Sözcükte Yapı Soruları

9. Yine akşam oldu,
Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine,
Uzaklık aynı gerçi,
11
Her yerdeyken olan uzaklığın pek değişmedi,
Yine akşam oldu orda olduğu gibi,
IV
Görebiliyorum seni burdan da
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı-
ca diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
9. Yine akşam oldu, Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine, Uzaklık aynı gerçi, 11 Her yerdeyken olan uzaklığın pek değişmedi, Yine akşam oldu orda olduğu gibi, IV Görebiliyorum seni burdan da V Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı- ca diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
J
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür kayması
(sözcük türü değişmesi) yoluyla oluşmuş birle
şik sözcük kullanılmıştır?
A Biçerdöverin bulunması, çiftçinin işini kolaylaş-
tırmış.
B) Benim açıkgöz arkadaşım sonunda suçunu iti-
raf etti.
C) "Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar" şarkısı
beni anlatıyor.
D) Odamdaki demirbaşların listesini yapmamı is-
temişsin.
E) Geçirdiği trafik kazasında, kafatasında bazı
çatlaklar meydana gelmiş.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
J Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür kayması (sözcük türü değişmesi) yoluyla oluşmuş birle şik sözcük kullanılmıştır? A Biçerdöverin bulunması, çiftçinin işini kolaylaş- tırmış. B) Benim açıkgöz arkadaşım sonunda suçunu iti- raf etti. C) "Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar" şarkısı beni anlatıyor. D) Odamdaki demirbaşların listesini yapmamı is- temişsin. E) Geçirdiği trafik kazasında, kafatasında bazı çatlaklar meydana gelmiş.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yüklemin kökü,
türce diğerlerinden farklıdır?
A) Yarışmayı büyük bir dikkatle izledik, fil
B) Bir an önce buraya gelmesi gerekiyor.
Senin kıymetin gelecekte anlaşılacak.
D) insan zaman zaman kendini sorgulamalı.
Disin
ET Küçük kıza merhametle gülümsemiş.
4X1
6. Ki
Se
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yüklemin kökü, türce diğerlerinden farklıdır? A) Yarışmayı büyük bir dikkatle izledik, fil B) Bir an önce buraya gelmesi gerekiyor. Senin kıymetin gelecekte anlaşılacak. D) insan zaman zaman kendini sorgulamalı. Disin ET Küçük kıza merhametle gülümsemiş. 4X1 6. Ki Se
190
8. Yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları ve türleri fark-
li olan köklere "sesteş kök" denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerde verilen altı
çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sesteş köktür?
-A) Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.
B) Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
CYüreğimin yaktığı ateşle hava ılık.
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. .
E Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
190 8. Yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları ve türleri fark- li olan köklere "sesteş kök" denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sesteş köktür? -A) Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. B) Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. CYüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. . E Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
21. (1) Her yanda insanı hayrete düşüren bir koşuşturma
vardı. (II) Caddelere rengârenk yanıp sönen lambalar
takılmıştı. (III) Lokantalar, akşam yemeğine gelecek
müşterileri için son hazırlıklarını yapıyordu.
(IV) Dükkânlar bu saatte bile alışveriş yapanlarla dolup
taşıyordu. (V) Bütün bu canlılık, ertesi gün başlayacak
bayramın habercisiydi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
fiilimsi grubu, yüklem öbeği içinde yer almıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
23.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
21. (1) Her yanda insanı hayrete düşüren bir koşuşturma vardı. (II) Caddelere rengârenk yanıp sönen lambalar takılmıştı. (III) Lokantalar, akşam yemeğine gelecek müşterileri için son hazırlıklarını yapıyordu. (IV) Dükkânlar bu saatte bile alışveriş yapanlarla dolup taşıyordu. (V) Bütün bu canlılık, ertesi gün başlayacak bayramın habercisiydi. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir fiilimsi grubu, yüklem öbeği içinde yer almıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 23.
1.
N
Türkçede yeni kelime türetmenin vazgeçilmez unsurlarından
olan yapım ekleri, eklendiği sözcüğün türünü değiştirebilir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türünü
değiştiren bir ek almamıştır?
A) Birbiriyle çelişen sözler söylememek için çaba sarf ediyor-
du.
B) Insan zamanla değişse de kendisiyle özdeştir aslında.
C) Cayın demlenmesini beklerken ortalığı toparlayacağım.
D) Eşinden boşanacağını bir süre kimseye söylemek isteme-
di.
E Endişe etme, ben bu tür küçük detayları mühimsemem.
C
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
1. N Türkçede yeni kelime türetmenin vazgeçilmez unsurlarından olan yapım ekleri, eklendiği sözcüğün türünü değiştirebilir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türünü değiştiren bir ek almamıştır? A) Birbiriyle çelişen sözler söylememek için çaba sarf ediyor- du. B) Insan zamanla değişse de kendisiyle özdeştir aslında. C) Cayın demlenmesini beklerken ortalığı toparlayacağım. D) Eşinden boşanacağını bir süre kimseye söylemek isteme- di. E Endişe etme, ben bu tür küçük detayları mühimsemem. C
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sifat yapıca
diğerlerinden farklıdır?
A)
Sensiz bir oyun, seyirci tarafından izlenmez.
B) Bu sözleri, kendini gülünç bir hâle sokmadan söylemelisin.
Hiçbir öğrenci öğretmenini üzmek istemez.
D) Lisedeyken okuduğum her kitabın özetini çıkarırdım.
E) Genç öğrenciler geleceğin güvencesidir.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sifat yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Sensiz bir oyun, seyirci tarafından izlenmez. B) Bu sözleri, kendini gülünç bir hâle sokmadan söylemelisin. Hiçbir öğrenci öğretmenini üzmek istemez. D) Lisedeyken okuduğum her kitabın özetini çıkarırdım. E) Genç öğrenciler geleceğin güvencesidir.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hâl eki
almamıştır?
A) Yalnız kalmamak için kendine muhabbet kuşu almış.
B) Aydınlık odada daha rahat resim çizebilirsin. ben we
C) Niçin yatmadan önce oyuncaklarını toplamıyorsun? bole
D) Su kanalından kurtarılan kediyi battaniyeye sardılar. ayrılma
Bu bölüğün komutanı kim?" diye gürledi yaşlı adam.
169
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hâl eki almamıştır? A) Yalnız kalmamak için kendine muhabbet kuşu almış. B) Aydınlık odada daha rahat resim çizebilirsin. ben we C) Niçin yatmadan önce oyuncaklarını toplamıyorsun? bole D) Su kanalından kurtarılan kediyi battaniyeye sardılar. ayrılma Bu bölüğün komutanı kim?" diye gürledi yaşlı adam. 169
Beethoven, Dokuzuncu Senfoni'yi yazdığı zaman çok zor
I
kaldıracağı maddi ve manevi yükler altındaydı: Sağırdı,
||
karaciğeri hastaydı yapayalnızdı, parasızdı. Ama o şartlar
|||
altında insanlık sevgisinin en güzel bestesini yaptı.
IV
V
"Birleşiniz insanlar, kardeş gibi olunuz." diyordu.
Bu parçadaki numaralı isimler yapı bakımından ikişerli
eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I
B) II
C) I
D) IV
EX V
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
Beethoven, Dokuzuncu Senfoni'yi yazdığı zaman çok zor I kaldıracağı maddi ve manevi yükler altındaydı: Sağırdı, || karaciğeri hastaydı yapayalnızdı, parasızdı. Ama o şartlar ||| altında insanlık sevgisinin en güzel bestesini yaptı. IV V "Birleşiniz insanlar, kardeş gibi olunuz." diyordu. Bu parçadaki numaralı isimler yapı bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A) I B) II C) I D) IV EX V
10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük
ötekilerden farklı bir türde kökten türemiştir?
A) Toplantıda, uyulması gereken kurallar belirlendi.
B) Her zaman bu geçidi kullanarak karşıya geçmelisin.
Anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.
C)
D) Misafir geleceği için hazırlık yaptık.
E) Sınavları için akşama kadar çalışıp uyudu.
ARI
noor
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir türde kökten türemiştir? A) Toplantıda, uyulması gereken kurallar belirlendi. B) Her zaman bu geçidi kullanarak karşıya geçmelisin. Anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. C) D) Misafir geleceği için hazırlık yaptık. E) Sınavları için akşama kadar çalışıp uyudu. ARI noor
1. Gitmek! Yazmışım defterime çoktan
Rıhtımlar, güz halatları, daha bir sürü şey
Şuramda darmadağınık
Bu dizelerde aşağıdakilerden
A) İyelik eki
C) Yönelme hâl eki
hangisi yoktur?
B) Çoğul eki
D) Kip eki
E) Belirtme hâl eki
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
1. Gitmek! Yazmışım defterime çoktan Rıhtımlar, güz halatları, daha bir sürü şey Şuramda darmadağınık Bu dizelerde aşağıdakilerden A) İyelik eki C) Yönelme hâl eki hangisi yoktur? B) Çoğul eki D) Kip eki E) Belirtme hâl eki
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
kökünün türü bakımından farklıdır?
A) Sevinç gösterileri için henüz erken.
B) Dosyalar birleşince konuşalım.
Yarışmacıları kısaca tanıyalım.
C)
D) Uçuşa bir buçuk saat kaldı.
E) Karşımızda çelişkili bir durum var.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökünün türü bakımından farklıdır? A) Sevinç gösterileri için henüz erken. B) Dosyalar birleşince konuşalım. Yarışmacıları kısaca tanıyalım. C) D) Uçuşa bir buçuk saat kaldı. E) Karşımızda çelişkili bir durum var.
14. Okumaya önem vermemenin bir eğitim sorunu olduğunu
|
öncelikle kabul etmeliyiz. Ben kendi deneyimimi
||
|||
anlatayım: Aile bütçesinden temel ihtiyaçlarımızın yanı
IV
sıra kitap ve dergi için de para ayrılırdı.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Asözcüğün kökü fiildir.
B) II. sözcük kök durumunda değildir.
III. sözcüğün kökü isim değildir.
D) IV. sözcük kök hâlindedir.
E) V. sözcüğün kökü isimdir.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
14. Okumaya önem vermemenin bir eğitim sorunu olduğunu | öncelikle kabul etmeliyiz. Ben kendi deneyimimi || ||| anlatayım: Aile bütçesinden temel ihtiyaçlarımızın yanı IV sıra kitap ve dergi için de para ayrılırdı. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asözcüğün kökü fiildir. B) II. sözcük kök durumunda değildir. III. sözcüğün kökü isim değildir. D) IV. sözcük kök hâlindedir. E) V. sözcüğün kökü isimdir.
1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi
basit yapılıdır?
A) Akşam vakti başımıza gelmedik iş kalmadı.
B) Ev yemek kokuyor, mutfağı havalandırmalısın.
CX Bölge halkı gürültüden rahatsız oluyor.
DY Onun ses tonu bana yabancı gelmedi.
E) Bir süre buralardan gitmelisin.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılıdır? A) Akşam vakti başımıza gelmedik iş kalmadı. B) Ev yemek kokuyor, mutfağı havalandırmalısın. CX Bölge halkı gürültüden rahatsız oluyor. DY Onun ses tonu bana yabancı gelmedi. E) Bir süre buralardan gitmelisin.
16 Aşağıdakilerin hangisinde çekim ekinden sonra ya-
pım eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
A) Sensizliğinle beni baş başa bırakıp gittin.
Sürekli bir işim yok, gündelik işlerde çalışıyorum.
CY Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.
D) Dağın zirvesine doğru sıcaklık düşecektir.
E) Okurlarımın beklentilerini çok iyi anlıyorum.
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
16 Aşağıdakilerin hangisinde çekim ekinden sonra ya- pım eki almış bir sözcük kullanılmıştır? A) Sensizliğinle beni baş başa bırakıp gittin. Sürekli bir işim yok, gündelik işlerde çalışıyorum. CY Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. D) Dağın zirvesine doğru sıcaklık düşecektir. E) Okurlarımın beklentilerini çok iyi anlıyorum.
TESTI
ure-t
F
P sür-ea
Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi
||
F
niteliğini, geleneklerini ve standartlarını ortaya koymuştur.
IV
319 V
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sözcükte Yapı
TESTI ure-t F P sür-ea Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi || F niteliğini, geleneklerini ve standartlarını ortaya koymuştur. IV 319 V Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V