Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman Soruları

TÜRKÇE / 2021
tamlanan duru-
12. Adıllarla kurulan ad tamlamalarında
mundaki ad düşebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya ör-
nek vardır?
A) Bahçenin etrafına, tel örgü çekmişlerdi.
B) Beni ayakta tutan, hayata olan sevdamdır, diyordu.
C) Şurada park edilen araba, bir yıl önce bizimdi.
D) Mahallemizin, en saygın insanıdır Ahmet Efendi.
E), Tarihin derinliklerinde yaşamımın güzel anlarını arı-
yorum.
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
TÜRKÇE / 2021 tamlanan duru- 12. Adıllarla kurulan ad tamlamalarında mundaki ad düşebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya ör- nek vardır? A) Bahçenin etrafına, tel örgü çekmişlerdi. B) Beni ayakta tutan, hayata olan sevdamdır, diyordu. C) Şurada park edilen araba, bir yıl önce bizimdi. D) Mahallemizin, en saygın insanıdır Ahmet Efendi. E), Tarihin derinliklerinde yaşamımın güzel anlarını arı- yorum.
1. Tan yıldızı gibi parladın çıktın
Gören âşıkların bağrını yaktın
Güzel turna mısın gölden mi kalktın
Al valasın yeşil başın sevdiğim
Verilen şiirde kullanılan kafiye türü
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tam kafiye
D) Tunç kafiye
A) Yarım kafiye
C) Zengin kafiye
E) Cinasli kafiye
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
1. Tan yıldızı gibi parladın çıktın Gören âşıkların bağrını yaktın Güzel turna mısın gölden mi kalktın Al valasın yeşil başın sevdiğim Verilen şiirde kullanılan kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir? B) Tam kafiye D) Tunç kafiye A) Yarım kafiye C) Zengin kafiye E) Cinasli kafiye
MUBA YAYINLARI
4.
I. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ile imzalanma-
si öngörülen Sevr Antlaşması Saltanat Şurası tarafından 10
Ağustos 1920'de imzalanmış ancak antlaşma hukuki olarak
geçersiz sayılmıştır.
Verilen bilgilere göre, anlaşmanın geçersiz sayılma ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) İtilaf Devletleri'nin aralarındaki anlaşmazlık
B) Saltanat Şurası'ndaki bir takım üyelerin itiraz etmesi
C) Padişahın Sevr Antlaşması'na karşı çıkması
D) Antlaşmayı onaylayacak Mebusan Meclisi'nin olmaması
E) Yunanistan'ın işgallerinde başarısız olacağı düşüncesi
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
MUBA YAYINLARI 4. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ile imzalanma- si öngörülen Sevr Antlaşması Saltanat Şurası tarafından 10 Ağustos 1920'de imzalanmış ancak antlaşma hukuki olarak geçersiz sayılmıştır. Verilen bilgilere göre, anlaşmanın geçersiz sayılma ne- deni aşağıdakilerden hangisidir? A A) İtilaf Devletleri'nin aralarındaki anlaşmazlık B) Saltanat Şurası'ndaki bir takım üyelerin itiraz etmesi C) Padişahın Sevr Antlaşması'na karşı çıkması D) Antlaşmayı onaylayacak Mebusan Meclisi'nin olmaması E) Yunanistan'ın işgallerinde başarısız olacağı düşüncesi
2.
Mustafa Kemal'in;
"Vatan Şairi" olarak okuyup etkilendiği,
"Ordunun Destanı" adlı şiirde ismine yer veren,
"Vücudumun babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin
babası ise O'dur." dediği,
"Ben inkılap ruhunu ondan aldım." dediği
kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
●
●
●
A) Falih Rıfkı Atay
Ziya Gökalp
B) Namık Kemal
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Tevfik Fikret
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
2. Mustafa Kemal'in; "Vatan Şairi" olarak okuyup etkilendiği, "Ordunun Destanı" adlı şiirde ismine yer veren, "Vücudumun babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin babası ise O'dur." dediği, "Ben inkılap ruhunu ondan aldım." dediği kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ● ● ● A) Falih Rıfkı Atay Ziya Gökalp B) Namık Kemal D) Mehmet Emin Yurdakul E) Tevfik Fikret
14. Düzyazıda cümlelerin veya bir cümle içinde birden çok
yapılır.
sözcüğün sonlarındaki ses benzerliği ile
15. Şiirde "b, m, f, p, v" gibi dudak ünsüzleri kullanılmayarak
sanatı yapılır.
Nedir zaman, r
İniş mi, yokuş
Cevap:
10. Yusuf ol deb
üzel
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
14. Düzyazıda cümlelerin veya bir cümle içinde birden çok yapılır. sözcüğün sonlarındaki ses benzerliği ile 15. Şiirde "b, m, f, p, v" gibi dudak ünsüzleri kullanılmayarak sanatı yapılır. Nedir zaman, r İniş mi, yokuş Cevap: 10. Yusuf ol deb üzel
3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlama-
lardan hangisinin türü farklıdır?
A) Bukleli saçları rüzgârda savruluyordu genç kı-
zin.
B) Adamın korku filmleri koleksiyonu varmış denil-
diğine göre.
C) Sıcak havalarda nefes aldığımı deniz kenarları
da artık betonlaşıyor.
D) Hasta yakınları bir umutla kapı önünde bekleşi-
yordu.
E) Sınav soruları akşamdan görevlilerce binaya ge-
tiriliyormuş.
10
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlama- lardan hangisinin türü farklıdır? A) Bukleli saçları rüzgârda savruluyordu genç kı- zin. B) Adamın korku filmleri koleksiyonu varmış denil- diğine göre. C) Sıcak havalarda nefes aldığımı deniz kenarları da artık betonlaşıyor. D) Hasta yakınları bir umutla kapı önünde bekleşi- yordu. E) Sınav soruları akşamdan görevlilerce binaya ge- tiriliyormuş. 10
15.
eis
*****
A Kitapçığı
Maarif müdürünün toparlak siyah sakalı, bulanık sü-
nepe ve mürai gözleri, hilekâr uzun yüzü altında iğ-
renç, ince dudaklı bir ağzı vardı. Yanındaki meclis-i
idare azasından, yerli Ömer Efendi, abani sarıklı,
temiz yüzlü, kır sakallı, görmüş geçirmiş, mahzun,
siyah gözleriyle insana bakan bir simaya sahipti. İkisi
de Aliye'yi görünce şaşırdılar. Maarif müdürünün bu-
lanık gözleri daha bulandı, burnu uzadı, bütün yüzü
daha hilekâr ve kibirle riyakâr bir tevazuyu karıştıran
tavrını aldı.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alındığı ro-
manın yazarına ait bir eserdir?
A) Nur Baba
B) İstanbul'un iç Yüzü
C) Çalıkuşu
D) Ateşten Gömlek
E) Kınık Hayatlar
16. Roman kahramanlarımı nereden seçtiğimi, nasıl ya
rattığımı soruyorlar sık sık. Her kesimden insana yer
var benim romanlarımda. Yalnız seçkinlerin yaşamını
dile getirm
Inr de kö
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
15. eis ***** A Kitapçığı Maarif müdürünün toparlak siyah sakalı, bulanık sü- nepe ve mürai gözleri, hilekâr uzun yüzü altında iğ- renç, ince dudaklı bir ağzı vardı. Yanındaki meclis-i idare azasından, yerli Ömer Efendi, abani sarıklı, temiz yüzlü, kır sakallı, görmüş geçirmiş, mahzun, siyah gözleriyle insana bakan bir simaya sahipti. İkisi de Aliye'yi görünce şaşırdılar. Maarif müdürünün bu- lanık gözleri daha bulandı, burnu uzadı, bütün yüzü daha hilekâr ve kibirle riyakâr bir tevazuyu karıştıran tavrını aldı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alındığı ro- manın yazarına ait bir eserdir? A) Nur Baba B) İstanbul'un iç Yüzü C) Çalıkuşu D) Ateşten Gömlek E) Kınık Hayatlar 16. Roman kahramanlarımı nereden seçtiğimi, nasıl ya rattığımı soruyorlar sık sık. Her kesimden insana yer var benim romanlarımda. Yalnız seçkinlerin yaşamını dile getirm Inr de kö
12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Türkçeyi en iyi kullanan şairlerden olan Turgut
Uyar'ın Arz-ı Hal" adlı şiir kitabı vardır.
B) Behçet Necatigil, ömrü boyunca sokakta, her
günkü basit ve dar hayatın içinde yaşayan
insanların, mutluluğu evlerinde arayanların
şiirini yazmıştır.
C) Yedi Meşaleciler grubunun bir üyesi olan Ziya
Osman Saba'nın "Mesut Insanlar Fotofrafha-
nesi" adlı öykü kitabı vardır.
Millî ve gelenekçi bir topluluk olan Hisarcıların
önemli üyelerinden biri de llhan Geçer'dir.
E) Çağımızın Dede Korkut'u olarak anılan Behçet
Kemal Çağlar'ın tarihî romanları vardır.
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Türkçeyi en iyi kullanan şairlerden olan Turgut Uyar'ın Arz-ı Hal" adlı şiir kitabı vardır. B) Behçet Necatigil, ömrü boyunca sokakta, her günkü basit ve dar hayatın içinde yaşayan insanların, mutluluğu evlerinde arayanların şiirini yazmıştır. C) Yedi Meşaleciler grubunun bir üyesi olan Ziya Osman Saba'nın "Mesut Insanlar Fotofrafha- nesi" adlı öykü kitabı vardır. Millî ve gelenekçi bir topluluk olan Hisarcıların önemli üyelerinden biri de llhan Geçer'dir. E) Çağımızın Dede Korkut'u olarak anılan Behçet Kemal Çağlar'ın tarihî romanları vardır.
Ś
12. Tüm insanlar akıl sahibidir.
Ferruh insandır.
O hâlde Ferruh akıl sahibidir. (Sonuç)
Bu akıl yürütmede sonuç önermesinin I ve II. öncü-
le uygun olduğu için doğru kabul edilmesi aşağıdaki
doğruluk ölçütlerinden hangisini örneklendirir?
?
(I. Öncül)
(II. Öncül)
A) Yararlılık
C) Tutartifik
B) Apaçıklık
D) Uygunluk
E) Tümel uzlaşım
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
Ś 12. Tüm insanlar akıl sahibidir. Ferruh insandır. O hâlde Ferruh akıl sahibidir. (Sonuç) Bu akıl yürütmede sonuç önermesinin I ve II. öncü- le uygun olduğu için doğru kabul edilmesi aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden hangisini örneklendirir? ? (I. Öncül) (II. Öncül) A) Yararlılık C) Tutartifik B) Apaçıklık D) Uygunluk E) Tümel uzlaşım
22. Tanpınar'a göre Türkiye'de yerleşmiş bir roman geleneği
yoktur. (1) Mevcut romanlar ise Avrupai bir gözle
eleştirecek eleştirmenlerden yoksun olarak gazete
köşelerinde yitip gitmektedir. (II) Öte yandan roman
yazarlarımız da kendi eserleri dışında kalan romanlar
üzerine yazı yazmaktan çekinmektedirler. (III) Yani-bir
yazardan şöyle genişçe söz edebilmek için onun ölümünü
beklemek gerekmektedir. (Tanpınar; bu eksikliği,
ülkede "elektrikli edebiyat" ya da geniş anlamıyla sanat
havasının oluşmadığına bağlamaktadır. (V) Ona göre
ülke; roman yazmak için uygun olmasına karşılık, henüz
"yaratılış" için oluşum sürecini tamamlamamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
önce "Bu yüzden bizde eleştiri, 'mersiye ile beraber'
yürümektedir." cümlesi getirilmelidir?
A) I
B) II
C) III
IV
E) V
8
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
22. Tanpınar'a göre Türkiye'de yerleşmiş bir roman geleneği yoktur. (1) Mevcut romanlar ise Avrupai bir gözle eleştirecek eleştirmenlerden yoksun olarak gazete köşelerinde yitip gitmektedir. (II) Öte yandan roman yazarlarımız da kendi eserleri dışında kalan romanlar üzerine yazı yazmaktan çekinmektedirler. (III) Yani-bir yazardan şöyle genişçe söz edebilmek için onun ölümünü beklemek gerekmektedir. (Tanpınar; bu eksikliği, ülkede "elektrikli edebiyat" ya da geniş anlamıyla sanat havasının oluşmadığına bağlamaktadır. (V) Ona göre ülke; roman yazmak için uygun olmasına karşılık, henüz "yaratılış" için oluşum sürecini tamamlamamıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce "Bu yüzden bizde eleştiri, 'mersiye ile beraber' yürümektedir." cümlesi getirilmelidir? A) I B) II C) III IV E) V 8
B
18. Yazar, II. Meşrutiyet Dönemi'ni konu alan bu romanın-
da, Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan değer kargaşasını,
kuşaklar arasındaki kopukluğu ve genel olarak Batılılaş-
manın yol açtığı yozlaşmayı göstermek için Naim Efen-
di ailesini ve onların çevresinden birkaç kişiyi seçer. Na-
im Efendi eski bir Osmanlı, damadı Servet Bey alafran-
ga bir züppe, torunu Seniha "asir sonu" denilen bir kadın
tipinin örneğidir. Seniha'nın sevgilisi Faik Bey Avrupa'da
uzun yıllar yaşamış bir salon adamıdır. Seniha'yı karşılık
bulamadığı bir aşkla seven Hakkı Celis ise hayal ve şi-
ir dünyasında yaşayan, sadece sanata inanan bir kişidir
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakiler
den hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Reşat Nuri Güntekin
Memduh Şevket Esendal
D)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Falih Rıfkı Atay
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
B 18. Yazar, II. Meşrutiyet Dönemi'ni konu alan bu romanın- da, Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan değer kargaşasını, kuşaklar arasındaki kopukluğu ve genel olarak Batılılaş- manın yol açtığı yozlaşmayı göstermek için Naim Efen- di ailesini ve onların çevresinden birkaç kişiyi seçer. Na- im Efendi eski bir Osmanlı, damadı Servet Bey alafran- ga bir züppe, torunu Seniha "asir sonu" denilen bir kadın tipinin örneğidir. Seniha'nın sevgilisi Faik Bey Avrupa'da uzun yıllar yaşamış bir salon adamıdır. Seniha'yı karşılık bulamadığı bir aşkla seven Hakkı Celis ise hayal ve şi- ir dünyasında yaşayan, sadece sanata inanan bir kişidir Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakiler den hangisidir? A) Halide Edip Adıvar B) Reşat Nuri Güntekin Memduh Şevket Esendal D)Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Falih Rıfkı Atay
1
Yaşama karşı bir isyanı yansıtması
. Dilin kuyumcu titizliğiyle
kullanılması
II. Şairin tutkularını ve duygularını dile ge-
tirmesi
W. Şiirin yapı unsurlarına ve biçim güzelli-
ğine önem vermesi
W. Şiirde ritmin ön planda olması
Parnasizm akımına bağlı bir sanatçının
eserlerinde numaralandırılan özellikler-
den hangisinin olması beklenmez?
Ave III
BYalnız II
D) IV ve V
Q) III ve IV
El ve V
0
18
8
&
«
&
8
$
8
&
☆
*
»
&
»
✨
$
%
4
&
$
Ø
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
1 Yaşama karşı bir isyanı yansıtması . Dilin kuyumcu titizliğiyle kullanılması II. Şairin tutkularını ve duygularını dile ge- tirmesi W. Şiirin yapı unsurlarına ve biçim güzelli- ğine önem vermesi W. Şiirde ritmin ön planda olması Parnasizm akımına bağlı bir sanatçının eserlerinde numaralandırılan özellikler- den hangisinin olması beklenmez? Ave III BYalnız II D) IV ve V Q) III ve IV El ve V 0 18 8 & « & 8 $ 8 & ☆ * » & » ✨ $ % 4 & $ Ø
D-AŞAĞIDAKİ METİNDE YER ALAN SIFAT VE İSİM TAMLAMALARINI
BULARAK TABLODA UYGUN KUTUYA YAZINIZ.
"Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sanan kişiler bu kasabalara geldiklerinde
ayrı bir âlemin insanları olduklarını anlarlar. Önemli birtakım şeylerin buralarda adının da anılmadığını,
senelerin burada ancak kahvenin masasının üzerinde duran bir iki gazetede yürüdüğünü, yaylı arabanın yerini
tutan otomobilin, küçük bir dairenin üzerinde ağır ağır dönen hayatta bir değişiklik yapmadığını fark edince
şaşırırlar. Ah ama bilmezler ki bu donmuş sanılan hayatın da büyük dalgaları, şehirlerdekine göre daha az
aktörce, daha sarsıcı maceraları vardır!"
İSİM TAMLAMASIVE TURU
SIFAT TAMLAMASI
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
D-AŞAĞIDAKİ METİNDE YER ALAN SIFAT VE İSİM TAMLAMALARINI BULARAK TABLODA UYGUN KUTUYA YAZINIZ. "Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sanan kişiler bu kasabalara geldiklerinde ayrı bir âlemin insanları olduklarını anlarlar. Önemli birtakım şeylerin buralarda adının da anılmadığını, senelerin burada ancak kahvenin masasının üzerinde duran bir iki gazetede yürüdüğünü, yaylı arabanın yerini tutan otomobilin, küçük bir dairenin üzerinde ağır ağır dönen hayatta bir değişiklik yapmadığını fark edince şaşırırlar. Ah ama bilmezler ki bu donmuş sanılan hayatın da büyük dalgaları, şehirlerdekine göre daha az aktörce, daha sarsıcı maceraları vardır!" İSİM TAMLAMASIVE TURU SIFAT TAMLAMASI
Örnek - 1
Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Efruz Bey - Ömer Seyfettin
B) Turana Doğru - Ziya Gökalp
C) Geçtiğim Yol - Ali Canip Yöntem
D) Beyaz Gölgeler - Celal Sahir Erozan
E) Ordunun Destani - Mehmet Emin Yurdakul
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
Örnek - 1 Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Efruz Bey - Ömer Seyfettin B) Turana Doğru - Ziya Gökalp C) Geçtiğim Yol - Ali Canip Yöntem D) Beyaz Gölgeler - Celal Sahir Erozan E) Ordunun Destani - Mehmet Emin Yurdakul
eis
Yayınlan
23. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı gibi öykü kitapla-
ri olan Selim İleri; öykülerinde yarım asır öncesinin,
güzelliklerini kaybetmemiş İstanbul'unu, o dönemin
insanlarını, geçmişe özlem duygusuyla işlemiştir.
B) Modernist öykünün önemli isimlerinden olan Füru-
zan; kadınların, genç kızların sorunlarını, dağılan aile
bireylerinin sıkıntılarını öykülerinde ele almıştır.
C) Toplumcu gerçekçi anlayışa bağlı olan Oktay Ak-
bal'ın; Troya'da Ölüm Vardı, Dost gibi kitaplarında, bi-
reyin bilinçaltına yönelen, psikolojik yanı ağır basan
öyküleri vardır.
D) Toplumcu gerçekçi edebiyatın ilk temsilcilerinden
olan Sadri Ertem; Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı
İndir Bacayı Kaldır gibi öykülerinde köylülerin kandı-
rılmasını, ağa ve tüccarlar eliyle sömürülmesini konu
etmiştir.
E) Minimal (küçürek) hikâyenin Türk edebiyatındaki en
önemli temsilcisi olan Ferit Edgü; çağdaş insanın
yabancılaşmasını, bunalımını, aydınların çıkmazlarını
konu etmiştir.
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
eis Yayınlan 23. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı gibi öykü kitapla- ri olan Selim İleri; öykülerinde yarım asır öncesinin, güzelliklerini kaybetmemiş İstanbul'unu, o dönemin insanlarını, geçmişe özlem duygusuyla işlemiştir. B) Modernist öykünün önemli isimlerinden olan Füru- zan; kadınların, genç kızların sorunlarını, dağılan aile bireylerinin sıkıntılarını öykülerinde ele almıştır. C) Toplumcu gerçekçi anlayışa bağlı olan Oktay Ak- bal'ın; Troya'da Ölüm Vardı, Dost gibi kitaplarında, bi- reyin bilinçaltına yönelen, psikolojik yanı ağır basan öyküleri vardır. D) Toplumcu gerçekçi edebiyatın ilk temsilcilerinden olan Sadri Ertem; Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı İndir Bacayı Kaldır gibi öykülerinde köylülerin kandı- rılmasını, ağa ve tüccarlar eliyle sömürülmesini konu etmiştir. E) Minimal (küçürek) hikâyenin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi olan Ferit Edgü; çağdaş insanın yabancılaşmasını, bunalımını, aydınların çıkmazlarını konu etmiştir.
1
Millî Edebiyat Dönemi (Öğretici Metinler)
1. Şiir, öykü ve roman türlerindeki yapıtların revaçta
olduğu Millî Edebiyat Dönemi'nde Yakup Kadri Ka-
raosmanoğlu Zoraki Diplomat, ---- adlı yapıtlarıyla,
Halide Edip Adıvar - ile ve Refik Halit Karay da
- ile anı türünde başarılı yapıtlar ortaya koymuş-
lardır.
11
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakile-
rin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Vatan Yolunda - Mor Salkımlı Ev - Bir Ömür Bo-
yunca
B) Anadolu Notları - Minelbap İlelmihrap - Kirpinin
Dedikleri
C) Türk'ün Ateşle İmtihanı - Politikada Kırk Beş Yıl -
Anamın Kitabı
D) Anamın Kitabı - Maske ve Ruh- Anadolu Notları
E) Türk'ün Ateşle İmtihanı - Anamın Kitabı - Bir Ömür
Boyunca
Lise Türkçe
Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman
1 Millî Edebiyat Dönemi (Öğretici Metinler) 1. Şiir, öykü ve roman türlerindeki yapıtların revaçta olduğu Millî Edebiyat Dönemi'nde Yakup Kadri Ka- raosmanoğlu Zoraki Diplomat, ---- adlı yapıtlarıyla, Halide Edip Adıvar - ile ve Refik Halit Karay da - ile anı türünde başarılı yapıtlar ortaya koymuş- lardır. 11 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakile- rin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Vatan Yolunda - Mor Salkımlı Ev - Bir Ömür Bo- yunca B) Anadolu Notları - Minelbap İlelmihrap - Kirpinin Dedikleri C) Türk'ün Ateşle İmtihanı - Politikada Kırk Beş Yıl - Anamın Kitabı D) Anamın Kitabı - Maske ve Ruh- Anadolu Notları E) Türk'ün Ateşle İmtihanı - Anamın Kitabı - Bir Ömür Boyunca