İsim Soruları

Böyle
Var git dünya daha sana
Kar yerine çoktur bana zaranın
Var git dünya daha sana güvenmem
Birinci dizede kişi zamiri örneklendirilmiştir.
Birinci dizede belgisiz sifat kullanılmıştır.
Üçüncü dizede iyelik zamirine yer verilmiştir.
N. Dördüncü dizede ek zamirler vardır.
V.Kökte
ünlü değişimine uğramış zamir vardır.
Bu dizelerle ilgili belirlemelerden hangisinde yanlışlık
yapılmıştır?
AL
B) II.
C) III.
D) IV.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamire yer ve-
rilmemiştir?
E) V.
Bazılarına göre çalışmadan, yorulmadan rahat yaşamak
gerekiyormuş.
B Bazı şeylerin tadına sonradan varır ve onlardan kopa-
mayız.
Kimi kitap okumayı sever, kimi gezip eğlenmeyi.
D) Birkaç öğrenci derse girmemiş, öğretmenleriyle okul
panosu hazırlıyordu.
SL
Başkasının ne söylediğinin ne önemi var, önemli olan
bizim fikirlerimizdir.
2004
Palme Yayınevi
Lise Türkçe
İsim
Böyle Var git dünya daha sana Kar yerine çoktur bana zaranın Var git dünya daha sana güvenmem Birinci dizede kişi zamiri örneklendirilmiştir. Birinci dizede belgisiz sifat kullanılmıştır. Üçüncü dizede iyelik zamirine yer verilmiştir. N. Dördüncü dizede ek zamirler vardır. V.Kökte ünlü değişimine uğramış zamir vardır. Bu dizelerle ilgili belirlemelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? AL B) II. C) III. D) IV. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamire yer ve- rilmemiştir? E) V. Bazılarına göre çalışmadan, yorulmadan rahat yaşamak gerekiyormuş. B Bazı şeylerin tadına sonradan varır ve onlardan kopa- mayız. Kimi kitap okumayı sever, kimi gezip eğlenmeyi. D) Birkaç öğrenci derse girmemiş, öğretmenleriyle okul panosu hazırlıyordu. SL Başkasının ne söylediğinin ne önemi var, önemli olan bizim fikirlerimizdir. 2004 Palme Yayınevi
6.
5. Kapısından heyecanla girilebilecek, sıcak, rahat koltuklu,
bol ışıklı, kitap dolu mahalle kütüphaneleri -eskiden her
semtte vardı- şimdi nerede?ug obmed
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez? O en
LA) Ara cümleye yer verilmiştir.
B) Öznede hem sifat tamlaması hem de isim tamlaması
kullanılmıştır. innstiev
C) Özne, bir söz öbeğidir.
derten la
dum
3. Eki
Soru sözcüğü dolaylı tümleçtir. Sorusu sadece
DT'AM
10
CO
Lise Türkçe
İsim
6. 5. Kapısından heyecanla girilebilecek, sıcak, rahat koltuklu, bol ışıklı, kitap dolu mahalle kütüphaneleri -eskiden her semtte vardı- şimdi nerede?ug obmed Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? O en LA) Ara cümleye yer verilmiştir. B) Öznede hem sifat tamlaması hem de isim tamlaması kullanılmıştır. innstiev C) Özne, bir söz öbeğidir. derten la dum 3. Eki Soru sözcüğü dolaylı tümleçtir. Sorusu sadece DT'AM 10 CO
3.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanıl-
mamıştır?
A) Bahçelerde başka çocuklar vardı
Hepimizin gülleri de sarardı
B) Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesiydi
Oysa akşam, bazısının bir parça mavi deniziydi
C) Akşamlar bir roman gibi biterdi
Biri o romanlara dalar giderdi
D) Çoğu görmezdi, erken çiçekleri sevmezdi
Ama onlar bana yolumu gösteren yıldız gibiydi
E) O mavi gözlü bir devdi
Minnacık bir kadın sevdi
Lise Türkçe
İsim
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanıl- mamıştır? A) Bahçelerde başka çocuklar vardı Hepimizin gülleri de sarardı B) Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesiydi Oysa akşam, bazısının bir parça mavi deniziydi C) Akşamlar bir roman gibi biterdi Biri o romanlara dalar giderdi D) Çoğu görmezdi, erken çiçekleri sevmezdi Ama onlar bana yolumu gösteren yıldız gibiydi E) O mavi gözlü bir devdi Minnacık bir kadın sevdi
9.
Şimdi katar trenler Anadolu'da
Bahardan bahara ve bir oradan bir buraya dolaşmaktadır
Biri Sivas'tan kalkar, biri Malatya'ya varır
Gurbetçiler Ardahan'dan, Posof'tan
Yayan yapıldak dağları aşmaktadır
Bilmem bu delişmen sevda içinde hâlini
Nereye varır, bilmem
Bu dizelerde kullanılan zamirler aşağıdakilerin hangisin-
de sırasıyla verilmiştir?
A) İşaret zamiri-belgisiz zamir - belgisiz zamir-soru zamiri
B) İşaret zamiri-belgisiz zamir-belgisiz zamir-işaret zamiri
C) Belgisiz zamir - işaret zamiri - kişi zamiri - belgisiz zamir
D) İşaret zamiri - işaret zamiri - belgisiz zamir - soru zamiri
E) Belgisiz zamir - işaret zamiri - kişi zamiri - belgisiz zamir
Lise Türkçe
İsim
9. Şimdi katar trenler Anadolu'da Bahardan bahara ve bir oradan bir buraya dolaşmaktadır Biri Sivas'tan kalkar, biri Malatya'ya varır Gurbetçiler Ardahan'dan, Posof'tan Yayan yapıldak dağları aşmaktadır Bilmem bu delişmen sevda içinde hâlini Nereye varır, bilmem Bu dizelerde kullanılan zamirler aşağıdakilerin hangisin- de sırasıyla verilmiştir? A) İşaret zamiri-belgisiz zamir - belgisiz zamir-soru zamiri B) İşaret zamiri-belgisiz zamir-belgisiz zamir-işaret zamiri C) Belgisiz zamir - işaret zamiri - kişi zamiri - belgisiz zamir D) İşaret zamiri - işaret zamiri - belgisiz zamir - soru zamiri E) Belgisiz zamir - işaret zamiri - kişi zamiri - belgisiz zamir
7. Tamlayan durumundaki bir ismin veya zamirin tamlananı
bir isim tamlaması ise bu söz grubu zincirleme isim tamla-
masıdır.
10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şekilde kurulmuş
bir zincirleme isim tamlaması yoktur?
A) Alnını, medresenin serin taşlarına dayayan Hüsam Çe-
lebi, gece boyunca derin derin düşündü.
B) Efendisinin ayak seslerini dinlerken onu anlamaktan ne
kadar uzak olduğunu fark etti.
C) Onun ruh denizinde metafizik dalgalar yükselip alçalı-
yordu.
D) Bu koca okyanus, gönlünün ışıltılı söz incilerini ne za-
man sahile dökmeye başlayacaktı.
E) Moğol baskısı, Konyalıların bütün yaşama sevincini ve
gelecek ümitlerini alıp götürmüştü.
Tamlayan durumundaki bir isim tamlam
Lise Türkçe
İsim
7. Tamlayan durumundaki bir ismin veya zamirin tamlananı bir isim tamlaması ise bu söz grubu zincirleme isim tamla- masıdır. 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şekilde kurulmuş bir zincirleme isim tamlaması yoktur? A) Alnını, medresenin serin taşlarına dayayan Hüsam Çe- lebi, gece boyunca derin derin düşündü. B) Efendisinin ayak seslerini dinlerken onu anlamaktan ne kadar uzak olduğunu fark etti. C) Onun ruh denizinde metafizik dalgalar yükselip alçalı- yordu. D) Bu koca okyanus, gönlünün ışıltılı söz incilerini ne za- man sahile dökmeye başlayacaktı. E) Moğol baskısı, Konyalıların bütün yaşama sevincini ve gelecek ümitlerini alıp götürmüştü. Tamlayan durumundaki bir isim tamlam
Soru 11
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem,
kelime türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Kazmayı, küreği aldım elime
Kazdım ak kuzudan boz ayı çıktı
B) Manevi bezirgan, madde hırsızı
Kabuğu yeşildi, içi kırmızı
C) Hayal mermerinde hatıram donmuş
Asırlar öncesi duvara konmuş
D) Bir gün umut, bir gün hayâl içtiniz
Yapılmadık köprülerden geçtiniz
E) Bir mutlu azınlık uçar havada
Ayları günleri geçer havada
Lise Türkçe
İsim
Soru 11 Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, kelime türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Kazmayı, küreği aldım elime Kazdım ak kuzudan boz ayı çıktı B) Manevi bezirgan, madde hırsızı Kabuğu yeşildi, içi kırmızı C) Hayal mermerinde hatıram donmuş Asırlar öncesi duvara konmuş D) Bir gün umut, bir gün hayâl içtiniz Yapılmadık köprülerden geçtiniz E) Bir mutlu azınlık uçar havada Ayları günleri geçer havada
Test
2
TAMLAR
Sifat Tamlaması İsim Tamlama
1. Aşağıdakilerden hangisinde belirtili isim tamlaması
kullanılmamıştır?
A) Yazarlar, ilk kitaplarının etkisinden kolay kurtulamazlar.
B) Öğrencilerden bazılarına şiir ezberleme ödevi verdim.
C) Yazdığın kitap, yazın dünyasında herkes tarafından ko-
nuşuluyormuş.
D) Geçen baharın ve yazın hüznü çöktü üstüme.
E) Benim elimde olsaydı geçmişe döner ve daha çok hata
yapardım.
Lise Türkçe
İsim
Test 2 TAMLAR Sifat Tamlaması İsim Tamlama 1. Aşağıdakilerden hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Yazarlar, ilk kitaplarının etkisinden kolay kurtulamazlar. B) Öğrencilerden bazılarına şiir ezberleme ödevi verdim. C) Yazdığın kitap, yazın dünyasında herkes tarafından ko- nuşuluyormuş. D) Geçen baharın ve yazın hüznü çöktü üstüme. E) Benim elimde olsaydı geçmişe döner ve daha çok hata yapardım.
15. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir
olan bir isim tamlaması vardır?
A) Onların düşüncelerini dinlerseniz size yol
Jesup gösterici olacaktır.
B) Sınavı iyi sonuçlandırabilmesi için sınav so-
nuçlarını ciddiye alıyor olmalı.
C) Konuşanların çoğu konudan en ufak bir şey
anlamayanlardı.
D) Hepsinin fikirlerini tek tek dinlemek istiyordu.
E) Şiir yazdığı günden bu yana bu sıkıntıları çe-
kiyordu.
brise
Diğer sayfaya gini
17.
02
Lise Türkçe
İsim
15. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir olan bir isim tamlaması vardır? A) Onların düşüncelerini dinlerseniz size yol Jesup gösterici olacaktır. B) Sınavı iyi sonuçlandırabilmesi için sınav so- nuçlarını ciddiye alıyor olmalı. C) Konuşanların çoğu konudan en ufak bir şey anlamayanlardı. D) Hepsinin fikirlerini tek tek dinlemek istiyordu. E) Şiir yazdığı günden bu yana bu sıkıntıları çe- kiyordu. brise Diğer sayfaya gini 17. 02
19. İş görüşmesi yapacağı bankanın genel merkez binasına
yaklaştı, binaya alttan yukarıya doğru bakarak kendi kendine
"Haydi oğlum, içeriye girince her şey iyi olacak." dedi.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zincirleme isim tamlaması
B) Bağlaç
C) Geçişsiz fiil
D) Hem iyelik hem ad durum eki almış sözcük
E) Edat
Lise Türkçe
İsim
19. İş görüşmesi yapacağı bankanın genel merkez binasına yaklaştı, binaya alttan yukarıya doğru bakarak kendi kendine "Haydi oğlum, içeriye girince her şey iyi olacak." dedi. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Zincirleme isim tamlaması B) Bağlaç C) Geçişsiz fiil D) Hem iyelik hem ad durum eki almış sözcük E) Edat
MSÜ/Türkçe
10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya dayanın-
1 Jude
ca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin çaldığını haber
10
veriyor. Vargitler; ormanlık bölgelerde, mera ve çayırlarda
kendiliğinden yetişiyor. Insan böylesi zarafetin 1000 - 3000
|||
TV tor
metre rakımdaki sert hava koşullarına meydan okuyuşuna
şaşırıyor. Tabiata aşkla bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz
ilişki bu küçük hikâyelerle yeniden canlanıyor.
V ter
A
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü ba-
kımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B)
C) III
D) IV
E) V
. (1) 1945 yılının 6 Ağustos sabahı, Japonya'nın Honshu Ada-
sı'nın güneybatı kesimindeki Ota Nehri'nin tarım bakımın-
dan zengin deltasında kurulmuş Hiroshima'da, sıcak ve si-
raden bir yaz günü ba
INFORMAL YAYINLARI
13
Lise Türkçe
İsim
MSÜ/Türkçe 10. Vargit çiçeği, yaz bitip de soğuklar yavaşça kapıya dayanın- 1 Jude ca yayla sakinlerine artık göç etme zilinin çaldığını haber 10 veriyor. Vargitler; ormanlık bölgelerde, mera ve çayırlarda kendiliğinden yetişiyor. Insan böylesi zarafetin 1000 - 3000 ||| TV tor metre rakımdaki sert hava koşullarına meydan okuyuşuna şaşırıyor. Tabiata aşkla bağlı biriyseniz onunla kurduğunuz ilişki bu küçük hikâyelerle yeniden canlanıyor. V ter A Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi türü ba- kımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) C) III D) IV E) V . (1) 1945 yılının 6 Ağustos sabahı, Japonya'nın Honshu Ada- sı'nın güneybatı kesimindeki Ota Nehri'nin tarım bakımın- dan zengin deltasında kurulmuş Hiroshima'da, sıcak ve si- raden bir yaz günü ba INFORMAL YAYINLARI 13
Çamlıca sırtlarında iki uçaksavar ışıldağı karanlık
1
gökyüzünü tarıyordu. Işıldakların ilki sağdan sola
||
kayarken diğeri soldan sağa doğru iniyor ve ikisi ortada
IV
bir yerde birleşince ortaya çıkan göz alıcı ışığı seyret-
V
mek çok hoş oluyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi
diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır?
A) 1 B) II C) III D) IV
D) IV E) V
Lise Türkçe
İsim
Çamlıca sırtlarında iki uçaksavar ışıldağı karanlık 1 gökyüzünü tarıyordu. Işıldakların ilki sağdan sola || kayarken diğeri soldan sağa doğru iniyor ve ikisi ortada IV bir yerde birleşince ortaya çıkan göz alıcı ışığı seyret- V mek çok hoş oluyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır? A) 1 B) II C) III D) IV D) IV E) V
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması
kullanılmamıştır?
A) İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar
İrili ufaklı, birbirinden farklı
B) Evlerin içi devir devir değişti
Evlerin dışı pencere, duvar.
C) Ufukta dalları kızıl bir orman
Bürüyor yolların üstünü duman
D) Çocuklar, büyük adam yerine evlerin kiminde:
Çocukları işe koştu kalabalık aileler.
E) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
Lise Türkçe
İsim
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A) İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar İrili ufaklı, birbirinden farklı B) Evlerin içi devir devir değişti Evlerin dışı pencere, duvar. C) Ufukta dalları kızıl bir orman Bürüyor yolların üstünü duman D) Çocuklar, büyük adam yerine evlerin kiminde: Çocukları işe koştu kalabalık aileler. E) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
18.
Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sifat vardır?
A) Küçük yaramazları sıralara oturttum.
B) Önce onlardan yerlerini iyi öğrenmelerini istedim.
C) Çocukların hali görülecek şeydi.
D) Sıralara bir türlü yerleşemiyorlardı.
E) Eğri büğrü yollan hızla alıyorlardı.
Lise Türkçe
İsim
18. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sifat vardır? A) Küçük yaramazları sıralara oturttum. B) Önce onlardan yerlerini iyi öğrenmelerini istedim. C) Çocukların hali görülecek şeydi. D) Sıralara bir türlü yerleşemiyorlardı. E) Eğri büğrü yollan hızla alıyorlardı.
19. Kök halindeki sözcüğe yapım eki getirildiğinde
sözcük, gövde adıyla adlandırılır.
Buna göre, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
hangisi gövdeden türememiştir?
A) Savaş başladı, korkulu günler geri geldi.
B) Sokaklar öfkeli gençlerle doldu.
C) Abartili konuşmalarıyla herkesin canını sıktı.
D) Seyirciler bu tiyatroda duygulu anlar yaşadı
E) Hareketlerinden görgülü biri olduğu anlaşılıyor.
Lise Türkçe
İsim
19. Kök halindeki sözcüğe yapım eki getirildiğinde sözcük, gövde adıyla adlandırılır. Buna göre, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövdeden türememiştir? A) Savaş başladı, korkulu günler geri geldi. B) Sokaklar öfkeli gençlerle doldu. C) Abartili konuşmalarıyla herkesin canını sıktı. D) Seyirciler bu tiyatroda duygulu anlar yaşadı E) Hareketlerinden görgülü biri olduğu anlaşılıyor.
I
it.
en
n
K
endemik-
9. (1) Sürekli okuma alışkanlığı edinmemiş kişilerin eleştirisine
pek güvenemeyiz. (II) Genel anlamda bir değerlendirme
yapmasına belki bir şey diyemeyiz ama detaylara inmek
onun yapabileceği bir şey değildir. (III) Detaylı bir eleştiriyi,
okuma işini hiç aksatmadan sürdüren bir okuyucu beco-
rebilir. (IV) Onun eleştirisine ben de rahatlıkla katılabilirim.
(V) Sürekli okumanın elde edilmesi zor değildir, kendinizi
düşünce ve devam konusunda ikna edeceksiniz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. cümle, yan cümlenin dolaylı tümleç olduğu, girişik
birleşik cümledir.
B) II. cümlede, yüklemler anlamca olumsuzdur.
Gl. cümle, içinde birden fazla fillimsinin bulunduğu, yan
cümlenin zarf tümleci olarak kullanıldığı birleşik cümle-
dir.
IV. cümle, olumlu, basit yapılı bir cümledir.
LE) V. cümle, bağımsız sıralı cümledir.
Lise Türkçe
İsim
I it. en n K endemik- 9. (1) Sürekli okuma alışkanlığı edinmemiş kişilerin eleştirisine pek güvenemeyiz. (II) Genel anlamda bir değerlendirme yapmasına belki bir şey diyemeyiz ama detaylara inmek onun yapabileceği bir şey değildir. (III) Detaylı bir eleştiriyi, okuma işini hiç aksatmadan sürdüren bir okuyucu beco- rebilir. (IV) Onun eleştirisine ben de rahatlıkla katılabilirim. (V) Sürekli okumanın elde edilmesi zor değildir, kendinizi düşünce ve devam konusunda ikna edeceksiniz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. cümle, yan cümlenin dolaylı tümleç olduğu, girişik birleşik cümledir. B) II. cümlede, yüklemler anlamca olumsuzdur. Gl. cümle, içinde birden fazla fillimsinin bulunduğu, yan cümlenin zarf tümleci olarak kullanıldığı birleşik cümle- dir. IV. cümle, olumlu, basit yapılı bir cümledir. LE) V. cümle, bağımsız sıralı cümledir.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla zamir
kullanılmıştır?
A) Ne olduğunu anlamadan olanlar oldu.
B) Onun yaraları seninkinden daha ağır sipahi! ✓
kişi ₂.
kişi 2.
C) Sevimli sarı ayı çok görmüş, onun ışıklarından çok
faydalanmıştı.
D) Bütün bahtiyarlık kasırgası arasında bunları düşünüyordu.
E) Sonra senin ile ok atıp yarışıp güreşeceğiz.
Lise Türkçe
İsim
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır? A) Ne olduğunu anlamadan olanlar oldu. B) Onun yaraları seninkinden daha ağır sipahi! ✓ kişi ₂. kişi 2. C) Sevimli sarı ayı çok görmüş, onun ışıklarından çok faydalanmıştı. D) Bütün bahtiyarlık kasırgası arasında bunları düşünüyordu. E) Sonra senin ile ok atıp yarışıp güreşeceğiz.