1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri Soruları

27. Toplumcu hikâye anlayışı, toplumcu dünya görüşü
üzerine temellendirilmiş bir anlayıştır. Toplum için
sanat ilkelerine bağlı olarak edebiyata eğitici bir işlev
yükler. ----, toplumcu gerçekçiliğin Türk edebiyatın-
daki başlıca temsilcilerinden biridir.
1918
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada boş
bırakılan yere getirilemez?
A) Sabahattin Ali
B) Kemal Tahir
C) Orhan Kemal
D) Bilge Karasu
E) Rifat Ilgaz
ANK-2304
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
27. Toplumcu hikâye anlayışı, toplumcu dünya görüşü üzerine temellendirilmiş bir anlayıştır. Toplum için sanat ilkelerine bağlı olarak edebiyata eğitici bir işlev yükler. ----, toplumcu gerçekçiliğin Türk edebiyatın- daki başlıca temsilcilerinden biridir. 1918 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada boş bırakılan yere getirilemez? A) Sabahattin Ali B) Kemal Tahir C) Orhan Kemal D) Bilge Karasu E) Rifat Ilgaz ANK-2304
2. Türk dostu Anna Masala, Anadolu Yolları'nda adlı yazısında yol-
culuk izlenimlerini anlatır. Büyük garajlar yoktu ve otobüslerde kli-
ma cihazlan yoktu, şoförler pilot gibi giyinmiyordu ama her zaman
memba suyu şişeleriyle dolu buz dolapları vardı, der. O döneme
dair sosyolojik bir tahill yaparak şunları söyler: Anadolu otobüsle-
i her zaman dapdoluydu. Köylüler, yöresel kıyafetil insanlar, ba-
20n de bir yolcunun bir dostu; kısa bir mesafe için binardi etobü:
sê. Bu misafirler bilet parası vermez, birkaç kilometre sonra inerdl
fakat dostlarini son dakikaya kadar gördükleri için mutluydular, İs=
tanbul'dan Ankara'ya gitmek için Bolu'dan geçerdik. Bolu'da ye-
mek, Abant Isimli lokantada yenirdi. Bulgur pilavi, patlıcan kızart-
ma ve dondurmayı andıran bir yoğurt yerdik. O dağların arasında
Köroğlu'nu düşünürdüm: "Benden selam olsun Bolu Beyine..."
Bunları söylerken Türk gibl heyecan duyar Anna Masala.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yollardan hangisine baş-
vurulmamiştir?
wap
Betimlemoyé
B) Öykülemeye
D) Benzetmeye
e) Alıntı yapmaya
E) Kanıtlamaya
4. ls
6
13
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
2. Türk dostu Anna Masala, Anadolu Yolları'nda adlı yazısında yol- culuk izlenimlerini anlatır. Büyük garajlar yoktu ve otobüslerde kli- ma cihazlan yoktu, şoförler pilot gibi giyinmiyordu ama her zaman memba suyu şişeleriyle dolu buz dolapları vardı, der. O döneme dair sosyolojik bir tahill yaparak şunları söyler: Anadolu otobüsle- i her zaman dapdoluydu. Köylüler, yöresel kıyafetil insanlar, ba- 20n de bir yolcunun bir dostu; kısa bir mesafe için binardi etobü: sê. Bu misafirler bilet parası vermez, birkaç kilometre sonra inerdl fakat dostlarini son dakikaya kadar gördükleri için mutluydular, İs= tanbul'dan Ankara'ya gitmek için Bolu'dan geçerdik. Bolu'da ye- mek, Abant Isimli lokantada yenirdi. Bulgur pilavi, patlıcan kızart- ma ve dondurmayı andıran bir yoğurt yerdik. O dağların arasında Köroğlu'nu düşünürdüm: "Benden selam olsun Bolu Beyine..." Bunları söylerken Türk gibl heyecan duyar Anna Masala. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yollardan hangisine baş- vurulmamiştir? wap Betimlemoyé B) Öykülemeye D) Benzetmeye e) Alıntı yapmaya E) Kanıtlamaya 4. ls 6 13
1. C Kuyucaklı Yusuf
Önce Ekmek
e Irazca'nın Dirliği
Çukurova Yana Yana
Cemo
Bu eserler aşağıdaki yazarlarla eşleştirilirse hangi-
si dışarıda kalır?
A) Kemal Bilbaşar
C) Sabahattin Ali
B) Orhan Kemal
Kemal Tahir
E) Yaşar Kerhal
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
1. C Kuyucaklı Yusuf Önce Ekmek e Irazca'nın Dirliği Çukurova Yana Yana Cemo Bu eserler aşağıdaki yazarlarla eşleştirilirse hangi- si dışarıda kalır? A) Kemal Bilbaşar C) Sabahattin Ali B) Orhan Kemal Kemal Tahir E) Yaşar Kerhal
12. I. Sarı Sıcak
II. Teneke
III. Ortadirek
IV. Kuşlar da Gitti
V. Yılanı Öldürseler
Yaşar Kemal'e ait yukarıdaki eserlerden hangisi-
nin türü farklıdır?
0₁
B) II
/////////////
C) III D) IV E) V
////////
////
www.pelikankitabevi.com.tr
uzak bir dil
dan izlere
hayatları e
Yukarıda
sinde bir
A) II
w.pelik
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
12. I. Sarı Sıcak II. Teneke III. Ortadirek IV. Kuşlar da Gitti V. Yılanı Öldürseler Yaşar Kemal'e ait yukarıdaki eserlerden hangisi- nin türü farklıdır? 0₁ B) II ///////////// C) III D) IV E) V //////// //// www.pelikankitabevi.com.tr uzak bir dil dan izlere hayatları e Yukarıda sinde bir A) II w.pelik
20-Aşağıdaki paragrafta var olan isim, sıfat ve zamirlerin altlarını çiziniz ve çeşitlerini
yazınız.
"Ben çocukken kırmızı bir topum vardı. Babam benim için bakkaldan almıştı.
Arkadaşlarımla futbol oynardık. Topumuz yeşil evde oturan yaşlı teyzenin camına
gelirse bize kızardı. O da bizi severdi aslında ve arada limonata yapardı bizim için.
Mahallemizi ve güzel insanlarını çok özlüyorum."
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
20-Aşağıdaki paragrafta var olan isim, sıfat ve zamirlerin altlarını çiziniz ve çeşitlerini yazınız. "Ben çocukken kırmızı bir topum vardı. Babam benim için bakkaldan almıştı. Arkadaşlarımla futbol oynardık. Topumuz yeşil evde oturan yaşlı teyzenin camına gelirse bize kızardı. O da bizi severdi aslında ve arada limonata yapardı bizim için. Mahallemizi ve güzel insanlarını çok özlüyorum."
LERI
nden fil
pim ekle-
esi birle-
Yanıt A
Sözcük Türleri
KOLAY SORULAR
1. Matbaanin icadı, insanların bilgiye erişimini
kolaylaştırmıştır. Matbaa sayesinde insanla
ra değer katan bilgileri onlarla buluşturacak
11
kitaplar, hızlı ve bol miktarda basılir hâle gel-
IIF
miştir. Yaşanan bu gelişmeler, insanların bil-
IV
giye ulaşmasını hayranlık verecek boyutlara
taşımıştır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden
hangisi fiilimsi değildir?
A)
B) 11 C) III
E) V
2022/MSU
D) IV
2.1) Hindistan'da bir kişi Ganj Nehri'nin kıyısın-
da gezinirken suyun üstünde yüzen bir pet şişe
buldu ((II) Sıradan görünen bu pet şişenin içinde
bir elektronik devrenin bulunduğunu fark edince
merakla onu kurcalamaya başladı. (III) Devre-
ye takılı olan sim kartı telefonuna yerleştirerek
günlerce internet'te dolaştı. (IV) Birkaç ay ücret-
siz İnternet'in keyfini çıkaran bu kimse, bir süre
sonra olayın gerçek yüzünün ne olduğunu an-
ladı. (V) Nehirde karşılaştığı şişe, uzmanlarca
sudaki kirliliği ölçmek üzere yürütülen projenin
1
B
3. Emprovize caz
önemli bir yotoeck
mak (1) Trans hai
nüyle tekakaye
beliriyor. Ome
tüm dikkatiniz vüc
lanıyor. (IV) Kas
yerle temasını hi
kaybolduğunu gö
rumlarda odaklan
gerçekleştiriliyor.
of
Bu parçada num
sinde sifat tamla
B
4. Japonya'da Bat
ğimiz Meiji Dew
lerini dünya lide
disiplin, tüken
11
yaptığı işe ken
NYSE
mindeki gele
uğurda çok gü
Bu parçada
nin türü diğe
A) I
BY
5. Aşağıdaki c
lamı, diğerle
ğlanmıştır
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
LERI nden fil pim ekle- esi birle- Yanıt A Sözcük Türleri KOLAY SORULAR 1. Matbaanin icadı, insanların bilgiye erişimini kolaylaştırmıştır. Matbaa sayesinde insanla ra değer katan bilgileri onlarla buluşturacak 11 kitaplar, hızlı ve bol miktarda basılir hâle gel- IIF miştir. Yaşanan bu gelişmeler, insanların bil- IV giye ulaşmasını hayranlık verecek boyutlara taşımıştır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? A) B) 11 C) III E) V 2022/MSU D) IV 2.1) Hindistan'da bir kişi Ganj Nehri'nin kıyısın- da gezinirken suyun üstünde yüzen bir pet şişe buldu ((II) Sıradan görünen bu pet şişenin içinde bir elektronik devrenin bulunduğunu fark edince merakla onu kurcalamaya başladı. (III) Devre- ye takılı olan sim kartı telefonuna yerleştirerek günlerce internet'te dolaştı. (IV) Birkaç ay ücret- siz İnternet'in keyfini çıkaran bu kimse, bir süre sonra olayın gerçek yüzünün ne olduğunu an- ladı. (V) Nehirde karşılaştığı şişe, uzmanlarca sudaki kirliliği ölçmek üzere yürütülen projenin 1 B 3. Emprovize caz önemli bir yotoeck mak (1) Trans hai nüyle tekakaye beliriyor. Ome tüm dikkatiniz vüc lanıyor. (IV) Kas yerle temasını hi kaybolduğunu gö rumlarda odaklan gerçekleştiriliyor. of Bu parçada num sinde sifat tamla B 4. Japonya'da Bat ğimiz Meiji Dew lerini dünya lide disiplin, tüken 11 yaptığı işe ken NYSE mindeki gele uğurda çok gü Bu parçada nin türü diğe A) I BY 5. Aşağıdaki c lamı, diğerle ğlanmıştır
BÜnsüz benzeşr
e) Ünlü düşmesi - ünsüz düşmesi
D) Ünsüz düşmesi - ünlü türemesi
E) Ünlü türemesi - ünsüz benzeşmesi
asi
6. Aşağıdakilerin hangisinde basit zamanlı ve
zamanlı eylemler birlikte kullanılmıştır?
A) Yağmur yağarsa diye düşünüp yanıma şemsiye alm
B) Şiirlerini okumasam sözlerine inanacaktım heredeyse.
C) Düz yolda yürüyemiyorsun, bu bataklıkta nasıl
ilerleyeceğiz.
D) Kendini ifade etmekten çekinme, eminim onları
etkileyeceksin
TING
birleşik
E) Yasına hürmet ettim, şansını daha fazla zorlama
Aş
ilg
A
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
BÜnsüz benzeşr e) Ünlü düşmesi - ünsüz düşmesi D) Ünsüz düşmesi - ünlü türemesi E) Ünlü türemesi - ünsüz benzeşmesi asi 6. Aşağıdakilerin hangisinde basit zamanlı ve zamanlı eylemler birlikte kullanılmıştır? A) Yağmur yağarsa diye düşünüp yanıma şemsiye alm B) Şiirlerini okumasam sözlerine inanacaktım heredeyse. C) Düz yolda yürüyemiyorsun, bu bataklıkta nasıl ilerleyeceğiz. D) Kendini ifade etmekten çekinme, eminim onları etkileyeceksin TING birleşik E) Yasına hürmet ettim, şansını daha fazla zorlama Aş ilg A
10.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin geçmiş zaman
kipi isme gelmiştir?
A) Burası ülkedeki tarihî değerlerini en iyi korumuş şehir.
B) Köyün çocukları boş zamanlarında bu derede yüzerdi.
C) Insanlar, kaza yapmış motosikletin başına toplanmıştı.
D) Emlakçının bana gösterdiği ev çok bakımsızdı.
E) Hava çok sıcak olduğu için koca çarşıda sadece birkaç
müşteri vardı.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
10.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin geçmiş zaman kipi isme gelmiştir? A) Burası ülkedeki tarihî değerlerini en iyi korumuş şehir. B) Köyün çocukları boş zamanlarında bu derede yüzerdi. C) Insanlar, kaza yapmış motosikletin başına toplanmıştı. D) Emlakçının bana gösterdiği ev çok bakımsızdı. E) Hava çok sıcak olduğu için koca çarşıda sadece birkaç müşteri vardı.
24
Sesler vereceksin
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketin hâli
Düzelmeden dünyanın hâli
Gözüne uyku giremez ki...
●
slibe Osoa ebeginq De
Shibieignisri neb
Melih Cevdet Anday'a ait bu şiirle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? as femriA (A
iteimmiten ims
laman enhlia hüT !
sb et Thib ev emeleoni ina sbrie 2
hifeimis omsis
Ölçü ve kafiyeye karşı çıkmışlardır. nuludnatel
Mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkıp; sadeliğe önem
vermişlerdir.
Sıradan insanları şiire konu etmişlerdir. en sal4 VI
bobshule v
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri verilen
topluluğa bağlı bir sanatçı tarafından kaleme alınmamıştır?
insa ov se olei nelxenciog ev xan
ibsv leig
A) Serbest ölçünün kullanıldığı maye ismex syrisY (@
B) Yalın bir anlatımın benimsendiği imde niveau (O
Toplumcu bir içeriğin olduğu miast lemmiA (0
D) Süslü ve sanatlı bir söyleyişin olduğu
E) Ses ve ritmin önemsendiği
A templeM (@
AVENUY
A) Destan Gibi
simo gimnele K
B) Koca Bir Yaz
röledney iplld vid lipil s'yon tol tempe
Yeşeren Otlar
D) Danaburnu
V@3
E) Telgrafhane
VI (G (O
nomor
3. Benim de mi düşüncelerim olacaktı
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım
sb
ilgimliqsy
1 (8
bolly
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Ahmet Muhip Dıranas
1 (A
Sessiz, sedasız mı olacaktım böylene moller all aix
Çok sevdiğim salatayı bile
Xtate sb in
Aramaz mi olacaktım
Ben böyle mi olacaktım
Diabrusvidebe T.St
albiaibliamet üyüd
sx jibed oneixenoop evlenelop
lo ov obiahivast hinsliux innal
Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki
şairlerin hangisi tarafından kaleme alınmış olabilir?
1008
Silbe üsöe absons s
Fiblaignant rise
SUPARA
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
24 Sesler vereceksin Uyuyamayacaksın Düzelmeden memleketin hâli Düzelmeden dünyanın hâli Gözüne uyku giremez ki... ● slibe Osoa ebeginq De Shibieignisri neb Melih Cevdet Anday'a ait bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? as femriA (A iteimmiten ims laman enhlia hüT ! sb et Thib ev emeleoni ina sbrie 2 hifeimis omsis Ölçü ve kafiyeye karşı çıkmışlardır. nuludnatel Mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkıp; sadeliğe önem vermişlerdir. Sıradan insanları şiire konu etmişlerdir. en sal4 VI bobshule v Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri verilen topluluğa bağlı bir sanatçı tarafından kaleme alınmamıştır? insa ov se olei nelxenciog ev xan ibsv leig A) Serbest ölçünün kullanıldığı maye ismex syrisY (@ B) Yalın bir anlatımın benimsendiği imde niveau (O Toplumcu bir içeriğin olduğu miast lemmiA (0 D) Süslü ve sanatlı bir söyleyişin olduğu E) Ses ve ritmin önemsendiği A templeM (@ AVENUY A) Destan Gibi simo gimnele K B) Koca Bir Yaz röledney iplld vid lipil s'yon tol tempe Yeşeren Otlar D) Danaburnu V@3 E) Telgrafhane VI (G (O nomor 3. Benim de mi düşüncelerim olacaktı Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım sb ilgimliqsy 1 (8 bolly A) Ahmet Kutsi Tecer B) Ahmet Muhip Dıranas 1 (A Sessiz, sedasız mı olacaktım böylene moller all aix Çok sevdiğim salatayı bile Xtate sb in Aramaz mi olacaktım Ben böyle mi olacaktım Diabrusvidebe T.St albiaibliamet üyüd sx jibed oneixenoop evlenelop lo ov obiahivast hinsliux innal Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından kaleme alınmış olabilir? 1008 Silbe üsöe absons s Fiblaignant rise SUPARA
B
B
B
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
19. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek
olarak gösterilemez?
LA Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim.
Fakat eğer sen
Bizimle beraber
Kaydırak oynamasını bilseydin
Seni daha çok severdim.
B) Sofalar seninle serin
Odalar seninle ferah
Günüm neş'eyle uzun
Yatağında kalktığım sabah
Tanıdığım bir ağaç var
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Tanrının işine bakın.
DY Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,
Bir parça uzaklaş kederlerinden.
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,
Mehtabın ördüğü saatler nerde
Gemiler geçer rüyalarımda,
Allı pullu gemiler, damların üzerinden;
Ben zavallı,
Ben yıllardır denize hasret
20. Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Hüküm Gecesi'nde
Il Mesrutivet villarını ve II. Mesrutivet sonrasın-
21. Fal
Fik
ve
On
Re
yin
b
C
a
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
B B B TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ 19. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek olarak gösterilemez? LA Mahallemizde Senden başka ağaç olsaydı Seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen Bizimle beraber Kaydırak oynamasını bilseydin Seni daha çok severdim. B) Sofalar seninle serin Odalar seninle ferah Günüm neş'eyle uzun Yatağında kalktığım sabah Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakın Saadetin adını bile duymamış Tanrının işine bakın. DY Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde, Bir parça uzaklaş kederlerinden. Bir ruh gülümsüyor gibi derinden, Mehtabın ördüğü saatler nerde Gemiler geçer rüyalarımda, Allı pullu gemiler, damların üzerinden; Ben zavallı, Ben yıllardır denize hasret 20. Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Hüküm Gecesi'nde Il Mesrutivet villarını ve II. Mesrutivet sonrasın- 21. Fal Fik ve On Re yin b C a
hangisi edat değildir?
A B C) III
ABC)
DAVQV
E) V
17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat yoktur?
A) Aysel git basimdan ben sana göre değitim
BAma bundan dolayı kimseye hiperm yok
Csanki her şey bizimle var ve bizimle olacak
D) Beryeryüzünde başka çarem kalmamış
Mum olduğu gibi kalsın akşamdan
Sifet.
edat
Sokaklar bir yara (1) gibi, yüründükçe kanardr
Donup kalırdı sesim, o (II) buzdan yüreklere vurdukça
(1) Her ana ağıt yakmak (IV) için dudaklarını
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
hangisi edat değildir? A B C) III ABC) DAVQV E) V 17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat yoktur? A) Aysel git basimdan ben sana göre değitim BAma bundan dolayı kimseye hiperm yok Csanki her şey bizimle var ve bizimle olacak D) Beryeryüzünde başka çarem kalmamış Mum olduğu gibi kalsın akşamdan Sifet. edat Sokaklar bir yara (1) gibi, yüründükçe kanardr Donup kalırdı sesim, o (II) buzdan yüreklere vurdukça (1) Her ana ağıt yakmak (IV) için dudaklarını
CAP
7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde ver
len edebî sanat yoktur?
A) Gülüm şöyle gülüm böyle demekdir yâra mu'tadim
Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbimsin
(nida)
B) Ne hâletdir sana bakdıkça ey cû ömrüm eksilmez
Meger zencîr-bend-i pây-i ömr-i pür-şitâbımsın
(teşbih)
C) Bu gün gülşende gördüm kim oturmuş pâdişâh-ı gül
Durup hidmetde bülbül der ki şâh-ı kâm-yâbımsın
(teghis)
D) Açıl ey fasl-ı dey sen gülsitanlardan açılsın gül
Terennüm eyle bülbül mutribim çengim rebâbimsin
(tenasüp)
E) Salındın şöyle kim yıkdın beni ey ar'ar-i âzâd
Seni gördükde sandım dil-ber-i âlî-cenâbimsin
(tecahülüarf)
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
CAP 7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde ver len edebî sanat yoktur? A) Gülüm şöyle gülüm böyle demekdir yâra mu'tadim Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbimsin (nida) B) Ne hâletdir sana bakdıkça ey cû ömrüm eksilmez Meger zencîr-bend-i pây-i ömr-i pür-şitâbımsın (teşbih) C) Bu gün gülşende gördüm kim oturmuş pâdişâh-ı gül Durup hidmetde bülbül der ki şâh-ı kâm-yâbımsın (teghis) D) Açıl ey fasl-ı dey sen gülsitanlardan açılsın gül Terennüm eyle bülbül mutribim çengim rebâbimsin (tenasüp) E) Salındın şöyle kim yıkdın beni ey ar'ar-i âzâd Seni gördükde sandım dil-ber-i âlî-cenâbimsin (tecahülüarf)
da
ya
ngi
11,
a-
ni
a
→
n
22. Bilinçlenmeye başladığımız çocukluk günlerinden bugüne
16m değin biriktirdiğimiz tüm anıların, seslerin, yüzlerin üzeri-
ama bu albümümde
mizde etkili olduğuna inanıyorum..
öyle olmadı. Albümü dinleyenleri anılarıma doğru bir
yolculuğa çıkarıyorum.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yapıtlar, yaratıcısının imzasını taşıyabilecek nitelikte
olmalı
www.pe
Ma
B) Her ürün, sanatçısının yaşamının kısa bir özetidir
C) Müzik, ulusal niteliklerle sınırlı kalmamalıdır
Üretilenler, deneyimlerimizden bağımsız da olabilir
E) Yaratılar, sizin verdiğiniz biçimle sınırlı kalır
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
da ya ngi 11, a- ni a → n 22. Bilinçlenmeye başladığımız çocukluk günlerinden bugüne 16m değin biriktirdiğimiz tüm anıların, seslerin, yüzlerin üzeri- ama bu albümümde mizde etkili olduğuna inanıyorum.. öyle olmadı. Albümü dinleyenleri anılarıma doğru bir yolculuğa çıkarıyorum. Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Yapıtlar, yaratıcısının imzasını taşıyabilecek nitelikte olmalı www.pe Ma B) Her ürün, sanatçısının yaşamının kısa bir özetidir C) Müzik, ulusal niteliklerle sınırlı kalmamalıdır Üretilenler, deneyimlerimizden bağımsız da olabilir E) Yaratılar, sizin verdiğiniz biçimle sınırlı kalır
15. () Bir yazarın el yazısı gibi, basılı eserlerinin dış görünüşü de mizacı
karakterini, seciyesini ve sanat anlayışını gösteren ipuçlarından biridi
(II) Tevfik Fikret, bu konuda gerçekten çok titiz bir şairdi. (III) Fil
ret şeklin, güzelliği etkilediğini biliyordu. (IV) Aynı zamanda iyi b
hattat da olan Fikret, Haluk'un Defteri'ni kendi el yazısıyla bastıra
(V) El yazısındaki temizlik, düzgünlük ve kalemine hâkimiyet, onu
mizacını yansıtan bir aynaydı.
4
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdak
lerden hangisi yanlıştır?X
A) 1. cümlede aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılm
sı, anlatım bozukluğuna neden olmuştur.
B) II. cümle, yüklemi söz öbeğinden oluşmuş bir isim cümlesidi
C) III. cümlenin yüklemi basit yapılı ve basit zamanlı bir eylemd
D) IV. cümlede hem edat hem bağlaç vardır.
E) V. cümlede niteleme sıfatı görevinde kullanılmış ortaç bulu
maktadır. V
b
Sifet
Diğer Sayfaya Geçini
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
15. () Bir yazarın el yazısı gibi, basılı eserlerinin dış görünüşü de mizacı karakterini, seciyesini ve sanat anlayışını gösteren ipuçlarından biridi (II) Tevfik Fikret, bu konuda gerçekten çok titiz bir şairdi. (III) Fil ret şeklin, güzelliği etkilediğini biliyordu. (IV) Aynı zamanda iyi b hattat da olan Fikret, Haluk'un Defteri'ni kendi el yazısıyla bastıra (V) El yazısındaki temizlik, düzgünlük ve kalemine hâkimiyet, onu mizacını yansıtan bir aynaydı. 4 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdak lerden hangisi yanlıştır?X A) 1. cümlede aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılm sı, anlatım bozukluğuna neden olmuştur. B) II. cümle, yüklemi söz öbeğinden oluşmuş bir isim cümlesidi C) III. cümlenin yüklemi basit yapılı ve basit zamanlı bir eylemd D) IV. cümlede hem edat hem bağlaç vardır. E) V. cümlede niteleme sıfatı görevinde kullanılmış ortaç bulu maktadır. V b Sifet Diğer Sayfaya Geçini
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türü
bakımından, "Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye
Abla." dizesinin yüklemiyle aynıdır?
A) Şiirde yalnızlık, ana tema olarak seçilmiş.
B) Seçilen duygu ortak bir özellik gösteriyor.
C) Ozansa bunu kendince, içtenlikle yansıtıyor.
D) Yalnızlığı, doğayla, insanla bütünleştiriyor.
E) Söyleyişteki bu yumuşaklık şiirin ana konusuydu.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türü bakımından, "Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye Abla." dizesinin yüklemiyle aynıdır? A) Şiirde yalnızlık, ana tema olarak seçilmiş. B) Seçilen duygu ortak bir özellik gösteriyor. C) Ozansa bunu kendince, içtenlikle yansıtıyor. D) Yalnızlığı, doğayla, insanla bütünleştiriyor. E) Söyleyişteki bu yumuşaklık şiirin ana konusuydu.
n
nde Artık
10. Kızıl sarıg arkaşıp a
Yipkin yaşıl yüzkeşip
Bier bier kötü yürkeşüp
Yalnguk anı tanlaşur
(Günümüz Türkçesiyle)
Kızıl ve sarı yerden bitiyor
Mor ile yeşil yüz yüze geliyor.
Ve birbirlerine sarılıyorlar
İnsan hayretler içinde kalıyor
Biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundu-
rulduğunda, bu dizelerin aşağıdakilerin hangisin-
den alındığı söylenebilir?
islamiyet Encoji
atasozi!
A) Kosuk
Sav
saab doctisk
By Sagu hafuz
Saguind
Semaibab
Paruz
auch/
dockch biarminde yazılmış
hece ola-sale soylemis
E) Türkü
11. Aşağıdakilerin hangisinde İslam
do wh
7,8,11
darder
misra
serbest nazym
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
n nde Artık 10. Kızıl sarıg arkaşıp a Yipkin yaşıl yüzkeşip Bier bier kötü yürkeşüp Yalnguk anı tanlaşur (Günümüz Türkçesiyle) Kızıl ve sarı yerden bitiyor Mor ile yeşil yüz yüze geliyor. Ve birbirlerine sarılıyorlar İnsan hayretler içinde kalıyor Biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundu- rulduğunda, bu dizelerin aşağıdakilerin hangisin- den alındığı söylenebilir? islamiyet Encoji atasozi! A) Kosuk Sav saab doctisk By Sagu hafuz Saguind Semaibab Paruz auch/ dockch biarminde yazılmış hece ola-sale soylemis E) Türkü 11. Aşağıdakilerin hangisinde İslam do wh 7,8,11 darder misra serbest nazym