İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küçürek Hikâye Temsilcileri Soruları

B
MATEMATİK TESTİ
i için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
iz III
3.
X
x ve y pozitif tam sayı olmak üzere,
X
y
5 20
= 1+x+x²
biçiminde tanımlanmaktadır.
Buna göre,
5
20
= 1 + x¹ +
14
B
işleminin sonucu kaçtır?
A) 520
B) 521
BİLGİ SARMAL
C) 522
5+5
2
-1
1+ 3 + --
+xy
A
1
D) 523
-20
5²' (sta
+5
+50)
E) 524
I+A
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
B MATEMATİK TESTİ i için ayrılan kısmına işaretleyiniz. iz III 3. X x ve y pozitif tam sayı olmak üzere, X y 5 20 = 1+x+x² biçiminde tanımlanmaktadır. Buna göre, 5 20 = 1 + x¹ + 14 B işleminin sonucu kaçtır? A) 520 B) 521 BİLGİ SARMAL C) 522 5+5 2 -1 1+ 3 + -- +xy A 1 D) 523 -20 5²' (sta +5 +50) E) 524 I+A
2.
(1) Felsefe ve edebiyat insanın kendi varoluşunu açığa vur-
duğu iki farklı etkinlik alanıdır. (H) Felsefe, varlık, bilgi ve de-
ğerler hakkında toplu bir görüş, bütünlüklü bir bilgi elde et-
me amacı güder. () Dil ile bütünleşmiş bulunan kavramsal
örgü, felsefenin bizzat kendisini oluşturur. (IV) Felsefi etkinlik
bir kültür bütünlüğünde ve o kültürün diliyle hayat bulur. (V)
Diğer taraftan edebiyat ise, genellikle sanatsal güzelliğe sa-
hip olduğu iddia edilebilen yazılı eserlerin bir bölümü olarak
tanımlanabilir.
Edebiyat ve felsefe ilişkisinin konu edildiği bu parçada-
ki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede edebiyat ve felsefenin insanın aynı özelliğini
yansıttığı dile getirilmiştir.
B) II. cümlede felsefenin hangi kavramlarla ilgilendiği üze-
rinde durulmuştur.
C) III. cümlede felsefenin dilden ayrı düşünülemeyeceğine
işaret edilmiştir.
D) IV. cümlede felsefeyle edebiyatın ortak kültür diline sahip
olduğu açıklanmıştır.
0
V. cümlede edebiyatın diğer yazılı eserlerden hangi yö-
nüyle ayrıldığı belirtilmiştir.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
2. (1) Felsefe ve edebiyat insanın kendi varoluşunu açığa vur- duğu iki farklı etkinlik alanıdır. (H) Felsefe, varlık, bilgi ve de- ğerler hakkında toplu bir görüş, bütünlüklü bir bilgi elde et- me amacı güder. () Dil ile bütünleşmiş bulunan kavramsal örgü, felsefenin bizzat kendisini oluşturur. (IV) Felsefi etkinlik bir kültür bütünlüğünde ve o kültürün diliyle hayat bulur. (V) Diğer taraftan edebiyat ise, genellikle sanatsal güzelliğe sa- hip olduğu iddia edilebilen yazılı eserlerin bir bölümü olarak tanımlanabilir. Edebiyat ve felsefe ilişkisinin konu edildiği bu parçada- ki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede edebiyat ve felsefenin insanın aynı özelliğini yansıttığı dile getirilmiştir. B) II. cümlede felsefenin hangi kavramlarla ilgilendiği üze- rinde durulmuştur. C) III. cümlede felsefenin dilden ayrı düşünülemeyeceğine işaret edilmiştir. D) IV. cümlede felsefeyle edebiyatın ortak kültür diline sahip olduğu açıklanmıştır. 0 V. cümlede edebiyatın diğer yazılı eserlerden hangi yö- nüyle ayrıldığı belirtilmiştir.
24. 19. yüzyılın başlarında şehir içi tren, yani metro
uygulamasının gelişimi pek çok sorunu çözmüştür. Artık şehir
merkezini daha çok insan az bir parayla gezebilmektedir.
Günlük yaşama yer değiştirme kolaylığı gelince insanların
zaman algısı da değişmiştir. Zaman aldığı için göze
alınamayan şeyler artık çok daha kolay görünmektedir
insanlara. İşe yürüyerek gitme zorunluluğu aşılınca şehir dışı
yerleşimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Komşudan alışveriş
etme kısıtlılığı ortadan kalkmış, şehrin öbür ucundaki
mağazadan alışveriş edebilir hâle gelmişlerdir. Ürünlerin
daha kısa sürede ve daha ekonomik dolaşımı, şehirler hatta
uluslararası bir kimliğe bürünmüştür.
Bu parçaya göre metronun getirdiği yenilikler arasında
Ne aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A İnsanların zamanlarını amaçlarına göre daha kolay
değerlendirmelerini sağlamıştır.
B) Şehre dış mahalleler eklenmesini ve şehirlerin
büyümesini sağlamıştır.
İnsanlara alışverişte mekân, ürün ve satıcı tercihinde
bulunma şansı vermiştir.
D) Ticari ürünlerin dolaşımında zaman ve maliyeti düşürerek
imkânları artırmıştır.
truy
İnsanlar daha kolay bir araya geldiği için toplumsal
ilişkiler güçlenmiştir.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
24. 19. yüzyılın başlarında şehir içi tren, yani metro uygulamasının gelişimi pek çok sorunu çözmüştür. Artık şehir merkezini daha çok insan az bir parayla gezebilmektedir. Günlük yaşama yer değiştirme kolaylığı gelince insanların zaman algısı da değişmiştir. Zaman aldığı için göze alınamayan şeyler artık çok daha kolay görünmektedir insanlara. İşe yürüyerek gitme zorunluluğu aşılınca şehir dışı yerleşimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Komşudan alışveriş etme kısıtlılığı ortadan kalkmış, şehrin öbür ucundaki mağazadan alışveriş edebilir hâle gelmişlerdir. Ürünlerin daha kısa sürede ve daha ekonomik dolaşımı, şehirler hatta uluslararası bir kimliğe bürünmüştür. Bu parçaya göre metronun getirdiği yenilikler arasında Ne aşağıdakilerin hangisi yoktur? A İnsanların zamanlarını amaçlarına göre daha kolay değerlendirmelerini sağlamıştır. B) Şehre dış mahalleler eklenmesini ve şehirlerin büyümesini sağlamıştır. İnsanlara alışverişte mekân, ürün ve satıcı tercihinde bulunma şansı vermiştir. D) Ticari ürünlerin dolaşımında zaman ve maliyeti düşürerek imkânları artırmıştır. truy İnsanlar daha kolay bir araya geldiği için toplumsal ilişkiler güçlenmiştir.
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Hikâye ile şiirin bazı vasıtalarının ortak olduğuna
B) Kısa şiirleri meydana getiren kelimelerin yoğun anlamlar taşıdığına
C) Hikâyenin yapı ve retoriğinin şiirden farklı olduğuna
DŞairlerin şiirlerinde kişisel duygularını yansıttığına
E) Bir hikâyenin bir şiirden daha yoğun anlamlar taşıyabileceğine
20.Aşağıdakilerden hangisi küçürek hikaye türünde bir eser
vermemiştir?
Necati TOSUNER B)Ferit EDGÜ C) Tezer ÖZLÜ
D)Ömer SEYFETTİN ) Haydar ERGÜLEN
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı
yanlıştır?
Aliç bir işini yarım bırakmayan, çalışkan bir adamdı.
B) Söylediği her şey sonradan getirilen raporla uyuşuyordu.
nümahyetmeye yetmişti.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Hikâye ile şiirin bazı vasıtalarının ortak olduğuna B) Kısa şiirleri meydana getiren kelimelerin yoğun anlamlar taşıdığına C) Hikâyenin yapı ve retoriğinin şiirden farklı olduğuna DŞairlerin şiirlerinde kişisel duygularını yansıttığına E) Bir hikâyenin bir şiirden daha yoğun anlamlar taşıyabileceğine 20.Aşağıdakilerden hangisi küçürek hikaye türünde bir eser vermemiştir? Necati TOSUNER B)Ferit EDGÜ C) Tezer ÖZLÜ D)Ömer SEYFETTİN ) Haydar ERGÜLEN 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır? Aliç bir işini yarım bırakmayan, çalışkan bir adamdı. B) Söylediği her şey sonradan getirilen raporla uyuşuyordu. nümahyetmeye yetmişti.
2.
Bu parçada anla nlar, edebiyatın aşağıdaki bilimlerin han-
gisiyle olan ilişkisini örneklendirir?
A) Psikoloji
C) Coğrafya
E) Antropoloji
B) Sosyoloji
D) Tarih
Aşağıdaki metin türlerinden hangisi karşısındakiyle ilişkiler
dirilemez?
A)
Masal-Anlatmaya bağlı metinler
+
B) Deneme - Gazete çevresinde gelişen metinler
C) Şiir - Coşku ve heyecanı dile getiren metinler
Dikra - Olay çevresinde gelişen metinler
E) Tiyatro - Göstermeye bağlı metinler
+
3. Yine süngümüzle zafer yazatim
Düşmanlığı silip toptan kazalım
Misakımilliyi kalın çizelim
Bizi de seferber edin, bizi de
++
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
2. Bu parçada anla nlar, edebiyatın aşağıdaki bilimlerin han- gisiyle olan ilişkisini örneklendirir? A) Psikoloji C) Coğrafya E) Antropoloji B) Sosyoloji D) Tarih Aşağıdaki metin türlerinden hangisi karşısındakiyle ilişkiler dirilemez? A) Masal-Anlatmaya bağlı metinler + B) Deneme - Gazete çevresinde gelişen metinler C) Şiir - Coşku ve heyecanı dile getiren metinler Dikra - Olay çevresinde gelişen metinler E) Tiyatro - Göstermeye bağlı metinler + 3. Yine süngümüzle zafer yazatim Düşmanlığı silip toptan kazalım Misakımilliyi kalın çizelim Bizi de seferber edin, bizi de ++
1