Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gövde Soruları

İngiltereli olorok yazılır.
(J.R.R. Tolkien 3 Ocak 1892 tarihinde Güney Afrika'nın
Bloemfontein şehrinde dünyaya gelmiştir, isminin açılımı
John Ronald Reuel Tolkien'dir. (II) Yazarın babası banka
müdürü idi. (III) Aslen İngiltere'li olan aile Afrika'ya yeni
bir yaşam için gitmişti. (IV) İkliminden dolayı Tolkien'in
annesi küçük kardeşini ve Tolkien'i alarak İngiltere'ye
döndü. (V) Babalarının gelmesini beklerken onun ölüm
haberini aldılar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir yazım yanlışı vardır?
(A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
1
Lise Türkçe
Gövde
İngiltereli olorok yazılır. (J.R.R. Tolkien 3 Ocak 1892 tarihinde Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinde dünyaya gelmiştir, isminin açılımı John Ronald Reuel Tolkien'dir. (II) Yazarın babası banka müdürü idi. (III) Aslen İngiltere'li olan aile Afrika'ya yeni bir yaşam için gitmişti. (IV) İkliminden dolayı Tolkien'in annesi küçük kardeşini ve Tolkien'i alarak İngiltere'ye döndü. (V) Babalarının gelmesini beklerken onun ölüm haberini aldılar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (A) I B) II C) III D) IV E) V 1
1. TEST
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ad gövdesinden tü-
remiş eylem vardır?
R
A) Adam, patates çuvalını yerde sürüyordu.
B) Olan biteni anlatırken yutkundu ve birden durakladı.
C) Balkondan halı silkelenmez, köyde mi yaşıyorsunuz?
D) Avcılar neredeyse bir saat tavşanları izlediler.
Bu seferki garip, öncekilere hiç benzemeyen bir bulantıy-
di.
4. (1)
ilk
d
OF
ko
H
D
le
On O
Ç
b
Lise Türkçe
Gövde
1. TEST Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ad gövdesinden tü- remiş eylem vardır? R A) Adam, patates çuvalını yerde sürüyordu. B) Olan biteni anlatırken yutkundu ve birden durakladı. C) Balkondan halı silkelenmez, köyde mi yaşıyorsunuz? D) Avcılar neredeyse bir saat tavşanları izlediler. Bu seferki garip, öncekilere hiç benzemeyen bir bulantıy- di. 4. (1) ilk d OF ko H D le On O Ç b
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapıca ötekilerden
farklı bir fiil kullanılmıştır?
A) Son zamanlarda saat on olmadan yatıyordu.
B) Mahallede durduk yere kavga çıkarır, huzuru
bozardı.
C) Ailesi, onu bu karanlık insanlardan uzaklaştırmaya
çalışıyordu.
D) Yoksul bir kasabada büyümüş, üniversite okumak
için gelmişti kente.
E) Kimseyi tanımadığı bu yerde büsbütün içine kapanık
biri olmuştu.
Lise Türkçe
Gövde
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapıca ötekilerden farklı bir fiil kullanılmıştır? A) Son zamanlarda saat on olmadan yatıyordu. B) Mahallede durduk yere kavga çıkarır, huzuru bozardı. C) Ailesi, onu bu karanlık insanlardan uzaklaştırmaya çalışıyordu. D) Yoksul bir kasabada büyümüş, üniversite okumak için gelmişti kente. E) Kimseyi tanımadığı bu yerde büsbütün içine kapanık biri olmuştu.
19. Bilimsel çalışmalar, ikiz gezegenler olarak adlandırılan
1
11
Neptün ve Uranüs'ün farklı renklere sahip olmasını,
|||
atmosferlerindeki sis katmanlarının kalınlığıyla ilişkilendiriyor.
IV
V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. sözcük, fiilden isim yapma eki almıştır.
B) II. sözcük, gövdeden türemiştir.
C) III. sözcükte, yönelme durumu eki vardır.
D) IV. sözcükte, ilgi zamiri olan -ki vardır.
E) V. sözcük, isimden isim yapma eki almıştır.
Lise Türkçe
Gövde
19. Bilimsel çalışmalar, ikiz gezegenler olarak adlandırılan 1 11 Neptün ve Uranüs'ün farklı renklere sahip olmasını, ||| atmosferlerindeki sis katmanlarının kalınlığıyla ilişkilendiriyor. IV V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. sözcük, fiilden isim yapma eki almıştır. B) II. sözcük, gövdeden türemiştir. C) III. sözcükte, yönelme durumu eki vardır. D) IV. sözcükte, ilgi zamiri olan -ki vardır. E) V. sözcük, isimden isim yapma eki almıştır.
li
E) Eli kanadı
Emi
liol
UG G
16.Okumuş yazmış insanlar nasıl bunca yalan dolana
I
||
inanır, aklım almıyor. Sanki her şey normalmiş gibi
III
IV
Manler
yaşıyorlar.
V
Bu parçada yer alan numaralı sözcüklerden
hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) I
B) II
CHI
9. A 10. C 11. C
12. A 13. B 14. B
Suo
A
D) IV
y unu G
E) V
15. E 16. E
Lise Türkçe
Gövde
li E) Eli kanadı Emi liol UG G 16.Okumuş yazmış insanlar nasıl bunca yalan dolana I || inanır, aklım almıyor. Sanki her şey normalmiş gibi III IV Manler yaşıyorlar. V Bu parçada yer alan numaralı sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? A) I B) II CHI 9. A 10. C 11. C 12. A 13. B 14. B Suo A D) IV y unu G E) V 15. E 16. E
13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde du-
rumdadır?
A) Böyle bir sevdaya tutulan birine yardım etmelisiniz.
B) Bir sandalyenin üzerinde oturmuş, denizi izliyordu.
C) Bizim evin bahçesi, alttaki evin bahçesine bakardı.
DY Bu adam hakkında söylenenleri yazmasak da olur-
du.
E) Böylesine bir çiftliğe çocukluğumda da gelmiştim.
15
Lise Türkçe
Gövde
13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde du- rumdadır? A) Böyle bir sevdaya tutulan birine yardım etmelisiniz. B) Bir sandalyenin üzerinde oturmuş, denizi izliyordu. C) Bizim evin bahçesi, alttaki evin bahçesine bakardı. DY Bu adam hakkında söylenenleri yazmasak da olur- du. E) Böylesine bir çiftliğe çocukluğumda da gelmiştim. 15
k-
11-
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük fiil-
den isim yapım eki almıştır?
A) Şarkılar anlatırdı maceramızı
Şarkılarla güler ağlardık şarkılarla
B) Çiçekler denizler gök kıskanırdı
Bahçeler ayak sesimizden tanırdı
C) Dikenlisi kalmadı gurbet yatağının
Bahçeler ayak sesimizden tanırdı
D) Her şey endişede, her şey tedirgin
Bir bulutun niyetine kaldı karar
E) Rüzgârı sen olmuşsun karlı tepelerin
Her sabah senin sesinle uyanmış bozkır
Lise Türkçe
Gövde
k- 11- 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük fiil- den isim yapım eki almıştır? A) Şarkılar anlatırdı maceramızı Şarkılarla güler ağlardık şarkılarla B) Çiçekler denizler gök kıskanırdı Bahçeler ayak sesimizden tanırdı C) Dikenlisi kalmadı gurbet yatağının Bahçeler ayak sesimizden tanırdı D) Her şey endişede, her şey tedirgin Bir bulutun niyetine kaldı karar E) Rüzgârı sen olmuşsun karlı tepelerin Her sabah senin sesinle uyanmış bozkır
DİL BİLGİSİ AJANDAM
19. Ne zaman yeni bir resme başlasam
1
bir tedirginlik kaplar içimi ve elim
||
ayağım dolaşır. İlk kez fırçayı ele
|||
alıyormuşum gibi ayrıntıları atar,
IV
konuyu yalınlaştırıp basitleştiririm.
V
Parçanın numaralanmış sözcükle-
rinden hangisi yapım ve çekim eki-
ni birlikte almamıştır?
A) I B) || C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Gövde
DİL BİLGİSİ AJANDAM 19. Ne zaman yeni bir resme başlasam 1 bir tedirginlik kaplar içimi ve elim || ayağım dolaşır. İlk kez fırçayı ele ||| alıyormuşum gibi ayrıntıları atar, IV konuyu yalınlaştırıp basitleştiririm. V Parçanın numaralanmış sözcükle- rinden hangisi yapım ve çekim eki- ni birlikte almamıştır? A) I B) || C) III D) IV E) V
Birleşik Sözcükler
1.
Ağlasam sesimi duyar mısınız
Mısralarımda
Dokunabilir misiniz
Gözyaşlarıma ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce
Bir yer var biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün
els slyn Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.
Yukarıdaki dizelerde kaç birleşik sözcük vardır?
B) 2
C) 3
D) 4
A) 1
E) 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kulla-
nılmamıştır?
A) Gönlünün hükmettiği sözcükleri alıp şiirlerine koyduğun-
dan biçimde, söylemek istediklerinin sıralanıp verilme-
Lise Türkçe
Gövde
Birleşik Sözcükler 1. Ağlasam sesimi duyar mısınız Mısralarımda Dokunabilir misiniz Gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce Bir yer var biliyorum; Her şeyi söylemek mümkün els slyn Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; Anlatamıyorum. Yukarıdaki dizelerde kaç birleşik sözcük vardır? B) 2 C) 3 D) 4 A) 1 E) 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kulla- nılmamıştır? A) Gönlünün hükmettiği sözcükleri alıp şiirlerine koyduğun- dan biçimde, söylemek istediklerinin sıralanıp verilme-
Sor-e-a
9. Uzmanlar, dönem dönem özellikle de kişinin
yorgun ve yıpranmış hissettiği süreçlerde
1
IL
çevresindeki insanlardan bir süreliğine
fill
uzaklaşmasının ve kendi içine dönmesinin insan
psikolojisi üzerinde çok büyük bir olumlu etkisi
IV
büyük
olduğunu söylüyor.
V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden
hangisinde birden çok yapım eki vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
sor-e-lik
(8
Lise Türkçe
Gövde
Sor-e-a 9. Uzmanlar, dönem dönem özellikle de kişinin yorgun ve yıpranmış hissettiği süreçlerde 1 IL çevresindeki insanlardan bir süreliğine fill uzaklaşmasının ve kendi içine dönmesinin insan psikolojisi üzerinde çok büyük bir olumlu etkisi IV büyük olduğunu söylüyor. V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde birden çok yapım eki vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V sor-e-lik (8
3.
1. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
II. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak
III. Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir
Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir
IV. Akışta demetlenmiş, büyük küçük kâinat
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat
V. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine
Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir
kullanılmamıştır
A) I
Dil Bilgisi
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Gövde
3. 1. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. II. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak III. Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir IV. Akışta demetlenmiş, büyük küçük kâinat Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat V. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır A) I Dil Bilgisi B) II C) III D) IV E) V
2. Toplumcu olarak benimsediğim çoğu şiirinde tema
1
1
alanını epey genişletmiştir.
IV
V
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I B) II
C) III
D) N
EV
Lise Türkçe
Gövde
2. Toplumcu olarak benimsediğim çoğu şiirinde tema 1 1 alanını epey genişletmiştir. IV V Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) N EV
10. Bu küçük yerleşim merkezindeki tüm caddeler, merke-
zinde hükümet konağının bulunduğu meydana çıkıyordu.
Hükûmet konağı en azından yüz yıllık bir taş yapı idi. Onun
tam karşısında, hükümet konağına göre çok yeni sayılabi-
lecek belediye binası yer alıyordu. Belediye binası ile şehir
parkı birbirine bitişikti.
Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur?
A) İlgi
dan
BY Ayrılma
DY Bulunma
C) Yönelme
E) Belirtme
Lise Türkçe
Gövde
10. Bu küçük yerleşim merkezindeki tüm caddeler, merke- zinde hükümet konağının bulunduğu meydana çıkıyordu. Hükûmet konağı en azından yüz yıllık bir taş yapı idi. Onun tam karşısında, hükümet konağına göre çok yeni sayılabi- lecek belediye binası yer alıyordu. Belediye binası ile şehir parkı birbirine bitişikti. Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur? A) İlgi dan BY Ayrılma DY Bulunma C) Yönelme E) Belirtme
- (1) Edebiyat ve sinemanın amaçları benzer olsa da araçları fark
lıdır. (II) Roman, amacına ulaşmak için "dil"i malzeme seçerken
sinema "görüntü'yü kullanır. (III) Her ikisinin de anlatı dilleri fark-
lıdır. (IV) Roman, "yazı dili" kullanırken sinema "sinematogra-
fik dil" kullanır. (V) Romandaki sözcükler, sinemada görüntüye
dönüşür ve romanın sözcükleri aynı kalırken perdedeki görün-
tü devamlı değişir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlede, yapım eki almış birden çok sözcük vardır.
B) II. cümlede, bir sözcük iyelik ekinden sonra yaklaşma ekini
almıştır.
C) III. cümlede, ek fiil kullanılmıştır.
DIV. cümlede, bir sözcük çekim ekinden sonra yapım eki al-
mıştır.
EV. cümlede, bir sözcük birden çok yapım eki almıştır.
Lise Türkçe
Gövde
- (1) Edebiyat ve sinemanın amaçları benzer olsa da araçları fark lıdır. (II) Roman, amacına ulaşmak için "dil"i malzeme seçerken sinema "görüntü'yü kullanır. (III) Her ikisinin de anlatı dilleri fark- lıdır. (IV) Roman, "yazı dili" kullanırken sinema "sinematogra- fik dil" kullanır. (V) Romandaki sözcükler, sinemada görüntüye dönüşür ve romanın sözcükleri aynı kalırken perdedeki görün- tü devamlı değişir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede, yapım eki almış birden çok sözcük vardır. B) II. cümlede, bir sözcük iyelik ekinden sonra yaklaşma ekini almıştır. C) III. cümlede, ek fiil kullanılmıştır. DIV. cümlede, bir sözcük çekim ekinden sonra yapım eki al- mıştır. EV. cümlede, bir sözcük birden çok yapım eki almıştır.
BILGIST KAMPI BENİM HOCAM DİL BİLGİSİ KAMPI BENİM HOCAM DİL BİLGİSİ KAMP
12. Insanoğlunun aklını kullanabilmesi, etra-
fında olup bitenleri merak etmesi ve doğ-
|
ur
ayı ve toplumu kendi amaçları doğrultu
7 sunda değiştirebilmesi, onu diğer canlı
türlerinden ayırmaktadır. Çünkü insanoğlu,
||
An düşünebilen ve çevresiyle etkileşim içeri-
|||
sinde olabilen sosyal bir varlıktır. İnsan-
IV
laignied
oğlunun aklını kullanarak çevresinde olup
bitenler hakkında düşünmesi, doğa ve
toplum hakkında bilgi sahibi olması ve bu
bilgileri bir sonraki kuşaklara aktarması,
V
bilim ve felsefe sayesinde olmuştur.
Bu parçada numaralanmış sözcükle-
rin hangisi gövdeden türemiştir?
A) I B) II C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Gövde
BILGIST KAMPI BENİM HOCAM DİL BİLGİSİ KAMPI BENİM HOCAM DİL BİLGİSİ KAMP 12. Insanoğlunun aklını kullanabilmesi, etra- fında olup bitenleri merak etmesi ve doğ- | ur ayı ve toplumu kendi amaçları doğrultu 7 sunda değiştirebilmesi, onu diğer canlı türlerinden ayırmaktadır. Çünkü insanoğlu, || An düşünebilen ve çevresiyle etkileşim içeri- ||| sinde olabilen sosyal bir varlıktır. İnsan- IV laignied oğlunun aklını kullanarak çevresinde olup bitenler hakkında düşünmesi, doğa ve toplum hakkında bilgi sahibi olması ve bu bilgileri bir sonraki kuşaklara aktarması, V bilim ve felsefe sayesinde olmuştur. Bu parçada numaralanmış sözcükle- rin hangisi gövdeden türemiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V
LTE O
14:41
sözcüklerden hangisi yapısı
inden farklıdır?
eyi nerede bıraktığını aslá
ir köy okulunda tanışmıştık.
sanlara selam vermek bir
hesi birkaç ay sürebilirmiş.
kıl taşlarını bana uzattı.
X
D) Triyole
AYDIN YAYINLAR
E) Serbest mustezat
10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde
durumunda değildir?
A) O şehirde nereye giderseniz gidin her yer ba
V.
turem Skimlidir. Sakim-i
B Dinleti için seçtiği şiirler herkes tarafından beğe
sec
nildi.
C) Gerçekçi bakış açısıyla yazdığı şiirler diğerlerin-
ex den daha çok sevilderek-ar
D) Bu dünyada ondan daha talihsiz biri daha bula-
pily mazsınız. alih-sit
E) Geriye dönüş tekniği postmodern romandaki
önemli kavramlardan biridir.
kaura-m
arla
lar
imkânlı kılman
lıyla bu imkânsızlıkla
dia edebilir? (IV) Tü
nir V) Daha kolay
eklenen ve hayatı
latıp onu cazip, k
Yukarıdaki pa
hangisine "Ma
riz." cümlesi g
ğü sağlanmış
A) I.
B)
3. Senin o ko
Nasıl duru
Çözümü nasıl buldun?
Lise Türkçe
Gövde
LTE O 14:41 sözcüklerden hangisi yapısı inden farklıdır? eyi nerede bıraktığını aslá ir köy okulunda tanışmıştık. sanlara selam vermek bir hesi birkaç ay sürebilirmiş. kıl taşlarını bana uzattı. X D) Triyole AYDIN YAYINLAR E) Serbest mustezat 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde durumunda değildir? A) O şehirde nereye giderseniz gidin her yer ba V. turem Skimlidir. Sakim-i B Dinleti için seçtiği şiirler herkes tarafından beğe sec nildi. C) Gerçekçi bakış açısıyla yazdığı şiirler diğerlerin- ex den daha çok sevilderek-ar D) Bu dünyada ondan daha talihsiz biri daha bula- pily mazsınız. alih-sit E) Geriye dönüş tekniği postmodern romandaki önemli kavramlardan biridir. kaura-m arla lar imkânlı kılman lıyla bu imkânsızlıkla dia edebilir? (IV) Tü nir V) Daha kolay eklenen ve hayatı latıp onu cazip, k Yukarıdaki pa hangisine "Ma riz." cümlesi g ğü sağlanmış A) I. B) 3. Senin o ko Nasıl duru Çözümü nasıl buldun?