Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri Soruları

H 6. Eşim dostum yavrularım
İşte benim sonbaharım
Veysel karanlık yollarım
Gelmez yola gidiyorum
HOCA
M
Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
S
t
AT Tamlayan eki
lyelik eki almiş sözcükler
Birleşik sifat
DY Yapım eki almış sözcük
EX Birleşik sözcük
173
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
H 6. Eşim dostum yavrularım İşte benim sonbaharım Veysel karanlık yollarım Gelmez yola gidiyorum HOCA M Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? S t AT Tamlayan eki lyelik eki almiş sözcükler Birleşik sifat DY Yapım eki almış sözcük EX Birleşik sözcük 173
E/
28. Köşe yazarları hayatımda önemli bir yer tutar. On iki
yaşımdan itibaren köşe yazarlarını okumaya başladım.
Onları çok önemsedim. Politik ve güncel dünyamın ko-
ordinatlarını oluşturdular. Türkiye'de köşe yazarlarının,
dünyanın pek az ülkesinde nasip olabilecek bir yerleri
olduğunu düşünüyorum. Onlar her şeyin profesörüdür.
Okuyucunun dünyaya bakışını anlamlandırırlar, onu esir
alırlar. İnsanların derinde yatan bazı ihtiyaçlarına cevap
veren bir alışkanlıktır köşe yazarı okumak. Bizim dünya-
mızı belli ölçülerde kuran bu insanlar, sonradan bir çeşit
"ulaşılmaz"a dönüşürler.
Bu parçadan "köşe yazarları" ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz?
A) Siyasi ve güncel konular üzerinde dururlar.
B) Ülkemiz insanı gözünde önemli bir yerleri vardır.
C) Okurlarının hayata bakış açılarını yönlendirirler.
D) Hayatımızı belli kalıplar çerçevesinde şekillendirirler.
E) Okurlarına okuma alışkanlığı kazandırırlar.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
E/ 28. Köşe yazarları hayatımda önemli bir yer tutar. On iki yaşımdan itibaren köşe yazarlarını okumaya başladım. Onları çok önemsedim. Politik ve güncel dünyamın ko- ordinatlarını oluşturdular. Türkiye'de köşe yazarlarının, dünyanın pek az ülkesinde nasip olabilecek bir yerleri olduğunu düşünüyorum. Onlar her şeyin profesörüdür. Okuyucunun dünyaya bakışını anlamlandırırlar, onu esir alırlar. İnsanların derinde yatan bazı ihtiyaçlarına cevap veren bir alışkanlıktır köşe yazarı okumak. Bizim dünya- mızı belli ölçülerde kuran bu insanlar, sonradan bir çeşit "ulaşılmaz"a dönüşürler. Bu parçadan "köşe yazarları" ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi çıkarılamaz? A) Siyasi ve güncel konular üzerinde dururlar. B) Ülkemiz insanı gözünde önemli bir yerleri vardır. C) Okurlarının hayata bakış açılarını yönlendirirler. D) Hayatımızı belli kalıplar çerçevesinde şekillendirirler. E) Okurlarına okuma alışkanlığı kazandırırlar.
T
19.
1. Metin
Otel Kâtibi: Merhamet suç mu efendim?
Reis Bey: Hem de idamlık...
Taşralı Müşteri: Taştan mı, demirden mi bu adam?
Otel Kâtibi: Makine adam... Kanun makinesi...
Taşralı Müşteri: Hiç acıdığı olmaz mı?
Otel Kâtibi: Acımak mı? Bir gece otelde bir intihar vakası
oldu. Gelen polislere, odamda yazımı yazıyordum, dedi;
on günlük uzaktaymışım gibi hiçbir şeyden haberim ol-
madı, dedi. Sabahleyin savcı, ölünün yüzünü açıp binbir
rica ile ona gösterdiği zaman şu sözü söyledi: «Benden,
merhametin öldürdüklerine merhamet beklemeyiniz!»> Bu
sözü, kulağımdan hiç gitmez.
Taşralı Müşteri- Merhametin öldürdükleri ne demek?
Ed-Sos-1
II. Metin
Yüzbaşı Cemil, on yedi yaşındayken kapatıldığı Taşkış-
la'nın yer altı hücresinde bile bu kadar umutsuz bir yal-
nızlık duymamıştı. Şu anda gidecek hiçbir yeri, yapacak
hiçbir işi yoktu. Ne önü denizdi ne ardı tren yolu. Bura-
da, dilini bildiği insanlar da oturmuyordu sanki. Çevresini
düşmanlar bile çevirmiş değildi artık. Cemil'in Anadolu'ya
geçmesinde vatan için bir şeyler yapma isteği kadar, ye-
rinde rahat duramayan insan psikolojisinin de etkisi vardı.
Onu, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne Patriyot Ömer sok-
muştu. Tanıdık bir sesin, Eyüp Sabri'nin sesinin, "Cemi-
yete girmek için iyice düşündünüz mü? Hâlâ kararli misi-
niz?" sorusuna "Evet." demişti. "Yasalara uymayan idam
olur." sözüne "Peki" diye karşılık vermişti.
Bu iki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) T. göstermeye, II. anlatmaya bağlı metin türüne örnektir.
B metnin yazarı Necip Fazıl Kısakürek'tin
C) Iki metinde de psikolojik ögelerden yararlanılmıştır.
D) Her iki metinde de diyalog tekniğine başvurulmuştur.
. metnin yazarı Tarık Buğra'dır.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
T 19. 1. Metin Otel Kâtibi: Merhamet suç mu efendim? Reis Bey: Hem de idamlık... Taşralı Müşteri: Taştan mı, demirden mi bu adam? Otel Kâtibi: Makine adam... Kanun makinesi... Taşralı Müşteri: Hiç acıdığı olmaz mı? Otel Kâtibi: Acımak mı? Bir gece otelde bir intihar vakası oldu. Gelen polislere, odamda yazımı yazıyordum, dedi; on günlük uzaktaymışım gibi hiçbir şeyden haberim ol- madı, dedi. Sabahleyin savcı, ölünün yüzünü açıp binbir rica ile ona gösterdiği zaman şu sözü söyledi: «Benden, merhametin öldürdüklerine merhamet beklemeyiniz!»> Bu sözü, kulağımdan hiç gitmez. Taşralı Müşteri- Merhametin öldürdükleri ne demek? Ed-Sos-1 II. Metin Yüzbaşı Cemil, on yedi yaşındayken kapatıldığı Taşkış- la'nın yer altı hücresinde bile bu kadar umutsuz bir yal- nızlık duymamıştı. Şu anda gidecek hiçbir yeri, yapacak hiçbir işi yoktu. Ne önü denizdi ne ardı tren yolu. Bura- da, dilini bildiği insanlar da oturmuyordu sanki. Çevresini düşmanlar bile çevirmiş değildi artık. Cemil'in Anadolu'ya geçmesinde vatan için bir şeyler yapma isteği kadar, ye- rinde rahat duramayan insan psikolojisinin de etkisi vardı. Onu, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne Patriyot Ömer sok- muştu. Tanıdık bir sesin, Eyüp Sabri'nin sesinin, "Cemi- yete girmek için iyice düşündünüz mü? Hâlâ kararli misi- niz?" sorusuna "Evet." demişti. "Yasalara uymayan idam olur." sözüne "Peki" diye karşılık vermişti. Bu iki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) T. göstermeye, II. anlatmaya bağlı metin türüne örnektir. B metnin yazarı Necip Fazıl Kısakürek'tin C) Iki metinde de psikolojik ögelerden yararlanılmıştır. D) Her iki metinde de diyalog tekniğine başvurulmuştur. . metnin yazarı Tarık Buğra'dır.
Örnek - 6
(1) Cahit Zarifoğlu, İkinci Yeni'nin ve modern Alman şiirinin etki-
sinde kalmıştır. (II) Giderek hikmete yönelen bir tutum içerisin-
de olmuş, insanın varlık içerisindeki konumunu sorgulamıştır.
(III) Sebep Ey adlı şiir kitabında, şiirin dilini ve hayal gücünü en
çok zorlayan şairlerdendir. (IV) Şiirleri kapalı ve anlaşılmaz bu-
lunmuştur. (V) Doğu-Batı çatışmasını işlemiş, mistik bakışla Ana-
dolu insanını anlatmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bil-
gi yanlışlığı vardır? (0
idele sh tezA (O
A) I
B) II
Avet binule.
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
Örnek - 6 (1) Cahit Zarifoğlu, İkinci Yeni'nin ve modern Alman şiirinin etki- sinde kalmıştır. (II) Giderek hikmete yönelen bir tutum içerisin- de olmuş, insanın varlık içerisindeki konumunu sorgulamıştır. (III) Sebep Ey adlı şiir kitabında, şiirin dilini ve hayal gücünü en çok zorlayan şairlerdendir. (IV) Şiirleri kapalı ve anlaşılmaz bu- lunmuştur. (V) Doğu-Batı çatışmasını işlemiş, mistik bakışla Ana- dolu insanını anlatmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bil- gi yanlışlığı vardır? (0 idele sh tezA (O A) I B) II Avet binule. C) III D) IV E) V
•
Örnek - 4
Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır.
Sanatçı bağımsız olmalıdır.
Sanat milli olmalıdır.
•
Sanatta yenilik asıldır.
Yukarıda özellikleri verilen edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Maviciler
C) Beş Hececiler
E) II. Yeniciler
B)
Hisarcılar
D) Yedi Meşaleciler
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
• Örnek - 4 Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır. Sanatçı bağımsız olmalıdır. Sanat milli olmalıdır. • Sanatta yenilik asıldır. Yukarıda özellikleri verilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Maviciler C) Beş Hececiler E) II. Yeniciler B) Hisarcılar D) Yedi Meşaleciler
2019-TYT/Türkçe
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmır
2.
Birinci dönemin ortaları idi. Öğretmenimizin bize yap-
tığı benzetme ve sonrasında vermeye çalıştığı mesaj
dikkate değerdi. Öğretmenimiz "Sözcükleri asker gibi
dizilmiş bir manga olarak görmemek lazım, taşıdıkları
örtülü anlamlar vardır ama onlar bir araya gelerek
aslında bir duyguyu, bir anlamı vurgularlar, tıpkı bir
tabur gibi." demişti.
Öğretmenin verdiği mesaja göre aşağıdaki cüm-
lelerden hangisi eşleştirilen anlam özelliğine en
uzaktır?
A) Tilkiye sormuşlar, tavuk sever misin diye. O da
gülmekten evet diyememiş. - şaşkınlık
B) Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerde, hani hu-
zur bulduğum deniz gözlerin nerde? - sitem
C) Okullarımızda son yıllarda birçok proje üretilmek-
tedir fakat sürdürülebilir olmayı yitirmemek şarttır.
- endişe
D) İstiyorsan elde edersin, elde edemiyorsan istemi-
yorsun demektir - inanmak
E) Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez. - sevgi
"Türkiye Süper Lig takımlarının son yıllarda imkân-
sızlıklar gerekçesiyle alt yapıya önem vermeye baş-
ladıklarını görmekteyiz. Yetiştirilecek yıldız futbolcular
3.
As
ya
me
ol
B
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
2019-TYT/Türkçe 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmır 2. Birinci dönemin ortaları idi. Öğretmenimizin bize yap- tığı benzetme ve sonrasında vermeye çalıştığı mesaj dikkate değerdi. Öğretmenimiz "Sözcükleri asker gibi dizilmiş bir manga olarak görmemek lazım, taşıdıkları örtülü anlamlar vardır ama onlar bir araya gelerek aslında bir duyguyu, bir anlamı vurgularlar, tıpkı bir tabur gibi." demişti. Öğretmenin verdiği mesaja göre aşağıdaki cüm- lelerden hangisi eşleştirilen anlam özelliğine en uzaktır? A) Tilkiye sormuşlar, tavuk sever misin diye. O da gülmekten evet diyememiş. - şaşkınlık B) Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerde, hani hu- zur bulduğum deniz gözlerin nerde? - sitem C) Okullarımızda son yıllarda birçok proje üretilmek- tedir fakat sürdürülebilir olmayı yitirmemek şarttır. - endişe D) İstiyorsan elde edersin, elde edemiyorsan istemi- yorsun demektir - inanmak E) Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez. - sevgi "Türkiye Süper Lig takımlarının son yıllarda imkân- sızlıklar gerekçesiyle alt yapıya önem vermeye baş- ladıklarını görmekteyiz. Yetiştirilecek yıldız futbolcular 3. As ya me ol B
t,
r
6.
ilk dönem şiirlerinde toplumsal içerikli ve özgür-
lükçü bir düşünceyi savundu. Bu düşüncesiyle birlikte
Osmanlı Yenilikçileri arasında önemli bir yere sahip olan
Servetifünunculara katıldı. Yapıtlarında süslü bir dil kullana-
rak Osmanlıcanın ve aruz kalıplarının şiir sanatını zengin-
leştirdiğini savundu. Daha sonra bilhassa yergileri ön plana
çıktı. Namık Kemal, Mehmet Akif ve Fuzûlî gibi şahsiyetler
hakkında da inceleme yazıları kaleme aldı.
-----
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Falih Rifki Atay
B) Hüseyin Suat Yalçın
C) Süleyman Nazif
D)
Ahmet Rasim
E) Ahmet Haşim
AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
AYI TURK DILI VE EVEDIYA II
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
t, r 6. ilk dönem şiirlerinde toplumsal içerikli ve özgür- lükçü bir düşünceyi savundu. Bu düşüncesiyle birlikte Osmanlı Yenilikçileri arasında önemli bir yere sahip olan Servetifünunculara katıldı. Yapıtlarında süslü bir dil kullana- rak Osmanlıcanın ve aruz kalıplarının şiir sanatını zengin- leştirdiğini savundu. Daha sonra bilhassa yergileri ön plana çıktı. Namık Kemal, Mehmet Akif ve Fuzûlî gibi şahsiyetler hakkında da inceleme yazıları kaleme aldı. ----- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Falih Rifki Atay B) Hüseyin Suat Yalçın C) Süleyman Nazif D) Ahmet Rasim E) Ahmet Haşim AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYI TURK DILI VE EVEDIYA II
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Tanzimat Dönemi
şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. dönemde klasisizm ve romantizmin etkisi görülürken
fl. dönemde baskın bir romantizm etkisi hissedilir.
B) Aruz ölçüsü ve divan edebiyatı nazım biçimleri kulla-
nılmaya devam edilmiştir.
C) Konu alanı genişletilmiş, "vatan, hürriyet" gibi kavram-
lar şiire girmeye başlamıştır.
D) II. dönemin ana eksenini "Kafiye göz için midir, kulak
için midir?" tartışması belirlemiştir.
E) Parça güzelliği önemsenmiş, beyitler ya da bentler
arasındaki konu bütünlüğüne dikkat edilmemiştir.
fo
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Tanzimat Dönemi şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I. dönemde klasisizm ve romantizmin etkisi görülürken fl. dönemde baskın bir romantizm etkisi hissedilir. B) Aruz ölçüsü ve divan edebiyatı nazım biçimleri kulla- nılmaya devam edilmiştir. C) Konu alanı genişletilmiş, "vatan, hürriyet" gibi kavram- lar şiire girmeye başlamıştır. D) II. dönemin ana eksenini "Kafiye göz için midir, kulak için midir?" tartışması belirlemiştir. E) Parça güzelliği önemsenmiş, beyitler ya da bentler arasındaki konu bütünlüğüne dikkat edilmemiştir. fo
Örnek. 33
1. Şehrimize kar yağdığında çocuklar mutlu oldu.
II. Davulcular, karanlığı döve döve evin önünden geçti.
III. Biz eve geldiğimizde annem pek güzel bir sofra kurmuştu.
IV. Ben içeriye adım attığımda onlar dışarıya çıktı.
V. Dedemler, oldukça eski ahşap bir evde yaşıyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, zaman zarfı söz grubu biçimindedir.
B) II. cümlede, ikileme durum (hâl) zarfı olarak kullanılmıştır.
C) III. cümledeki "pek" sözcüğü miktar zarfıdır.
D) IV. cümledeki "içeriye" ve "dışarıya" sözcükleri yer-yön zar-
fidir.
E) V. cümledeki "oldukça" sözcüğü sıfatı anlamca derecelen-
dirmiştir.
Çözüm
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
Örnek. 33 1. Şehrimize kar yağdığında çocuklar mutlu oldu. II. Davulcular, karanlığı döve döve evin önünden geçti. III. Biz eve geldiğimizde annem pek güzel bir sofra kurmuştu. IV. Ben içeriye adım attığımda onlar dışarıya çıktı. V. Dedemler, oldukça eski ahşap bir evde yaşıyordu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, zaman zarfı söz grubu biçimindedir. B) II. cümlede, ikileme durum (hâl) zarfı olarak kullanılmıştır. C) III. cümledeki "pek" sözcüğü miktar zarfıdır. D) IV. cümledeki "içeriye" ve "dışarıya" sözcükleri yer-yön zar- fidir. E) V. cümledeki "oldukça" sözcüğü sıfatı anlamca derecelen- dirmiştir. Çözüm
T
3. Malezyalı şair Usman Awang eskiden bir kuş cenneti olan
ülkesinin nasıl acınası bir hâle düştüğünü Kuş Toplumun-
dan Valiye Mektup adlı mektubunda dile getirir. Kuşların ağ-
zından yazdığı bu mektupta "Sayın Vali, kuşlar olarak biz,
meclis binasının çatısında bir toplantı yaptık. Her ne kadar
sizin için oy vermediysek de verdiğiniz Yeşil Kent vaadini-
zi tutmanız konusunda hemfikiriz. Doların yeşili uğruna ya-
şamamız için gerekli olan kentin yeşilini yok ediyorsunuz."
Awang, mektubun altındaki imzalı notunda bu mektubun han
gi kent valisine postalanırsa postalansın çoğundan yanlış ad-
res diye geri dönmeyeceğinden emin olduğunu da belirtmiş.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?
X
Ele alınan konunun tartışmaya uygun olduğu
Posta hizmetlerinin her kentte sorunsuz yürütüldüğü
Sanatçıların ve halkın çevre bilinciyle hareket ettiği
Yaşanabilir bir çevre için fedakârlıkta bulunmak gerektiği
Dikkat çekilen sorunun pek çok kentte görüldüğü
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
T 3. Malezyalı şair Usman Awang eskiden bir kuş cenneti olan ülkesinin nasıl acınası bir hâle düştüğünü Kuş Toplumun- dan Valiye Mektup adlı mektubunda dile getirir. Kuşların ağ- zından yazdığı bu mektupta "Sayın Vali, kuşlar olarak biz, meclis binasının çatısında bir toplantı yaptık. Her ne kadar sizin için oy vermediysek de verdiğiniz Yeşil Kent vaadini- zi tutmanız konusunda hemfikiriz. Doların yeşili uğruna ya- şamamız için gerekli olan kentin yeşilini yok ediyorsunuz." Awang, mektubun altındaki imzalı notunda bu mektubun han gi kent valisine postalanırsa postalansın çoğundan yanlış ad- res diye geri dönmeyeceğinden emin olduğunu da belirtmiş. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda- kilerden hangisidir? X Ele alınan konunun tartışmaya uygun olduğu Posta hizmetlerinin her kentte sorunsuz yürütüldüğü Sanatçıların ve halkın çevre bilinciyle hareket ettiği Yaşanabilir bir çevre için fedakârlıkta bulunmak gerektiği Dikkat çekilen sorunun pek çok kentte görüldüğü
28. Osmanlı topraklarının yaklaşık %87'si devlete aittir ve bu
topraklar miri arazi olarak adlandırılır. Miri arazilerin kulla-
nım alanı da çeşitlilik gösterebilir.
Buna göre aşağıdaki arazi çeşitlerinden hangisi miri
arazi statüsünde değerlendirilemez?
A) Mukataa arazi
B) Öşri arazi
C) Arpalık arazi
D) Paşmaklık arazi
E) Dirlik arazi
Vise
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
28. Osmanlı topraklarının yaklaşık %87'si devlete aittir ve bu topraklar miri arazi olarak adlandırılır. Miri arazilerin kulla- nım alanı da çeşitlilik gösterebilir. Buna göre aşağıdaki arazi çeşitlerinden hangisi miri arazi statüsünde değerlendirilemez? A) Mukataa arazi B) Öşri arazi C) Arpalık arazi D) Paşmaklık arazi E) Dirlik arazi Vise
3.
Doğru bir postüre sahip olmamak, şarkı söylerken
ses tellerinin optimal bir şekilde işlevlerini yerine
getirmelerine engel olur. Ses eğitiminin başarılı olabilmesi
için vücudumuzda gereksiz kasılmaların olmaması ve
kaslarımızın tam bir esneklik içinde hareket etmesi gerekir.
Şarkı söyleyen kişinin ruh hâli de gerginlikten uzak
olmalıdır.
Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir
kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Filmin finali değişik yorumlara elverişli olduğu için
arkadaşlar arasında filmi günlerce tartıştık.
B) Kauçuk, harekete bağlı değişikliklerden sonra
rahatlıkla eski biçimini alabildiğinden genellikle
ayakkabı yapımında tercih edilen bir malzemedir.
C) iş arkadaşım başkalarından kolayca etkilenen, hemen
onların ağzıyla konuşan biridir.
D) Görüş ve tutumlarında katı değildir, bu nedenle onunla
anlaşmak kolaydır.
E) Millî Mücadele'nin bazı zorlu safhalarında onun âdeta
işlere seyirci kalır gibi bir duruşu olurdu.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
3. Doğru bir postüre sahip olmamak, şarkı söylerken ses tellerinin optimal bir şekilde işlevlerini yerine getirmelerine engel olur. Ses eğitiminin başarılı olabilmesi için vücudumuzda gereksiz kasılmaların olmaması ve kaslarımızın tam bir esneklik içinde hareket etmesi gerekir. Şarkı söyleyen kişinin ruh hâli de gerginlikten uzak olmalıdır. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Filmin finali değişik yorumlara elverişli olduğu için arkadaşlar arasında filmi günlerce tartıştık. B) Kauçuk, harekete bağlı değişikliklerden sonra rahatlıkla eski biçimini alabildiğinden genellikle ayakkabı yapımında tercih edilen bir malzemedir. C) iş arkadaşım başkalarından kolayca etkilenen, hemen onların ağzıyla konuşan biridir. D) Görüş ve tutumlarında katı değildir, bu nedenle onunla anlaşmak kolaydır. E) Millî Mücadele'nin bazı zorlu safhalarında onun âdeta işlere seyirci kalır gibi bir duruşu olurdu.
SI
ür
ni
an
P₁
iş
5.
Romanın başkişisi Ali Bey, Mehpeykerle olan aşkı ne-
deniyle hayatını mahveder. Sahip olduğu varlıkları bu
kadının uğrunda harcar. Annesinin ölümüne neden olur.
Kendisine karşı düzenlenen bir suikasttan son anda kur-
tulur. Cariye Dilaşup, Ali Bey uğruna kendini feda eder.
Kurtulan Ali Bey, olayları ancak idrak eder. Ne var ki son
pişmanlık fayda getirmemektedir. Romanın mesajı, ha-
yatı yeterince tanımayan gençlerin karşılaşabilecekleri
durumlar ve yapabilecekleri hatalar üzerinedir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada hakkında bilgi
verilen eserle aynı yazara ait bir romandır?
Samipas Rede
Sezal
Següzert
A) Zavallı Çocuk
Hürriyet Kasidesi
C Cezmi
Hasan Mellah
Araba Sevdası
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
SI ür ni an P₁ iş 5. Romanın başkişisi Ali Bey, Mehpeykerle olan aşkı ne- deniyle hayatını mahveder. Sahip olduğu varlıkları bu kadının uğrunda harcar. Annesinin ölümüne neden olur. Kendisine karşı düzenlenen bir suikasttan son anda kur- tulur. Cariye Dilaşup, Ali Bey uğruna kendini feda eder. Kurtulan Ali Bey, olayları ancak idrak eder. Ne var ki son pişmanlık fayda getirmemektedir. Romanın mesajı, ha- yatı yeterince tanımayan gençlerin karşılaşabilecekleri durumlar ve yapabilecekleri hatalar üzerinedir. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada hakkında bilgi verilen eserle aynı yazara ait bir romandır? Samipas Rede Sezal Següzert A) Zavallı Çocuk Hürriyet Kasidesi C Cezmi Hasan Mellah Araba Sevdası
6. Taksim-Harbiye doğrultusunda Cumhuriyet Caddesi'
1
11
BV ne paralel uzanan Ölçek Sokak, İstanbul ilinin kendi
IV
hâlinde yaşayıp giden sokaklarından biriyken
len2000 Yılı sonbaharında büyük bir ilgiye mazhur oldu.
V
Bu cümledeki numaralanmış bölümlerin hangisin-
mix de yazım yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
6. Taksim-Harbiye doğrultusunda Cumhuriyet Caddesi' 1 11 BV ne paralel uzanan Ölçek Sokak, İstanbul ilinin kendi IV hâlinde yaşayıp giden sokaklarından biriyken len2000 Yılı sonbaharında büyük bir ilgiye mazhur oldu. V Bu cümledeki numaralanmış bölümlerin hangisin- mix de yazım yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
8. Erzurum'dan Topkapı'ya kumrular uçardı.
Kaza oklarıyla kimin öldürüldüğünü sorardı
Birbirine sular ve surlar
Susardı Yedikule
www
İçine gömülürdü payitaht.
Çün kolay değildi
Nef'i'nin nefesinin kesilişine şahitlik.
WARSWINGING
Güller gülerdi Nedîm'in eylüllerinde
Serâpâ âbâd olurdu Sadâbâd
SOALAN
Eli zilli, ince belli bir rakkâse edâsıyla
Tutuştururdu gülleri, gönülleri Göksu
Çamlıca dalarken eski konakta
Küf kokulu bir hayâle.
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Amgesel söyleyişe başvurulmuştur.
B) Bicimden çok içerik önemsenmiştir.
Eğretilemeden yararlanılmıştır.
DAhenk sağlamak amacıyla iç uyak kullanılmıştır.
Telmih aracılığıyla gerçek kişiliklere yer verilmiştir.
Hats
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
8. Erzurum'dan Topkapı'ya kumrular uçardı. Kaza oklarıyla kimin öldürüldüğünü sorardı Birbirine sular ve surlar Susardı Yedikule www İçine gömülürdü payitaht. Çün kolay değildi Nef'i'nin nefesinin kesilişine şahitlik. WARSWINGING Güller gülerdi Nedîm'in eylüllerinde Serâpâ âbâd olurdu Sadâbâd SOALAN Eli zilli, ince belli bir rakkâse edâsıyla Tutuştururdu gülleri, gönülleri Göksu Çamlıca dalarken eski konakta Küf kokulu bir hayâle. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Amgesel söyleyişe başvurulmuştur. B) Bicimden çok içerik önemsenmiştir. Eğretilemeden yararlanılmıştır. DAhenk sağlamak amacıyla iç uyak kullanılmıştır. Telmih aracılığıyla gerçek kişiliklere yer verilmiştir. Hats
Türkiye Geneli
Tatbikat Sınavı
Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı
bulunmaktadır?
A) Dünya'daki çanak antenlerin uzaydan gelen uydu
yayınlarını alabilmesi için çanaklarının, yayını yapan
uyduya çevrili olması gerekiyor.
B) Dünya, bir yandan Güneş'in çevresinde bir yandan da
kendi ekseninde; çanak antenlerse çatılara ve balkon
demirlerine sabitlenmiş hâlde, Dünya'yla birlikte fıldır
fildır dönerken bu nasıl mümkün olacak?
C) Yeryüzünden tam olarak 35.786 kilometre uzaklıkta
uydu yörüngeye oturur.
D) Balkonlarda, çatılarda gördüğünüz çanak antenler
genellikle aynı yöne çevrilidir...
E) Maçın oynandığı stadyumda, sahada olanları
kaydeden kameralar, çektikleri görüntüleri veri
sinyalleri hâlinde yakındaki bir canlı yayın merkezine
iletiyor.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiirin Özellikleri
Türkiye Geneli Tatbikat Sınavı Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı bulunmaktadır? A) Dünya'daki çanak antenlerin uzaydan gelen uydu yayınlarını alabilmesi için çanaklarının, yayını yapan uyduya çevrili olması gerekiyor. B) Dünya, bir yandan Güneş'in çevresinde bir yandan da kendi ekseninde; çanak antenlerse çatılara ve balkon demirlerine sabitlenmiş hâlde, Dünya'yla birlikte fıldır fildır dönerken bu nasıl mümkün olacak? C) Yeryüzünden tam olarak 35.786 kilometre uzaklıkta uydu yörüngeye oturur. D) Balkonlarda, çatılarda gördüğünüz çanak antenler genellikle aynı yöne çevrilidir... E) Maçın oynandığı stadyumda, sahada olanları kaydeden kameralar, çektikleri görüntüleri veri sinyalleri hâlinde yakındaki bir canlı yayın merkezine iletiyor.