Tanzimat Döneminde Şiir Soruları

7. Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bu dönemde bazı sanatçıların eserlerinde parna-
sizmin etkileri görülür.
B) Noktalama işaretleri kullanılarak düzyazı, Batılı ör-
neklerine yaklaştırılmıştır.
C) Romanlarda konular günlük yaşamdan seçilmiş ve
gerçeğe uygun biçimde işlenmiştir.
D) Tanzimat I. Dönem sanatçıları göz için kafiye ilke-
sini benimsemiştir.
E) Tanzimat II. Dönem'de teknik bakımdan daha sağ-
lam ve başarılı eserler verilmiştir.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
7. Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bu dönemde bazı sanatçıların eserlerinde parna- sizmin etkileri görülür. B) Noktalama işaretleri kullanılarak düzyazı, Batılı ör- neklerine yaklaştırılmıştır. C) Romanlarda konular günlük yaşamdan seçilmiş ve gerçeğe uygun biçimde işlenmiştir. D) Tanzimat I. Dönem sanatçıları göz için kafiye ilke- sini benimsemiştir. E) Tanzimat II. Dönem'de teknik bakımdan daha sağ- lam ve başarılı eserler verilmiştir.
10. Bütün alışkanlıklarına karşın divan edebiyatı anlayışından
kurtulmak ve yenilikçilik, hepsinin ortak özlemidir. Değerleri
sarsılan bir topluma farklı örnekler sunma çabaları, kimini
dil ve tarih alanında araştırmaya, kimini gizli ihtilal dernek-
lerinde görev almaya, kimini devlet memurluğu dışında
gazeteciliğin bağımsız hayatına girmeye, kimini hürriyet ve
vatan çevresinde dönen bir kavramlar edebiyatı yaratma-5=10
ya sürükler.
Bu parçada sanatçılarından söz edilen edebiyat döne-
mi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat
C) Cumhuriyet
E) Millî Edebiyat
işmadan Mus
B) Servetifünun
D) Feeriâti
C) 96
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
10. Bütün alışkanlıklarına karşın divan edebiyatı anlayışından kurtulmak ve yenilikçilik, hepsinin ortak özlemidir. Değerleri sarsılan bir topluma farklı örnekler sunma çabaları, kimini dil ve tarih alanında araştırmaya, kimini gizli ihtilal dernek- lerinde görev almaya, kimini devlet memurluğu dışında gazeteciliğin bağımsız hayatına girmeye, kimini hürriyet ve vatan çevresinde dönen bir kavramlar edebiyatı yaratma-5=10 ya sürükler. Bu parçada sanatçılarından söz edilen edebiyat döne- mi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat C) Cumhuriyet E) Millî Edebiyat işmadan Mus B) Servetifünun D) Feeriâti C) 96
4. Tanzimat II. Dönem sanatçılarından olan Abdülhak Hamit Tarhan,
sanat için sanat fikrini savunmuş ve dönemin anlayışından do-
||
layı realizmden etkilenmiştir. Romanlarında metafizik ürpertiyi,
IV
|||
vatan ve millet sevgisini işleyen sanatçı, tiyatro türüne de çok
V
önem vermiş, manzum ve mensur oyunlar yazmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış ifadelerden hangileri
Abdülhak Hamit Tarhan için söylenemez?
A) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve V
E) Yalnız IV
C) III ve IV
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
4. Tanzimat II. Dönem sanatçılarından olan Abdülhak Hamit Tarhan, sanat için sanat fikrini savunmuş ve dönemin anlayışından do- || layı realizmden etkilenmiştir. Romanlarında metafizik ürpertiyi, IV ||| vatan ve millet sevgisini işleyen sanatçı, tiyatro türüne de çok V önem vermiş, manzum ve mensur oyunlar yazmıştır. Bu parçadaki numaralanmış ifadelerden hangileri Abdülhak Hamit Tarhan için söylenemez? A) I ve III B) Yalnız II D) I ve V E) Yalnız IV C) III ve IV
7400 (1 - 13
e Yorum - 11
3. Tepeden nasıl iniyor bakın
Şu kızın nişanlısı şanlıdır
Yaradan nazardan esirgesin
Koca dağ gibi delikanlıdır
Fese bak fese ne güzel de al
Ne de hoş belindeki morlu şal
Demedim ya ben sana bak da al
O kadar da bakma ziyanlıdır
Bu dizelerin Muallim Naci'ye ait olduğu bilindiğine
göre, şiir hakkında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Tanzimat şiir geleneğine uygun bir şiirdir.
B) Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
C) Yazıldığı dönemde şiirin ahenk unsurları önemsen-
mektedir.
D) Günlük konuşma dilinin özelliklerini taşımaktadır.
E) Halk şiiri tema özellikleri görülmektedir.
Yoruma göre değisir siir
75
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
7400 (1 - 13 e Yorum - 11 3. Tepeden nasıl iniyor bakın Şu kızın nişanlısı şanlıdır Yaradan nazardan esirgesin Koca dağ gibi delikanlıdır Fese bak fese ne güzel de al Ne de hoş belindeki morlu şal Demedim ya ben sana bak da al O kadar da bakma ziyanlıdır Bu dizelerin Muallim Naci'ye ait olduğu bilindiğine göre, şiir hakkında aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Tanzimat şiir geleneğine uygun bir şiirdir. B) Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. C) Yazıldığı dönemde şiirin ahenk unsurları önemsen- mektedir. D) Günlük konuşma dilinin özelliklerini taşımaktadır. E) Halk şiiri tema özellikleri görülmektedir. Yoruma göre değisir siir 75
2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük,
fiil kökünden türemiş bir isimdir?
A) Sabah sabah üzücü bir olay yaşandı.
B) İyi veya kötü bir sonuca ulaşacağız
mutlaka.
FORECAS
e) Fotoğrafçılık da bir sanat kabul edilebilir.
D) Kâğıtlara makasla biçim vermeye
çalışıyordu.
E) Neticeyi bize bildirin mutlaka.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, fiil kökünden türemiş bir isimdir? A) Sabah sabah üzücü bir olay yaşandı. B) İyi veya kötü bir sonuca ulaşacağız mutlaka. FORECAS e) Fotoğrafçılık da bir sanat kabul edilebilir. D) Kâğıtlara makasla biçim vermeye çalışıyordu. E) Neticeyi bize bildirin mutlaka.
ti
4. Ey Marmara'nın mavi kucaklayışı içinde
Sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın
Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak
Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde İstanbul'u
yukarıdaki dizelerde belirtilen yönleriyle yansıtmaya
çalışmıştır?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Tahsin Nahit
D) Ahmet Haşim
E) Celal Sahir Erozan
UNA
lead
Fecriaticiler, Fransız edebiyatçılarından özellikle
hangi akıma bağlı sanatçıları örnek almışlardır?
4) Ekspresyonistleri
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
ti 4. Ey Marmara'nın mavi kucaklayışı içinde Sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde İstanbul'u yukarıdaki dizelerde belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır? A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin C) Tahsin Nahit D) Ahmet Haşim E) Celal Sahir Erozan UNA lead Fecriaticiler, Fransız edebiyatçılarından özellikle hangi akıma bağlı sanatçıları örnek almışlardır? 4) Ekspresyonistleri
18. (1) Yahya Kemal kendi şiir tarzını oluştururken Verlaine,
Baudelaire, Mallerme gibi öz şiir taraftarlarının tesirinde
kalmıştır. (II) Şair, öz şiirden hareketle, şiirimizdeki
şiire ait olmayan unsurları temizleyerek şiiri asıl unsuru
olan ritme kavuşturmak için çabalamıştır. (III) Şaire
göre şiir, nesirden çok farklı bir yapıya sahiptir, bu yapı
içerisinde şiirin kendine özgü bir ritmi vardır. (IV) Yahya
Kemal, şiirde ahengi, ritmi önemsediğinden "Ok" şiiri
hariç bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. (V) Ona
göre hece ile aruz karşılaştırıldığında birbirlerine karşı
ne fazlalıkları ne de eksiklikleri vardır.
Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden
itibaren "Y. Kemal'in şiire getirdiği yeniliğe ve şiir
hakkındaki düşünceleri"ne yer verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Güncel ANLATIM VİDEOLARI
HOCALARA GELDİK KANALINDA
E) V
ya
Gi
y
b
102
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
18. (1) Yahya Kemal kendi şiir tarzını oluştururken Verlaine, Baudelaire, Mallerme gibi öz şiir taraftarlarının tesirinde kalmıştır. (II) Şair, öz şiirden hareketle, şiirimizdeki şiire ait olmayan unsurları temizleyerek şiiri asıl unsuru olan ritme kavuşturmak için çabalamıştır. (III) Şaire göre şiir, nesirden çok farklı bir yapıya sahiptir, bu yapı içerisinde şiirin kendine özgü bir ritmi vardır. (IV) Yahya Kemal, şiirde ahengi, ritmi önemsediğinden "Ok" şiiri hariç bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. (V) Ona göre hece ile aruz karşılaştırıldığında birbirlerine karşı ne fazlalıkları ne de eksiklikleri vardır. Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren "Y. Kemal'in şiire getirdiği yeniliğe ve şiir hakkındaki düşünceleri"ne yer verilmiştir? A) I B) II C) III D) IV Güncel ANLATIM VİDEOLARI HOCALARA GELDİK KANALINDA E) V ya Gi y b 102
Muallim Naci'yle ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Döneminde hararetli savunuculuğunu yaptığı
divan edebiyatının temsilcisi sayılmıştır.
B) Recaizade Mahmut Ekrem'le girdiği
tartışmada "göz için kafiye" anlayışını
savunmuştur.
mi Şiiri
C) Heceyle de şiir denemeleri yapan şair Validem
adlı şiirini heceyle yazmıştır.
D) Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmaları da
yapmıştır.
E) Bazı yazılarını Tercüman-ı Hakikat'te
yayımlamıştır.
1966 1-b0
I
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
Muallim Naci'yle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Döneminde hararetli savunuculuğunu yaptığı divan edebiyatının temsilcisi sayılmıştır. B) Recaizade Mahmut Ekrem'le girdiği tartışmada "göz için kafiye" anlayışını savunmuştur. mi Şiiri C) Heceyle de şiir denemeleri yapan şair Validem adlı şiirini heceyle yazmıştır. D) Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmaları da yapmıştır. E) Bazı yazılarını Tercüman-ı Hakikat'te yayımlamıştır. 1966 1-b0 I
Tanzimat I. ve II. Dönem şiir anlayışlarıyla
ilgili olarak aşağıda yapılan karşılaştırmaların
hangisinde bir bilgi yanlışı yoktur?
nek
A) Tanzimat I. Dönem'de divan şiiri nazım şekilleri
kullanılırken II. Dönem'de tamamen Batılı
nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır.
B) Tanzimat 1. Dönem'de hece ölçüsü, II.
Dönem'de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Tanzimat I. Dönem'de kafiye ve redif
önemsenirken II. Dönem'de şiirler, kafiyesiz ve
redifsiz yazılmıştır.
D) Tanzimat 1. Dönem'de dil ağır ve anlatım
kapalıyken II. Dönem'de dil oldukça sade,
anlatım açıktır.
O
E) Tanzimat I. Dönem'de "hak, adalet, hürriyet"
gibi konular işlenirken II. Dönem'de "ölüm ve
ötesi, aşk, umutsuzluk" gibi konular işlenmiştir.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
Tanzimat I. ve II. Dönem şiir anlayışlarıyla ilgili olarak aşağıda yapılan karşılaştırmaların hangisinde bir bilgi yanlışı yoktur? nek A) Tanzimat I. Dönem'de divan şiiri nazım şekilleri kullanılırken II. Dönem'de tamamen Batılı nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır. B) Tanzimat 1. Dönem'de hece ölçüsü, II. Dönem'de aruz ölçüsü kullanılmıştır. C) Tanzimat I. Dönem'de kafiye ve redif önemsenirken II. Dönem'de şiirler, kafiyesiz ve redifsiz yazılmıştır. D) Tanzimat 1. Dönem'de dil ağır ve anlatım kapalıyken II. Dönem'de dil oldukça sade, anlatım açıktır. O E) Tanzimat I. Dönem'de "hak, adalet, hürriyet" gibi konular işlenirken II. Dönem'de "ölüm ve ötesi, aşk, umutsuzluk" gibi konular işlenmiştir.
6. Türk edebiyatında “mektup” türünde oluşturulmuş
şu eserler örnek verilebilir:
1. Cenap Şahabettin'in Hac Yolunda adlı gezi yazı-
si türündeki eseri
II. Ahmet Rasim'in dört ciltlik fıkra ve sohbetlerin-
den oluşan Şehir Mektupları adlı eseri
Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanı
Namık Kemal'in eleştiri tarzında ele aldığı
Harabat adlı eseri
III.
IV.
V. Nurullah Ataç'ın eleştiri ve denemelerini bir
araya getirdiği Okuruma Mektuplar adlı eseri
Numaralandırılmış yerlerin hangisinde bilgi yanlı-
şi vardır?
A) 1 B) II
TII
D) IV E) V
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
6. Türk edebiyatında “mektup” türünde oluşturulmuş şu eserler örnek verilebilir: 1. Cenap Şahabettin'in Hac Yolunda adlı gezi yazı- si türündeki eseri II. Ahmet Rasim'in dört ciltlik fıkra ve sohbetlerin- den oluşan Şehir Mektupları adlı eseri Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanı Namık Kemal'in eleştiri tarzında ele aldığı Harabat adlı eseri III. IV. V. Nurullah Ataç'ın eleştiri ve denemelerini bir araya getirdiği Okuruma Mektuplar adlı eseri Numaralandırılmış yerlerin hangisinde bilgi yanlı- şi vardır? A) 1 B) II TII D) IV E) V
an Veli)
gisine
man-
çık-
V
12. Sanatçılar, kendi eserlerinde kişiliklerini örtmezler.
"Sanat, toplum içindir." anlayışı benimsenmiştir.
Eserlerde konular işlenirken iyi-kötü, doğru- yanlış gibi te
zatlıklardan yararlanılır.
Akıl yerine hayallere yer verilir.
#
.
.
Yukarıda özellikleri verilen edebi akımın temsilcisi aşağı
daki sanatçılardan hangisi olamaz?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Namık Kemal
2.
A) Sürrealia
C) Fütürize
sisteml
en öne
kendi
özetle
düny
Bu a
rarla
Yu
ha
A
E
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
an Veli) gisine man- çık- V 12. Sanatçılar, kendi eserlerinde kişiliklerini örtmezler. "Sanat, toplum içindir." anlayışı benimsenmiştir. Eserlerde konular işlenirken iyi-kötü, doğru- yanlış gibi te zatlıklardan yararlanılır. Akıl yerine hayallere yer verilir. # . . Yukarıda özellikleri verilen edebi akımın temsilcisi aşağı daki sanatçılardan hangisi olamaz? A) Ahmet Mithat Efendi B) Ahmet Vefik Paşa C) Recaizade Mahmut Ekrem D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Namık Kemal 2. A) Sürrealia C) Fütürize sisteml en öne kendi özetle düny Bu a rarla Yu ha A E
5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru biçimde doldurunuz. (10 P.)
*Recaizade Mahmut Ekrem. Abdulhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai....
*1. Dönem Tanzimat şairleri.
temaları şiirlerinde ön planda tutmuşlardır.
*Şinasi. Namık Kemal. Ziya Paşa gibi şairler
sanatçılarındandır.
*Dönem Lanzimat şairleri.
temaları şiirlerinde ön planda tutmuşlardır.
Tevfik i diet. nap Şahabettin
sanatçılarındandır.
*Ahmet Hläim
topluluğunun en önemli temsilcisi sayılan bir şairdir.
sanatçılarındandır.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru biçimde doldurunuz. (10 P.) *Recaizade Mahmut Ekrem. Abdulhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai.... *1. Dönem Tanzimat şairleri. temaları şiirlerinde ön planda tutmuşlardır. *Şinasi. Namık Kemal. Ziya Paşa gibi şairler sanatçılarındandır. *Dönem Lanzimat şairleri. temaları şiirlerinde ön planda tutmuşlardır. Tevfik i diet. nap Şahabettin sanatçılarındandır. *Ahmet Hläim topluluğunun en önemli temsilcisi sayılan bir şairdir. sanatçılarındandır.
9. Aşağıdakilerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir
sözcük yoktur?
A) Hiçbir insan dünyada olanlara ilgisiz kalamaz.
B) Arkadaşlarla bu akşam bizde toplanacağız.
C) Bunları da hesaba katmak zorundayız.
D) Birçoğumuz bu soruyu doğru cevaplayamadık.
E) Kimse meseleye bu açıdan bakmıyor.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
9. Aşağıdakilerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük yoktur? A) Hiçbir insan dünyada olanlara ilgisiz kalamaz. B) Arkadaşlarla bu akşam bizde toplanacağız. C) Bunları da hesaba katmak zorundayız. D) Birçoğumuz bu soruyu doğru cevaplayamadık. E) Kimse meseleye bu açıdan bakmıyor.
19. Tanzimat'ın 1. Dönemi'nde sanatçılar "halka doğru"
düşüncesinin gerektirdiği gibi sanat toplum içindir,
fikrini benimsemiştir. Servetifünun Dönemi'nde ise sa-
natçılar toplumdan uzaklaşmış ve bireysel duygu ve
düşüncelerini ele almaya başlamışlardır.
E
Buna göre, iki edebî dönemdeki bu ayrıma sebep
olan unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sanatçıların Batı'da eğitim alması
B) Edebiyat ve Hukuk makalesinin yayımlanması
C) Servet-i Fünun dergisinin çıkarılması
D) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması lezy
E) istibdat Dönemi'nden kaynaklanan sansür ortamı
NASIZ
EYMAN
NAP
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
19. Tanzimat'ın 1. Dönemi'nde sanatçılar "halka doğru" düşüncesinin gerektirdiği gibi sanat toplum içindir, fikrini benimsemiştir. Servetifünun Dönemi'nde ise sa- natçılar toplumdan uzaklaşmış ve bireysel duygu ve düşüncelerini ele almaya başlamışlardır. E Buna göre, iki edebî dönemdeki bu ayrıma sebep olan unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sanatçıların Batı'da eğitim alması B) Edebiyat ve Hukuk makalesinin yayımlanması C) Servet-i Fünun dergisinin çıkarılması D) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması lezy E) istibdat Dönemi'nden kaynaklanan sansür ortamı NASIZ EYMAN NAP
in
4. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in şiir türündeki
eserlerinden biri değildir? Tinoy mag sysho
60 pheabley
B) Rübab-ı Şikeste
-
A) Han-ı Yağma
n-
C) Millet Şarkısı
D) Tarih-i Kadim
E) Nemide
a-
immiteg igivalne fayad
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
in 4. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in şiir türündeki eserlerinden biri değildir? Tinoy mag sysho 60 pheabley B) Rübab-ı Şikeste - A) Han-ı Yağma n- C) Millet Şarkısı D) Tarih-i Kadim E) Nemide a- immiteg igivalne fayad
7-
"güzelleme" örneğidir?
S
koyun
az
yildizsorular.com
B
B
B
B
8. Asıl adı Abdullah'tır. İznik'te dünyaya gelen mutasavvıf,
Eşrefiyye tarikatının da kurucusudur. Şiirlerinde Yunus
Emre tesini kuvvetle hissedilen şairin hem heceli hem de
aruzlu şiirleri vardır. İlahilerinden pek çoğu bestelenerek
tekkelerde okunmuştur.
Bu parçada sözü edilen mutasavvıf şair
aşağıdakilerden hangisidir?
A Pir Sultan Abdal
B Süleyman Çelebi
C) Eşrefoğlu Rumi
D) Niyazi Misri
E) Emir Sultan
9. Aslında neslinde giymemiş hâre
İş gelmez elinden gitmez bir kâre
Sandığı gömleksiz duran mekkâre
Bedestene gelir kaftan beğenmez
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait
olabilir?
A) Pastoral
B) Didaktik
C) Dramatik
D) Epik
E) Satirik
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Tanzimat Döneminde Şiir
7- "güzelleme" örneğidir? S koyun az yildizsorular.com B B B B 8. Asıl adı Abdullah'tır. İznik'te dünyaya gelen mutasavvıf, Eşrefiyye tarikatının da kurucusudur. Şiirlerinde Yunus Emre tesini kuvvetle hissedilen şairin hem heceli hem de aruzlu şiirleri vardır. İlahilerinden pek çoğu bestelenerek tekkelerde okunmuştur. Bu parçada sözü edilen mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir? A Pir Sultan Abdal B Süleyman Çelebi C) Eşrefoğlu Rumi D) Niyazi Misri E) Emir Sultan 9. Aslında neslinde giymemiş hâre İş gelmez elinden gitmez bir kâre Sandığı gömleksiz duran mekkâre Bedestene gelir kaftan beğenmez Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait olabilir? A) Pastoral B) Didaktik C) Dramatik D) Epik E) Satirik Diğer sayfaya geçiniz.