Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı Soruları

18. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat;
---Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev;
Ço-
cukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım;
-- Eşkâl-i Zaman adlı yapıtlarıyla anı türünün önemli
isimleri arasındadır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu cümlede boş
bırakılan yerlerden birine getirilemez?
A) Yakup Kadri
B) Halide Edip Adıvar
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ahmet Rasim
E) Ahmet Haşim
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
18. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat; ---Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev; Ço- cukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım; -- Eşkâl-i Zaman adlı yapıtlarıyla anı türünün önemli isimleri arasındadır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? A) Yakup Kadri B) Halide Edip Adıvar C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ahmet Rasim E) Ahmet Haşim
min
B
Adil Yakubov, 20. yüzyılın yetiştirdiği en büyük Ozbek
yazarlardan biridir. Literaturnaya gazetesinin Özbekistan
muhabirliği, Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanlığı,
11
Özbekistan Edebiyatı Ve Sanatı gazetesinin
MI
baş yazarlığı gibi görevleri yürütmüştür. 1951 Yılında ilk
IV
kitabı Tengdoshlar, 1956'da ise mensur eserlerini içeren
Ikki Muhabbat adlı kitabı çıkar.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi doğru
vazılmıştır?
) III
D) V
Dört
B) II
C) I
C
Diğer saufe
E) IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
min B Adil Yakubov, 20. yüzyılın yetiştirdiği en büyük Ozbek yazarlardan biridir. Literaturnaya gazetesinin Özbekistan muhabirliği, Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanlığı, 11 Özbekistan Edebiyatı Ve Sanatı gazetesinin MI baş yazarlığı gibi görevleri yürütmüştür. 1951 Yılında ilk IV kitabı Tengdoshlar, 1956'da ise mensur eserlerini içeren Ikki Muhabbat adlı kitabı çıkar. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi doğru vazılmıştır? ) III D) V Dört B) II C) I C Diğer saufe E) IV
4.
Bir dergide geçen "Usta yazar, Istanbul'da okurlanıyla bu-
luştu." cümlesinde iletişim unsurlarıyla ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gönderge, yazarın okurlarıyla buluşmasıdır.
B) Kanal, dergidir.
C) İleti, "Usta yazar okurlarıyla buluştu" cümlesidir.
D) Bağlam, İstanbul'dur.
E) Alıcı, dergiyi okuyanlardır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
4. Bir dergide geçen "Usta yazar, Istanbul'da okurlanıyla bu- luştu." cümlesinde iletişim unsurlarıyla ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gönderge, yazarın okurlarıyla buluşmasıdır. B) Kanal, dergidir. C) İleti, "Usta yazar okurlarıyla buluştu" cümlesidir. D) Bağlam, İstanbul'dur. E) Alıcı, dergiyi okuyanlardır.
Türk Dili ve Edebiyatı
23. İzmir'in kurtuluşundan sonra tanıştığı Mustafa Kemal'in
dostluğunu kazandı ve bu döneme ilişkin anılarını
Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Çankaya ve Atatürk Ne
İdi? adlı kitaplarda topladı. Sağlam, çekici anlatımı ve
duru Türkçesiyle basının en usta kalemlerinden oldu.
Türkçeyi süssüz, sanatsız ama etkin kullandı. Siyasi
konuları işleyen fıkra ve başyazılarıyla tanındı. Gezi
yazılarını ve anılarını topladığı kitaplarıyla Cumhuriyet
Dönemi'nde bu türlerin ilk özgün örneklerini verdi.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Şevket Rado V
C) Falih Rifki Atay
D) Nurullah Ataç
E) Salah Birsel
karşı çıkarak, dil ve bi-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
Türk Dili ve Edebiyatı 23. İzmir'in kurtuluşundan sonra tanıştığı Mustafa Kemal'in dostluğunu kazandı ve bu döneme ilişkin anılarını Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Çankaya ve Atatürk Ne İdi? adlı kitaplarda topladı. Sağlam, çekici anlatımı ve duru Türkçesiyle basının en usta kalemlerinden oldu. Türkçeyi süssüz, sanatsız ama etkin kullandı. Siyasi konuları işleyen fıkra ve başyazılarıyla tanındı. Gezi yazılarını ve anılarını topladığı kitaplarıyla Cumhuriyet Dönemi'nde bu türlerin ilk özgün örneklerini verdi. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Peyami Safa B) Şevket Rado V C) Falih Rifki Atay D) Nurullah Ataç E) Salah Birsel karşı çıkarak, dil ve bi-
B
B
B
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
10. Kemaller, Ekremler ruhumun ihtiyaçlarını tatmin ede-
miyordu. Ben daha asabi, daha ince, daha hasta bir li-
san ile başka bir şeyler, yeni bir şeyler istiyordum. Va-
kia iki üç sene evvel Sami Paşazâde Sezai'nin Sergü-
zeşt'i neşrolunmuştu. Ve bu eserde mevcuda nazaran
büyük bir yenilik hatvesi var idi. Fakat Sergüzeşt'teki
romancılık benim istediğim tarzdan ziyade Ahmet
Mithat'ın usulüne, üslup ise tahayyül ettiğim lerzan üs-
luptan ziyade artık eskimeye başlamış Kemal'in üslu-
buna daha yakın idi. Ne zaman Fransızca veya İngiliz-
ce bir eser okurken beni derin bir vect ile titreten gü-
zel bir sahifeye rast gelsem, aynı zamanda "Niçin biz-
de de yok?" diye derin bir elemle sızlardım. Ve Halit
Ziya'dır ki beni bu öksüzlükten kurtardı.
Bu parçanın alındığı eser aşağıdakilerin hangisiy-
le aynı türden olamaz?
A) Kırk Yıl
B Esref Saat-
C) Bizim Yokuş
D) Mor Salkımlı Ev
E) Zoraki Diplomat...
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
B B B Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 10. Kemaller, Ekremler ruhumun ihtiyaçlarını tatmin ede- miyordu. Ben daha asabi, daha ince, daha hasta bir li- san ile başka bir şeyler, yeni bir şeyler istiyordum. Va- kia iki üç sene evvel Sami Paşazâde Sezai'nin Sergü- zeşt'i neşrolunmuştu. Ve bu eserde mevcuda nazaran büyük bir yenilik hatvesi var idi. Fakat Sergüzeşt'teki romancılık benim istediğim tarzdan ziyade Ahmet Mithat'ın usulüne, üslup ise tahayyül ettiğim lerzan üs- luptan ziyade artık eskimeye başlamış Kemal'in üslu- buna daha yakın idi. Ne zaman Fransızca veya İngiliz- ce bir eser okurken beni derin bir vect ile titreten gü- zel bir sahifeye rast gelsem, aynı zamanda "Niçin biz- de de yok?" diye derin bir elemle sızlardım. Ve Halit Ziya'dır ki beni bu öksüzlükten kurtardı. Bu parçanın alındığı eser aşağıdakilerin hangisiy- le aynı türden olamaz? A) Kırk Yıl B Esref Saat- C) Bizim Yokuş D) Mor Salkımlı Ev E) Zoraki Diplomat...
BİYAT TESTİ
DENEME 6
14.
II. Grup
1.
Seyahatname
II. Hüsn ü Aşk
Tezkire
III. Cihannüma
Bibliyografya
IV.
Coğrafya / ilmî eser
V. Keşfü'z-Zünûn
Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi II.
gruptaki türlerden biriyle ilişkilendirilemez?
ALI
B) II
C) IN
DV
E) V
k
k
I. Grup
Miratü'l-Memalik
Mecalisü'n-Nefais
16.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
BİYAT TESTİ DENEME 6 14. II. Grup 1. Seyahatname II. Hüsn ü Aşk Tezkire III. Cihannüma Bibliyografya IV. Coğrafya / ilmî eser V. Keşfü'z-Zünûn Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi II. gruptaki türlerden biriyle ilişkilendirilemez? ALI B) II C) IN DV E) V k k I. Grup Miratü'l-Memalik Mecalisü'n-Nefais 16.
1
11. Hafız Nuri Efendi (1) buna kızar gibi oldu. "Benim sana
ne ziyanım var?" diyecekti (11) demedi. Kalktı, kahve ka-
pısına gitti, çıktı. Köşeden geçerken bakkaldan ekmeğini
aldı (l) eve gitti. Odasına çıktı (V) gecelik entarisini (V)
Şam hırkasını giyip pencere önünde oturdu.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğer-
lerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
1 11. Hafız Nuri Efendi (1) buna kızar gibi oldu. "Benim sana ne ziyanım var?" diyecekti (11) demedi. Kalktı, kahve ka- pısına gitti, çıktı. Köşeden geçerken bakkaldan ekmeğini aldı (l) eve gitti. Odasına çıktı (V) gecelik entarisini (V) Şam hırkasını giyip pencere önünde oturdu. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğer- lerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) I B) II C) III D) IV E) V
Aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Kiralık Konak: Y. Kadri'nin eski yaşam biçiminden ayrılıp
kuşaklar arasındaki kopukluğu ve Batılılaşmanın yol açtığı
değerler kargaşası işlediği romanıdır.
B) Türk'ün Ateşle imtihanı: Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı yıl-
larını konu alan bir romandır.
C) İstanbul'un İçyüzü: Refik Halit Karay'ın ittihat ve Terakki'nin
işbaşına gelişinden 1. Dünya Savaşı günlerine kadarki
İstanbul'u bütün renk ve çizgileriyle yansıttığı romanıdır.
D) Handan: Halide edip'in bir aşk hikâyesi etrafında o günün
sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve istibdad dönemindeki
Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımlardan bah-
settiği romanıdır.
E) "Safahat"ta sosyal yaralara reçete olarak dine sarılmayı
savunan manzum öyküler de vardır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
Aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Kiralık Konak: Y. Kadri'nin eski yaşam biçiminden ayrılıp kuşaklar arasındaki kopukluğu ve Batılılaşmanın yol açtığı değerler kargaşası işlediği romanıdır. B) Türk'ün Ateşle imtihanı: Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı yıl- larını konu alan bir romandır. C) İstanbul'un İçyüzü: Refik Halit Karay'ın ittihat ve Terakki'nin işbaşına gelişinden 1. Dünya Savaşı günlerine kadarki İstanbul'u bütün renk ve çizgileriyle yansıttığı romanıdır. D) Handan: Halide edip'in bir aşk hikâyesi etrafında o günün sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve istibdad dönemindeki Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımlardan bah- settiği romanıdır. E) "Safahat"ta sosyal yaralara reçete olarak dine sarılmayı savunan manzum öyküler de vardır.
18.
Cumhuriyet'ten önce edebiyat yaşamına
atılan pek çok yazar, Cumhuriyet'ten sonra
anılarını yazmaya başlamış; bu eserlerde
tarihe ve edebiyat tarihine ışık tutmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede
sözü edilen yazarlardan olamaz?
A Halit Ziya Uşaklıgil
B) Halide Edip Adıvar
Mine Urgan
D Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Yahya Kemal Beyatlı
debiyatında
ve anlatım
si gereken
x, akıcılık
V
üzeltil-
ardan
V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
18. Cumhuriyet'ten önce edebiyat yaşamına atılan pek çok yazar, Cumhuriyet'ten sonra anılarını yazmaya başlamış; bu eserlerde tarihe ve edebiyat tarihine ışık tutmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen yazarlardan olamaz? A Halit Ziya Uşaklıgil B) Halide Edip Adıvar Mine Urgan D Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Yahya Kemal Beyatlı debiyatında ve anlatım si gereken x, akıcılık V üzeltil- ardan V
Şiir
3. 1960'lara dek Garip şiirinin etkisindedir Salah
1
Birsel. O yıllardan sonra biçimsel özelliklere
daha fazla önem vermeye başladığı gözlenir.
Şiirlerinde ironi ve humor önemli bir ögedir.
||
1970'lerden sonra tiyatrolar yazar ve daha
|||
çok bunlarla tanınır. Bunların konusu çoğun-
lukla şiirin ve edebiyatın kuramlarıdır.
Sanatçının Dünya İşleri, Hacivat'ın Karısı,
Ases, Kikiriknâme, Haydar Haydar, Köçekçeler
adlı şiir kitaplarının yanı sıra Dört Köşeli
Üçgen adlı tek romanı bulunmaktadır. Ayrıca
Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Sen Beni Sev, Şi-
IV
vallo Isola (3
A
irin İlkeleri vb. birçok denemesi; Boğaziçi
Şıngır Mingir, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Abbas
V
Yolcu adlı anıları ve çok sayıda günce türünde
yazısı vardır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin
hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1. ve II.
B) I. ve III.
11. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.
algu
pid
rowing
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
Şiir 3. 1960'lara dek Garip şiirinin etkisindedir Salah 1 Birsel. O yıllardan sonra biçimsel özelliklere daha fazla önem vermeye başladığı gözlenir. Şiirlerinde ironi ve humor önemli bir ögedir. || 1970'lerden sonra tiyatrolar yazar ve daha ||| çok bunlarla tanınır. Bunların konusu çoğun- lukla şiirin ve edebiyatın kuramlarıdır. Sanatçının Dünya İşleri, Hacivat'ın Karısı, Ases, Kikiriknâme, Haydar Haydar, Köçekçeler adlı şiir kitaplarının yanı sıra Dört Köşeli Üçgen adlı tek romanı bulunmaktadır. Ayrıca Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Sen Beni Sev, Şi- IV vallo Isola (3 A irin İlkeleri vb. birçok denemesi; Boğaziçi Şıngır Mingir, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Abbas V Yolcu adlı anıları ve çok sayıda günce türünde yazısı vardır. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 1. ve II. B) I. ve III. 11. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V. algu pid rowing
22
11. Tanzimat'la birlikte gelişen bu tür; II. Meşrutiyet son-
rası edebiyatımızda tam olarak yerini bulmuştur. Ziva
Paşa'nın "Defter-Amal", Muallim Naci'nin "Ömer'in
||
Çocukluğu", Halit Ziya Uşaklıgil'in "Saray ve Ötesi"
|||
ile "Kırk Yıl", Halide Edip Adıvar'ın "Çankaya" ile "Tür
IV
kün Ateşle İmtihanı", Yusuf Ziya Ortaç'ın "Portreler"
ve "Bizim Yokuş", Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun
"Zoraki Diplomat" ve "Politikada 45 Yıl" adlı eserleri
V
edebiyatımızda bu türün tanınmış ilk ve önemli örnek-
lerindendir.
Numaralanmış sanatçı-eser eşleştirmelerinden
hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I
BL CHIT D) IV
E) V
pruzion
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
22 11. Tanzimat'la birlikte gelişen bu tür; II. Meşrutiyet son- rası edebiyatımızda tam olarak yerini bulmuştur. Ziva Paşa'nın "Defter-Amal", Muallim Naci'nin "Ömer'in || Çocukluğu", Halit Ziya Uşaklıgil'in "Saray ve Ötesi" ||| ile "Kırk Yıl", Halide Edip Adıvar'ın "Çankaya" ile "Tür IV kün Ateşle İmtihanı", Yusuf Ziya Ortaç'ın "Portreler" ve "Bizim Yokuş", Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Zoraki Diplomat" ve "Politikada 45 Yıl" adlı eserleri V edebiyatımızda bu türün tanınmış ilk ve önemli örnek- lerindendir. Numaralanmış sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I BL CHIT D) IV E) V pruzion
3.
Bir kitap, büyük bir servettir benim için. Harcamakla
tükenmeyen bir servet düşünün. Hatta tükenmek bir tarafa
harcadıkça çoğalsın. Faydasını, etkisini artırsın. İşte böyle
bir servet, böylesi görkemli bir hazinedir kitap. Yeter ki
kişioğlu bu hazineden yararlanmayı bilsin. Unutulmasın ki
C güzellikler her daim yanı başımızdadır da biz onları
sezemeyiz. Çoğunlukla çiçekleri mesela... Bazen onlara
dikkat kesilirim. Ne hoş kokulu olduklarını tespit ederim.
Onların, renkleri bile beni mest etmeye yeter. İşte
kitaplarım da benim zihnimin ve gönlümün çiçekleridir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, metin türü bakımından
bu parça ile özdeş değildir?
A) Söz Arasında
B) Mavi ve Kara
C) Zoraki Diplomat
D) Şapkam Dolu Çiçekle
E) Bu Ülke
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
3. Bir kitap, büyük bir servettir benim için. Harcamakla tükenmeyen bir servet düşünün. Hatta tükenmek bir tarafa harcadıkça çoğalsın. Faydasını, etkisini artırsın. İşte böyle bir servet, böylesi görkemli bir hazinedir kitap. Yeter ki kişioğlu bu hazineden yararlanmayı bilsin. Unutulmasın ki C güzellikler her daim yanı başımızdadır da biz onları sezemeyiz. Çoğunlukla çiçekleri mesela... Bazen onlara dikkat kesilirim. Ne hoş kokulu olduklarını tespit ederim. Onların, renkleri bile beni mest etmeye yeter. İşte kitaplarım da benim zihnimin ve gönlümün çiçekleridir. Aşağıdaki eserlerden hangisi, metin türü bakımından bu parça ile özdeş değildir? A) Söz Arasında B) Mavi ve Kara C) Zoraki Diplomat D) Şapkam Dolu Çiçekle E) Bu Ülke
32. Fasikül « » Test 4
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?
A) Halbuki köylüydü birçoğu tıraşlı ve korkak
B) Sabah erken bazıları uyanmış uykusuna doymadan
C) Kırılıp düşerim sonra, kimse bakamaz yarama
D) Deminki çirkin çocukların oldu yavaşça hepsi güzel
E) Biz de kimi gün utanırız otlardan, çimenlerden
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
32. Fasikül « » Test 4 8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur? A) Halbuki köylüydü birçoğu tıraşlı ve korkak B) Sabah erken bazıları uyanmış uykusuna doymadan C) Kırılıp düşerim sonra, kimse bakamaz yarama D) Deminki çirkin çocukların oldu yavaşça hepsi güzel E) Biz de kimi gün utanırız otlardan, çimenlerden
si
ÇÖZ KAZAN
24.1923'te doğan sanatçının edebiyat ve gazete
tanışması Servetifünun dergisinde sekreterlik yap-
tığı yıllara rastlar. Daha çok öyküleriyle tanınsa da
deneme, söyleşi, ani, günlük, roman türünde de
eserler vermiştir. Önce Ekmekler Bozuldu, Yalnızlık
Bana Yasak öyküleri ve Suçumuz İnsan Olmak, Düş
Ekmeği romanları ünlüdür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
en
il-
A) Abbas Sayar
B) Salah Birsel
C) Ahmet Altan
D) Oktay Akbal
E) İhsan Oktay Anar
Diğer sayfaya geçiniz.
5
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
si ÇÖZ KAZAN 24.1923'te doğan sanatçının edebiyat ve gazete tanışması Servetifünun dergisinde sekreterlik yap- tığı yıllara rastlar. Daha çok öyküleriyle tanınsa da deneme, söyleşi, ani, günlük, roman türünde de eserler vermiştir. Önce Ekmekler Bozuldu, Yalnızlık Bana Yasak öyküleri ve Suçumuz İnsan Olmak, Düş Ekmeği romanları ünlüdür. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? en il- A) Abbas Sayar B) Salah Birsel C) Ahmet Altan D) Oktay Akbal E) İhsan Oktay Anar Diğer sayfaya geçiniz. 5
18. Aşağıdaki yazar-eser esteştirmelerinden hangisi
vanlıstır?
FARKLISİSTEM
ismail Habip Sevük-Tuna'dan Batı'ya
Falih Rufkl Atay - Nezleli Karga
Şevket Süreyya Aydemir-Tek Adam
D Şevket Rado - Eşref Saat
E) Ruşen Eşref Ünaydın-Diyorlar ki
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
18. Aşağıdaki yazar-eser esteştirmelerinden hangisi vanlıstır? FARKLISİSTEM ismail Habip Sevük-Tuna'dan Batı'ya Falih Rufkl Atay - Nezleli Karga Şevket Süreyya Aydemir-Tek Adam D Şevket Rado - Eşref Saat E) Ruşen Eşref Ünaydın-Diyorlar ki
18. Aşağıdaki yazar-eser esteştirmelerinden hangisi
vanlıstır?
FARKLISİSTEM
ismail Habip Sevük-Tuna'dan Batı'ya
Falih Rufkl Atay - Nezleli Karga
Şevket Süreyya Aydemir-Tek Adam
D Şevket Rado - Eşref Saat
E) Ruşen Eşref Ünaydın-Diyorlar ki
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
18. Aşağıdaki yazar-eser esteştirmelerinden hangisi vanlıstır? FARKLISİSTEM ismail Habip Sevük-Tuna'dan Batı'ya Falih Rufkl Atay - Nezleli Karga Şevket Süreyya Aydemir-Tek Adam D Şevket Rado - Eşref Saat E) Ruşen Eşref Ünaydın-Diyorlar ki