%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözcükte Yapı Soruları

9. Yine akşam oldu,
Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine,
Uzaklık aynı gerçi,
11
Her yerdeyken olan uzaklığın pek değişmedi,
Yine akşam oldu orda olduğu gibi,
IV
Görebiliyorum seni burdan da
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı-
ca diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
9. Yine akşam oldu, Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine, Uzaklık aynı gerçi, 11 Her yerdeyken olan uzaklığın pek değişmedi, Yine akşam oldu orda olduğu gibi, IV Görebiliyorum seni burdan da V Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı- ca diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
J
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür kayması
(sözcük türü değişmesi) yoluyla oluşmuş birle
şik sözcük kullanılmıştır?
A Biçerdöverin bulunması, çiftçinin işini kolaylaş-
tırmış.
B) Benim açıkgöz arkadaşım sonunda suçunu iti-
raf etti.
C) "Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar" şarkısı
beni anlatıyor.
D) Odamdaki demirbaşların listesini yapmamı is-
temişsin.
E) Geçirdiği trafik kazasında, kafatasında bazı
çatlaklar meydana gelmiş.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
J Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür kayması (sözcük türü değişmesi) yoluyla oluşmuş birle şik sözcük kullanılmıştır? A Biçerdöverin bulunması, çiftçinin işini kolaylaş- tırmış. B) Benim açıkgöz arkadaşım sonunda suçunu iti- raf etti. C) "Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar" şarkısı beni anlatıyor. D) Odamdaki demirbaşların listesini yapmamı is- temişsin. E) Geçirdiği trafik kazasında, kafatasında bazı çatlaklar meydana gelmiş.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yüklemin kökü,
türce diğerlerinden farklıdır?
A) Yarışmayı büyük bir dikkatle izledik, fil
B) Bir an önce buraya gelmesi gerekiyor.
Senin kıymetin gelecekte anlaşılacak.
D) insan zaman zaman kendini sorgulamalı.
Disin
ET Küçük kıza merhametle gülümsemiş.
4X1
6. Ki
Se
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yüklemin kökü, türce diğerlerinden farklıdır? A) Yarışmayı büyük bir dikkatle izledik, fil B) Bir an önce buraya gelmesi gerekiyor. Senin kıymetin gelecekte anlaşılacak. D) insan zaman zaman kendini sorgulamalı. Disin ET Küçük kıza merhametle gülümsemiş. 4X1 6. Ki Se
190
8. Yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları ve türleri fark-
li olan köklere "sesteş kök" denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerde verilen altı
çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sesteş köktür?
-A) Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.
B) Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
CYüreğimin yaktığı ateşle hava ılık.
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. .
E Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
190 8. Yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları ve türleri fark- li olan köklere "sesteş kök" denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sesteş köktür? -A) Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. B) Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. CYüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. . E Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sifat yapıca
diğerlerinden farklıdır?
A)
Sensiz bir oyun, seyirci tarafından izlenmez.
B) Bu sözleri, kendini gülünç bir hâle sokmadan söylemelisin.
Hiçbir öğrenci öğretmenini üzmek istemez.
D) Lisedeyken okuduğum her kitabın özetini çıkarırdım.
E) Genç öğrenciler geleceğin güvencesidir.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sifat yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Sensiz bir oyun, seyirci tarafından izlenmez. B) Bu sözleri, kendini gülünç bir hâle sokmadan söylemelisin. Hiçbir öğrenci öğretmenini üzmek istemez. D) Lisedeyken okuduğum her kitabın özetini çıkarırdım. E) Genç öğrenciler geleceğin güvencesidir.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hâl eki
almamıştır?
A) Yalnız kalmamak için kendine muhabbet kuşu almış.
B) Aydınlık odada daha rahat resim çizebilirsin. ben we
C) Niçin yatmadan önce oyuncaklarını toplamıyorsun? bole
D) Su kanalından kurtarılan kediyi battaniyeye sardılar. ayrılma
Bu bölüğün komutanı kim?" diye gürledi yaşlı adam.
169
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hâl eki almamıştır? A) Yalnız kalmamak için kendine muhabbet kuşu almış. B) Aydınlık odada daha rahat resim çizebilirsin. ben we C) Niçin yatmadan önce oyuncaklarını toplamıyorsun? bole D) Su kanalından kurtarılan kediyi battaniyeye sardılar. ayrılma Bu bölüğün komutanı kim?" diye gürledi yaşlı adam. 169
Beethoven, Dokuzuncu Senfoni'yi yazdığı zaman çok zor
I
kaldıracağı maddi ve manevi yükler altındaydı: Sağırdı,
||
karaciğeri hastaydı yapayalnızdı, parasızdı. Ama o şartlar
|||
altında insanlık sevgisinin en güzel bestesini yaptı.
IV
V
"Birleşiniz insanlar, kardeş gibi olunuz." diyordu.
Bu parçadaki numaralı isimler yapı bakımından ikişerli
eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I
B) II
C) I
D) IV
EX V
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
Beethoven, Dokuzuncu Senfoni'yi yazdığı zaman çok zor I kaldıracağı maddi ve manevi yükler altındaydı: Sağırdı, || karaciğeri hastaydı yapayalnızdı, parasızdı. Ama o şartlar ||| altında insanlık sevgisinin en güzel bestesini yaptı. IV V "Birleşiniz insanlar, kardeş gibi olunuz." diyordu. Bu parçadaki numaralı isimler yapı bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A) I B) II C) I D) IV EX V
1. Gitmek! Yazmışım defterime çoktan
Rıhtımlar, güz halatları, daha bir sürü şey
Şuramda darmadağınık
Bu dizelerde aşağıdakilerden
A) İyelik eki
C) Yönelme hâl eki
hangisi yoktur?
B) Çoğul eki
D) Kip eki
E) Belirtme hâl eki
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
1. Gitmek! Yazmışım defterime çoktan Rıhtımlar, güz halatları, daha bir sürü şey Şuramda darmadağınık Bu dizelerde aşağıdakilerden A) İyelik eki C) Yönelme hâl eki hangisi yoktur? B) Çoğul eki D) Kip eki E) Belirtme hâl eki
14. Okumaya önem vermemenin bir eğitim sorunu olduğunu
|
öncelikle kabul etmeliyiz. Ben kendi deneyimimi
||
|||
anlatayım: Aile bütçesinden temel ihtiyaçlarımızın yanı
IV
sıra kitap ve dergi için de para ayrılırdı.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Asözcüğün kökü fiildir.
B) II. sözcük kök durumunda değildir.
III. sözcüğün kökü isim değildir.
D) IV. sözcük kök hâlindedir.
E) V. sözcüğün kökü isimdir.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
14. Okumaya önem vermemenin bir eğitim sorunu olduğunu | öncelikle kabul etmeliyiz. Ben kendi deneyimimi || ||| anlatayım: Aile bütçesinden temel ihtiyaçlarımızın yanı IV sıra kitap ve dergi için de para ayrılırdı. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asözcüğün kökü fiildir. B) II. sözcük kök durumunda değildir. III. sözcüğün kökü isim değildir. D) IV. sözcük kök hâlindedir. E) V. sözcüğün kökü isimdir.
1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi
basit yapılıdır?
A) Akşam vakti başımıza gelmedik iş kalmadı.
B) Ev yemek kokuyor, mutfağı havalandırmalısın.
CX Bölge halkı gürültüden rahatsız oluyor.
DY Onun ses tonu bana yabancı gelmedi.
E) Bir süre buralardan gitmelisin.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılıdır? A) Akşam vakti başımıza gelmedik iş kalmadı. B) Ev yemek kokuyor, mutfağı havalandırmalısın. CX Bölge halkı gürültüden rahatsız oluyor. DY Onun ses tonu bana yabancı gelmedi. E) Bir süre buralardan gitmelisin.
16 Aşağıdakilerin hangisinde çekim ekinden sonra ya-
pım eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
A) Sensizliğinle beni baş başa bırakıp gittin.
Sürekli bir işim yok, gündelik işlerde çalışıyorum.
CY Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.
D) Dağın zirvesine doğru sıcaklık düşecektir.
E) Okurlarımın beklentilerini çok iyi anlıyorum.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
16 Aşağıdakilerin hangisinde çekim ekinden sonra ya- pım eki almış bir sözcük kullanılmıştır? A) Sensizliğinle beni baş başa bırakıp gittin. Sürekli bir işim yok, gündelik işlerde çalışıyorum. CY Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. D) Dağın zirvesine doğru sıcaklık düşecektir. E) Okurlarımın beklentilerini çok iyi anlıyorum.
TESTI
ure-t
F
P sür-ea
Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi
||
F
niteliğini, geleneklerini ve standartlarını ortaya koymuştur.
IV
319 V
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
TESTI ure-t F P sür-ea Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi || F niteliğini, geleneklerini ve standartlarını ortaya koymuştur. IV 319 V Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
t
uçurumu?
sözcük için aşağıdakiler-
biçimidir.
enmiştir.
ur.
Fanir.
tanımaz
anic
de birleşik fiil kullanıl-
Kafadengi
B) II
C) III
D) IV
E) V
15. Ne zaman uyanıp baksam
Kırmızısı şen saatime
Ağustos böceği gibi
Gülüyor hep gözlerime yapım
Bu dizelerde geçen eylemlerle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangişi söylenemez?
fiilimsi
exier de bir
edidir.
A) Şart kipiyle çekimlenmiş eylem kullanılmıştır.
B) "Gutuyor" eyleminde kip kayması vardır. Ge
yanıp" sözcüğü, çekimli bir eylemdir.
D) Birinci tekil şahısla çekimlenmiş eyleme örnek vardır. bas
E Baksam" eylemi, durum bildirmektedir.
Hepimia wahrand
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması
ek eylem alarak yüklem olmuştur?
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
t uçurumu? sözcük için aşağıdakiler- biçimidir. enmiştir. ur. Fanir. tanımaz anic de birleşik fiil kullanıl- Kafadengi B) II C) III D) IV E) V 15. Ne zaman uyanıp baksam Kırmızısı şen saatime Ağustos böceği gibi Gülüyor hep gözlerime yapım Bu dizelerde geçen eylemlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangişi söylenemez? fiilimsi exier de bir edidir. A) Şart kipiyle çekimlenmiş eylem kullanılmıştır. B) "Gutuyor" eyleminde kip kayması vardır. Ge yanıp" sözcüğü, çekimli bir eylemdir. D) Birinci tekil şahısla çekimlenmiş eyleme örnek vardır. bas E Baksam" eylemi, durum bildirmektedir. Hepimia wahrand 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur?
Testokul
1. Çekim ekleri, sözcüklerin anlamını ya da görevini
değiştirmeyen eklerdir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük
çekim eki almamıştır?
A) Ne çok sebep bulunur, ağlamak için
B) Açınca gam çoğalır, söyledikçe artar acım
C) Ölüm ve ayrılık bizi bırakmaz eskiden beri
D) Dokunma derde bu akşam, sevince yol bulalım
E) Hep aynı dertleri deşmekle geçti yüzyıllar
2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi,
diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
Testokul 1. Çekim ekleri, sözcüklerin anlamını ya da görevini değiştirmeyen eklerdir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır? A) Ne çok sebep bulunur, ağlamak için B) Açınca gam çoğalır, söyledikçe artar acım C) Ölüm ve ayrılık bizi bırakmaz eskiden beri D) Dokunma derde bu akşam, sevince yol bulalım E) Hep aynı dertleri deşmekle geçti yüzyıllar 2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
2.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin
hangisi işlevi bakımından farklı bir ek almıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV
E) V.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük
hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Bu yağmur kanımı boğan bir iplikti sanki.
B) Yolumun karanlığa karışan noktasında, sen
varsın.
C) Akşamın dallarında serçeler, ötüşüyor.
D) Yeşil pencereden bir gül at bana.
E) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak.
E) Üretim artışı çago
6. "-mış, -miş" eki, a
farklı görevde k
A) En
$ SUPARA
nümlelerin hangisinde/"ce,-ca, ekl
son
duyduğur
B) Duyuln
cekleri
C) pra
min
D) Bit
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
2. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi işlevi bakımından farklı bir ek almıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV E) V. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? A) Bu yağmur kanımı boğan bir iplikti sanki. B) Yolumun karanlığa karışan noktasında, sen varsın. C) Akşamın dallarında serçeler, ötüşüyor. D) Yeşil pencereden bir gül at bana. E) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. E) Üretim artışı çago 6. "-mış, -miş" eki, a farklı görevde k A) En $ SUPARA nümlelerin hangisinde/"ce,-ca, ekl son duyduğur B) Duyuln cekleri C) pra min D) Bit
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem kökü
bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey vardı haya-
timda.
C)
B) Top çarptığı için deminden beri burnu kanıyordu.
Bu kitaptaki denemelerde, yerli yabancı pek çok
şair yazar çıkacak yolunuzun üstüne.
>SUPARA
D) Gerçek bir deneme yazarı sizin en sıkı ve en
candan dostunuzdur.
17. Ben seni duva
E) Türkiye'de insanların özgürlük alanı ve fikriyatı
günden güne küçültülüyor.
Karşıdan d
Varsin he
Bahçe
Yul
de
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem kökü bakımından ötekilerden farklıdır? A) Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey vardı haya- timda. C) B) Top çarptığı için deminden beri burnu kanıyordu. Bu kitaptaki denemelerde, yerli yabancı pek çok şair yazar çıkacak yolunuzun üstüne. >SUPARA D) Gerçek bir deneme yazarı sizin en sıkı ve en candan dostunuzdur. 17. Ben seni duva E) Türkiye'de insanların özgürlük alanı ve fikriyatı günden güne küçültülüyor. Karşıdan d Varsin he Bahçe Yul de