Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı Soruları

1
11. Hafız Nuri Efendi (1) buna kızar gibi oldu. "Benim sana
ne ziyanım var?" diyecekti (11) demedi. Kalktı, kahve ka-
pısına gitti, çıktı. Köşeden geçerken bakkaldan ekmeğini
aldı (l) eve gitti. Odasına çıktı (V) gecelik entarisini (V)
Şam hırkasını giyip pencere önünde oturdu.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğer-
lerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
1 11. Hafız Nuri Efendi (1) buna kızar gibi oldu. "Benim sana ne ziyanım var?" diyecekti (11) demedi. Kalktı, kahve ka- pısına gitti, çıktı. Köşeden geçerken bakkaldan ekmeğini aldı (l) eve gitti. Odasına çıktı (V) gecelik entarisini (V) Şam hırkasını giyip pencere önünde oturdu. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğer- lerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) I B) II C) III D) IV E) V
18.
Cumhuriyet'ten önce edebiyat yaşamına
atılan pek çok yazar, Cumhuriyet'ten sonra
anılarını yazmaya başlamış; bu eserlerde
tarihe ve edebiyat tarihine ışık tutmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede
sözü edilen yazarlardan olamaz?
A Halit Ziya Uşaklıgil
B) Halide Edip Adıvar
Mine Urgan
D Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Yahya Kemal Beyatlı
debiyatında
ve anlatım
si gereken
x, akıcılık
V
üzeltil-
ardan
V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
18. Cumhuriyet'ten önce edebiyat yaşamına atılan pek çok yazar, Cumhuriyet'ten sonra anılarını yazmaya başlamış; bu eserlerde tarihe ve edebiyat tarihine ışık tutmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen yazarlardan olamaz? A Halit Ziya Uşaklıgil B) Halide Edip Adıvar Mine Urgan D Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Yahya Kemal Beyatlı debiyatında ve anlatım si gereken x, akıcılık V üzeltil- ardan V
4.
2. Nobel Ödülleri, her yıl 10 Aralık günü dağıtılan, dünyanın
en ---- ödülüdür. Dinamitin mucidi Alfred Nobel onuruna,
1901 yılından bu yana insanlığa
insanları ödüllendir-
mek amacıyla 6 dalda veriliyor. Türkiye'den Nobel Ödülü
alan iki isim var: Orhan Pamuk ve Prof. Dr. Aziz Sancar.
Ödüller, ---- veya tüzel kişilere verilebiliyor.
-
-
-
-
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilebilir?
Ay saygin - yol gösteren - subjektif
Bönemli – farklı bakan - sanatçiftetorte
c) Düyük – faydalı olan - bilim insan
D prestijli - hizmet eden - gerçek
Ey bilimsel - aciyan -objektif
-
-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
4. 2. Nobel Ödülleri, her yıl 10 Aralık günü dağıtılan, dünyanın en ---- ödülüdür. Dinamitin mucidi Alfred Nobel onuruna, 1901 yılından bu yana insanlığa insanları ödüllendir- mek amacıyla 6 dalda veriliyor. Türkiye'den Nobel Ödülü alan iki isim var: Orhan Pamuk ve Prof. Dr. Aziz Sancar. Ödüller, ---- veya tüzel kişilere verilebiliyor. - - - - Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir? Ay saygin - yol gösteren - subjektif Bönemli – farklı bakan - sanatçiftetorte c) Düyük – faydalı olan - bilim insan D prestijli - hizmet eden - gerçek Ey bilimsel - aciyan -objektif - -
5.
2. Şiir gönder diyorsun
Tersine yollar, yolar tersine gider
Göçmen kuşlar gibi inip kalkan kipriklerin
Kanat hızıyla benden alıp o şiiri
Saçtılar yeryüzüne
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi-
si yoktur?
MURAT YAYINLARI
A) Ünlü daralmasi
B) Göçüşme
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünlü türemesi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
5. 2. Şiir gönder diyorsun Tersine yollar, yolar tersine gider Göçmen kuşlar gibi inip kalkan kipriklerin Kanat hızıyla benden alıp o şiiri Saçtılar yeryüzüne Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi- si yoktur? MURAT YAYINLARI A) Ünlü daralmasi B) Göçüşme C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz yumuşaması E) Ünlü türemesi
Tanzimat Dönemi'nin önde gelen şahsiyetlerinden olan
Cevdet Paşa, son asır Türk-İslâm âleminin çok yönlü
olan, seçkin simalarından biridir. (1) Ahmed Cevdet; bü-
yük bir devlet adamı olduğu kadar aynı zamanda tarihçi,
hukukçu, mütefekkir, edip, eğitimci ve sosyologdur. (II)
Henüz genç bir medrese talebesiyken olağanüstü zekâsı,
çalışkanlığı, bilgisi ve isabetli tahlilleriyle hocalarının dik-
katini çekmiş; zaman zaman hocalarıyla ilmî meselelerde
tartışmalara girmiştir. (III) Yine genç yaşta İslâmî ilimlerle
birlikte Arapça ve Farsçayı çok iyi bir şekilde öğrenmiş,
Emin Efendi adlı bir kişiden Fransızca dersleri almıştır.
(IV) Bir fikir adamı olan Cevdet Paşa; medeniyeti, cemi-
yet hayatının gereği kabul etmiş ve insanların doğuştan
medeniyete yatkın olduğu fikrini savunmuştur. (V) İnsa-
noğlunun medenî hayata geçiş sürecinde toplumlar ara-
sında bazı basamak farkları doğmuş, Cevdet Paşa da bu
husustaki çalışmalarını üç noktada yoğunlaştırmıştır.
Bu parça üç paragrafa ayrılmak istense ikinci ve
üçüncü paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I ve IV
B) I ve II
D) II ve V
C) II ve IV
E) III ve IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
Tanzimat Dönemi'nin önde gelen şahsiyetlerinden olan Cevdet Paşa, son asır Türk-İslâm âleminin çok yönlü olan, seçkin simalarından biridir. (1) Ahmed Cevdet; bü- yük bir devlet adamı olduğu kadar aynı zamanda tarihçi, hukukçu, mütefekkir, edip, eğitimci ve sosyologdur. (II) Henüz genç bir medrese talebesiyken olağanüstü zekâsı, çalışkanlığı, bilgisi ve isabetli tahlilleriyle hocalarının dik- katini çekmiş; zaman zaman hocalarıyla ilmî meselelerde tartışmalara girmiştir. (III) Yine genç yaşta İslâmî ilimlerle birlikte Arapça ve Farsçayı çok iyi bir şekilde öğrenmiş, Emin Efendi adlı bir kişiden Fransızca dersleri almıştır. (IV) Bir fikir adamı olan Cevdet Paşa; medeniyeti, cemi- yet hayatının gereği kabul etmiş ve insanların doğuştan medeniyete yatkın olduğu fikrini savunmuştur. (V) İnsa- noğlunun medenî hayata geçiş sürecinde toplumlar ara- sında bazı basamak farkları doğmuş, Cevdet Paşa da bu husustaki çalışmalarını üç noktada yoğunlaştırmıştır. Bu parça üç paragrafa ayrılmak istense ikinci ve üçüncü paragraf hangi cümleyle başlar? A) I ve IV B) I ve II D) II ve V C) II ve IV E) III ve IV
1