Cümlenin Öğeleri Soruları

1. Son yıllarda toplumumuzun sanat sevgisinde
bir kımıldanma görülüyor.
II. Resim de diğer sanatlar gibi yaşama açılan
pencerelerden biridir.
III. Düşünmek için kişinin kavramlara ve bilgiye
gereksinimi vardır.
IV. Bük ve inatçı balıklar avlanırken oltanın bir
yerine içi boş bir su kabağı bağlanır.
T
Numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri
ve ögelerinin dizilişi bakımından özdeştir?
A) I ve II
C) Ive IV
B) II ve III
III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
1. Son yıllarda toplumumuzun sanat sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. II. Resim de diğer sanatlar gibi yaşama açılan pencerelerden biridir. III. Düşünmek için kişinin kavramlara ve bilgiye gereksinimi vardır. IV. Bük ve inatçı balıklar avlanırken oltanın bir yerine içi boş bir su kabağı bağlanır. T Numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin dizilişi bakımından özdeştir? A) I ve II C) Ive IV B) II ve III III ve IV Diğer sayfaya geçiniz.
in
ni
i
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir,
A) Bazıları, son zamanlar bizim gibi şiir ve roman türü-
nesne görevinde kullanılmıştır?
(B) Sesin geldiği yere giden birkaç kişiyi, belli etmeden
ne özel ilgi gösteriyor.
takip etmiştik.
C) Çoğumuzun hayali boyle güzel bir bahçede meyve
ağaçları büyütmektir.
D) Çocuğumuz, son aylarda çok çalışmasına rağmen
istediğimiz sonued bir türlü alamadı.
10. Bizler de ülkemizin bu ze
belki de ne kadar güzel b
1
Kırsal kesimin sorunların dile getirmek için düzenle-
nen çalıştaya hepimizi davet etti.
bir kez daha şükrediyoruz Brand
bir arada olduğu tertemiz hava
N
diğer tarafta üşüyüp istine bentega a
miş doğu illerimiz. Kendini
kadar sessiz, dinlemeyi bilmeniz
kadar kibirsiz duruyor.
V
Bu parçadaki altı çizill sözlerden hanges to
mindan diğerlerinden farklidir?
A) I
B) I
C) N EV
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
in ni i Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir, A) Bazıları, son zamanlar bizim gibi şiir ve roman türü- nesne görevinde kullanılmıştır? (B) Sesin geldiği yere giden birkaç kişiyi, belli etmeden ne özel ilgi gösteriyor. takip etmiştik. C) Çoğumuzun hayali boyle güzel bir bahçede meyve ağaçları büyütmektir. D) Çocuğumuz, son aylarda çok çalışmasına rağmen istediğimiz sonued bir türlü alamadı. 10. Bizler de ülkemizin bu ze belki de ne kadar güzel b 1 Kırsal kesimin sorunların dile getirmek için düzenle- nen çalıştaya hepimizi davet etti. bir kez daha şükrediyoruz Brand bir arada olduğu tertemiz hava N diğer tarafta üşüyüp istine bentega a miş doğu illerimiz. Kendini kadar sessiz, dinlemeyi bilmeniz kadar kibirsiz duruyor. V Bu parçadaki altı çizill sözlerden hanges to mindan diğerlerinden farklidir? A) I B) I C) N EV
fr
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı
bir sözcük türünü yüklem yapmıştır?
A) Benim sadık yarim kara topraktır.
siket tomternes
B) Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
C) Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
316 Est
D) En yüce makam olarak bilinen şehitliktir.
Bendim ey sevgili sana şiirler yazan.
Zamil
Temos!
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
fr 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı bir sözcük türünü yüklem yapmıştır? A) Benim sadık yarim kara topraktır. siket tomternes B) Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. C) Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 316 Est D) En yüce makam olarak bilinen şehitliktir. Bendim ey sevgili sana şiirler yazan. Zamil Temos!
10. Aşağıdakilerden hangisinde özne, tamlayanı düş-
müş isim tamlamasıdır?
Fonun" gölgesi
derken Tamley an
düşmüştür.
Gizlenirdi gölgesi kuytu bir köşede.
D.T
özne
B) Yıl sonu toplantısı için oraya gidecekmiş.
C) Yarınki tekne gezisine katılmak ister misiniz?
D) Desem ki vakitlerden nisan akşamıdır.
E) Çocuk durmadan göğe bakıyordu.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
10. Aşağıdakilerden hangisinde özne, tamlayanı düş- müş isim tamlamasıdır? Fonun" gölgesi derken Tamley an düşmüştür. Gizlenirdi gölgesi kuytu bir köşede. D.T özne B) Yıl sonu toplantısı için oraya gidecekmiş. C) Yarınki tekne gezisine katılmak ister misiniz? D) Desem ki vakitlerden nisan akşamıdır. E) Çocuk durmadan göğe bakıyordu.
1:59 20 Evim san
--<
nin Ögeleri
14. (1) Bug
S
Cümlenin Ögeleri -
Yüklem
sevdiği insanlara kavuşacaktı nihayet.
(II) Güne heyecanla başlamış, güzel bir kahvaltı yap-
tıktan sonra hazırlanmaya koyulmuştu. (III) En güzel
yiyecekleri onlar için hazırlamış ve evi dip bucak te-
mizlemişti. (IV) Gözü saatte kapının çalmasını sabır-
sızlıkla beklerken içindeki huzursuzluk onu yine yal-
nız bırakmıyordu. (V) Bir anda acı acı çalan telefon
ise adeta huzursuzluğuna tercüman oluyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, zaman zarfı kullanılmıştır.
B) II. cümle, yapıca sıralı bir cümledir.
C) III. cümledeki fiiller etken çatılıdır.
D) IV. cümle, birleşik, kurallı bir fiil cümlesidir.
V. cümlede, sifat fiil grubu nesne görevindedir.
Wesne deg ózne olacak
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
1:59 20 Evim san --< nin Ögeleri 14. (1) Bug S Cümlenin Ögeleri - Yüklem sevdiği insanlara kavuşacaktı nihayet. (II) Güne heyecanla başlamış, güzel bir kahvaltı yap- tıktan sonra hazırlanmaya koyulmuştu. (III) En güzel yiyecekleri onlar için hazırlamış ve evi dip bucak te- mizlemişti. (IV) Gözü saatte kapının çalmasını sabır- sızlıkla beklerken içindeki huzursuzluk onu yine yal- nız bırakmıyordu. (V) Bir anda acı acı çalan telefon ise adeta huzursuzluğuna tercüman oluyordu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, zaman zarfı kullanılmıştır. B) II. cümle, yapıca sıralı bir cümledir. C) III. cümledeki fiiller etken çatılıdır. D) IV. cümle, birleşik, kurallı bir fiil cümlesidir. V. cümlede, sifat fiil grubu nesne görevindedir. Wesne deg ózne olacak
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç özneleri birbi-
rine bağlamıştır?
A) Yazar, son okuduğum öykü kitabında hem sade hem
akıcı bir dil kullanmıştı.
B) Okul müdürü son toplantıda hem etkili hem akıcı ko-
nuştu.
Yaşlı adam hem gelenlerle dertleşiyor hem işini yapı-
yordu.
D) Dün akşam hem kapıyı hem pencereyi açık unuttuğu
için hasta olmuştu.
E) Genç adamın evinde hem televizyon hem de müzik se-
ti vardı.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç özneleri birbi- rine bağlamıştır? A) Yazar, son okuduğum öykü kitabında hem sade hem akıcı bir dil kullanmıştı. B) Okul müdürü son toplantıda hem etkili hem akıcı ko- nuştu. Yaşlı adam hem gelenlerle dertleşiyor hem işini yapı- yordu. D) Dün akşam hem kapıyı hem pencereyi açık unuttuğu için hasta olmuştu. E) Genç adamın evinde hem televizyon hem de müzik se- ti vardı.
6.
Yaşlı kayıkçı, eski ağır sandalını bütün kuvvetini kullanarak
o ağır küreklerle sürüklüyordu.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Edat tümleci
D) Dolaylı tümleç
C) Nesne
E) Zarf tumleci
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
6. Yaşlı kayıkçı, eski ağır sandalını bütün kuvvetini kullanarak o ağır küreklerle sürüklüyordu. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? A) Özne B) Edat tümleci D) Dolaylı tümleç C) Nesne E) Zarf tumleci
18. Çoban köpekleri, diğer köpek ırklarından farklı olarak
çiftlik hayvanları ile birlikte yaşama eğilimi olan ve her
türlü dış etkiye karşı koruyan köpekler olarak bilinir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamlayan eksikliği
B) Nesne eksikliği
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada
kullanılması
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
18. Çoban köpekleri, diğer köpek ırklarından farklı olarak çiftlik hayvanları ile birlikte yaşama eğilimi olan ve her türlü dış etkiye karşı koruyan köpekler olarak bilinir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Tamlayan eksikliği B) Nesne eksikliği C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması D) Dolaylı tümleç eksikliği E) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
A) I
B) II
C) II
"Geçen yıl alanda Demir Çağ Dönemi MÖ 800-900
villarina acok büyük bir bina kazdıklarını hatırlata-
rak onun altında anıtsal bir binanın çıkmaya başla-
dığını, binanın durumunun iyi ve buluntular olması-
ni umut ettiğini ifade etti." cümlesinin öge sırala-
ması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Zarf Tümleci / Dolaylı Tümleç / Zarf Tümleci /
Nesne / Yüklem
B) Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem
Nesne/ Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem
D) Dolaylı Tümleç /Nesne / Yüklem
E) Zarf Tümleci / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem
26. Halk shrleriyle ilgilenmenin, âşıklar gibi yazmaya
foud
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
A) I B) II C) II "Geçen yıl alanda Demir Çağ Dönemi MÖ 800-900 villarina acok büyük bir bina kazdıklarını hatırlata- rak onun altında anıtsal bir binanın çıkmaya başla- dığını, binanın durumunun iyi ve buluntular olması- ni umut ettiğini ifade etti." cümlesinin öge sırala- ması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Zarf Tümleci / Dolaylı Tümleç / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem B) Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem Nesne/ Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem D) Dolaylı Tümleç /Nesne / Yüklem E) Zarf Tümleci / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem 26. Halk shrleriyle ilgilenmenin, âşıklar gibi yazmaya foud
17. Zamanın içinden kimi çağırıyor bu kız?
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylı tümleç - yüklem - özne
B) Dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem - özne
C) Zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem
D) Belirtili nesne – yüklem – özne
E) Dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - yüklem - özne
2
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
17. Zamanın içinden kimi çağırıyor bu kız? Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylı tümleç - yüklem - özne B) Dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem - özne C) Zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem D) Belirtili nesne – yüklem – özne E) Dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - yüklem - özne 2
37. (1) Bugün Kayaköy adıyla bilinen Levissi kentini
kuranlar, tarım yapacakları ovayı boş bırakmak için
evleri/dağın yamacına kurmuşlar. (II) Buradaki evler/
birbirinin manzarasını kesmeyecek ve her biri güneş
alacak şekilde inşa edilmiş. (III) Dar ve küçük
meydanlara açılan çok şirin sokaklardan oluşan
Kayaköy'de yaklaşık üç bin yapı ayakta kalmayı
başarabilmiştir. (IV) Her evin bir avlusu, avlu içinde
birbirinden güzel sarnıçları var. (V) Evleri yapanlar
yağmur sularını/çatılardan sarnıçlara akıtıp burada
biriktirme yolu ile su/elde etmişler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
AT. cümlede, dolaylı tümleç vurgulanmıştır.
BI. cümle, özne, zarf tümleci ve yüklemden
oluşmuştur.
C) III. cümlenin dolaylı tümlecinde hem isim hem sifat
hem de bağlaç vardır.
D) IV. cümlede, özne grupları arasına dolaylı tümleç
girmiştir.
EV. cümlede "yağmur sularını" ad tamlaması, temel
cümlenin belirtili nesnesidir.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
37. (1) Bugün Kayaköy adıyla bilinen Levissi kentini kuranlar, tarım yapacakları ovayı boş bırakmak için evleri/dağın yamacına kurmuşlar. (II) Buradaki evler/ birbirinin manzarasını kesmeyecek ve her biri güneş alacak şekilde inşa edilmiş. (III) Dar ve küçük meydanlara açılan çok şirin sokaklardan oluşan Kayaköy'de yaklaşık üç bin yapı ayakta kalmayı başarabilmiştir. (IV) Her evin bir avlusu, avlu içinde birbirinden güzel sarnıçları var. (V) Evleri yapanlar yağmur sularını/çatılardan sarnıçlara akıtıp burada biriktirme yolu ile su/elde etmişler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? AT. cümlede, dolaylı tümleç vurgulanmıştır. BI. cümle, özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. C) III. cümlenin dolaylı tümlecinde hem isim hem sifat hem de bağlaç vardır. D) IV. cümlede, özne grupları arasına dolaylı tümleç girmiştir. EV. cümlede "yağmur sularını" ad tamlaması, temel cümlenin belirtili nesnesidir.
18. Dış beyin kısmını teşkil eden/korteks: beynin düşünen,
konuşan, yazan, yeni buluşlar yapan, merak eden, plan
yapan, öğrenmenin, zekânın ve hafızanın oluştuğu bö-
lüm olup sınırsız bir kapasiteye sahip görünmektedir.
S
II. Merak ve ilgi eksenli bilgiler, duyguları uyandıran olay-
lar olduğundan orta beyindeki hipokamp; giriş vizesi
vermektedir.
110
. Böylece, bilgiler bevin korteksi üzerine kaydedilmekte-
dir.
5x6
2 IV. Bu kapasiteyi nöronlar arasında kurulan ilişkiler sağla-
maktadır.
3v. Üzerindeki görme, duyma ve diğer algılama merkezle-
riyle ve dış dunyayla sürekli iletişim hâlinde bulunur.
Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir parça oluş-
turacak biçimde sıralanırsa hangisi baştan dördüncü
olur?
A) I
MA
1 C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
18. Dış beyin kısmını teşkil eden/korteks: beynin düşünen, konuşan, yazan, yeni buluşlar yapan, merak eden, plan yapan, öğrenmenin, zekânın ve hafızanın oluştuğu bö- lüm olup sınırsız bir kapasiteye sahip görünmektedir. S II. Merak ve ilgi eksenli bilgiler, duyguları uyandıran olay- lar olduğundan orta beyindeki hipokamp; giriş vizesi vermektedir. 110 . Böylece, bilgiler bevin korteksi üzerine kaydedilmekte- dir. 5x6 2 IV. Bu kapasiteyi nöronlar arasında kurulan ilişkiler sağla- maktadır. 3v. Üzerindeki görme, duyma ve diğer algılama merkezle- riyle ve dış dunyayla sürekli iletişim hâlinde bulunur. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir parça oluş- turacak biçimde sıralanırsa hangisi baştan dördüncü olur? A) I MA 1 C) III D) IV E) V
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırma-
da yanlışlık yapılmıştır?
A) Elmacık Dağları'nın gürül gürül akan sularından
biri / Güzeldere.
B) Çanakkale, / Türkiye'nin en güzel deniz manza-
rasına sahip rotalarından biri.
emeke ebin ins
C) Yazar, / kitabında / Orta ve Doğu Anadolu'nun
boyu bir metreye ulaşan dev gelinciklerini /
anlatıyor.
06%
D) Deniz memelilerinin bacakları, / bir zamanlar /
okyanus olan bir çölün kumlarında / gömülü.
E) Bilim insanları, / Bahamalar'ın karanlık sularında
/ gezegenimizin dünleri ve bugünlerine / ışık
tutuyor.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırma- da yanlışlık yapılmıştır? A) Elmacık Dağları'nın gürül gürül akan sularından biri / Güzeldere. B) Çanakkale, / Türkiye'nin en güzel deniz manza- rasına sahip rotalarından biri. emeke ebin ins C) Yazar, / kitabında / Orta ve Doğu Anadolu'nun boyu bir metreye ulaşan dev gelinciklerini / anlatıyor. 06% D) Deniz memelilerinin bacakları, / bir zamanlar / okyanus olan bir çölün kumlarında / gömülü. E) Bilim insanları, / Bahamalar'ın karanlık sularında / gezegenimizin dünleri ve bugünlerine / ışık tutuyor.
Cümlenin Ogeleri - Cümle Türleri
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi,
yüklemine yöneltilecek "ne, neyi, nasıl" sorularına
sırasıyla cevap verecek şekildedir?
A) Kitapçılar son zamanlarda okurlara ulaşmanın farklı
yollarmı arıyor.
B) Yerinde kullanılan kelimeler/konuşmanın etki gücünü/
artırır.
C) En yakın arkadaşının kalbini tamir edilemez şekilde
kırdığını anlamıştı.
D) Siirde güçlü bir içerik okurun beklentilerini cevaplama-
yaltek başına yetmez.
E) Çok yazmak şiirin birçok önemli özelliği gibi özgünlü-
ğünü de derinden yaralar.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
Cümlenin Ogeleri - Cümle Türleri 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi, yüklemine yöneltilecek "ne, neyi, nasıl" sorularına sırasıyla cevap verecek şekildedir? A) Kitapçılar son zamanlarda okurlara ulaşmanın farklı yollarmı arıyor. B) Yerinde kullanılan kelimeler/konuşmanın etki gücünü/ artırır. C) En yakın arkadaşının kalbini tamir edilemez şekilde kırdığını anlamıştı. D) Siirde güçlü bir içerik okurun beklentilerini cevaplama- yaltek başına yetmez. E) Çok yazmak şiirin birçok önemli özelliği gibi özgünlü- ğünü de derinden yaralar.
işi
pru-
wap
ede
nle
nu
atı-
du-
en
en
a-
4. (1) Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağ başı
kasabasında, bir demir yolu istasyonunda ça-
lışan üç hikâyeciydik. (II) İstasyonun binasına
bitişik yan yana üç kulübemiz vardı. (III) Ben,
genç yahudi, bir de genç kadın vardı. (IV)
Seyyar hikâye satıcılığı yapıyorduk. (V) İşimiz
pek parlak sayılmazdı çünkü istasyonumuza
tren çok seyrek uğruyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?
E) V
O
A) I B) II C) III D) IV
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
işi pru- wap ede nle nu atı- du- en en a- 4. (1) Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağ başı kasabasında, bir demir yolu istasyonunda ça- lışan üç hikâyeciydik. (II) İstasyonun binasına bitişik yan yana üç kulübemiz vardı. (III) Ben, genç yahudi, bir de genç kadın vardı. (IV) Seyyar hikâye satıcılığı yapıyorduk. (V) İşimiz pek parlak sayılmazdı çünkü istasyonumuza tren çok seyrek uğruyordu. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? E) V O A) I B) II C) III D) IV
12. Bilge Karasu'nun edebiyat üstüne çokça düşünen
ve edebiyata şüpheyle bakan, edebiyata dair iç ko-
nuşmalarını da hikâye ve romanlarına dâhil eden,
çok kıymetli bir yazar olduğunu biliyoruz.
Bu cümleyle ilgili aşağıda verilen açıklamalar-
dan hangisi yankştır?
A) Ögeleri özne ve yüklemden oluşmaktadır.
B) Yapıca bileşiktir.
C) Yükleminin sözcük türüne göre fiil cümlesidir. +
D) Birden çok yan cümle vardır.
E) Sifat ve ad tamlamalarına yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
12. Bilge Karasu'nun edebiyat üstüne çokça düşünen ve edebiyata şüpheyle bakan, edebiyata dair iç ko- nuşmalarını da hikâye ve romanlarına dâhil eden, çok kıymetli bir yazar olduğunu biliyoruz. Bu cümleyle ilgili aşağıda verilen açıklamalar- dan hangisi yankştır? A) Ögeleri özne ve yüklemden oluşmaktadır. B) Yapıca bileşiktir. C) Yükleminin sözcük türüne göre fiil cümlesidir. + D) Birden çok yan cümle vardır. E) Sifat ve ad tamlamalarına yer verilmiştir.