İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tanzimat Döneminde Şiir Soruları

7. Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bu dönemde bazı sanatçıların eserlerinde parna-
sizmin etkileri görülür.
B) Noktalama işaretleri kullanılarak düzyazı, Batılı ör-
neklerine yaklaştırılmıştır.
C) Romanlarda konular günlük yaşamdan seçilmiş ve
gerçeğe uygun biçimde işlenmiştir.
D) Tanzimat I. Dönem sanatçıları göz için kafiye ilke-
sini benimsemiştir.
E) Tanzimat II. Dönem'de teknik bakımdan daha sağ-
lam ve başarılı eserler verilmiştir.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
7. Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bu dönemde bazı sanatçıların eserlerinde parna- sizmin etkileri görülür. B) Noktalama işaretleri kullanılarak düzyazı, Batılı ör- neklerine yaklaştırılmıştır. C) Romanlarda konular günlük yaşamdan seçilmiş ve gerçeğe uygun biçimde işlenmiştir. D) Tanzimat I. Dönem sanatçıları göz için kafiye ilke- sini benimsemiştir. E) Tanzimat II. Dönem'de teknik bakımdan daha sağ- lam ve başarılı eserler verilmiştir.
4. Tanzimat II. Dönem sanatçılarından olan Abdülhak Hamit Tarhan,
sanat için sanat fikrini savunmuş ve dönemin anlayışından do-
||
layı realizmden etkilenmiştir. Romanlarında metafizik ürpertiyi,
IV
|||
vatan ve millet sevgisini işleyen sanatçı, tiyatro türüne de çok
V
önem vermiş, manzum ve mensur oyunlar yazmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış ifadelerden hangileri
Abdülhak Hamit Tarhan için söylenemez?
A) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve V
E) Yalnız IV
C) III ve IV
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
4. Tanzimat II. Dönem sanatçılarından olan Abdülhak Hamit Tarhan, sanat için sanat fikrini savunmuş ve dönemin anlayışından do- || layı realizmden etkilenmiştir. Romanlarında metafizik ürpertiyi, IV ||| vatan ve millet sevgisini işleyen sanatçı, tiyatro türüne de çok V önem vermiş, manzum ve mensur oyunlar yazmıştır. Bu parçadaki numaralanmış ifadelerden hangileri Abdülhak Hamit Tarhan için söylenemez? A) I ve III B) Yalnız II D) I ve V E) Yalnız IV C) III ve IV
ti
4. Ey Marmara'nın mavi kucaklayışı içinde
Sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın
Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak
Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde İstanbul'u
yukarıdaki dizelerde belirtilen yönleriyle yansıtmaya
çalışmıştır?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Tahsin Nahit
D) Ahmet Haşim
E) Celal Sahir Erozan
UNA
lead
Fecriaticiler, Fransız edebiyatçılarından özellikle
hangi akıma bağlı sanatçıları örnek almışlardır?
4) Ekspresyonistleri
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
ti 4. Ey Marmara'nın mavi kucaklayışı içinde Sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde İstanbul'u yukarıdaki dizelerde belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır? A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin C) Tahsin Nahit D) Ahmet Haşim E) Celal Sahir Erozan UNA lead Fecriaticiler, Fransız edebiyatçılarından özellikle hangi akıma bağlı sanatçıları örnek almışlardır? 4) Ekspresyonistleri
18. (1) Yahya Kemal kendi şiir tarzını oluştururken Verlaine,
Baudelaire, Mallerme gibi öz şiir taraftarlarının tesirinde
kalmıştır. (II) Şair, öz şiirden hareketle, şiirimizdeki
şiire ait olmayan unsurları temizleyerek şiiri asıl unsuru
olan ritme kavuşturmak için çabalamıştır. (III) Şaire
göre şiir, nesirden çok farklı bir yapıya sahiptir, bu yapı
içerisinde şiirin kendine özgü bir ritmi vardır. (IV) Yahya
Kemal, şiirde ahengi, ritmi önemsediğinden "Ok" şiiri
hariç bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. (V) Ona
göre hece ile aruz karşılaştırıldığında birbirlerine karşı
ne fazlalıkları ne de eksiklikleri vardır.
Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden
itibaren "Y. Kemal'in şiire getirdiği yeniliğe ve şiir
hakkındaki düşünceleri"ne yer verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Güncel ANLATIM VİDEOLARI
HOCALARA GELDİK KANALINDA
E) V
ya
Gi
y
b
102
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
18. (1) Yahya Kemal kendi şiir tarzını oluştururken Verlaine, Baudelaire, Mallerme gibi öz şiir taraftarlarının tesirinde kalmıştır. (II) Şair, öz şiirden hareketle, şiirimizdeki şiire ait olmayan unsurları temizleyerek şiiri asıl unsuru olan ritme kavuşturmak için çabalamıştır. (III) Şaire göre şiir, nesirden çok farklı bir yapıya sahiptir, bu yapı içerisinde şiirin kendine özgü bir ritmi vardır. (IV) Yahya Kemal, şiirde ahengi, ritmi önemsediğinden "Ok" şiiri hariç bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. (V) Ona göre hece ile aruz karşılaştırıldığında birbirlerine karşı ne fazlalıkları ne de eksiklikleri vardır. Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren "Y. Kemal'in şiire getirdiği yeniliğe ve şiir hakkındaki düşünceleri"ne yer verilmiştir? A) I B) II C) III D) IV Güncel ANLATIM VİDEOLARI HOCALARA GELDİK KANALINDA E) V ya Gi y b 102
Tanzimat I. ve II. Dönem şiir anlayışlarıyla
ilgili olarak aşağıda yapılan karşılaştırmaların
hangisinde bir bilgi yanlışı yoktur?
nek
A) Tanzimat I. Dönem'de divan şiiri nazım şekilleri
kullanılırken II. Dönem'de tamamen Batılı
nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır.
B) Tanzimat 1. Dönem'de hece ölçüsü, II.
Dönem'de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Tanzimat I. Dönem'de kafiye ve redif
önemsenirken II. Dönem'de şiirler, kafiyesiz ve
redifsiz yazılmıştır.
D) Tanzimat 1. Dönem'de dil ağır ve anlatım
kapalıyken II. Dönem'de dil oldukça sade,
anlatım açıktır.
O
E) Tanzimat I. Dönem'de "hak, adalet, hürriyet"
gibi konular işlenirken II. Dönem'de "ölüm ve
ötesi, aşk, umutsuzluk" gibi konular işlenmiştir.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
Tanzimat I. ve II. Dönem şiir anlayışlarıyla ilgili olarak aşağıda yapılan karşılaştırmaların hangisinde bir bilgi yanlışı yoktur? nek A) Tanzimat I. Dönem'de divan şiiri nazım şekilleri kullanılırken II. Dönem'de tamamen Batılı nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır. B) Tanzimat 1. Dönem'de hece ölçüsü, II. Dönem'de aruz ölçüsü kullanılmıştır. C) Tanzimat I. Dönem'de kafiye ve redif önemsenirken II. Dönem'de şiirler, kafiyesiz ve redifsiz yazılmıştır. D) Tanzimat 1. Dönem'de dil ağır ve anlatım kapalıyken II. Dönem'de dil oldukça sade, anlatım açıktır. O E) Tanzimat I. Dönem'de "hak, adalet, hürriyet" gibi konular işlenirken II. Dönem'de "ölüm ve ötesi, aşk, umutsuzluk" gibi konular işlenmiştir.
6. Türk edebiyatında “mektup” türünde oluşturulmuş
şu eserler örnek verilebilir:
1. Cenap Şahabettin'in Hac Yolunda adlı gezi yazı-
si türündeki eseri
II. Ahmet Rasim'in dört ciltlik fıkra ve sohbetlerin-
den oluşan Şehir Mektupları adlı eseri
Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanı
Namık Kemal'in eleştiri tarzında ele aldığı
Harabat adlı eseri
III.
IV.
V. Nurullah Ataç'ın eleştiri ve denemelerini bir
araya getirdiği Okuruma Mektuplar adlı eseri
Numaralandırılmış yerlerin hangisinde bilgi yanlı-
şi vardır?
A) 1 B) II
TII
D) IV E) V
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
6. Türk edebiyatında “mektup” türünde oluşturulmuş şu eserler örnek verilebilir: 1. Cenap Şahabettin'in Hac Yolunda adlı gezi yazı- si türündeki eseri II. Ahmet Rasim'in dört ciltlik fıkra ve sohbetlerin- den oluşan Şehir Mektupları adlı eseri Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanı Namık Kemal'in eleştiri tarzında ele aldığı Harabat adlı eseri III. IV. V. Nurullah Ataç'ın eleştiri ve denemelerini bir araya getirdiği Okuruma Mektuplar adlı eseri Numaralandırılmış yerlerin hangisinde bilgi yanlı- şi vardır? A) 1 B) II TII D) IV E) V
in
4. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in şiir türündeki
eserlerinden biri değildir? Tinoy mag sysho
60 pheabley
B) Rübab-ı Şikeste
-
A) Han-ı Yağma
n-
C) Millet Şarkısı
D) Tarih-i Kadim
E) Nemide
a-
immiteg igivalne fayad
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
in 4. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in şiir türündeki eserlerinden biri değildir? Tinoy mag sysho 60 pheabley B) Rübab-ı Şikeste - A) Han-ı Yağma n- C) Millet Şarkısı D) Tarih-i Kadim E) Nemide a- immiteg igivalne fayad
mat Dönemi Şiiri
3. Tanzimat şairlerinden Muallim Naci ve Ziya Paşa pek
çok yönden benzer özellikler gösterir ancak onların ay-
rıldıkları noktalar da vardır ve bunlar arasında,
I. Yenilikçi düşünceleriyle Tanzimat'ın öncülerin-
den olma, Hürriyet gazetesinde Batılılışmayı sa-
vunan yazılar yazma
II. Divan şiirini övmeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi
olma
Vill. Şiiri kadar şiir üzerine fikirleriyle ses getirme
Numaralanmış cümlelerin hangisi bu iki şairin ortak
özelliği olarak gösterilemez?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) II ve III
PAINER
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
mat Dönemi Şiiri 3. Tanzimat şairlerinden Muallim Naci ve Ziya Paşa pek çok yönden benzer özellikler gösterir ancak onların ay- rıldıkları noktalar da vardır ve bunlar arasında, I. Yenilikçi düşünceleriyle Tanzimat'ın öncülerin- den olma, Hürriyet gazetesinde Batılılışmayı sa- vunan yazılar yazma II. Divan şiirini övmeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olma Vill. Şiiri kadar şiir üzerine fikirleriyle ses getirme Numaralanmış cümlelerin hangisi bu iki şairin ortak özelliği olarak gösterilemez? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) Yalnız III E) II ve III PAINER
FALMER
B
PAMET
4. Mevki Viyana
Bir darbe-i ma'kus ile düşmüş o yana
Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler
Hem bid-defaat!
Onlarla yatıp kalkar imiş kendisi söyler
Vaktiyle bütün Pul'da yapılmışsa da heyhat!
Cümlesi solmuş.
Vaktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş
Bir paltosu vardır.
Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o.
Abdülhak Hamit Tarhan'ın Şair-i Âzâm adlı şiirin-
den alınan bu dizelerle ilgili olarak
✓. İçerik yönünden divan şiirinden ayrı bir yol izlediği
TT. Dönemin sosyal ve siyasal eleştirisinin yapıldığı
III. Kendi dönemi için yenilikçi bir biçim kullandığı
IV. Arapça-Farsça tamlamalarla yüklü anlaşılmaz bir
dille yazıldığı
belirlemelerinden hangisi söylenemez?
A) Yalnız I
B) II ve IV.
C) Lve fl
D) Yalnız II
E) III ve IV
3
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
FALMER B PAMET 4. Mevki Viyana Bir darbe-i ma'kus ile düşmüş o yana Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler Hem bid-defaat! Onlarla yatıp kalkar imiş kendisi söyler Vaktiyle bütün Pul'da yapılmışsa da heyhat! Cümlesi solmuş. Vaktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş Bir paltosu vardır. Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o. Abdülhak Hamit Tarhan'ın Şair-i Âzâm adlı şiirin- den alınan bu dizelerle ilgili olarak ✓. İçerik yönünden divan şiirinden ayrı bir yol izlediği TT. Dönemin sosyal ve siyasal eleştirisinin yapıldığı III. Kendi dönemi için yenilikçi bir biçim kullandığı IV. Arapça-Farsça tamlamalarla yüklü anlaşılmaz bir dille yazıldığı belirlemelerinden hangisi söylenemez? A) Yalnız I B) II ve IV. C) Lve fl D) Yalnız II E) III ve IV 3
1. Tıp öğrenimi için gittiği Fransa'da edebiyatla ilgilen-
miş ve sembolizmden etkilenmiştir. Ancak sembo-
lizmi kavramakta yetersiz kalmış, şiirlerinde bol bol
istiare kullanmış ve ses uyumuna dikkat etmiştir.
Ağır bir dil ve süslü anlatım en belirgin özellikleridir.
Şiirlerinde aruzun birden fazla kalıbına, genellikle
de karışık kalıplarına yer vermiştir.
II. Servet-i Fünun romanının gözde olduğu devirde
Ahmet Mithat'ın popüler roman çığırını tek başına
ve büyük bir kudretle devam ettiren tek şahsiyettir.
III. Servet-i Fünun edebiyatının Muallim Naci dönemin-
den kalma eski edebiyat taraftarlarına verdiği cesur
cevaplarla bir nevi sözcüsü durumuna gelmiş sanat-
çısıdır.
IV. Yaşadığı dönemde bir topluluğa bağlı kalmamış,
değişik türlerde yapıtlar vermesine rağmen asıl
değerini basın hayatını ve İstanbul'un gündelik ya-
şayışını yansıtan fikra, makale ve anılarıyla edinmiş
yazarımızdır.
Yukarıdaki açıklamalarla aşağıdaki sanatçılardan
hangisi ilişkilendirilemez?
Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Rasim
CD) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Hüseyin Cahit Yalçın
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
1. Tıp öğrenimi için gittiği Fransa'da edebiyatla ilgilen- miş ve sembolizmden etkilenmiştir. Ancak sembo- lizmi kavramakta yetersiz kalmış, şiirlerinde bol bol istiare kullanmış ve ses uyumuna dikkat etmiştir. Ağır bir dil ve süslü anlatım en belirgin özellikleridir. Şiirlerinde aruzun birden fazla kalıbına, genellikle de karışık kalıplarına yer vermiştir. II. Servet-i Fünun romanının gözde olduğu devirde Ahmet Mithat'ın popüler roman çığırını tek başına ve büyük bir kudretle devam ettiren tek şahsiyettir. III. Servet-i Fünun edebiyatının Muallim Naci dönemin- den kalma eski edebiyat taraftarlarına verdiği cesur cevaplarla bir nevi sözcüsü durumuna gelmiş sanat- çısıdır. IV. Yaşadığı dönemde bir topluluğa bağlı kalmamış, değişik türlerde yapıtlar vermesine rağmen asıl değerini basın hayatını ve İstanbul'un gündelik ya- şayışını yansıtan fikra, makale ve anılarıyla edinmiş yazarımızdır. Yukarıdaki açıklamalarla aşağıdaki sanatçılardan hangisi ilişkilendirilemez? Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Ahmet Rasim CD) Hüseyin Rahmi Gürpınar E) Hüseyin Cahit Yalçın
14. Sanatçının, edebiyatımızda yeniliğin ilk müjdecisi olduğu ka-
bul gören bir görüştür. Türk toplumunu Batı tarzındaki şiirle
tanıştıran ve tiyatro, makale gibi Batılı edebî türlerin ilk örnek-
lerini veren kendisidir. Yenilikçi fikirleri ve edebiyat sahasın-
daki çalışmalarıyla kendi döneminin aydınlarını etkilemiştir.
Eski cümle tipini neredeyse tümüyle ortadan kaldırmış, bunun
yerine söz dizimini Fransızcadan aldığı yeni bir cümle kurulu-
şunu getirmiştir. Özellikle Arapça ve Farsçadan gelen isim ve
sifat tamlamalarını kaldırmış hatta noktalama işaretlerini kul-
lanmaya gayret etmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Vefik Paşa
E) İbrahim Şinasi
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
14. Sanatçının, edebiyatımızda yeniliğin ilk müjdecisi olduğu ka- bul gören bir görüştür. Türk toplumunu Batı tarzındaki şiirle tanıştıran ve tiyatro, makale gibi Batılı edebî türlerin ilk örnek- lerini veren kendisidir. Yenilikçi fikirleri ve edebiyat sahasın- daki çalışmalarıyla kendi döneminin aydınlarını etkilemiştir. Eski cümle tipini neredeyse tümüyle ortadan kaldırmış, bunun yerine söz dizimini Fransızcadan aldığı yeni bir cümle kurulu- şunu getirmiştir. Özellikle Arapça ve Farsçadan gelen isim ve sifat tamlamalarını kaldırmış hatta noktalama işaretlerini kul- lanmaya gayret etmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şemsettin Sami B) Ahmet Mithat Efendi C) Ziya Paşa D) Ahmet Vefik Paşa E) İbrahim Şinasi
AY
Ec
Deneme - 2
18.
16. Dil ve içerik özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki
dizelerden hangisinin Tanzimat Dönemi'ne ait
olduğu söylenemez?
A) Amalimiz, efkârımız ikbal-i vatandır
Serhaddimize kal'a bizim hâk-i bedendir
B) Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördü
Dolaştım mülk-i İslamı bütün viraneler gördüm
C) Felek, her türlü esbab-ı cefasın toplasın, gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimette
D) Olmuş insâna taassub bir onulmaz illet
Hüsn-i tedbirin ile kurtulur andan millet
Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum
Bende esir yaratmayan bir Tanrı'ya iman var
17 m
19. M
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
AY Ec Deneme - 2 18. 16. Dil ve içerik özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Tanzimat Dönemi'ne ait olduğu söylenemez? A) Amalimiz, efkârımız ikbal-i vatandır Serhaddimize kal'a bizim hâk-i bedendir B) Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördü Dolaştım mülk-i İslamı bütün viraneler gördüm C) Felek, her türlü esbab-ı cefasın toplasın, gelsin Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimette D) Olmuş insâna taassub bir onulmaz illet Hüsn-i tedbirin ile kurtulur andan millet Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum Bende esir yaratmayan bir Tanrı'ya iman var 17 m 19. M
15. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseriyle ilgili
olarak,
Sahnelenen ilk tiyatro eseridir.
II. Eserde geçen Silistre bir şehrin adıdır.
III. Realist bir anlayışla kaleme alınmıştır.
VV. Vatan sevgisi ve kahramanlık temaları öne çıkar.
V. İslâm Bey, Zekiye eserin kahramanları
arasındadır.
yargılarından hangisi söylenemez?
A)
B) II
C) III
D)
LDLIV
E) V
konuştuma
AN
caule
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
15. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseriyle ilgili olarak, Sahnelenen ilk tiyatro eseridir. II. Eserde geçen Silistre bir şehrin adıdır. III. Realist bir anlayışla kaleme alınmıştır. VV. Vatan sevgisi ve kahramanlık temaları öne çıkar. V. İslâm Bey, Zekiye eserin kahramanları arasındadır. yargılarından hangisi söylenemez? A) B) II C) III D) LDLIV E) V konuştuma AN caule
VİP Yayınları
21. Aşağıdakilerden hangisi, 1. Dönem Tanzimat şiirini
II. Dönem şiirinden ayıran bir özellik değildir?
A) "Sanat, toplum içindir." anlayışını benimseme
Batı edebiyatı nazım biçimlerini kullanmadan divan
şiiri nazım biçimleriyle yetinme
C) Fransız edebiyatının etkisinde kalma
D) Vatan, hürriyet, eşitlik, kanun konularına yer verme
E) Tam uygulanmasa da dilde sadeleşmeyi savunma
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
VİP Yayınları 21. Aşağıdakilerden hangisi, 1. Dönem Tanzimat şiirini II. Dönem şiirinden ayıran bir özellik değildir? A) "Sanat, toplum içindir." anlayışını benimseme Batı edebiyatı nazım biçimlerini kullanmadan divan şiiri nazım biçimleriyle yetinme C) Fransız edebiyatının etkisinde kalma D) Vatan, hürriyet, eşitlik, kanun konularına yer verme E) Tam uygulanmasa da dilde sadeleşmeyi savunma
A
A
A
Türkçe
10. (1) Birbirimizi kaybetmemek için el ele tutuşup onları
dediğim yere doğru sürüklüyorduk. (II) Çok kalabalık-
ti. (III) Ayrılırsak bir daha birbirimizi bulmamız neredey-
se imkânsızdı. (IV) Sesin geldiği yere vardığımızda he-
pimizin yüreği sızladı. (V) Yaşlı bir teyze, oğlu olduğu-
nu tahmin ettiğim bir ağabeyin başında gözyaşı dökü-
yordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, birden fazla edat vardır.
B) II. cümlede, ek fiil kullanılmıştır.
C) III. cümlede, belgisiz zamire yer verilmiştir.
D) IV. cümlede, bütün fiilimsi türleri örneklendirilmiş-
tir.
E) V. cümlede, isim tamlaması vardır.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
A A A Türkçe 10. (1) Birbirimizi kaybetmemek için el ele tutuşup onları dediğim yere doğru sürüklüyorduk. (II) Çok kalabalık- ti. (III) Ayrılırsak bir daha birbirimizi bulmamız neredey- se imkânsızdı. (IV) Sesin geldiği yere vardığımızda he- pimizin yüreği sızladı. (V) Yaşlı bir teyze, oğlu olduğu- nu tahmin ettiğim bir ağabeyin başında gözyaşı dökü- yordu. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, birden fazla edat vardır. B) II. cümlede, ek fiil kullanılmıştır. C) III. cümlede, belgisiz zamire yer verilmiştir. D) IV. cümlede, bütün fiilimsi türleri örneklendirilmiş- tir. E) V. cümlede, isim tamlaması vardır.
AYT-TÜRK DİLİ VE EDE
14. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tevfik Fikret, "Rubabın Cevabı" adlı eserinde
vatanın kötü yöneticilerden çektiği sıkıntıları
eleştirel bir üslupla anlatmıştır.
B) Servetifünun Dönemi'nde tiyatro, diğer edebi
türlere göre gerilemesine rağmen Hüseyin Suat
Yalçın bu türde eser vermeye devam etmiştir.
C) Halit Ziya'nın Mai ve Siyah adlı romanının kah-
ramanı Ahmet Cemil, Servetifünun sanatçılarını
temsil eder.
D) Mehmet Rauf, gerçek hayatı yansıtmaya çalıştığı
eserlerinde sosyal hayata pek yer vermemiştir.
E) Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızcadan çevirdiği
Edebiyat ve Hukuk" adlı röportajı, Servetifünun
dergisinin kapanmasına ve bu topluluğun dağıl-
masına sebep olmuştur.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
AYT-TÜRK DİLİ VE EDE 14. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Tevfik Fikret, "Rubabın Cevabı" adlı eserinde vatanın kötü yöneticilerden çektiği sıkıntıları eleştirel bir üslupla anlatmıştır. B) Servetifünun Dönemi'nde tiyatro, diğer edebi türlere göre gerilemesine rağmen Hüseyin Suat Yalçın bu türde eser vermeye devam etmiştir. C) Halit Ziya'nın Mai ve Siyah adlı romanının kah- ramanı Ahmet Cemil, Servetifünun sanatçılarını temsil eder. D) Mehmet Rauf, gerçek hayatı yansıtmaya çalıştığı eserlerinde sosyal hayata pek yer vermemiştir. E) Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk" adlı röportajı, Servetifünun dergisinin kapanmasına ve bu topluluğun dağıl- masına sebep olmuştur.