Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İsim Soruları

A
2018
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapılış şekli
yönünden tamamlayan bir öge vardır?
en
A) Hiç kıpırdamaksızın, eski ve boyası dökülmüş ahşap
bir sandalyede oturuyorduy
B) Eve girer girmez yarınki misafirleri için yapacağı ye-
meklerin bir listesini hazırladı. 2
C) Bir tarih kitabında rastladığı büyüleyici motifleri, ördüğü
kazağa işlemeye çalışıyordu. innslacoe/hs
DOdanın duvarına astığım kahverengi saat dedemden
geriye kalan tek hatıraydı.
E) Yoğun bulutların kapladığı gökyüzü, az sonra kopacak
bir kıyametin habercisiydi.
Lise Türkçe
İsim
A 2018 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapılış şekli yönünden tamamlayan bir öge vardır? en A) Hiç kıpırdamaksızın, eski ve boyası dökülmüş ahşap bir sandalyede oturuyorduy B) Eve girer girmez yarınki misafirleri için yapacağı ye- meklerin bir listesini hazırladı. 2 C) Bir tarih kitabında rastladığı büyüleyici motifleri, ördüğü kazağa işlemeye çalışıyordu. innslacoe/hs DOdanın duvarına astığım kahverengi saat dedemden geriye kalan tek hatıraydı. E) Yoğun bulutların kapladığı gökyüzü, az sonra kopacak bir kıyametin habercisiydi.
B
6. Genç adam aşağı mahallede onunla karşılaştı. Gözlerini
hiç ayırmadan baktı onun yüzüne. Derin bir nefes aldık-
tan sonra "Niçin bana bunları yaşatıyorsun?" diye sordu.
Henüz hazır değildi dudaklardan dökülecek kelimelere
ama arafta kalmak yoruyordu onu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru zarfı
C) Yer-Yön zarfı
B) Durum zarfı
D) Miktar zarfı
E) Zaman zarfı
Lise Türkçe
İsim
B 6. Genç adam aşağı mahallede onunla karşılaştı. Gözlerini hiç ayırmadan baktı onun yüzüne. Derin bir nefes aldık- tan sonra "Niçin bana bunları yaşatıyorsun?" diye sordu. Henüz hazır değildi dudaklardan dökülecek kelimelere ama arafta kalmak yoruyordu onu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Soru zarfı C) Yer-Yön zarfı B) Durum zarfı D) Miktar zarfı E) Zaman zarfı
11. Önce elindekileri bir kenara bıraktı. Sonra kol-
tuğa oturup onları bir güzel seyretti. Kuşların
âdeta muhabbet ettiği bu güzel ortamda mutlu
olmamak mümkün değildi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yapım eki almış birden fazla sözcük
B) Yönelme hål eki
C) Sadece çekim eki almış sözcük
D) Birleşik yapılı sözcük
E) Ek eylemin geniş zamanı
Lise Türkçe
İsim
11. Önce elindekileri bir kenara bıraktı. Sonra kol- tuğa oturup onları bir güzel seyretti. Kuşların âdeta muhabbet ettiği bu güzel ortamda mutlu olmamak mümkün değildi. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Yapım eki almış birden fazla sözcük B) Yönelme hål eki C) Sadece çekim eki almış sözcük D) Birleşik yapılı sözcük E) Ek eylemin geniş zamanı
7
13. Türkler Anadolu'ya geldikleri esnada Ahlat hariç olmak
üzere Malazgirt, Erciş, Muradiye, Van ve Gevaş gibi
ONRO
NSTRASS
yerleşimler Bizans İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altındaydı.
Bu sebeple 1054 yılında harekete geçen Selçuklu Sultanı
11
Tuğrul Bey, Türkmenlere yol açmak amacıyla Van
Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Muradiye'yi ve daha
|||
sonra da Erciş'i kısa bir kuşatmadan sonra ele geçirdi.
IV
Ahlat üzerinden ilerleyişine devam ederek Malazgirt'i
V
kuşattı. Ancak şehir iyi tahkim edilmiş olduğundan
fethedilemedi.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi, isim
tamlamasıdır?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
1
Lise Türkçe
İsim
7 13. Türkler Anadolu'ya geldikleri esnada Ahlat hariç olmak üzere Malazgirt, Erciş, Muradiye, Van ve Gevaş gibi ONRO NSTRASS yerleşimler Bizans İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altındaydı. Bu sebeple 1054 yılında harekete geçen Selçuklu Sultanı 11 Tuğrul Bey, Türkmenlere yol açmak amacıyla Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Muradiye'yi ve daha ||| sonra da Erciş'i kısa bir kuşatmadan sonra ele geçirdi. IV Ahlat üzerinden ilerleyişine devam ederek Malazgirt'i V kuşattı. Ancak şehir iyi tahkim edilmiş olduğundan fethedilemedi. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi, isim tamlamasıdır? A) V B) IV C) III D) II E) I 1
10. Niteleme sıfatları çekim eki aldığında adlaşır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu 'kuralın dışında adlaşan
bir sifat kullanılmıştır?
A) Yıllardır bu köyün ne geleni bitti ne de gideni.
B) Abdi Ağa yaşadıklarını ve gördüklerini bir bir anlattı İnce
Memed'e.
C) Kitapların bir kısmını okumuş, baskıdan yeni çıkanları
sana ayırmıştı.
D) Tanıdığı insanlarla çay bahçesine oturup eskileri konuş-
mak iyi gelir insana.
E) Burak ağaçların birkaçını sulamış, diğerlerini ise sana
ayırmış.
Lise Türkçe
İsim
10. Niteleme sıfatları çekim eki aldığında adlaşır. Aşağıdakilerin hangisinde bu 'kuralın dışında adlaşan bir sifat kullanılmıştır? A) Yıllardır bu köyün ne geleni bitti ne de gideni. B) Abdi Ağa yaşadıklarını ve gördüklerini bir bir anlattı İnce Memed'e. C) Kitapların bir kısmını okumuş, baskıdan yeni çıkanları sana ayırmıştı. D) Tanıdığı insanlarla çay bahçesine oturup eskileri konuş- mak iyi gelir insana. E) Burak ağaçların birkaçını sulamış, diğerlerini ise sana ayırmış.
5.
Güne erken başlayanlara eşlik etmek için sabah saat-
||
lerinde açılan mekanda seçkin dünya kahveleriyle uya-
|||
nabilir, damak tadınıza göre hazırlanan kokteyllerle se-
rinleyebilirsiniz.
IV
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıda
kilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A
Zarf
İsim
C) Zarf
Zarf
E) Zarf
İsim
Zarf
Zarf
İsim
Sifat
Sifat
Sifat
Sifat
Zarf
Zarf
IV
Edat
Edat
Bağlaç
Edat
Edat
usaurmub din ferm
Lise Türkçe
İsim
5. Güne erken başlayanlara eşlik etmek için sabah saat- || lerinde açılan mekanda seçkin dünya kahveleriyle uya- ||| nabilir, damak tadınıza göre hazırlanan kokteyllerle se- rinleyebilirsiniz. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıda kilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A Zarf İsim C) Zarf Zarf E) Zarf İsim Zarf Zarf İsim Sifat Sifat Sifat Sifat Zarf Zarf IV Edat Edat Bağlaç Edat Edat usaurmub din ferm
57. Aşağıdaki cümle çiftlerinin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından birbirinden farklıdır
Yürüdüğü onca yolun yorgunluğu bir yana, ayağı ağrımaya, gözleri kararmaya başlamıştı.
- Yazlık sinemanın yan tarafındaki bahçede bir ayağı kırık, hasırı yıpranmış bir sandalye fark ettim.
15
B
Çeviri üzerine okuduğum yazıları yazılış nedenleri bakımından iki grupta toplayabilirim.
-Çocukların bakımından genellikle anneler sorumlu görülse de modern ailelerde bu durum
değişmeye başlamıştır.
20f
Şehrin kalabalığı içerisinde, kafasındaki kötü düşüncelerden kurtulmak için hızlı adımlarla boyuna
yürüyordu.
res
- Gün bitmeden bir ev daha satmak için boyuna konuşan emlakçı, müşteriyi ikna etmeye çalışıyordu.
D)-Bu nemli mahzende birkaç turşu bidonuyla peynir basılı küpten başka bir şey yok.
sifet
-Basılı dergiler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital dergilerin gölgesinde kaldı.
E)- Merdivenin başına kadar sükûnetini korudu, sonra aniden durup bağırmaya başladı.
- Yerdeki ekmeği öpüp başına götürürken çocukluğundan kalma bu masum alışkanlığa gülümsedi.
Lise Türkçe
İsim
57. Aşağıdaki cümle çiftlerinin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından birbirinden farklıdır Yürüdüğü onca yolun yorgunluğu bir yana, ayağı ağrımaya, gözleri kararmaya başlamıştı. - Yazlık sinemanın yan tarafındaki bahçede bir ayağı kırık, hasırı yıpranmış bir sandalye fark ettim. 15 B Çeviri üzerine okuduğum yazıları yazılış nedenleri bakımından iki grupta toplayabilirim. -Çocukların bakımından genellikle anneler sorumlu görülse de modern ailelerde bu durum değişmeye başlamıştır. 20f Şehrin kalabalığı içerisinde, kafasındaki kötü düşüncelerden kurtulmak için hızlı adımlarla boyuna yürüyordu. res - Gün bitmeden bir ev daha satmak için boyuna konuşan emlakçı, müşteriyi ikna etmeye çalışıyordu. D)-Bu nemli mahzende birkaç turşu bidonuyla peynir basılı küpten başka bir şey yok. sifet -Basılı dergiler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital dergilerin gölgesinde kaldı. E)- Merdivenin başına kadar sükûnetini korudu, sonra aniden durup bağırmaya başladı. - Yerdeki ekmeği öpüp başına götürürken çocukluğundan kalma bu masum alışkanlığa gülümsedi.
10102-10
10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya
nisiplenelaner
1
dayanınca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin
lek Panolud ennies gevićY ni|sheqel rigomo (II)
çaldığını haber veriyor. Vargitler; ormanlık bölgelerde,
OM sbisismaug (10)
mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. İnsan
45 bysho sbisi ||POVA (VI) Mainehiled
böylesi zarafetin 1000-3000 metre rakımdaki sert hava
giolina IV Timsiny Brna nehle nipt Nominerib ansiever
splu koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla
hoben absümünup moinby ud aslo limonoxo
bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük
Nema tipli shofimis ay sisinun sbag150 00
hikâyelerle yeniden canlanıyorlachinas
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) 1 B) II
C)!!!D) V
kechasi somnow set on
E) V
eebelmas ill
leimlibetand somercia
nieds encol Botox AODD obalmi
11. (1) 1945 yılının 6 Ağustos sabahı, Japonya'nın Honshu
Adası'nın güneybatı kesimindeki Ota Nehri'nin tarım
bakımından zengin deltasında kurulmuş Hiroşima'da,
sıcak ve sıradan bir yaz günü başlamıştı. (II) Ancak
birkaç saat sonra gökyüzünde düşman uçakları
belirince bütün şehri, siren sesleri sardı. (III) Dev bir
Yıldırımın ardından çok parlak hir
(IV) Sonra
Lise Türkçe
İsim
10102-10 10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya nisiplenelaner 1 dayanınca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin lek Panolud ennies gevićY ni|sheqel rigomo (II) çaldığını haber veriyor. Vargitler; ormanlık bölgelerde, OM sbisismaug (10) mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. İnsan 45 bysho sbisi ||POVA (VI) Mainehiled böylesi zarafetin 1000-3000 metre rakımdaki sert hava giolina IV Timsiny Brna nehle nipt Nominerib ansiever splu koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla hoben absümünup moinby ud aslo limonoxo bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük Nema tipli shofimis ay sisinun sbag150 00 hikâyelerle yeniden canlanıyorlachinas V Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) 1 B) II C)!!!D) V kechasi somnow set on E) V eebelmas ill leimlibetand somercia nieds encol Botox AODD obalmi 11. (1) 1945 yılının 6 Ağustos sabahı, Japonya'nın Honshu Adası'nın güneybatı kesimindeki Ota Nehri'nin tarım bakımından zengin deltasında kurulmuş Hiroşima'da, sıcak ve sıradan bir yaz günü başlamıştı. (II) Ancak birkaç saat sonra gökyüzünde düşman uçakları belirince bütün şehri, siren sesleri sardı. (III) Dev bir Yıldırımın ardından çok parlak hir (IV) Sonra
10. Yapım eki'almayan sifata basit sifat, yapım eki alan sıfata
türemiş sıfat, iki sözcükten oluşan sıfata da birleşik sıfat
denir.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler üç farklı
sifat yapısına örnek verilebilir?
A) Bursa'da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su.
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
B) Karın yağdığını görünce
Kar tutan toprağı anlayacaksın
Toprakta bir karış karı görünce
Kar içinde yanan karı anlayacaksın
C) Korkmuyorum artık solmaktan
Solmaktan ve solgunluktan
Gelmişim nerelerden böyle
Kurumuş bir dere yatağı gibi
D) Ayın Şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
E) Altın rengi gözleri yanan bir semaverdi
llık bir çay kokusu akardı saçlarından.
Yanmanın lezzetini onda hissettiğim bir an
Ve yazın sevgisini bana önce o verdi.
D
10 F
Lise Türkçe
İsim
10. Yapım eki'almayan sifata basit sifat, yapım eki alan sıfata türemiş sıfat, iki sözcükten oluşan sıfata da birleşik sıfat denir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler üç farklı sifat yapısına örnek verilebilir? A) Bursa'da bir eski cami avlusu, Küçük şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar... Onunla bir yaşta ihtiyar çınar B) Karın yağdığını görünce Kar tutan toprağı anlayacaksın Toprakta bir karış karı görünce Kar içinde yanan karı anlayacaksın C) Korkmuyorum artık solmaktan Solmaktan ve solgunluktan Gelmişim nerelerden böyle Kurumuş bir dere yatağı gibi D) Ayın Şavkı vurur sazım üstüne Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne Ay bir yandan sen bir yandan sar beni E) Altın rengi gözleri yanan bir semaverdi llık bir çay kokusu akardı saçlarından. Yanmanın lezzetini onda hissettiğim bir an Ve yazın sevgisini bana önce o verdi. D 10 F
3.
Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması, bir sı-
fat-fiil grubunun içinde yer almamıştır?
A) Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekleri koparıp
ayaklarımın altından geçen suya atıyor, dalgın dalgın
düşünüyordum.
B) Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar ka-
dınla uzun uzun konuştum.
C) Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayanlar
gibi ben de zaman zaman bu uğurda sağlığımı tehlike-
ye attım.
D) Sabah odaya girdiğimde yatağın yanına düşmüş bir
kâğıt parçası dikkatimi çekti.
E) Bir çengelli iğne ile iliştirilmiş kırmızı yün atkıyı çıkardı,
askıya asıp içeri geçti.
(2013-KPSS)
I INFORMAL YAYINLARI A INFORMAL YAYINLARI INFOR
Lise Türkçe
İsim
3. Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması, bir sı- fat-fiil grubunun içinde yer almamıştır? A) Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekleri koparıp ayaklarımın altından geçen suya atıyor, dalgın dalgın düşünüyordum. B) Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar ka- dınla uzun uzun konuştum. C) Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayanlar gibi ben de zaman zaman bu uğurda sağlığımı tehlike- ye attım. D) Sabah odaya girdiğimde yatağın yanına düşmüş bir kâğıt parçası dikkatimi çekti. E) Bir çengelli iğne ile iliştirilmiş kırmızı yün atkıyı çıkardı, askıya asıp içeri geçti. (2013-KPSS) I INFORMAL YAYINLARI A INFORMAL YAYINLARI INFOR
10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya
|
dayanınca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin
||
çaldığını haber veriyor. Vargitler, ormanlık bölgelerde,
mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. İnsan
|||
böylesi zarafetin 1000-3000 metre rakımdaki sert hava
IV
koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla
bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük
hikâyelerle yeniden canlanıyor.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
İsim
10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya | dayanınca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin || çaldığını haber veriyor. Vargitler, ormanlık bölgelerde, mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. İnsan ||| böylesi zarafetin 1000-3000 metre rakımdaki sert hava IV koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük hikâyelerle yeniden canlanıyor. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya
dayanınca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin
11 27
çaldığını haber veriyor. Vargitler; ormanlık bölgelerde,
mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. İnsan
|||
böylesi zarafetin 1000-3000 metre rakımdaki sert hava
IV
koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla
bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük
hikâyelerle yeniden canlanıyor.
SOV
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
İsim
10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya dayanınca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin 11 27 çaldığını haber veriyor. Vargitler; ormanlık bölgelerde, mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. İnsan ||| böylesi zarafetin 1000-3000 metre rakımdaki sert hava IV koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük hikâyelerle yeniden canlanıyor. SOV Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapılış şekli
yönünden tamamlayan bir öge vardır?
A) Hiç kıpırdamaksızın, eski ve boyası dökülmüş ahşap
bir sandalyede oturuyordu.
B) Eve girer girmez yarınki misafirleri için yapacağı
yemeklerin bir listesini hazırladı.
C) Bir tarih kitabında rastladığı büyüleyici motifleri,
ördüğü kazağa işlemeye çalışıyordu.
D) Odanın duvarına astığım kahverengi saat dedemden
geriye kalan tek hatıraydı.
E) Yoğun bulutların kapladığı gökyüzü, az sonra kopacak
bir kıyametin habercisiydi.
Lise Türkçe
İsim
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapılış şekli yönünden tamamlayan bir öge vardır? A) Hiç kıpırdamaksızın, eski ve boyası dökülmüş ahşap bir sandalyede oturuyordu. B) Eve girer girmez yarınki misafirleri için yapacağı yemeklerin bir listesini hazırladı. C) Bir tarih kitabında rastladığı büyüleyici motifleri, ördüğü kazağa işlemeye çalışıyordu. D) Odanın duvarına astığım kahverengi saat dedemden geriye kalan tek hatıraydı. E) Yoğun bulutların kapladığı gökyüzü, az sonra kopacak bir kıyametin habercisiydi.
10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya
I sifat
dayanınca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin
11 zork.
çaldığını haber veriyor. Vargitler; ormanlık bölgelerde,
mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. Insan
III Sifat
böylesi zarafetin 1000-3000 metre rakımdaki sert hava
IV Sifat
koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla
bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük
hikâyelerle yeniden canlanıyor.
V
vsifat
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Tsim Fril,
E) V
Lise Türkçe
İsim
10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya I sifat dayanınca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin 11 zork. çaldığını haber veriyor. Vargitler; ormanlık bölgelerde, mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. Insan III Sifat böylesi zarafetin 1000-3000 metre rakımdaki sert hava IV Sifat koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük hikâyelerle yeniden canlanıyor. V vsifat Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV Tsim Fril, E) V
354
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türeme sıra-
sında ünlü düşmesi olmuştur?
A) Dağ yamacına hızla tırmanmaya başladı.
BY Arkadaşının sızlanmalarına aldırış etmiyordu.
C) Nehrin üzerindeki köprüden ağır ağır geçtik.
D Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isteriz.
Etrafındakiler onu hiçbir zaman anlayamadı.
Bu
nekle
AT
Lise Türkçe
İsim
354 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türeme sıra- sında ünlü düşmesi olmuştur? A) Dağ yamacına hızla tırmanmaya başladı. BY Arkadaşının sızlanmalarına aldırış etmiyordu. C) Nehrin üzerindeki köprüden ağır ağır geçtik. D Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isteriz. Etrafındakiler onu hiçbir zaman anlayamadı. Bu nekle AT
30.
A
sifat-fill grubudur.
B) II., tamlanan görevindedi
e) IIl.de ünlü daralması vardir,
DY IV., derecelendirme arlidir.
E) V.. Basit bir bildir
A) 1. ve II.
Yon Sit-O
1. Onunla görüşmeyeli neredeyse yirmi yıl olmuştu.
II. Mehmet'in o sözleri kalbimizi çok kırmıştı.
III. Bu, iki ülke arasındaki en önemli anlaşmazlıktı.
IV. Valiliğin aldığı kararla orası müze binasına dönüş-
türüldü.
V. Şu geniş ve düz ovalar, son derece verimliydi.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde işa-
ret adılı kullanılmıştır?
Cefan
TÜRKÇE
D) IN. ve IV.
J
B) 1. ve III.
C) II. ve V
E)V. ve V.
B) Öyke
C) Her
D) Yag
E) Yap
32.
Telegram: @22
S
Lise Türkçe
İsim
30. A sifat-fill grubudur. B) II., tamlanan görevindedi e) IIl.de ünlü daralması vardir, DY IV., derecelendirme arlidir. E) V.. Basit bir bildir A) 1. ve II. Yon Sit-O 1. Onunla görüşmeyeli neredeyse yirmi yıl olmuştu. II. Mehmet'in o sözleri kalbimizi çok kırmıştı. III. Bu, iki ülke arasındaki en önemli anlaşmazlıktı. IV. Valiliğin aldığı kararla orası müze binasına dönüş- türüldü. V. Şu geniş ve düz ovalar, son derece verimliydi. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde işa- ret adılı kullanılmıştır? Cefan TÜRKÇE D) IN. ve IV. J B) 1. ve III. C) II. ve V E)V. ve V. B) Öyke C) Her D) Yag E) Yap 32. Telegram: @22 S