%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı Soruları

23. Aşağıdaki destan - sanatçı eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Kuvayi Milliye - Necip Fazıl Kısakürek
BY Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda - Cahit Külebi
Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı - Gülten Akın
DY Sakarya Meydan Savaşı - Ceyhun Atuf Kansu
VE Çanakkale Şehitlerine - Mehmet Akif Ersoy
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
23. Aşağıdaki destan - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kuvayi Milliye - Necip Fazıl Kısakürek BY Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda - Cahit Külebi Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı - Gülten Akın DY Sakarya Meydan Savaşı - Ceyhun Atuf Kansu VE Çanakkale Şehitlerine - Mehmet Akif Ersoy
80 SÜPERVİZÖR
21. trrrrum
trrrrum
trrrrum!
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!
beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!
her dinamoyu altima almak için çıldırıyorum!
tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor
damarlarımda kovalıyor oto-direzinler lokomotifleri!
Bu dizelerin dil, anlatım ve içerik özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki edebî akımların hangisinin
etkisiyle yazıldığı söylenebilir?
A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Egzistansiyalizm....
D) Fütürizm
E) Empresyonizm
BB
23.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
80 SÜPERVİZÖR 21. trrrrum trrrrum trrrrum! trak tiki tak! makinalaşmak istiyorum! beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu! her dinamoyu altima almak için çıldırıyorum! tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor damarlarımda kovalıyor oto-direzinler lokomotifleri! Bu dizelerin dil, anlatım ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki edebî akımların hangisinin etkisiyle yazıldığı söylenebilir? A) Sembolizm B) Parnasizm C) Egzistansiyalizm.... D) Fütürizm E) Empresyonizm BB 23.
A
A
A
AYT
22. İstanbul'da doğan sanatçı, ilk şiirlerini Varlık dergisin-
de yayımlamıştır. İlk şiir kitabı olan Havaya Çizilen
Dünya'da dörtlük nazım birimi ve heceyle yazdığı şiir-
lerle dikkati çekmiştir. İkinci kitabı olan Çocuk ve Allah
ile kendi şiir çizgisini oluşturmuştur. Sadece şiir türün-
de eserler vermiştir. Serbest nazımla yazdığı şiirlerde
sözcük ya da dize tekrarlarıyla söyleyiş güzelliği sağ-
lamış ve anlamı güçlendirmiştir. Türk edebiyatında
"destan şairi" olarak anılır. Cumhuriyet Dönemi Türk
şiirinin en uzun soluklu şairidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sa-
natçıya ait değildir?
A) Üç Şehitler Destanı
Kuvayi Milliye Destanı
C) Çanakkale Destanı
D) Çakırın Destanı
E) İstanbul-Fetih Destanı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
A A A AYT 22. İstanbul'da doğan sanatçı, ilk şiirlerini Varlık dergisin- de yayımlamıştır. İlk şiir kitabı olan Havaya Çizilen Dünya'da dörtlük nazım birimi ve heceyle yazdığı şiir- lerle dikkati çekmiştir. İkinci kitabı olan Çocuk ve Allah ile kendi şiir çizgisini oluşturmuştur. Sadece şiir türün- de eserler vermiştir. Serbest nazımla yazdığı şiirlerde sözcük ya da dize tekrarlarıyla söyleyiş güzelliği sağ- lamış ve anlamı güçlendirmiştir. Türk edebiyatında "destan şairi" olarak anılır. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sa- natçıya ait değildir? A) Üç Şehitler Destanı Kuvayi Milliye Destanı C) Çanakkale Destanı D) Çakırın Destanı E) İstanbul-Fetih Destanı
16. Oğuz Atay'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tir?
A) Edebiyatımızda postmodernizmin önemli temsilcilerin-
den biri olan yazar, yapıtlarında bilinç akışı, metinler ara-
sılık, üst kurmaca gibi teknikleri başarıyla kullanmıştır.
B). Tutunamayanlar'da arkadaşı Selim Işık'ın intihar sebebi-
ni öğrenmek isteyen Turgut Özben'in yaşadığı psikolo-
jik yalnızlığı çarpıcı bir biçimde ele almıştır.
C) Bir Bilim Adamının Romanı'nda üniversiteden hocası olan
Mustafa İnan'ın yaşamını anlatmıştır.
D) Tehlikeli Oyunlar'da Hikmet Benol adlı karakterin yaşa-
dığı bunalımı, derinlikli bir anlatımla ve çağdaş teknikle-
re başvurarak ele almıştır.
E) Hikâyelerini topladığı Eylemci'de modern bireyin yaşadı-
ğı kaosu sembollerden yararlanarak ortaya koymuştur.
meget
DENEME SA
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980 )
16. Oğuz Atay'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış- tir? A) Edebiyatımızda postmodernizmin önemli temsilcilerin- den biri olan yazar, yapıtlarında bilinç akışı, metinler ara- sılık, üst kurmaca gibi teknikleri başarıyla kullanmıştır. B). Tutunamayanlar'da arkadaşı Selim Işık'ın intihar sebebi- ni öğrenmek isteyen Turgut Özben'in yaşadığı psikolo- jik yalnızlığı çarpıcı bir biçimde ele almıştır. C) Bir Bilim Adamının Romanı'nda üniversiteden hocası olan Mustafa İnan'ın yaşamını anlatmıştır. D) Tehlikeli Oyunlar'da Hikmet Benol adlı karakterin yaşa- dığı bunalımı, derinlikli bir anlatımla ve çağdaş teknikle- re başvurarak ele almıştır. E) Hikâyelerini topladığı Eylemci'de modern bireyin yaşadı- ğı kaosu sembollerden yararlanarak ortaya koymuştur. meget DENEME SA
4-Bu dönemde yazarlar eserlerinde Anadolu'nun her yönünün bilinçli bir şekilde işlenmesine özen
göstermişlerdir. Anadolu'ya yönelmeyi kendilerine ilke edinmişlerdir. Aynı zamanda köyden kente
göç, gecekondu hayatı, tarımda makineleşmenin doğurduğu sonuçlar, toprak kavgaları, ağa-ırgat, işçi-
patron çatışmaları da önemli bir yer tutar eserlerde.
Bu parçada hangi edebî dönemden söz edilmektedir?(10p)
A) Cumhuriyet
Dönemi
B) Milli Edebiyat Dönemi
C) Fecriati Dönemi
D) Servetifünun Dönemi
E) Tanzimat Dönemi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)
4-Bu dönemde yazarlar eserlerinde Anadolu'nun her yönünün bilinçli bir şekilde işlenmesine özen göstermişlerdir. Anadolu'ya yönelmeyi kendilerine ilke edinmişlerdir. Aynı zamanda köyden kente göç, gecekondu hayatı, tarımda makineleşmenin doğurduğu sonuçlar, toprak kavgaları, ağa-ırgat, işçi- patron çatışmaları da önemli bir yer tutar eserlerde. Bu parçada hangi edebî dönemden söz edilmektedir?(10p) A) Cumhuriyet Dönemi B) Milli Edebiyat Dönemi C) Fecriati Dönemi D) Servetifünun Dönemi E) Tanzimat Dönemi
SUPARA
22. 1.
Haksızlık ve duyarsızlığa başkaldırdığında bile şiirin-
deki lirik edayı kaybetmeyen sanatçı, akıcı ve yalın bir
dil kullanmıştır. Hasretinden Prangalar Eskittim önemli
eseridir. (Ahmed Arif)
+
II.
İlk şiir kitabı Bir Ermeni General adlı eserinde Marksizim'in
daha iyi anlaşılmasına zemin hazırlayan sanatçı, ilk şiir-
lerinde Orhan Veli ve Attila İlhan etkisinde kalmıştır. Bir
Gün Mutlaka şiiri onun toplumcu gerçekçi yönünü yan-
Byt sitan beyanname niteliğindedir. (Nihat Behram)
III. Oldukça sağlam bir dil yapısına sahip olan sanatçı, tari-
nema hi anlatırken halk türkülerinden ve deyişlerden yararlan-
mıştır. İroni, onun şiirlerinin âdeta atardamarıdır. Sevgi
Duvarı adlı şiirinde insanın tabiatla ilişkisini yoğun im-
gelerle anlatır. (Can Yücel)
+
IV. Kardeşlik, acı, hüzün, dostluk, aşk, çocukluk, yaşan-
mışlıklar gibi konuları çoğunlukla imgeli bir dille şiire
döktü. Üzgün Kediler Gazeli kitabıyla da Cemal Süre-
ya Şiir Ödülü'nü kazandı. (Haydar Ergülen)
V. İlk döneminde İkinci Yeni hareketi içinde yer alan sanat-
çı, daha sonra toplumcu gerçekçi diye nitelendirilen bir
tarza yönelmiştir. Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz önemli şiir
kitaplarıdır. (Kemal Özer)
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinde yapı-
lan açıklama parantez içerisinde verilen sanatçıyla
uyuşmamaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
SUPARA 22. 1. Haksızlık ve duyarsızlığa başkaldırdığında bile şiirin- deki lirik edayı kaybetmeyen sanatçı, akıcı ve yalın bir dil kullanmıştır. Hasretinden Prangalar Eskittim önemli eseridir. (Ahmed Arif) + II. İlk şiir kitabı Bir Ermeni General adlı eserinde Marksizim'in daha iyi anlaşılmasına zemin hazırlayan sanatçı, ilk şiir- lerinde Orhan Veli ve Attila İlhan etkisinde kalmıştır. Bir Gün Mutlaka şiiri onun toplumcu gerçekçi yönünü yan- Byt sitan beyanname niteliğindedir. (Nihat Behram) III. Oldukça sağlam bir dil yapısına sahip olan sanatçı, tari- nema hi anlatırken halk türkülerinden ve deyişlerden yararlan- mıştır. İroni, onun şiirlerinin âdeta atardamarıdır. Sevgi Duvarı adlı şiirinde insanın tabiatla ilişkisini yoğun im- gelerle anlatır. (Can Yücel) + IV. Kardeşlik, acı, hüzün, dostluk, aşk, çocukluk, yaşan- mışlıklar gibi konuları çoğunlukla imgeli bir dille şiire döktü. Üzgün Kediler Gazeli kitabıyla da Cemal Süre- ya Şiir Ödülü'nü kazandı. (Haydar Ergülen) V. İlk döneminde İkinci Yeni hareketi içinde yer alan sanat- çı, daha sonra toplumcu gerçekçi diye nitelendirilen bir tarza yönelmiştir. Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz önemli şiir kitaplarıdır. (Kemal Özer) Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinde yapı- lan açıklama parantez içerisinde verilen sanatçıyla uyuşmamaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V
AYT (Alan Yeterlilik Testi)
9.
18
1. İstanbul Kızı adıyla oyun olarak yazdığı, da
ha sonra romana dönüştürdüğü eserinin adı
nedir?
2.
Mektup-roman olarak kurgulanan, ilk bölümü
Sara'nın arkadaşı Nermin'e yazdığı mektup-
lardan oluşan, Marmara kıyısındaki bir kasa-
bada yaz kampı yapan sporculardan Ziya'yı
etkilemeye çalışan Sara etrafında şekillenen
romanının adını yazınız.
"Yazar, yıllarca Anadolu'nun birçok yerini
gezmiş; bu geziler sayesinde, Anadolu'nun
sosyal ve kültürel yaşamıyla ilgili gözlem-
ler yapmış, bu gözlemlerini adlı yapıtın-
da toplamıştır." parçasında boş bırakılan ye-
ri doldurunuz.
4.
"Reşat Nuri bu romanında da Anadolu'yu,
Anadolu insanını içinde bulunduğu sosyo-e-
konomik şartları da içeren genel bir yaklaşım-
la okuyucuya yansıtmıştır. Taşranın sıkıntılan
Mürşid Efendi'nin hatıra defteri vasıtasıyla or-
taya konmuştur. Bu tavrı, yeni Türk devletinin
yöneticilerine sıkıntıları tespit noktasında bir
yardım ya da mevcut tespitleri ülke sathinda
delillendirme olarak okumak mümkündür."
Bu değerlendirme yazarın hangi romanıyla
ilgilidir?
Öğretmenin Reşat Nuri Güntekin ile ilgili sorduğu
bu soruların hepsine doğru cevap veren, 100 pu-
an alacaktır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen cev-
aplar kişiyi 100 puana götürür?
AY Çalıkuşu - Bir Kadın Düşmanı - Mavi Anadolu -
Acımak
B) Gizli El-Dudaktan Kalbe - Canım Anadolu - Kan
Davası
C Dudaktan Kalbe-Damga - Yolcu Defteri - Gizli El
Çalıkuşu-Bir Kadın Düşmanı - Anadolu Notları -
Acımak
EX Çalıkuşu-Harabelerin Çiçeği - Anadolu Notları -
Yaprak Dökümü
3.
10.
Prf Yayınları
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)
AYT (Alan Yeterlilik Testi) 9. 18 1. İstanbul Kızı adıyla oyun olarak yazdığı, da ha sonra romana dönüştürdüğü eserinin adı nedir? 2. Mektup-roman olarak kurgulanan, ilk bölümü Sara'nın arkadaşı Nermin'e yazdığı mektup- lardan oluşan, Marmara kıyısındaki bir kasa- bada yaz kampı yapan sporculardan Ziya'yı etkilemeye çalışan Sara etrafında şekillenen romanının adını yazınız. "Yazar, yıllarca Anadolu'nun birçok yerini gezmiş; bu geziler sayesinde, Anadolu'nun sosyal ve kültürel yaşamıyla ilgili gözlem- ler yapmış, bu gözlemlerini adlı yapıtın- da toplamıştır." parçasında boş bırakılan ye- ri doldurunuz. 4. "Reşat Nuri bu romanında da Anadolu'yu, Anadolu insanını içinde bulunduğu sosyo-e- konomik şartları da içeren genel bir yaklaşım- la okuyucuya yansıtmıştır. Taşranın sıkıntılan Mürşid Efendi'nin hatıra defteri vasıtasıyla or- taya konmuştur. Bu tavrı, yeni Türk devletinin yöneticilerine sıkıntıları tespit noktasında bir yardım ya da mevcut tespitleri ülke sathinda delillendirme olarak okumak mümkündür." Bu değerlendirme yazarın hangi romanıyla ilgilidir? Öğretmenin Reşat Nuri Güntekin ile ilgili sorduğu bu soruların hepsine doğru cevap veren, 100 pu- an alacaktır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen cev- aplar kişiyi 100 puana götürür? AY Çalıkuşu - Bir Kadın Düşmanı - Mavi Anadolu - Acımak B) Gizli El-Dudaktan Kalbe - Canım Anadolu - Kan Davası C Dudaktan Kalbe-Damga - Yolcu Defteri - Gizli El Çalıkuşu-Bir Kadın Düşmanı - Anadolu Notları - Acımak EX Çalıkuşu-Harabelerin Çiçeği - Anadolu Notları - Yaprak Dökümü 3. 10. Prf Yayınları
18. Edebiyat kitaplarının olduğu raflar arasında dola
şırken kitaplar kulağıma bir şeyler fısıldadı,
Koridorun hemen başındaki kitap, şu
sözlerle beni yanına çağırdı: "Ben, Türk
edebiyatında 'Akşam Şairi olarak bilinen
Fron sanatçının Almanya'daki gözlemlerini dile
Sapuping
getirdiği eserim. Beni okuduğunda yaza-
rımın dilinin şiirlerdeki gibi ağır olmadığını
fark edeceksin. Koridorun ortasındaki
kitaptan gelen ses de oldukça iddialı idi:
"Ben bu koridorun en cesur eseriyim,
herkesten farklı bir bakış açısı ile yazıldım.
1940'li yıllarda kimsenin-anlatmaya ce-
saret edemeyeceği konuları benim şairim
kaleme almıştır. Düşünsenize o yıllarda bir
şair çıkacak ve şıradan bir insanın nasırın-
dan söz edecek. Buna ancak beni kaleme
alan şair cesaret edebilirdi. Ve koridorun
sonundan gelen son ses ile raflar arasın-
daki bu fantastik gezim son buluyordu.
Sondaki kitap da bana şunları söyledi:
Beni yazan şairin iç burkuntuları vardı.
Bunların yansımaları benim şiirlerimde
yer bulur. Bir sayfamı açın göreceğiniz şiir
aşk acısını dile getiren Beklenen olacak,
diğer bir sayfamda Kaldırımlar üzerindeki
yalnızlığın acı çığlığını duyacaksınız.
Bu parçada sözü edilen eserler ve bu eserleri ka
leme alan sanatçılarla ilgili yorumlar şu şekildedir:
Koridorun sonundaki kitabın şairinin di-
ğer ünlü şiirleri Han Duvarları ve Çoban
Çeşmesidir. Faruk NOFIZ
Comlibe)
I.
II.
Kendisini koridorun en cesur kitabı olarak
gören eserin şairi Garip hareketinin temsil-
cisi Orhan Veli Kanık'tır.
III. Ahmet Haşim'in Göl Saatleri adlı eserin-
deki dili, Frankfurt Seyahanamesine göre
daha ağırdır.
Kitaplar arasında dolaşan kişinin kulağına fısıl
danan sözlerle ilgili, numaralanmış yargılardan
hangisi söylenemez?
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
S
77
inmet
Hosen
MO
Mu
YO
YO
B
1.
20
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
18. Edebiyat kitaplarının olduğu raflar arasında dola şırken kitaplar kulağıma bir şeyler fısıldadı, Koridorun hemen başındaki kitap, şu sözlerle beni yanına çağırdı: "Ben, Türk edebiyatında 'Akşam Şairi olarak bilinen Fron sanatçının Almanya'daki gözlemlerini dile Sapuping getirdiği eserim. Beni okuduğunda yaza- rımın dilinin şiirlerdeki gibi ağır olmadığını fark edeceksin. Koridorun ortasındaki kitaptan gelen ses de oldukça iddialı idi: "Ben bu koridorun en cesur eseriyim, herkesten farklı bir bakış açısı ile yazıldım. 1940'li yıllarda kimsenin-anlatmaya ce- saret edemeyeceği konuları benim şairim kaleme almıştır. Düşünsenize o yıllarda bir şair çıkacak ve şıradan bir insanın nasırın- dan söz edecek. Buna ancak beni kaleme alan şair cesaret edebilirdi. Ve koridorun sonundan gelen son ses ile raflar arasın- daki bu fantastik gezim son buluyordu. Sondaki kitap da bana şunları söyledi: Beni yazan şairin iç burkuntuları vardı. Bunların yansımaları benim şiirlerimde yer bulur. Bir sayfamı açın göreceğiniz şiir aşk acısını dile getiren Beklenen olacak, diğer bir sayfamda Kaldırımlar üzerindeki yalnızlığın acı çığlığını duyacaksınız. Bu parçada sözü edilen eserler ve bu eserleri ka leme alan sanatçılarla ilgili yorumlar şu şekildedir: Koridorun sonundaki kitabın şairinin di- ğer ünlü şiirleri Han Duvarları ve Çoban Çeşmesidir. Faruk NOFIZ Comlibe) I. II. Kendisini koridorun en cesur kitabı olarak gören eserin şairi Garip hareketinin temsil- cisi Orhan Veli Kanık'tır. III. Ahmet Haşim'in Göl Saatleri adlı eserin- deki dili, Frankfurt Seyahanamesine göre daha ağırdır. Kitaplar arasında dolaşan kişinin kulağına fısıl danan sözlerle ilgili, numaralanmış yargılardan hangisi söylenemez? Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III S 77 inmet Hosen MO Mu YO YO B 1. 20
9.
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansin el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu davet bizim.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine
bu hasret bizim.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, bu şiirin toplumcu
gerçekçi anlayışla kaleme alındığına dair bir ölçüt de-
ğildir?
Konusu
B) Üslubu
C) Ölçüsü
D) Biçimi
E) Edebî sanatlar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
9. Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansin el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, bu şiirin toplumcu gerçekçi anlayışla kaleme alındığına dair bir ölçüt de- ğildir? Konusu B) Üslubu C) Ölçüsü D) Biçimi E) Edebî sanatlar
rşı
ARI SINAVI
ESTI (TYT)
Kitapçığı
Galeri
ADIM
lişen Türk Edebiyatı - 2
3.
Orta Anadolu Abdal müziği geleneğinin en rafine temsilci-
lerinden biridir. Onun sanatı; müziğin ruhunu kavrayan biri-
nin hiçbir yapmacıklığa girişmeden kendini ve hissettiklerini
saza, söze dökmesidir. Ona anlamlı bir misyon yükleyen ro-
mancı Yaşar Kemal'in "bozkırın tezenesi" nitelemesini belki
ilk defa duyuyorsunuzdur.
Bu parçada tanıtılan halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Veysel Şatıroğlu
B) Neşet Ertaş
C) Murat Çobanoğlu
D) Davut Sularî
E) Âşık Feymani
4. Türk şiirinin önemli kırılma noktalarından birini oluşturan
İkinci Yeni şiiri, kendisine gelinceye değin var olan şiir algı
ve anlayışlarını yerle bir eder. Kapalı, anlaşılması güç, imge
yüklü, soyut ve çoğu zaman da akıl dışı bir söyleyişi yeğler.
Dilin var olan yapısını zorlar.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin İkinci
LA
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
rşı ARI SINAVI ESTI (TYT) Kitapçığı Galeri ADIM lişen Türk Edebiyatı - 2 3. Orta Anadolu Abdal müziği geleneğinin en rafine temsilci- lerinden biridir. Onun sanatı; müziğin ruhunu kavrayan biri- nin hiçbir yapmacıklığa girişmeden kendini ve hissettiklerini saza, söze dökmesidir. Ona anlamlı bir misyon yükleyen ro- mancı Yaşar Kemal'in "bozkırın tezenesi" nitelemesini belki ilk defa duyuyorsunuzdur. Bu parçada tanıtılan halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Âşık Veysel Şatıroğlu B) Neşet Ertaş C) Murat Çobanoğlu D) Davut Sularî E) Âşık Feymani 4. Türk şiirinin önemli kırılma noktalarından birini oluşturan İkinci Yeni şiiri, kendisine gelinceye değin var olan şiir algı ve anlayışlarını yerle bir eder. Kapalı, anlaşılması güç, imge yüklü, soyut ve çoğu zaman da akıl dışı bir söyleyişi yeğler. Dilin var olan yapısını zorlar. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin İkinci LA
24. Yazar:
Oğuz Atay'ın tamamlayamadığı son romanı hariç
tüm romanlarını okudum. Ancak romanları dışında
herhangi bir eserini okuma fırsatı bulamadım.
Eleştirmen:
Sanatçının en beğendiğiniz romanını sorabilir
miyim?
Yazar:
- Ana karakterleri (Selim, Turgut) üzerinden burjuva
düzenin kurallarına ve yaşam biçimine ayak
uyduramayan, topluma yabancılaşmış, yalnız
insanlan çağdaş anlatım teknikleriyle işlediği romani
benim gözümde bir numaradır.
Eleştirmen:
- Size katılıyorum. Fakat bence benzer temayı
başkarakter Hikmet Benol'un şahsında anlattığı
romanı da söz ettiğiniz romanından edebî değer
bakımdan geri değildir. Hatta ben o yıllarda
Türkiye'de pek denenmeyen biyografik roman
türünde yazdığı romanını da çok başarılı buluyorum.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Yazar, Oğuz Atay'ın Eylembilim romanını henüz
okumamıştır.
B) Yazarın en başarılı bulduğu Oğuz Atay romani,
Tutunamayanlar'dır.
C) Eleştirmen, Korkuyu Beklerken romanını
Tutunamayanlar kadar başarılı bulmaktadır.
D) Yazar, Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar adlı
eserini okumamıştır.
E) Eleştirmenin söz ettiği biyografik roman, Oğuz
Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseridir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980 )
24. Yazar: Oğuz Atay'ın tamamlayamadığı son romanı hariç tüm romanlarını okudum. Ancak romanları dışında herhangi bir eserini okuma fırsatı bulamadım. Eleştirmen: Sanatçının en beğendiğiniz romanını sorabilir miyim? Yazar: - Ana karakterleri (Selim, Turgut) üzerinden burjuva düzenin kurallarına ve yaşam biçimine ayak uyduramayan, topluma yabancılaşmış, yalnız insanlan çağdaş anlatım teknikleriyle işlediği romani benim gözümde bir numaradır. Eleştirmen: - Size katılıyorum. Fakat bence benzer temayı başkarakter Hikmet Benol'un şahsında anlattığı romanı da söz ettiğiniz romanından edebî değer bakımdan geri değildir. Hatta ben o yıllarda Türkiye'de pek denenmeyen biyografik roman türünde yazdığı romanını da çok başarılı buluyorum. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yazar, Oğuz Atay'ın Eylembilim romanını henüz okumamıştır. B) Yazarın en başarılı bulduğu Oğuz Atay romani, Tutunamayanlar'dır. C) Eleştirmen, Korkuyu Beklerken romanını Tutunamayanlar kadar başarılı bulmaktadır. D) Yazar, Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar adlı eserini okumamıştır. E) Eleştirmenin söz ettiği biyografik roman, Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseridir.
3. Yorgun gözümün halkalarında
O
Güller gibi fear oldu nümayán,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nålân;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Bu dizelerde aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin
özellikleri görülmektedir?
A) Sembolizm
B) Natüralizm
C) Realizm
D) Klasisizm
A) Romantizm
6
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
3. Yorgun gözümün halkalarında O Güller gibi fear oldu nümayán, Güller gibi... sonsuz, iri güller Güller ki kamıştan daha nålân; Gün doğdu yazık arkalarında! Bu dizelerde aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özellikleri görülmektedir? A) Sembolizm B) Natüralizm C) Realizm D) Klasisizm A) Romantizm 6
6.
Şair, iç ve dış gerçeklere göre bilinçaltına yönelerek şiire
yeni ürperişler kazandırmış; her şiirinde bir "yeni'yi
denemiştir. "Havaya Çizilen Dünya", "Çocuk ve Allah"
önemli eserlerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Oktay Rifat Horozcu
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Arif Nihat Asya
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca
pailgisidir Rus
10.
5
tc
g
C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
6. Şair, iç ve dış gerçeklere göre bilinçaltına yönelerek şiire yeni ürperişler kazandırmış; her şiirinde bir "yeni'yi denemiştir. "Havaya Çizilen Dünya", "Çocuk ve Allah" önemli eserlerindendir. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han- gisidir? A) Ahmet Muhip Dıranas B) Oktay Rifat Horozcu C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Arif Nihat Asya E) Fazıl Hüsnü Dağlarca pailgisidir Rus 10. 5 tc g C
18. Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte
Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel
O başkası yok mu bir yanındakine veriyor
Derken karanfil elden ele
Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle
Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil
Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk
Birleşiyoruz sessizce
Yukarıdaki şiiri, biçim ve içerik özellikleri dikkate
alındığında aşağıdakilerin hangisi yazmış olabilir?
Edip Cansever
B)
Arif Nihat Asya
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Orhan Veli Kanık
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
18. Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel O başkası yok mu bir yanındakine veriyor Derken karanfil elden ele Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk Birleşiyoruz sessizce Yukarıdaki şiiri, biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisi yazmış olabilir? Edip Cansever B) Arif Nihat Asya C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Orhan Veli Kanık E) Faruk Nafiz Çamlıbel
AYT TG-2
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-SOSYAL E
1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih-1 (25-34), Coğraf
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 T
1.
2.
Şiiri, din ve gelenek bağından koparıp bireysel va-
roluş sistemi olarak algılayan toplumcu şiir anlayışı;
emekçilerin sorunlarını, emek-sermaye çelişkisini,
yaşamsal kaygıları konu almış, toplum için sanat
anlayışıyla hareket etmiştir.
Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada belirti-
len toplumcu şiir anlayışına örnek olabilir?
A) Yolculuk her zaman düşündüm onu
İçimde bu azgın davet ne demek
Oraya nerdeyse güneşin sonu
Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek
B) Açsam rüzgâra yelkenimi
Dolaşsam ben de deniz deniz
Ve bir sabah vakti kimsesiz
Bir limanda bulsam kendimi
C) Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut
Sen de eller gibi adımı unut
Kapımı birkaç gün için açık tut
Eşyam bakakalsın diye arkamdan
D) Onurlu güzel geleceklerin
Biziz habercileri düşün ki
Ve halkın bağrında bir inci gibi
Büyüyüp gelişmektedir zafer
Düşünceli yürürken bir yol dönemecinde
Çıkacak ömrümüze beyaz dallarla bahar
Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu
Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı duvar
0
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
3.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
AYT TG-2 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-SOSYAL E 1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih-1 (25-34), Coğraf 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 T 1. 2. Şiiri, din ve gelenek bağından koparıp bireysel va- roluş sistemi olarak algılayan toplumcu şiir anlayışı; emekçilerin sorunlarını, emek-sermaye çelişkisini, yaşamsal kaygıları konu almış, toplum için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada belirti- len toplumcu şiir anlayışına örnek olabilir? A) Yolculuk her zaman düşündüm onu İçimde bu azgın davet ne demek Oraya nerdeyse güneşin sonu Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek B) Açsam rüzgâra yelkenimi Dolaşsam ben de deniz deniz Ve bir sabah vakti kimsesiz Bir limanda bulsam kendimi C) Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut Sen de eller gibi adımı unut Kapımı birkaç gün için açık tut Eşyam bakakalsın diye arkamdan D) Onurlu güzel geleceklerin Biziz habercileri düşün ki Ve halkın bağrında bir inci gibi Büyüyüp gelişmektedir zafer Düşünceli yürürken bir yol dönemecinde Çıkacak ömrümüze beyaz dallarla bahar Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı duvar 0 BİLİM ANAHTARI YAYINLARI 3.
18 Türkçeyi yalın ve duru bir anlatıma kavuşturan
yazarlarımızdan biri ve Cumhuriyet Dönemi'nin en
etkin gazetecilerindendir. Yazarın Cumhuriyet'ten
sonraki Türk gezi edebiyatının oluşumunda önemli bir
yeri olmuştur Gezi yazılarında, gezip gördüğü dış
ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırmalar yaparak
anlatmıştır. Gezi yazılarının dışında anı, fıkra, makale
türlerinde de eserleri bulunan yazar, yapıtlarını kısa
cümlelerle oluşturmuştur.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sabahattin Eyüboğlu
ÜPHOT
B) Suut Kemal Yetkin
Isme2
Falih Rıfkı Atay
D Nurullah Ataç
E) Cemil Meriç
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960) Deneme
18 Türkçeyi yalın ve duru bir anlatıma kavuşturan yazarlarımızdan biri ve Cumhuriyet Dönemi'nin en etkin gazetecilerindendir. Yazarın Cumhuriyet'ten sonraki Türk gezi edebiyatının oluşumunda önemli bir yeri olmuştur Gezi yazılarında, gezip gördüğü dış ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırmalar yaparak anlatmıştır. Gezi yazılarının dışında anı, fıkra, makale türlerinde de eserleri bulunan yazar, yapıtlarını kısa cümlelerle oluşturmuştur. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabahattin Eyüboğlu ÜPHOT B) Suut Kemal Yetkin Isme2 Falih Rıfkı Atay D Nurullah Ataç E) Cemil Meriç