Modernist Hikâye Temsilcileri Soruları

8.
E) Ill numaralı bölge, ulusal saat olarak +9. saat dilimini
kullanabilir.
Vi
Temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal
çevreden temin edilmesine dayanır.
II. Balıkçılık, ormancılık, madencilik, tarım ve hayvancılık
faaliyetlerinden oluşur.
II. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça bu faaliyetlerde
çalışanların oranı artar.
Yukarıda verilenlerden hangileri birincil ekonomik
faaliyetlerin özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
DYK
Dve III
ExT ve III
CHE I
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
8. E) Ill numaralı bölge, ulusal saat olarak +9. saat dilimini kullanabilir. Vi Temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanır. II. Balıkçılık, ormancılık, madencilik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden oluşur. II. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça bu faaliyetlerde çalışanların oranı artar. Yukarıda verilenlerden hangileri birincil ekonomik faaliyetlerin özellikleri arasında yer alır? A) Yalnız B) Yalnız II DYK Dve III ExT ve III CHE I
4. Aşağıdaki paragraflardan hangisinin an-
latıcısı farklıdır?
A) Orman halkı her gün birer ikişer dük-
kânını ziyaret etmeye geliyordu. Yaptığı
şakaları güzel bulduklarını dile getiriyor-
lardı.
BY Birkaç gün sonra meydanda müthiş bir
gürültü koptu. Herkes bağırıyordu. Biz
ise büyük bir hayretle bakakalmıştık.
C) Sabahları sekizde işbaşı yapardı. Çün-
kü istasyonun en yoğun saatlerinden
biriydi. Peronları gören yerine geçerdi.
DYSıra hâlinde yürüyorlar ve bir kervanı
andırıyorlardı. Birden yağmur yağmaya
başladı. Yağmurla birlikte sevgiyi hissetti.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
4. Aşağıdaki paragraflardan hangisinin an- latıcısı farklıdır? A) Orman halkı her gün birer ikişer dük- kânını ziyaret etmeye geliyordu. Yaptığı şakaları güzel bulduklarını dile getiriyor- lardı. BY Birkaç gün sonra meydanda müthiş bir gürültü koptu. Herkes bağırıyordu. Biz ise büyük bir hayretle bakakalmıştık. C) Sabahları sekizde işbaşı yapardı. Çün- kü istasyonun en yoğun saatlerinden biriydi. Peronları gören yerine geçerdi. DYSıra hâlinde yürüyorlar ve bir kervanı andırıyorlardı. Birden yağmur yağmaya başladı. Yağmurla birlikte sevgiyi hissetti.
23.
?
1. Natüralizm - Emile Zola
II. Romantizm - Victor Hugo
Dadaizm - Tristan Tzara
III.
IV.
V. Fütürizm - Marinetti
Yukarıda kurucuları verilen akımlardan hangisinde
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) 1 B) III
Realizm - Guy De Maupassant
C) V
D) IV
E) II
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
23. ? 1. Natüralizm - Emile Zola II. Romantizm - Victor Hugo Dadaizm - Tristan Tzara III. IV. V. Fütürizm - Marinetti Yukarıda kurucuları verilen akımlardan hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) 1 B) III Realizm - Guy De Maupassant C) V D) IV E) II
9.
Realizm, natüralizm ve parnasizm akımlarına tepki olarak
doğmuştur. Freud'un "psikanaliz kuramı"nın edebiyata
uyarlanmış biçimidir. Akımın esin kaynağı olan Freud'a
göre, insanoğlunun dış dünyadan edindiği alışkanlıklar,
istekler bilinçaltında toplanır. Bu istekler düş, rüya, yarı
rüya durumunda çözülerek ortaya çıkar.
Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sembolizm
B) Ekspresyonizm
C) Dadaizm
D) Empresyonizm
E) Sürrealizm
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
9. Realizm, natüralizm ve parnasizm akımlarına tepki olarak doğmuştur. Freud'un "psikanaliz kuramı"nın edebiyata uyarlanmış biçimidir. Akımın esin kaynağı olan Freud'a göre, insanoğlunun dış dünyadan edindiği alışkanlıklar, istekler bilinçaltında toplanır. Bu istekler düş, rüya, yarı rüya durumunda çözülerek ortaya çıkar. Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sembolizm B) Ekspresyonizm C) Dadaizm D) Empresyonizm E) Sürrealizm
3. Öykü yazarı; kişi, yer ve zaman bilgilerini bir terazi has-
sasiyeti ile metne yedirmeli, ayrıca merak unsurunu on
planda tutup okuyucunun dikkatini önemsemelidir. Konular
yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylardan seçilip giriş-ge-
lişme-sonuç şeklinde okuyucuya aktarılmalıdır. Hikâyede
ait olduğu toplumun sosyal sorunları ve insanların psikolojik
durumlarının yansıtılması, yazarın bir başka görevidir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen
hikâye türünde eser kaleme almamıştır?
A) Ömer Seyfettin
Sait Faik Abasıyanık
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
Gami Paşazade Sezai
olgun değil.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
3. Öykü yazarı; kişi, yer ve zaman bilgilerini bir terazi has- sasiyeti ile metne yedirmeli, ayrıca merak unsurunu on planda tutup okuyucunun dikkatini önemsemelidir. Konular yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylardan seçilip giriş-ge- lişme-sonuç şeklinde okuyucuya aktarılmalıdır. Hikâyede ait olduğu toplumun sosyal sorunları ve insanların psikolojik durumlarının yansıtılması, yazarın bir başka görevidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen hikâye türünde eser kaleme almamıştır? A) Ömer Seyfettin Sait Faik Abasıyanık C) Reşat Nuri Güntekin D) Refik Halit Karay Gami Paşazade Sezai olgun değil.
2. Doğru/Yanlış
MANZUME / ŞİİR
Olay örgüsü, kişi, zaman ve
mekân unsurları vardır.
Sözcükler, genellikle mecaz
anlamıyla kullanılır. Çok an-
lamlılık vardır.
Edebî sanatlara çok yer ve-
rilir.
Asonansa, aliterasyona,
sözcük tekrarlarına yer veri-
lebilir.
Olay ön plandadır.
Sanat yapma amacı ön
plandadır
Coşku ve heyecana dayalı
bir türdür.
DY
3.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
2. Doğru/Yanlış MANZUME / ŞİİR Olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân unsurları vardır. Sözcükler, genellikle mecaz anlamıyla kullanılır. Çok an- lamlılık vardır. Edebî sanatlara çok yer ve- rilir. Asonansa, aliterasyona, sözcük tekrarlarına yer veri- lebilir. Olay ön plandadır. Sanat yapma amacı ön plandadır Coşku ve heyecana dayalı bir türdür. DY 3.
Test 2
10. (1) Öyküler konuyu işleyiş özellikleri bakımından ikiye
aynılır: olay öyküsü, durum öyküsü. (II) Olay öyküle-
rinde genellikle tek bir olay anlatılır. (III) Hikâye türünde
diğer olay anlatımlı türlerden farklı olarak yalnızca hâ-
kim bakış açısı anlatımı kullanılır. (IV) Hikâyelerde ro-
manlardaki gibi iç içe geçmiş olaylar görülmez. (V) Olay
anlatılırken de çok fazla ayrıntıya girilmez.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
de hikâye ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
Test 2 10. (1) Öyküler konuyu işleyiş özellikleri bakımından ikiye aynılır: olay öyküsü, durum öyküsü. (II) Olay öyküle- rinde genellikle tek bir olay anlatılır. (III) Hikâye türünde diğer olay anlatımlı türlerden farklı olarak yalnızca hâ- kim bakış açısı anlatımı kullanılır. (IV) Hikâyelerde ro- manlardaki gibi iç içe geçmiş olaylar görülmez. (V) Olay anlatılırken de çok fazla ayrıntıya girilmez. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisin- de hikâye ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
1