Gövde Soruları

3.
1. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
II. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak
III. Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir
Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir
IV. Akışta demetlenmiş, büyük küçük kâinat
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat
V. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine
Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir
kullanılmamıştır
A) I
Dil Bilgisi
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Gövde
3. 1. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. II. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak III. Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir IV. Akışta demetlenmiş, büyük küçük kâinat Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat V. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır A) I Dil Bilgisi B) II C) III D) IV E) V
2. Toplumcu olarak benimsediğim çoğu şiirinde tema
1
1
alanını epey genişletmiştir.
IV
V
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I B) II
C) III
D) N
EV
Lise Türkçe
Gövde
2. Toplumcu olarak benimsediğim çoğu şiirinde tema 1 1 alanını epey genişletmiştir. IV V Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) N EV
10. Bu küçük yerleşim merkezindeki tüm caddeler, merke-
zinde hükümet konağının bulunduğu meydana çıkıyordu.
Hükûmet konağı en azından yüz yıllık bir taş yapı idi. Onun
tam karşısında, hükümet konağına göre çok yeni sayılabi-
lecek belediye binası yer alıyordu. Belediye binası ile şehir
parkı birbirine bitişikti.
Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur?
A) İlgi
dan
BY Ayrılma
DY Bulunma
C) Yönelme
E) Belirtme
Lise Türkçe
Gövde
10. Bu küçük yerleşim merkezindeki tüm caddeler, merke- zinde hükümet konağının bulunduğu meydana çıkıyordu. Hükûmet konağı en azından yüz yıllık bir taş yapı idi. Onun tam karşısında, hükümet konağına göre çok yeni sayılabi- lecek belediye binası yer alıyordu. Belediye binası ile şehir parkı birbirine bitişikti. Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur? A) İlgi dan BY Ayrılma DY Bulunma C) Yönelme E) Belirtme
- (1) Edebiyat ve sinemanın amaçları benzer olsa da araçları fark
lıdır. (II) Roman, amacına ulaşmak için "dil"i malzeme seçerken
sinema "görüntü'yü kullanır. (III) Her ikisinin de anlatı dilleri fark-
lıdır. (IV) Roman, "yazı dili" kullanırken sinema "sinematogra-
fik dil" kullanır. (V) Romandaki sözcükler, sinemada görüntüye
dönüşür ve romanın sözcükleri aynı kalırken perdedeki görün-
tü devamlı değişir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlede, yapım eki almış birden çok sözcük vardır.
B) II. cümlede, bir sözcük iyelik ekinden sonra yaklaşma ekini
almıştır.
C) III. cümlede, ek fiil kullanılmıştır.
DIV. cümlede, bir sözcük çekim ekinden sonra yapım eki al-
mıştır.
EV. cümlede, bir sözcük birden çok yapım eki almıştır.
Lise Türkçe
Gövde
- (1) Edebiyat ve sinemanın amaçları benzer olsa da araçları fark lıdır. (II) Roman, amacına ulaşmak için "dil"i malzeme seçerken sinema "görüntü'yü kullanır. (III) Her ikisinin de anlatı dilleri fark- lıdır. (IV) Roman, "yazı dili" kullanırken sinema "sinematogra- fik dil" kullanır. (V) Romandaki sözcükler, sinemada görüntüye dönüşür ve romanın sözcükleri aynı kalırken perdedeki görün- tü devamlı değişir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede, yapım eki almış birden çok sözcük vardır. B) II. cümlede, bir sözcük iyelik ekinden sonra yaklaşma ekini almıştır. C) III. cümlede, ek fiil kullanılmıştır. DIV. cümlede, bir sözcük çekim ekinden sonra yapım eki al- mıştır. EV. cümlede, bir sözcük birden çok yapım eki almıştır.
BILGIST KAMPI BENİM HOCAM DİL BİLGİSİ KAMPI BENİM HOCAM DİL BİLGİSİ KAMP
12. Insanoğlunun aklını kullanabilmesi, etra-
fında olup bitenleri merak etmesi ve doğ-
|
ur
ayı ve toplumu kendi amaçları doğrultu
7 sunda değiştirebilmesi, onu diğer canlı
türlerinden ayırmaktadır. Çünkü insanoğlu,
||
An düşünebilen ve çevresiyle etkileşim içeri-
|||
sinde olabilen sosyal bir varlıktır. İnsan-
IV
laignied
oğlunun aklını kullanarak çevresinde olup
bitenler hakkında düşünmesi, doğa ve
toplum hakkında bilgi sahibi olması ve bu
bilgileri bir sonraki kuşaklara aktarması,
V
bilim ve felsefe sayesinde olmuştur.
Bu parçada numaralanmış sözcükle-
rin hangisi gövdeden türemiştir?
A) I B) II C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Gövde
BILGIST KAMPI BENİM HOCAM DİL BİLGİSİ KAMPI BENİM HOCAM DİL BİLGİSİ KAMP 12. Insanoğlunun aklını kullanabilmesi, etra- fında olup bitenleri merak etmesi ve doğ- | ur ayı ve toplumu kendi amaçları doğrultu 7 sunda değiştirebilmesi, onu diğer canlı türlerinden ayırmaktadır. Çünkü insanoğlu, || An düşünebilen ve çevresiyle etkileşim içeri- ||| sinde olabilen sosyal bir varlıktır. İnsan- IV laignied oğlunun aklını kullanarak çevresinde olup bitenler hakkında düşünmesi, doğa ve toplum hakkında bilgi sahibi olması ve bu bilgileri bir sonraki kuşaklara aktarması, V bilim ve felsefe sayesinde olmuştur. Bu parçada numaralanmış sözcükle- rin hangisi gövdeden türemiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V
LTE O
14:41
sözcüklerden hangisi yapısı
inden farklıdır?
eyi nerede bıraktığını aslá
ir köy okulunda tanışmıştık.
sanlara selam vermek bir
hesi birkaç ay sürebilirmiş.
kıl taşlarını bana uzattı.
X
D) Triyole
AYDIN YAYINLAR
E) Serbest mustezat
10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde
durumunda değildir?
A) O şehirde nereye giderseniz gidin her yer ba
V.
turem Skimlidir. Sakim-i
B Dinleti için seçtiği şiirler herkes tarafından beğe
sec
nildi.
C) Gerçekçi bakış açısıyla yazdığı şiirler diğerlerin-
ex den daha çok sevilderek-ar
D) Bu dünyada ondan daha talihsiz biri daha bula-
pily mazsınız. alih-sit
E) Geriye dönüş tekniği postmodern romandaki
önemli kavramlardan biridir.
kaura-m
arla
lar
imkânlı kılman
lıyla bu imkânsızlıkla
dia edebilir? (IV) Tü
nir V) Daha kolay
eklenen ve hayatı
latıp onu cazip, k
Yukarıdaki pa
hangisine "Ma
riz." cümlesi g
ğü sağlanmış
A) I.
B)
3. Senin o ko
Nasıl duru
Çözümü nasıl buldun?
Lise Türkçe
Gövde
LTE O 14:41 sözcüklerden hangisi yapısı inden farklıdır? eyi nerede bıraktığını aslá ir köy okulunda tanışmıştık. sanlara selam vermek bir hesi birkaç ay sürebilirmiş. kıl taşlarını bana uzattı. X D) Triyole AYDIN YAYINLAR E) Serbest mustezat 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde durumunda değildir? A) O şehirde nereye giderseniz gidin her yer ba V. turem Skimlidir. Sakim-i B Dinleti için seçtiği şiirler herkes tarafından beğe sec nildi. C) Gerçekçi bakış açısıyla yazdığı şiirler diğerlerin- ex den daha çok sevilderek-ar D) Bu dünyada ondan daha talihsiz biri daha bula- pily mazsınız. alih-sit E) Geriye dönüş tekniği postmodern romandaki önemli kavramlardan biridir. kaura-m arla lar imkânlı kılman lıyla bu imkânsızlıkla dia edebilir? (IV) Tü nir V) Daha kolay eklenen ve hayatı latıp onu cazip, k Yukarıdaki pa hangisine "Ma riz." cümlesi g ğü sağlanmış A) I. B) 3. Senin o ko Nasıl duru Çözümü nasıl buldun?
sözcüklerden hangisi yapısı
inden farklıdır?
neyi nerede bıraktığını aslá
ir köy okulunda tanışmıştık.
sanlara selam vermek bir
mesi birkaç ay sürebilirmiş.
Kıl taşlarını bana uzattı.
D) Triyole
YAYINLARH
E) Serbest mustezat
10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde
durumunda değildir?
WONO
ba
A) O şehirde nereye giderseniz gidin her
ture yer be
Dinleti için seçtiği şiirler herkes tarafından beğe
kımlıdır.
C
By
nildi.
C) Gerçekçi bakış açısıyla yazdığı şiirler diğerlerin-
et den daha çok sevildigerçek-ar
D) Bu dünyada ondan daha talihsiz biri daha bula-
toy mazsınız. alih-s₁7
E) Geriye dönüş tekniği postmodern romandaki
önemli kavramlardan biridir.
kaura-m
larl
imkânlı kılm
lıyla bu imkânsızlıkla
dia edebilir? (IV) Tü
nir) Daha kolay
eklenen ve hayatın
latıp onu cazip, ka
Yukarıdaki pa
He hangisine "Ma
riz." cümlesi g
ğü sağlanmış
A) I.
B)
3. Senin o ko
Nasıl duru
Lise Türkçe
Gövde
sözcüklerden hangisi yapısı inden farklıdır? neyi nerede bıraktığını aslá ir köy okulunda tanışmıştık. sanlara selam vermek bir mesi birkaç ay sürebilirmiş. Kıl taşlarını bana uzattı. D) Triyole YAYINLARH E) Serbest mustezat 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde durumunda değildir? WONO ba A) O şehirde nereye giderseniz gidin her ture yer be Dinleti için seçtiği şiirler herkes tarafından beğe kımlıdır. C By nildi. C) Gerçekçi bakış açısıyla yazdığı şiirler diğerlerin- et den daha çok sevildigerçek-ar D) Bu dünyada ondan daha talihsiz biri daha bula- toy mazsınız. alih-s₁7 E) Geriye dönüş tekniği postmodern romandaki önemli kavramlardan biridir. kaura-m larl imkânlı kılm lıyla bu imkânsızlıkla dia edebilir? (IV) Tü nir) Daha kolay eklenen ve hayatın latıp onu cazip, ka Yukarıdaki pa He hangisine "Ma riz." cümlesi g ğü sağlanmış A) I. B) 3. Senin o ko Nasıl duru
E) () () ()
4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler-
den hangisi gövde durumunda değildir?
A) Toplumumuzda son yıllarda birbirimize olan
hoşgörümüz azalmaktadır.
B) Odunlukların da yıkılmasıyla yeni yerleşim yeri
yapma çalışmaları hız kazanacaktı.
C) Yazarın bu konuya her zaman titizlikle yaklaştı-
alo uh
ğını düşünüyorum.
(D) Son
D) Son
sınavda edebiyat sorularında ciddi bir zor-
luk gözlenmektedir.
E) Arkadaşının çekingen ve kırılgan bir tavrı vardı.
Beni bende demen bende değilem
dir hende benden içerü
Lise Türkçe
Gövde
E) () () () 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler- den hangisi gövde durumunda değildir? A) Toplumumuzda son yıllarda birbirimize olan hoşgörümüz azalmaktadır. B) Odunlukların da yıkılmasıyla yeni yerleşim yeri yapma çalışmaları hız kazanacaktı. C) Yazarın bu konuya her zaman titizlikle yaklaştı- alo uh ğını düşünüyorum. (D) Son D) Son sınavda edebiyat sorularında ciddi bir zor- luk gözlenmektedir. E) Arkadaşının çekingen ve kırılgan bir tavrı vardı. Beni bende demen bende değilem dir hende benden içerü
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
gövdeden türememiştir?
ODIGIN
A) Bu öykünün karakterleri hakkında birçok eleştiri
yayımlandı.
B) Resimde önemli olan konu değil, konuyu tuvale
yansıtma becerisidir.
C) Bir yapıt, okuru peşinden sürüklemedikçe geleceğe
kalamaz.
D) Romancı, çevresindeki insanlara yeni kişilikler
giydirebilir.
Şair, insanın yalnızlığını son şiirlerinde esrarlı bir
şekilde bize sunuyor.
Lise Türkçe
Gövde
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gövdeden türememiştir? ODIGIN A) Bu öykünün karakterleri hakkında birçok eleştiri yayımlandı. B) Resimde önemli olan konu değil, konuyu tuvale yansıtma becerisidir. C) Bir yapıt, okuru peşinden sürüklemedikçe geleceğe kalamaz. D) Romancı, çevresindeki insanlara yeni kişilikler giydirebilir. Şair, insanın yalnızlığını son şiirlerinde esrarlı bir şekilde bize sunuyor.
9. Kafesli evlerde ağlar çocuklar
|
Odalarda akşam olurken henüz
||
O zaman gözümün önünde parlar
|||
Buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz
IV
V
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. sözcük, birden fazla çekim eki almıştır.
11
II. sözcükte, önce çekim eki sonra yapım eki
kullanılmıştır.
C) III. sözcükte tamlayan ekine yer verilmiştir.
D) IV. sözcükte fiilden isim yapım eki vardır.
V. sözcük, gövdeden türemiştir.
Lise Türkçe
Gövde
9. Kafesli evlerde ağlar çocuklar | Odalarda akşam olurken henüz || O zaman gözümün önünde parlar ||| Buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz IV V Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. sözcük, birden fazla çekim eki almıştır. 11 II. sözcükte, önce çekim eki sonra yapım eki kullanılmıştır. C) III. sözcükte tamlayan ekine yer verilmiştir. D) IV. sözcükte fiilden isim yapım eki vardır. V. sözcük, gövdeden türemiştir.
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük,
isim gövdesinden türemiştir?
A) Kırgınları barıştırmanın bir yolu yok mu?
B) Tüm yaz boyunca yazlıkta seni bekledim.
C)
Sevdalıklar elbet bir gün birbirine kavuşacaktır.
D) Ben bu aralar bitkinlikten nefret ediyorum.
E) Canım çok fena bir şekilde kahve istiyor artık.
Lise Türkçe
Gövde
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, isim gövdesinden türemiştir? A) Kırgınları barıştırmanın bir yolu yok mu? B) Tüm yaz boyunca yazlıkta seni bekledim. C) Sevdalıklar elbet bir gün birbirine kavuşacaktır. D) Ben bu aralar bitkinlikten nefret ediyorum. E) Canım çok fena bir şekilde kahve istiyor artık.
21.
B KİTAPÇIĞI
. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcük-
lerden hangisi gövdeden türemiştir?
A) Kitap okuma yarışmasına katılmak isteyen
kardeşimi kırmadık.
B) Ramazan hoca, öğrencilerine her gün motivas-
yon konuşmaları yapardı.
C) Yeni yasayla dışarıya maskesiz çıkmak yasak-
lanmıştır.
D) Okulun yeni müdürü öğrencilere ve öğretmen-
lere kök söktürüyordu.
E)
Sorumluluk bilincine varmış her vatandaş.
ülkesini korur.
Lise Türkçe
Gövde
21. B KİTAPÇIĞI . Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcük- lerden hangisi gövdeden türemiştir? A) Kitap okuma yarışmasına katılmak isteyen kardeşimi kırmadık. B) Ramazan hoca, öğrencilerine her gün motivas- yon konuşmaları yapardı. C) Yeni yasayla dışarıya maskesiz çıkmak yasak- lanmıştır. D) Okulun yeni müdürü öğrencilere ve öğretmen- lere kök söktürüyordu. E) Sorumluluk bilincine varmış her vatandaş. ülkesini korur.
6. Paranın mutlu etmediğinin farkındasın. Sen şu masada geçmişini
arıyorsun. Bize derdin ki: Ben Tarkovski gibi filmler yapacağım.
İnsanlar kendileriyle yaşar, kendileriyle ölür. Sen ölümünü erken
ilan ettin.
Ek eyleme yer verilmiştir.
Birleşik çekimli fiil kullanılmıştır.
·
Gövdeden türemiş isim-fiil bulunmaktadır.
Belirtisiz isim tamlaması vardır. X
Birleşik yapılı bir sözcüğe sıfat-fiil eki getirilmiştir.
Bu parçayla ilgili olarak yukarıdaki yargılardan kaçı doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
TYT/P3 Deneme (A Serisi)
Lise Türkçe
Gövde
6. Paranın mutlu etmediğinin farkındasın. Sen şu masada geçmişini arıyorsun. Bize derdin ki: Ben Tarkovski gibi filmler yapacağım. İnsanlar kendileriyle yaşar, kendileriyle ölür. Sen ölümünü erken ilan ettin. Ek eyleme yer verilmiştir. Birleşik çekimli fiil kullanılmıştır. · Gövdeden türemiş isim-fiil bulunmaktadır. Belirtisiz isim tamlaması vardır. X Birleşik yapılı bir sözcüğe sıfat-fiil eki getirilmiştir. Bu parçayla ilgili olarak yukarıdaki yargılardan kaçı doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 TYT/P3 Deneme (A Serisi)
Si 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, göv-
deden türeyen bir sözcüğe örnek değildir?
por-
im
A) Susuzluk çeken toprağa düşen her damla topra-
ğın yüzünü güldürüyordu.
B) Pek çok konuda beklentisi oldukça yüksekti.
C) Kavşakta bekleyen kırmızı araba amcamın yeni
aldığı araç.
D) Çocuklarda sevgisizlik, yaşlandığında bile otaya
çıkabiliyormuş.
E) Duvarın örüldüğü gün aramızdaki her şey bitmiş-
ti.
Lise Türkçe
Gövde
Si 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, göv- deden türeyen bir sözcüğe örnek değildir? por- im A) Susuzluk çeken toprağa düşen her damla topra- ğın yüzünü güldürüyordu. B) Pek çok konuda beklentisi oldukça yüksekti. C) Kavşakta bekleyen kırmızı araba amcamın yeni aldığı araç. D) Çocuklarda sevgisizlik, yaşlandığında bile otaya çıkabiliyormuş. E) Duvarın örüldüğü gün aramızdaki her şey bitmiş- ti.
DISI
sla
remA) şehirde nereye giderseniz gidin her yer ba-
kimlidir.
ik.
bir
10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde
durumunda değildir?
AYDIN YAYINLARI
B) Dinleti için seçtiği şiirler herkes tarafından beğe-
nildi.
C) Gerçekçi bakış açısıyla yazdığı şiirler diğerlerin-
den daha çok sevildi.
D) Bu dünyada ondan daha talihsiz biri daha bula-
mazsınız.
E) Geriye dönüş tekniği postmodern romandaki
önemli kavramlardan biridir.
Lise Türkçe
Gövde
DISI sla remA) şehirde nereye giderseniz gidin her yer ba- kimlidir. ik. bir 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde durumunda değildir? AYDIN YAYINLARI B) Dinleti için seçtiği şiirler herkes tarafından beğe- nildi. C) Gerçekçi bakış açısıyla yazdığı şiirler diğerlerin- den daha çok sevildi. D) Bu dünyada ondan daha talihsiz biri daha bula- mazsınız. E) Geriye dönüş tekniği postmodern romandaki önemli kavramlardan biridir.
2.
1. Dayımlar akşamleyin çay içmeye gelecekler.
II. Sabahtan pazara gideceğini söylemedi mi?
III. Niçin birdenbire böyle bir soru sormuştu
anlamamıştık.
IV. Lise sıralarımı, arkadaşlarımı hâlâ çok özlerim. Sto
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde türemiş yapılı
zaman zarfı kullanılmıştır?
A Yalnız I
D) II ve IV
B) Yalnız II
E) III ve IV
ve III
Lise Türkçe
Gövde
2. 1. Dayımlar akşamleyin çay içmeye gelecekler. II. Sabahtan pazara gideceğini söylemedi mi? III. Niçin birdenbire böyle bir soru sormuştu anlamamıştık. IV. Lise sıralarımı, arkadaşlarımı hâlâ çok özlerim. Sto Numaralanmış cümlelerin hangilerinde türemiş yapılı zaman zarfı kullanılmıştır? A Yalnız I D) II ve IV B) Yalnız II E) III ve IV ve III