Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Servetifünun Dönemi'nde Şiir Soruları

8. Servetifünun Dönemi sanatçıları ----
Bu sözler, aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür-
se verilen bilgi yanlış olur?
A) Batı tekniğine uygun roman ve hikâyeler kaleme
aldılar.
B) dönemin siyasi koşullarının etkisiyle toplumsal ko-
nulardan uzak durdular.
C) roman ve hikâyelerde realizm ve natüralizm akım-
larının etkisinde kaldılar.
D) Arapça-Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dil kullan-
dilar.
E) aruz ölçüsünü ve divan edebiyatı nazım biçimlerini
kullandılar.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
8. Servetifünun Dönemi sanatçıları ---- Bu sözler, aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür- se verilen bilgi yanlış olur? A) Batı tekniğine uygun roman ve hikâyeler kaleme aldılar. B) dönemin siyasi koşullarının etkisiyle toplumsal ko- nulardan uzak durdular. C) roman ve hikâyelerde realizm ve natüralizm akım- larının etkisinde kaldılar. D) Arapça-Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dil kullan- dilar. E) aruz ölçüsünü ve divan edebiyatı nazım biçimlerini kullandılar.
6
Mensur şiirle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin bu türde
eser veren sanatçılardandır.
B) Mensur şiirde şairane konular, şairane bir
üslupla işlenir.
Mover
C) Türk edebiyatındaki ilk önemli temsilcisi Halit
Ziya Uşaklıgil'dir.
D) Mehmet Rauf Siyah İnciler adıyla mensur
şiirlerini yayımlamıştır.
18
LE
E) Mensur şiirler, başlıkları olan, bağımsız kısa ve
yoğun yazılardır.
www.sinavya
1
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
6 Mensur şiirle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin bu türde eser veren sanatçılardandır. B) Mensur şiirde şairane konular, şairane bir üslupla işlenir. Mover C) Türk edebiyatındaki ilk önemli temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil'dir. D) Mehmet Rauf Siyah İnciler adıyla mensur şiirlerini yayımlamıştır. 18 LE E) Mensur şiirler, başlıkları olan, bağımsız kısa ve yoğun yazılardır. www.sinavya 1
9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetüfünuncuların çağ-
daşı olduğu hâlde topluluğa katılmamıştır?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Rauf
NEW
C) Ahmet Rasim
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Cenap Şahabettin
A
135
E
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetüfünuncuların çağ- daşı olduğu hâlde topluluğa katılmamıştır? A) Tevfik Fikret B) Mehmet Rauf NEW C) Ahmet Rasim D) Hüseyin Cahit Yalçın E) Cenap Şahabettin A 135 E
5. Sâf ü râkid... Hani akşamki tagayyur, heyecan?
Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
Uyuyor mâi deniz.
Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
O hayâlât-ı perişânımla
Müteşekkî, lâim,
Karşıdan sahvet-i mahmûrunu seyretmekteyim
Yukarıdaki Tevfik Fikret'e ait şiirle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Serbest müstezat nazım biçimi kullanılmıştır.
B) "heyecan" ve "nisyan" sözcükleri "kulak için uyak" an-
layışının egemenliğini gösterir.
C) Doğaya canlı bir varlık olarak yaklaşılmıştır.
D) Arapça-Farsça tamlamaların yoğun yer aldığı ağır
aldığır
bir dil kullanılmıştır.
E) Bireysel bir konunun işlenişi, şairin sanatının ikinci
dönemine ait bir şiir olduğunu gösterir.
6. (1)Halit Ziya ve Mahmet Rauf, Servet-i Fünun dönemi-
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
5. Sâf ü râkid... Hani akşamki tagayyur, heyecan? Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân, Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz, Uyuyor mâi deniz. Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla, O hayâlât-ı perişânımla Müteşekkî, lâim, Karşıdan sahvet-i mahmûrunu seyretmekteyim Yukarıdaki Tevfik Fikret'e ait şiirle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Serbest müstezat nazım biçimi kullanılmıştır. B) "heyecan" ve "nisyan" sözcükleri "kulak için uyak" an- layışının egemenliğini gösterir. C) Doğaya canlı bir varlık olarak yaklaşılmıştır. D) Arapça-Farsça tamlamaların yoğun yer aldığı ağır aldığır bir dil kullanılmıştır. E) Bireysel bir konunun işlenişi, şairin sanatının ikinci dönemine ait bir şiir olduğunu gösterir. 6. (1)Halit Ziya ve Mahmet Rauf, Servet-i Fünun dönemi-
ali
2
m
al
Testokul
7.
Kazandıran Yeni Nesil
Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder
Bugün açız yine; lakin yarın, ümid ederim
Sular biraz daha sakinleşir... Ne çare, kader
- Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim
Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta
- Olur
Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala
Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz
Çocuk düşündü şikâyetli bir nazarla: - Ya biz
Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz
Tevfik Fikret'in bu şiiriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlamın sonraki dizeye aktarılmasına dayalı olan
anjanbuman bulunmaktadır.
B) Kişi ve olay unsurlarından dolayı manzum hikâye
özelliği taşımaktadır.
C) Parça güzelliği yerine anlam bütünlüğüne önem
verilmiştir.
D) Yalın dili ve biçimsel özellikleri açısından halk şiiriyle
benzerlik taşımaktadır
Ele alınan konu, Servetifünun geleneğiyle
örtüşmemektedir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
ali 2 m al Testokul 7. Kazandıran Yeni Nesil Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder Bugün açız yine; lakin yarın, ümid ederim Sular biraz daha sakinleşir... Ne çare, kader - Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta - Olur Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz Çocuk düşündü şikâyetli bir nazarla: - Ya biz Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz Tevfik Fikret'in bu şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anlamın sonraki dizeye aktarılmasına dayalı olan anjanbuman bulunmaktadır. B) Kişi ve olay unsurlarından dolayı manzum hikâye özelliği taşımaktadır. C) Parça güzelliği yerine anlam bütünlüğüne önem verilmiştir. D) Yalın dili ve biçimsel özellikleri açısından halk şiiriyle benzerlik taşımaktadır Ele alınan konu, Servetifünun geleneğiyle örtüşmemektedir.
53. Recaizade Mahmut Ekrem'in "nesr-i muhayyel"
adlandırmasından doğan türe nihai adını, Halit Ziya
verir. Özellikle romantik edebiyatın kuralları kırma
arzularına uygun düşen türün Türk edebiyatındaki en
önemli temsilcileri arasında Mehmet Rauf, Halide Edip
ve Yakup Kadri gösterilmektedir. Servetifünuncuların
süslü dilleri ve aşırı duygusallıklarıyla işledikleri ölüm,
yalnızlık, aşk temaları ve tabiatı anlatma çabaları; bu
ara türün lirizm ve melankoli ile tanınmasına yol
açmıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan
türün örneklerini içece
A) Okun Ucundan
B) Erenlerin
C) Siyah İnciler
D) Mezardan
E) Akşam Güneşi
izniman
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
53. Recaizade Mahmut Ekrem'in "nesr-i muhayyel" adlandırmasından doğan türe nihai adını, Halit Ziya verir. Özellikle romantik edebiyatın kuralları kırma arzularına uygun düşen türün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri arasında Mehmet Rauf, Halide Edip ve Yakup Kadri gösterilmektedir. Servetifünuncuların süslü dilleri ve aşırı duygusallıklarıyla işledikleri ölüm, yalnızlık, aşk temaları ve tabiatı anlatma çabaları; bu ara türün lirizm ve melankoli ile tanınmasına yol açmıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan türün örneklerini içece A) Okun Ucundan B) Erenlerin C) Siyah İnciler D) Mezardan E) Akşam Güneşi izniman
11. Edebiyaticedide'nin hem şiir hem de düzyazı alanında
eser veren en önemli sanatçılarından biridir. Sanat için
sanat ilkesine bağlı olarak yalnızca kişisel konularda
şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa ve ahenge önem
verdiği gibi, duygu ve hayallerini anlatırken seçkin ke-
limelere ve o güne dek görülmemiş yeni tamlamalara
yer vermiştir. Şiirlerindeki karamsar duyguların müziği
hâlinde olan iç ahenk onda sembolizmin etkileri oldu-
ğunu gösterir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B)-Muallim Naci
C) Mehmet Rauf
D)-Ahmet Haşim
E) Cenap Şehabettin
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
11. Edebiyaticedide'nin hem şiir hem de düzyazı alanında eser veren en önemli sanatçılarından biridir. Sanat için sanat ilkesine bağlı olarak yalnızca kişisel konularda şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa ve ahenge önem verdiği gibi, duygu ve hayallerini anlatırken seçkin ke- limelere ve o güne dek görülmemiş yeni tamlamalara yer vermiştir. Şiirlerindeki karamsar duyguların müziği hâlinde olan iç ahenk onda sembolizmin etkileri oldu- ğunu gösterir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevfik Fikret B)-Muallim Naci C) Mehmet Rauf D)-Ahmet Haşim E) Cenap Şehabettin
11. Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) II. Meşrutiyet sonrasında toplumsal içerikli şiirler
yazmıştır.
B) Tablo etkisi yaratan tabiat konulu ve görsel yönü
güçlü şiirler yazmıştır.
C) Nazmi nesre yaklaştıran bir üslup kullanmıştır.
D) Şiirde ahenk oluşturabilmek adına bütün
şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır.
E) Manzum hikâyeler yazmıştır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
11. Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) II. Meşrutiyet sonrasında toplumsal içerikli şiirler yazmıştır. B) Tablo etkisi yaratan tabiat konulu ve görsel yönü güçlü şiirler yazmıştır. C) Nazmi nesre yaklaştıran bir üslup kullanmıştır. D) Şiirde ahenk oluşturabilmek adına bütün şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır. E) Manzum hikâyeler yazmıştır.
20. Ey uçarken düşüp ölen kelebek
Bir beyaz rişe-i cenâh-ı melek
Gibi kar
Seni solgun hadîkalarda arar
Sen açarken çiçekler üstünde
Ufacık bir çiçekli yelpaze
Nâ'şun üstünde şimdi ey mürde
Başladı parça parça pervâze
Karlar
Ki semâdan düşer düşer ağlar
Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar
Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait
olduğu söylenebilir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Cenap Şahabettin
C) Ibrah
Ibrahim Şinasi
D) Ziya Paşa
E) Namık Kemal
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
20. Ey uçarken düşüp ölen kelebek Bir beyaz rişe-i cenâh-ı melek Gibi kar Seni solgun hadîkalarda arar Sen açarken çiçekler üstünde Ufacık bir çiçekli yelpaze Nâ'şun üstünde şimdi ey mürde Başladı parça parça pervâze Karlar Ki semâdan düşer düşer ağlar Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar Küçücük, ser-sefîd baykuşlar Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Ali Canip Yöntem B) Cenap Şahabettin C) Ibrah Ibrahim Şinasi D) Ziya Paşa E) Namık Kemal
7.
Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?
Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Tevfik Fikret'e ait bu dizeler Servetifünun şiirinin
aşağıda verilen özelliklerinden hangisine örnek ola-
rak gösterilemez?
A) Yabancı sözcük ve tamlamalar kullanılmasına
B) Aruz ölçüsünün kullanılmasına
C) "Sanat için sanat", anlayışıyla yazılmasına
D) Ahenk ve ritmin önemsenmesine
E) Konu bütünlüğüne önem verilmesine
Prf Yayınları
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
7. Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir? Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir! Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir... Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Tevfik Fikret'e ait bu dizeler Servetifünun şiirinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine örnek ola- rak gösterilemez? A) Yabancı sözcük ve tamlamalar kullanılmasına B) Aruz ölçüsünün kullanılmasına C) "Sanat için sanat", anlayışıyla yazılmasına D) Ahenk ve ritmin önemsenmesine E) Konu bütünlüğüne önem verilmesine Prf Yayınları
63. Tevfik Fikret, Türk şiirinin Batılılaşmasında önemli bir köşe taşıdır. 1901'den sonra toplumsal-siyasal konulara ağırlık ve-
ren şiirleriyle öne çıkmıştır. Biçim konusundaki titizliğiyle parnasyenlere, duyuş tarzı bakımından romantiklere yakın durur.
Şiirde, divan şiirinin temel birimi olan beyit hâkimiyetini kırmış, anlamı ve cümleyi beytin dışına taşımıştır. Diyaloglara yer
vererek ve müstezadı daha serbest bir hâle sokarak şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır. Bütün bu yeniliklere karşın dili ağırdır;
Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara şiirlerinde sıkça yer vermiştir.
Buna göre, aşağıdaki dizelerden hangisi Tevfik Fikret'e ait olabilir?
Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
Cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördüğün
Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız
Kimdir bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız
Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin!-
Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?
BEsrarını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstán söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâna
Ben sabr ederin diyen yalan söyler imiş
C) Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-i İslâm'ı bütün virâneler gördüm
D) Düşersem hâk-i pay-i yara rûy-i i'tizár üzre
Görüp ol serv salmaz sâyesin ben hâk-sâr üzre
Sözün togrisi bu kim her giz olmam bir karar üzre
Safâ-yı hâtırum yok muttasil kâr inkisår üzre
Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdimuz yokdur
Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdimuz yokdur
EXPerişân-hâlin oldum sormadın hâl-i perişanım
Gamindan derde düştüm kılmadın tedbir-i dermânim
Ne dersen rûz-gârım beyle mi geçsün güzel hânım
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânim
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
63. Tevfik Fikret, Türk şiirinin Batılılaşmasında önemli bir köşe taşıdır. 1901'den sonra toplumsal-siyasal konulara ağırlık ve- ren şiirleriyle öne çıkmıştır. Biçim konusundaki titizliğiyle parnasyenlere, duyuş tarzı bakımından romantiklere yakın durur. Şiirde, divan şiirinin temel birimi olan beyit hâkimiyetini kırmış, anlamı ve cümleyi beytin dışına taşımıştır. Diyaloglara yer vererek ve müstezadı daha serbest bir hâle sokarak şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır. Bütün bu yeniliklere karşın dili ağırdır; Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara şiirlerinde sıkça yer vermiştir. Buna göre, aşağıdaki dizelerden hangisi Tevfik Fikret'e ait olabilir? Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün Cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördüğün Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız Kimdir bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin!- Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin? BEsrarını dil zaman zaman söyler imiş Hengâme-i gamda dâstán söyler imiş Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâna Ben sabr ederin diyen yalan söyler imiş C) Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm Dolaştım mülk-i İslâm'ı bütün virâneler gördüm D) Düşersem hâk-i pay-i yara rûy-i i'tizár üzre Görüp ol serv salmaz sâyesin ben hâk-sâr üzre Sözün togrisi bu kim her giz olmam bir karar üzre Safâ-yı hâtırum yok muttasil kâr inkisår üzre Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdimuz yokdur Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdimuz yokdur EXPerişân-hâlin oldum sormadın hâl-i perişanım Gamindan derde düştüm kılmadın tedbir-i dermânim Ne dersen rûz-gârım beyle mi geçsün güzel hânım Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânim
16. Sanatın ilk döneminde Servetifünun'un sanat anlayışına
uygun olarak Yağmur, Ufuk gibi doğa betimlemelerine
dayalı şiirler; Tesadüf, Sen Olmasan gibi bireysel duygu-
ları yansıtan lirik şiirler ya da Hasta Çocuk, Balıkçılar, Ra-
mazan Sadakası gibi yaşamda rastlanan küçük olayları
anlatan şiirler yazmıştır. Sonraki yıllarda, başlangıçtaki
sanat anlayışından oldukça uzaklaşmış ve yaşamının
sonuna dek toplumsal sorunları dile getiren güçlü şiirler
yazmıştır. ---- bu nitelikteki şiirlerinden biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?
A) Sis
BY Piyale
C) Millet Şarkısı
D Han-ı Yağma
E) Doksan Beşe Doğru
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
16. Sanatın ilk döneminde Servetifünun'un sanat anlayışına uygun olarak Yağmur, Ufuk gibi doğa betimlemelerine dayalı şiirler; Tesadüf, Sen Olmasan gibi bireysel duygu- ları yansıtan lirik şiirler ya da Hasta Çocuk, Balıkçılar, Ra- mazan Sadakası gibi yaşamda rastlanan küçük olayları anlatan şiirler yazmıştır. Sonraki yıllarda, başlangıçtaki sanat anlayışından oldukça uzaklaşmış ve yaşamının sonuna dek toplumsal sorunları dile getiren güçlü şiirler yazmıştır. ---- bu nitelikteki şiirlerinden biridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilemez? A) Sis BY Piyale C) Millet Şarkısı D Han-ı Yağma E) Doksan Beşe Doğru
17. Tevfik Fikret ile Yahya Kemal arasında;
en az bir şiirinde hece ölçüsü kullanma,
H.nazmı nesre yaklaştırma,
HI. mensur şiir türünde eser verme,
LIV. şiirde ağır, süslü bir dil kullanma,
Türkçeyi aruza başarıyla uygulama
ifadelerinden hangileri ortaktır?
A) I - II
B) I-IV-V
D) II - H - IV
C) I-V
EH-TV-V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
17. Tevfik Fikret ile Yahya Kemal arasında; en az bir şiirinde hece ölçüsü kullanma, H.nazmı nesre yaklaştırma, HI. mensur şiir türünde eser verme, LIV. şiirde ağır, süslü bir dil kullanma, Türkçeyi aruza başarıyla uygulama ifadelerinden hangileri ortaktır? A) I - II B) I-IV-V D) II - H - IV C) I-V EH-TV-V
3.
Servetifünun Dönemi şiiri için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Ritim ve ahenk önemsenir, ahengi yakalamak için
uyak ve redif kullanılır.
B) Parnasizme bağlı bir biçimcilik göze çarpar.
C) Sembolizme bağlı bir duygu ve hayal zenginliği vardır.
D Anlatılan, anlatımdan üstün tutulmuştur.
E) Arapça, Farsça sözcükler, tamlamalar ve simgesel
anlatımlar göze çarpar.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
3. Servetifünun Dönemi şiiri için aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Ritim ve ahenk önemsenir, ahengi yakalamak için uyak ve redif kullanılır. B) Parnasizme bağlı bir biçimcilik göze çarpar. C) Sembolizme bağlı bir duygu ve hayal zenginliği vardır. D Anlatılan, anlatımdan üstün tutulmuştur. E) Arapça, Farsça sözcükler, tamlamalar ve simgesel anlatımlar göze çarpar.
Ödev Testi
3. (1) Cenap Şahabettin'in vecize niteliğindeki sözlerinden oluş-
muş bir eserdir. (II) adlı eseri, I. Dünya Savaşı dolayısı ile yaz-
dığı ve savaş felsefesinden söz ettiği makalelerden oluşmakta-
dır. (III) yazarın I. Dünya Savaşı yıllarında görevli olarak gittiği
Bağdat'ta gördüklerini ve izlenimlerini anlattığı eseridir. (IV) ad-
li oyunu ise görücü usulü ile evliliği ve gençlerin görücü usulü-
ne bakışını anlatan iki perdelik bir komedidir.
Bu parçadaki numaralanmış yerlere aşağıda verilenlerden
hangisi getirilemez?
Girize
A) Nesr-i Harp
B) Körebe
Tiryaki Sözler
D) Hac Yolunda
E) Afak-ı Irak
sielo
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
Ödev Testi 3. (1) Cenap Şahabettin'in vecize niteliğindeki sözlerinden oluş- muş bir eserdir. (II) adlı eseri, I. Dünya Savaşı dolayısı ile yaz- dığı ve savaş felsefesinden söz ettiği makalelerden oluşmakta- dır. (III) yazarın I. Dünya Savaşı yıllarında görevli olarak gittiği Bağdat'ta gördüklerini ve izlenimlerini anlattığı eseridir. (IV) ad- li oyunu ise görücü usulü ile evliliği ve gençlerin görücü usulü- ne bakışını anlatan iki perdelik bir komedidir. Bu parçadaki numaralanmış yerlere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez? Girize A) Nesr-i Harp B) Körebe Tiryaki Sözler D) Hac Yolunda E) Afak-ı Irak sielo
15. . Sen kalacaksın kimse bilmeyecek
Ve kimseler görmeyecek seni
Yaşayacaksın gözlerimde
Aşk mıdır ki can-ü dil mülkünü yağma eyleyen
Aşk mıdır sinem içre gelip de cân eyleyen
Aşağıdakilerin hangisi farklı edebî dönemlerden
alınmı bu şiir parçalarının ortak özelliğidir?
A Tema unga B) Biçem, CUyák örgüsü
D) Nazim birimi EX Ölçü
16. 1896-1901 yılları arasında yazdıklarında hemen
ge
rc
le
L
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Şiir
15. . Sen kalacaksın kimse bilmeyecek Ve kimseler görmeyecek seni Yaşayacaksın gözlerimde Aşk mıdır ki can-ü dil mülkünü yağma eyleyen Aşk mıdır sinem içre gelip de cân eyleyen Aşağıdakilerin hangisi farklı edebî dönemlerden alınmı bu şiir parçalarının ortak özelliğidir? A Tema unga B) Biçem, CUyák örgüsü D) Nazim birimi EX Ölçü 16. 1896-1901 yılları arasında yazdıklarında hemen ge rc le L