%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Soruları

e
17. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte
verildiği akımla ilgili değildir?
A) Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil, kişide
bıraktığı izlenimler önemlidir.
(Empresyonizm)
Varoluş, insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir
olanaklar bütünüdür.
(Fütürizm)
C) Bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle
bağını kesip kendinde bir gerçek oluşturmak amacını
güden edebiyat ve sanat akımıdır.
(Sürrealizm)
D)Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden
oluştuğu savunulur.
(Modernizm)
E) Şiirde bilimsellik, nesnellik hususlarının oluşmasına
gayret edilmiştir.
(Parnasizm)
18. I.
II.
"1" v
aşa
A) T
B) S
C).
D)
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
e 17. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir? A) Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı izlenimler önemlidir. (Empresyonizm) Varoluş, insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür. (Fütürizm) C) Bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendinde bir gerçek oluşturmak amacını güden edebiyat ve sanat akımıdır. (Sürrealizm) D)Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur. (Modernizm) E) Şiirde bilimsellik, nesnellik hususlarının oluşmasına gayret edilmiştir. (Parnasizm) 18. I. II. "1" v aşa A) T B) S C). D)
2. Şiiri, sanattan, özenli söyleyişten arındırmak isteyen
1. Yeni şairleri daha çok Batı edebiyatındaki sembolizm
1
||
akımından etkilenmişlerdir. Buna karşılık İkinci Yeniciler-
III
de sürrealizmin, toplumcu gerçekçilerde ise empresyoniz-
IV
V
VI
min etkileri dikkat çeker.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangilerin-
de bir bilgi yanlışı vardır?
A) I ve III
D) II ve VI
B) I ve IV
E) IV ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
2. Şiiri, sanattan, özenli söyleyişten arındırmak isteyen 1. Yeni şairleri daha çok Batı edebiyatındaki sembolizm 1 || akımından etkilenmişlerdir. Buna karşılık İkinci Yeniciler- III de sürrealizmin, toplumcu gerçekçilerde ise empresyoniz- IV V VI min etkileri dikkat çeker. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangilerin- de bir bilgi yanlışı vardır? A) I ve III D) II ve VI B) I ve IV E) IV ve V C) II ve IV
11. SINIFLA
LIVE EDER
A
ADI-SOYADI: Tunahan erdogan
“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim...
İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim."
1. Yukarıdaki dizeler hangi edebî akımın temel
özelliğini ifade etmektedir? (5p)
A)Romantizm
B)Klasisizm C) Sembolizm
D)Sürrealizm E) Realizm
mu ilgilendiren
:
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
11. SINIFLA LIVE EDER A ADI-SOYADI: Tunahan erdogan “Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim... İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim." 1. Yukarıdaki dizeler hangi edebî akımın temel özelliğini ifade etmektedir? (5p) A)Romantizm B)Klasisizm C) Sembolizm D)Sürrealizm E) Realizm mu ilgilendiren :
i
i
an
nde
e
4.
ATAY 303 M
1. Yeniliklere öncülük etmiş bir sanatçıdır.
Servetifünun'a ön ayak olmuş, üstat olarak
anılmıştır. "Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir."
diyerek şiirin konu alanını genişletmiştir.
(----)
av 110
II. "Sanat için sanat" ilkesini benimsemiştir. Ölüm, aşk,
vatan, millet, doğa temalarını lirik anlayışla
8) işlemiştir. Sadece Ok şiirinde hece ölçüsünü
kullanmış, genel anlamda aruzdan vazgeçmemiştir.
(----)
Mahm
(8
III. Divan şiiri geleneğine yakındır. Göz için kafiyeyi
savunmuştur. Köyden bahseden ilk şiiri yazmıştır.
(----)
murmu (3
IV "İkilem Şairi" olarak bilinir. Bağdatlı Ruhî'yi örnek
almıştır. Şiir ve İnşa makalesinde Divan şiirini yerip
halk şiirini asıl şiirimiz olarak nitelendirmiştir.
(----)
V. Eşinin ölümü üzerine yazdığı şiiriyle tanınmıştır.
Yeni Türk şiirinin en önemli isimlerindendir.
Tiyatrolarını oynanmak için değil, okunmak için
yazmıştır.
(----)
Yukarıda boş bırakılan yerler uygun sanatçılarla
tamamlandığında hangisinde farklı bir dönemin şairi
tanıtılmış olur?
A) I
B) II
C) III
UcDö
S
D) IV E) V
hip edebiyat clestirmnal Rame Mora
Darslinivey held absimitevideo (shee
Yüle
5.
rulool
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
i i an nde e 4. ATAY 303 M 1. Yeniliklere öncülük etmiş bir sanatçıdır. Servetifünun'a ön ayak olmuş, üstat olarak anılmıştır. "Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir." diyerek şiirin konu alanını genişletmiştir. (----) av 110 II. "Sanat için sanat" ilkesini benimsemiştir. Ölüm, aşk, vatan, millet, doğa temalarını lirik anlayışla 8) işlemiştir. Sadece Ok şiirinde hece ölçüsünü kullanmış, genel anlamda aruzdan vazgeçmemiştir. (----) Mahm (8 III. Divan şiiri geleneğine yakındır. Göz için kafiyeyi savunmuştur. Köyden bahseden ilk şiiri yazmıştır. (----) murmu (3 IV "İkilem Şairi" olarak bilinir. Bağdatlı Ruhî'yi örnek almıştır. Şiir ve İnşa makalesinde Divan şiirini yerip halk şiirini asıl şiirimiz olarak nitelendirmiştir. (----) V. Eşinin ölümü üzerine yazdığı şiiriyle tanınmıştır. Yeni Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Tiyatrolarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır. (----) Yukarıda boş bırakılan yerler uygun sanatçılarla tamamlandığında hangisinde farklı bir dönemin şairi tanıtılmış olur? A) I B) II C) III UcDö S D) IV E) V hip edebiyat clestirmnal Rame Mora Darslinivey held absimitevideo (shee Yüle 5. rulool
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Yahya Kemal, Ok şiiri hariç, bütün şiirlerini aruzla yaz-
mıştır.
B) Faruk Nafiz Çamlıbel, Beş Hececilerden olmasına
yağmen ömür boyu aruzu bırakmamıştır.
Cumhuriyet Dönemi sanatçıları şiirlerinde Anadolu'ya
yer vermiştir.
D) Ahmet Haşim, farklı dönemlerde şiirler yazmasına
rağmen toplumsal konulara hiç eğilmemiştir.
E) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde iç sıkıntılarını, ka-
ramsarlığı ve özellikle "ölüm" konusunu işlemiştir.
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Yahya Kemal, Ok şiiri hariç, bütün şiirlerini aruzla yaz- mıştır. B) Faruk Nafiz Çamlıbel, Beş Hececilerden olmasına yağmen ömür boyu aruzu bırakmamıştır. Cumhuriyet Dönemi sanatçıları şiirlerinde Anadolu'ya yer vermiştir. D) Ahmet Haşim, farklı dönemlerde şiirler yazmasına rağmen toplumsal konulara hiç eğilmemiştir. E) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde iç sıkıntılarını, ka- ramsarlığı ve özellikle "ölüm" konusunu işlemiştir.
24. Mantığın egemenliğinden kurtulamadık daha. Uygarlık,
bilimsellik ve ilerleme uğruna, insan psikolojisinin ve
zihninin açıklanamaz karmaşıklığı görmezden gelindi.
Mantığa uygun olmayan ve belli bir amaca hizmet etme-
yen tüm yöntemler aforoz edildi. Düşüncenin çıkar
gözetmez oyununa, rüyanın ve çağrışımın sınırsız
gücüne bugüne değin önem verilmedi; insan ruhunu ve
gerçekliğini anlamak için bunlara yönelmenin zamanı
geldi. Bugüne kadar şiirin görmezden geldiği bilinç dışı
bütün alanları şiirin içine çekmek için buradayız.
Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki
niedebî akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
Islastnetev utód ni
A) Fütürizm
C) Sürrealizm sla
selo
TÜRK DİLİ VE EDEBİYA
SOSYAL BİLİMLER -1 T
auteulo in temel
B) Dadaizm
D) Sembolizm
E) Egzistansiyalizm
AHAH
devetleri
e
Aptayhurto-diet
25. Aşağıdakilerden hangisi Misir Uygarlığı'nın özellik-
lerinden biri değildir?
A) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır.
Rurmuşlardır.
27. Aşa
dö
ola
A)
28. H
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
24. Mantığın egemenliğinden kurtulamadık daha. Uygarlık, bilimsellik ve ilerleme uğruna, insan psikolojisinin ve zihninin açıklanamaz karmaşıklığı görmezden gelindi. Mantığa uygun olmayan ve belli bir amaca hizmet etme- yen tüm yöntemler aforoz edildi. Düşüncenin çıkar gözetmez oyununa, rüyanın ve çağrışımın sınırsız gücüne bugüne değin önem verilmedi; insan ruhunu ve gerçekliğini anlamak için bunlara yönelmenin zamanı geldi. Bugüne kadar şiirin görmezden geldiği bilinç dışı bütün alanları şiirin içine çekmek için buradayız. Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki niedebî akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Islastnetev utód ni A) Fütürizm C) Sürrealizm sla selo TÜRK DİLİ VE EDEBİYA SOSYAL BİLİMLER -1 T auteulo in temel B) Dadaizm D) Sembolizm E) Egzistansiyalizm AHAH devetleri e Aptayhurto-diet 25. Aşağıdakilerden hangisi Misir Uygarlığı'nın özellik- lerinden biri değildir? A) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır. Rurmuşlardır. 27. Aşa dö ola A) 28. H
7. Dramatik (ritmik) sanatların çoğunda fonetik (ses) ögeler
de görev alır. Söz gelimi tiyatro, edebiyattan ayrı düşünü-
lemez çünkü
hariç diğer tiyatro türlerinin temelinde
söz vardır. Bundan dolayı her ne kadar tiyatro bu sınıflan-
dırmada fonetik sanatların dışında ele alınsa da tiyatro
metinleri, edebî metinler içinde değerlendirilir. Benzer
durumlar ale, dans, opera ve sinema için de söz konusu-
dur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi
getirilmelidir?
A) pandomim
C) orta oyunu
710
DO03
E) trajedi
B) gölge oyunu
D) vodvil
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
7. Dramatik (ritmik) sanatların çoğunda fonetik (ses) ögeler de görev alır. Söz gelimi tiyatro, edebiyattan ayrı düşünü- lemez çünkü hariç diğer tiyatro türlerinin temelinde söz vardır. Bundan dolayı her ne kadar tiyatro bu sınıflan- dırmada fonetik sanatların dışında ele alınsa da tiyatro metinleri, edebî metinler içinde değerlendirilir. Benzer durumlar ale, dans, opera ve sinema için de söz konusu- dur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) pandomim C) orta oyunu 710 DO03 E) trajedi B) gölge oyunu D) vodvil
A
23. Bu akımda şiir salt biçim olarak görülür, biçim güzelliği
her şeyden üstün tutulur. Dizelerin dış yapısı, sözcüklerin
ve uyağa çok önem verilir. Duygunun yerini düşünceler
sıralanışı, seslerin uyumu, ritim ön plana alındığından ölçü
aldığı için ayrıntılı ve canlı betimlemelere yer verilir. Eski
Yunan mitolojisine büyük hayranlık duyulur dolayısıyla ele
alınan bazı konular klasisizmle benzerlikler taşır. Şiirler
daha çok "sone" tarzında yazılır.
Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerin
hangisidir?
A) Ekspresyonizm
B) Sembolizm
C) Dadaizm
D) Parnasizm
E) Egzistansiyalizm
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
A 23. Bu akımda şiir salt biçim olarak görülür, biçim güzelliği her şeyden üstün tutulur. Dizelerin dış yapısı, sözcüklerin ve uyağa çok önem verilir. Duygunun yerini düşünceler sıralanışı, seslerin uyumu, ritim ön plana alındığından ölçü aldığı için ayrıntılı ve canlı betimlemelere yer verilir. Eski Yunan mitolojisine büyük hayranlık duyulur dolayısıyla ele alınan bazı konular klasisizmle benzerlikler taşır. Şiirler daha çok "sone" tarzında yazılır. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerin hangisidir? A) Ekspresyonizm B) Sembolizm C) Dadaizm D) Parnasizm E) Egzistansiyalizm
15
Verdiğim parçayı, ne olur, dediğim gibi, rahat, özen-
tisiz söyle. Çünkü birçok oyuncu gibi söz parlatmaya
kalkacaksan mısralarımı şehrin tellalina okuturum daha
iyi. Elini kolunu da havalara savurma öyle; ölçüsünde,
tadında birak her şeyi. Duyduğun coşkunluk bir sel, bir
firtina, bir kasırga gibi de olsa onu dindirecek bir hava
bulmalı, buldurmalısın. Bir oyuncu Termagant'in kendi-
sinden daha yaygaracı, Nemrut'tan daha Nemrut oldu
mu, hak ettiği şey kırbaçtır bence. Bu hâllere düşme,
rica ederim.
Shakespeare'nin tiyatro oyuncusuna uyarılarda
bulunduğu bu parçada hangi akıma uyulmaması
letenmektedir?
A) Romantizm B) Natūralizm C) İzlenimcilik
D) Klasisizm
E) Hümanizm
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
15 Verdiğim parçayı, ne olur, dediğim gibi, rahat, özen- tisiz söyle. Çünkü birçok oyuncu gibi söz parlatmaya kalkacaksan mısralarımı şehrin tellalina okuturum daha iyi. Elini kolunu da havalara savurma öyle; ölçüsünde, tadında birak her şeyi. Duyduğun coşkunluk bir sel, bir firtina, bir kasırga gibi de olsa onu dindirecek bir hava bulmalı, buldurmalısın. Bir oyuncu Termagant'in kendi- sinden daha yaygaracı, Nemrut'tan daha Nemrut oldu mu, hak ettiği şey kırbaçtır bence. Bu hâllere düşme, rica ederim. Shakespeare'nin tiyatro oyuncusuna uyarılarda bulunduğu bu parçada hangi akıma uyulmaması letenmektedir? A) Romantizm B) Natūralizm C) İzlenimcilik D) Klasisizm E) Hümanizm
.
Fitnat Hanım, gayetle halim (yumuşak başlı) olup hid-
det ve gazabın ne olduğunu bilmezdi. Nezaket ve le-
tafet ona mahsus şeyler... Ahlakını uzun uzadıya tarif
etmektense Hacı Baba gibi.. bir adamla imtizaç edip
(uyumlu yaşayıp) merkumu (adı geçeni) hiçbir vakit
gücendirmediğini---
Taaşşuk-u Talat ve Fitnat adlı romandan alınan bu
bölüm, hangl akıma uygundur?
A) Romantizm
C) Naturalizm
B) Realizm
D) Klasisizm
E) Ekspresyonizm
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
. Fitnat Hanım, gayetle halim (yumuşak başlı) olup hid- det ve gazabın ne olduğunu bilmezdi. Nezaket ve le- tafet ona mahsus şeyler... Ahlakını uzun uzadıya tarif etmektense Hacı Baba gibi.. bir adamla imtizaç edip (uyumlu yaşayıp) merkumu (adı geçeni) hiçbir vakit gücendirmediğini--- Taaşşuk-u Talat ve Fitnat adlı romandan alınan bu bölüm, hangl akıma uygundur? A) Romantizm C) Naturalizm B) Realizm D) Klasisizm E) Ekspresyonizm
Yazar, elindekinin hepsini harcamayan, becerebildiğin-
den fazlasına el atmayan, sesinin izninden daha yük-
sek konuşmayan, yedekleri olan, kendini tutan, kendine
kurallar bulan ve sağduyusunun yönünde hareket eden
biridir. Gerçek yazar, hayallerine ve duygusallığına.en-
gel olur, dengelidir.
Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağı-
daki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebi-
A) Hümanizm 8) Parasizm C) İzlenimcilik
D) Klasisizm
E) Romantizm
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Yazar, elindekinin hepsini harcamayan, becerebildiğin- den fazlasına el atmayan, sesinin izninden daha yük- sek konuşmayan, yedekleri olan, kendini tutan, kendine kurallar bulan ve sağduyusunun yönünde hareket eden biridir. Gerçek yazar, hayallerine ve duygusallığına.en- gel olur, dengelidir. Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağı- daki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebi- A) Hümanizm 8) Parasizm C) İzlenimcilik D) Klasisizm E) Romantizm
1.
Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı
A) Hümanizmin Ispanya'daki temsilcisi Cervantes'in
17. yüzyılda yazdığı Don Kişot, romanın başlangıcı
sayılır.
B) Dante, Petrerça, Ariosto, Tasso İtalya'da; Milton,
Bacon, Shakespeare ingiltere'de hümanizm akımı-
nı yaygınlaştırmıştır.
C Akla, sağduyuya ve kuralcılığa dayanan klasisizm
seçkinlerin edebiyatı olmuş, geçici rağbeti değil ka-
lici rağbeti önemsemiştir.
K
Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan romantizm, dış
doğanın yerine insanın iç dünyasını işlemeyi tercih
etmiştir.
Realizmin ileri bir uygulaması olan natüralizm, göz-
lemin yanına deneyi, soya çekimi ve determinizmi
koymuş, "tezli" roman anlayışını yaygınlaştırmıştır.
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
1. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı A) Hümanizmin Ispanya'daki temsilcisi Cervantes'in 17. yüzyılda yazdığı Don Kişot, romanın başlangıcı sayılır. B) Dante, Petrerça, Ariosto, Tasso İtalya'da; Milton, Bacon, Shakespeare ingiltere'de hümanizm akımı- nı yaygınlaştırmıştır. C Akla, sağduyuya ve kuralcılığa dayanan klasisizm seçkinlerin edebiyatı olmuş, geçici rağbeti değil ka- lici rağbeti önemsemiştir. K Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan romantizm, dış doğanın yerine insanın iç dünyasını işlemeyi tercih etmiştir. Realizmin ileri bir uygulaması olan natüralizm, göz- lemin yanına deneyi, soya çekimi ve determinizmi koymuş, "tezli" roman anlayışını yaygınlaştırmıştır.
AT TESTI
23. Söylenmek istenen şey ne olursa olsun, elbette onu
anlatacak bir tek sözcük, fiil veya sıfat vardır. İşte
insan bu sözcüğü, bu fiili, bu sıfatı buluncaya kadar
uğraşmalı; hiçbir hileye, dil şaklabanlıklarına başvur
mamalıdır. Bizden önceki düzenbazların çoğu, otu-
raklı ve tumturaklı bir dil kullanarak okuru kendilerine
bağlayacaklarını zannediyorlardı. Daha on yedi ya-
şımdayken Chateubriand'in kullandığı "ormanların
sınırsız tepeleri" sözü beni bir yandan kızdırmış, bir
yandan da çok güldürmüştü
Bu parçada eleştirilen edebiyat akımı, aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Romantizm
BY Klasisizm
Posting
Sembolizm
D) Realizm
E) Empresyonizm
wel-metodne
asluombe (3)
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
AT TESTI 23. Söylenmek istenen şey ne olursa olsun, elbette onu anlatacak bir tek sözcük, fiil veya sıfat vardır. İşte insan bu sözcüğü, bu fiili, bu sıfatı buluncaya kadar uğraşmalı; hiçbir hileye, dil şaklabanlıklarına başvur mamalıdır. Bizden önceki düzenbazların çoğu, otu- raklı ve tumturaklı bir dil kullanarak okuru kendilerine bağlayacaklarını zannediyorlardı. Daha on yedi ya- şımdayken Chateubriand'in kullandığı "ormanların sınırsız tepeleri" sözü beni bir yandan kızdırmış, bir yandan da çok güldürmüştü Bu parçada eleştirilen edebiyat akımı, aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Romantizm BY Klasisizm Posting Sembolizm D) Realizm E) Empresyonizm wel-metodne asluombe (3)
E EDEBİYATI TESTİ
56. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım ha-
yatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya?
Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama
hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği.
Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşa-
ğıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söyle-
nebilir?
VOBIC
Sv Ille
oboldst
A) Natüralizm
C) Klasisizm
689
Bizlenimcilik
(md) eszem D) Gerçeküstücülük
E) Sembolizm
ON1-009
001-OVT
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
E EDEBİYATI TESTİ 56. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım ha- yatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği. Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşa- ğıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söyle- nebilir? VOBIC Sv Ille oboldst A) Natüralizm C) Klasisizm 689 Bizlenimcilik (md) eszem D) Gerçeküstücülük E) Sembolizm ON1-009 001-OVT
7. Ahmet Haşim'in şiirleri çeşitli yorumlara uygun, sözden
çok musikiye yakındır. Sembolizm akımının etkisi
I
11
111
altındadır. Hemen hepsinde derin bir melankoli,
IV
anlaşılmazlık, uzak ve bilinmez diyarlara duyulan özlem
ve çok defa psikolojik yorumlara dayanan renkler ve
musiki hissedilir. Haşim'in nesirleri son derece kapalı,
süslü ve anlaşılmaktan uzaktır.
V
Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A)
B) I
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
7. Ahmet Haşim'in şiirleri çeşitli yorumlara uygun, sözden çok musikiye yakındır. Sembolizm akımının etkisi I 11 111 altındadır. Hemen hepsinde derin bir melankoli, IV anlaşılmazlık, uzak ve bilinmez diyarlara duyulan özlem ve çok defa psikolojik yorumlara dayanan renkler ve musiki hissedilir. Haşim'in nesirleri son derece kapalı, süslü ve anlaşılmaktan uzaktır. V Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) B) I C) III D) IV EV
11. Bir lamba hüznüyle
DE22-121
Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi
Söndü göllerde aksi girye-veşi
Gecenin avdeti-i sükûnetiyle
Yollar
Ki gider kimsesiz, tehi, ebedi
Yollar
Hep bir hatti-ı pür sükut oldu
Akşamın sine-i gubarında
B
Ahmet Haşim'in bir şiirinden alınan bu dizelerden
hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Belirli zaman dilimleri ve kavramları üzerinde
durulmuştur.
B) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil
kullanılmıştır.
e Divan şiiri nazım biçimlerine bağlı kalınmıştır.
D Doğa betimlemeleri öznel bir şekilde yapılmıştır.
Ölçü ve kafiyeye önem verilmiştir.
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
11. Bir lamba hüznüyle DE22-121 Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi Söndü göllerde aksi girye-veşi Gecenin avdeti-i sükûnetiyle Yollar Ki gider kimsesiz, tehi, ebedi Yollar Hep bir hatti-ı pür sükut oldu Akşamın sine-i gubarında B Ahmet Haşim'in bir şiirinden alınan bu dizelerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Belirli zaman dilimleri ve kavramları üzerinde durulmuştur. B) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştır. e Divan şiiri nazım biçimlerine bağlı kalınmıştır. D Doğa betimlemeleri öznel bir şekilde yapılmıştır. Ölçü ve kafiyeye önem verilmiştir.