Tanzimat İkinci Dönem Romanı Soruları

4. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yazılan
romanlarla ilgili aşağıdakilerin hangisinde veri-
le len bilgi yanlıştır? ne nöytopaidh
A) Daha çok realizm akımının etkileri görülür.
B
Romanlarda işlenen konular, ilk dönem roman-
larının konularından oldukça farklıdır.
C) Romanların dili sadelikten uzaktır.
wing how
concider
z bir
D) İlk dönemde yazılanlara göre teknik yönden
NIN
daha başarılı romanlar yazılmıştır.zlo uhuz
E) Dönemin yaşam tarzı ve sosyal hayatı romanlara
yansımıştır.
od gimin
muM
2005
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
4. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yazılan romanlarla ilgili aşağıdakilerin hangisinde veri- le len bilgi yanlıştır? ne nöytopaidh A) Daha çok realizm akımının etkileri görülür. B Romanlarda işlenen konular, ilk dönem roman- larının konularından oldukça farklıdır. C) Romanların dili sadelikten uzaktır. wing how concider z bir D) İlk dönemde yazılanlara göre teknik yönden NIN daha başarılı romanlar yazılmıştır.zlo uhuz E) Dönemin yaşam tarzı ve sosyal hayatı romanlara yansımıştır. od gimin muM 2005
iş-
in
un
in
--
10. (1) Sair Evlenmesi'nde, aklı başında bir dost tarafın-
dan ufak bir rüşvetle düzeltilen, hileli bir evlendirme
olayı işlenmiştir. (HI) Oyun, meddah ve orta oyunu
geleneklerinden de izler taşımaktadır; olay, orta
scoyununda olduğu gibi bir mahallede geçer ve ma-
halle halkı oyunda yer alır. (III) Oyun kişileri, soka-
sbrğın, halkın diliyle konuşurtar. (IV) Şair Evlenmesi'nde
klasik komedya türünün bütün özellikleri vardır. (V)
Oyun kahramanları, konuşmalarının içinde atasöz
leri ve deyimler kullanırlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde Şair Evlenmesi ile ilgili verilen bilgi yanlış-
sbluu
A)
B) II
neswer
MIST
C) I
D) V
E) V
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
iş- in un in -- 10. (1) Sair Evlenmesi'nde, aklı başında bir dost tarafın- dan ufak bir rüşvetle düzeltilen, hileli bir evlendirme olayı işlenmiştir. (HI) Oyun, meddah ve orta oyunu geleneklerinden de izler taşımaktadır; olay, orta scoyununda olduğu gibi bir mahallede geçer ve ma- halle halkı oyunda yer alır. (III) Oyun kişileri, soka- sbrğın, halkın diliyle konuşurtar. (IV) Şair Evlenmesi'nde klasik komedya türünün bütün özellikleri vardır. (V) Oyun kahramanları, konuşmalarının içinde atasöz leri ve deyimler kullanırlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi- sinde Şair Evlenmesi ile ilgili verilen bilgi yanlış- sbluu A) B) II neswer MIST C) I D) V E) V
dini du-
wapmış.
muştur.
mi ola-
mmuş-
uyar-
ştır.
han-
13. .
C) Şinası
D) Ziya Paşa
E) Namık Kemal
Romanın teması "yanlış Batılılaşma”dır. Batılılaş-
mayı yüzeysel olarak yorumlamış bir tip ile ona kar-
şit olarak kurulmuş çalışkan ve tutumlu bir tipin
çatışması anlatılmıştır.
Türk edebiyatının "ilk Türkçe" romanı kabul edilen
bu romanda acıklı bir aşk hikâyesi anlatılmıştır.
Türk edebiyatının "ilk tarihi" romanı olan bu yapıtta
sanatçı İslam birliği fikrini işlemiştir.
Romantizm akımıyla yazılmış eserde iyi eğitim al-
mış, gösterişi seven, varlıklı biri olan Ali Bey'in ha-
yatı anlatılmıştır.
Burada aşağıdaki yapıtlardan hangisine ait bilgi
yoktur?
A) İntibah
B) Cezmi
C) Letaili Rivayet
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
E) Felatun Bey'le Rakım Efendi
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
dini du- wapmış. muştur. mi ola- mmuş- uyar- ştır. han- 13. . C) Şinası D) Ziya Paşa E) Namık Kemal Romanın teması "yanlış Batılılaşma”dır. Batılılaş- mayı yüzeysel olarak yorumlamış bir tip ile ona kar- şit olarak kurulmuş çalışkan ve tutumlu bir tipin çatışması anlatılmıştır. Türk edebiyatının "ilk Türkçe" romanı kabul edilen bu romanda acıklı bir aşk hikâyesi anlatılmıştır. Türk edebiyatının "ilk tarihi" romanı olan bu yapıtta sanatçı İslam birliği fikrini işlemiştir. Romantizm akımıyla yazılmış eserde iyi eğitim al- mış, gösterişi seven, varlıklı biri olan Ali Bey'in ha- yatı anlatılmıştır. Burada aşağıdaki yapıtlardan hangisine ait bilgi yoktur? A) İntibah B) Cezmi C) Letaili Rivayet D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat E) Felatun Bey'le Rakım Efendi
6.
Aşağıdaki bileşik fiillerin yazımını inceleyerek boş-
luklara doğru yazım için (D), yanlış yazım için (Y)
yazınız.
() hayret etmek
() arzetmek
() keşif etmek
() söz etmek
() varolmak
() not etmek
( ) görü vermek
() reddetmek
( ) nakil etmek
() farz etmek
(). bakakalmak
() katletmek
11. SINIF 1312K
.
() süre gelmek
() okuyabilmek
() kayıt olmak
() hasta olmak
() hak etmek
() dert etmek
() kaybetmek
() nakletmek
() harp etmek
( ) zannetmek
() gaspetmek
() park etmek
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
6. Aşağıdaki bileşik fiillerin yazımını inceleyerek boş- luklara doğru yazım için (D), yanlış yazım için (Y) yazınız. () hayret etmek () arzetmek () keşif etmek () söz etmek () varolmak () not etmek ( ) görü vermek () reddetmek ( ) nakil etmek () farz etmek (). bakakalmak () katletmek 11. SINIF 1312K . () süre gelmek () okuyabilmek () kayıt olmak () hasta olmak () hak etmek () dert etmek () kaybetmek () nakletmek () harp etmek ( ) zannetmek () gaspetmek () park etmek
A Amet Mithat Efendi →→→→
B) İbrahim Şinasi
C) Namık Kemal
DŞemseddin Sami
E) Recaizade Mahmut Ekrem
2. I. Râkim Efendi
II. Bihruz Bey
III. Ali Bey
IV. Felâtun Bey
V. Talat
Numaralanmış Tanzimat Dönemi roman
kahramanlarından hangisi aydın bir insan tipini
idealize etmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Dilber ve Dilasun carivelik
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
A Amet Mithat Efendi →→→→ B) İbrahim Şinasi C) Namık Kemal DŞemseddin Sami E) Recaizade Mahmut Ekrem 2. I. Râkim Efendi II. Bihruz Bey III. Ali Bey IV. Felâtun Bey V. Talat Numaralanmış Tanzimat Dönemi roman kahramanlarından hangisi aydın bir insan tipini idealize etmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V Dilber ve Dilasun carivelik
3.
Romanlarında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar Türk
toplumundaki değişimleri, bunalımları, aydın-halk ça-
- Tanzimat'la baş-
tışmasını ele alan ----, bunlardan
layan Batılılaşmanın Türk toplumundaki etkisini ve üç
kuşak arasındaki çatışmayı ele almıştır.
1130
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han-
gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu'nda
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak'ta
C) Refik Halit Karay - İstanbul'un İç Yüzü'nde
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım'da
E) Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal'da
AYT-Türk Edebiyatı
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
3. Romanlarında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar Türk toplumundaki değişimleri, bunalımları, aydın-halk ça- - Tanzimat'la baş- tışmasını ele alan ----, bunlardan layan Batılılaşmanın Türk toplumundaki etkisini ve üç kuşak arasındaki çatışmayı ele almıştır. 1130 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han- gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu'nda B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak'ta C) Refik Halit Karay - İstanbul'un İç Yüzü'nde D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım'da E) Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal'da AYT-Türk Edebiyatı
15. Tanzimat Dönemi yazar ve şairleri -özellikle de bu dönemin
ilk nesli- son derece mücadeleci, kararlı ve çağdaşlık
yanlısı sanatçılardı. Onlar, romanı da tiyatroyu da halkın
seviyesini, eğitim düzeyini yükseltecek bir araç olarak
gördüler. Toplumu ilgilendiren pek çok olayı ele aldılar.
Bu parçadaki altı çizili söze örnek olarak
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Kadınla erkek arasındaki eşitsizlikler
Padişahlık düzeninin neden olduğu sıkıntılar
C) Görücü usulü evliliğin getirdiği sorunlar
D) Çok kadınla evlilikte yaşanan problemler
E) Cariyelik ve köleliğin yol açtığı trajediler
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
15. Tanzimat Dönemi yazar ve şairleri -özellikle de bu dönemin ilk nesli- son derece mücadeleci, kararlı ve çağdaşlık yanlısı sanatçılardı. Onlar, romanı da tiyatroyu da halkın seviyesini, eğitim düzeyini yükseltecek bir araç olarak gördüler. Toplumu ilgilendiren pek çok olayı ele aldılar. Bu parçadaki altı çizili söze örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Kadınla erkek arasındaki eşitsizlikler Padişahlık düzeninin neden olduğu sıkıntılar C) Görücü usulü evliliğin getirdiği sorunlar D) Çok kadınla evlilikte yaşanan problemler E) Cariyelik ve köleliğin yol açtığı trajediler
Şinasi ile tanışmasına kadar yazdığı şiirler, tamamıyla
divan şiiri çerçevesindedir.
II.
İlk tarihî roman olan Cezmi'nin yazarıdır.
III. İntibah romani, edebiyatımızın ilk edebî romanıdır.
IV. Vatan yahut Silistre adlı eseri, o dönemde oynanan ilk
tiyatrodur.
2. I.
V. Romanlarında Batılı olmayı yanlış anlayan tipleri mizahi
dille işler.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Namık
Kemal için söylenemez?
AI
B) II
CYTI DYTV
IV
1
E) V
Indemik
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
Şinasi ile tanışmasına kadar yazdığı şiirler, tamamıyla divan şiiri çerçevesindedir. II. İlk tarihî roman olan Cezmi'nin yazarıdır. III. İntibah romani, edebiyatımızın ilk edebî romanıdır. IV. Vatan yahut Silistre adlı eseri, o dönemde oynanan ilk tiyatrodur. 2. I. V. Romanlarında Batılı olmayı yanlış anlayan tipleri mizahi dille işler. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Namık Kemal için söylenemez? AI B) II CYTI DYTV IV 1 E) V Indemik
16. Türk edebiyatında natüralist anlayışa bağlı olarak
yazılan ilk romanlardan biridir. Yazarın ölümünden
sonra Servetifünun dergisinde tefrika edilmiş, daha
sonra kitap hâlinde basılmıştır. Yazar, önce olay
örgüsünün geçeceği mekânı tanıtmış, karakterlerin
tespitini yapmış, sonra da asıl anlatacaklarına
yönelmiştir. Yapıtta, kıskançlık duygusunu, Suphi
adındaki kocasını kıskanan ve türlü entrikalarla hayatı
kocasına zindan eden bir kadının davranışları üzerinden
anlatır. Yazar, kadının kıskanç davranışlarının
annesinden miras olduğunu ortaya koymuş; böylece
natüralist ekole uygun olarak soya çekimin insan
davranışlarındaki rolüne vurgu yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
yapıtın yazarına aittir?
A) Küçük Şeyler S. Pasazade dezer
B) Muhsin Bey
C) Akif Bey Nam kemal
D) Dürdane Hanım Ahmet Mithat
E) Zavallı Kız → Nabizade Nazım
Yanıt Yayinlan
Recaizade M.Eklem
V
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
16. Türk edebiyatında natüralist anlayışa bağlı olarak yazılan ilk romanlardan biridir. Yazarın ölümünden sonra Servetifünun dergisinde tefrika edilmiş, daha sonra kitap hâlinde basılmıştır. Yazar, önce olay örgüsünün geçeceği mekânı tanıtmış, karakterlerin tespitini yapmış, sonra da asıl anlatacaklarına yönelmiştir. Yapıtta, kıskançlık duygusunu, Suphi adındaki kocasını kıskanan ve türlü entrikalarla hayatı kocasına zindan eden bir kadının davranışları üzerinden anlatır. Yazar, kadının kıskanç davranışlarının annesinden miras olduğunu ortaya koymuş; böylece natüralist ekole uygun olarak soya çekimin insan davranışlarındaki rolüne vurgu yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yapıtın yazarına aittir? A) Küçük Şeyler S. Pasazade dezer B) Muhsin Bey C) Akif Bey Nam kemal D) Dürdane Hanım Ahmet Mithat E) Zavallı Kız → Nabizade Nazım Yanıt Yayinlan Recaizade M.Eklem V
oll serien op eno lehav ninnstublugie@
hifalmip enishegi elebeoüm
24. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ile Ahmet
Mithat'ın ortak özelliklerinden biri değildir? BY
Triblelgnari nebelbl
A) Toplumu eğitmeyi amaçlayan eserler yazmaları
B) Değişik türlerde pek çok eser yazmaları (A
C) Toplum için sanat anlayışı benimsemeleri (
D) Aynı edebiyat döneminin temsilcileri olmaları
E) Romanlarında olay akışını keserek okuyucuya
neliuğonsbrie (3
bilgiler vermeleri
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
oll serien op eno lehav ninnstublugie@ hifalmip enishegi elebeoüm 24. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ile Ahmet Mithat'ın ortak özelliklerinden biri değildir? BY Triblelgnari nebelbl A) Toplumu eğitmeyi amaçlayan eserler yazmaları B) Değişik türlerde pek çok eser yazmaları (A C) Toplum için sanat anlayışı benimsemeleri ( D) Aynı edebiyat döneminin temsilcileri olmaları E) Romanlarında olay akışını keserek okuyucuya neliuğonsbrie (3 bilgiler vermeleri
E) Taa
8. ----, şiirinde eskiye bağlı olmakla birlikte yeni şiirin
ilk savunucuları arasında da gösterilir. Hürriyet'te
yayımlanan bir yazısında Türk edebiyatının eksiklikleri
üzerinde durur, dilin ve şiirin gelişmesi için halk şiiri
kaynağına gidilmesini tavsiye eder. Daha sonra ise bu
görüşleriyle çelişen ---- adlı bir seçki hazırlar. Seçkiye
yazdığı ön sözle düşüncelerindeki tezatlı seyri gözler
önüne serer. Yenilik serüveninde birlikte yola çıktığı
---- bu esere büyük tepki gösterir. Adı geçen iki sanatçı
arasındaki bu tartışmalar, Türk edebiyatında eski-yeni
karşıtlığına dair yıllarca devam eden bir polemik alanı
yaratır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Şinasi Tercüme-i Manzume - Ali Suavi
B) Muallim Naci - Demdeme - Recaizade Mahmut Ekren
C) Ziya Paşa Harabat - Namık Kemal
D) Recaizade Mahmut Ekrem - Takdir-i Elhan - Muallim
Naci
E) Abdülhak Hamit Tarhan - Makber - Manastirli Rifat
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
E) Taa 8. ----, şiirinde eskiye bağlı olmakla birlikte yeni şiirin ilk savunucuları arasında da gösterilir. Hürriyet'te yayımlanan bir yazısında Türk edebiyatının eksiklikleri üzerinde durur, dilin ve şiirin gelişmesi için halk şiiri kaynağına gidilmesini tavsiye eder. Daha sonra ise bu görüşleriyle çelişen ---- adlı bir seçki hazırlar. Seçkiye yazdığı ön sözle düşüncelerindeki tezatlı seyri gözler önüne serer. Yenilik serüveninde birlikte yola çıktığı ---- bu esere büyük tepki gösterir. Adı geçen iki sanatçı arasındaki bu tartışmalar, Türk edebiyatında eski-yeni karşıtlığına dair yıllarca devam eden bir polemik alanı yaratır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Şinasi Tercüme-i Manzume - Ali Suavi B) Muallim Naci - Demdeme - Recaizade Mahmut Ekren C) Ziya Paşa Harabat - Namık Kemal D) Recaizade Mahmut Ekrem - Takdir-i Elhan - Muallim Naci E) Abdülhak Hamit Tarhan - Makber - Manastirli Rifat
9.
Sanatçının özellikle sözlük ve ansiklopedi alanında çalış-
malan vardır. Orhun Yazıtları ve Kutadgu Bilig çalışma-
larıyla Türkçülük bilincinin devamına katkılar sağlamıştır.
Bazılarına göre edebiyatımızın en büyük dil bilginidir.
Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Nabizâde Nazım
B) Şemsettin Sami
C) Muallim Naci
D) Recaizâde Mahmut Ekrem
E) Namık Kemal
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
9. Sanatçının özellikle sözlük ve ansiklopedi alanında çalış- malan vardır. Orhun Yazıtları ve Kutadgu Bilig çalışma- larıyla Türkçülük bilincinin devamına katkılar sağlamıştır. Bazılarına göre edebiyatımızın en büyük dil bilginidir. Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Nabizâde Nazım B) Şemsettin Sami C) Muallim Naci D) Recaizâde Mahmut Ekrem E) Namık Kemal
mobin yayınları
TÜRK DİLİ ve EDER
BILIMLERA
13. Romantizm akımından realizme geçişi gösteren eser,
edebiyatımızdaki ilk gerçekçi romanlardan biridir. Yazar
bu romanda esaret ve insan ticareti konularını işlemiştir.
Romanda, dokuz yaşında Kafkasya'dan kaçınılarak
Istanbul'a getirilen Çerkez kızı Dilber'in yaşadığı sorunlar
anlatılmaktadır.
Yukarıda tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zavallı Çocuk - Namık Kemal
B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami
C) Zehra-Nabizâde Nazım
D) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai
E) İntibah-Namık Kemal
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
mobin yayınları TÜRK DİLİ ve EDER BILIMLERA 13. Romantizm akımından realizme geçişi gösteren eser, edebiyatımızdaki ilk gerçekçi romanlardan biridir. Yazar bu romanda esaret ve insan ticareti konularını işlemiştir. Romanda, dokuz yaşında Kafkasya'dan kaçınılarak Istanbul'a getirilen Çerkez kızı Dilber'in yaşadığı sorunlar anlatılmaktadır. Yukarıda tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Zavallı Çocuk - Namık Kemal B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami C) Zehra-Nabizâde Nazım D) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai E) İntibah-Namık Kemal
şair) da
azif takmi
ziem ve e
isinden s
masında
kadim
sir ede
muştur
zali
C
1.
02
AYT
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen
sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır. Türk edebiya-
tinda eski-yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının
öncüsü olmuştur. Gelenekçi şiir anlayışının temsilcisidir.
----- girdiği kafiye tartışmasıyla tanınır. "Kulak için kafiye"
anlayışına karşı "göz için kafiye" anlayışını benimsemiştir.
Bu tartışmaya "abes-muktebes" tartışması da denmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Muallim Naci - Recaizade Mahmut Ekrem'le
B) Recaizade Mahmut Ekrem - Muallim Naci'yle
C) Ziya Paşa - Namık Kemal'le
D) Necip Fazıl - Nazım Hikmet'le
E) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret'le
2. Ziya Paşa Türk, Arap ve İran şairlerinden seçtiği şiirlerden
oluşan ----- adlı antolojinin ön sözünde divan edebiyatını
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
şair) da azif takmi ziem ve e isinden s masında kadim sir ede muştur zali C 1. 02 AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır. Türk edebiya- tinda eski-yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının öncüsü olmuştur. Gelenekçi şiir anlayışının temsilcisidir. ----- girdiği kafiye tartışmasıyla tanınır. "Kulak için kafiye" anlayışına karşı "göz için kafiye" anlayışını benimsemiştir. Bu tartışmaya "abes-muktebes" tartışması da denmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Muallim Naci - Recaizade Mahmut Ekrem'le B) Recaizade Mahmut Ekrem - Muallim Naci'yle C) Ziya Paşa - Namık Kemal'le D) Necip Fazıl - Nazım Hikmet'le E) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret'le 2. Ziya Paşa Türk, Arap ve İran şairlerinden seçtiği şiirlerden oluşan ----- adlı antolojinin ön sözünde divan edebiyatını
11. Edebiyatımızın ilk tiyatro metni Şinasi'nin yazdığı
Şair Evlenmesidir.
Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal'in
yazdığı Vatan Yahut Silistredir.
Abdülhak Hamit Tarhan manzum tiyatro eserleri
ele vermiştir. Hece ölçüsü ile yazılan Eşber ve
aruz ölçüsü ile yazılan Nesteren ona aittir.
VIV. Âli Bey ise Düyun-u Umumiyet Direktörlüğü'nde
çalıştığı sürede tiyatro alanında eserler vermiş;
üç telif komedi, bir operet ve Ayyar Hamza adlı
bir de Moliere'den uyarlama esere imza atmıştır.
Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanihr, Atala ve Vus-
lat Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatro eserleridir.
Yukarıda tiyatro ile ilgili verilen bilgilerden hangi-
sinde yanlışlık yapılmıştır?
AL
B
Cyll
D) IV
EXV
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
11. Edebiyatımızın ilk tiyatro metni Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesidir. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal'in yazdığı Vatan Yahut Silistredir. Abdülhak Hamit Tarhan manzum tiyatro eserleri ele vermiştir. Hece ölçüsü ile yazılan Eşber ve aruz ölçüsü ile yazılan Nesteren ona aittir. VIV. Âli Bey ise Düyun-u Umumiyet Direktörlüğü'nde çalıştığı sürede tiyatro alanında eserler vermiş; üç telif komedi, bir operet ve Ayyar Hamza adlı bir de Moliere'den uyarlama esere imza atmıştır. Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanihr, Atala ve Vus- lat Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatro eserleridir. Yukarıda tiyatro ile ilgili verilen bilgilerden hangi- sinde yanlışlık yapılmıştır? AL B Cyll D) IV EXV
5.
Yazın hayatına 1891'de yazdığNadide romanıyla
başlamış, 1897'den itibaren yayımladığı hikâye,
roman ve edebi eleştirileri ile devam etmiştir. Fran-
sızcadan çevirdiği bir yazısı yüzünden Servetifünun
dergisinin 1901'de kapatılmasından sonra edebi-
yattan uzaklaşmış, 1922'de Niçin Aldatırlarmış adlı
hikâye kitabıyla edebiyat dünyasına tekrar dönüş
yapmıştır. Hayal İçinde adlı romanı ise eserleri
içinde en değerlisi kabul edilir.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
BHüseyin Cahit Yalçın
eRecaizade Mahmut Ekrem
D) Cenap Şahabettin
EHüseyin Rahmi Gürpınar
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
5. Yazın hayatına 1891'de yazdığNadide romanıyla başlamış, 1897'den itibaren yayımladığı hikâye, roman ve edebi eleştirileri ile devam etmiştir. Fran- sızcadan çevirdiği bir yazısı yüzünden Servetifünun dergisinin 1901'de kapatılmasından sonra edebi- yattan uzaklaşmış, 1922'de Niçin Aldatırlarmış adlı hikâye kitabıyla edebiyat dünyasına tekrar dönüş yapmıştır. Hayal İçinde adlı romanı ise eserleri içinde en değerlisi kabul edilir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil BHüseyin Cahit Yalçın eRecaizade Mahmut Ekrem D) Cenap Şahabettin EHüseyin Rahmi Gürpınar