Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yapılarına Göre Cümleler Soruları

2.
(1) Dış kuvvetler; yeryüzünün aşınma, taşıma ve biri-
kim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar.
(II) Bu süreçte yüksek ve engebeli kesimler aşınarak
buralardan çıkan malzemeler alçak ve düz alanlara taşı-
nir. (III) Taşınan malzemelerin birikmesiyle çeşitli yeryü-
zü şekilleri meydana gelir. (IV) Dış kuvvet ve süreçlerin
etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşullardan da etkilene-
rek bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. (V) Örneğin
genellikle yağışlı bölgelerde akarsular, kurak-yarı kurak
bölgelerde rüzgârlar, kıyılarda dalga ve akıntılar, kars-
tik bölgelerde yer altı suları, yüksek enlemler ile dağlık
bölgelerde ise buzullar daha etkilidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapı-
si bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
2. (1) Dış kuvvetler; yeryüzünün aşınma, taşıma ve biri- kim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. (II) Bu süreçte yüksek ve engebeli kesimler aşınarak buralardan çıkan malzemeler alçak ve düz alanlara taşı- nir. (III) Taşınan malzemelerin birikmesiyle çeşitli yeryü- zü şekilleri meydana gelir. (IV) Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşullardan da etkilene- rek bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. (V) Örneğin genellikle yağışlı bölgelerde akarsular, kurak-yarı kurak bölgelerde rüzgârlar, kıyılarda dalga ve akıntılar, kars- tik bölgelerde yer altı suları, yüksek enlemler ile dağlık bölgelerde ise buzullar daha etkilidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapı- si bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
E Dolay
18. I. Konakta birbirinden güzel birçok tablo vardi.
II. Kalakaldım bana anlattıklarını dinledikten sonra.
III. Kapı açıldı ve ufak tefek biri içeri girdi.
IV. Karanlıkta onun radyodaki konuşmasını dinliyordum.
V. Çocukluğunda dedemle çok güzel oyunlar oynardik.
Yukarıdaki cümleler yapısı yönünden ikişerli eşleşti-
rildiğinde hangisi dışta kalır?
B) II
A)1
dog
hesne-yüklem-özne
Da>c
D) IV EV
P
2
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
E Dolay 18. I. Konakta birbirinden güzel birçok tablo vardi. II. Kalakaldım bana anlattıklarını dinledikten sonra. III. Kapı açıldı ve ufak tefek biri içeri girdi. IV. Karanlıkta onun radyodaki konuşmasını dinliyordum. V. Çocukluğunda dedemle çok güzel oyunlar oynardik. Yukarıdaki cümleler yapısı yönünden ikişerli eşleşti- rildiğinde hangisi dışta kalır? B) II A)1 dog hesne-yüklem-özne Da>c D) IV EV P 2
6.
E) Sıralı cümle
nie
(1) İstanbul'da yağmur yağmaya başladı yavaş yavaş. (II) İnsanlar
islanmadan evlerine yetişmek için koşturuyor. (III) Trafik her ge-
çen gün biraz daha artıyor. (IV) Trafik ve yağmur İstanbullunun
en korktuğu... (V) Ne yazık ki bu yaşam kavgasında herkes; an-
sızın bastıran yağmura, trafiğe ve kalabalığa tahammül etmek
zorunda.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
da verilenlerden hangisi yanlıştır?
AT. cümle devrik bir fiil cümlesidir.
11. cümle birleşik yapılı bir cümledir.+
C) III. cümle kurallı bir fiil cümlesidir. +
DIV. cümle eksiltili bir cümledir.
V. cümle sıralı bir cümledir.
(107)
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
6. E) Sıralı cümle nie (1) İstanbul'da yağmur yağmaya başladı yavaş yavaş. (II) İnsanlar islanmadan evlerine yetişmek için koşturuyor. (III) Trafik her ge- çen gün biraz daha artıyor. (IV) Trafik ve yağmur İstanbullunun en korktuğu... (V) Ne yazık ki bu yaşam kavgasında herkes; an- sızın bastıran yağmura, trafiğe ve kalabalığa tahammül etmek zorunda. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? AT. cümle devrik bir fiil cümlesidir. 11. cümle birleşik yapılı bir cümledir.+ C) III. cümle kurallı bir fiil cümlesidir. + DIV. cümle eksiltili bir cümledir. V. cümle sıralı bir cümledir. (107)
il
5
HIN
V
E
RENK
11. Tek yargı bildiren, içinde
çekimli bir fiil bulunmayan cümleler yapıca basit cümle-
dir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı
bakımından basit bir cümledir?
A) Cervantes, uzun süre şöhreti yakalayamayıp elli
bir yaşında Don Kişot'la üne kavuşmuştur.
BY Cervantes'in amacı, kitabının hayal edilebilecek en
güzel kitap olarak görülmesidir.
C) Cervantes'in İspanyası ve tüm Avrupa aslında eski
tarz kurguları çoktan tüketmişti.
D) İspanyol yazar, belki kendi de farkına varmayarak
yeniyi oluştururken eskiyi tüketti.
E) Romanda Don Kişot, söylenmedik hiçbir şey birak-
madan ölüm döşeğine yatar.
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
il 5 HIN V E RENK 11. Tek yargı bildiren, içinde çekimli bir fiil bulunmayan cümleler yapıca basit cümle- dir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir? A) Cervantes, uzun süre şöhreti yakalayamayıp elli bir yaşında Don Kişot'la üne kavuşmuştur. BY Cervantes'in amacı, kitabının hayal edilebilecek en güzel kitap olarak görülmesidir. C) Cervantes'in İspanyası ve tüm Avrupa aslında eski tarz kurguları çoktan tüketmişti. D) İspanyol yazar, belki kendi de farkına varmayarak yeniyi oluştururken eskiyi tüketti. E) Romanda Don Kişot, söylenmedik hiçbir şey birak- madan ölüm döşeğine yatar.
7. Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim.
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim.
Yukarıdaki dörtlüğün dizeleri iki farklı cümle oluş-
turacak şekilde düzenlendiğinde cümlelerin yapısı
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Girişik birleşik - Sıralı
B) Sıralı
Sıralı
C) Sıralı Girişik birleşik
D)
Şartlı birleşik - Basit
Girişik birleşik - Basit
-
10
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
7. Ak saçlı başını alıp eline, Kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yeline, Bir ince tüy gibi sal anneciğim. Yukarıdaki dörtlüğün dizeleri iki farklı cümle oluş- turacak şekilde düzenlendiğinde cümlelerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur? A) Girişik birleşik - Sıralı B) Sıralı Sıralı C) Sıralı Girişik birleşik D) Şartlı birleşik - Basit Girişik birleşik - Basit - 10
Dilin gündelik kullanımı ile edebî kullanımı arasında
belirgin bir fark vardır. Gündelik dilde kelime dağarcığı
sınırlıdır. Kültürel ve edebî yönden yoğun anlamlar içeren
kelime ve terkiplere pek başvurulmaz. Edebî dilde ise
kelimeler, çok çeşitli anlam katmanlarına sahip olabilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Ad cümlesi
B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem dizilişine sahip
cümle
C) Birleşik cümle
D) Sıralı cümle
E) Basit cümle
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
Dilin gündelik kullanımı ile edebî kullanımı arasında belirgin bir fark vardır. Gündelik dilde kelime dağarcığı sınırlıdır. Kültürel ve edebî yönden yoğun anlamlar içeren kelime ve terkiplere pek başvurulmaz. Edebî dilde ise kelimeler, çok çeşitli anlam katmanlarına sahip olabilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A) Ad cümlesi B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem dizilişine sahip cümle C) Birleşik cümle D) Sıralı cümle E) Basit cümle
●
Bilimlerden beklenen daima daha fazla olgusal bilgi
dile getirmeleri ve bunların da herkesin yararına
uygulanabilir olmasıdır. Ayrıca doğaya hâkim olma
yönündeki çabalarımızın bizi kendi içimizde ve dışı-
mızda maruz bıraktığı olumsuzlukları ön görmeyi ve
gerektiğinde de bu olumsuzlukları önlemeyi bilimden
her zaman bekliyoruz.
Klasik felsefenin büyük eserleri, yeni bilgi üretimine
bizzat katılan sahici bilginler tarafından yazılmıştır. Bu
eserler, yaratıcı bilimsel düşüncenin merkezinde felse-
fe kategorilerini işlemekte olduğunun bir kanıtıdır. Bu
kategoriler, bilinebilir olduğunu düşündükleri bilinme-
zin payını belirtmek söz konusu olduğunda bilginlerin
yargısına yön verir.
Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Aynı konu farklı anlatım biçimleriyle işlenmiştir.
B) Aynı konular işlenirken farklı ömeklerle desteklenmiştir.
C) Her iki parçada da sadece nesnel ifadeler kullanılmıştır.
D) iki farklı konudaki düşünceler, öznel ifadeler ile ele
alınmıştır.
E) Aynı konu ele alınırken aynı cümle yapıları kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
● Bilimlerden beklenen daima daha fazla olgusal bilgi dile getirmeleri ve bunların da herkesin yararına uygulanabilir olmasıdır. Ayrıca doğaya hâkim olma yönündeki çabalarımızın bizi kendi içimizde ve dışı- mızda maruz bıraktığı olumsuzlukları ön görmeyi ve gerektiğinde de bu olumsuzlukları önlemeyi bilimden her zaman bekliyoruz. Klasik felsefenin büyük eserleri, yeni bilgi üretimine bizzat katılan sahici bilginler tarafından yazılmıştır. Bu eserler, yaratıcı bilimsel düşüncenin merkezinde felse- fe kategorilerini işlemekte olduğunun bir kanıtıdır. Bu kategoriler, bilinebilir olduğunu düşündükleri bilinme- zin payını belirtmek söz konusu olduğunda bilginlerin yargısına yön verir. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Aynı konu farklı anlatım biçimleriyle işlenmiştir. B) Aynı konular işlenirken farklı ömeklerle desteklenmiştir. C) Her iki parçada da sadece nesnel ifadeler kullanılmıştır. D) iki farklı konudaki düşünceler, öznel ifadeler ile ele alınmıştır. E) Aynı konu ele alınırken aynı cümle yapıları kullanılmıştır.
7 (1) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine
sahip damarlı bitkiler, gövde yapılarına göre odun-
su ve otsu bitkiler, olarak iki kategoride incelenir.
(II) Odunsu gövdeye sahip bitkiler, sahip oldukları
lignin maddesi sayesinde sert ve dayanıklı yapılıdır.
(III) Ligninden yoksun otsu bitkilerde ise odunlaşma
gözlenmez. (IV) Bu yüzden dayanıksızdırlar, genel-
likle ağaçlar kadar uzayamazlar. (V) Gündelik dilde
çoğu insanın ağaç olarak değerlendirdiği muz bitkisi
ise otsu gövdeli bitkiler için bir istisnadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
girişik birleşik cümle değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
7 (1) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine sahip damarlı bitkiler, gövde yapılarına göre odun- su ve otsu bitkiler, olarak iki kategoride incelenir. (II) Odunsu gövdeye sahip bitkiler, sahip oldukları lignin maddesi sayesinde sert ve dayanıklı yapılıdır. (III) Ligninden yoksun otsu bitkilerde ise odunlaşma gözlenmez. (IV) Bu yüzden dayanıksızdırlar, genel- likle ağaçlar kadar uzayamazlar. (V) Gündelik dilde çoğu insanın ağaç olarak değerlendirdiği muz bitkisi ise otsu gövdeli bitkiler için bir istisnadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi girişik birleşik cümle değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V
61. Sorumluluklarını yerine getirirsen herkesten övgü
alırsın.
Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisin-
de doğru olarak verilmiştir?
A) Olumlu - devrik - isim - sıralı
B) Olumsuz - devrik - isim - birleşik
C) Olumlu - kurallı - fiil - sıralı
D) Olumlu - devrik - fiil - basit
E) Olumlu - kurallı - fiil - birleşik
65. 1. Dünya
II. II. Ben
III. III. Sar
IV. IV. Tut
V. V. Sev
Numarala
tamlanan
tur?
A) I
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
61. Sorumluluklarını yerine getirirsen herkesten övgü alırsın. Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisin- de doğru olarak verilmiştir? A) Olumlu - devrik - isim - sıralı B) Olumsuz - devrik - isim - birleşik C) Olumlu - kurallı - fiil - sıralı D) Olumlu - devrik - fiil - basit E) Olumlu - kurallı - fiil - birleşik 65. 1. Dünya II. II. Ben III. III. Sar IV. IV. Tut V. V. Sev Numarala tamlanan tur? A) I
7) (1) Ankara, tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur (II)
Burada kerpiç bir duvardan lyonya tarzında bir sü-
tun başlığı fırlar; bir türbe merdiveninin basama-
ğında bir Roma konsülünün şehre gelişini kutla-
yan bir baş görünür. (III) Ahi Şerafettin'in türbesini,
asırlardır Greko Romen aslanları bekler (IV) Bu
yüzden Aslanhane adını alan caminin mihrabında
Etilerin toprak ve bereket ilahesinden başka bir
şey olmayan bir yılan, meyveler arasında dolanır.
(V) Mumyalanmış bir eşeğe benzeyen cılız, sanki
tenekeden yapılma bir lokomotif; ince, uzun hör-
gücünü kaldırmış, bitkin develeri anımsatan va-
gonlar da bunların arasında Kayseri yolunu tutar.
Numaralandırılmış cümleler yapı bakımından
ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) I B) II
C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
7) (1) Ankara, tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur (II) Burada kerpiç bir duvardan lyonya tarzında bir sü- tun başlığı fırlar; bir türbe merdiveninin basama- ğında bir Roma konsülünün şehre gelişini kutla- yan bir baş görünür. (III) Ahi Şerafettin'in türbesini, asırlardır Greko Romen aslanları bekler (IV) Bu yüzden Aslanhane adını alan caminin mihrabında Etilerin toprak ve bereket ilahesinden başka bir şey olmayan bir yılan, meyveler arasında dolanır. (V) Mumyalanmış bir eşeğe benzeyen cılız, sanki tenekeden yapılma bir lokomotif; ince, uzun hör- gücünü kaldırmış, bitkin develeri anımsatan va- gonlar da bunların arasında Kayseri yolunu tutar. Numaralandırılmış cümleler yapı bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? A) I B) II C) III D) IV E) V
15. (1) Odamın balkonundan baktığımda karanlığın
içinden gelen dalga seslerini duyuyorum. (II) Gece,
başka şeyleri görmeme izin vermiyor. (III) Yatağa
girdiğimde, İstanbul'da şu an öğle yemeği yediğini
düşünüyorum. (IV) Türkiye'den 12 saat öncesini
yaşadığımı hesaplarken uykunun kolları boynuma
dolanıyor: (V) Sabah çok erkenden uyanıyorum.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
15. (1) Odamın balkonundan baktığımda karanlığın içinden gelen dalga seslerini duyuyorum. (II) Gece, başka şeyleri görmeme izin vermiyor. (III) Yatağa girdiğimde, İstanbul'da şu an öğle yemeği yediğini düşünüyorum. (IV) Türkiye'den 12 saat öncesini yaşadığımı hesaplarken uykunun kolları boynuma dolanıyor: (V) Sabah çok erkenden uyanıyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han- gisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca ötekilerden
farklıdır?
A) Geçmiş yıllarda depremlerle hasar oluşan ve
helby onarım gören tarihî yapı, uzun yıllardır atıl olarak
bulunuyordu.
Xosh
ev 79 512
B) Bir yıl sürecek çalışmalarda Makedon Kulesi'nin
by nem restorasyonun yanı sıra çevresinde de düzenle-
meler yapılacak.
eilles
Carisb Hom
C) Yerden 48 metre yükseklikte bulunan kulenin üst
eb'seer bölümüne de seyir kulesi yapılacağı bildirildi.
BVD) Müze olarak açılacak Makedonya Kulesi'ne ge-
se lebblenler tarihî yapıyı gezdikten sonra seyir tepesine
dnevidel çıkarak buradan tarihî kenti izleme fırsatı bula-
emisis cake id nheb ev nugoy nendeslob ebonel
E) Kule, Edirne'nin kurucusu Roma İmparatoru
Hadrianus döneminde yapıldı ve o günden bugü-
-siq janine ayakta kalmayı başardı. R
260 erysimüo igns
Bapli
#10
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca ötekilerden farklıdır? A) Geçmiş yıllarda depremlerle hasar oluşan ve helby onarım gören tarihî yapı, uzun yıllardır atıl olarak bulunuyordu. Xosh ev 79 512 B) Bir yıl sürecek çalışmalarda Makedon Kulesi'nin by nem restorasyonun yanı sıra çevresinde de düzenle- meler yapılacak. eilles Carisb Hom C) Yerden 48 metre yükseklikte bulunan kulenin üst eb'seer bölümüne de seyir kulesi yapılacağı bildirildi. BVD) Müze olarak açılacak Makedonya Kulesi'ne ge- se lebblenler tarihî yapıyı gezdikten sonra seyir tepesine dnevidel çıkarak buradan tarihî kenti izleme fırsatı bula- emisis cake id nheb ev nugoy nendeslob ebonel E) Kule, Edirne'nin kurucusu Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yapıldı ve o günden bugü- -siq janine ayakta kalmayı başardı. R 260 erysimüo igns Bapli #10
birleşik
3. Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir akıl, eskimeyen ve
yıpranmayan bir elbise.
Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi yapıca öz-
deştir?
A) Zenginliğin en yücesi dilekleri terk etmektir
B) Gölgem beni izliyorsa güneş ışığını görüyorum
demektir. Bost
C) Zenginlik gurbette yurttur, yoksulluk yurtta gurbet.
DDostlap yitirmek gurbette düşmektir.
E) Akıl tamamlandı mı söz azalır.
www.isemkitap.com
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
birleşik 3. Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir akıl, eskimeyen ve yıpranmayan bir elbise. Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi yapıca öz- deştir? A) Zenginliğin en yücesi dilekleri terk etmektir B) Gölgem beni izliyorsa güneş ışığını görüyorum demektir. Bost C) Zenginlik gurbette yurttur, yoksulluk yurtta gurbet. DDostlap yitirmek gurbette düşmektir. E) Akıl tamamlandı mı söz azalır. www.isemkitap.com
304
D)
E) Gülme komşuna, gelir başına.
12. (1) Karagöz, deriden yapılan tasvirlerin arkadan vuran ışığın
beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan bir
oyundur. (II) Oyunun temel iki kişisi Karagöz ve Hacivattır.
(III) Sanatı demircilik olan Karagöz eğitim görmemiş, neşeli,
şakacı, açık kalpli, saf biridir ve halktan olan insanları tem-
sil eder. (IV) Hacivat ise medrese eğitimi görmüş, Osmanlı
kibarlığına sahip bir kişidir. (V) Oyunda Karagöz ve Hacivat
dışında çeşitli zümrelere ait kişiler de yer alabilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki
lerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümle birleşik isim cümlesidir
B) II. cümle basit isim cümlesidir.
C) III. cümle bağlı bir cümledir.
D) IV. cümle sıralı bir isim cümlesidir.
E) V. cümle basit bir fiil cümlesidir.
YGS / Konu Anlatımlı Soru Bankas
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
304 D) E) Gülme komşuna, gelir başına. 12. (1) Karagöz, deriden yapılan tasvirlerin arkadan vuran ışığın beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan bir oyundur. (II) Oyunun temel iki kişisi Karagöz ve Hacivattır. (III) Sanatı demircilik olan Karagöz eğitim görmemiş, neşeli, şakacı, açık kalpli, saf biridir ve halktan olan insanları tem- sil eder. (IV) Hacivat ise medrese eğitimi görmüş, Osmanlı kibarlığına sahip bir kişidir. (V) Oyunda Karagöz ve Hacivat dışında çeşitli zümrelere ait kişiler de yer alabilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki lerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümle birleşik isim cümlesidir B) II. cümle basit isim cümlesidir. C) III. cümle bağlı bir cümledir. D) IV. cümle sıralı bir isim cümlesidir. E) V. cümle basit bir fiil cümlesidir. YGS / Konu Anlatımlı Soru Bankas
Cümle Çeşitleri
<<
6. 1. Kurnazlık yapayım derken olur olmaz işlerle anıl- 8.
ması güzel olmadı.
II. İnsanlara iyilik yapmayı hedef edindikçe iyileşe-
ceğiz, demiş
III. Dün gece yarısı buralardan göç hareketi başla-
mişti.
IV. Ben ki bundan önce neler neler görmüştüm.
V. Konuştum, o tüm bunlar karşısında sessiz kaldı.
Numaralanmış cümlelerle;
a. girişik birleşik,
b. iç içe birleşik,
c. basit,
d. ki'li birleşik,
e. sıralı bağımsız
cümle çeşitleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden
hangisi yanlış olur?
A) l-a
BH-b
D) IV-d
E) V-e
C) III-c
Aşağ
ca d
A) S
B)
9.
likankitabevi.com.tr
DE
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
Cümle Çeşitleri << 6. 1. Kurnazlık yapayım derken olur olmaz işlerle anıl- 8. ması güzel olmadı. II. İnsanlara iyilik yapmayı hedef edindikçe iyileşe- ceğiz, demiş III. Dün gece yarısı buralardan göç hareketi başla- mişti. IV. Ben ki bundan önce neler neler görmüştüm. V. Konuştum, o tüm bunlar karşısında sessiz kaldı. Numaralanmış cümlelerle; a. girişik birleşik, b. iç içe birleşik, c. basit, d. ki'li birleşik, e. sıralı bağımsız cümle çeşitleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) l-a BH-b D) IV-d E) V-e C) III-c Aşağ ca d A) S B) 9. likankitabevi.com.tr DE
132
Artık demir almak2069
gelmişse zamandan
echule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Yukarıdaki
10069 43210"zeler yapı bakımından nasıl bir cümledir?
A. Ki'li birl10069 43210069
43210069
10069
cümle
43 B. İç içe birleşik
0069 43210069
120mle 9 43210069 43210069 43210
C.
9 D. Şarth birleşik cümle10069
42 olaylı cümle
43210069 43210069
10069 43210069 43210069
10069 43210
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
132 Artık demir almak2069 gelmişse zamandan echule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yukarıdaki 10069 43210"zeler yapı bakımından nasıl bir cümledir? A. Ki'li birl10069 43210069 43210069 10069 cümle 43 B. İç içe birleşik 0069 43210069 120mle 9 43210069 43210069 43210 C. 9 D. Şarth birleşik cümle10069 42 olaylı cümle 43210069 43210069 10069 43210069 43210069 10069 43210