değer açısından 1876 yılında ya-
yımlanan Namık Kemal imzalı İntibah'ı ilk edebi roman
saymak mümkündür.
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yankışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
35. (1) Edebiyatımıza roman, özellikle Fransızcadan yapılan çevirilerle girdi. (11) Bu çevirilerden önce, romanların verini halk hikâyeleri, masallar ve mesneviler tutuyordu. (III) Sa- mipaşazade Sezai'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseri ise bizim ilk yerli romanımız sayılır. (IV) 1872 yılında ya- yımlanan bu romandan sonra art arda Ahmet Mithat ro- manları yayımlanmaya başlandı: Hasan Mellah, Dünyaya İkinci Geliş, Felatun Bey'le Rakım Efendi... (V) Ama ro- man tekniği ve yazınsal değer açısından 1876 yılında ya- yımlanan Namık Kemal imzalı İntibah'ı ilk edebi roman saymak mümkündür. FEN BİLİMLERİ YAYINLARI Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yankışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
12. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve sanatçının
etkilendiği edebî akım eşleştirmesinde
bir yanlışlık
yapılmıştır?
Sanatçı
A) Tevfik Fikret
B) Hüseyin Cahit
Yalçın
C) Halit Ziya
Uşaklıgil
D) Mehmet Rauf
E) Cenap
Şahabettin
Eser
Rübab-ı
Şikeste
Hayal İçinde
Mai ve Siyah
Hayat-ı
Muhayyel
Elhan-ı Şita
7-D 8-E 9-D 10-E 11-E 12-D
Edebî Akım
Parnasizm
Realizm
Realizm
Romantizm
Sembolizm
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
12. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve sanatçının etkilendiği edebî akım eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır? Sanatçı A) Tevfik Fikret B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Mehmet Rauf E) Cenap Şahabettin Eser Rübab-ı Şikeste Hayal İçinde Mai ve Siyah Hayat-ı Muhayyel Elhan-ı Şita 7-D 8-E 9-D 10-E 11-E 12-D Edebî Akım Parnasizm Realizm Realizm Romantizm Sembolizm
d. Hüseyin Cahit Yalçın'ın romanları
ve
.......'dir.
........ Servet-i Fünun sanatçısı
olmakla beraber, Namık Kemal geleneğini devam ettiren bir
çizgidedir. Şiirlerinde vatan ve millet sevgisini kahramanlık
edasıyla kaleme almıştır. Düzyazılarında şiirlerinden daha
başarılıdır. Anlatımı ahenklidir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
d. Hüseyin Cahit Yalçın'ın romanları ve .......'dir. ........ Servet-i Fünun sanatçısı olmakla beraber, Namık Kemal geleneğini devam ettiren bir çizgidedir. Şiirlerinde vatan ve millet sevgisini kahramanlık edasıyla kaleme almıştır. Düzyazılarında şiirlerinden daha başarılıdır. Anlatımı ahenklidir.
15) Edebiyat yaşamına çeviri ve şiirle başlamıştır. Çevresin-
de gördüğü olaylardan faydalanmış ve kişilerin ruhsal du-
rumları ile betimlemelere önem vermiştir. Realizm akımı-
nı benimsemiş, edebiyatımızda realist-psikolojik roman
çığırını açarken romantizmden kurtulamamıştır. Eserle-
rinde kişileri en çarpıcı yönleriyle tanıtmış, konuları ilgi
çekici bir nitelikte anlatmıştır. Sanatçının en çok eleştiri-
len yönü dilidir. Roman ve hikâyelerinde Arapça ve Fars-
ça kökenli sözcüklere, tamlamalara sıkça yer vermiştir.
Mai ve Siyah romanında, Ahmet Cemil'in kişiliğinde Ser-
vetifünun kuşağı sanatçılarını yansıtmaya çalışmıştır.
Bu parçada söz edilen sanatçının romanları arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) N
A) Nemide
CAşk-ı Memnu
B) Sefile
D) Kırık Hayatlar
E) Mezardan Sesler
6
kc
ya
lu
ec
ör
la
işi
du
O
ec
et
içe
de
içi
Bu
m
E)
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
15) Edebiyat yaşamına çeviri ve şiirle başlamıştır. Çevresin- de gördüğü olaylardan faydalanmış ve kişilerin ruhsal du- rumları ile betimlemelere önem vermiştir. Realizm akımı- nı benimsemiş, edebiyatımızda realist-psikolojik roman çığırını açarken romantizmden kurtulamamıştır. Eserle- rinde kişileri en çarpıcı yönleriyle tanıtmış, konuları ilgi çekici bir nitelikte anlatmıştır. Sanatçının en çok eleştiri- len yönü dilidir. Roman ve hikâyelerinde Arapça ve Fars- ça kökenli sözcüklere, tamlamalara sıkça yer vermiştir. Mai ve Siyah romanında, Ahmet Cemil'in kişiliğinde Ser- vetifünun kuşağı sanatçılarını yansıtmaya çalışmıştır. Bu parçada söz edilen sanatçının romanları arasın- da aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) N A) Nemide CAşk-ı Memnu B) Sefile D) Kırık Hayatlar E) Mezardan Sesler 6 kc ya lu ec ör la işi du O ec et içe de içi Bu m E)
E) V
an-
ini
jik
up-
a-
ak
er-
5
T@stokul
özellikle
den almışlardır.
Servetifünun Dönemi sanatçılarıyla ilgili numaralan-
s yargılardan hangiler yanlıştır?
A) Yalnız I
BI ve II
Dull ve IV
Halit Ziya Uşaklıgil,
Hüseyin Rahmi Gürpınar,
-Mehmet Rauf,
Ahmet Rasim,
V. Hüseyin Cahit Yalçın,
V. Nabizade Nazım
12. Servetifünun Dönemi'nin Türk romancılığında çok önemli
bir yeri vardır. Bu dönemde, Servet-i Fünun dergisi etra-
fında toplanıp ortak bir anlayışla romanlar yazan sanatçı-
lar arasında;
E) V ve VI
BI ve I
6) II ve III
gibi isimler yer alır.
Bu parçada numaralanmış isimlerden hangileri bilgi
yanlışına neden olmuştur?
A) Yalnız II
D) II, IV ve VI
C) II ve IV
III, IV, V ve VI
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
E) V an- ini jik up- a- ak er- 5 T@stokul özellikle den almışlardır. Servetifünun Dönemi sanatçılarıyla ilgili numaralan- s yargılardan hangiler yanlıştır? A) Yalnız I BI ve II Dull ve IV Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, -Mehmet Rauf, Ahmet Rasim, V. Hüseyin Cahit Yalçın, V. Nabizade Nazım 12. Servetifünun Dönemi'nin Türk romancılığında çok önemli bir yeri vardır. Bu dönemde, Servet-i Fünun dergisi etra- fında toplanıp ortak bir anlayışla romanlar yazan sanatçı- lar arasında; E) V ve VI BI ve I 6) II ve III gibi isimler yer alır. Bu parçada numaralanmış isimlerden hangileri bilgi yanlışına neden olmuştur? A) Yalnız II D) II, IV ve VI C) II ve IV III, IV, V ve VI Diğer sayfaya geçiniz.
AYT | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ töder
24 Yazann öykülerinde işlediği konular arasında aşk başta
gelir. Evlilik, insanların hayalleri, özlemleri, sanat - sanatçı,
çocuklar ve hayvanlar üzerine izlenimler / düşünceler, öy-
külerinde ele aldığı öteki ana konulardır. Sosyal konuları ise
hayatın zorlukları ve savaşın yol açtığı olumsuz durumlar
olarak belirtmek mümkündür. Bu konu başlıklarından hare-
ketle, bireysel konuların ağırlıkta olduğunu, toplumsal özellik
taşıyanların ise ancak birkaç öyküde doğrudan işlendiğini
belirtmek mümkün, özellikle, yazarın "İhtiyar Dost"ta hayali
bir dostla söyleşilerinden oluşan öykü-makaleler, II. Meşruti-
yet Dönemi'nin sosyal atmosferini eleştirme yolunda kaleme
alınmıştır.
Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Recaizâde Mahmut Ekrem
C) Namık Kemal
D) Cenap Şahabettin
E) Hüseyin Cahit Yalçın
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
AYT | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ töder 24 Yazann öykülerinde işlediği konular arasında aşk başta gelir. Evlilik, insanların hayalleri, özlemleri, sanat - sanatçı, çocuklar ve hayvanlar üzerine izlenimler / düşünceler, öy- külerinde ele aldığı öteki ana konulardır. Sosyal konuları ise hayatın zorlukları ve savaşın yol açtığı olumsuz durumlar olarak belirtmek mümkündür. Bu konu başlıklarından hare- ketle, bireysel konuların ağırlıkta olduğunu, toplumsal özellik taşıyanların ise ancak birkaç öyküde doğrudan işlendiğini belirtmek mümkün, özellikle, yazarın "İhtiyar Dost"ta hayali bir dostla söyleşilerinden oluşan öykü-makaleler, II. Meşruti- yet Dönemi'nin sosyal atmosferini eleştirme yolunda kaleme alınmıştır. Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Recaizâde Mahmut Ekrem C) Namık Kemal D) Cenap Şahabettin E) Hüseyin Cahit Yalçın
22231386
A) Klasik hikâye
C) Kesit hikâyesi
B) Halk hikâyesi
D) Postmodern hikâye
E) Bireyin iç dünyasını ele alan hikâye
17. Ahmet Mithat'ın romanlarını takliden yazdığı Nadide de
cani karakterli bir genç kadının entrikalarını anlatan ya-
zar, nispeten sade bir dille yazdığı Hayal İçinde roma-
nında çok daha yüksek bir seviyede Servettunun anla-
yış ve üslubuna bağlı olarak Nezih adındaki kültürlü ve
idealist bir gencin kendisininkinden başka bir âleme
mensup bir Rum kızına duyduğu aşk ve yaşadığı hayal
kırıklıkları sonucunda olgunlaşmasını anlatır. Bu roman
bir olgunlaşma romanıdır. Yazar hikâyelerinin büyük bir
kısmında da kendini ve Servetifünun neslini temsil eden
gençlerin karamsarlıklarını, hayal kırıklıklarını, tabiata ve
hayalî aşklara sığınışlarını anlatır. Bunlarda koyu bir de-
terminizmin beslediği karamsar bir hayat görüşü ve ha-
yatın eziciliği teması hâkimdir. Hikâyelerin bir kısmında
da Beyoğlu'nun zevk ve sefahat hayatı anlatılmıştır.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden han-
gisidir?
✓
A) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
B) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Recaizâde Mahmut Ekrem
B) Mis
Yec
Dikir
Dani
19. Şair
şan
diy
del
rin
ko
ba
ka
m
ye
tu
b
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
22231386 A) Klasik hikâye C) Kesit hikâyesi B) Halk hikâyesi D) Postmodern hikâye E) Bireyin iç dünyasını ele alan hikâye 17. Ahmet Mithat'ın romanlarını takliden yazdığı Nadide de cani karakterli bir genç kadının entrikalarını anlatan ya- zar, nispeten sade bir dille yazdığı Hayal İçinde roma- nında çok daha yüksek bir seviyede Servettunun anla- yış ve üslubuna bağlı olarak Nezih adındaki kültürlü ve idealist bir gencin kendisininkinden başka bir âleme mensup bir Rum kızına duyduğu aşk ve yaşadığı hayal kırıklıkları sonucunda olgunlaşmasını anlatır. Bu roman bir olgunlaşma romanıdır. Yazar hikâyelerinin büyük bir kısmında da kendini ve Servetifünun neslini temsil eden gençlerin karamsarlıklarını, hayal kırıklıklarını, tabiata ve hayalî aşklara sığınışlarını anlatır. Bunlarda koyu bir de- terminizmin beslediği karamsar bir hayat görüşü ve ha- yatın eziciliği teması hâkimdir. Hikâyelerin bir kısmında da Beyoğlu'nun zevk ve sefahat hayatı anlatılmıştır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden han- gisidir? ✓ A) Halit Ziya Uşaklıgil C) Mehmet Rauf B) Hüseyin Cahit Yalçın D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Recaizâde Mahmut Ekrem B) Mis Yec Dikir Dani 19. Şair şan diy del rin ko ba ka m ye tu b
Normal
Aralık YOK
Başlık
7. Herhangi bir edebiyat topluluğuna bağlanmamış, ömrü
boyunca bağımsız bir yazar olarak kalmış. Materyalist
filozoflardan, realistlerden, natüralistlerden etkilenmiş
ama Batı edebiyat okullarına da bağlanmamıştır. Bir
İstanbul yazarıdır. Romanlarında İstanbul'u bütün
canlılığıyla anlatmıştır. Mürebbiye, Hayattan Sayfalar,
Ben Deli miyim? adlı romanlarında Emile Zola'nın
öncülüğünü yaptığı "deneysel roman" yöntemini
kullanmıştır.
......HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR.........
8. Anadolu'nun değişik yerlerinde öğretmenlik,
üniversitede profesörlük, ayrıca milletvekilliği de yapmış
Yeni Türk Edebiyatı'nın ilk profesörüdür. Türk romanına
yeni ve modern bir anlatım tekniği kazandırmıştır.
Romanlarında geçmişe özlem, Doğu-Batı çatışması,
zaman, aşk temalarını işlemiştir. 1961'de yayımlanan
Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı; dengesiz, arayış
içindeki kişileri aracılığıyla yaşadığı dönemin eleştirisini
yapar ve ironik bir anlatımla iki uygarlık arasında
bocalayan Türk toplumunun tablosunun çizer. Roman,
asli kişi Hayri İrdal'ın anıları biçiminde kaleme
alınmıştır.
.AHMET HAMDİ TANPINAR....
9. Roman ve hikâyeleriyle Anadolu'yu ve Anadolu
insanının derinliğini, yalnızlığını, adeta bir halk hikâyesi
yapısında aktarır. Hikâyelerini aşk, aile, çocuk ve ahlak
temelleri üzerine inşa eder. Herkesin başına gelebilecek
düz ve basit olayları yakalamada başarılıdır. Hikâyeleri
okuyucuları yormaz, diyalog oluşturmadaki becerisi
hikâyelerine kıvraklık katar. Hikâyeleri romanlarının
adeta daraltılmış biçimidir. Akşam Güneşi, Acımak en
önemli eserlerindendir.
.REŞAT NURİ GÜNTEKİN..
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
Normal Aralık YOK Başlık 7. Herhangi bir edebiyat topluluğuna bağlanmamış, ömrü boyunca bağımsız bir yazar olarak kalmış. Materyalist filozoflardan, realistlerden, natüralistlerden etkilenmiş ama Batı edebiyat okullarına da bağlanmamıştır. Bir İstanbul yazarıdır. Romanlarında İstanbul'u bütün canlılığıyla anlatmıştır. Mürebbiye, Hayattan Sayfalar, Ben Deli miyim? adlı romanlarında Emile Zola'nın öncülüğünü yaptığı "deneysel roman" yöntemini kullanmıştır. ......HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR......... 8. Anadolu'nun değişik yerlerinde öğretmenlik, üniversitede profesörlük, ayrıca milletvekilliği de yapmış Yeni Türk Edebiyatı'nın ilk profesörüdür. Türk romanına yeni ve modern bir anlatım tekniği kazandırmıştır. Romanlarında geçmişe özlem, Doğu-Batı çatışması, zaman, aşk temalarını işlemiştir. 1961'de yayımlanan Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı; dengesiz, arayış içindeki kişileri aracılığıyla yaşadığı dönemin eleştirisini yapar ve ironik bir anlatımla iki uygarlık arasında bocalayan Türk toplumunun tablosunun çizer. Roman, asli kişi Hayri İrdal'ın anıları biçiminde kaleme alınmıştır. .AHMET HAMDİ TANPINAR.... 9. Roman ve hikâyeleriyle Anadolu'yu ve Anadolu insanının derinliğini, yalnızlığını, adeta bir halk hikâyesi yapısında aktarır. Hikâyelerini aşk, aile, çocuk ve ahlak temelleri üzerine inşa eder. Herkesin başına gelebilecek düz ve basit olayları yakalamada başarılıdır. Hikâyeleri okuyucuları yormaz, diyalog oluşturmadaki becerisi hikâyelerine kıvraklık katar. Hikâyeleri romanlarının adeta daraltılmış biçimidir. Akşam Güneşi, Acımak en önemli eserlerindendir. .REŞAT NURİ GÜNTEKİN..
megi
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21. Romanın kahramanı Ahmet Cemil, edebiyat dünyasında
önemli bir olay hâline geleceğini umduğu bir şiir kitabı
hazırlamakta; yapıtı yayımlanınca ünlü ve zengin biri
olmayı hatta âşık olduğu zengin bir ailenin kızı olan
Lamia le evlenmeyi tasarlamaktadır. Ancak henüz
Mülkiyeyi bitirmeden babasının ölümü üzerine ailenin
geçim yükünün onun omuzlarına kalması, onu hayatın
gerçek yüzüyle karşı karşıya getirir. Halit Ziya
Bu parçada sözü edilen romanın yazarıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öykülerinin bir kısmını; İzmir Hikâyeleri, Solgun
Demet adlı yapıtlarında bir araya getirmiştir.
B) Yapıtlarında ağır, sanatlı ve süslü bir anlatım kullanan
yazar, realizm akımından etkilenmiştir.
CEn önemli romanlarından biri olan Aşk-ı Memnu'da
Bihter ve Behlül arasında geçen yasak aşkı konu
edinmiştir.
DY Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler adlı yapıtlarında
edebiyatımızda ilk mensur şiir örneklerini toplamıştır.
E) Menfa adlı yapıtında topladığı anıları, II. Meşrutiyet
Dönemi ve sonrasını aydınlatacak niteliktedir.
23. I.
Yayınları
Çukuro
Kundağ
Kani es
Sıcağın
Çatlam
Dilerse
Köpük
Külha
II.
Haya
Geçe
Eski
Seçk
İsmin
Bağı
San
Kola
Nu
şai
A)
B)
C
D
E
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
megi AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21. Romanın kahramanı Ahmet Cemil, edebiyat dünyasında önemli bir olay hâline geleceğini umduğu bir şiir kitabı hazırlamakta; yapıtı yayımlanınca ünlü ve zengin biri olmayı hatta âşık olduğu zengin bir ailenin kızı olan Lamia le evlenmeyi tasarlamaktadır. Ancak henüz Mülkiyeyi bitirmeden babasının ölümü üzerine ailenin geçim yükünün onun omuzlarına kalması, onu hayatın gerçek yüzüyle karşı karşıya getirir. Halit Ziya Bu parçada sözü edilen romanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öykülerinin bir kısmını; İzmir Hikâyeleri, Solgun Demet adlı yapıtlarında bir araya getirmiştir. B) Yapıtlarında ağır, sanatlı ve süslü bir anlatım kullanan yazar, realizm akımından etkilenmiştir. CEn önemli romanlarından biri olan Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül arasında geçen yasak aşkı konu edinmiştir. DY Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler adlı yapıtlarında edebiyatımızda ilk mensur şiir örneklerini toplamıştır. E) Menfa adlı yapıtında topladığı anıları, II. Meşrutiyet Dönemi ve sonrasını aydınlatacak niteliktedir. 23. I. Yayınları Çukuro Kundağ Kani es Sıcağın Çatlam Dilerse Köpük Külha II. Haya Geçe Eski Seçk İsmin Bağı San Kola Nu şai A) B) C D E
Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı var-
dır?
A) Türk edebiyatında roman türünün ilk örnekleri, Tanzimat Dö-
nemi'nde verilmiştir.
B) Tanzimat'ın ilk döneminde yazılan romanlarda genellikle
toplumsal konular ele alınmıştır.
C) Tanzimat'ın ikinci dönem romanlarında, romantizm akımın-
dan tamamen kopulmamakla birlikte realizmin de etkisinde
kalınmıştır.
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Türk edebiyatının ilk yerli romanıdır;
romanda görücü usulü evliliğin doğuracağı kötü sonuçlar
ele alınmıştır.
E) Tanzimat Dönemi'nde Batılı tekniğe uygun realist roman ile
psikolojik romanın Türk edebiyatındaki ilk örnekleri verilmiş-
tir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı var- dır? A) Türk edebiyatında roman türünün ilk örnekleri, Tanzimat Dö- nemi'nde verilmiştir. B) Tanzimat'ın ilk döneminde yazılan romanlarda genellikle toplumsal konular ele alınmıştır. C) Tanzimat'ın ikinci dönem romanlarında, romantizm akımın- dan tamamen kopulmamakla birlikte realizmin de etkisinde kalınmıştır. D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Türk edebiyatının ilk yerli romanıdır; romanda görücü usulü evliliğin doğuracağı kötü sonuçlar ele alınmıştır. E) Tanzimat Dönemi'nde Batılı tekniğe uygun realist roman ile psikolojik romanın Türk edebiyatındaki ilk örnekleri verilmiş- tir.
iler-
rolan
malim-
şanan
çatış-
29.
• Servetifünûn edebiyatının ve Cumhuriyet öncesi dönemin
en güçlü romancısı kabul edilmiştir.
• Romanlarında yakından tanıyıp gözlemlediği, içinde yaşa-
dığı dönemin aydın, varlıklı çevrelerini gerçekçi bir üslup
ve psikolojik tahlillere önem vererek anlatmıştır.
• Romanlarında mekân olarak daha çok İstanbul'u seçse de
hikâyelerinde Anadolu'yu da ele almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait de-
ğildir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Karanfil ve Yasemin
C) İzmir Hikâyeleri
D) Kırık Hayatlar
E) Mai ve Siyah
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
iler- rolan malim- şanan çatış- 29. • Servetifünûn edebiyatının ve Cumhuriyet öncesi dönemin en güçlü romancısı kabul edilmiştir. • Romanlarında yakından tanıyıp gözlemlediği, içinde yaşa- dığı dönemin aydın, varlıklı çevrelerini gerçekçi bir üslup ve psikolojik tahlillere önem vererek anlatmıştır. • Romanlarında mekân olarak daha çok İstanbul'u seçse de hikâyelerinde Anadolu'yu da ele almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait de- ğildir? A) Aşk-ı Memnu B) Karanfil ve Yasemin C) İzmir Hikâyeleri D) Kırık Hayatlar E) Mai ve Siyah
4. I. Batılı ölçütlere uygun, modern Türk roman ve
hikâyeciliğin ilk büyük temsilcisidir.
II. "Sanat, sanat içindir." anlayışı ile eserler kale-
me almıştır.
III. Kahramanların ruh çözümlemelerine önem
vermiştir.
IV. Realizm ve yer yer natüralizm akımından etki-
lenmiştir.
V. "Aşk-ı Memnu", "Kırk Yıl" adlı romanlarını Batı
tekniğiyle kaleme almıştır.
Yukarıda numaralanmış yargılardan hangisinde
Halit Ziya Uşaklıgil'le ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) V.
C) III.
D) II.
E) I.
B) IV.
19
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
4. I. Batılı ölçütlere uygun, modern Türk roman ve hikâyeciliğin ilk büyük temsilcisidir. II. "Sanat, sanat içindir." anlayışı ile eserler kale- me almıştır. III. Kahramanların ruh çözümlemelerine önem vermiştir. IV. Realizm ve yer yer natüralizm akımından etki- lenmiştir. V. "Aşk-ı Memnu", "Kırk Yıl" adlı romanlarını Batı tekniğiyle kaleme almıştır. Yukarıda numaralanmış yargılardan hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil'le ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) V. C) III. D) II. E) I. B) IV. 19
I Halit Ziya Uşaklıgi!
Mehmet Rauf
Hüseyin Rahmi
Hüseyin Cahit
Ahmet Rasim
Şipsevdi
Edebiyat ve Hukuk
Psikolojik Roman
Mensur Şiir
Yukarıda 1. grupta verilenlerden hangisi, II. gruptaki-
lerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
I Halit Ziya Uşaklıgi! Mehmet Rauf Hüseyin Rahmi Hüseyin Cahit Ahmet Rasim Şipsevdi Edebiyat ve Hukuk Psikolojik Roman Mensur Şiir Yukarıda 1. grupta verilenlerden hangisi, II. gruptaki- lerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
en
2.
- Servetifünun dergisinin başına geçtiği yıllarda bireysel konu-
larda şiirler yazmış, II. Meşrutiyet sonrası toplumsal konulara yö-
nelmiştir. Han-ı Yağma adlı şiirinde ülkeyi felakete sürükledikleri
gerekçesiyle İttihat ve Terakki Partisi'ni eleştirmiştir. ---- ise şiirle-
rinde toplumsal sorunlardan uzak durmuş, ömrünün sonuna dek,
sanatından ödün vermemiştir. "Parmak hesabı" olarak nitelendir-
diği hece ölçüsüne mesafeli oluşu ve ağır bir dil kullanışı yüzün-
den Ali Canip'le polemiklere girmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin
B) Cenap Şahabettin - Tevfik Fikret
C) Tevfik Fikret - Süleyman Nazif
D) Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret - Ahmet Haşim
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
en 2. - Servetifünun dergisinin başına geçtiği yıllarda bireysel konu- larda şiirler yazmış, II. Meşrutiyet sonrası toplumsal konulara yö- nelmiştir. Han-ı Yağma adlı şiirinde ülkeyi felakete sürükledikleri gerekçesiyle İttihat ve Terakki Partisi'ni eleştirmiştir. ---- ise şiirle- rinde toplumsal sorunlardan uzak durmuş, ömrünün sonuna dek, sanatından ödün vermemiştir. "Parmak hesabı" olarak nitelendir- diği hece ölçüsüne mesafeli oluşu ve ağır bir dil kullanışı yüzün- den Ali Canip'le polemiklere girmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin B) Cenap Şahabettin - Tevfik Fikret C) Tevfik Fikret - Süleyman Nazif D) Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim E) Tevfik Fikret - Ahmet Haşim
13. Ziya Paşa, Tanzimat Dönemi'nde bolca eser veren
sanatkârlarımızdandır. Şiir ve İnşa'da Türk
1
edebiyatının asıl kaynağının halk edebiyatı olduğunu
söyler; Zafernâme'de Girit Savaşı'nda yenilen
||
Sadrazam Ali Paşa'yı hicveder. Defter-i Âmâl'de
|||
çocukluk anılarına yer verir. Bunlar dışında üç ciltlik
bir divan edebiyatı antolojisi olan Harâbât ve
IV
şiirlerini topladığı Müntehabât-ı Eş'ar adlı eserleri
vardır.
V
Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisi Ziya
Paşa'ya ait değildir?
A) I
B) I
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
13. Ziya Paşa, Tanzimat Dönemi'nde bolca eser veren sanatkârlarımızdandır. Şiir ve İnşa'da Türk 1 edebiyatının asıl kaynağının halk edebiyatı olduğunu söyler; Zafernâme'de Girit Savaşı'nda yenilen || Sadrazam Ali Paşa'yı hicveder. Defter-i Âmâl'de ||| çocukluk anılarına yer verir. Bunlar dışında üç ciltlik bir divan edebiyatı antolojisi olan Harâbât ve IV şiirlerini topladığı Müntehabât-ı Eş'ar adlı eserleri vardır. V Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisi Ziya Paşa'ya ait değildir? A) I B) I C) III D) IV E) V