Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümlenin Öğeleri Soruları

1. Son yıllarda toplumumuzun sanat sevgisinde
bir kımıldanma görülüyor.
II. Resim de diğer sanatlar gibi yaşama açılan
pencerelerden biridir.
III. Düşünmek için kişinin kavramlara ve bilgiye
gereksinimi vardır.
IV. Bük ve inatçı balıklar avlanırken oltanın bir
yerine içi boş bir su kabağı bağlanır.
T
Numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri
ve ögelerinin dizilişi bakımından özdeştir?
A) I ve II
C) Ive IV
B) II ve III
III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
1. Son yıllarda toplumumuzun sanat sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. II. Resim de diğer sanatlar gibi yaşama açılan pencerelerden biridir. III. Düşünmek için kişinin kavramlara ve bilgiye gereksinimi vardır. IV. Bük ve inatçı balıklar avlanırken oltanın bir yerine içi boş bir su kabağı bağlanır. T Numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin dizilişi bakımından özdeştir? A) I ve II C) Ive IV B) II ve III III ve IV Diğer sayfaya geçiniz.
fr
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı
bir sözcük türünü yüklem yapmıştır?
A) Benim sadık yarim kara topraktır.
siket tomternes
B) Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
C) Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
316 Est
D) En yüce makam olarak bilinen şehitliktir.
Bendim ey sevgili sana şiirler yazan.
Zamil
Temos!
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
fr 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı bir sözcük türünü yüklem yapmıştır? A) Benim sadık yarim kara topraktır. siket tomternes B) Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. C) Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 316 Est D) En yüce makam olarak bilinen şehitliktir. Bendim ey sevgili sana şiirler yazan. Zamil Temos!
17. Zamanın içinden kimi çağırıyor bu kız?
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylı tümleç - yüklem - özne
B) Dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem - özne
C) Zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem
D) Belirtili nesne – yüklem – özne
E) Dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - yüklem - özne
2
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
17. Zamanın içinden kimi çağırıyor bu kız? Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylı tümleç - yüklem - özne B) Dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem - özne C) Zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem D) Belirtili nesne – yüklem – özne E) Dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - yüklem - özne 2
18. Dış beyin kısmını teşkil eden/korteks: beynin düşünen,
konuşan, yazan, yeni buluşlar yapan, merak eden, plan
yapan, öğrenmenin, zekânın ve hafızanın oluştuğu bö-
lüm olup sınırsız bir kapasiteye sahip görünmektedir.
S
II. Merak ve ilgi eksenli bilgiler, duyguları uyandıran olay-
lar olduğundan orta beyindeki hipokamp; giriş vizesi
vermektedir.
110
. Böylece, bilgiler bevin korteksi üzerine kaydedilmekte-
dir.
5x6
2 IV. Bu kapasiteyi nöronlar arasında kurulan ilişkiler sağla-
maktadır.
3v. Üzerindeki görme, duyma ve diğer algılama merkezle-
riyle ve dış dunyayla sürekli iletişim hâlinde bulunur.
Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir parça oluş-
turacak biçimde sıralanırsa hangisi baştan dördüncü
olur?
A) I
MA
1 C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
18. Dış beyin kısmını teşkil eden/korteks: beynin düşünen, konuşan, yazan, yeni buluşlar yapan, merak eden, plan yapan, öğrenmenin, zekânın ve hafızanın oluştuğu bö- lüm olup sınırsız bir kapasiteye sahip görünmektedir. S II. Merak ve ilgi eksenli bilgiler, duyguları uyandıran olay- lar olduğundan orta beyindeki hipokamp; giriş vizesi vermektedir. 110 . Böylece, bilgiler bevin korteksi üzerine kaydedilmekte- dir. 5x6 2 IV. Bu kapasiteyi nöronlar arasında kurulan ilişkiler sağla- maktadır. 3v. Üzerindeki görme, duyma ve diğer algılama merkezle- riyle ve dış dunyayla sürekli iletişim hâlinde bulunur. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir parça oluş- turacak biçimde sıralanırsa hangisi baştan dördüncü olur? A) I MA 1 C) III D) IV E) V
E) V
şadı-
sıra-
aha
vor.
na-
la-
u.
al-
ri
-
5. güldün
güller açıldı penceremin demirlerinde
ağladın
avuçlarıma döküldü inciler
gönlüm gibi zengin
hürriyet gibi aydınlık oldu odam
Bu dizelerdeki altı çizili sözler sırasıyla ait oldukları
cümlenin hangi ögeleridir?
A) Dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - özne
B) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - belirtili nesne - zarf tümleci -
nesne
Zarf tümleci - zarf tümleci - belirtisiz nesne - zarf tümleci -
özne
D) Dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - özne- zarf tümleci - belir-
tisiz nesne
ETZarf tümleci - dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - zarf tümleci -
özne
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
E) V şadı- sıra- aha vor. na- la- u. al- ri - 5. güldün güller açıldı penceremin demirlerinde ağladın avuçlarıma döküldü inciler gönlüm gibi zengin hürriyet gibi aydınlık oldu odam Bu dizelerdeki altı çizili sözler sırasıyla ait oldukları cümlenin hangi ögeleridir? A) Dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - özne B) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - belirtili nesne - zarf tümleci - nesne Zarf tümleci - zarf tümleci - belirtisiz nesne - zarf tümleci - özne D) Dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - özne- zarf tümleci - belir- tisiz nesne ETZarf tümleci - dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - zarf tümleci - özne
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge-
lere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Şi/duyguları etkileyerek/akıl gücü-
nü / baskı altına alır.
B) Yazınsal türlerin birbirine benzeyen
ve birbirinden ayrılan yonlerini belirle-
mek/ zordur.
C) Bu heykel / insan ruhundan bir soluk
üflenmişçesine canlı ve sıcak / duru-
yor.
D) Sonunda / istedikleri gibi güzel ve
ucuz bir eve / taşınmışlar.
FÖykünün içinde her konunun yer
alabileceği düşüncesi/yanlıştır.
43
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge- lere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? A) Şi/duyguları etkileyerek/akıl gücü- nü / baskı altına alır. B) Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yonlerini belirle- mek/ zordur. C) Bu heykel / insan ruhundan bir soluk üflenmişçesine canlı ve sıcak / duru- yor. D) Sonunda / istedikleri gibi güzel ve ucuz bir eve / taşınmışlar. FÖykünün içinde her konunun yer alabileceği düşüncesi/yanlıştır. 43
=
BENIM HOCAM
5.
Anadolu Bacıları anlamına gelen Bacıyan-ı Rum,
savaşlarla ve istilalarla dolu bu dönemde öksüz ve
yetim kalan çocukların bakımı ve eğitimi ile ilgilenen
kadınlardan oluşur.
sonney (8
Bu cümle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Cümlede "ne zaman" sorusuna cevap veren bir
öge bulunmaktadır.
no didesain
B) Özne olan öge sifat tamlamasından oluşmaktadır.
C) Cümlede bulunan bütün ögeler sözcük öbeğidir.
D) Cümledeki vurgulu öge dolaylı tümleçtir.
E) Cümlenin ögeleri dışında kalan herhangi bir unsur
bulunmamaktadır.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
= BENIM HOCAM 5. Anadolu Bacıları anlamına gelen Bacıyan-ı Rum, savaşlarla ve istilalarla dolu bu dönemde öksüz ve yetim kalan çocukların bakımı ve eğitimi ile ilgilenen kadınlardan oluşur. sonney (8 Bu cümle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Cümlede "ne zaman" sorusuna cevap veren bir öge bulunmaktadır. no didesain B) Özne olan öge sifat tamlamasından oluşmaktadır. C) Cümlede bulunan bütün ögeler sözcük öbeğidir. D) Cümledeki vurgulu öge dolaylı tümleçtir. E) Cümlenin ögeleri dışında kalan herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
IS!
3. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin
öğeleri doğru ayrılmıştır?
N
A) Diş sağlığı / vücudun genel sağlığını /
önemli / ölçüde / etkiler.
B) Çok sıcak veya çok soğuk yiyecek ve
içecekler / diş etlerinin zedelenmesine
/ neden / olur.
olur.
C) Dişlerde oluşan taşlar, / dişlerin bes-
lenmesini engelleyerek / dişleri / çü-
rütür.
D) Dişler sağlıksız olursa / tüm sindirim
sistemini / bozar.
E) Diş temizliğine/ önem / verilmeli, / ye-
mekten sonra / dişler / mutlaka / fırça-
lanmalıdır.
Y
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
IS! 3. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin öğeleri doğru ayrılmıştır? N A) Diş sağlığı / vücudun genel sağlığını / önemli / ölçüde / etkiler. B) Çok sıcak veya çok soğuk yiyecek ve içecekler / diş etlerinin zedelenmesine / neden / olur. olur. C) Dişlerde oluşan taşlar, / dişlerin bes- lenmesini engelleyerek / dişleri / çü- rütür. D) Dişler sağlıksız olursa / tüm sindirim sistemini / bozar. E) Diş temizliğine/ önem / verilmeli, / ye- mekten sonra / dişler / mutlaka / fırça- lanmalıdır. Y
3 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, öge sayısı bakı-
mindan diğerlerinden farklıdır?
A) Rüzgâr eken fırtına biçer.
B) Su testisi su yolunda kırılır.
Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
D) Lafla peynir gemisi yürümez.
E) Kurt dumanlı havayı sever.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
3 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, öge sayısı bakı- mindan diğerlerinden farklıdır? A) Rüzgâr eken fırtına biçer. B) Su testisi su yolunda kırılır. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. D) Lafla peynir gemisi yürümez. E) Kurt dumanlı havayı sever.
D) Akıyordu su, gösterip aynasın
Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını
E) İki şey var ancak ölümle unutulur
Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü
stover op sbiansmas
gibaleg
14. İtalya'daki kilisenin duvarlarını Canzoniere adlı şiir kitabıyla
Canzoniere
Petrarca sarsmıştır.
Bu cümlede yükleme sorulacak aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı vardır?
A) Neredeki, neyi, kim
B) Neredeki, neyi, neyle
C) Kim, nerede, neyi
(A
D) Neyi, neyle, kim
E) Neredeki, neyi, kimle, kim
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
D) Akıyordu su, gösterip aynasın Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını E) İki şey var ancak ölümle unutulur Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü stover op sbiansmas gibaleg 14. İtalya'daki kilisenin duvarlarını Canzoniere adlı şiir kitabıyla Canzoniere Petrarca sarsmıştır. Bu cümlede yükleme sorulacak aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır? A) Neredeki, neyi, kim B) Neredeki, neyi, neyle C) Kim, nerede, neyi (A D) Neyi, neyle, kim E) Neredeki, neyi, kimle, kim
9.
CÜMLENİN ÖGELERİ - 3.1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden
fazla zart tümleci vardır?
A) Emekli maaşıyla geçinen Nietzsche'nin sağlı-
ğına iyi gelecek bir iklim bulmak için sürekli
yolculuk ettiğini biliyor muydunuz?
2
B) Fırtınaya yakalanma ihtimali olan yelkenlile-
rin, limana yanaşamayacak kadar açıkta ya-
kalanmışlarsa, hazırlıklı olmaları gerekir.
Mağaralardaki bu çizimler uzmanlarca ince-
lendikten sonra, mağaralara ziyaretçi alınıp
alınmayacağına yapılacak toplantıyla karar
verilecek.
D) Troya'da üst üste gelmiş dokuz medeniyet ta-
bakasından altıncısının, Homeros'un yapıtın-
daki mekân olduğu sanılıyor.
E) Nisan ayı gelince bu sokaktaki erguvanların
oluşturduğu görünüm, buradan geçen her-
keste hayranlık uyandırır.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
9. CÜMLENİN ÖGELERİ - 3.1 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla zart tümleci vardır? A) Emekli maaşıyla geçinen Nietzsche'nin sağlı- ğına iyi gelecek bir iklim bulmak için sürekli yolculuk ettiğini biliyor muydunuz? 2 B) Fırtınaya yakalanma ihtimali olan yelkenlile- rin, limana yanaşamayacak kadar açıkta ya- kalanmışlarsa, hazırlıklı olmaları gerekir. Mağaralardaki bu çizimler uzmanlarca ince- lendikten sonra, mağaralara ziyaretçi alınıp alınmayacağına yapılacak toplantıyla karar verilecek. D) Troya'da üst üste gelmiş dokuz medeniyet ta- bakasından altıncısının, Homeros'un yapıtın- daki mekân olduğu sanılıyor. E) Nisan ayı gelince bu sokaktaki erguvanların oluşturduğu görünüm, buradan geçen her- keste hayranlık uyandırır.
n
1
a
6.
ilgisi Saati
A) I
C) III
D) IV
E) V
B) II
2
Sosyal medyadaki bir kesim, bilmedikleri hiçbir
konu olmadığından(!) hangi taşı kaldırsanız altın-
dan çıkıp her konuda görüş beyan ediyor.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangi-
sinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - özne
- yüklem
B) Özne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - nesne
- yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem
Özne - zarf tümleci - zarf tümleci - nesne -
yüklem
E) Özne - zarf tümleci - yüklem
Soru Bankası
ilesiyle ilgil
Onesi sifat te
Bes ogeden
Yer tamlayıc
Fillimsilerden
V. Nesnesi sifa
argılarından
ALL 4/11
A) 1.
II.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
n 1 a 6. ilgisi Saati A) I C) III D) IV E) V B) II 2 Sosyal medyadaki bir kesim, bilmedikleri hiçbir konu olmadığından(!) hangi taşı kaldırsanız altın- dan çıkıp her konuda görüş beyan ediyor. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangi- sinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - özne - yüklem B) Özne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - nesne - yüklem C) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem Özne - zarf tümleci - zarf tümleci - nesne - yüklem E) Özne - zarf tümleci - yüklem Soru Bankası ilesiyle ilgil Onesi sifat te Bes ogeden Yer tamlayıc Fillimsilerden V. Nesnesi sifa argılarından ALL 4/11 A) 1. II.
17. Sabah gün ağarırken başlardı hayat burada. (II) İşe
gidenler erkenden yollara dökülmüşlerdi. (III) Bu ma-
hallede neredeyse herkes birbirini tanırdı. (IV) Yaşama
burada gözlerini açmışlar, bu sokaklarda arkadaşlık
duygusunu en güzel şekilde tatmışlardı. (V) Şimdi de
çocukları ve torunlarıyla gelecek güzel günlerin haya-
li ile yaşamlarının ikinci baharlarını sürdürüyorlardı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin
öge dizilişi "yer tamlayıcısı - zarf tümleci - özne - be-
lirtili nesne - yüklem" şeklindedir?
A) I
B) II
C) II
D) IV
E) V
geçiniz.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
17. Sabah gün ağarırken başlardı hayat burada. (II) İşe gidenler erkenden yollara dökülmüşlerdi. (III) Bu ma- hallede neredeyse herkes birbirini tanırdı. (IV) Yaşama burada gözlerini açmışlar, bu sokaklarda arkadaşlık duygusunu en güzel şekilde tatmışlardı. (V) Şimdi de çocukları ve torunlarıyla gelecek güzel günlerin haya- li ile yaşamlarının ikinci baharlarını sürdürüyorlardı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi "yer tamlayıcısı - zarf tümleci - özne - be- lirtili nesne - yüklem" şeklindedir? A) I B) II C) II D) IV E) V geçiniz.
18. Ortaya çıktığı devirde, içeriği ve anlatımıyla okurun ilgisini
çekmeyen yapıtların da çağlar ötesine seslenebileceğini
rahatlıkla söyleyebilirim.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
Nesne - zarf tümleci -
est
- yüklem
B) Zarf tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem
Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - nesne - zarf tümleci -
yüklem
Zarf tümleci - nesne - yüklem
Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - nesne - yüklem
6
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
18. Ortaya çıktığı devirde, içeriği ve anlatımıyla okurun ilgisini çekmeyen yapıtların da çağlar ötesine seslenebileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Nesne - zarf tümleci - est - yüklem B) Zarf tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - nesne - zarf tümleci - yüklem Zarf tümleci - nesne - yüklem Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - nesne - yüklem 6
12
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım.
you
27
Bir şiirden alınan yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
BY Dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
Özne - zarf tümleci - yüklem
DY Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem
EXDolaylı tümleç - özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
12 Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. you 27 Bir şiirden alınan yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem BY Dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem Özne - zarf tümleci - yüklem DY Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem EXDolaylı tümleç - özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ara söz"
öznenin açıklayıcısı görevinde kullanılmıştır?
A) Tozdan, dumandan, hiçbir şey görülmüyor.
B) Başarıya, herkesin istediği şeye, ulaşmak kolay
mı?
C) Adamlardan biri, elinde çantası olan, bize kötü
kötü baktı.
D) Çeşme'de, bu doğa harikasında, tatile doyum
olmuyor.
E) Ailesiyle, anne ve babasıyla, yirmi gündür
görüşmüyor.
Lise Türkçe
Cümlenin Öğeleri
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ara söz" öznenin açıklayıcısı görevinde kullanılmıştır? A) Tozdan, dumandan, hiçbir şey görülmüyor. B) Başarıya, herkesin istediği şeye, ulaşmak kolay mı? C) Adamlardan biri, elinde çantası olan, bize kötü kötü baktı. D) Çeşme'de, bu doğa harikasında, tatile doyum olmuyor. E) Ailesiyle, anne ve babasıyla, yirmi gündür görüşmüyor.