Servetifünun Dönemi'nde Şiir Soruları

8. Servetifünun Dönemi sanatçıları ----
Bu sözler, aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür-
se verilen bilgi yanlış olur?
A) Batı tekniğine uygun roman ve hikâyeler kaleme
aldılar.
B) dönemin siyasi koşullarının etkisiyle toplumsal ko-
nulardan uzak durdular.
C) roman ve hikâyelerde realizm ve natüralizm akım-
larının etkisinde kaldılar.
D) Arapça-Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dil kullan-
dilar.
E) aruz ölçüsünü ve divan edebiyatı nazım biçimlerini
kullandılar.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
8. Servetifünun Dönemi sanatçıları ---- Bu sözler, aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür- se verilen bilgi yanlış olur? A) Batı tekniğine uygun roman ve hikâyeler kaleme aldılar. B) dönemin siyasi koşullarının etkisiyle toplumsal ko- nulardan uzak durdular. C) roman ve hikâyelerde realizm ve natüralizm akım- larının etkisinde kaldılar. D) Arapça-Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dil kullan- dilar. E) aruz ölçüsünü ve divan edebiyatı nazım biçimlerini kullandılar.
&L Tanzimat sanalgan, Fransız edebiyatını ömnek al-
mislardir.
B. Dilde sadelaşmenin ilk adımlan bu dönemde abl-
mş olsa da istenen ölçüde başarh olunamamıştır.
IL Roman ve öyküde estelik açıdan olgun ürünler ve-
imeye başlanmamıştır.
V. Halt Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret en
önemli temsilcileridir.
V. Vatan, hak, eşitlik, hümiyet gibi kavramlar ilk kez
ortaya konmaya başlanmıştır.
Yukanda numaralanmış cümlelerin hangisinde
Tanzimat Dönemi Edebiyatr'yla ilgili olarak bir bilgi
yanliş yapılmıştır?
B) C) D) IV E)V
S
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
&L Tanzimat sanalgan, Fransız edebiyatını ömnek al- mislardir. B. Dilde sadelaşmenin ilk adımlan bu dönemde abl- mş olsa da istenen ölçüde başarh olunamamıştır. IL Roman ve öyküde estelik açıdan olgun ürünler ve- imeye başlanmamıştır. V. Halt Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret en önemli temsilcileridir. V. Vatan, hak, eşitlik, hümiyet gibi kavramlar ilk kez ortaya konmaya başlanmıştır. Yukanda numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat Dönemi Edebiyatr'yla ilgili olarak bir bilgi yanliş yapılmıştır? B) C) D) IV E)V S
3. Servetifünun Edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?
A) Hem biçim hem içerik açısından önemli yenilikler
gerçekleştirilmiştir.
B) Şiirde ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullanılmış, aruz
Türkçeye başarıyla uygulanmıştır.
C) Şiir düzyazıya yaklaştırılmış, konuşma doğallığın-
da şiirler yazılmıştır.
D) Göz için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
E) Ahenk oluşturmak için kelime seçimine, vezne ve
kafiyeye önem verilmiştir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
3. Servetifünun Edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bil- gilerden hangisi yanlıştır? A) Hem biçim hem içerik açısından önemli yenilikler gerçekleştirilmiştir. B) Şiirde ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullanılmış, aruz Türkçeye başarıyla uygulanmıştır. C) Şiir düzyazıya yaklaştırılmış, konuşma doğallığın- da şiirler yazılmıştır. D) Göz için kafiye anlayışı benimsenmiştir. E) Ahenk oluşturmak için kelime seçimine, vezne ve kafiyeye önem verilmiştir.
20. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde kalan
Halit Ziya Uşaklıgil, Türk romancılığının babası
olarak görülür. Yazdığı eserlerle Servetifünun
11
edebiyatındaki roman ve öykü türünün en
önemli ismi olmuştur. Türk edebiyatındaki ilk
mensur şiir örneği olan "Siyah İnciler"i kaleme
almıştır. İlk romanlarını İzmir'de yazan sanatçı
IV
İstanbul'a taşındıktan sonra adından söz ettirecek
asıl romanlarını yazmıştır. Dili son derece ağır
olan sanatçı, eserlerini daha sonra
kendisi sadeleştirmiştir.
V
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
20. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde kalan Halit Ziya Uşaklıgil, Türk romancılığının babası olarak görülür. Yazdığı eserlerle Servetifünun 11 edebiyatındaki roman ve öykü türünün en önemli ismi olmuştur. Türk edebiyatındaki ilk mensur şiir örneği olan "Siyah İnciler"i kaleme almıştır. İlk romanlarını İzmir'de yazan sanatçı IV İstanbul'a taşındıktan sonra adından söz ettirecek asıl romanlarını yazmıştır. Dili son derece ağır olan sanatçı, eserlerini daha sonra kendisi sadeleştirmiştir. V Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A) I B) II C) III D) IV E) V
la
0
vide
Cenap Şahabettin'in şiir anlayışıyla ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Servetifünun Dönemi'nden sonra yazdığı
şiirlerinde toplumsal konulara eğilmiştir.
B) Kulak için kafiye anlayışını benimsemiştir.
Şiir dili oldukça sanatlıdır.
D) Batı edebiyatı nazım biçimlerini kullandığı
şiirlerinde, bütün güzelliği ön plandadır.
E) Doğayı yansıtan şiirlerinde tasvire yer
vermiştir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
la 0 vide Cenap Şahabettin'in şiir anlayışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Servetifünun Dönemi'nden sonra yazdığı şiirlerinde toplumsal konulara eğilmiştir. B) Kulak için kafiye anlayışını benimsemiştir. Şiir dili oldukça sanatlıdır. D) Batı edebiyatı nazım biçimlerini kullandığı şiirlerinde, bütün güzelliği ön plandadır. E) Doğayı yansıtan şiirlerinde tasvire yer vermiştir.
Test 45
1 Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ile
Fecriati şiirinin karşılastırılmasına yönelik bir bilgi
SUT yanlışı vardır?
A) Her iki dönem şairleri de romantik ve
melankolik duygular içindedirler.
Servetifünun Dönemi Şiiri
B) Fecriati şairleri Servetifünuncuların
kullandıkları serbest müstezatı daha
da serbest hale getirerek Fransız
sembolizmindeki serbest nazma
201
pime benzetmişlerdir.
O
2inh!
C) Servetifünun şairleri siyasî baskı altındayken
Fecriati şairleri onlara göre özgürlük
içindedirler.
9n
556
Doud
D) Fecriaticiler, Fransız sembolist şairleri, ug
Siber Servetifünunculara göre daha yakından
izlemişlerdir.
op hell
(A
sea" srihey min
Dil ve söyleyiş bakımından Fecriaticiler,
Servetifünunculardan daha sade bir söyleyişi
tercih etmişlerdir.
2011
non Vi (0
or
www.sinavyayin.com
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
Test 45 1 Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ile Fecriati şiirinin karşılastırılmasına yönelik bir bilgi SUT yanlışı vardır? A) Her iki dönem şairleri de romantik ve melankolik duygular içindedirler. Servetifünun Dönemi Şiiri B) Fecriati şairleri Servetifünuncuların kullandıkları serbest müstezatı daha da serbest hale getirerek Fransız sembolizmindeki serbest nazma 201 pime benzetmişlerdir. O 2inh! C) Servetifünun şairleri siyasî baskı altındayken Fecriati şairleri onlara göre özgürlük içindedirler. 9n 556 Doud D) Fecriaticiler, Fransız sembolist şairleri, ug Siber Servetifünunculara göre daha yakından izlemişlerdir. op hell (A sea" srihey min Dil ve söyleyiş bakımından Fecriaticiler, Servetifünunculardan daha sade bir söyleyişi tercih etmişlerdir. 2011 non Vi (0 or www.sinavyayin.com
6
Mensur şiirle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin bu türde
eser veren sanatçılardandır.
B) Mensur şiirde şairane konular, şairane bir
üslupla işlenir.
Mover
C) Türk edebiyatındaki ilk önemli temsilcisi Halit
Ziya Uşaklıgil'dir.
D) Mehmet Rauf Siyah İnciler adıyla mensur
şiirlerini yayımlamıştır.
18
LE
E) Mensur şiirler, başlıkları olan, bağımsız kısa ve
yoğun yazılardır.
www.sinavya
1
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
6 Mensur şiirle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin bu türde eser veren sanatçılardandır. B) Mensur şiirde şairane konular, şairane bir üslupla işlenir. Mover C) Türk edebiyatındaki ilk önemli temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil'dir. D) Mehmet Rauf Siyah İnciler adıyla mensur şiirlerini yayımlamıştır. 18 LE E) Mensur şiirler, başlıkları olan, bağımsız kısa ve yoğun yazılardır. www.sinavya 1
9.
1896 yılında Hasan Asaf adlı bir gencin yazdığı
şiirde "abes-muktebes" sözcükleriyle kafiye
yapması, eski-yeni kavgasında bardağı taşıran
yenilikçi
son damla olur. Bu olaydan sonra -
gençleri Servet-i Fünun dergisi etrafında toplar
ve derginin başına Galatasaray Lisesinden öğ-
rencisi ----, getirir.
3228
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
Jerden hangisi getirilmelidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem - Tevfik Fikret'i
Abdülhak Hamit - Cenap Şahabettin'i
e) Namık Kemal - Tevfik Fikret'i
Recaizade Mahmut Ekrem-Cenap Şahabettin'i
EX Namık Kemal - Ahmet İhsan'ı
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
9. 1896 yılında Hasan Asaf adlı bir gencin yazdığı şiirde "abes-muktebes" sözcükleriyle kafiye yapması, eski-yeni kavgasında bardağı taşıran yenilikçi son damla olur. Bu olaydan sonra - gençleri Servet-i Fünun dergisi etrafında toplar ve derginin başına Galatasaray Lisesinden öğ- rencisi ----, getirir. 3228 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki- Jerden hangisi getirilmelidir? A) Recaizade Mahmut Ekrem - Tevfik Fikret'i Abdülhak Hamit - Cenap Şahabettin'i e) Namık Kemal - Tevfik Fikret'i Recaizade Mahmut Ekrem-Cenap Şahabettin'i EX Namık Kemal - Ahmet İhsan'ı
3.
ta
1908'den sonra toplumsal içerikli bir şiire yönel-
miş; Ferda, Millet Şarkısı, Hân-ı Yağma gibi şiirler
yazmıştır.
II. ----, mizahî şiirler yazmış, toplumsal sorunları ele
almıştır.
III.
----, Tiryaki Sözleri'nde özdevişlerini bir araya getir-
miştir.
corop sche
bazı şiirlerinde "Ömer Senih" mahlasını kullan-
mıştır.
IV.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış
cümlelerdeki boşluklardan birine getirilemez?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Hüseyin Siret Özsever D) Hüseyin Suat Yalçın
E) Süleyman Nazif
89
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
3. ta 1908'den sonra toplumsal içerikli bir şiire yönel- miş; Ferda, Millet Şarkısı, Hân-ı Yağma gibi şiirler yazmıştır. II. ----, mizahî şiirler yazmış, toplumsal sorunları ele almıştır. III. ----, Tiryaki Sözleri'nde özdevişlerini bir araya getir- miştir. corop sche bazı şiirlerinde "Ömer Senih" mahlasını kullan- mıştır. IV. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış cümlelerdeki boşluklardan birine getirilemez? A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin C) Hüseyin Siret Özsever D) Hüseyin Suat Yalçın E) Süleyman Nazif 89
9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
ve Servetifünun edebiyatının ortak
özelliklerindendir?
A) Düzyazıda sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
B) Edebiyat dergileri her iki dönemde de önemli yer
tutmuştur.
C) Şiirde parnasizm ve sembolizm akımları etkili
olmuştur.
D) Her iki dönemde de Batı edebiyatı örnek
alınmıştır.
E) Her iki edebiyatta da sanat halk için yapılmıştır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ve Servetifünun edebiyatının ortak özelliklerindendir? A) Düzyazıda sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. B) Edebiyat dergileri her iki dönemde de önemli yer tutmuştur. C) Şiirde parnasizm ve sembolizm akımları etkili olmuştur. D) Her iki dönemde de Batı edebiyatı örnek alınmıştır. E) Her iki edebiyatta da sanat halk için yapılmıştır.
13. Tevfik Fikret, ---- adlı şiirinde din konusundaki düşünce-
lerini açıklamıştır. ---- adlı şiirinde ise İstanbul'u pislik ve
kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak tasvir etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangileri getirilmelidir?
A) Haluk'un Defteri - Rübab-ı Şikeste
B Dinle Ruhum - Sis
Tarih-i Kadim - Sis
20
D) Dinle Ruhum - Balıkçılar
E Tarih-i Kadim - Balıkçılar
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
13. Tevfik Fikret, ---- adlı şiirinde din konusundaki düşünce- lerini açıklamıştır. ---- adlı şiirinde ise İstanbul'u pislik ve kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak tasvir etmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri getirilmelidir? A) Haluk'un Defteri - Rübab-ı Şikeste B Dinle Ruhum - Sis Tarih-i Kadim - Sis 20 D) Dinle Ruhum - Balıkçılar E Tarih-i Kadim - Balıkçılar
11. Turgutreis'teki Milaslı bir kumaşçıyı Bodrum'da
|
||
|||
IV
görmek zor. Çünkü aynı gün Milas'ta bir hafta
boyunca beklenen, ilçenin kendi pazarı var,
Çarşamba günleri Ortakent ve Gümüşlük'te,
V
Kadıkalesi'ne yakın bir bölgede kurulan pazarlar
epeyce insan çekiyor.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi-
nin yazımı yanlıştır?
DU
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
13
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
11. Turgutreis'teki Milaslı bir kumaşçıyı Bodrum'da | || ||| IV görmek zor. Çünkü aynı gün Milas'ta bir hafta boyunca beklenen, ilçenin kendi pazarı var, Çarşamba günleri Ortakent ve Gümüşlük'te, V Kadıkalesi'ne yakın bir bölgede kurulan pazarlar epeyce insan çekiyor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi- nin yazımı yanlıştır? DU A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13
11. Türkü, Tanzimat II. Dönem sanatçılarından Recaizade Mahmut
Ekrem'in edebî yönü ve eserleri hakkında bir proje ödevi hazır-
layacaktır. Bu ödev için bir ön hazırlık yapmış ve defterine şu
notları almıştır:
.
Muallim Naci'nin eskiye olan bağlılığı, Recaizade Mahmut
Ekrem ile Muallim Naci arasında münakaşalara neden ol-
muştur.
Sanatla güzelliği birlikte düşünür, değerlendirir; ona göre
"Sanatın maksadı güzelliktir." Güzelin kişiden kişiye deği-
şebileceğine fakat tabiattaki somut güzelliğin değişmeye-
ceğine işaret eder.
.
Takdir-i Elhan adlı eleştirisinde dilin önemi üzerinde durur;
Türkçe kelimelerle his, hayal ve fikirleri ortaya çıkarabildiği-
ni ifade eder.
Servetifünun topluluğunun doğmasına zemin hazırlayan
"kulak için kafiye" anlayışı da yine ilk defa onun tarafından
ileri sürülmüştür.
"Sanat, sanat içindir" görüşünü benimseyen sanatçının
devrin hâkim temayülleri doğrultusunda yazdığı ilk oyunu
Zavallı Çocuk'tur.
Türkü'nün defterine aldığı notlardaki yanlış aşağıdakiler-
den hangisidir?
Muallim Naci, eskinin değil yeni edebiyatın savunucusudur.
BY Sanatta güzelliğin sunulmasından ziyade öğretici olunması
gerektiğini düşünür.
Takdir-i Elhan eleştiri türünde yazılmamıştır, yazarın hikâ-
yelerinden biridir.
O
D) Kafiyenin kulak için değil göz için olması gerektiği görüşü-
nü ileri sürmüştür.
Yazarın, devrin hâkim anlayışını yansıtan ilk oyunu Afife
Anjelik'tir.
Z
OPRA
14.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
11. Türkü, Tanzimat II. Dönem sanatçılarından Recaizade Mahmut Ekrem'in edebî yönü ve eserleri hakkında bir proje ödevi hazır- layacaktır. Bu ödev için bir ön hazırlık yapmış ve defterine şu notları almıştır: . Muallim Naci'nin eskiye olan bağlılığı, Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasında münakaşalara neden ol- muştur. Sanatla güzelliği birlikte düşünür, değerlendirir; ona göre "Sanatın maksadı güzelliktir." Güzelin kişiden kişiye deği- şebileceğine fakat tabiattaki somut güzelliğin değişmeye- ceğine işaret eder. . Takdir-i Elhan adlı eleştirisinde dilin önemi üzerinde durur; Türkçe kelimelerle his, hayal ve fikirleri ortaya çıkarabildiği- ni ifade eder. Servetifünun topluluğunun doğmasına zemin hazırlayan "kulak için kafiye" anlayışı da yine ilk defa onun tarafından ileri sürülmüştür. "Sanat, sanat içindir" görüşünü benimseyen sanatçının devrin hâkim temayülleri doğrultusunda yazdığı ilk oyunu Zavallı Çocuk'tur. Türkü'nün defterine aldığı notlardaki yanlış aşağıdakiler- den hangisidir? Muallim Naci, eskinin değil yeni edebiyatın savunucusudur. BY Sanatta güzelliğin sunulmasından ziyade öğretici olunması gerektiğini düşünür. Takdir-i Elhan eleştiri türünde yazılmamıştır, yazarın hikâ- yelerinden biridir. O D) Kafiyenin kulak için değil göz için olması gerektiği görüşü- nü ileri sürmüştür. Yazarın, devrin hâkim anlayışını yansıtan ilk oyunu Afife Anjelik'tir. Z OPRA 14.
9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetüfünuncuların çağ-
daşı olduğu hâlde topluluğa katılmamıştır?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Rauf
NEW
C) Ahmet Rasim
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Cenap Şahabettin
A
135
E
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetüfünuncuların çağ- daşı olduğu hâlde topluluğa katılmamıştır? A) Tevfik Fikret B) Mehmet Rauf NEW C) Ahmet Rasim D) Hüseyin Cahit Yalçın E) Cenap Şahabettin A 135 E
2.
Sâf ü râkit...
Hani akşamki tegayyür heyecân?
Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
5.
Uyuyor mâî deniz.
Günümüz Türkçesi
Saf ve sakin...
Hani akşamki değişme, heyecan?
Bir çocuk ruhu kadar unutkan, bir çocuk ruhu kadar şimdi par-
lak, lekesiz,
Uyuyor mavi deniz.
Cenap Şahabettin'e ait bu dizelerden yola çıkılarak Serve PR
tifünun şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Serbest müstezat nazım biçimi kullanılmıştır.
B) Tabloya dayalı tabiat manzaraları şiire dâhil edilmiştir.
C) Kafiye, göz içindir anlayışı benimsenmiştir.
D) Ritim, ses, kafiye ve musikiye önem verilmiştir.
E) Şairler, anjambman tekniğinden yararlanmıştır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
2. Sâf ü râkit... Hani akşamki tegayyür heyecân? Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân, Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz, 5. Uyuyor mâî deniz. Günümüz Türkçesi Saf ve sakin... Hani akşamki değişme, heyecan? Bir çocuk ruhu kadar unutkan, bir çocuk ruhu kadar şimdi par- lak, lekesiz, Uyuyor mavi deniz. Cenap Şahabettin'e ait bu dizelerden yola çıkılarak Serve PR tifünun şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Serbest müstezat nazım biçimi kullanılmıştır. B) Tabloya dayalı tabiat manzaraları şiire dâhil edilmiştir. C) Kafiye, göz içindir anlayışı benimsenmiştir. D) Ritim, ses, kafiye ve musikiye önem verilmiştir. E) Şairler, anjambman tekniğinden yararlanmıştır.
an- | 4. Benim şiirlerimin ruhu bir güzel kadının
'de
is-
net
sa-
Esir-i kalbine aid garâm-ı şarıktır. lignen nebielimey
Hayır, şiirlerimin ruhu bir kadınlıktır. obme
Beyaz Gölgeler kitabından alınan bu dizeler, Servetifünun sa
natçıları arasında "kadın" temasını sıkça işlediği için kimi za
93
man eleştirilere de maruz kalmış olan --
- aittir.
lecenelep
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilmelidir?
102 A) Cenap Şahabettin'e
B) Tevfik Fikret'e
mbeles obnhilę nevid (3)
Isarnuiqot obniliş nunulilev
C) Celal Sahir Erozan'a
D) Süleyman Nazif'e
E) Faik Ali Ozansoy'a
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
an- | 4. Benim şiirlerimin ruhu bir güzel kadının 'de is- net sa- Esir-i kalbine aid garâm-ı şarıktır. lignen nebielimey Hayır, şiirlerimin ruhu bir kadınlıktır. obme Beyaz Gölgeler kitabından alınan bu dizeler, Servetifünun sa natçıları arasında "kadın" temasını sıkça işlediği için kimi za 93 man eleştirilere de maruz kalmış olan -- - aittir. lecenelep Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? 102 A) Cenap Şahabettin'e B) Tevfik Fikret'e mbeles obnhilę nevid (3) Isarnuiqot obniliş nunulilev C) Celal Sahir Erozan'a D) Süleyman Nazif'e E) Faik Ali Ozansoy'a