Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Soruları

Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
sa-
lar
ini
er.
3-
Donanma Kuvvetleri (Ton Olarak)
1900
1 065 000
499 000
383 000
285 000
245 000
87 000
İngiltere
Fransa
Rusya
Almanya
İtalya
Avus. - Mac.
1914
2 714 000
900 000
679 000
1 305 000
498 000
372 000
Tabloda yer alan veriler göz önünde bulunduruldu-
ğunda Avrupa siyaseti ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Rusya, Fransa ve İngiltere ile müttefik olma gayreti
içerisindedir.
B) Devletler, mali kaynaklarının yarısından fazlasını askerî
alana ayırmışlardır.
C) Akdeniz'e hâkim olma düşüncesi, devletler arası reka-
betin ana sebebidir.
D) I. Dünya Savaşı öncesi deniz kuvvetlerine verilen önem
artmıştır.
E) Sömürgecilik faaliyetlerinin gelişmesi, deniz ticaretini
hızlandırmıştır.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. sa- lar ini er. 3- Donanma Kuvvetleri (Ton Olarak) 1900 1 065 000 499 000 383 000 285 000 245 000 87 000 İngiltere Fransa Rusya Almanya İtalya Avus. - Mac. 1914 2 714 000 900 000 679 000 1 305 000 498 000 372 000 Tabloda yer alan veriler göz önünde bulunduruldu- ğunda Avrupa siyaseti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Rusya, Fransa ve İngiltere ile müttefik olma gayreti içerisindedir. B) Devletler, mali kaynaklarının yarısından fazlasını askerî alana ayırmışlardır. C) Akdeniz'e hâkim olma düşüncesi, devletler arası reka- betin ana sebebidir. D) I. Dünya Savaşı öncesi deniz kuvvetlerine verilen önem artmıştır. E) Sömürgecilik faaliyetlerinin gelişmesi, deniz ticaretini hızlandırmıştır.
3. Yazarın kendi yaşam hikâyesi çerçevesinde bir tarihî
dönemi, ortamı ve kişileri yansıtmaya, bu dönemle
ilgili bilgi, gözlem ve izlenimini aktarmaya çalıştığı
anı türüdür.
Bu cümlede anının hangi türü üzerinde durul-
mustur?
A Siyası anı
C) Edebî ani
B) Askerî ani
D) Nesnel ani
E) Öznel ani
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
3. Yazarın kendi yaşam hikâyesi çerçevesinde bir tarihî dönemi, ortamı ve kişileri yansıtmaya, bu dönemle ilgili bilgi, gözlem ve izlenimini aktarmaya çalıştığı anı türüdür. Bu cümlede anının hangi türü üzerinde durul- mustur? A Siyası anı C) Edebî ani B) Askerî ani D) Nesnel ani E) Öznel ani
9
Ga
S
8. Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) koyunuz.(10p.)
Hikayelerin tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. ( )
12 hikaye ve 1 önsözden oluşur. ( )
• Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür. ( )
Hikayelerin yazarı Dede Korkut isimli kişidir. ( )
• Oğuz Türklerinin yaşayışları, inançları, komşularıyla ilişkileri hakkında bilgi verici bir eserdir.( )
.
.
9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamaların türünü yazınız. (Isim tamlamalarının çeşidini belirterek yazınız.) (10p.)
Ahirin avlusunda oynarken asagida, yesil söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük
kestane ağacları arkasında kaybolmuş gibiydi.
10) "Divan-ı Lügatit Türk" adlı eserin Türk dili için önemini ve yazarını yazınız. (10P)
Oye
Filiz YIGIT
Üye
Gökhan YETGİN
üye
Özgür KURT
Sinav Kom. Başk
23.02.2023
ismail ŞIMŞEK
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
9 Ga S 8. Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) koyunuz.(10p.) Hikayelerin tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. ( ) 12 hikaye ve 1 önsözden oluşur. ( ) • Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür. ( ) Hikayelerin yazarı Dede Korkut isimli kişidir. ( ) • Oğuz Türklerinin yaşayışları, inançları, komşularıyla ilişkileri hakkında bilgi verici bir eserdir.( ) . . 9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamaların türünü yazınız. (Isim tamlamalarının çeşidini belirterek yazınız.) (10p.) Ahirin avlusunda oynarken asagida, yesil söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağacları arkasında kaybolmuş gibiydi. 10) "Divan-ı Lügatit Türk" adlı eserin Türk dili için önemini ve yazarını yazınız. (10P) Oye Filiz YIGIT Üye Gökhan YETGİN üye Özgür KURT Sinav Kom. Başk 23.02.2023 ismail ŞIMŞEK
6. 12. yüzyılın özelliklerini yansıtır.
Dinî-tasavvufî bir eserdir.
Sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır.
Dörtlük biçimindeki hikmetlerden oluşur.
Hece ölçüsünün 12, 14 ve 16'lı kalıplarıyla yazıl-
mıştır.
Özellikleri verilen eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hoca Ahmet Yesevi
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Edip Ahmet Yükneki
D) Ali Şir Nevai
E) Yusuf Has Hacip
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
6. 12. yüzyılın özelliklerini yansıtır. Dinî-tasavvufî bir eserdir. Sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır. Dörtlük biçimindeki hikmetlerden oluşur. Hece ölçüsünün 12, 14 ve 16'lı kalıplarıyla yazıl- mıştır. Özellikleri verilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hoca Ahmet Yesevi B) Kaşgarlı Mahmut C) Edip Ahmet Yükneki D) Ali Şir Nevai E) Yusuf Has Hacip
10. Matbaanin icadı, insanların bilgiye erişimini kolaylaştırmış-
1
tır. Matbaa sayesinde insanlara değer katan bilgileri onlarla
buluşturacak kitaplar, hızlı ve bol miktarda basılır hâle gel-
||
miştir. Yaşanan bu gelişmeler, insanların bilgiye ulaşması-
IV ✔✔✅✔
ni hayranlık verecek boyutlara taşımıştır.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilim-
si değildir?
XI
B) II
C) III
D) IV
E) V
13
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
10. Matbaanin icadı, insanların bilgiye erişimini kolaylaştırmış- 1 tır. Matbaa sayesinde insanlara değer katan bilgileri onlarla buluşturacak kitaplar, hızlı ve bol miktarda basılır hâle gel- || miştir. Yaşanan bu gelişmeler, insanların bilgiye ulaşması- IV ✔✔✅✔ ni hayranlık verecek boyutlara taşımıştır. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilim- si değildir? XI B) II C) III D) IV E) V 13
26. On dört yaşımdan yirmi yaşıma kadar hayatımın hemen
hemen hepsinin içinde geçtiği Berlin şehri, bugün sert
I
ve acımasız göründü. Taş ve beton binalar, asfalt
caddelerin somurtan çehresi... Kaldırımların kalabalığı
içinde kendimi devler diyarına düşmüş bir Gulliver'e
||
benzettim. Burada hem yokluk, hem de soğukla
IV
mücadele edeceğim artık. Goethelerin, Schillerlerin,
|||
Fichtelerin yazı yazdığı memlekette benim gibi yabancı
bir yazarın, kitaplarıyla ayakta kalması mümkün mü?
V
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) II
B) III
TÜRKÇE
C) I
D) V
E) IV
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
26. On dört yaşımdan yirmi yaşıma kadar hayatımın hemen hemen hepsinin içinde geçtiği Berlin şehri, bugün sert I ve acımasız göründü. Taş ve beton binalar, asfalt caddelerin somurtan çehresi... Kaldırımların kalabalığı içinde kendimi devler diyarına düşmüş bir Gulliver'e || benzettim. Burada hem yokluk, hem de soğukla IV mücadele edeceğim artık. Goethelerin, Schillerlerin, ||| Fichtelerin yazı yazdığı memlekette benim gibi yabancı bir yazarın, kitaplarıyla ayakta kalması mümkün mü? V Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) II B) III TÜRKÇE C) I D) V E) IV
Yanıt Yayınları
11. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararlanı
Dünyanın geçiciliği
Cömertliğin yüceltilmesi, cimriliğin eleştirilmesi
●
@
●
Tevazu ve kibir
Çağın bozuklukları
Yukarıda ele aldığı kimi konular verilen eser aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Mecalisü'n-Nefâis
B) Kutadgu Bilig
C) Divanü Lügati't-Türk
D) Miratü'l-Memâlik
E) Atabetü'l-Hakayık
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Yanıt Yayınları 11. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararlanı Dünyanın geçiciliği Cömertliğin yüceltilmesi, cimriliğin eleştirilmesi ● @ ● Tevazu ve kibir Çağın bozuklukları Yukarıda ele aldığı kimi konular verilen eser aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Mecalisü'n-Nefâis B) Kutadgu Bilig C) Divanü Lügati't-Türk D) Miratü'l-Memâlik E) Atabetü'l-Hakayık
V
1-
li
u
e
Yanıt Yayınları
11. Köktürkler, Türkçenin bilinen ilk ve hacimli yazılı belgeleri olan
Türk dil ve kültür tarihine armağan eder. Orhun Irmağı
kıyısında bulunan ve adı verilen granit üzerine yazılan bu
metinler, 1893'te Danimarkalı bilgin ---- tarafından okunmuş,
Alman asıllı Rus türkolog ---- tarafından yayımlanmıştır.
MA
1===
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Köktürk Yazıtları'nı - balbal - Radloff - Thomsen
B) Köktürk Yazıtları'nı - bengü taş - Lars Johanson - Robert
Dankoff
C) Köktürk Yazıtları'nı - dikili taş - Clauson - Jean Deny
D) Köktürk Yazıtları'nı - tamga - Andreas Tietze - Gerhard
Doerfer
E) Köktürk Yazıtları'nı - bengü taş - Thomsen - Radloff
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
V 1- li u e Yanıt Yayınları 11. Köktürkler, Türkçenin bilinen ilk ve hacimli yazılı belgeleri olan Türk dil ve kültür tarihine armağan eder. Orhun Irmağı kıyısında bulunan ve adı verilen granit üzerine yazılan bu metinler, 1893'te Danimarkalı bilgin ---- tarafından okunmuş, Alman asıllı Rus türkolog ---- tarafından yayımlanmıştır. MA 1=== Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Köktürk Yazıtları'nı - balbal - Radloff - Thomsen B) Köktürk Yazıtları'nı - bengü taş - Lars Johanson - Robert Dankoff C) Köktürk Yazıtları'nı - dikili taş - Clauson - Jean Deny D) Köktürk Yazıtları'nı - tamga - Andreas Tietze - Gerhard Doerfer E) Köktürk Yazıtları'nı - bengü taş - Thomsen - Radloff
8.
Dede Korkut Hikâyeleri'yle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Nazım ve nesrin iç içe girdiği destansı hikâyelerdir.
B) Türklerin eski göçebe kültüründen izler taşımak-
tadır.
C) 15. yüzyılda kimliği belirsiz biri tarafından yazıya
geçirilmiştir.
D) Oğuzların Orta Asya'daki yiğitlikleri anlatılmıştır.
E) Nesir şeklindeki kısımlarda secilere başvurulmuş-
tur.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
8. Dede Korkut Hikâyeleri'yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Nazım ve nesrin iç içe girdiği destansı hikâyelerdir. B) Türklerin eski göçebe kültüründen izler taşımak- tadır. C) 15. yüzyılda kimliği belirsiz biri tarafından yazıya geçirilmiştir. D) Oğuzların Orta Asya'daki yiğitlikleri anlatılmıştır. E) Nesir şeklindeki kısımlarda secilere başvurulmuş- tur.
Kibir bütün dillerde yerilen bir huydur;
Huyların en iyisi ise alçak gönüllülük(tür).
Ululuk taslayan ve "ben ben" diyen kimseyi
Ne halk ne (de) Allah sever.
Günümüz Türkçesine aktarılarak verilen dörtlükte
de görüldüğü gibi ahlâkî, öğretici tarzda beyitler ve
dörtlükler hâlinde, Arapça ve Farsça kelimeleri de
sıkça kullanarak şiirler yazan ve halka yararlı olma
amacı güden 12. yüzyıl şairi ve ünlü yapıtı aşağıda-
Klerden hangisidir?
A
A) Ahmet Yesevî - Divan-ı Hikmet
B) Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig
C) Kaşgarlı Mahmut - Divanü Lügâti't Türk
D) Edip Ahmet Yüknekî - Atabetü'l Hakayık
E) Ali Şir Nevaî - Muhakemetü'l Lügâteyn
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Kibir bütün dillerde yerilen bir huydur; Huyların en iyisi ise alçak gönüllülük(tür). Ululuk taslayan ve "ben ben" diyen kimseyi Ne halk ne (de) Allah sever. Günümüz Türkçesine aktarılarak verilen dörtlükte de görüldüğü gibi ahlâkî, öğretici tarzda beyitler ve dörtlükler hâlinde, Arapça ve Farsça kelimeleri de sıkça kullanarak şiirler yazan ve halka yararlı olma amacı güden 12. yüzyıl şairi ve ünlü yapıtı aşağıda- Klerden hangisidir? A A) Ahmet Yesevî - Divan-ı Hikmet B) Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig C) Kaşgarlı Mahmut - Divanü Lügâti't Türk D) Edip Ahmet Yüknekî - Atabetü'l Hakayık E) Ali Şir Nevaî - Muhakemetü'l Lügâteyn
3. Yediklerimiz üzerinde durup incelemeler yapsaydık
muhakkak ki ben onları, onlar da beni çok
eleştirecekti.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Noktalama yanlışlığı
C) Dolaylı tümleç eksikliği
D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
E) Özne-yüklem uyuşmazlığı
ölül
B) C
ede
C) E
D)
E) A
ger
9. A
boz
A)
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
3. Yediklerimiz üzerinde durup incelemeler yapsaydık muhakkak ki ben onları, onlar da beni çok eleştirecekti. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcük kullanılması B) Noktalama yanlışlığı C) Dolaylı tümleç eksikliği D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması E) Özne-yüklem uyuşmazlığı ölül B) C ede C) E D) E) A ger 9. A boz A)
Kendinivalniz hissettiğinde kimseyle ile-
tişime geçmemek için önce evine sonra
içine kapanırdı. Bunun iyileştirici bir
yanı olduğuna inandığından hislerini ve
düşüncelerini bu süreçte yalnız kendine
saklardı. Telefonlara bile cevap vermez;
kitap okur, film izler, sık sık yazı yazardı
yalnız içindeki zehri tümüyle akıtmayı
başaramazdı. Böyle bir süreçte başla-
mıştı tüm zehrini akıtmayı başardığını
söylediği "Yalnızın Izdırabi" adlı romanı
yazmaya.
VERSA
Bu parçada kullanılan "yalnız" söz-
cükleri aşağıdaki türlerden hangisiyle
eşleşmez?
A) Sifat
By Zarf
D) Bağlaç
E İsim
Edat
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Kendinivalniz hissettiğinde kimseyle ile- tişime geçmemek için önce evine sonra içine kapanırdı. Bunun iyileştirici bir yanı olduğuna inandığından hislerini ve düşüncelerini bu süreçte yalnız kendine saklardı. Telefonlara bile cevap vermez; kitap okur, film izler, sık sık yazı yazardı yalnız içindeki zehri tümüyle akıtmayı başaramazdı. Böyle bir süreçte başla- mıştı tüm zehrini akıtmayı başardığını söylediği "Yalnızın Izdırabi" adlı romanı yazmaya. VERSA Bu parçada kullanılan "yalnız" söz- cükleri aşağıdaki türlerden hangisiyle eşleşmez? A) Sifat By Zarf D) Bağlaç E İsim Edat
11. Karnum açdur karnum açdur karnum aç
Rahmet itgil Tanrı bana kapu aç
Uçmak aşından dilervem bir çanak
Nûr hamîrinden iki üç bazlamaç
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
+ A) Kafiye şeması aa / ba şeklindedir.
B)
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir biçimde kaleme
alınmıştır.
+ C) Tekrir sanatına başvurulmuştur.
Bu dizelere ilk olarak Divânü Lûgâti't-Türk'te yer ve-
rilmiştir.
E) Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerindendir.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
11. Karnum açdur karnum açdur karnum aç Rahmet itgil Tanrı bana kapu aç Uçmak aşından dilervem bir çanak Nûr hamîrinden iki üç bazlamaç Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? + A) Kafiye şeması aa / ba şeklindedir. B) Yabancı dillerin etkisinden uzak bir biçimde kaleme alınmıştır. + C) Tekrir sanatına başvurulmuştur. Bu dizelere ilk olarak Divânü Lûgâti't-Türk'te yer ve- rilmiştir. E) Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerindendir.
28. .
Kapan
Panayır
Kervansaray
Bedesten
Yukarıda verilen yapıların ortak özellikleri hak-
kında;
Anadolu'ya yerleşen Türk boylarının tamamın-
da görülmektedir.
II. Genelde sınır boylarına inşa edilmişlerdir.
III. Ticari mekânlar olarak faaliyet göstermişlerdir.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söy-
lenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dve
Yalnız III
ET, II ve III
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
28. . Kapan Panayır Kervansaray Bedesten Yukarıda verilen yapıların ortak özellikleri hak- kında; Anadolu'ya yerleşen Türk boylarının tamamın- da görülmektedir. II. Genelde sınır boylarına inşa edilmişlerdir. III. Ticari mekânlar olarak faaliyet göstermişlerdir. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söy- lenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II Dve Yalnız III ET, II ve III
Palm
11. Zâkir bolup şâkir bolup hakni taptim
Dünyâ ukbâ haram kılıp yançıp tiftim
Şeydâ bolup rüsvâ bolup candın öttim
Bî-gam bolup yir astığa kirdim muna
(Günümüz Türkçesiyle)
Zâkir olup, şâkir olup Hakk'ı buldum
Dünya, ahret haram kılıp ezip teptim
Divane olup rüsva olup candan geçtim
Se non
Gamsız olup yer altına girdim işte
ugog ohin 81
Divan-ı Hikmet'ten alınan bu dizelerden hareketle
geçiş dönemi şiirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
vidsbe
pin söylenemez?
A Arapça ve Farsça sözcükler şiire girmiştir.
BY "Ahiret, Hak, haram" gibi tasavvuf terimlerine yer veril-
miştir.
Sanat kaygısı, bilgi aktarmanın önüne geçmiştir.
birysty Bretlero
DIslamiyet öncesi şiirin biçim özelliklerinden yararlanıl-
mıştır.
E Ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
AS
97
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Palm 11. Zâkir bolup şâkir bolup hakni taptim Dünyâ ukbâ haram kılıp yançıp tiftim Şeydâ bolup rüsvâ bolup candın öttim Bî-gam bolup yir astığa kirdim muna (Günümüz Türkçesiyle) Zâkir olup, şâkir olup Hakk'ı buldum Dünya, ahret haram kılıp ezip teptim Divane olup rüsva olup candan geçtim Se non Gamsız olup yer altına girdim işte ugog ohin 81 Divan-ı Hikmet'ten alınan bu dizelerden hareketle geçiş dönemi şiirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vidsbe pin söylenemez? A Arapça ve Farsça sözcükler şiire girmiştir. BY "Ahiret, Hak, haram" gibi tasavvuf terimlerine yer veril- miştir. Sanat kaygısı, bilgi aktarmanın önüne geçmiştir. birysty Bretlero DIslamiyet öncesi şiirin biçim özelliklerinden yararlanıl- mıştır. E Ahenk unsurlarına yer verilmiştir. AS 97
nce ve
içinde
zmanlar
belirtir.
lizaç ve
aşağıdaki
(;) (.) (.) (.)
(.)
17. Türk ve dünya edebiyatını özümseyerek yeni bir sentezle
yapıt üretme çabası içinde olan sanatçı, konuşma
havasında yazdığı romanlarıyla gençler için örnek
olmuştur.
Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sifat
BY Bağlaç
C) Kişi zamiri
DY Sifat-fiil
Eyilgeç
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
nce ve içinde zmanlar belirtir. lizaç ve aşağıdaki (;) (.) (.) (.) (.) 17. Türk ve dünya edebiyatını özümseyerek yeni bir sentezle yapıt üretme çabası içinde olan sanatçı, konuşma havasında yazdığı romanlarıyla gençler için örnek olmuştur. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A) Belgisiz sifat BY Bağlaç C) Kişi zamiri DY Sifat-fiil Eyilgeç