Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Soruları

19. Ben de deniz kiyisinda bahartik etisele
dolaşanlar gibiydim, Ben de anlar g
yogidir, yüksekteki su beyaz nokta tar s
diyordum ama bunun var olduğunu, a
var olan marti" olduğunu sezmiyordum que
genel olarak varolup kendini saklar. Vard
şuradadır, çevremizdedir, bizdedir, bade
söz açmadan iki sözcük söyleyemeyiz a
dokunulmaz da. Varoluş üzerine dugun
sandığımda hiçbir şey düşünmemiş olduğu
söyleyebilirim.
Kahramanı böyle konuşan bir roman
aşağıdaki akımlann hangisinin etkisinden
A) Egzistansiyalizm
C) Sembolizm
E) Klasisizm
B) Restam
D) Sürelm
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
19. Ben de deniz kiyisinda bahartik etisele dolaşanlar gibiydim, Ben de anlar g yogidir, yüksekteki su beyaz nokta tar s diyordum ama bunun var olduğunu, a var olan marti" olduğunu sezmiyordum que genel olarak varolup kendini saklar. Vard şuradadır, çevremizdedir, bizdedir, bade söz açmadan iki sözcük söyleyemeyiz a dokunulmaz da. Varoluş üzerine dugun sandığımda hiçbir şey düşünmemiş olduğu söyleyebilirim. Kahramanı böyle konuşan bir roman aşağıdaki akımlann hangisinin etkisinden A) Egzistansiyalizm C) Sembolizm E) Klasisizm B) Restam D) Sürelm
5.
akımının oluşmasında pozitivist felsefenin büyük
payı olmuştur. Araştırma, gözlemleme, olay ve olguları
ortaya çıkarma ve gelişme süreci içinde değerlendir-
me sanatçıların seçtikleri bir yol olmuştur. Bu akımın
sanatçıları akımının savunucularından farklı ola-
rak sanatın sanattan başka bir amacının olmadığını
düşünmüşlerdir.
----
----
----
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Romantizm - klasisizm
B) Natüralizm - realizm
Realizm - natüralizm
Romantizm - realizm
E) Realizm - parnasizm
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
5. akımının oluşmasında pozitivist felsefenin büyük payı olmuştur. Araştırma, gözlemleme, olay ve olguları ortaya çıkarma ve gelişme süreci içinde değerlendir- me sanatçıların seçtikleri bir yol olmuştur. Bu akımın sanatçıları akımının savunucularından farklı ola- rak sanatın sanattan başka bir amacının olmadığını düşünmüşlerdir. ---- ---- ---- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Romantizm - klasisizm B) Natüralizm - realizm Realizm - natüralizm Romantizm - realizm E) Realizm - parnasizm
11. ____ Topluluğu'ndan edebiyat tarihimize önemli bir ekol
değil, birkaç tane isim kalmıştır: Yakup Kadri, Refik Halit,
Ahmet Haşim ve Fuat Köprülü... Bunlardan Ahmet Haşim
dışında diğerleri _ _ _ _ hareketinin önemli ölçüde etkisi al-
tında kalarak yazı hayatına devam etmişlerdir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Servetifünun - Fecriati
B) Tanzimat - Servetifünun
C) Servetifünun - Millî Edebiyat
D) Fecriati - Millî Edebiyat
E) Millî Edebiyat - Fecriati
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
11. ____ Topluluğu'ndan edebiyat tarihimize önemli bir ekol değil, birkaç tane isim kalmıştır: Yakup Kadri, Refik Halit, Ahmet Haşim ve Fuat Köprülü... Bunlardan Ahmet Haşim dışında diğerleri _ _ _ _ hareketinin önemli ölçüde etkisi al- tında kalarak yazı hayatına devam etmişlerdir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir? A) Servetifünun - Fecriati B) Tanzimat - Servetifünun C) Servetifünun - Millî Edebiyat D) Fecriati - Millî Edebiyat E) Millî Edebiyat - Fecriati
çı; Alagün Çocukları, Alacaceren, Dur Dünya Ço-
cuklan Bekle, Ahmet Adinda Bir Çocuk gibi ço-
cuk kitapları da yazmıştır. (Nezihe Meriç)
23. 1. "Sanat, toplum içindir." anlayışı hâkimdir.
II. Duygu, coşkunluk ve hayal önem kazanır.
?
III. Yapıtlarda genellikle aşk, ölüm, doğa, özgürlük,
eşitlik gibi konular işlenir.
IV. Konular tarih ve ulusal kültürden alınır.
V. İnsan ruhuna önem verilerek karşıtlıklardan, (ak-
kara, güzel çirkin, iyi-kötü...) yararlanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen
edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir?
A) Victor Hugo
C) Puşkin
B) Gogol
DY Namık Kemal
E) Abdülhak Hamit Tarhan
Prf Yayınları
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
çı; Alagün Çocukları, Alacaceren, Dur Dünya Ço- cuklan Bekle, Ahmet Adinda Bir Çocuk gibi ço- cuk kitapları da yazmıştır. (Nezihe Meriç) 23. 1. "Sanat, toplum içindir." anlayışı hâkimdir. II. Duygu, coşkunluk ve hayal önem kazanır. ? III. Yapıtlarda genellikle aşk, ölüm, doğa, özgürlük, eşitlik gibi konular işlenir. IV. Konular tarih ve ulusal kültürden alınır. V. İnsan ruhuna önem verilerek karşıtlıklardan, (ak- kara, güzel çirkin, iyi-kötü...) yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Victor Hugo C) Puşkin B) Gogol DY Namık Kemal E) Abdülhak Hamit Tarhan Prf Yayınları
7. Realist akımı benimseyen sanatçılar, eski Yunan ve
1
Latin edebiyatlarına değer verirken romantikler onları
||
çağ dışı bulmuş ve kendi tarihleri ile günlük yaşantı-
larını ön plana çıkarmışlardır. Onların soyutlaştırıp ide-
|||
alize ettikleri insan tipi yerine çevresiyle, fiziğiyle belli.
gereğinde kusurlu bir başkası getirilmiştir. Ancak bu
IV
kişiler tek yönlü olarak kalmış; iyiler tümüyle iyi, kötüler
tümüyle kötü anlatılmıştır. Nitekim eserler de büyük
V
ölçüde zıtların çatışmasından beslenmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A)
B) II
8. İsmini
C) III
D) IV
E) V
2.
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
7. Realist akımı benimseyen sanatçılar, eski Yunan ve 1 Latin edebiyatlarına değer verirken romantikler onları || çağ dışı bulmuş ve kendi tarihleri ile günlük yaşantı- larını ön plana çıkarmışlardır. Onların soyutlaştırıp ide- ||| alize ettikleri insan tipi yerine çevresiyle, fiziğiyle belli. gereğinde kusurlu bir başkası getirilmiştir. Ancak bu IV kişiler tek yönlü olarak kalmış; iyiler tümüyle iyi, kötüler tümüyle kötü anlatılmıştır. Nitekim eserler de büyük V ölçüde zıtların çatışmasından beslenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) B) II 8. İsmini C) III D) IV E) V 2.
2. (1) 17. yüzyılda ortaya çıkan klasisizm akımının sanat-
çıyı sıkan belirli kuralları vardır. (II) İşte, sanatçıyı sıkan
bu kuralcılığa bir tepki olarak 18. yüzyılın sonunda do-
ğup 19. yüzyılda etkisini gösteren, romantizm akımıdır.
H) Akıl ve sağduyuya dayanan klasisizme karşılık, ro-
mantizmde hayaller, duygular ve coşkular önem kazan-
mıştır; kişiler çevreleri içinde ele alınmış, gerçekler ol-
duğu gibi verilmiştir. (IV) Romantizm akımının öncüsü
ünlü Fransız yazar Honore de Balzac'dır. (V) Yazar,
Cromwell adlı tiyatro eserinin ön sözünde romantizmin
ilkelerini belirtmiş, Hernani dramının oynanmasından
sonra da romantizm, kesin zaferini kazanmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de bir bilgi yanlışı vardır?
A) I ve Il
B) ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
C) H ve V
137
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
2. (1) 17. yüzyılda ortaya çıkan klasisizm akımının sanat- çıyı sıkan belirli kuralları vardır. (II) İşte, sanatçıyı sıkan bu kuralcılığa bir tepki olarak 18. yüzyılın sonunda do- ğup 19. yüzyılda etkisini gösteren, romantizm akımıdır. H) Akıl ve sağduyuya dayanan klasisizme karşılık, ro- mantizmde hayaller, duygular ve coşkular önem kazan- mıştır; kişiler çevreleri içinde ele alınmış, gerçekler ol- duğu gibi verilmiştir. (IV) Romantizm akımının öncüsü ünlü Fransız yazar Honore de Balzac'dır. (V) Yazar, Cromwell adlı tiyatro eserinin ön sözünde romantizmin ilkelerini belirtmiş, Hernani dramının oynanmasından sonra da romantizm, kesin zaferini kazanmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin- de bir bilgi yanlışı vardır? A) I ve Il B) ve III D) III ve IV E) IV ve V C) H ve V 137
8.
DENEME
1
AYT / TÜRK
Hayranı olduğu Fransız şair Verhaeren'in şiirlerini
değerlendirirken "Esrarengiz bir hüzün ve hayal
dünyası. Gök, bildiğiniz gök değil, etrafınızda sular,
gurubun renklerinin aksi ile titreşerek mahmur
ve ahenk dolu akıyor. Sembolistler genel başlığı
altında hayallerini birleştirerek çalışan edebî neslin
bütün fertlerinde olduğu gibi Verhaeren'in de ilhamı
geceleyin başlar. Akşamüstü geniş ovaların yolları,
tepeleri, ağaçlar ve taşlar üzerinde biriken eflatun
sis, Verhaeren'in şiirlerinin rengini teşkil eder."
Hayranı olduğu şairi bu şekilde tanıtan ve anlat-
tığı şiir tarzını "O Belde", "Bir Günün Sonunda
Arzu" gibi şiirlerde uygulayan sanatçıyla aşağı-
dakilerden hangisi ilişkilendirilemez?
A) Ahmet Haşim
B) Merdiven şiiri
C) Empresyonizm
D) Hece ölçüsü
E) Öz Şiir
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
8. DENEME 1 AYT / TÜRK Hayranı olduğu Fransız şair Verhaeren'in şiirlerini değerlendirirken "Esrarengiz bir hüzün ve hayal dünyası. Gök, bildiğiniz gök değil, etrafınızda sular, gurubun renklerinin aksi ile titreşerek mahmur ve ahenk dolu akıyor. Sembolistler genel başlığı altında hayallerini birleştirerek çalışan edebî neslin bütün fertlerinde olduğu gibi Verhaeren'in de ilhamı geceleyin başlar. Akşamüstü geniş ovaların yolları, tepeleri, ağaçlar ve taşlar üzerinde biriken eflatun sis, Verhaeren'in şiirlerinin rengini teşkil eder." Hayranı olduğu şairi bu şekilde tanıtan ve anlat- tığı şiir tarzını "O Belde", "Bir Günün Sonunda Arzu" gibi şiirlerde uygulayan sanatçıyla aşağı- dakilerden hangisi ilişkilendirilemez? A) Ahmet Haşim B) Merdiven şiiri C) Empresyonizm D) Hece ölçüsü E) Öz Şiir
12. Aşağıdakilerin hangisinde "klasisizm" akımı ile ilgili
bilgi yanlışı vardır?
A) İlkelerini Boileau, Şiir Sanatı adlı yapıtında ortaya
koymuştur.
BRacine ve Corneille, klasisizmin trajedi alanındaki
temsilcileridir.
C) Roman türünde Fenelon ve Madam de La Fayette
klasisizm akımının önemli sanatçılarıdır.
D) La Fontaine "fabl", Molière ise "komedi" alanında
klasisizmin en önemi sanatçılarıdır.
E) Montaigne, "deneme" türü ile klasisizmin önemli
isimlerinden biri olmuştur.
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
12. Aşağıdakilerin hangisinde "klasisizm" akımı ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A) İlkelerini Boileau, Şiir Sanatı adlı yapıtında ortaya koymuştur. BRacine ve Corneille, klasisizmin trajedi alanındaki temsilcileridir. C) Roman türünde Fenelon ve Madam de La Fayette klasisizm akımının önemli sanatçılarıdır. D) La Fontaine "fabl", Molière ise "komedi" alanında klasisizmin en önemi sanatçılarıdır. E) Montaigne, "deneme" türü ile klasisizmin önemli isimlerinden biri olmuştur.
B
B
AYT
15. Akşam.... San bir hasta semâ... Bir gam- mechül
Sisler gibi tutmuş yine sâhilleri eylül
Bir hüzn-i müzehheb gibi durgun yine Dicle
Sessizliği olmuş yine rüyalara hacle
Faslın yine lerzişleri her sayede mahsus
Güya ki uyur kalb-i tabiatte bir "efsûs!"
Her şey o kadar gamli, soluk, mübhem û bî-fer
Güya ki ölür hüzn-i sevâhilde periler
Bu şiirin içerik, anlatım ve söz dağarcığı dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu-
ğu söylenebilir?
A Namik Kemal
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Cahit Sıtkı Tarancı
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
B B AYT 15. Akşam.... San bir hasta semâ... Bir gam- mechül Sisler gibi tutmuş yine sâhilleri eylül Bir hüzn-i müzehheb gibi durgun yine Dicle Sessizliği olmuş yine rüyalara hacle Faslın yine lerzişleri her sayede mahsus Güya ki uyur kalb-i tabiatte bir "efsûs!" Her şey o kadar gamli, soluk, mübhem û bî-fer Güya ki ölür hüzn-i sevâhilde periler Bu şiirin içerik, anlatım ve söz dağarcığı dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu- ğu söylenebilir? A Namik Kemal B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Ahmet Haşim D) Mehmet Akif Ersoy E) Cahit Sıtkı Tarancı
eis
Yayınları
Edebiyat Akımları - VI
1. Olayları göründükleri gibi ortaya koymakla, bana doğru
görüneni anlatmakla yetiniyorum. Gözlemlerimizi sanata
sokmanın daha zamanı gelmedi mi?
Bu sözleri söyleyen sanatçının benimsediği edebî akı-
mın, aşağıdakilerden hangisine bir tepki olarak doğdu-
ğu söylenebilir?
A) Natüralizm
C) Realizm
E) Romantizm
B) Parnasizm
(D) Sürrealizm
4.
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
eis Yayınları Edebiyat Akımları - VI 1. Olayları göründükleri gibi ortaya koymakla, bana doğru görüneni anlatmakla yetiniyorum. Gözlemlerimizi sanata sokmanın daha zamanı gelmedi mi? Bu sözleri söyleyen sanatçının benimsediği edebî akı- mın, aşağıdakilerden hangisine bir tepki olarak doğdu- ğu söylenebilir? A) Natüralizm C) Realizm E) Romantizm B) Parnasizm (D) Sürrealizm 4.
3. Düşünceler kafasına akın ediyordu. Düşünüyordu artık.
Dünya kafasında büyümüştü. Dünyanın genişliğini düşü-
nüyordu. Değirmenoluk köyü bir nokta gibi kalmıştı gö-
zünde. Kocaman Abdi Ağa karınca gibi kalmıştı gözünde.
Belki de ilk olarak doğru dürüst düşünüyordu. Aşk ile, şevk
ile düşünüyordu. Kin duyuyordu artık. Kendi gözünde,
kendisi büyümüştü. Kendini de insan saymaya başladı.
Yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken söylendi. " Abdi
Ağa da insan biz de..." Dünkü çarşı, dünkü kasaba, dünkü
dünya, bugün Memed'in gözünde bambaşkaydı. Bugün
ayaklarındaki, yüreğindeki bağ çözülmüştü. Kendini hür,
geniş hissediyordu, uçacak gibi hafiflemişti.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçanın yazarına
ait değildir?
A) Yusufçuk Yusuf
B) Ölmez Otu
C) Cemile
D) Yer Demir Gök Bakır
E) Binboğalar Efsanesi
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
3. Düşünceler kafasına akın ediyordu. Düşünüyordu artık. Dünya kafasında büyümüştü. Dünyanın genişliğini düşü- nüyordu. Değirmenoluk köyü bir nokta gibi kalmıştı gö- zünde. Kocaman Abdi Ağa karınca gibi kalmıştı gözünde. Belki de ilk olarak doğru dürüst düşünüyordu. Aşk ile, şevk ile düşünüyordu. Kin duyuyordu artık. Kendi gözünde, kendisi büyümüştü. Kendini de insan saymaya başladı. Yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken söylendi. " Abdi Ağa da insan biz de..." Dünkü çarşı, dünkü kasaba, dünkü dünya, bugün Memed'in gözünde bambaşkaydı. Bugün ayaklarındaki, yüreğindeki bağ çözülmüştü. Kendini hür, geniş hissediyordu, uçacak gibi hafiflemişti. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? A) Yusufçuk Yusuf B) Ölmez Otu C) Cemile D) Yer Demir Gök Bakır E) Binboğalar Efsanesi
15. Elizabeth Çağı büyük oranda İtalya'nın etkisindeyken
Restorasyon Fransa'nın etkisinde kaldı. Böyle olması
da çok doğaldı çünkü İngiltere'de iç savaş başlayıp da
Cromwell'in yandaşları iktidara geçince soylular krallarıyla
birlikte Fransa'ya sığınmıştı. Fransa ise XIV. Louis'nin sal-
tanatı sırasında "Yüce Yüzyıl" denilen büyük bir edebiyat
dönemi yaşamakta, ----, ----,
----, ----, ----, gibi dâhiler yetiştirmek-
teydi. Asıl önemlisi, bu dönemde Fransızların, eski Antik
Yunan'ın ve Roma'nın klasik kurallını benimsemesiydi.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla, aşağıda-
kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Racine Molière - La Fontaine
B) Sophokles - La Fontaine - Voltaire
C) Molière Schiller
Diderot
D) Voltaire
Diderot
Sophokles
E) Schiller - Racine Aristophanes
-
-
-
-
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
15. Elizabeth Çağı büyük oranda İtalya'nın etkisindeyken Restorasyon Fransa'nın etkisinde kaldı. Böyle olması da çok doğaldı çünkü İngiltere'de iç savaş başlayıp da Cromwell'in yandaşları iktidara geçince soylular krallarıyla birlikte Fransa'ya sığınmıştı. Fransa ise XIV. Louis'nin sal- tanatı sırasında "Yüce Yüzyıl" denilen büyük bir edebiyat dönemi yaşamakta, ----, ----, ----, ----, ----, gibi dâhiler yetiştirmek- teydi. Asıl önemlisi, bu dönemde Fransızların, eski Antik Yunan'ın ve Roma'nın klasik kurallını benimsemesiydi. Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla, aşağıda- kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Racine Molière - La Fontaine B) Sophokles - La Fontaine - Voltaire C) Molière Schiller Diderot D) Voltaire Diderot Sophokles E) Schiller - Racine Aristophanes - - - -
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri
19. Sanat kadar sanatkâr da tam bir hürriyete muhtaçtır.
Bir şaire: "Sen falan konuları terennüm edeceksin!"
veya bir romanciya:" Sen falan çevreleri, falan ve
filan insanları anlatacaksın!" demek mavi gözlü bir
kimseye "Senin gözlerin kara olacak." demek kadar
gülünç, abes ve tabiata aykırı bir fikir istibdadıdır.
Sanat, şahsi ve muhteremdir. Ben aşk şiirleri
yazarım, siz vatan şiirleri yazarsınız. Fakat hiçbir
vakit sizin beni kendi yaptığınızı yapmaya zorlama
hakkınız yoktur.
Bu sözleri dile getiren sanatçı, aşağıdaki edebiyat
topluluklarından hangisinin sanat anlayışını yan-
sıtır?
A) Tanzimat I. Dönem
B) Tanzimat II. Dönem
C) Edebiyaticedide
D) Fecriati
E) Millî Edebiyat
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri 19. Sanat kadar sanatkâr da tam bir hürriyete muhtaçtır. Bir şaire: "Sen falan konuları terennüm edeceksin!" veya bir romanciya:" Sen falan çevreleri, falan ve filan insanları anlatacaksın!" demek mavi gözlü bir kimseye "Senin gözlerin kara olacak." demek kadar gülünç, abes ve tabiata aykırı bir fikir istibdadıdır. Sanat, şahsi ve muhteremdir. Ben aşk şiirleri yazarım, siz vatan şiirleri yazarsınız. Fakat hiçbir vakit sizin beni kendi yaptığınızı yapmaya zorlama hakkınız yoktur. Bu sözleri dile getiren sanatçı, aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisinin sanat anlayışını yan- sıtır? A) Tanzimat I. Dönem B) Tanzimat II. Dönem C) Edebiyaticedide D) Fecriati E) Millî Edebiyat
6. Gün içinde yaşananların insan üzerinde bıraktığı etkile-
ri konu edinen ve günü gününe tarih belirterek kaleme
alınan yazılara ---- denir. Eski Türk edebiyatında adı
verilen bu edebî türün Batılı anlamdaki ilk örneği Tanzimat
Dönemi'nde edebiyatımıza kazandırılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla, aşağıda-
kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A ani
B) günlük günce
e gezi yazısı - jurnal
D) günlük ruzname
E) biyografi tezkire
-
seyahatname
-
====
-
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
6. Gün içinde yaşananların insan üzerinde bıraktığı etkile- ri konu edinen ve günü gününe tarih belirterek kaleme alınan yazılara ---- denir. Eski Türk edebiyatında adı verilen bu edebî türün Batılı anlamdaki ilk örneği Tanzimat Dönemi'nde edebiyatımıza kazandırılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla, aşağıda- kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A ani B) günlük günce e gezi yazısı - jurnal D) günlük ruzname E) biyografi tezkire - seyahatname - ==== -
8.
Türk edebiyatında geleneksel tiyatrolar dışında Batılı
tarz tiyatro ilk olarak 1. Tanzimat Dönemi'nde görülmüş-
1
tür. Bu dönem tiyatroları, henüz geleneksel tiyatronun
özelliklerinden bütünüyle sıyrılmadığı gibi modern sah-
nelenme tekniklerine de uzaktır. Servetifünuncular,
Türk tiyatrosunu Batılı tiyatro düzeyine ulaştırmış, her
|||
bakımdan başarılı tiyatrolar yazmışlardır. Fecriati Döne-
IV
mi'ndeyse tiyatro halka ulaşmanın bir yolu olarak görül-
müş ve Şahabettin Süleyman. Tahsin Nahit. Ruhsar
V
Nevvare gibi yazarlar tarafından oyunlar yazılmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) I
D) IV
karekök
E) V
E) Ar
Tite
m
11 Tevi
gör
A)
6 B)
C)
D)
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
8. Türk edebiyatında geleneksel tiyatrolar dışında Batılı tarz tiyatro ilk olarak 1. Tanzimat Dönemi'nde görülmüş- 1 tür. Bu dönem tiyatroları, henüz geleneksel tiyatronun özelliklerinden bütünüyle sıyrılmadığı gibi modern sah- nelenme tekniklerine de uzaktır. Servetifünuncular, Türk tiyatrosunu Batılı tiyatro düzeyine ulaştırmış, her ||| bakımdan başarılı tiyatrolar yazmışlardır. Fecriati Döne- IV mi'ndeyse tiyatro halka ulaşmanın bir yolu olarak görül- müş ve Şahabettin Süleyman. Tahsin Nahit. Ruhsar V Nevvare gibi yazarlar tarafından oyunlar yazılmıştır. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) I D) IV karekök E) V E) Ar Tite m 11 Tevi gör A) 6 B) C) D)
1.
Tanzimat Dönemi'nde bazı şairler, divan şiiri geleneğini
sürdürme düşüncesiyle bir grup oluşturmuştur. Hersekli Arif
Hikmet, Leskofçalı Galip, Namık Kemal gibi edebî
şahsiyetlerin de yer aldığı bu topluluk kısa sürede
dağılmıştır.
Bu parçada söz edilen topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ara Nesilciler
B) Encümen-i Şuara
C) Neo-klasisizm
D) Nayiler
E) Encümen-i Daniş
Lise Türkçe
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
1. Tanzimat Dönemi'nde bazı şairler, divan şiiri geleneğini sürdürme düşüncesiyle bir grup oluşturmuştur. Hersekli Arif Hikmet, Leskofçalı Galip, Namık Kemal gibi edebî şahsiyetlerin de yer aldığı bu topluluk kısa sürede dağılmıştır. Bu parçada söz edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Ara Nesilciler B) Encümen-i Şuara C) Neo-klasisizm D) Nayiler E) Encümen-i Daniş