Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Edebiyat-Felsefe İlişkisi Soruları

16
1
2.
A
5
Aşağıdaki comislerde hog bakten yeter utam
3.
6.
7.
8.
1.
2.
3
4.
n
9.
n
8.
10.
7,
sa vyman give yazarken badplader og er hurra zarar ye
vunurlar, hem de dyta hem e p
ya koymak ve sank sign goe
sherun ucu ish
beath Zabu
nin beg kupek boyu hecatini anlah Rouge et sans may
ve Denal de bu seride yer ale
"Banat in sarat pent beneyen ve gesama
L
K
12/
Aşağıdaki sanatçıları ilgili oldukları edebi akım lle eşleştiriniz.
Gerçekçiliğin ve doğalciliğin şiirdeki yansıması olan
olaylan ve egzotik konulan işlemiştir.
ele alinmig nuttyetgillk on planda tutumutu
skummin kumuesmu satul e Custave Flaubert, Madame overy amanta mat
gözlemden yarartan; teevinert bir fon, weinytel bir unsur deg, olumun ghatere hitap eden, yar
yucusuna tantmada Onemh restu olan bir aragtir
Sanatçı
Gautier
Schiller
Molière
Goncourt Kardeşler
La Fontaine
glisten
komen temetten, geven van de br
Tolstoy
Goethe
Dostoyevski
Konularini Antik Dönem'den alan trajedileriyle tarwnan Cornellle ve Racine, sosyal tankit tegyen keder der
rini eleştiren Molière
akimin temsilcileri arasında yer alr
11. SINIF
yazar, genelde gözlem ve belgelere dayanma ilkesini benimsemekle beraber deneysel olim yontamina
yaçekim gibi bilimsel bir konuya edebl eserde yer vererek "gözlem, belge ve deneye dayanarsdenys mmar sa
nü ortaya koymak ister,
akimu; konu olarak Yunan mitolojisini, Çin hayatım
9
evitar
For
be
rd.
Pan
var
d.
malig
e.
Edebl Akim
Klasisizm
Parnasizm
Natüralizm
Romantizm
Realizm
se
saya yan
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
16 1 2. A 5 Aşağıdaki comislerde hog bakten yeter utam 3. 6. 7. 8. 1. 2. 3 4. n 9. n 8. 10. 7, sa vyman give yazarken badplader og er hurra zarar ye vunurlar, hem de dyta hem e p ya koymak ve sank sign goe sherun ucu ish beath Zabu nin beg kupek boyu hecatini anlah Rouge et sans may ve Denal de bu seride yer ale "Banat in sarat pent beneyen ve gesama L K 12/ Aşağıdaki sanatçıları ilgili oldukları edebi akım lle eşleştiriniz. Gerçekçiliğin ve doğalciliğin şiirdeki yansıması olan olaylan ve egzotik konulan işlemiştir. ele alinmig nuttyetgillk on planda tutumutu skummin kumuesmu satul e Custave Flaubert, Madame overy amanta mat gözlemden yarartan; teevinert bir fon, weinytel bir unsur deg, olumun ghatere hitap eden, yar yucusuna tantmada Onemh restu olan bir aragtir Sanatçı Gautier Schiller Molière Goncourt Kardeşler La Fontaine glisten komen temetten, geven van de br Tolstoy Goethe Dostoyevski Konularini Antik Dönem'den alan trajedileriyle tarwnan Cornellle ve Racine, sosyal tankit tegyen keder der rini eleştiren Molière akimin temsilcileri arasında yer alr 11. SINIF yazar, genelde gözlem ve belgelere dayanma ilkesini benimsemekle beraber deneysel olim yontamina yaçekim gibi bilimsel bir konuya edebl eserde yer vererek "gözlem, belge ve deneye dayanarsdenys mmar sa nü ortaya koymak ister, akimu; konu olarak Yunan mitolojisini, Çin hayatım 9 evitar For be rd. Pan var d. malig e. Edebl Akim Klasisizm Parnasizm Natüralizm Romantizm Realizm se saya yan
serler bir in-
a insan hac-
ve olaydan
gerçekleş-
kları metin
epten var-
vurgulan-
macadır.
nır.
Fark ger-
n bir dil
bir var-
E) Yüzeysel sanatlar
10. Albert Camus Yabancı adlı romanında varoluşçuluk akı-
minin anlayışını başkişi aracılığıyla aktarmıştır.
Bu cümlede anlatılanlar edebiyat ile hangi alanın iliş-
kisine örnek gösterilebilir?
A) Felsefe
D) Coğrafya
B) Tarih
E) Bilim
C) Din
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
serler bir in- a insan hac- ve olaydan gerçekleş- kları metin epten var- vurgulan- macadır. nır. Fark ger- n bir dil bir var- E) Yüzeysel sanatlar 10. Albert Camus Yabancı adlı romanında varoluşçuluk akı- minin anlayışını başkişi aracılığıyla aktarmıştır. Bu cümlede anlatılanlar edebiyat ile hangi alanın iliş- kisine örnek gösterilebilir? A) Felsefe D) Coğrafya B) Tarih E) Bilim C) Din
23. J.Locke'a göre insan daha önce görmediği, duymadı-
ğı kısaca yaşamadığı bir şeyi bilemez. Akıl yalnızca
duyu organlarından gelen izlenimleri sınıflandırmak ve
düzene sokmakla görevlidir. Bu anlamda aklın bu iş-
levleri onu bilginin kaynağı yapmaz. İnsan bilgisi duyu
organlarından gelen izlenimlerin, yaşantıların bir so-
nucudur.
J. Locke'un bu düşünceleri aşağıdaki bilgi anlayış-
larından hangisiyle nitelendirilir?
A) Rasyonalizm
BY Empirizm
C) Entüisyonizm
D) Rölativizm
E) Kritisizm
21
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
23. J.Locke'a göre insan daha önce görmediği, duymadı- ğı kısaca yaşamadığı bir şeyi bilemez. Akıl yalnızca duyu organlarından gelen izlenimleri sınıflandırmak ve düzene sokmakla görevlidir. Bu anlamda aklın bu iş- levleri onu bilginin kaynağı yapmaz. İnsan bilgisi duyu organlarından gelen izlenimlerin, yaşantıların bir so- nucudur. J. Locke'un bu düşünceleri aşağıdaki bilgi anlayış- larından hangisiyle nitelendirilir? A) Rasyonalizm BY Empirizm C) Entüisyonizm D) Rölativizm E) Kritisizm 21
TÜRK DİLİ VE EDEBİ
15.
DOHBRIN
EVENTLARY
13. İtalyan yazar Filippo Tomasso Marinetti, 20 Şubat 1909'da
"Kendimizi umutsuzluğa değil, bilinmeyene verelim; absür-
dün derin kuyularını tekrar dolduralım!" sözüyle manifesto-
sunu yayımladı.
Bu manifesto aşağıdaki akımlardan hangisinin sanat
anlayışını temsil eder?
A) Fütürizm-
B) Kübizm
C) Ekspresyonizm
Sürrealizm
E) Empesyonizm
A
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
TÜRK DİLİ VE EDEBİ 15. DOHBRIN EVENTLARY 13. İtalyan yazar Filippo Tomasso Marinetti, 20 Şubat 1909'da "Kendimizi umutsuzluğa değil, bilinmeyene verelim; absür- dün derin kuyularını tekrar dolduralım!" sözüyle manifesto- sunu yayımladı. Bu manifesto aşağıdaki akımlardan hangisinin sanat anlayışını temsil eder? A) Fütürizm- B) Kübizm C) Ekspresyonizm Sürrealizm E) Empesyonizm A
3.
1. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verirler.
II. Sanatçılar kendi eserlerinde kişiliklerini gizlemezler.
JH. Sanat sanat içindir görüşünü benimserler.
IV. Klasisizmin ihmal ettiği doğa önemsenmiştir.
V. Konular işlenirken iyi - kötü, doğru - yanlış gibi karşıt-
lıklardan yararlanılır.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi romantizm akımı
ve sanatçılarıyla ilgili olamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
fa
7.
D) M
20.
çık
ala
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
3. 1. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verirler. II. Sanatçılar kendi eserlerinde kişiliklerini gizlemezler. JH. Sanat sanat içindir görüşünü benimserler. IV. Klasisizmin ihmal ettiği doğa önemsenmiştir. V. Konular işlenirken iyi - kötü, doğru - yanlış gibi karşıt- lıklardan yararlanılır. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi romantizm akımı ve sanatçılarıyla ilgili olamaz? A) I B) II C) III D) IV E) V fa 7. D) M 20. çık ala
12. "Insan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplum-
sallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine
yabancılaşır." diyerek sosyalist düşüncenin öncülerin-
den biri olmuştur. Hegel felsefesine yapmış olduğu iti-
razın yanı sıra diyalektik materyalizm görüşünü savun-
muştur.
Parçada sözü edilen aydınlanmacı filozof aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) J. Locke
B) D. Hume
C) K. Marx
D) J.J. Rousseau E) T. Hobbes
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
12. "Insan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplum- sallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır." diyerek sosyalist düşüncenin öncülerin- den biri olmuştur. Hegel felsefesine yapmış olduğu iti- razın yanı sıra diyalektik materyalizm görüşünü savun- muştur. Parçada sözü edilen aydınlanmacı filozof aşağıdaki- lerden hangisidir? A) J. Locke B) D. Hume C) K. Marx D) J.J. Rousseau E) T. Hobbes
B
B
10. SINIF
Eyldi romanı ile ilgili aşağıdaki yargılardan har
gisi söylenemez?
Türk edebiyatında ilk psikolojik roman örnec
dir.
B Servetifünun sanatçılarından Mehmet Rauft
rafından yazılmıştır.
Yasak bir aşk öyküsü ele alınmıştır.
D) Romanın şahıs kadrosu oldukça sınırlıdır.
Olayın ve diyalogların ön planda olduğu bir
mandır.
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
B B 10. SINIF Eyldi romanı ile ilgili aşağıdaki yargılardan har gisi söylenemez? Türk edebiyatında ilk psikolojik roman örnec dir. B Servetifünun sanatçılarından Mehmet Rauft rafından yazılmıştır. Yasak bir aşk öyküsü ele alınmıştır. D) Romanın şahıs kadrosu oldukça sınırlıdır. Olayın ve diyalogların ön planda olduğu bir mandır.
nuç
iyat
--
ic
14. yazar, kendi kişiliğini gizler, sadece olanları aktarır, bir
tutanak yazmanı gibi davranır. -dediği gibi "Nasıl ki kimya
bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları
gözleyip saptamakla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene
de aşırı sevgi göstermez. Sanatçı da suç karşısında yargıç
kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz."
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler getirilmelidir?
Yanıt Yayınları
AV Romantizmde - Victor Hugo'nun
B) Naturalizmde - Emile Zola'nın
an-
-
Realizmde - Gustave Flaubert'in
D) Klasisizmde - Boileau'nun
E Fütürizmde - Marinetti'nin
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
nuç iyat -- ic 14. yazar, kendi kişiliğini gizler, sadece olanları aktarır, bir tutanak yazmanı gibi davranır. -dediği gibi "Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları gözleyip saptamakla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene de aşırı sevgi göstermez. Sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz." Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi- sinde verilenler getirilmelidir? Yanıt Yayınları AV Romantizmde - Victor Hugo'nun B) Naturalizmde - Emile Zola'nın an- - Realizmde - Gustave Flaubert'in D) Klasisizmde - Boileau'nun E Fütürizmde - Marinetti'nin
D)
NİTELİK Yayıncılık
E)
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözcüğün kendi
anlamının dışında kullanılmasından kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?
A) Roman kahramanı, günlüğünü yazarken kendi kendiyle
konuşur gibi bundan da öte, karşısında biri varmış gibi,
onunla dertleşiyormuş gibi yazıyor.
B) Giriş kapısının üstündeki odamdan hem bahçeyi hem
kümesi ve en önemlisi avluyu görüp çalışanları denetli-
yorum.
Evde bulunduğum zaman daha çok kitaplığımda oluyo-
rum, evdekilerden uzak durup onları kırmama olanağımı
kullanıyorum böylece.
o Gençken gösteriş olsun diye okurdum, şimdi okudukla-
rim bende iz bıraksın diye uğraşıyorum.
Bend
Benden sonra, beni düşüncelerinde yaşatacak herkese
bir öğüdüm var: Ben sizin önünüze geçmeyeyim.
6. (1)
ğir
Fc
kü
ye
ha
gi
en
B
m
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
D) NİTELİK Yayıncılık E) 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözcüğün kendi anlamının dışında kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Roman kahramanı, günlüğünü yazarken kendi kendiyle konuşur gibi bundan da öte, karşısında biri varmış gibi, onunla dertleşiyormuş gibi yazıyor. B) Giriş kapısının üstündeki odamdan hem bahçeyi hem kümesi ve en önemlisi avluyu görüp çalışanları denetli- yorum. Evde bulunduğum zaman daha çok kitaplığımda oluyo- rum, evdekilerden uzak durup onları kırmama olanağımı kullanıyorum böylece. o Gençken gösteriş olsun diye okurdum, şimdi okudukla- rim bende iz bıraksın diye uğraşıyorum. Bend Benden sonra, beni düşüncelerinde yaşatacak herkese bir öğüdüm var: Ben sizin önünüze geçmeyeyim. 6. (1) ğir Fc kü ye ha gi en B m
15. - 16. soruları aşağıdaki
parçaya göre cevaplayınız.
16. Bu parçaya göre Sokrates'in giyimi konusun-
Işığı bir
a da bir gökkuşağı
Oneş'ten gelen be-
yol alırken birçok
açılmanın miktarı
ak değişir. Dalga
tarı artar. Örne-
eun dalga boylu
nda saçılır. Işi-
çük tanecikler
için “Rayleigh
i uç davranışlar sergilemesi;
insan ruhuna özen gösterilmesini sağlamak,
II. söz ve davranışları arasında uyum yakala-
mak,
III. yeni bir felsefi tartışma başlatmak
gibi amaçlardan hangileriyle ilgilidir?
Yalnız 1 B) Yalryz II C) Yalnız
111
D) I ve II
E) I, II ve III
manın mikta-
weti ile ters
kça saçılan
MÖ 469 - 399 yılları arasında yaşamış olan ünlü
Yunanlı düşünür. Platon'un hocası olan Sokra-
tes, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını
özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir.
Görüşleri, tartışmaları yeni iktidarın temsilcileri
tarafından beğenilmeyen Sokrates, yeni tanrılar
icat ettiği, görüş ve tartışmalarıyla gençleri baş-
tan çıkardığı gerekçesiyle ölüme mahkûm edil-
miştir Sokrates'in felsefedeki ve felsefe tarihin-
deki önemi, onun bilinçli ve ahlaki kişiliğin bulun-
duğu yer olarak ruh kavramını bulmuş olmasın-
dan kaynaklanır. Felsefenin merkezine insanı
geçirmiş, insanın kendisiyle, evrenle ve toplumla
olan ilişkisinin ne olduğunu ve ne olması gerekti-
ğini araştırmıştır. İnsan yaşamının kişisel, top-
lumsal ve ahlaki boyutunu ön plana çıkaran Sok-
rates; insanlara Özsel bileşenlerinin ruh olduğu-
nu, onların ruhlarına özen göstermeleri gerektiği-
e değinil-
rumlarda
acıklarla
17.-18. soruları aşağıdaki
parçaya göre cevaplayınız.
ni anlatmaya çalışmış; bu düşüncesini ifade et-
mek, onu eylemleriyle somutlaştırmak için de
yaz kış çıplak ayakla ve ince bir entariyle dolaş-
mıştır.
neye
BỂ NÍM HOC,
Şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya
çıkan bir yazın türüdür. Şiiri tanımlamak için bin-
lerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişme-
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
15. - 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 16. Bu parçaya göre Sokrates'in giyimi konusun- Işığı bir a da bir gökkuşağı Oneş'ten gelen be- yol alırken birçok açılmanın miktarı ak değişir. Dalga tarı artar. Örne- eun dalga boylu nda saçılır. Işi- çük tanecikler için “Rayleigh i uç davranışlar sergilemesi; insan ruhuna özen gösterilmesini sağlamak, II. söz ve davranışları arasında uyum yakala- mak, III. yeni bir felsefi tartışma başlatmak gibi amaçlardan hangileriyle ilgilidir? Yalnız 1 B) Yalryz II C) Yalnız 111 D) I ve II E) I, II ve III manın mikta- weti ile ters kça saçılan MÖ 469 - 399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon'un hocası olan Sokra- tes, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları yeni iktidarın temsilcileri tarafından beğenilmeyen Sokrates, yeni tanrılar icat ettiği, görüş ve tartışmalarıyla gençleri baş- tan çıkardığı gerekçesiyle ölüme mahkûm edil- miştir Sokrates'in felsefedeki ve felsefe tarihin- deki önemi, onun bilinçli ve ahlaki kişiliğin bulun- duğu yer olarak ruh kavramını bulmuş olmasın- dan kaynaklanır. Felsefenin merkezine insanı geçirmiş, insanın kendisiyle, evrenle ve toplumla olan ilişkisinin ne olduğunu ve ne olması gerekti- ğini araştırmıştır. İnsan yaşamının kişisel, top- lumsal ve ahlaki boyutunu ön plana çıkaran Sok- rates; insanlara Özsel bileşenlerinin ruh olduğu- nu, onların ruhlarına özen göstermeleri gerektiği- e değinil- rumlarda acıklarla 17.-18. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. ni anlatmaya çalışmış; bu düşüncesini ifade et- mek, onu eylemleriyle somutlaştırmak için de yaz kış çıplak ayakla ve ince bir entariyle dolaş- mıştır. neye BỂ NÍM HOC, Şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. Şiiri tanımlamak için bin- lerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişme-
230
0 24
CO 220
OC
O O O 20
DOO O 21
10 0000
OD 0
DO O OOO
© 14 000
17 OCO O
DOC DO 1
YO 12 OO
Dl 15 0 C 0
© DO 10 OC
60
1
D O1
O
OG O2
OBOB
O4 0.0004
© 0 0 0 0
7 MOCO TODO
BOOOOOOOOOC
10 A
O O OOO
De
@ @ @ @ 9
0
B
00
0 0 0 6
11
9
DOO
OOOOO
DOOOOO
OOOOO
16. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantik şiir
anlayışına tepki olarak doğan akımda "sanat
için sanat" görüşü öne çıkmıştır. Şiirde biçim
güzelliğinin önemsendiği akımda gerçekçi
tabiat görüntüleri ve birtakım felsefi düşünceler
işlenmiştir. Akımın önemli temsilcileri arasında
Th. Gauthier, Leconte de Lisle, François Coppee
Oo
@@@
vardır.
(Adı, soyadı arası
Bu parçada sözü edilen edebi akım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm
B) Naturalizm
C) Realizm
D) Parnasizm
E) Fütürizm
TA
Lise Türkçe
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
230 0 24 CO 220 OC O O O 20 DOO O 21 10 0000 OD 0 DO O OOO © 14 000 17 OCO O DOC DO 1 YO 12 OO Dl 15 0 C 0 © DO 10 OC 60 1 D O1 O OG O2 OBOB O4 0.0004 © 0 0 0 0 7 MOCO TODO BOOOOOOOOOC 10 A O O OOO De @ @ @ @ 9 0 B 00 0 0 0 6 11 9 DOO OOOOO DOOOOO OOOOO 16. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantik şiir anlayışına tepki olarak doğan akımda "sanat için sanat" görüşü öne çıkmıştır. Şiirde biçim güzelliğinin önemsendiği akımda gerçekçi tabiat görüntüleri ve birtakım felsefi düşünceler işlenmiştir. Akımın önemli temsilcileri arasında Th. Gauthier, Leconte de Lisle, François Coppee Oo @@@ vardır. (Adı, soyadı arası Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Sürrealizm B) Naturalizm C) Realizm D) Parnasizm E) Fütürizm TA
1