Küçürek Hikâye Temsilcileri Soruları

B
MATEMATİK TESTİ
i için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
iz III
3.
X
x ve y pozitif tam sayı olmak üzere,
X
y
5 20
= 1+x+x²
biçiminde tanımlanmaktadır.
Buna göre,
5
20
= 1 + x¹ +
14
B
işleminin sonucu kaçtır?
A) 520
B) 521
BİLGİ SARMAL
C) 522
5+5
2
-1
1+ 3 + --
+xy
A
1
D) 523
-20
5²' (sta
+5
+50)
E) 524
I+A
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
B MATEMATİK TESTİ i için ayrılan kısmına işaretleyiniz. iz III 3. X x ve y pozitif tam sayı olmak üzere, X y 5 20 = 1+x+x² biçiminde tanımlanmaktadır. Buna göre, 5 20 = 1 + x¹ + 14 B işleminin sonucu kaçtır? A) 520 B) 521 BİLGİ SARMAL C) 522 5+5 2 -1 1+ 3 + -- +xy A 1 D) 523 -20 5²' (sta +5 +50) E) 524 I+A
2.
(1) Felsefe ve edebiyat insanın kendi varoluşunu açığa vur-
duğu iki farklı etkinlik alanıdır. (H) Felsefe, varlık, bilgi ve de-
ğerler hakkında toplu bir görüş, bütünlüklü bir bilgi elde et-
me amacı güder. () Dil ile bütünleşmiş bulunan kavramsal
örgü, felsefenin bizzat kendisini oluşturur. (IV) Felsefi etkinlik
bir kültür bütünlüğünde ve o kültürün diliyle hayat bulur. (V)
Diğer taraftan edebiyat ise, genellikle sanatsal güzelliğe sa-
hip olduğu iddia edilebilen yazılı eserlerin bir bölümü olarak
tanımlanabilir.
Edebiyat ve felsefe ilişkisinin konu edildiği bu parçada-
ki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede edebiyat ve felsefenin insanın aynı özelliğini
yansıttığı dile getirilmiştir.
B) II. cümlede felsefenin hangi kavramlarla ilgilendiği üze-
rinde durulmuştur.
C) III. cümlede felsefenin dilden ayrı düşünülemeyeceğine
işaret edilmiştir.
D) IV. cümlede felsefeyle edebiyatın ortak kültür diline sahip
olduğu açıklanmıştır.
0
V. cümlede edebiyatın diğer yazılı eserlerden hangi yö-
nüyle ayrıldığı belirtilmiştir.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
2. (1) Felsefe ve edebiyat insanın kendi varoluşunu açığa vur- duğu iki farklı etkinlik alanıdır. (H) Felsefe, varlık, bilgi ve de- ğerler hakkında toplu bir görüş, bütünlüklü bir bilgi elde et- me amacı güder. () Dil ile bütünleşmiş bulunan kavramsal örgü, felsefenin bizzat kendisini oluşturur. (IV) Felsefi etkinlik bir kültür bütünlüğünde ve o kültürün diliyle hayat bulur. (V) Diğer taraftan edebiyat ise, genellikle sanatsal güzelliğe sa- hip olduğu iddia edilebilen yazılı eserlerin bir bölümü olarak tanımlanabilir. Edebiyat ve felsefe ilişkisinin konu edildiği bu parçada- ki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede edebiyat ve felsefenin insanın aynı özelliğini yansıttığı dile getirilmiştir. B) II. cümlede felsefenin hangi kavramlarla ilgilendiği üze- rinde durulmuştur. C) III. cümlede felsefenin dilden ayrı düşünülemeyeceğine işaret edilmiştir. D) IV. cümlede felsefeyle edebiyatın ortak kültür diline sahip olduğu açıklanmıştır. 0 V. cümlede edebiyatın diğer yazılı eserlerden hangi yö- nüyle ayrıldığı belirtilmiştir.
24. 19. yüzyılın başlarında şehir içi tren, yani metro
uygulamasının gelişimi pek çok sorunu çözmüştür. Artık şehir
merkezini daha çok insan az bir parayla gezebilmektedir.
Günlük yaşama yer değiştirme kolaylığı gelince insanların
zaman algısı da değişmiştir. Zaman aldığı için göze
alınamayan şeyler artık çok daha kolay görünmektedir
insanlara. İşe yürüyerek gitme zorunluluğu aşılınca şehir dışı
yerleşimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Komşudan alışveriş
etme kısıtlılığı ortadan kalkmış, şehrin öbür ucundaki
mağazadan alışveriş edebilir hâle gelmişlerdir. Ürünlerin
daha kısa sürede ve daha ekonomik dolaşımı, şehirler hatta
uluslararası bir kimliğe bürünmüştür.
Bu parçaya göre metronun getirdiği yenilikler arasında
Ne aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A İnsanların zamanlarını amaçlarına göre daha kolay
değerlendirmelerini sağlamıştır.
B) Şehre dış mahalleler eklenmesini ve şehirlerin
büyümesini sağlamıştır.
İnsanlara alışverişte mekân, ürün ve satıcı tercihinde
bulunma şansı vermiştir.
D) Ticari ürünlerin dolaşımında zaman ve maliyeti düşürerek
imkânları artırmıştır.
truy
İnsanlar daha kolay bir araya geldiği için toplumsal
ilişkiler güçlenmiştir.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
24. 19. yüzyılın başlarında şehir içi tren, yani metro uygulamasının gelişimi pek çok sorunu çözmüştür. Artık şehir merkezini daha çok insan az bir parayla gezebilmektedir. Günlük yaşama yer değiştirme kolaylığı gelince insanların zaman algısı da değişmiştir. Zaman aldığı için göze alınamayan şeyler artık çok daha kolay görünmektedir insanlara. İşe yürüyerek gitme zorunluluğu aşılınca şehir dışı yerleşimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Komşudan alışveriş etme kısıtlılığı ortadan kalkmış, şehrin öbür ucundaki mağazadan alışveriş edebilir hâle gelmişlerdir. Ürünlerin daha kısa sürede ve daha ekonomik dolaşımı, şehirler hatta uluslararası bir kimliğe bürünmüştür. Bu parçaya göre metronun getirdiği yenilikler arasında Ne aşağıdakilerin hangisi yoktur? A İnsanların zamanlarını amaçlarına göre daha kolay değerlendirmelerini sağlamıştır. B) Şehre dış mahalleler eklenmesini ve şehirlerin büyümesini sağlamıştır. İnsanlara alışverişte mekân, ürün ve satıcı tercihinde bulunma şansı vermiştir. D) Ticari ürünlerin dolaşımında zaman ve maliyeti düşürerek imkânları artırmıştır. truy İnsanlar daha kolay bir araya geldiği için toplumsal ilişkiler güçlenmiştir.
5. Aşağıdakilerden
hangisi tekke edebiyatı ile âşık tarzı
halk edebiyatının ortak yanlarından biri değildir?
A) Dil, halkın kullandığı sade dildir.
B) Konularına göre farklı nazım türleri kullanılır.
C) Eserlerde hem hece hem aruz ölçüsü kullanılır.
D) Allah'a ulaşmanın yolları, Allah sevgisi sıkça işlenir.
E) Genellikle dörtlüklerden oluşur.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
5. Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatı ile âşık tarzı halk edebiyatının ortak yanlarından biri değildir? A) Dil, halkın kullandığı sade dildir. B) Konularına göre farklı nazım türleri kullanılır. C) Eserlerde hem hece hem aruz ölçüsü kullanılır. D) Allah'a ulaşmanın yolları, Allah sevgisi sıkça işlenir. E) Genellikle dörtlüklerden oluşur.
BBB
Bir
ar
li
dan
rını
ünü
e
len
nedern
üdb345mkb
a
-luk
I'm kehamis
linen
I da
de
YÜKSEKÖĞRETİM KURUML
TEMEL YETERLİLİK TES
TYT
Temel Yeterlilik
-----
Testi
TİTANYUM/OP01-SS.34AYT02
TÜRK DİLİ VE ED. - SOSYAL BİL.-1
24. ---,
çabucak öze ulaşan ve çok az sözcükle bir durumu
veya anı ortaya çıkaran öyküdür. Olay, kısa ve net bir
plan içinde geçer. Dil yoğun, sanatlı ve çağrışımlara
dayalıdır; şiirsel bir üslup öne çıkar. Edebiyatımızda
minimal öykü, çok kısa öykü, minik öykü gibi isimlerle
de anılmaktadır. bu türün edebiyatımızdaki önemli
temsilcilerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Durum hikâyesi - Sait Faik Abasıyanık
B) Küçürek öykü - Ferit Edgü
C) Olay hikâyesi - Ömer Seyfettin
D) Küçürek öykü - Sadri Ertem
E) Durum hikâyesi - Tarık Buğra
25. XI. yüzyıl sonlarında başlayıp XIII. yüzyıla kadar uzanan
Haçlı Seferleri Orta Doğu'yu, Türk ve İslam dünyasını
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
BBB Bir ar li dan rını ünü e len nedern üdb345mkb a -luk I'm kehamis linen I da de YÜKSEKÖĞRETİM KURUML TEMEL YETERLİLİK TES TYT Temel Yeterlilik ----- Testi TİTANYUM/OP01-SS.34AYT02 TÜRK DİLİ VE ED. - SOSYAL BİL.-1 24. ---, çabucak öze ulaşan ve çok az sözcükle bir durumu veya anı ortaya çıkaran öyküdür. Olay, kısa ve net bir plan içinde geçer. Dil yoğun, sanatlı ve çağrışımlara dayalıdır; şiirsel bir üslup öne çıkar. Edebiyatımızda minimal öykü, çok kısa öykü, minik öykü gibi isimlerle de anılmaktadır. bu türün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Durum hikâyesi - Sait Faik Abasıyanık B) Küçürek öykü - Ferit Edgü C) Olay hikâyesi - Ömer Seyfettin D) Küçürek öykü - Sadri Ertem E) Durum hikâyesi - Tarık Buğra 25. XI. yüzyıl sonlarında başlayıp XIII. yüzyıla kadar uzanan Haçlı Seferleri Orta Doğu'yu, Türk ve İslam dünyasını
18. ---, Türk edebiyatında küçürek öykü dendiğinde akla gelen
ilk isimlerden biridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan
hangisi getirilemez?
A) Mustafa Kutlu B) Necati Tosuner C) Ferit Edgü
D) Vüs'at O.Bener E) Tarik Dursun K.
hrevayı birbirini
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
18. ---, Türk edebiyatında küçürek öykü dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez? A) Mustafa Kutlu B) Necati Tosuner C) Ferit Edgü D) Vüs'at O.Bener E) Tarik Dursun K. hrevayı birbirini
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Hikâye ile şiirin bazı vasıtalarının ortak olduğuna
B) Kısa şiirleri meydana getiren kelimelerin yoğun anlamlar taşıdığına
C) Hikâyenin yapı ve retoriğinin şiirden farklı olduğuna
DŞairlerin şiirlerinde kişisel duygularını yansıttığına
E) Bir hikâyenin bir şiirden daha yoğun anlamlar taşıyabileceğine
20.Aşağıdakilerden hangisi küçürek hikaye türünde bir eser
vermemiştir?
Necati TOSUNER B)Ferit EDGÜ C) Tezer ÖZLÜ
D)Ömer SEYFETTİN ) Haydar ERGÜLEN
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı
yanlıştır?
Aliç bir işini yarım bırakmayan, çalışkan bir adamdı.
B) Söylediği her şey sonradan getirilen raporla uyuşuyordu.
nümahyetmeye yetmişti.
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Hikâye ile şiirin bazı vasıtalarının ortak olduğuna B) Kısa şiirleri meydana getiren kelimelerin yoğun anlamlar taşıdığına C) Hikâyenin yapı ve retoriğinin şiirden farklı olduğuna DŞairlerin şiirlerinde kişisel duygularını yansıttığına E) Bir hikâyenin bir şiirden daha yoğun anlamlar taşıyabileceğine 20.Aşağıdakilerden hangisi küçürek hikaye türünde bir eser vermemiştir? Necati TOSUNER B)Ferit EDGÜ C) Tezer ÖZLÜ D)Ömer SEYFETTİN ) Haydar ERGÜLEN 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır? Aliç bir işini yarım bırakmayan, çalışkan bir adamdı. B) Söylediği her şey sonradan getirilen raporla uyuşuyordu. nümahyetmeye yetmişti.
2.
Bu parçada anla nlar, edebiyatın aşağıdaki bilimlerin han-
gisiyle olan ilişkisini örneklendirir?
A) Psikoloji
C) Coğrafya
E) Antropoloji
B) Sosyoloji
D) Tarih
Aşağıdaki metin türlerinden hangisi karşısındakiyle ilişkiler
dirilemez?
A)
Masal-Anlatmaya bağlı metinler
+
B) Deneme - Gazete çevresinde gelişen metinler
C) Şiir - Coşku ve heyecanı dile getiren metinler
Dikra - Olay çevresinde gelişen metinler
E) Tiyatro - Göstermeye bağlı metinler
+
3. Yine süngümüzle zafer yazatim
Düşmanlığı silip toptan kazalım
Misakımilliyi kalın çizelim
Bizi de seferber edin, bizi de
++
Lise Türkçe
Küçürek Hikâye Temsilcileri
2. Bu parçada anla nlar, edebiyatın aşağıdaki bilimlerin han- gisiyle olan ilişkisini örneklendirir? A) Psikoloji C) Coğrafya E) Antropoloji B) Sosyoloji D) Tarih Aşağıdaki metin türlerinden hangisi karşısındakiyle ilişkiler dirilemez? A) Masal-Anlatmaya bağlı metinler + B) Deneme - Gazete çevresinde gelişen metinler C) Şiir - Coşku ve heyecanı dile getiren metinler Dikra - Olay çevresinde gelişen metinler E) Tiyatro - Göstermeye bağlı metinler + 3. Yine süngümüzle zafer yazatim Düşmanlığı silip toptan kazalım Misakımilliyi kalın çizelim Bizi de seferber edin, bizi de ++
1