Roman Nedir? Soruları

20.
Roman türü için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kurmaca bir gerçekliği ortaya koyar.
B) Öyküleme ve betimleme yapmak esastır.
Yansıttığı edebî akıma göre sınıflandırılabilir.
Gerçeküstü olayları da konu edinebilir.
Türün modern anlamda ilk örnekleri Cumhuriyet
Dönemi'nde verilmiştir.
DIED
Lise Türkçe
Roman Nedir?
20. Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kurmaca bir gerçekliği ortaya koyar. B) Öyküleme ve betimleme yapmak esastır. Yansıttığı edebî akıma göre sınıflandırılabilir. Gerçeküstü olayları da konu edinebilir. Türün modern anlamda ilk örnekleri Cumhuriyet Dönemi'nde verilmiştir. DIED
4
AYT/TDE-SOS-1
4.
Kuraklık epeydir köylünün belini bükmüştür. Ekinler toptan
helak olmuştur beyim. Mahsul, anasından ayrı kalmış
oğlak gibi çaresizdir beyim. Hasat neyim
T
yapabilememişizdir. Demem o ki beyim bize bu mevsim
idare edecek ekmek, bakliyat lazım gelir.
Bu parça, içeriği ve üslubu dikkate alındığında
aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış
olamaz?
A) Kemal Bilbaşar
B) Talip Apaydın
C) Orhan Kemal
D) Vüs'at O. Bener
E) Fakir Baykurt
Lise Türkçe
Roman Nedir?
4 AYT/TDE-SOS-1 4. Kuraklık epeydir köylünün belini bükmüştür. Ekinler toptan helak olmuştur beyim. Mahsul, anasından ayrı kalmış oğlak gibi çaresizdir beyim. Hasat neyim T yapabilememişizdir. Demem o ki beyim bize bu mevsim idare edecek ekmek, bakliyat lazım gelir. Bu parça, içeriği ve üslubu dikkate alındığında aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olamaz? A) Kemal Bilbaşar B) Talip Apaydın C) Orhan Kemal D) Vüs'at O. Bener E) Fakir Baykurt
8.
----
Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olan ve soyadı yasa-
sından sonra Topuz soyadını alan Fatma Aliye Hanım'ın
edebî yaşantısı Georges Ohnet'in Volonté adlı romanını
adıyla yayımlamasıyla başlamıştır. Kendi ismini kulla-
narak yayımladığı adlı ilk romanında, bir kadının ilk
aşkını unutamayacağı inancını çürütmeye çalışmıştır.
adlı romanında, mutsuz bir evlilik yapan Bedia'nın hikâye-
sini kadının ve müziğin modernleşmesi bağlamında ele
almıştır. Gazetelerde kadın sorunlarına ilişkin makaleler
yazmış, muhafazakâr görüşlerden kopmadan kadın hak-
larını savunmuştur.
adlı kitabında Avrupalı kadınlara
İslam'da kadının durumunu anlatmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yer-
lerden birine getirilemez?
A) Muhadarat
B) Udi
C) Meram
D) Nisvan-ı İslam
E) Seviyye Talip
Lise Türkçe
Roman Nedir?
8. ---- Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olan ve soyadı yasa- sından sonra Topuz soyadını alan Fatma Aliye Hanım'ın edebî yaşantısı Georges Ohnet'in Volonté adlı romanını adıyla yayımlamasıyla başlamıştır. Kendi ismini kulla- narak yayımladığı adlı ilk romanında, bir kadının ilk aşkını unutamayacağı inancını çürütmeye çalışmıştır. adlı romanında, mutsuz bir evlilik yapan Bedia'nın hikâye- sini kadının ve müziğin modernleşmesi bağlamında ele almıştır. Gazetelerde kadın sorunlarına ilişkin makaleler yazmış, muhafazakâr görüşlerden kopmadan kadın hak- larını savunmuştur. adlı kitabında Avrupalı kadınlara İslam'da kadının durumunu anlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yer- lerden birine getirilemez? A) Muhadarat B) Udi C) Meram D) Nisvan-ı İslam E) Seviyye Talip
1.TEST
I. Grup
II. Grup
1.
Dudaktan Kalbe
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
II.
Hep O Şarkı
Halide Edip Adıvar
III.
İstanbul'un İç Yüzü
Aka Gündüz
IV.
Dikmen Yıldızı
Refik Halit Karay
V.
Ömer Seyfettin
Zeyno'nun Oğlu
Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II.
gruptaki sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
D) II
E) I
C) V
B) III
A) IV
Romanın büyük bir bölümü, Peyami'nin anı defteri
şeklindedir. Peyami'nin hastanede yatarken kırk üç gün
boyunca anımsadıklarını bir deftere yazmasından oluşan
lo alınır
Lise Türkçe
Roman Nedir?
1.TEST I. Grup II. Grup 1. Dudaktan Kalbe Yakup Kadri Karaosmanoğlu II. Hep O Şarkı Halide Edip Adıvar III. İstanbul'un İç Yüzü Aka Gündüz IV. Dikmen Yıldızı Refik Halit Karay V. Ömer Seyfettin Zeyno'nun Oğlu Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. gruptaki sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez? D) II E) I C) V B) III A) IV Romanın büyük bir bölümü, Peyami'nin anı defteri şeklindedir. Peyami'nin hastanede yatarken kırk üç gün boyunca anımsadıklarını bir deftere yazmasından oluşan lo alınır
iler
14. Yazar:
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun tüm romanlarını ve
de Henrik Ibsen'in Hortlaklar eserine nazire olarak yazmış
olduğu tiyatrosunu okudum.
Eleştirmen:
Roman kahramanları hakkında ne düşündüğünüzü sora-
bilir miyim?
Yazar:
Milli Mücadele'ye kadar yazdığı romanlarındaki kah-
ramanlar kötümser ve pasifken daha sonra yazdıklarında
bu kahramanların mücadeleci ve aktif oldukları görülür.
Romanlarının çoğunda kendine benzer tipler oluşturur:
Kiralık Konak'ta Hakkı Celis, Nur Baba'da Macit, Yaban'da
Ahmet Celal, Yakup Kadri gibi düşünür ve davranırlar.
Eleştirmen:
-
Size katılıyorum. Aslında biz onu romanlarıyla tanıyo-
ruz ama edebiyat dünyasında adını önce mensur şiirle-
riyle duyurur. Bu eserlerinde üslûp titizliği ön plandadır.
Servetifünun Dönemi'nde başlayan mensur şiir türünün
XX. yüzyıldaki en önemli temsilcisidir.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
BAC
A) Yazar, Yakup Kadri'nin Nirvana adlı oyununu okumuş-
tur.
don muuse, tolling
B) Eleştirmen, Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan adli
eserlerle XX. yüzyılda mensur şiirin en iyi örneklerini
verdiğini düşünmektedir. 1-masa mbi nubb-by
C Yazar, Yakup Kadri'nin Ankara ve Panorama romanla- i
rını okumamıştır.
CRISTUVIESE
Eleştirmen için XX. yüzyılda en önemli mensur şiir
yazarı Yakup Kadri'dir
i
$
E Yakup Kadri, çeşitli edebî türlerde eser yazmış bir
sanatçımızdır.
S
A
15
Lise Türkçe
Roman Nedir?
iler 14. Yazar: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun tüm romanlarını ve de Henrik Ibsen'in Hortlaklar eserine nazire olarak yazmış olduğu tiyatrosunu okudum. Eleştirmen: Roman kahramanları hakkında ne düşündüğünüzü sora- bilir miyim? Yazar: Milli Mücadele'ye kadar yazdığı romanlarındaki kah- ramanlar kötümser ve pasifken daha sonra yazdıklarında bu kahramanların mücadeleci ve aktif oldukları görülür. Romanlarının çoğunda kendine benzer tipler oluşturur: Kiralık Konak'ta Hakkı Celis, Nur Baba'da Macit, Yaban'da Ahmet Celal, Yakup Kadri gibi düşünür ve davranırlar. Eleştirmen: - Size katılıyorum. Aslında biz onu romanlarıyla tanıyo- ruz ama edebiyat dünyasında adını önce mensur şiirle- riyle duyurur. Bu eserlerinde üslûp titizliği ön plandadır. Servetifünun Dönemi'nde başlayan mensur şiir türünün XX. yüzyıldaki en önemli temsilcisidir. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? BAC A) Yazar, Yakup Kadri'nin Nirvana adlı oyununu okumuş- tur. don muuse, tolling B) Eleştirmen, Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan adli eserlerle XX. yüzyılda mensur şiirin en iyi örneklerini verdiğini düşünmektedir. 1-masa mbi nubb-by C Yazar, Yakup Kadri'nin Ankara ve Panorama romanla- i rını okumamıştır. CRISTUVIESE Eleştirmen için XX. yüzyılda en önemli mensur şiir yazarı Yakup Kadri'dir i $ E Yakup Kadri, çeşitli edebî türlerde eser yazmış bir sanatçımızdır. S A 15
Wed
(2008 - ÖSS)
Da
16. Millî Edebiyat akımını başlatanlar,
-===
-- çıkardıkları
Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Ca-
Bu akımın başlıca özellikleri,
nip Yöntem ve
dilde yalınlık, halk edebiyatının şiir biçimlerinden
yararlanma, hece ölçüsünü kullanma, konu seçi-
minde yerlilik olarak özetlenebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Manastır'da - Yakup Kadri'dir
B) İstanbul'da - Mehmet Akif'tir
C) Selanik'te - Ziya Gökalp'tir
D) İzmir'de - Halide Edip'tir
E) Ankara'da - Yahya Kemal'dir
101
(2008-ÖSS)
***
A
Lise Türkçe
Roman Nedir?
Wed (2008 - ÖSS) Da 16. Millî Edebiyat akımını başlatanlar, -=== -- çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Ca- Bu akımın başlıca özellikleri, nip Yöntem ve dilde yalınlık, halk edebiyatının şiir biçimlerinden yararlanma, hece ölçüsünü kullanma, konu seçi- minde yerlilik olarak özetlenebilir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki- lerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Manastır'da - Yakup Kadri'dir B) İstanbul'da - Mehmet Akif'tir C) Selanik'te - Ziya Gökalp'tir D) İzmir'de - Halide Edip'tir E) Ankara'da - Yahya Kemal'dir 101 (2008-ÖSS) *** A
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Süleyman Nazif
Ali Ekrem Bolayır
E) Hüseyin Siret Özsever
2.
Edebiyatımızda tek romanı olan Küçük Paşa adlı yapıtıyla ta-
nınmıştır. Bir köylü kadınla oğlunun hayat öyküsünü anlatan
bu romanda, yazarın çocukluğu ve valilikleri sırasında yakın-
dan tanıdığı Anadolu köyü gerçek ve nesnel çizgilerle tasvir
edilmiştir. Roman, Nabizade Nazım'ın Karabibik yapıtından
sonra köy romancılığımızın çok daha geniş ve önemli ikinci
yapıtıdır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Kemal
B) Aka Gündüz
C) Fakir Baykurt
D) Ebubekir Hazım Tepeyran
E) Kemal Bilbaşar
3.
Aşağıdak! Tanzimat Dönemi sanatçılarından hangisinin
şiir türünde bir eseri yoktur?
hikaye
Ahmet Mithat Efendi
Lise Türkçe
Roman Nedir?
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin C) Süleyman Nazif Ali Ekrem Bolayır E) Hüseyin Siret Özsever 2. Edebiyatımızda tek romanı olan Küçük Paşa adlı yapıtıyla ta- nınmıştır. Bir köylü kadınla oğlunun hayat öyküsünü anlatan bu romanda, yazarın çocukluğu ve valilikleri sırasında yakın- dan tanıdığı Anadolu köyü gerçek ve nesnel çizgilerle tasvir edilmiştir. Roman, Nabizade Nazım'ın Karabibik yapıtından sonra köy romancılığımızın çok daha geniş ve önemli ikinci yapıtıdır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Kemal B) Aka Gündüz C) Fakir Baykurt D) Ebubekir Hazım Tepeyran E) Kemal Bilbaşar 3. Aşağıdak! Tanzimat Dönemi sanatçılarından hangisinin şiir türünde bir eseri yoktur? hikaye Ahmet Mithat Efendi
20. Yazar 1980 sonrası Türk edebiyatının yenilikçi kadın ya-
zarlarından biridir. Toplumsal sorunları ve bu sorunlar
içinde temel yer tutan kadınları anlatmıştır. Hikâye ve ro-
manlarında psikolojik tahliller yapan yazar, polisiye roman-
larında mizahi unsurlara yönelir. Eserlerinde üstkurmaca
tekniğini kullanır. "Yarın Yarın" romanıyla 12 Mart dö-
nemini anlatan yazar dikkatleri üzerine çeker. Asılacak
Kadın, Bir Cinayet Romanı, Bir Deli Ağaç yazarın ses ge-
tiren önemli yapıtlarındandır.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Pınar Kür
B) Sevgi Soysal
D) İnci Aral
Nezihe Meriç
mutabil
Sa lap
E) Nazlı Eray
sig
Lise Türkçe
Roman Nedir?
20. Yazar 1980 sonrası Türk edebiyatının yenilikçi kadın ya- zarlarından biridir. Toplumsal sorunları ve bu sorunlar içinde temel yer tutan kadınları anlatmıştır. Hikâye ve ro- manlarında psikolojik tahliller yapan yazar, polisiye roman- larında mizahi unsurlara yönelir. Eserlerinde üstkurmaca tekniğini kullanır. "Yarın Yarın" romanıyla 12 Mart dö- nemini anlatan yazar dikkatleri üzerine çeker. Asılacak Kadın, Bir Cinayet Romanı, Bir Deli Ağaç yazarın ses ge- tiren önemli yapıtlarındandır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Pınar Kür B) Sevgi Soysal D) İnci Aral Nezihe Meriç mutabil Sa lap E) Nazlı Eray sig
TEST
1. Aşağıdakilerden hangisi romanla hikâye arasın-
daki farklardan biri değildir?
7
Hikâyede temel öğe insandır. Bu romanda da
görülür ancak romanda daha derinlemesine
tahliller yer alır.
B) Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık roman-
da birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Roman-
daki olaylardan her biri hikâyeye konu olabilir.
C) Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya
girilmez, kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz.
Romandan farklı olarak hikâyede kişiler sa-
dece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden
hikâyelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımı-
za çıkmaz.
D) Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve
ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar
çok olduğu için olayların geçtiği çevre/de geniş-
tir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır.
E) Hikâyeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşı-
lır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır
ve sanatlıdır.
Cole
DIN YAYINLARI
Lise Türkçe
Roman Nedir?
TEST 1. Aşağıdakilerden hangisi romanla hikâye arasın- daki farklardan biri değildir? 7 Hikâyede temel öğe insandır. Bu romanda da görülür ancak romanda daha derinlemesine tahliller yer alır. B) Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık roman- da birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Roman- daki olaylardan her biri hikâyeye konu olabilir. C) Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romandan farklı olarak hikâyede kişiler sa- dece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikâyelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımı- za çıkmaz. D) Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre/de geniş- tir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır. E) Hikâyeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşı- lır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır. Cole DIN YAYINLARI
ONRO
4
AYT/TDE-SOS-1
4.
Kuraklık epeydir köylünün belini bükmüştür. Ekinler toptan
helak olmuştur beyim. Mahsul, anasından ayrı kalmış
oğlak gibi çaresizdir beyim. Hasat neyim
yapabilememişizdir. Demem o ki beyim bize bu mevsim
idare edecek ekmek, bakliyat lazım gelir.
Bu parça, içeriği ve üslubu dikkate alındığında
aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış
olamaz?
A) Kemal Bilbaşar
B) Talip Apaydın
C) Orhan Kemal
DVüs'at O. Bener
E) Fakir Baykurt
Lise Türkçe
Roman Nedir?
ONRO 4 AYT/TDE-SOS-1 4. Kuraklık epeydir köylünün belini bükmüştür. Ekinler toptan helak olmuştur beyim. Mahsul, anasından ayrı kalmış oğlak gibi çaresizdir beyim. Hasat neyim yapabilememişizdir. Demem o ki beyim bize bu mevsim idare edecek ekmek, bakliyat lazım gelir. Bu parça, içeriği ve üslubu dikkate alındığında aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olamaz? A) Kemal Bilbaşar B) Talip Apaydın C) Orhan Kemal DVüs'at O. Bener E) Fakir Baykurt
18. Türk edebiyatında titizlikle araştırılması gereken önemli
konulardan biri, mahlas, müstear ad ve iğreti ad denilen
takma adlardır. Birçok şair, öykücü, romancı, mizah ya-
zarının yazı ve eserlerinde kendi öz adları yerine bir veya
birkaç ad kullandıkları görülmüştür. Ankaralı Âşık Ömer,
Çamdeviren, Halikarnas Balıkçısı, Kirpi, Server Bedi kimi
sanatçılarımızın kullandığı takma adlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki takma adlardan
biriyle ilişkilendirilemez?
A) Peyami Safa
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Behçet Necatigil
D) Refik Halit Karay
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı
R-AYT-1-1
Lise Türkçe
Roman Nedir?
18. Türk edebiyatında titizlikle araştırılması gereken önemli konulardan biri, mahlas, müstear ad ve iğreti ad denilen takma adlardır. Birçok şair, öykücü, romancı, mizah ya- zarının yazı ve eserlerinde kendi öz adları yerine bir veya birkaç ad kullandıkları görülmüştür. Ankaralı Âşık Ömer, Çamdeviren, Halikarnas Balıkçısı, Kirpi, Server Bedi kimi sanatçılarımızın kullandığı takma adlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki takma adlardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Peyami Safa B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Behçet Necatigil D) Refik Halit Karay E) Cevat Şakir Kabaağaçlı R-AYT-1-1
5.
Ey, taze fasulyenin okkasını yirmi beş paraya almak isteyen
okuyucu! Hiç hatırınıza getiriyor musunuz ki bahar gecele-
rinde, saat altı yedi raddelerinde, siz tatlı uykuda iken yarın
mutfağınıza girecek sebze, böyle, baş, kıç, altlarında sekiz on
bahçıvan, sizin gibi rahat hâbı istihsale çalıştıkları hâlde, üç
kişi kan tere batmış kürek çekerek ve dördüncüsü olan dümen-
ci ise gecenin serinliğinde üşüyüp, titreyerek, deniz üstünden
geliyorlar.
Tanzimat Dönemi romanından alınan bu parça, anlatım
tekniği ve içerik özellikleri göz önüne alındığında aşağıda-
kilerden hangisine ait olabilir?
A) Namık Kemal'e
B) Ahmet Mithat Efendi'ye
B
C) Recaizade Mahmut Ekrem'e
D) Nabizade Nazım'a
E) Muallim Naci'ye
Lise Türkçe
Roman Nedir?
5. Ey, taze fasulyenin okkasını yirmi beş paraya almak isteyen okuyucu! Hiç hatırınıza getiriyor musunuz ki bahar gecele- rinde, saat altı yedi raddelerinde, siz tatlı uykuda iken yarın mutfağınıza girecek sebze, böyle, baş, kıç, altlarında sekiz on bahçıvan, sizin gibi rahat hâbı istihsale çalıştıkları hâlde, üç kişi kan tere batmış kürek çekerek ve dördüncüsü olan dümen- ci ise gecenin serinliğinde üşüyüp, titreyerek, deniz üstünden geliyorlar. Tanzimat Dönemi romanından alınan bu parça, anlatım tekniği ve içerik özellikleri göz önüne alındığında aşağıda- kilerden hangisine ait olabilir? A) Namık Kemal'e B) Ahmet Mithat Efendi'ye B C) Recaizade Mahmut Ekrem'e D) Nabizade Nazım'a E) Muallim Naci'ye
6.
Berna Moran "İddialı Bir Roman: Müşâhedât" adlı yazısında,
Müşâhedâtın yeniliğini üç başlıkta toplar: Birincisi, Ahmet
Mithat Efendi'nin kendini romandaki kişiler arasına koyması;
ikincisi romanın yazılma eylemine roman kişilerini de katması;
üçüncüsü ise romanın yazılışını romanın konusu hâline getir-
mesidir.
Bu parçada anlatılanlara göre, Müşâhedât adlı romanın
aşağıdaki roman türlerinden hangisine ait özellikler taşıdığı
söylenebilir?
A) Postmodern
B) Natüralist
C) Romantik
D) Serüven
E) Tarihî
A
133
Lise Türkçe
Roman Nedir?
6. Berna Moran "İddialı Bir Roman: Müşâhedât" adlı yazısında, Müşâhedâtın yeniliğini üç başlıkta toplar: Birincisi, Ahmet Mithat Efendi'nin kendini romandaki kişiler arasına koyması; ikincisi romanın yazılma eylemine roman kişilerini de katması; üçüncüsü ise romanın yazılışını romanın konusu hâline getir- mesidir. Bu parçada anlatılanlara göre, Müşâhedât adlı romanın aşağıdaki roman türlerinden hangisine ait özellikler taşıdığı söylenebilir? A) Postmodern B) Natüralist C) Romantik D) Serüven E) Tarihî A 133
18. Anadolu'nun sefaletini yakından gören bir diğer
sanatçı da Yakup Kadri'dir. Halkın eğitimsizliği
konusunda o, Türk aydınını suçlu bulur. Kendi
kimliğinden ve kendi eğitiminden yoksun,
birtakım aydın geçinenlerin Batılılaşmayı da yanlış
anlamaları nedeniyle, kuşaklar arasında meydana
gelen uçurumları, eserlerinde çeşitli yönleriyle ele
alır. Onun da yakındığı ve üzerinde israrla durduğu
nokta, insanımızın eğitimsiz bırakılmış olmasıdır.
gibi romanlarında hep bu sosyal konulara yer
yer parmak basar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) Kiralık Konak
B) Nur Baba
C) Sodom ve Gomore
D) Sürgün
E) Hüküm Gecesi
6
1301
Lise Türkçe
Roman Nedir?
18. Anadolu'nun sefaletini yakından gören bir diğer sanatçı da Yakup Kadri'dir. Halkın eğitimsizliği konusunda o, Türk aydınını suçlu bulur. Kendi kimliğinden ve kendi eğitiminden yoksun, birtakım aydın geçinenlerin Batılılaşmayı da yanlış anlamaları nedeniyle, kuşaklar arasında meydana gelen uçurumları, eserlerinde çeşitli yönleriyle ele alır. Onun da yakındığı ve üzerinde israrla durduğu nokta, insanımızın eğitimsiz bırakılmış olmasıdır. gibi romanlarında hep bu sosyal konulara yer yer parmak basar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Kiralık Konak B) Nur Baba C) Sodom ve Gomore D) Sürgün E) Hüküm Gecesi 6 1301
AYT - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
24. Aşağıda "Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili verilen bilgi-
lerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
A) Şiirlerinde aşk, ölüm, sanat ile kâinat ve insanlar
arasındaki ilişkileri işler. "Bursa'da Zaman" ve "Ne
İçindeyim Zamanın örneklerinde olduğu gibi "zaman"
kavramını da eserlerinde çok fazla ön plana çıkar-
mıştır. Yine Bergson'un
zaman kuramı Ahmet Hamdi
Tanpınar'ın şiirine Ne içindeyim zamanın / Ne de
büsbütün dışında" şeklinde yansır. Mezar taşının
üzerinde bile "Ne içindeyim Zamanın" şiirinin ilk mis-
rası yazılıdır. Kısaca Tanpınar, zaman kavramını çok
önemsemiştir
B) "Beş Şehir" ismindeki deneme kitabında Ankara,
Erzincan, Bursa, Konya ve İstanbul'u konu alır. Bu
şehirleri tabiatından kültürüne kadar geniş bir şekilde
ve hayatımızda kaybolan şeylerin ardında duyulan
üzüntü sloganıyla anlatır.
C) "Mahur Beste" romanında Osmanlı Devleti'nin son
dönemindeki elit bir çevrenin yaşamını konu edinir.
"Sahnenin Dışındakiler" romanında Kurtuluş Savaşı'nı
işler. "Aynadaki Kadın" tamamlanmamış romanı ola-
rak bilinir.
D) "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" romanıyla Türk top-
lumundaki yanlış tutumlar ironik bir tarzla ele alır.
Cumhuriyet Dönemi'yle değişen insanın iç buhranını
yansıtır. Bu romanında egzistansiyalizmden etkilenir.
Eserde "Hayn Irdal" ana kahraman olarak öne çıkar.
E) Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından olan "Huzur"
romanını yazar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli
eseri olarak ön plana çıkan roman, dört bölümden olu-
şur. Psikolojik unsurların öne çıktığı eserde Mümtaz'ın
ruhsal durumu, düşünce ve rüyaları üzerinde durur.
Mümtaz ve Nuran'ın aşkı etrafında Doğu ile Batı, eski
ile yeni değerler ve bu değerler çatışmasının doğurdu-
ğu bireysel bunalımlar işler.
Lise Türkçe
Roman Nedir?
AYT - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 24. Aşağıda "Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili verilen bilgi- lerin hangisinde bir yanlışlık vardır? A) Şiirlerinde aşk, ölüm, sanat ile kâinat ve insanlar arasındaki ilişkileri işler. "Bursa'da Zaman" ve "Ne İçindeyim Zamanın örneklerinde olduğu gibi "zaman" kavramını da eserlerinde çok fazla ön plana çıkar- mıştır. Yine Bergson'un zaman kuramı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirine Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün dışında" şeklinde yansır. Mezar taşının üzerinde bile "Ne içindeyim Zamanın" şiirinin ilk mis- rası yazılıdır. Kısaca Tanpınar, zaman kavramını çok önemsemiştir B) "Beş Şehir" ismindeki deneme kitabında Ankara, Erzincan, Bursa, Konya ve İstanbul'u konu alır. Bu şehirleri tabiatından kültürüne kadar geniş bir şekilde ve hayatımızda kaybolan şeylerin ardında duyulan üzüntü sloganıyla anlatır. C) "Mahur Beste" romanında Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki elit bir çevrenin yaşamını konu edinir. "Sahnenin Dışındakiler" romanında Kurtuluş Savaşı'nı işler. "Aynadaki Kadın" tamamlanmamış romanı ola- rak bilinir. D) "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" romanıyla Türk top- lumundaki yanlış tutumlar ironik bir tarzla ele alır. Cumhuriyet Dönemi'yle değişen insanın iç buhranını yansıtır. Bu romanında egzistansiyalizmden etkilenir. Eserde "Hayn Irdal" ana kahraman olarak öne çıkar. E) Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından olan "Huzur" romanını yazar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli eseri olarak ön plana çıkan roman, dört bölümden olu- şur. Psikolojik unsurların öne çıktığı eserde Mümtaz'ın ruhsal durumu, düşünce ve rüyaları üzerinde durur. Mümtaz ve Nuran'ın aşkı etrafında Doğu ile Batı, eski ile yeni değerler ve bu değerler çatışmasının doğurdu- ğu bireysel bunalımlar işler.
N
K
20.
18. Türk edebiyatında titizlikle araştırılması gereken önemli
konulardan biri, mahlas, müstear ad ve iğreti ad denilen
takma adlardır. Birçok şair, öykücü, romanci, mizah ya-
zarının yazı ve eserlerinde kendi öz adları yerine bir veya
birkaç ad kullandıkları görülmüştür. Ankaralı Âşık Ömer,
| Çamdeviren Halikarnas Balıkçısı, Kirpi, Server Bedi kimi
sanatçılarımızın kullandığı takma adlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki takma adlardan
biriyle ilişkilendirilemez?
A) Peyami Safa
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Behçet Necatigil
D) Refik Halit Karay
)
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı
HR-AYT-1-1
8
Lise Türkçe
Roman Nedir?
N K 20. 18. Türk edebiyatında titizlikle araştırılması gereken önemli konulardan biri, mahlas, müstear ad ve iğreti ad denilen takma adlardır. Birçok şair, öykücü, romanci, mizah ya- zarının yazı ve eserlerinde kendi öz adları yerine bir veya birkaç ad kullandıkları görülmüştür. Ankaralı Âşık Ömer, | Çamdeviren Halikarnas Balıkçısı, Kirpi, Server Bedi kimi sanatçılarımızın kullandığı takma adlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki takma adlardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Peyami Safa B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Behçet Necatigil D) Refik Halit Karay ) E) Cevat Şakir Kabaağaçlı HR-AYT-1-1 8