Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Modernist Hikâye Temsilcileri Soruları

8.
E) Ill numaralı bölge, ulusal saat olarak +9. saat dilimini
kullanabilir.
Vi
Temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal
çevreden temin edilmesine dayanır.
II. Balıkçılık, ormancılık, madencilik, tarım ve hayvancılık
faaliyetlerinden oluşur.
II. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça bu faaliyetlerde
çalışanların oranı artar.
Yukarıda verilenlerden hangileri birincil ekonomik
faaliyetlerin özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
DYK
Dve III
ExT ve III
CHE I
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
8. E) Ill numaralı bölge, ulusal saat olarak +9. saat dilimini kullanabilir. Vi Temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanır. II. Balıkçılık, ormancılık, madencilik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden oluşur. II. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça bu faaliyetlerde çalışanların oranı artar. Yukarıda verilenlerden hangileri birincil ekonomik faaliyetlerin özellikleri arasında yer alır? A) Yalnız B) Yalnız II DYK Dve III ExT ve III CHE I
4. Aşağıdaki paragraflardan hangisinin an-
latıcısı farklıdır?
A) Orman halkı her gün birer ikişer dük-
kânını ziyaret etmeye geliyordu. Yaptığı
şakaları güzel bulduklarını dile getiriyor-
lardı.
BY Birkaç gün sonra meydanda müthiş bir
gürültü koptu. Herkes bağırıyordu. Biz
ise büyük bir hayretle bakakalmıştık.
C) Sabahları sekizde işbaşı yapardı. Çün-
kü istasyonun en yoğun saatlerinden
biriydi. Peronları gören yerine geçerdi.
DYSıra hâlinde yürüyorlar ve bir kervanı
andırıyorlardı. Birden yağmur yağmaya
başladı. Yağmurla birlikte sevgiyi hissetti.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
4. Aşağıdaki paragraflardan hangisinin an- latıcısı farklıdır? A) Orman halkı her gün birer ikişer dük- kânını ziyaret etmeye geliyordu. Yaptığı şakaları güzel bulduklarını dile getiriyor- lardı. BY Birkaç gün sonra meydanda müthiş bir gürültü koptu. Herkes bağırıyordu. Biz ise büyük bir hayretle bakakalmıştık. C) Sabahları sekizde işbaşı yapardı. Çün- kü istasyonun en yoğun saatlerinden biriydi. Peronları gören yerine geçerdi. DYSıra hâlinde yürüyorlar ve bir kervanı andırıyorlardı. Birden yağmur yağmaya başladı. Yağmurla birlikte sevgiyi hissetti.
23.
?
1. Natüralizm - Emile Zola
II. Romantizm - Victor Hugo
Dadaizm - Tristan Tzara
III.
IV.
V. Fütürizm - Marinetti
Yukarıda kurucuları verilen akımlardan hangisinde
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) 1 B) III
Realizm - Guy De Maupassant
C) V
D) IV
E) II
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
23. ? 1. Natüralizm - Emile Zola II. Romantizm - Victor Hugo Dadaizm - Tristan Tzara III. IV. V. Fütürizm - Marinetti Yukarıda kurucuları verilen akımlardan hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) 1 B) III Realizm - Guy De Maupassant C) V D) IV E) II
2. Doğru/Yanlış
MANZUME / ŞİİR
Olay örgüsü, kişi, zaman ve
mekân unsurları vardır.
Sözcükler, genellikle mecaz
anlamıyla kullanılır. Çok an-
lamlılık vardır.
Edebî sanatlara çok yer ve-
rilir.
Asonansa, aliterasyona,
sözcük tekrarlarına yer veri-
lebilir.
Olay ön plandadır.
Sanat yapma amacı ön
plandadır
Coşku ve heyecana dayalı
bir türdür.
DY
3.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye Temsilcileri
2. Doğru/Yanlış MANZUME / ŞİİR Olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân unsurları vardır. Sözcükler, genellikle mecaz anlamıyla kullanılır. Çok an- lamlılık vardır. Edebî sanatlara çok yer ve- rilir. Asonansa, aliterasyona, sözcük tekrarlarına yer veri- lebilir. Olay ön plandadır. Sanat yapma amacı ön plandadır Coşku ve heyecana dayalı bir türdür. DY 3.
1