%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Temel Ögeler Soruları

Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklemi kılış eylemidir':
A) İşçi duvarın üstünde demir direkleri boyuyor.
B) Rüzgâr öyle şiddetliydi ki sabaha kadar durmadan esti.
C) Üç gün içinde çürüdü dolaptaki bütün sebzeler.
D) Korkudan elindeki yumurta sepeti yere düştü çocuğun.
E) Dalgın dalgın bir süre baktı, yüzüme keder içinde.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklemi kılış eylemidir': A) İşçi duvarın üstünde demir direkleri boyuyor. B) Rüzgâr öyle şiddetliydi ki sabaha kadar durmadan esti. C) Üç gün içinde çürüdü dolaptaki bütün sebzeler. D) Korkudan elindeki yumurta sepeti yere düştü çocuğun. E) Dalgın dalgın bir süre baktı, yüzüme keder içinde.
TYT / TÜRKÇE
9. (1) Akşamüstleri ufuktaki dağlar gölgelerini ovaya doğru
uzatınca içerilerde duramazdım. (II) Akşama kadar kırlarda
dolaşmayı çok severdim. (III) Dilimde o günlerde okuyup dur-
duğum bir şiirin misraları dolaşırdı. (IV) O şiirler ve gönlümce
yazılmış yazılar olmasa ne yapardım? (V) Bütün güvenim,
dünyam onlardı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin ögeleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) I. cümle zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluş-
muştur.
B) II. cümle nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
C) III. cümle dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve yüklem-
den oluşmuştur.
D) IV. cümle zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
E) V. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
TYT / TÜRKÇE 9. (1) Akşamüstleri ufuktaki dağlar gölgelerini ovaya doğru uzatınca içerilerde duramazdım. (II) Akşama kadar kırlarda dolaşmayı çok severdim. (III) Dilimde o günlerde okuyup dur- duğum bir şiirin misraları dolaşırdı. (IV) O şiirler ve gönlümce yazılmış yazılar olmasa ne yapardım? (V) Bütün güvenim, dünyam onlardı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin ögeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) I. cümle zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluş- muştur. B) II. cümle nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. C) III. cümle dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve yüklem- den oluşmuştur. D) IV. cümle zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur. E) V. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
12.
(1) Sinema gençleşiyor. (II) Sahne görme-
miş nice kişi filmlerde oynuyor. (III) Yö-
netmenler, onları eğitiyor. (IV) Bu eğitime
rağmen sinemanın eksikleri bitmiyor. (V)
Genç oyuncular, filmlerde okul piyeslerin-
deki çocuklardan farklı durmuyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımın-
dan ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Temel Ögeler
12. (1) Sinema gençleşiyor. (II) Sahne görme- miş nice kişi filmlerde oynuyor. (III) Yö- netmenler, onları eğitiyor. (IV) Bu eğitime rağmen sinemanın eksikleri bitmiyor. (V) Genç oyuncular, filmlerde okul piyeslerin- deki çocuklardan farklı durmuyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımın- dan ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
10. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ötekilerden
farklı bir ögedir?
A Baharla birlikte etrafa güzel sümbül kokuları yayıldı.
B) Issız yerde açan zambakları nedense çok seviyordu.
C Matematik dersinde çember konusunu işledik.
D) Divan şairleri en çok misk ve amber kokusunu se-
verdi.
E) Kız kardeşi sevdiği pembe renkli elbisesini giydi.
120
Lise Türkçe
Temel Ögeler
10. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ötekilerden farklı bir ögedir? A Baharla birlikte etrafa güzel sümbül kokuları yayıldı. B) Issız yerde açan zambakları nedense çok seviyordu. C Matematik dersinde çember konusunu işledik. D) Divan şairleri en çok misk ve amber kokusunu se- verdi. E) Kız kardeşi sevdiği pembe renkli elbisesini giydi. 120
11 Bu sene soruların bu derece zor olacağını hiç
kimse tahmin etmiyordu.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin-
de sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Nesne - Özne - yüklem
B) Nesne - zarf tümleci - özne - yüklem
C) Özne - yüklem
D)
E)
Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem
Nesne - yüklem
www.ankarayayincilik.com.tr
248
14. Aşağıdaki cümlelerc
leci, dolaylı tümleç,
A) Ahmet Mithat E
belli bir döneme
B) Geçmiş günlerin
gün gizli bir beton
C) Yaşamının son y
larda gizli.
D) Başlangıçta Bey
duk.
E) Geçirdiği kalp
yaşamaya karar
Lise Türkçe
Temel Ögeler
11 Bu sene soruların bu derece zor olacağını hiç kimse tahmin etmiyordu. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin- de sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Nesne - Özne - yüklem B) Nesne - zarf tümleci - özne - yüklem C) Özne - yüklem D) E) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem Nesne - yüklem www.ankarayayincilik.com.tr 248 14. Aşağıdaki cümlelerc leci, dolaylı tümleç, A) Ahmet Mithat E belli bir döneme B) Geçmiş günlerin gün gizli bir beton C) Yaşamının son y larda gizli. D) Başlangıçta Bey duk. E) Geçirdiği kalp yaşamaya karar
S
4900
(1) Gerektiğinde (II) yönetmenin oyunu neden abartıp
abartmadığını (III) müziğin dozajının neden fazla kaçtı-
ğını ya da yetersiz kaldığını (IV) işığın neden rahatsız
ettiğini (V) dengesiz yönetmenlere (VI) izah edemezsi-
niz.
021//2
> Cümlenin Ögeleri
Bu cümledeki hangi numaralar arasında kalan öge
cümlenin dolaylı tümlecidir?
A) Lile II
D) IV ile V
2
B) II ile III
10'Z
C) II ile IV
E ile VI
E
leye
5. VIDEO
mn
Lise Türkçe
Temel Ögeler
S 4900 (1) Gerektiğinde (II) yönetmenin oyunu neden abartıp abartmadığını (III) müziğin dozajının neden fazla kaçtı- ğını ya da yetersiz kaldığını (IV) işığın neden rahatsız ettiğini (V) dengesiz yönetmenlere (VI) izah edemezsi- niz. 021//2 > Cümlenin Ögeleri Bu cümledeki hangi numaralar arasında kalan öge cümlenin dolaylı tümlecidir? A) Lile II D) IV ile V 2 B) II ile III 10'Z C) II ile IV E ile VI E leye 5. VIDEO mn
(10)
10. (1) Çukurova, donuklaşmaya, yer yer de silinmeye 13
başlayan yıldızların altında derin bir uykuya dalmıştı.
(II) Bir bulut gibi gelen sivrisinekler, gökyüzüne ağı-
yordu. (III) Gün boyunca ortalığı kasıp kavuran sıcak,
yerini sessiz bir serinliğe bırakıyordu. (IV) Ceyhan
Irmağı'nın usul usul akan suyu gökyüzüne yansıyor-
du. (V) Anavarza kayalıkları, boz bulanık bir kartal
gibi kollarını açarak Çukurova'yı selamlıyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde ögelerin sıralanışı "özne, zarf tümleci, nesne,
yüklem" biçimindedir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
(10) 10. (1) Çukurova, donuklaşmaya, yer yer de silinmeye 13 başlayan yıldızların altında derin bir uykuya dalmıştı. (II) Bir bulut gibi gelen sivrisinekler, gökyüzüne ağı- yordu. (III) Gün boyunca ortalığı kasıp kavuran sıcak, yerini sessiz bir serinliğe bırakıyordu. (IV) Ceyhan Irmağı'nın usul usul akan suyu gökyüzüne yansıyor- du. (V) Anavarza kayalıkları, boz bulanık bir kartal gibi kollarını açarak Çukurova'yı selamlıyordu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi- sinde ögelerin sıralanışı "özne, zarf tümleci, nesne, yüklem" biçimindedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanıl-
mıştır?
Ne kadar çok kişi benimle aynı fikirdeyse o kadar çok ya-
nıldığımı düşünürüm.
B) Yükün dürüstlükse güçün belki düşebilir fakat başın asla
düşmez.
C) "Para her şeyi yapar." diyen adam, para için her şeyi ya-
pan adamdır.
Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine
leme
izin verme.
EY Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile
mesela zeytin dikeceksin.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanıl- mıştır? Ne kadar çok kişi benimle aynı fikirdeyse o kadar çok ya- nıldığımı düşünürüm. B) Yükün dürüstlükse güçün belki düşebilir fakat başın asla düşmez. C) "Para her şeyi yapar." diyen adam, para için her şeyi ya- pan adamdır. Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine leme izin verme. EY Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin.
4. Özne ve yüklem cümlenin temel ögeleridir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece temel öge-
lerden oluşmamıştır?
A) Yakındır, malı mülkü satıp kendi hâlinde bir Ege
kasabasına taşınmamız.
y
Bazarın 19 yaşındayken yazdığı bu kitap, bence onun
en iyi eseridir.
Arabanın saatler boyunca bitmeyen sarsıntısı midemi
bulandırdı.
Evimiz; sevincimizin, hüznümüzün, acı tatlı tüm
heyecanlarımızın sessiz şahididir.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
4. Özne ve yüklem cümlenin temel ögeleridir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece temel öge- lerden oluşmamıştır? A) Yakındır, malı mülkü satıp kendi hâlinde bir Ege kasabasına taşınmamız. y Bazarın 19 yaşındayken yazdığı bu kitap, bence onun en iyi eseridir. Arabanın saatler boyunca bitmeyen sarsıntısı midemi bulandırdı. Evimiz; sevincimizin, hüznümüzün, acı tatlı tüm heyecanlarımızın sessiz şahididir.
9.
(1) Sinop, birçok zenginliği ve güzelliği kolunda altın bilezik
gibi taşıyan bir şehir. (II) En mutlu şehir sıralamalarında
sürekli liste başında olan şehir, bu unvanı kolay kolay kap-
tıracak gibi görünmüyor. (III) Bunun en temel nedeni, doğa
ananın bölgeye cömert davranmasıdır. (IV) Türkiye'nin
kuzey kıyısında Karadeniz'in ormanlarla birleştiği nokta-
da bulunan Sinop'un Antik Çağ'a uzanan kadim bir tarihi
var. (V) Saptanabilen en eski adı Sinope olan şehrin, adını
ırmak tanrısı Osopos'un güzeller güzeli kızından aldığını
yazıyor mitolojik öykü kitapları.
vii
Numaralanmış cümlelerden hangisinin ögeleri yanlış
verilmiştir?
S
A) I. cümle: Özne - yüklem
BH. cümle: özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
C. cümle: özne - yüklem
D) IV. cümle: özne - yüklem
E) V. cümle: nesne - yüklem - özne
6
S
A
R
M
A
1.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
9. (1) Sinop, birçok zenginliği ve güzelliği kolunda altın bilezik gibi taşıyan bir şehir. (II) En mutlu şehir sıralamalarında sürekli liste başında olan şehir, bu unvanı kolay kolay kap- tıracak gibi görünmüyor. (III) Bunun en temel nedeni, doğa ananın bölgeye cömert davranmasıdır. (IV) Türkiye'nin kuzey kıyısında Karadeniz'in ormanlarla birleştiği nokta- da bulunan Sinop'un Antik Çağ'a uzanan kadim bir tarihi var. (V) Saptanabilen en eski adı Sinope olan şehrin, adını ırmak tanrısı Osopos'un güzeller güzeli kızından aldığını yazıyor mitolojik öykü kitapları. vii Numaralanmış cümlelerden hangisinin ögeleri yanlış verilmiştir? S A) I. cümle: Özne - yüklem BH. cümle: özne - nesne - zarf tümleci - yüklem C. cümle: özne - yüklem D) IV. cümle: özne - yüklem E) V. cümle: nesne - yüklem - özne 6 S A R M A 1.
10. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde doğal bitki örtüsü
kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlardır.
Bu cümlenin yükleminde, aşağıdaki sözcük grupla-
rindan hangisi yer almaktadır?
A) İsim-fiil grubu
C) Sifat-fiil grubu
E) Edat grubu
B) Zarf-fiil grubu
D) Bağlama grubu
Lise Türkçe
Temel Ögeler
10. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde doğal bitki örtüsü kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlardır. Bu cümlenin yükleminde, aşağıdaki sözcük grupla- rindan hangisi yer almaktadır? A) İsim-fiil grubu C) Sifat-fiil grubu E) Edat grubu B) Zarf-fiil grubu D) Bağlama grubu
6. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümledir?
A) Ellerimi de yüreğimi de sana uzatıyorum, bekliyo-
rum sonra seni.
B) Her sabah gülümser güneş bana, ben de kırmaz
onu kalkarım erkenden.
C) Yoklar evimin pencerelerini rüzgâr; bakar içeri, mut-
luluk arar.
D) Sessizce çalar kapımı mutluluk, ben duymadan
çeker gider.
E) Güzelliklerle dolsun hayatınız, umutlarla şenlensin.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
6. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümledir? A) Ellerimi de yüreğimi de sana uzatıyorum, bekliyo- rum sonra seni. B) Her sabah gülümser güneş bana, ben de kırmaz onu kalkarım erkenden. C) Yoklar evimin pencerelerini rüzgâr; bakar içeri, mut- luluk arar. D) Sessizce çalar kapımı mutluluk, ben duymadan çeker gider. E) Güzelliklerle dolsun hayatınız, umutlarla şenlensin.
11. Korkunç dalgalarla boğuşan gemicilerin Karadeniz'deki
sığınağı biricik limana, bir sabah vakti ulaşabilmiştik.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
Birden çok ögesi söz öbeğinden oluşmuştur.
B) İki ögeden oluşmuş bir cümledir.
C) Vurgulanan ögesi öznedir.
D) Ögeleri "edat tümleci, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yük-
lem" biçiminde sıralanmıştır.
E) Özne, sifat tamlamasından oluşmuştur.
2
1
Lise Türkçe
Temel Ögeler
11. Korkunç dalgalarla boğuşan gemicilerin Karadeniz'deki sığınağı biricik limana, bir sabah vakti ulaşabilmiştik. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birden çok ögesi söz öbeğinden oluşmuştur. B) İki ögeden oluşmuş bir cümledir. C) Vurgulanan ögesi öznedir. D) Ögeleri "edat tümleci, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yük- lem" biçiminde sıralanmıştır. E) Özne, sifat tamlamasından oluşmuştur. 2 1
k-
şi
a
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemden önceki
sözlerin tümü nesneyi oluşturmaktadır?
A) Çocukluğumun oyun arkadaşları bu küçük adalar,
çığrışan deniz kuşları, sıçrayan yunuslardı.
B) Adanın çevresini kaç kez dolandığımızı şimdi hatır-
lamıyorum.
C) Mavi denizin dalgaları, kıyıya yaklaşırken berrak züm-
rüt olur.
D) Ada halkı, ay ışığında buraya deniz kızlarının geldiğini
söyler.
Bir
fok balığının köpükler arasından kayaya çıkmakta
olduğunu gördüm.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
k- şi a 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemden önceki sözlerin tümü nesneyi oluşturmaktadır? A) Çocukluğumun oyun arkadaşları bu küçük adalar, çığrışan deniz kuşları, sıçrayan yunuslardı. B) Adanın çevresini kaç kez dolandığımızı şimdi hatır- lamıyorum. C) Mavi denizin dalgaları, kıyıya yaklaşırken berrak züm- rüt olur. D) Ada halkı, ay ışığında buraya deniz kızlarının geldiğini söyler. Bir fok balığının köpükler arasından kayaya çıkmakta olduğunu gördüm.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öykü sözcüğü,
sözde özne göreviyle kullanılmıştır?
D
Öykü, olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
BY Öykü, gerçekleri yansıtan bir ayna gibidir.
C) Öykü, araştırma ve gözlemler sonucu yazılır.
Öykü, bazen fantastik ve masalsı olayları ele alır.
Oykü, romana göre oldukça farklı nitelikler taşır.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öykü sözcüğü, sözde özne göreviyle kullanılmıştır? D Öykü, olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. BY Öykü, gerçekleri yansıtan bir ayna gibidir. C) Öykü, araştırma ve gözlemler sonucu yazılır. Öykü, bazen fantastik ve masalsı olayları ele alır. Oykü, romana göre oldukça farklı nitelikler taşır.
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki ögeli bir cümledir?
A) Konsere diğer illerden gelen seyircilerin sayısı oldukça
fazlaydı.
B) Bu kitabi niçin okumak istemediğini sana söyledi mi?
C) Şimdiye kadar yediğim yemeklerin en lezzetlisiydi bu.
D) Bütün bir öğleden sonrayı sahilde oturarak geçirdik.
E) Geziye kuzenlerimin de gelmesi beni çok mutlu etti.
Lise Türkçe
Temel Ögeler
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki ögeli bir cümledir? A) Konsere diğer illerden gelen seyircilerin sayısı oldukça fazlaydı. B) Bu kitabi niçin okumak istemediğini sana söyledi mi? C) Şimdiye kadar yediğim yemeklerin en lezzetlisiydi bu. D) Bütün bir öğleden sonrayı sahilde oturarak geçirdik. E) Geziye kuzenlerimin de gelmesi beni çok mutlu etti.