Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Servetifünun Edebiyatında Anı Soruları

28............ türünde eser veren bir sanatçı, geçmiş zamanı
anlatır. Bu türde yazılmış bir eseri okuduğunuzda geçmi-
şe tanıklık eder, onun içinde yaşarsınız. Yakup Kadri'nin
"Zoraki Diplomat" ve Halit Ziya'nın "Kırk Yıl" adlı eserleri
bu türün örneklerindendir.
Bu parçada tanıtılan düzyazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
to 118 (0
LA) Biyografi
C) Ani
LEXMektup
BLOtobiyografi
DLGünlük
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
28............ türünde eser veren bir sanatçı, geçmiş zamanı anlatır. Bu türde yazılmış bir eseri okuduğunuzda geçmi- şe tanıklık eder, onun içinde yaşarsınız. Yakup Kadri'nin "Zoraki Diplomat" ve Halit Ziya'nın "Kırk Yıl" adlı eserleri bu türün örneklerindendir. Bu parçada tanıtılan düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir? to 118 (0 LA) Biyografi C) Ani LEXMektup BLOtobiyografi DLGünlük
23. Ayça: Edebiyatımızda "Çile şairi" olarak bilinen sanatçının
şiirlerinin hepsini okudum.
D
Kerem: Ben sözünü ettiğin şairin oyunlarından birini oku-
dum.
Ayça: O; Cumhuriyet Dönemi'nin öykü, roman, tiyatro, şi-
ir ve gezi yazısı türlerinde eserler veren önemli bir sanat-
çısıdır. Sen onun edebiyatımızdaki yerini nasıl anlatırsın?
Kerem:
----.
Bu diyalog ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ayça ve Kerem, Necip Fazıl hakkında konuşmaktadır.
B) Kerem, Bir Adam Yaratmak adlı eseri okumuş olabilir.
C) Ayça'nın sözlerinden birinde bilgi yanlışı vardır.
D) Babiâli adlı eser, söz konusu sanatçının gezi türündeki
eserdir.
E) Bu diyalogda boş bırakılan yere "Siyasi, fikri, edebî ka-
rakterdeki Büyük Doğu dergisini çıkaran, Cumhuriyet
Dönemi Türk şiirinin mistik şairidir." getirilebilir.
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
23. Ayça: Edebiyatımızda "Çile şairi" olarak bilinen sanatçının şiirlerinin hepsini okudum. D Kerem: Ben sözünü ettiğin şairin oyunlarından birini oku- dum. Ayça: O; Cumhuriyet Dönemi'nin öykü, roman, tiyatro, şi- ir ve gezi yazısı türlerinde eserler veren önemli bir sanat- çısıdır. Sen onun edebiyatımızdaki yerini nasıl anlatırsın? Kerem: ----. Bu diyalog ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ayça ve Kerem, Necip Fazıl hakkında konuşmaktadır. B) Kerem, Bir Adam Yaratmak adlı eseri okumuş olabilir. C) Ayça'nın sözlerinden birinde bilgi yanlışı vardır. D) Babiâli adlı eser, söz konusu sanatçının gezi türündeki eserdir. E) Bu diyalogda boş bırakılan yere "Siyasi, fikri, edebî ka- rakterdeki Büyük Doğu dergisini çıkaran, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin mistik şairidir." getirilebilir.
11. Hepsi bu sözü beğenip çıkmaya yol aradılar,
bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: "Burada
bir demir madeni var. Yalın kata benziyor.
Şunun demirini eritsek bir yol olurdu." Varip ol
yeri gördüler ve bu sözü de beğendiler. Dağın
geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler.
Tanrı'nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir dağ
eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu.
Bu parça aşağıdaki destanların hangisinden
alınmış olabilir?
A) Oğuz Kağan
B) Ergenekon
C) Bozkurt
D) Manas
E) Türeyiş
sinavyayin.com
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
11. Hepsi bu sözü beğenip çıkmaya yol aradılar, bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: "Burada bir demir madeni var. Yalın kata benziyor. Şunun demirini eritsek bir yol olurdu." Varip ol yeri gördüler ve bu sözü de beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Tanrı'nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. Bu parça aşağıdaki destanların hangisinden alınmış olabilir? A) Oğuz Kağan B) Ergenekon C) Bozkurt D) Manas E) Türeyiş sinavyayin.com
19. I. "Bağbozumu" ve "Kıvılcımlı Gül" adlı eseri vardır
Kırk Yıl" isimli anı kitabını yazmıştır.
III. "Firak-ı Irak" şiir türünde eseridir.
IV. "Eylül" adlı romanı ilk psikolojik romanımızdır.
V. "Siyah İnciler" isimli mensur şiirin yazarıdır.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi hakkında numaralanmış
öncüllerde bilgi yoktur?
Tevfik Fikret
BY Hüseyin Siret Özsever
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Süleyman Nazif
E) Mehmet Rauf
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
19. I. "Bağbozumu" ve "Kıvılcımlı Gül" adlı eseri vardır Kırk Yıl" isimli anı kitabını yazmıştır. III. "Firak-ı Irak" şiir türünde eseridir. IV. "Eylül" adlı romanı ilk psikolojik romanımızdır. V. "Siyah İnciler" isimli mensur şiirin yazarıdır. Aşağıdaki yazarlardan hangisi hakkında numaralanmış öncüllerde bilgi yoktur? Tevfik Fikret BY Hüseyin Siret Özsever C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Süleyman Nazif E) Mehmet Rauf
B) Olaylar olduğu gibi
© Açık, sade, yalın, duru ve içten bir anlatır kulla
nılmalıdır.
Anı yazarı anlattıklarını ve gördüklerini ispatlamak
belgelemek zorundadır.
E) Ani yazılırken mümkün olduğu kadar tarafsız ol-
maya çalışılmalıdır.
. Tarihe, topluma, sanata şekil ya da yön vermiş kimse-
lerin hayatı daima insanların ilgisini çekmiştir. Sanat,
bilim ve meslek dallarında ve daha başka sahalarda
isim yapmış insanlar üzerinde genel bilgilerden daha
özel bilgiler verir. Bu özelliğinden dolayı bu türe daima
ilgi duyulmuştur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde
durulmuştur?
A) Biyografi
B) Otobiyografi
C) Günlük
D) Monografi
E) Hatira
Ho
caur
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
B) Olaylar olduğu gibi © Açık, sade, yalın, duru ve içten bir anlatır kulla nılmalıdır. Anı yazarı anlattıklarını ve gördüklerini ispatlamak belgelemek zorundadır. E) Ani yazılırken mümkün olduğu kadar tarafsız ol- maya çalışılmalıdır. . Tarihe, topluma, sanata şekil ya da yön vermiş kimse- lerin hayatı daima insanların ilgisini çekmiştir. Sanat, bilim ve meslek dallarında ve daha başka sahalarda isim yapmış insanlar üzerinde genel bilgilerden daha özel bilgiler verir. Bu özelliğinden dolayı bu türe daima ilgi duyulmuştur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? A) Biyografi B) Otobiyografi C) Günlük D) Monografi E) Hatira Ho caur
12. Türkçeye Farsçadan gelen “perde" sözü; örtü, bölme,
makam, ahenk, ses tonu, tiyatro bölümü, ekran, engel
gibi çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Ayrıca perde açmak,
perdeyi aşmak, perde çekmek, perde kapamak, perde
ve
indirmek, gönülperdesi, göz perdesi, üst perdeden
11
IV
V
konuşmak, tiyatro perdesi gibi türlü şekil ve çok çeşitli
yerlerde kullanılır.
n
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazi-
mi yanlıştır?
r-
A) I
B) II
III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
12. Türkçeye Farsçadan gelen “perde" sözü; örtü, bölme, makam, ahenk, ses tonu, tiyatro bölümü, ekran, engel gibi çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Ayrıca perde açmak, perdeyi aşmak, perde çekmek, perde kapamak, perde ve indirmek, gönülperdesi, göz perdesi, üst perdeden 11 IV V konuşmak, tiyatro perdesi gibi türlü şekil ve çok çeşitli yerlerde kullanılır. n Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazi- mi yanlıştır? r- A) I B) II III D) IV E) V
17. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
AYU
AUç nokta (...)
Ⓡ
B) Tırnak işareti (" ")
T
C) Virgül (,) V
D) Kesme işareti ()
E) Noktalı virgül (;)
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
17. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan- lışlık yapılmıştır? AYU AUç nokta (...) Ⓡ B) Tırnak işareti (" ") T C) Virgül (,) V D) Kesme işareti () E) Noktalı virgül (;)
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla “Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle Igili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
A) Üç nokta (...)
BJ Tırnak işareti (" ")
C) Virgül (6)
D Kesme işareti (')
El Noktalı virgül (;)
7
Di
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla “Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle Igili bir yan- lışlık yapılmıştır? A) Üç nokta (...) BJ Tırnak işareti (" ") C) Virgül (6) D Kesme işareti (') El Noktalı virgül (;) 7 Di
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla “Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
A) Üç nokta (...)
B) Tırnak işareti (" ")
C) Virgül (
D) Kesme işareti (')
E) Noktalı virgül (:)
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla “Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan- lışlık yapılmıştır? A) Üç nokta (...) B) Tırnak işareti (" ") C) Virgül ( D) Kesme işareti (') E) Noktalı virgül (:)
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
A) Üç nokta (...)
B) Tırnak işareti (" ")
C) Virgül (.)
D) Kesme işareti (')
E) Noktalı virgül (5)
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan- lışlık yapılmıştır? A) Üç nokta (...) B) Tırnak işareti (" ") C) Virgül (.) D) Kesme işareti (') E) Noktalı virgül (5)
KPSS 2004 SORUL
3.
GENELLENTER
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
hem koşul hem de uyarı anlamı var-
dir?
A) Otomobillerde ani hız değişikliği
fazla yakıt tüketilmesinin nedenle-
rinden biridir.
B) Otomobillerdeki yakıt tüketimini a-
zaltmak için yeni lastik kullanılmall-
dir.
C) Otomobilin, olması gerekenin altın-
daki veya üstündeki viteslerde kul-
lanılması motoru yıpratır.
-D) Otomobil fazla benzin yakıyorsa
bakım yaptırmak gerekmektedir.
E) Hava basıncı yeterli olmayan oto-
mobil lastiklerinin, yolu kavrayışı
zayıflamaktadır.
(1) Olkelert
duklar da
teki Ostue
şarlarıyla
önemll
türel de
evrense
(III) Ker
ne sah
ce ve
kurulu
vence
rihse
bud
lığın
kele
ola
ma
rin
si
ta
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatın'da Anı
KPSS 2004 SORUL 3. GENELLENTER 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem koşul hem de uyarı anlamı var- dir? A) Otomobillerde ani hız değişikliği fazla yakıt tüketilmesinin nedenle- rinden biridir. B) Otomobillerdeki yakıt tüketimini a- zaltmak için yeni lastik kullanılmall- dir. C) Otomobilin, olması gerekenin altın- daki veya üstündeki viteslerde kul- lanılması motoru yıpratır. -D) Otomobil fazla benzin yakıyorsa bakım yaptırmak gerekmektedir. E) Hava basıncı yeterli olmayan oto- mobil lastiklerinin, yolu kavrayışı zayıflamaktadır. (1) Olkelert duklar da teki Ostue şarlarıyla önemll türel de evrense (III) Ker ne sah ce ve kurulu vence rihse bud lığın kele ola ma rin si ta
BİYATINDA ÖĞRETİCİ METİNLER
9.
1. Grup
2. Grup
1.
Avrupa'da Ne Gördüm
Halit Ziya Uşaklıgil
Ahmet Şuayip
II.
Matbuat Hatıralarım
III.
Cenap Şahabettin
Saray ve Ötesi
I. Ahmet İhsan Tokgöz
Kavgalarım
V.
Süleyman Nazif
Hayat ve Kitaplar
Yukarıda 1. grupta verilen sanatçılardan hangisi 2.
grupta verilen yapıtlardan herhangi biri ile ilişkilen-
dirilemez?
A)
I
B) 11
C) III
D) IV
EV
Gomantomi
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatın'da Anı
BİYATINDA ÖĞRETİCİ METİNLER 9. 1. Grup 2. Grup 1. Avrupa'da Ne Gördüm Halit Ziya Uşaklıgil Ahmet Şuayip II. Matbuat Hatıralarım III. Cenap Şahabettin Saray ve Ötesi I. Ahmet İhsan Tokgöz Kavgalarım V. Süleyman Nazif Hayat ve Kitaplar Yukarıda 1. grupta verilen sanatçılardan hangisi 2. grupta verilen yapıtlardan herhangi biri ile ilişkilen- dirilemez? A) I B) 11 C) III D) IV EV Gomantomi
1