Yapılarına Göre Cümleler Soruları

2.
(1) Dış kuvvetler; yeryüzünün aşınma, taşıma ve biri-
kim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar.
(II) Bu süreçte yüksek ve engebeli kesimler aşınarak
buralardan çıkan malzemeler alçak ve düz alanlara taşı-
nir. (III) Taşınan malzemelerin birikmesiyle çeşitli yeryü-
zü şekilleri meydana gelir. (IV) Dış kuvvet ve süreçlerin
etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşullardan da etkilene-
rek bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. (V) Örneğin
genellikle yağışlı bölgelerde akarsular, kurak-yarı kurak
bölgelerde rüzgârlar, kıyılarda dalga ve akıntılar, kars-
tik bölgelerde yer altı suları, yüksek enlemler ile dağlık
bölgelerde ise buzullar daha etkilidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapı-
si bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
2. (1) Dış kuvvetler; yeryüzünün aşınma, taşıma ve biri- kim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. (II) Bu süreçte yüksek ve engebeli kesimler aşınarak buralardan çıkan malzemeler alçak ve düz alanlara taşı- nir. (III) Taşınan malzemelerin birikmesiyle çeşitli yeryü- zü şekilleri meydana gelir. (IV) Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşullardan da etkilene- rek bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. (V) Örneğin genellikle yağışlı bölgelerde akarsular, kurak-yarı kurak bölgelerde rüzgârlar, kıyılarda dalga ve akıntılar, kars- tik bölgelerde yer altı suları, yüksek enlemler ile dağlık bölgelerde ise buzullar daha etkilidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapı- si bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
11) Fizik, doğadan üstün olan ve doğa yasalarına yansı-
Tek yoklem
yan ilkelerin tabiat alanındaki uygulanışıdır.
fi:1:0-
Girişik birlesik Cümledi. çünki ver, ve
Aşağıdaki cümlelerin hangisi verilen cümle ile ya-Siler d.
pica özdeştir?
A) Kısa bir süre için düşüncelerimizi serbest bırak-
malıyız.
Sıradan zihnimizle baktığımızda düşünce ırmağı-
nın kesintisiz olduğunu zannederiz.
C) Süreksizlik birçok gerçeği ortaya koydu ama hâlâ
son bir hazinesi daha var.
D) Çağımızdan önceki ilk bin yıl Hintlerin batısında
Iranlılar ikamet etmiştir.
E) Ege'nin geçmişi oldukça zengindir ve çok sayıda
buluntuyla sergilenmektedir.
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
11) Fizik, doğadan üstün olan ve doğa yasalarına yansı- Tek yoklem yan ilkelerin tabiat alanındaki uygulanışıdır. fi:1:0- Girişik birlesik Cümledi. çünki ver, ve Aşağıdaki cümlelerin hangisi verilen cümle ile ya-Siler d. pica özdeştir? A) Kısa bir süre için düşüncelerimizi serbest bırak- malıyız. Sıradan zihnimizle baktığımızda düşünce ırmağı- nın kesintisiz olduğunu zannederiz. C) Süreksizlik birçok gerçeği ortaya koydu ama hâlâ son bir hazinesi daha var. D) Çağımızdan önceki ilk bin yıl Hintlerin batısında Iranlılar ikamet etmiştir. E) Ege'nin geçmişi oldukça zengindir ve çok sayıda buluntuyla sergilenmektedir.
1.
OFIC
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden
farklıdır?
A) Izlediğiniz bir satranç oyununda oyuncuların yapabileceği
hamleleri ve bunların sonuçlarını analiz etmek hem keyifli
hem de eğitici bir süreçtir.
B) Çocukluk ve ergenlik boyunca artış gösteren göz kırpma
sayısı, yetişkinlikte maksimum değerine ulaşır.
C) Çoğunluğu saydam yapıdaki süte beyazlığını veren, yüz-
de 3,5 oranındaki kütlesi ile suda askıda bulunan protein-
lerdir.
D) Yeryüzünün haritaya aktarılmasını, yani yeryüzündeki
koordinatların haritadaki koordinatlara dönüştürülmesini
sağlayan matematiksel denklemlere harita projeksiyonu
adı veriliyor.
E) Esneme sırasında ağzımızın genişçe açılmasıyla gözleri-
miz kapanma noktasına gelir ve göz çevresindeki yüz kas-
ları kasılarak gözyaşı bezleri üzerinde basınç oluşturur.
PO
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
1. OFIC Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Izlediğiniz bir satranç oyununda oyuncuların yapabileceği hamleleri ve bunların sonuçlarını analiz etmek hem keyifli hem de eğitici bir süreçtir. B) Çocukluk ve ergenlik boyunca artış gösteren göz kırpma sayısı, yetişkinlikte maksimum değerine ulaşır. C) Çoğunluğu saydam yapıdaki süte beyazlığını veren, yüz- de 3,5 oranındaki kütlesi ile suda askıda bulunan protein- lerdir. D) Yeryüzünün haritaya aktarılmasını, yani yeryüzündeki koordinatların haritadaki koordinatlara dönüştürülmesini sağlayan matematiksel denklemlere harita projeksiyonu adı veriliyor. E) Esneme sırasında ağzımızın genişçe açılmasıyla gözleri- miz kapanma noktasına gelir ve göz çevresindeki yüz kas- ları kasılarak gözyaşı bezleri üzerinde basınç oluşturur. PO
4.
D) IV ve V
E) II, III vo v
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz, birleşik, devrik
bir isim cümlesidir?
A) Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
B) O, adını koyamadığımız bambaşka bir duyguydu.
C) Bir çiçek istiyorum, ben bakmasam solacak
X
a
Elların, peşinden koşup yakalayamadığı bu şairin
yoktu kimseden korkusu.
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
4. D) IV ve V E) II, III vo v Aşağıdakilerden hangisi olumsuz, birleşik, devrik bir isim cümlesidir? A) Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne B) O, adını koyamadığımız bambaşka bir duyguydu. C) Bir çiçek istiyorum, ben bakmasam solacak X a Elların, peşinden koşup yakalayamadığı bu şairin yoktu kimseden korkusu.
A
12. (1) Ebru yapmak için kullanılan boyalar renkli toprak-
lardan ya da bitkilerden elde edilir. (II) Boyalar, el
taşı ismi verilen bir mermer parçasıyla ezilerek toz
hâline getirilir. (III) Bu boyalar suda hiçbir şekilde çö-
zünmez. (IV) Boyaların ebrunun üzerinde kalması ve
düzgün bir şekilde yayılması için özel bir sıvı olan öd
SIVISI boyaların içine belirli ölçülerde eklenir. (V) Bu
SIVI genellikle sığır ödünden elde edilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, bağlı cümledir.
B) II. cümle, girişik birleşik cümledir.
C) III. cümle, basit cümledir.
D) IV. cümle, kurallı bir fiil cümlesidir.
E) V. cümle, anlamca ve biçimce olumludur.
14.
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
A 12. (1) Ebru yapmak için kullanılan boyalar renkli toprak- lardan ya da bitkilerden elde edilir. (II) Boyalar, el taşı ismi verilen bir mermer parçasıyla ezilerek toz hâline getirilir. (III) Bu boyalar suda hiçbir şekilde çö- zünmez. (IV) Boyaların ebrunun üzerinde kalması ve düzgün bir şekilde yayılması için özel bir sıvı olan öd SIVISI boyaların içine belirli ölçülerde eklenir. (V) Bu SIVI genellikle sığır ödünden elde edilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle, bağlı cümledir. B) II. cümle, girişik birleşik cümledir. C) III. cümle, basit cümledir. D) IV. cümle, kurallı bir fiil cümlesidir. E) V. cümle, anlamca ve biçimce olumludur. 14.
(32) Betonun giderek yeşili yuttuğu günümüzde bile her daim
bitkilerle iç içeyiz: Evlerimizi, balkonlarımızı onlarla süs-
lüyor, sokaklarda yanlarından geçiyor, parklarda onlan
seyre dalıyoruz. Peki ama bitkilerin nasıl bir dünyası ol-
duğunu hiç düşünüyor muyuz? Biyolog Daniel Chamovitz
bitkilerin dünyayı nasıl deneyimlediklerini inceliyor. Char-
les Darwin ve çağdaşlarından günümüz bilim insanlarına
kadar birçok yaratıcı zihnin tasarladığı deneyler ışığında,
bitkilerin görme, koklama, duyma, dokunma duyuları ara-
cılığıyla neleri "bildiklerini" anlatıyor. Çeşitli kimyasallar
sayesinde nasıl birbirleriyle "haberleştiklerini", aşağıyla
yukarıyı nasıl ayırt ettiklerini, dokunmaya nasıl tepki ver-
diklerini, neler "hatırladıklarını" ve çevrelerinin nasıl "far-
kında olduklarını" açıklıyor. Böylece bitkilerin pek az bil-
diğimiz zengin dünyasını tanımamıza ve dünyaya onların
"gözlerinden bakmamıza" imkân tanıyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Okuyucunun zihninde canlandırma
B) Alıcıyı harekete geçirme
C) Olay içinde yaşatma
D) Düşsel ögelerden yararlanma
E) Bir konu hakkında bilgi verme
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
(32) Betonun giderek yeşili yuttuğu günümüzde bile her daim bitkilerle iç içeyiz: Evlerimizi, balkonlarımızı onlarla süs- lüyor, sokaklarda yanlarından geçiyor, parklarda onlan seyre dalıyoruz. Peki ama bitkilerin nasıl bir dünyası ol- duğunu hiç düşünüyor muyuz? Biyolog Daniel Chamovitz bitkilerin dünyayı nasıl deneyimlediklerini inceliyor. Char- les Darwin ve çağdaşlarından günümüz bilim insanlarına kadar birçok yaratıcı zihnin tasarladığı deneyler ışığında, bitkilerin görme, koklama, duyma, dokunma duyuları ara- cılığıyla neleri "bildiklerini" anlatıyor. Çeşitli kimyasallar sayesinde nasıl birbirleriyle "haberleştiklerini", aşağıyla yukarıyı nasıl ayırt ettiklerini, dokunmaya nasıl tepki ver- diklerini, neler "hatırladıklarını" ve çevrelerinin nasıl "far- kında olduklarını" açıklıyor. Böylece bitkilerin pek az bil- diğimiz zengin dünyasını tanımamıza ve dünyaya onların "gözlerinden bakmamıza" imkân tanıyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? A) Okuyucunun zihninde canlandırma B) Alıcıyı harekete geçirme C) Olay içinde yaşatma D) Düşsel ögelerden yararlanma E) Bir konu hakkında bilgi verme
5.
(1) Uzun süredir kararsızdı; aklı gitmemesini, yüreği git-
mesin buyuruyordu. (II) Gidip dostlarımı görmeliyim, diye
içinden geçirdi. (III) Belgelerini bile hazırlamıştı. (IV) Uçağa
atlasa, iki saat sonra oradaydı. (V) Sonra o mis gibi hava,
dost yüzler...
Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) 1. cümle sıralı bir cümledir.
B) II. cümle yapısına göre birleşik bir fiil cümlesidir.
C) III. cümlede sözde özne kullanılmıştır.
D) IV. cümle isim cümlesidir.
E) V. cümle eksiltili bir cümledir.
6. Kötü konu, kalemini ustaca kullanabilene zarar veremez;
iyi konu da sıradan birini usta yapmaya yetmez
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi (söylenemez?
A) Bağımsız sıralı bir cümledir.
B) Her iki cümle de olumsuz fiil cümlesidir.
C) Her iki cumle de kurallıdır.
Gendemik
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
5. (1) Uzun süredir kararsızdı; aklı gitmemesini, yüreği git- mesin buyuruyordu. (II) Gidip dostlarımı görmeliyim, diye içinden geçirdi. (III) Belgelerini bile hazırlamıştı. (IV) Uçağa atlasa, iki saat sonra oradaydı. (V) Sonra o mis gibi hava, dost yüzler... Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) 1. cümle sıralı bir cümledir. B) II. cümle yapısına göre birleşik bir fiil cümlesidir. C) III. cümlede sözde özne kullanılmıştır. D) IV. cümle isim cümlesidir. E) V. cümle eksiltili bir cümledir. 6. Kötü konu, kalemini ustaca kullanabilene zarar veremez; iyi konu da sıradan birini usta yapmaya yetmez Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi (söylenemez? A) Bağımsız sıralı bir cümledir. B) Her iki cümle de olumsuz fiil cümlesidir. C) Her iki cumle de kurallıdır. Gendemik
E Dolay
18. I. Konakta birbirinden güzel birçok tablo vardi.
II. Kalakaldım bana anlattıklarını dinledikten sonra.
III. Kapı açıldı ve ufak tefek biri içeri girdi.
IV. Karanlıkta onun radyodaki konuşmasını dinliyordum.
V. Çocukluğunda dedemle çok güzel oyunlar oynardik.
Yukarıdaki cümleler yapısı yönünden ikişerli eşleşti-
rildiğinde hangisi dışta kalır?
B) II
A)1
dog
hesne-yüklem-özne
Da>c
D) IV EV
P
2
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
E Dolay 18. I. Konakta birbirinden güzel birçok tablo vardi. II. Kalakaldım bana anlattıklarını dinledikten sonra. III. Kapı açıldı ve ufak tefek biri içeri girdi. IV. Karanlıkta onun radyodaki konuşmasını dinliyordum. V. Çocukluğunda dedemle çok güzel oyunlar oynardik. Yukarıdaki cümleler yapısı yönünden ikişerli eşleşti- rildiğinde hangisi dışta kalır? B) II A)1 dog hesne-yüklem-özne Da>c D) IV EV P 2
?
ura-
ün-
üt-
6.
n
Sanki hiç kimse bilmiyormuş gibi davranıyordu içimde
birikmiş öfkeyi.
Lilims
Bu parçadaki cümlenin yükleminin türüne ve çeşidine
göre özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalın bir sis örtüsünde kaybettiği sevgilisini çok özlü-
yordu.
B) Öyle coşkuluydu ki yanımda otururken.
Işığın kırmızı yandığını fark etmedim dedi kendisine
ceza yazan polise.
D) Baş başa kalmak için türlü bahaneler uydurdum.
Portresini yaptığım kız şimdi benden çok uzaklarda.
TYT TÜRKÇE
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
? ura- ün- üt- 6. n Sanki hiç kimse bilmiyormuş gibi davranıyordu içimde birikmiş öfkeyi. Lilims Bu parçadaki cümlenin yükleminin türüne ve çeşidine göre özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalın bir sis örtüsünde kaybettiği sevgilisini çok özlü- yordu. B) Öyle coşkuluydu ki yanımda otururken. Işığın kırmızı yandığını fark etmedim dedi kendisine ceza yazan polise. D) Baş başa kalmak için türlü bahaneler uydurdum. Portresini yaptığım kız şimdi benden çok uzaklarda. TYT TÜRKÇE
FİİLLER-CÜMLE ÖGELERİ-CÜMLE TÜRLERİ-ANLATIM BOZUKLUKLARI
(21)
21. (1) Başımı kaldırıp koruluğa bakınca her şey birdenbire
dile geldi. (II) Etrafında körebe oynadığımız büyük fıstık
ağacı bir hasretlinin elleri gibi bana dallarını uzatıyordu.
so(III) Bacağımdaki yarayı tamamen unutup ona doğru
C yürüdüm. (IV) Gövdesine sarılıp öpmek istedim ama bunu
yapamadım. (V) Onun yosun tutmuş sert kabuğuna alnı-
mi dayayıp sessiz sessiz ağlamaya başladım.
stor Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
eurA) 1. cümle kurallı, birleşik cümledir.
B)
9V DORETT
cümlede özne ve zarf tümleci birer söz öbeğidir.
C) III. cümle basit, kurallı bir cümledir.
D) IV. cümle öznesi ortak bağımlı cümledir.
nebmeny
E) V. cümlede birden fazla yan cümlecik kullanıtmıştır.
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
FİİLLER-CÜMLE ÖGELERİ-CÜMLE TÜRLERİ-ANLATIM BOZUKLUKLARI (21) 21. (1) Başımı kaldırıp koruluğa bakınca her şey birdenbire dile geldi. (II) Etrafında körebe oynadığımız büyük fıstık ağacı bir hasretlinin elleri gibi bana dallarını uzatıyordu. so(III) Bacağımdaki yarayı tamamen unutup ona doğru C yürüdüm. (IV) Gövdesine sarılıp öpmek istedim ama bunu yapamadım. (V) Onun yosun tutmuş sert kabuğuna alnı- mi dayayıp sessiz sessiz ağlamaya başladım. stor Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? eurA) 1. cümle kurallı, birleşik cümledir. B) 9V DORETT cümlede özne ve zarf tümleci birer söz öbeğidir. C) III. cümle basit, kurallı bir cümledir. D) IV. cümle öznesi ortak bağımlı cümledir. nebmeny E) V. cümlede birden fazla yan cümlecik kullanıtmıştır.
9 Denize, balıklara, iskeleye
Az mı türkü söylerdim o günler
Yine söylerim esince
İçim itiraz eder sessizce
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine yer veril-
memiştir?
Ad cümlesine
B) Basit cümleye
C) Birleşik cümleye
D) Eylem cümlesine
E) Devrik cümleye
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
9 Denize, balıklara, iskeleye Az mı türkü söylerdim o günler Yine söylerim esince İçim itiraz eder sessizce Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine yer veril- memiştir? Ad cümlesine B) Basit cümleye C) Birleşik cümleye D) Eylem cümlesine E) Devrik cümleye
8. Aşağıdakilerden hangisl şartli birleşik cümledir?
A) "Kendinize önce bir hedef belirlemelisiniz." diyordu.
Az daha hızlansa önde giden birkaç yarışmacıyı
geride bırakabilir.
C) Kitapların dünyası muhteşemdir, her kitap yepyeni bir
yolculuktur.
D)
Evden bir türlü çıkmadık çünkü temizliği bitiremedik.
E) Baktığım hiçbir yerde kulaklığımı bulamadım.
11. Aşa
değ
AL
B)
C)
D)
EY
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
8. Aşağıdakilerden hangisl şartli birleşik cümledir? A) "Kendinize önce bir hedef belirlemelisiniz." diyordu. Az daha hızlansa önde giden birkaç yarışmacıyı geride bırakabilir. C) Kitapların dünyası muhteşemdir, her kitap yepyeni bir yolculuktur. D) Evden bir türlü çıkmadık çünkü temizliği bitiremedik. E) Baktığım hiçbir yerde kulaklığımı bulamadım. 11. Aşa değ AL B) C) D) EY
157. () Pekin'deki "İmparator Yolu" hayli ilginç geldi bana.
(II) Oya gibi işli bu mermer yoldan imparatordan baş-
kası geçemezmiş. (III) Ama, imparatorun yatak odasını
zevksiz buldum doğrusu. (IV) Ayrıca oda küçüktü ve
biraz karanlıktı. (V) Ufak bir yatağın üstü, mavi bir ku-
maşla tiyatro perdesi gibi kapanıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yapı-
ca ötekilerden farklıdır?
C) III.
D) IV.
E) V.
158 Asağıdaki cümlelerin hangisi vapıca ötekilerden fark-
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
157. () Pekin'deki "İmparator Yolu" hayli ilginç geldi bana. (II) Oya gibi işli bu mermer yoldan imparatordan baş- kası geçemezmiş. (III) Ama, imparatorun yatak odasını zevksiz buldum doğrusu. (IV) Ayrıca oda küçüktü ve biraz karanlıktı. (V) Ufak bir yatağın üstü, mavi bir ku- maşla tiyatro perdesi gibi kapanıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yapı- ca ötekilerden farklıdır? C) III. D) IV. E) V. 158 Asağıdaki cümlelerin hangisi vapıca ötekilerden fark-
6.
E) Sıralı cümle
nie
(1) İstanbul'da yağmur yağmaya başladı yavaş yavaş. (II) İnsanlar
islanmadan evlerine yetişmek için koşturuyor. (III) Trafik her ge-
çen gün biraz daha artıyor. (IV) Trafik ve yağmur İstanbullunun
en korktuğu... (V) Ne yazık ki bu yaşam kavgasında herkes; an-
sızın bastıran yağmura, trafiğe ve kalabalığa tahammül etmek
zorunda.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
da verilenlerden hangisi yanlıştır?
AT. cümle devrik bir fiil cümlesidir.
11. cümle birleşik yapılı bir cümledir.+
C) III. cümle kurallı bir fiil cümlesidir. +
DIV. cümle eksiltili bir cümledir.
V. cümle sıralı bir cümledir.
(107)
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
6. E) Sıralı cümle nie (1) İstanbul'da yağmur yağmaya başladı yavaş yavaş. (II) İnsanlar islanmadan evlerine yetişmek için koşturuyor. (III) Trafik her ge- çen gün biraz daha artıyor. (IV) Trafik ve yağmur İstanbullunun en korktuğu... (V) Ne yazık ki bu yaşam kavgasında herkes; an- sızın bastıran yağmura, trafiğe ve kalabalığa tahammül etmek zorunda. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? AT. cümle devrik bir fiil cümlesidir. 11. cümle birleşik yapılı bir cümledir.+ C) III. cümle kurallı bir fiil cümlesidir. + DIV. cümle eksiltili bir cümledir. V. cümle sıralı bir cümledir. (107)
irçok
Bay-
e hü-
vişler
ece-
(V)
meyi,
isin-
V
Ams 3061
16. Aşağıdakilerden hangisi hangisi bağlı cümledir?
A) Sizinle anlaşamayacağız madem o hâlde şimdi-
den sözleşmeyi bozalım.
B) Sanatçının asıl görevi kendi hayatındaki izleri
okurunun da görmesini ve hissetmesini sağla-
maktır.
Bagleg
C) Yazarın romanlarındaki betimlemeler zayıf olsa
da çocukluk günlerimize gün gibi ayna tutuyor.
Star D) Yardıma muhtaç insanların yüksek mertebelere
ulaşması çok uzak bir ihtimaldir.
E) Okuyucunun beklentilerine uygun yapıtlar ver-
mek sanatçının asıl amacımalıdır.
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
irçok Bay- e hü- vişler ece- (V) meyi, isin- V Ams 3061 16. Aşağıdakilerden hangisi hangisi bağlı cümledir? A) Sizinle anlaşamayacağız madem o hâlde şimdi- den sözleşmeyi bozalım. B) Sanatçının asıl görevi kendi hayatındaki izleri okurunun da görmesini ve hissetmesini sağla- maktır. Bagleg C) Yazarın romanlarındaki betimlemeler zayıf olsa da çocukluk günlerimize gün gibi ayna tutuyor. Star D) Yardıma muhtaç insanların yüksek mertebelere ulaşması çok uzak bir ihtimaldir. E) Okuyucunun beklentilerine uygun yapıtlar ver- mek sanatçının asıl amacımalıdır.
mi Cevapl Test - 2
43. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle, ikinci
cümlenin nedenidir?
A) Ona bir daha borç vermem, aldığını vermiyor.
B) Bana birkaç kez yalan söyledi, artık ona güven-
miyorum.
C) İşi bitirmem çok zor, hem vaktim hem isteğim
kalmadı.
D) Bu şekilde konuşma, onun iyi bir insan olduğu-
nu biliyorsun.
E) Yarın sinemaya gelemem, ertesi gün sınavım
var.
Lise Türkçe
Yapılarına Göre Cümleler
mi Cevapl Test - 2 43. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle, ikinci cümlenin nedenidir? A) Ona bir daha borç vermem, aldığını vermiyor. B) Bana birkaç kez yalan söyledi, artık ona güven- miyorum. C) İşi bitirmem çok zor, hem vaktim hem isteğim kalmadı. D) Bu şekilde konuşma, onun iyi bir insan olduğu- nu biliyorsun. E) Yarın sinemaya gelemem, ertesi gün sınavım var.