Temel Ögeler Soruları

Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklemi kılış eylemidir':
A) İşçi duvarın üstünde demir direkleri boyuyor.
B) Rüzgâr öyle şiddetliydi ki sabaha kadar durmadan esti.
C) Üç gün içinde çürüdü dolaptaki bütün sebzeler.
D) Korkudan elindeki yumurta sepeti yere düştü çocuğun.
E) Dalgın dalgın bir süre baktı, yüzüme keder içinde.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklemi kılış eylemidir': A) İşçi duvarın üstünde demir direkleri boyuyor. B) Rüzgâr öyle şiddetliydi ki sabaha kadar durmadan esti. C) Üç gün içinde çürüdü dolaptaki bütün sebzeler. D) Korkudan elindeki yumurta sepeti yere düştü çocuğun. E) Dalgın dalgın bir süre baktı, yüzüme keder içinde.
Turkcell
X
16:17
6. (1) Bulunduğum kasabanın hemen arkasındaki or-
manlık bir dağa çıktım. (II) Önce fundalıklar arasında,
sonra çamlar arasında, uzun uzun, hedefsiz ve mak-
satsız dolaştım. (III) Dağın en yüksek yerinde saatler-
ce kaldım. (IV) Güzel işlenmiş çiçekli bir bahçe gibi
önümde uzanan ovaya baktım. (V) Dağın eteğinde
siyah kiremitli damları, beyaz minareleri, kırmızı tuğ-
ladan uzun fabrika bacalarıyla kabartma gibi duran
kasabaya; gümüşi yapraklı kavak ağaçları arasında
kaybolan köylere tekrar tekrar baktım.
%98
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle, dolayı tümleç ve yüklemden oluşmuştur.
dolaylı
B) II. cümlede, ikileme zarf tümleci görevinde kullanıl-
mıştır.
C) III. cümlenin dolaylı tümleci belirtili isim tamlaması-
dır.
mrk2 YAYINLARI
D) IV. cümlenin yüklemi basit yapılı, etken çatılı bir fiil-
dir.
E) V. cümlenin belirtili nesnesi bir söz öbeğidir.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
Turkcell X 16:17 6. (1) Bulunduğum kasabanın hemen arkasındaki or- manlık bir dağa çıktım. (II) Önce fundalıklar arasında, sonra çamlar arasında, uzun uzun, hedefsiz ve mak- satsız dolaştım. (III) Dağın en yüksek yerinde saatler- ce kaldım. (IV) Güzel işlenmiş çiçekli bir bahçe gibi önümde uzanan ovaya baktım. (V) Dağın eteğinde siyah kiremitli damları, beyaz minareleri, kırmızı tuğ- ladan uzun fabrika bacalarıyla kabartma gibi duran kasabaya; gümüşi yapraklı kavak ağaçları arasında kaybolan köylere tekrar tekrar baktım. %98 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümle, dolayı tümleç ve yüklemden oluşmuştur. dolaylı B) II. cümlede, ikileme zarf tümleci görevinde kullanıl- mıştır. C) III. cümlenin dolaylı tümleci belirtili isim tamlaması- dır. mrk2 YAYINLARI D) IV. cümlenin yüklemi basit yapılı, etken çatılı bir fiil- dir. E) V. cümlenin belirtili nesnesi bir söz öbeğidir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından
ötekilerden farklıdır?
A) Kenan Hulusi Koray, Servetifünûn dergisinde yayımla-
dığı öykülerle edebiyat dünyasına girdi.
B)
İki insan arasındaki enerjiyi görüp onları yan yana getir-
mek isteyen insanlara çok kızıyorum.
C) Fenerbahçe'nin efsanesi olan Alex, yeteneği ile zekası-
ni birleştirdiği için hiç unutulmayacak.
D) Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İs-
tanbul Kocamustafapaşa'ya taşındılar.
E) Annemin bana almış olduğu hediyeyi her zamanki gibi
okulda unutmuşum.
hss
Lise Türkçe
Temel Ögeler
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından ötekilerden farklıdır? A) Kenan Hulusi Koray, Servetifünûn dergisinde yayımla- dığı öykülerle edebiyat dünyasına girdi. B) İki insan arasındaki enerjiyi görüp onları yan yana getir- mek isteyen insanlara çok kızıyorum. C) Fenerbahçe'nin efsanesi olan Alex, yeteneği ile zekası- ni birleştirdiği için hiç unutulmayacak. D) Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İs- tanbul Kocamustafapaşa'ya taşındılar. E) Annemin bana almış olduğu hediyeyi her zamanki gibi okulda unutmuşum. hss
TYT / TÜRKÇE
9. (1) Akşamüstleri ufuktaki dağlar gölgelerini ovaya doğru
uzatınca içerilerde duramazdım. (II) Akşama kadar kırlarda
dolaşmayı çok severdim. (III) Dilimde o günlerde okuyup dur-
duğum bir şiirin misraları dolaşırdı. (IV) O şiirler ve gönlümce
yazılmış yazılar olmasa ne yapardım? (V) Bütün güvenim,
dünyam onlardı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin ögeleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) I. cümle zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluş-
muştur.
B) II. cümle nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
C) III. cümle dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve yüklem-
den oluşmuştur.
D) IV. cümle zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
E) V. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
TYT / TÜRKÇE 9. (1) Akşamüstleri ufuktaki dağlar gölgelerini ovaya doğru uzatınca içerilerde duramazdım. (II) Akşama kadar kırlarda dolaşmayı çok severdim. (III) Dilimde o günlerde okuyup dur- duğum bir şiirin misraları dolaşırdı. (IV) O şiirler ve gönlümce yazılmış yazılar olmasa ne yapardım? (V) Bütün güvenim, dünyam onlardı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin ögeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) I. cümle zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluş- muştur. B) II. cümle nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. C) III. cümle dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve yüklem- den oluşmuştur. D) IV. cümle zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur. E) V. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, dolaylı tümleç
yoktur?
gine D.T
D
9
A) Çocuk yataktan çıkıp annesinin kucağına oturdu.
B) Böylesine güzel bir günü bana yaşattınız, ben de
özne
size teşekkür ederim.
C) Aldığımız bir hayvanı eğlence malzemesi olarak
görmemeliyiz. ozne
D) Düşüncelerin birbirini takip etme zorunluluğu bu
tür romanlarda yok sanırım.
E) (Gönderdiğim küçük çantayı kargodan bugün almış
olmalısınız.
y
11.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, dolaylı tümleç yoktur? gine D.T D 9 A) Çocuk yataktan çıkıp annesinin kucağına oturdu. B) Böylesine güzel bir günü bana yaşattınız, ben de özne size teşekkür ederim. C) Aldığımız bir hayvanı eğlence malzemesi olarak görmemeliyiz. ozne D) Düşüncelerin birbirini takip etme zorunluluğu bu tür romanlarda yok sanırım. E) (Gönderdiğim küçük çantayı kargodan bugün almış olmalısınız. y 11.
4.
Cikar
Bir ateş yanar.
Abdi Ağa Çukurova Dikenlidüzü'ndeki beş köyün ağasıdır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi, bu cüm
ledekiyle aynıdır?
A) Iraz, İnce Memed'in bebeğini alıp Antep köylerinden biri
ne gider.
B) Aynı günlerde Alidağı'nın tepesinde de bir ates yanar
C) Kendi gibilerle çete kuran İnce Memed'in adı, dillerde
dolaşır.
D) Abdi Ağa, yalancı şahit ayarlayarak Hatçe'yi hapse attinr.
E) Onları cezalandırmak için ürünlerinin dörtte üçünü alır.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
4. Cikar Bir ateş yanar. Abdi Ağa Çukurova Dikenlidüzü'ndeki beş köyün ağasıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi, bu cüm ledekiyle aynıdır? A) Iraz, İnce Memed'in bebeğini alıp Antep köylerinden biri ne gider. B) Aynı günlerde Alidağı'nın tepesinde de bir ates yanar C) Kendi gibilerle çete kuran İnce Memed'in adı, dillerde dolaşır. D) Abdi Ağa, yalancı şahit ayarlayarak Hatçe'yi hapse attinr. E) Onları cezalandırmak için ürünlerinin dörtte üçünü alır.
12.
(1) Sinema gençleşiyor. (II) Sahne görme-
miş nice kişi filmlerde oynuyor. (III) Yö-
netmenler, onları eğitiyor. (IV) Bu eğitime
rağmen sinemanın eksikleri bitmiyor. (V)
Genç oyuncular, filmlerde okul piyeslerin-
deki çocuklardan farklı durmuyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımın-
dan ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Temel Ögeler
12. (1) Sinema gençleşiyor. (II) Sahne görme- miş nice kişi filmlerde oynuyor. (III) Yö- netmenler, onları eğitiyor. (IV) Bu eğitime rağmen sinemanın eksikleri bitmiyor. (V) Genç oyuncular, filmlerde okul piyeslerin- deki çocuklardan farklı durmuyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımın- dan ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
rilen bil-
ndaki
Soru Tahmin Köşesi
11 (1) Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Batı
Toroslar'ın yükseklerine gizlenmiş bir mücevheri andı-
riyor. (II) Bulutların yansıdığı mavi yüzeyinin altında
nice sular saklanıyor. (III) Derinliği ile Türkiye'nin gölleri
içinde ilk sıralardaki Salda Gölü, 180 metreden fazla
derinliktedir. (IV) Kıyılarını kimi yerde beyaz kumsal-
lar, kimi yerlerde yeşil çayırlar süslüyor. (V) Tektonik
kökenli gölün çevresindeki pınarlardan çıkan sular, ince
dereler halinde onun şeffaf maviliğine koşuyor.
notes on
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
özne, tamlayanı sıfat-fiil grubu olan sifat tamlama-
sıdır?
A)I.
B) II.)
C) M.
TRYING***
D) IV. E) V.
t-yen
TEST
2
tr
Enen
E
4. (1) M
gibi
yıld
SIC
tür
Mc
VE
ko
la
Lise Türkçe
Temel Ögeler
rilen bil- ndaki Soru Tahmin Köşesi 11 (1) Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Batı Toroslar'ın yükseklerine gizlenmiş bir mücevheri andı- riyor. (II) Bulutların yansıdığı mavi yüzeyinin altında nice sular saklanıyor. (III) Derinliği ile Türkiye'nin gölleri içinde ilk sıralardaki Salda Gölü, 180 metreden fazla derinliktedir. (IV) Kıyılarını kimi yerde beyaz kumsal- lar, kimi yerlerde yeşil çayırlar süslüyor. (V) Tektonik kökenli gölün çevresindeki pınarlardan çıkan sular, ince dereler halinde onun şeffaf maviliğine koşuyor. notes on Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde özne, tamlayanı sıfat-fiil grubu olan sifat tamlama- sıdır? A)I. B) II.) C) M. TRYING*** D) IV. E) V. t-yen TEST 2 tr Enen E 4. (1) M gibi yıld SIC tür Mc VE ko la
(1) Düşük oranda yağ ve kalori içeren, yüksek oran-
da protein bulunduran balık, sağlıklı beslenmek is-
teyenlerin masasında bulunmalıdır. (II) Balık, doy-
mamış yağ asitlerinden olan omega 3 yağ asitlerini
içerdiği için önemli bir yiyecektir. (III) Omega 3 yağ
asidinin önemli olmasının sebeplerinden biri insan
vücudunun bu yağ asitlerini üretememesidir. (IV) Haf-
tada en az bir ya da iki defa balık tüketmek sağlığa
oldukça faydalıdır. (V) Ayrıca balıkta, A vitamini, D
vitamini, E vitamini ve iyot bol miktarda bulunur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi-
nin ögeleri sırasıyla "özne - yüklem" biçimindedir?
110
C) III
A
D) V
E) V
Lise Türkçe
Temel Ögeler
(1) Düşük oranda yağ ve kalori içeren, yüksek oran- da protein bulunduran balık, sağlıklı beslenmek is- teyenlerin masasında bulunmalıdır. (II) Balık, doy- mamış yağ asitlerinden olan omega 3 yağ asitlerini içerdiği için önemli bir yiyecektir. (III) Omega 3 yağ asidinin önemli olmasının sebeplerinden biri insan vücudunun bu yağ asitlerini üretememesidir. (IV) Haf- tada en az bir ya da iki defa balık tüketmek sağlığa oldukça faydalıdır. (V) Ayrıca balıkta, A vitamini, D vitamini, E vitamini ve iyot bol miktarda bulunur. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi- nin ögeleri sırasıyla "özne - yüklem" biçimindedir? 110 C) III A D) V E) V
10. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ötekilerden
farklı bir ögedir?
A Baharla birlikte etrafa güzel sümbül kokuları yayıldı.
B) Issız yerde açan zambakları nedense çok seviyordu.
C Matematik dersinde çember konusunu işledik.
D) Divan şairleri en çok misk ve amber kokusunu se-
verdi.
E) Kız kardeşi sevdiği pembe renkli elbisesini giydi.
120
Lise Türkçe
Temel Ögeler
10. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ötekilerden farklı bir ögedir? A Baharla birlikte etrafa güzel sümbül kokuları yayıldı. B) Issız yerde açan zambakları nedense çok seviyordu. C Matematik dersinde çember konusunu işledik. D) Divan şairleri en çok misk ve amber kokusunu se- verdi. E) Kız kardeşi sevdiği pembe renkli elbisesini giydi. 120
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belgisiz zamir
cümlenin öznesi durumundadır?
A) Hiçbir roman, gerçeğin aynısı olamaz.
B) Bütün sorunları çözmek için ben uğraşıyorum.
C) Her eser, tarihe vurulmuş bir damgadir adeta.
D) Herkes, başarısını ortaya koymak ister.
E) Hepsini toplayıp bir kenara bıraktı.
18
Lise Türkçe
Temel Ögeler
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belgisiz zamir cümlenin öznesi durumundadır? A) Hiçbir roman, gerçeğin aynısı olamaz. B) Bütün sorunları çözmek için ben uğraşıyorum. C) Her eser, tarihe vurulmuş bir damgadir adeta. D) Herkes, başarısını ortaya koymak ister. E) Hepsini toplayıp bir kenara bıraktı. 18
L Olağanüstü derecede artan ve hålà da artmaya devam eden aşırı şeker tüketimi, birçok hastalığının habercisidir.
Yag beslenmenin obeziteye yol açtığı konusunda yazılan makalelerin sayısı artmaktadır.
Yaniş beslenmeyle ligi yapılan çalışmaların özellikle gençlere duyurulması için çalışıyormuş.
N. Karbonhidrat ağrik beslenmelerin insan vücudunu olumsuz etkilediğini herkes öğrendi.
V. Raine şekerin vücudumuza etkileri nedeniyle verdiği zarar, anne karnından itibaren başlıyor.
Numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından özdeştir?
B) I ve
D) III ve V
C) II ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Temel Ögeler
L Olağanüstü derecede artan ve hålà da artmaya devam eden aşırı şeker tüketimi, birçok hastalığının habercisidir. Yag beslenmenin obeziteye yol açtığı konusunda yazılan makalelerin sayısı artmaktadır. Yaniş beslenmeyle ligi yapılan çalışmaların özellikle gençlere duyurulması için çalışıyormuş. N. Karbonhidrat ağrik beslenmelerin insan vücudunu olumsuz etkilediğini herkes öğrendi. V. Raine şekerin vücudumuza etkileri nedeniyle verdiği zarar, anne karnından itibaren başlıyor. Numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından özdeştir? B) I ve D) III ve V C) II ve IV E) IV ve V
11 Bu sene soruların bu derece zor olacağını hiç
kimse tahmin etmiyordu.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin-
de sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Nesne - Özne - yüklem
B) Nesne - zarf tümleci - özne - yüklem
C) Özne - yüklem
D)
E)
Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem
Nesne - yüklem
www.ankarayayincilik.com.tr
248
14. Aşağıdaki cümlelerc
leci, dolaylı tümleç,
A) Ahmet Mithat E
belli bir döneme
B) Geçmiş günlerin
gün gizli bir beton
C) Yaşamının son y
larda gizli.
D) Başlangıçta Bey
duk.
E) Geçirdiği kalp
yaşamaya karar
Lise Türkçe
Temel Ögeler
11 Bu sene soruların bu derece zor olacağını hiç kimse tahmin etmiyordu. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin- de sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Nesne - Özne - yüklem B) Nesne - zarf tümleci - özne - yüklem C) Özne - yüklem D) E) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem Nesne - yüklem www.ankarayayincilik.com.tr 248 14. Aşağıdaki cümlelerc leci, dolaylı tümleç, A) Ahmet Mithat E belli bir döneme B) Geçmiş günlerin gün gizli bir beton C) Yaşamının son y larda gizli. D) Başlangıçta Bey duk. E) Geçirdiği kalp yaşamaya karar
bry yayınları
C
8
11. Bir sahat eserinde, herkesin ortak máli olan dil ve anlatım
kurallarıyla kendimize özgü bir anlatım biçimi bulmamız
gerekir.
D
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yok-
tur?
A) Sıfatla belirtilmiş belirtisiz isim tamlaması
B) Tamlananı sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlaması
C) İki tamlayanın tek tamlanana bağlandığı isim tamla-
masi
D) Tamlananı zamir olan isim tamlaması
E) Belirtili isim tamlaması
belirtme
Lise Türkçe
Temel Ögeler
bry yayınları C 8 11. Bir sahat eserinde, herkesin ortak máli olan dil ve anlatım kurallarıyla kendimize özgü bir anlatım biçimi bulmamız gerekir. D Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yok- tur? A) Sıfatla belirtilmiş belirtisiz isim tamlaması B) Tamlananı sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlaması C) İki tamlayanın tek tamlanana bağlandığı isim tamla- masi D) Tamlananı zamir olan isim tamlaması E) Belirtili isim tamlaması belirtme
S
4900
(1) Gerektiğinde (II) yönetmenin oyunu neden abartıp
abartmadığını (III) müziğin dozajının neden fazla kaçtı-
ğını ya da yetersiz kaldığını (IV) işığın neden rahatsız
ettiğini (V) dengesiz yönetmenlere (VI) izah edemezsi-
niz.
021//2
> Cümlenin Ögeleri
Bu cümledeki hangi numaralar arasında kalan öge
cümlenin dolaylı tümlecidir?
A) Lile II
D) IV ile V
2
B) II ile III
10'Z
C) II ile IV
E ile VI
E
leye
5. VIDEO
mn
Lise Türkçe
Temel Ögeler
S 4900 (1) Gerektiğinde (II) yönetmenin oyunu neden abartıp abartmadığını (III) müziğin dozajının neden fazla kaçtı- ğını ya da yetersiz kaldığını (IV) işığın neden rahatsız ettiğini (V) dengesiz yönetmenlere (VI) izah edemezsi- niz. 021//2 > Cümlenin Ögeleri Bu cümledeki hangi numaralar arasında kalan öge cümlenin dolaylı tümlecidir? A) Lile II D) IV ile V 2 B) II ile III 10'Z C) II ile IV E ile VI E leye 5. VIDEO mn
TYT/ TÜRKÇE
R
11. (1) Ünü tüm dünyaya yayılmış gezgin Sven Anders
Hedin, 19 Şubat 1865'te İsveç'te doğdu. (II) 26
Kasım 1952'de, 87 yaşında İsveç'te ölünceye dek
Avrupa ve Asya'yı dolaştı. (III) Ayrıntılı haritalar
çıkardı. (IV) Asya'nın, Avrupalılar için Amerika
kıtası kadar büyük bir gizem olduğunu düşünen
Hedin, ömrünün çoğunu burayı keşfetme gayretiyle
geçirdi. (V) En önemli gezilerinden biri ise büyük
bir ekiple Moğolistan-Çin arasında yer alan Gobi
Çölü'ne yaptığı uzun seyahat.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlenin öznesi sifat tamlamasıdır.
B) II. cümlede iki tane zarf tümleci kullanılmıştır.
C) III. cümlede belirtisiz nesne vardır.
D) IV. cümlede nesne belirtili isim tamlamasından
oluşmuştur.
E) V. cümlenin yüklemi söz öbeğinden oluşmuştur. V
Lise Türkçe
Temel Ögeler
TYT/ TÜRKÇE R 11. (1) Ünü tüm dünyaya yayılmış gezgin Sven Anders Hedin, 19 Şubat 1865'te İsveç'te doğdu. (II) 26 Kasım 1952'de, 87 yaşında İsveç'te ölünceye dek Avrupa ve Asya'yı dolaştı. (III) Ayrıntılı haritalar çıkardı. (IV) Asya'nın, Avrupalılar için Amerika kıtası kadar büyük bir gizem olduğunu düşünen Hedin, ömrünün çoğunu burayı keşfetme gayretiyle geçirdi. (V) En önemli gezilerinden biri ise büyük bir ekiple Moğolistan-Çin arasında yer alan Gobi Çölü'ne yaptığı uzun seyahat. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlenin öznesi sifat tamlamasıdır. B) II. cümlede iki tane zarf tümleci kullanılmıştır. C) III. cümlede belirtisiz nesne vardır. D) IV. cümlede nesne belirtili isim tamlamasından oluşmuştur. E) V. cümlenin yüklemi söz öbeğinden oluşmuştur. V